Oct 5, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 33 Comments

Bài giảng: TÔI ƠI ĐỪNG NGỘ NHẬN!

TÔI ƠI ĐỪNG NGỘ NHẬN!

Bài giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành ngày 4/10/2015:

Thay giang phap


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status