Dec 29, 2017

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 77 Comments

BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu”?

BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu”?

Kính bạch Thầy!

Con hoan hỷ và dâng trào xúc động khi được đọc bản chuyển ngữ tuyệt vời của Thầy “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” từ bản tiếng Nga. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy khi Thầy chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt bằng thi kệ và đã truyền cảm hứng, đưa vào tác phẩm những dòng kệ trân quý, sùng kính chân thành dâng lên các vị Đạo sư Mật giáo. Mỗi lần đọc tụng, trong con đều trào dâng lòng biết ơn sâu sắc, sự sùng mộ thuần thành cũng như niềm tin kiên cố đối với vị Thầy Mật giáo, người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng và mở cánh cửa cho chúng con bước vào lâu đài giải thoát.

Những câu kệ ngân lên, tâm con như được hòa mình trong trường tâm linh thanh tịnh của Thầy, Phật Pháp Tăng vì những lời kệ chân thành, sâu lắng thấm đẫm lòng sùng mộ Đạo sư Mật giáo. Mỗi khi được đọc bài “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” được Thầy chuyển Việt ngữ, tâm phàm phu với nhiều bụi hồng trần như được thanh lọc qua dòng nước thanh tịnh tạo nên từ trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy thông qua những câu từ tinh tế, sâu sắc, đắc dụng, giàu hình ảnh trong bài chuyển ngữ. Con chưa bao giờ có được cảm giác sùng mộ, trân quý và xúc động khi đọc các bài chuyển ngữ như tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” mà Thầy đã dịch. Con tin rằng, không phải chỉ riêng con mà bất kỳ ai được duyên lành đọc tác phẩm chuyển ngữ này của Thầy đều trào dâng cảm xúc sùng kính như con.

Đọc những lời trong câu kệ Thầy chuyển ngữ, con cảm nhận vị Thầy Mật giáo chân chính rất gần gũi, từ bi, luôn đau đáu hướng về chúng sanh và chính những phẩm tính cao đẹp của các ngài đã cảm hóa được hữu tình và làm cho hữu tình khởi phát lòng sùng mộ chân thành, niềm kiêu hãnh linh thiêng của hành giả và sự trân quý cơ hội được nương cậy tuệ tri thức, bậc Đạo sư. Đồng thời, tác phẩm của Thầy giúp hành giả nhận được chân giá trị của việc thực hành pháp tu pháp nền tảng giác ngộ, để đạt được hạnh phúc chân thật, nhanh chóng và dễ dàng vượt luân hồi vào Tịnh độ trong chuyến hành hương bí mật.

Chỉ có vị Thầy với lòng sùng mộ các bậc Đạo sư như Phật, Bồ tát, thánh chúng sâu sắc, mãnh liệt, “bằng tâm chân thật của một bậc Đạo sư liễu ngộ lý đạo và hành thâm Phật đạo, với vầng mây rực rỡ ánh sáng trí tuệ và lòng từ bi” như một comment của một đạo hữu nước ngoài  mới có thể chuyển ngữ  bằng những câu kệ đẹp, hay làm lay động Phật tánh trong tâm phàm phu của hữu tình như vậy.

Thật khập khiễng khi con đưa một bản dịch Việt ngữ của một tác giả khác để so sánh với bản dịch của Thầy. Nhưng để đảm bảo tính khách quan, tránh trường hợp bạn đọc nghĩ con mang họ “thái”, con sẽ minh chứng bằng bản dịch của tác giả Viên Huệ mang tên “Năm mươi đoạn về sự sùng kính với Thầy” nhà xuất bản Phương Đông.

Có lẽ “cái tên đã làm nên tất cả”, chỉ mới đọc qua tựa bài của dịch giả Viên Huệ, mọi người đã cảm nhận được phần nào sự chênh lệch, khác biệt giữa bản dịch của vị Thầy Mật giáo và của một người bình thường hoặc một Phật tử bình thường.

Điểm xuyến một vài câu kệ trong bài chuyển ngữ của tác giả Huệ Viên, con thấy có sự khác biệt rõ ràng. Ngay từ hai câu kệ đầu, tác giả Viên Huệ chuyển ngữ như sau:

“1- Tôi quỳ theo dưới chân sen của thầy .

Vì thầy vốn là nguyên nhân cho phép tôi đạt đến trạng thái Vajrasattva vinh quang.

Tôi sẽ tóm tắt và giải thích ngắn gọn lại ;

Những điều đã được nói nhiều trong Mật-điển vô nhiễm ,

Về lòng sùng kính đối với vị thầy . Vậy hãy nghe một cách kính trọng .

2- Tất cả chư Phật trong quá khứ , hiện tại và tương lai .

từ nọi cõi mười phương đã từng tỏ lòng kính trọng ;

Các vị thầy Mật tông đã trao truyền các quyền năng tối cao cho các ngài .

Các bạn cũng nên làm như vậy có phải không ? .”

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Bên cạnh những lời dịch quá rườm rà, tối nghĩa, sai về cấu trúc câu; câu hỏi trong đoạn thứ 2 còn làm cho người đọc không có được lòng sùng mộ thuần thành đến vị Đạo sư “các bạn cũng nên làm như vậy có phải không?” Với câu hỏi này, vô hình chung người dịch gieo cho độc giả sự nghi ngờ.

Con không biết độc giả đọc bản dịch của Huệ Viên có cảm thấy xúc động, trân quý, sùng mộ các vị Đạo sư chân chính như hai câu kệ đầu trong tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” do Thầy chuyển ngữ hay không?

“1.Chạm đầu vào gót chân sen của Thầy,

Tôi quỳ lạy bởi Thầy tôn quý,

Cho tôi ruộng phước như trời mây,

Giúp tôi giác ngộ trong đời này,

Công đức của Thầy không thể nghĩ,

Mật điển siêu diệu đã khắc ghi,

Tôi chỉ tóm gọn những điều tinh yếu,

Hãy lắng nghe là những gì.

2. Chư Phật mười phương của ba thời,

Tỏ lòng quý trọng Đạo sư Mật giáo,

Bởi các ngài được nhận lễ điểm đạo,

Như cánh cửa giải thoát ta đang bước vào.”

Hoặc ví dụ như câu thứ 6, tác giả Viên Huệ dịch sang tiếng Việt như sau:

“6- Để cho lời nói danh dự của vị thầy hay đệ tử không bị mất giá trị ,

Trước tiên ,

Thầy và đệ tử phải xem xét để định xem ;

Mỗi bên có đảm nhận được quan hệ thầy trò hay không.”

Qua tối nghĩa và làm mất vẻ trang nghiêm, trân quý trong mối quan hệ Đạo sư và đệ tử.

Mối quan hệ thiêng liêng, cao quý với nhân duyên sâu dày giữa Thầy  và đệ tử  đòi hỏi sự nỗ lực của người trò tầm sư học đạo và sự bi mẫn của vị Thầy khi truyền thụ kiến thức cũng như sự thọ nhận giáo pháp một cách sùng kính, trân quý từ người trò được toát lên trong câu kệ của Thầy:

“6. Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo,

Thầy nhận đệ tử pháp truyền trao,

Cả hai phải có cách nhìn riêng,

Sao cho pháp Phật không bị tráo,

Thầy trò không vi phạm Mật giới.”

Các câu dịch khác của Viên Huệ trong bài rất dễ gây hiểu lầm cho độc giả, ví dụ:

“7. Đệ tử biết lẽ phải ;

Không nhận  người không từ bi hay nổi giận ,

 Đồi bại , kiêu căng , bần tiện , vô kỷ luật ,

Tự kiêu về sự hiểu biết của mình làm thầy .

8- Vị thầy phải ổn định trong các hành động của mình ,

Có sự hiểu biết trong lời nói , có trí huệ , kiên nhẫn và lương thiện .

Phải chuyên thông về các Mật-điển và các nghi thức Mật-tông ,

Để chữa hay diệt trừ các chướng ngại . 

Phải có lòng từ , biết thương yêu và nắm giữ toàn diện kinh điển .

9- Phải có đầy đủ kinh nghiệm trong mười lãnh vực ,

Đủ khả năng thể hiện các Mandala .

Hiểu biết hoàn toàn về các phương phái giảng giải các Mật-điển , 

Có đức tin trong sạch và tối cao và nhiếp phục hoàn toàn các giác quan.”

Ví dụ như câu dịch: “không nhận người không từ bi hay nổi giận”. Rõ ràng nổi giận và “không từ bi” là hai phạm trù khác nhau. Vấn đề chính là nổi giận vì điều gì?  Bản dịch của Viên Huệ không lột tả được ý nghĩa đó. Trong kim cang thừa, ai cũng biết đến nộ pháp, chỉ trích kim cang. Ngài Atisha khẳng định rằng: “Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn. Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó.”.

Đọc đến bản dịch của Thầy thì mọi điều đều sáng tỏ và đậm chất nghệ thuật:

Tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” được Thầy chuyển ngữ từ bản tiếng Nga

“7. Đệ tử không nhận sau đây những vị Thầy:

Kiêu căng, ngạo mạn thiếu từ bi,

Nổi sân vô cớ vị chuyện vặt,

Giới đức tầm thường chẳng ra chi!

8. Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy,

Phải gồm đầy đủ những điều sau:

Giới đức, trí tuệ đa văn, nhiều phương tiện,

Dạy trò, lớn nhỏ mọi căn cơ,

Miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển,

Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!

9. Đầy đủ kinh nghiệm mười hoạt động,

Lập đàn tràng thể nghiệm Mạn đà la,

Tinh nghiêm giới luật trong ba cửa,

Nhiếp phục trong ngoài thân ngữ tâm.”

Đến câu 17, Viên Huệ dịch cũng dễ gây hiểu lầm, gây nghi ngờ cho người đọc:

“17-Được truyền dạy

Bạn phải vui lòng hy sinh vợ , con .

Cả sự sống vì vị thầy bạn thề sẽ theo ,

Điều này không dễ chút nào .

Bạn quán ngài không khác vị thầy đã quán trong phép tu .

Như thế ,

Có cần phải nói về sự hy sinh tài sản của bạn vô thường không ? .”

Bản dịch của Thầy truyền tải một cách mượt mà, tinh tế, nội dung rõ ràng, thể hiện sự trân quý của người trò khi được theo chân vị Thầy chân chính:

“17.Vì bạn xả thân tầm cầu giác ngộ,

Tài sản, vợ con và sự sống của mình,

Đừng hối tiếc, khi đã được truyền pháp,

Bởi pháp tu quán tưởng vị Thầy,

Chẳng khác nào Bổn tôn gia hộ!”

Còn nhiều câu khác dở tệ trong một bản dịch “lỗi toàn tập” này, đọc xong con thấy tối tăm đầu óc vì không hiểu rõ được nghĩa của bản dịch, chẳng hạn như;

“44-45 Nếu vì bệnh ,

Bạn không thể lạy thầy .

Cho dù ;

Thầy không nói rõ là cho phép làm điều bình thường không nên làm ,

Bạn vẫn không bị hậu quả xấu nếu tâm vẫn đức độ .

Tuy nhiên , 

Vẫn có một số điều không thể có ngoại lệ .  

Bạn không bao giờ được quấy phá tâm thầy như :

Khoe khoang , kiêu căng hay bất kính trong mọi hoàn cảnh .”

48-Khi đệ tử đã quy y Tam Bảo và phát triển  chí hướng giác ngộ thanh tịnh,

Bài này phải trao cho để người ấy học và ghi khắc vào tim .

Nhưng phương cách rời bỏ ý hướng ích kỷ , kiêu căng;

Và cách tiếp nối các dấu chân của thầy  trên con đường giác ngộ .”

Thật may mắn và ơn phước khi con được đọc bài chuyển ngữ của Thầy, nếu không con sẽ không có được cơ hội được đọc và dễ dàng lĩnh hội được trước tác vĩ đại của thánh giả Mã Minh về tu pháp nền tảng giác ngộ này.

“44. Nếu trò bị bệnh không dậy được,

Không thể nào lễ lạy trước mặt Thầy,

Nếu trong tâm học trò luôn kính trọng,

Vẫn không bị hậu quả mai sau.

45. Dù điều đó trái với luật nghi,

Dù đệ tử không thể tỏ ra tôn quý,

Nhưng vị Thầy sẽ hiểu chẳng chấp gì!

48. Khi người đệ tử đã quy y Tam bảo,

Đã phát nguyện đạt cứu cánh tối thượng,

Bài này tôi viết để truyền trao,

Những phương thức đoạn trừ kiêu căng ích kỷ,

Noi gương Thầy trên con đường gải thoát.”

Theo con hiểu dịch thuật không đơn giản là dịch từ một ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác mà dịch thuật đòi hỏi người dịch phải có một sự am hiểu sâu sắc  và có khả năng truyền đạt về cả hai (hoặc nhiều) thứ ngôn ngữ mà mình phải dịch; nhằm truyền tải được nội dung cũng như tinh thần của tác giả. Đơn cử với bản dịch của tác giả Viên Huệ thì rõ rằng đây là một thất bại trầm trọng của một dịch giả bởi lẽ bản Việt dịch không truyền tải được rõ ràng nội dung và không truyền được tinh thần sùng kính Đạo sư cho độc giả.

Con không hiểu nhà xuất bản Phương Đông hoạt động như thế nào,? Ai là chủ biên? Trình độ thẩm định trước khi xuất bản ra sao đến nỗi xuất bản ra một quyển sách chuyển ngữ tệ như thế này? Hay có điều gì khuất tất nên  nhà xuất bản Phương Đông mới cố ý chuyển những thánh ngôn của thánh giả Mã Minh thành những lời ngô nghê của kẻ thất phu, vô học? Bởi lẽ, khi đọc bản dịch của Viên Huệ, ai cũng nhận thấy những cấu trúc sai, câu cú trục trặc, dở tệ. Con đặt nghi vấn liệu nhà xuất bản Phương Đông có động cơ khác như mưu kế “dìm hàng” “cách không đả ngưu”?

Đó cũng là lý do tại sao rất nhiều bản dịch gây khó khăn cho người đọc trong việc tìm hiểu và tiếp cận với giáo pháp Phật đà. Nhiều bản dịch được đọc một lần rồi chìm vào quên lãng vì tối nghĩa, rườm rà, không có tính nghệ thuật, thậm chí còn thô tháo.

Trong khi đó bản dịch của Thầy được sao chép ra rất nhiều trang và các bài viết ứng dụng pháp là cuộc sống của Thầy mang hiệu ứng tâm linh cho hữu tình khắp nơi trên thế giới, truyền cảm hứng cho người học. Trang chanhtuduy.com trở thành căn phòng Duy Ma Cật không thể thiếu đối với những ai tầm cầu giải thoát.

Con cảm tạ ơn Thầy đã chuyển Việt ngữ “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” tinh tế, sâu sắc, đậm tính nghệ thuật, truyền cảm hứng cho con trên đạo lộ giải thoát; giúp con thực hành tốt tu pháp nền tảng giác ngộ.

Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

Om Mani Padme Hum.

Mật Diệu Hằng


Bài liên quan: BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Không nói thì người ta nghi ngờ, nói ra người ta “khẳng định” luôn – Mật Hạnh Giác

 1. Mật Tuệ Tri says:
  Mô Phật,

  Đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Trước đây đệ đọc đâu đó rằng nếu chuyển ngữ mà chỉ kiểu word by word thì chẳng cần tới dịch giả làm gì. Bạn đọc chỉ cần copy và dán lại, việc phiên dịch đã translate.google.com lo. Thế nên tầm quan trọng của một dịch giả chính là sự am tường về ngôn ngữ, chuyển tải được bài viết một cách sát nghĩa mà vẫn tinh tế, đầy đủ giá trị nghệ thuật trong đó.

  Trong trường hợp tác phẩm tâm linh, người chuyển ngữ không chỉ là bậc Thầy về ngôn ngữ, mà còn phải là bậc Thầy đã trải nghiệm thực hành tâm linh mới đủ sức truyền tải thông điệp của chư thánh đức tới chúng sanh, ngõ hầu đưa họ tới gần hơn cánh cửa giác ngộ nhờ văn – tư bằng ngôn ngữ mẹ đẻ. Nếu phương tiện ngôn ngữ mà rối rắm như cách dịch của Viên Huệ, bạn đọc chỉ thêm hoang mang về con đường thực hành mà thôi.

  Để cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã trình bày khách quan để bạn đọc thấy được đâu là thau, đâu là vàng trong cùng một hoạt động chuyển ngữ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum

  • Mật Tuệ Tri says:
   Kính bạch Thầy,

   Phần comment của con có sự nhầm lẫn tên dịch giả. Con xin được sửa “Huệ Viễn” thành “Viên Huệ” ạ. Con cảm ơn Thầy.

   Om Mani Padme Hum 

 2. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ !
  Nhờ có duyên lành mà con có cơ hội đọc được bài “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư ” do Thầy chuyển ngữ và sau khi đọc những thi kệ mà huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn của Viên Huệ thì con hiểu rằng dịch thuật không phải là chuyển từ ngôn ngữ này qua ngôn ngữ khác mà đòi hỏi dịch giả phải am hiểu về cấu trúc câu, từ, ngữ, am hiểu về lĩnh vực mà mình dịch để có thể chuyển tải lại được thánh ngôn của bậc Thánh ,để cho người đọc có thể hiểu ,tiếp cận và áp dụng được
  Với bài chuyển ngữ của Thầy thể hiện rõ trí tuệ cũng như và bồ đề tâm của Thầy với những câu, từ, ngữ dễ hiểu ,dễ ghi nhớ qua đó để con có thể phát khởi được lòng sùng mộ Đạo Sư
  Đệ xin tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 3. Nguyễn Hải Yến says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Nguyên Tánh says:
  Mô Phật!

  Cảm ơn đạo huynh đã có bài chia sẽ.

  Đúng là thật sự quá khác biệt giữa hai bản dịch, một bản chưa đọc xong bài kệ thứ nhất là đệ đã bỏ qua vì quá tối nghĩa, khó hiểu; trong khi bản dịch của vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành thì thật mượt mà nhưng rất dễ hiểu, đọc kệ 1 xong lại muốn đọc tiếp kệ thứ 2 và cứ thế… Đặc biệt bản dịch của vị Thầy như chuyển tải được lòng sùng mộ sâu sắc của vị Thầy lên Đạo sư, chư Phật và Thánh chúng qua người đọc, nên mỗi khi đọc tụng thì lúc này ở bài kệ này, lúc khác ở bài kệ khác trong đệ hay dâng lên những xúc động khó tả!

  Đệ tử hoan hỷ tán thán trí tuệ, tâm lực của vị Thầy đã đặt vào bản dịch này!

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Đệ tử cầu mong cho bản dịch 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư của vị Thầy ngày càng được nhiều người biết đến, đặc biết là các Phật tử.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 5. Mô Phật,

  Đệ hoan hỉ khi đọc bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng.

  Quả thực dịch thuật chưa và không bao giờ là một công việc dễ dàng vì nó đòi hỏi không chỉ là khả năng về ngôn ngữ mà còn là những tri kiến sâu sắc liên quan tới lĩnh vực được đề cập tới trong nguyên tác. Hơn nữa, điều đó đặc biệt khó khi hình thức thể hiện của nguyên tác là thi ca. Đó là những chủ đề của cuộc sống thế gian, khi tịnh tiến qua lĩnh vực đạo pháp, mức độ khó còn nhân lên bội lần bởi người dịch nếu không có nội lực tâm linh, đến mức đủ để nắm bắt được yếu nghĩa uyên áo trong những bài thi kệ tưởng chừng như rất súc tích của các bậc thánh tăng, thánh giả thì sẽ rơi vào trường hợp như của tác giả Viên Huệ khi dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh. Đệ hình dung nếu mình là người chưa từng đọc bản chuyển ngữ “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thầy thì chắc khi đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ đệ phải lắc đầu chào thua vì câu từ trúc trắc, rườm rà, khó hiểu, thậm chí còn khiến người đọc hiểu sai ý của tác giả.

  Qua đây đệ càng thấm thía sự tinh tế, sâu sắc và đậm chất nghệ thuật trong bản dịch của vị Thầy.

  Cảm ơn huynh vì bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 6. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ

  Như huynh Mật Diệu Hằng đã nói thay chúng con “Tâm chúng con như được hòa mình trong trường tâm linh thanh tịnh của Thầy” sau khi đọc những lời kệ mà Thầy chuyển ngữ. Để rồi bất ngờ với những chia sẻ từ bài viết này

  “Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” và “Đại Thừa Khởi Tín Luận” của thánh giả Mã Minh là những bộ luận tối quan trọng trong truyền thống Đài thừa . Nên việc chuyển ngữ không thể tùy tiện. Con chưa có dịp “thưởng lãm công trình” dịch của tác giả Viên Huệ nhưng từ những trích dẫn của huynh Mật Diệu Hằng đã đủ phản ánh nền tảng Phật học cũng như ngoại ngữ và chuyển ngữ của tác giả ở đâu. Tìm hiểu thêm về tác giả của “công trình” dịch thuật này là ai? Tu học ở đâu? Thực tiễn tâm linh? …thì tất cả thông tin đều rất giới hạn. Ngoại trừ một thông tin trùng lặp với tên của tác giả thì Viên Huệ là cư sĩ, tục danh Dương Chiêu Anh, sanh năm 1929 ở Bến Tre. Đọc các thi kệ, tác phẩm của cư sĩ Viên Huệ thì có thể thấy thêm đây là một Thích Nữ Diệu Quả thứ hai

  Thầy đã từng khai thị rằng Giáo Pháp Phật Đà cần phải phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại. Chính ở đây công việc dịch thuật cũng phải cần phải như vậy, tầm quan trọng của việc dịch thuật thể hiện rõ nét qua việc kết nối và làm xóa bỏ những trở ngại với cộng đồng thế giới tìm về Chánh háp  mà ai cũng đã thấy. Đạo hữu Tantra Amishuta chia sẻ những cảm nhận vừa rồi là một ví dụ. Nhân đây con cũng xin được cảm ơn tổ dịch thuật của Mật Gia Song Nguyễn đã kết nối mọi người lại với nhau trên hành trình giải thoát

  Trở lại câu chuyện trên, điều đáng nói là, không chỉ riêng tác phẩm này mà hiện tại, rất nhiều cuốn sách (sách dịch) có chật lượng cực cẩu thả. Các sách về tâm linh, tôn giáo cũng không ngoài câu chuyện đáng buồn đó. Từ lâu các Nhà xuất bản đã thả lỏng việc xuất bản vì lợi nhuận, chính điều này không những không giúp dân trí tăng lên, mà ngược lại làm cho việc nâng cao dân trí bị đẩy vào tình huống thật giả phân minh. Mất phương hướng nảy sinh từ đây và những tiêu cực bắt đầu có dấu hiệu tăng trưởng

  Kính bạch Thầy Còn vừa biết cách đây ít lâu, NXB Phương Đông (tiền thân là nxb Cà Mau) đã bị giải thể, ngừng hoạt động. Đây chính hậu quả của việc hoạt động tắc trách, thiếu trách nhiệm. Điều đó cũng chứng thực điều thánh giả Mã Minh khai thị:

  “Bởi coi thường bậc Thầy tâm linh

  Chẳng khác gì khinh chê vị Phật”

  Họ đã mắc phải tội lỗi này, thì họ không thể thoát ra khỏi luật tắc nhân quả, đây là hậu quả tất yếu

  Con cầu nguyện Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng cùng gia đình đời đạo song viên

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Khi đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ dịch đọc thật rối rắm về nghĩa, cũng như câu từ. Con nghĩ chắc tác giả Viên Huệ đem cho Google dịch nên ra thành những câu từ đó hay với sự hiểu biết cạn cợt nên dịch tác phẩm 50 Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư quá nhiều hạt sạn. Đối với thế gian khi dịch thuật không chuẩn xác đã đem lại sự hiểu nhầm hiểu sai gây ra những sự ngộ nhận sai lệch. Còn đối với đạo Pháp còn khó hơn, khi dịch sai từ, hoặc sai nghĩa sẽ gây ra một hậu quả trầm trọng , như bài Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư của tác giả Mã Minh chế tác với bản dịch của Thầy đem lại sự lợi lạc cho học trò, tăng trưởng lòng sùng mộ sẽ tạo nên công đức và nền tảng của giác ngộ. Bằng ngược lại khi bài dịch của tác giả Viên Huệ đem lại một sự phỉ báng vai trò cao quý của một vị Đạo sư như câu “ Đệ tử biết lẽ phải. Không nhận người không từ bi hay nổi giận”. Như vậy đã bát bỏ vai trò từ bi phẩn nộ của Đạo sư vì trong Bồ Đề Chánh Đạo, Bồ Tát Giới Luận rằng “Nếu làm cho người khác khổ não nhưng giúp họ thoát mê về giác thì nên làm, ngược lại thì không”. Với vai trò Kim Cang Sư khi thấy học trò, chúng sanh làm điều sai trái không thể nói là từ bi rồi bất động mặc tình cho chúng sanh, đệ tử rơi vào hố sâu vực thẩm của luân hồi, của cõi thấp.
  Còn nhà xuất bản Phương Đông đã chấp nhận xuất bản một bài dịch không ra chi, làm lệch chuẩn nội dung tác phẩm của Thánh Giả Mã Minh. Dù cho thiếu nghiệp vụ thẩm định hay cố tình “cách sơn đả ngưu” vì lý do gì thì cũng đem lại hậu quả thay vì kết quả. Vì luật nhân quả không sai chạy.
  Con xin câù nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 8. Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong vài viết trên của huynh Mật Diệu Hằng. Cảm ơn huynh đã chia sẻ bài viết hữu ích.

  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 9. Mật Thanh Ngân says:

  Mô Phật

  Pháp  đệ hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.  Khi đọc những trích dẫn bài dịch của dịch giả Viên Huệ đệ không khỏi bàng hoàng với ngôn từ tác giả sử dụng.  Như đạo huynh đã phân tích bản dịch câu từ tối nghĩa không toát lên được ý của tác giả, không diễn tả được tinh thần sùng mộ của hành giả. Đem so sánh với bản dịch của Thầy quả là một trời một vực,  bài dịch của Thầy vừa có vần điệu dễ đọc dễ nhớ, văn phong từ ngữ trang trọng toát lên ngút ngàn lòng sùng mộ Đạo sư chân quý. Qua đây đệ cũng có những hoài nghi nhà xuất bản Phương Đông hoạt động thiếu chuyên nghiệp hay có ý gì khác khi đăng một bài dịch dở ẹc như vậy làm mất cả giá trị của nguyên tác. Không biết lãnh đạo nhà xuất bản này nghĩ sao nếu đọc được bản dịch Năm mươi kệ sùng kính Đạo sư của Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành.

  Kính  bạch Thầy

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bản dịch thật hay,  dễ hiểu và thấm đẫm tinh thần sùng mộ.

  Con  cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Om  Mani Padme Hum

 10. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài này.

  Pháp đệ hoan hỷ với những chia sẻ và cảm niệm của huynh Mật Diệu Hằng. Nhờ sự đối chiếu khách quan với bản dịch từ NXB Phương Đông mà huynh dẫn chứng mới càng thấy rõ hơn bao giờ hết giá trị nghệ thuật và giá trị tâm linh của tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” qua sự chuyển ngữ của Thầy.

  Đệ cũng có cùng thắc mắc như huynh, không hiểu sao một bản dịch dở tệ, dở ngay từ cái tựa đề, cho đến câu cú lủng củng, diễn đạt rối rắm, ngôn từ lôm côm,… như vậy lại được xuất bản. Nếu chỉ là một tác phẩm thế gian bình thường, thì khả dĩ cho rằng là vì chuyên môn kém, duyệt bài cẩu thả, nhưng đây lại là một trước tác vĩ đại của Thánh giả đạo Phật, quả không tránh khỏi nghi vấn nhà xuất bản có động cơ khác, mưu kế khác nào nữa.

  Thưa Thầy, con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy, bằng trí tuệ và Bồ đề tâm đã chuyển ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” sang tiếng Việt, cho phép chúng con được tiếp cận những thi kệ mượt mà, tinh tế, sống động ý nghĩa, chuyển tải được tinh thần sùng kính Đạo sư chân thành, thuần khiết. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu.

  Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh và công đức của các huynh đệ làm công tác dịch thuật, chuyển ngữ những bài viết của Thầy, những bài viết trên trang nhà sang nhiều thứ tiếng, góp phần đưa ánh sáng Chánh kiến từ Chanhtuduy.com ngày càng lan xa, làm lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện cho các huynh đệ ngày một tinh tấn hanh thông, viên thành ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Nguyễn Hà Liên says:

  Mô Phật!

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết. Đệ hiểu rằng để dịch thuật 1 tác phẩm, người dịch không chỉ dịch đơn thuần từ sang từ mà còn cần phải truyền tải được tinh thần mà tác giả muốn gửi gắm trong từng câu chữ. Thật sự khi đọc những câu kệ được chuyển ngữ bởi tác giả Viên Huệ, đệ không khỏi cảm thấy “tàm, quý” thay cho vị ấy.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 12. Mật Huệ Thành says:
  Mô Phật.

  Đệ hoan hỉ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Dịch thuật là một công việc thật sự khó không chỉ là ngôn ngữ mà còn sự chuyển tải những suy nghĩ của tác giả đến với người đọc, càng khó khăn hơn khi dịch một bản kinh hay một câu kệ nếu không đủ tri kiến Phật học sẽ làm cho mọi người hiểu sai và hậu quả thì vô cùng lớn, có câu nói ” y kinh liễu nghĩa tam thế Phật oan”. Khi cũng đã đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ thật khó hiểu được Thánh giả Mã Minh muốn nói gì? Khi đọc trở lại ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư ” mà Thầy dịch thì thấy được sự tinh tế, sâu sắc, đậm tính nghệ thuật truyển tải cho tất cả học trò chúng con cũng như bạn đọc có sự nhìn nhận nền tảng vững chắc đầu tiên trên con đường giác ngộ giải thoát đó là vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Đệ cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ.

  Om mani padme hum!

 13. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài chia sẽ của Pháp huynh Mật Diệu Hằng rồi ạ.

  Quả thật khi đọc đến bản dịch của tác giả Viên Huệ rất khó hiểu , lời văn rườm rà không truyền tải được lòng sùng mộ , trong khi đó bản dịch của Thầy thì ngược lại câu từ mượt mà, dể hiểu,giúp chúng đệ tử mỗi lần trì tụng rất dể dàng cảm nhận được từ trường thanh tịnh của vị Thầy được lan toả và sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ nếu như bài dịch mà người dịch dở tệ thì làm sao tăng trưởng được lòng sùng kính mà để được bước vào cánh cửa giải thoát đó cũng là một cản trở lớn đối với chúng sanh hữu tình.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy .

  Pháp đệ tán thán tinh thần vì đạo Pháp của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Om mani padme hum!

 14. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẻ đạo huynh Mật Diệu Hằng .
  Qua bài hiểu được việc chuyển ngữ hay dịch thuật ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác dịch giả cần phải có trình độ dịch thuật ,cấu trúc, sự hiểu sâu sắc,đặc biệt là chuyển tải thánh ngôn của bậc giác ngộ thì người dịch cần phải có trình độ tâm linh , am tường giáo pháp để chuyển tải sự” uyên áo” của những bài kệ, câu kinh, phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, giúp cho người đọc dễ đọc, dễ hiểu, trong quá trình nghiêm tầm giáo pháp đưa đến ứng dụng và thực hành. Quả thật nếu con không được đọc qua tác phẩm ” Năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo Sư ” do Thầy dịch trước đó thì con cảm thấy hoan mang khi đọc “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư của thánh giả Mã Minh “do cư sĩ Viên Huệ dịch vì câu từ lũng cũng, khó hiểu, khó tiếp thu, và đặc biệt làm cho người đọc nghi ngờ hoặc hiểu sai ý.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã đặt hết tâm lức, trí lực vào việc dịch thuật trong từng thi kệ trong “Năm Mươi kệ Sùng kính Đạo Sư” phù họp với tín quốc độ , tính thời đại , giúp cho chúng con dễ đọc, dễ hiểu, ứng dụng,thực hành trong quá trình văn, tư, tu.
  Con cầu nguyện Sức khỏe và trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Con cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ kênh vận chuyển vị Thầy .
  OM AH HUM
 15. Mật Hồng Tuyến says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cùng cảm niệm với đạo huynh rằng khi đọc bản dịch “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của vị Thầy đệ như được tưới tẩm, bón phân cho hạt giống của cây sùng mộ Đạo sư. Thế nhưng khi đọc qua bản dịch của tác giả Viên Huệ thì đệ cảm thấy đó chỉ là những câu văn tối nghĩa, rườm rà bị cắt chẻ ra thành nhiều khúc chứ không phải là thi kệ mà bậc Thánh đức đã khai thị. Hơn nữa đệ cảm nhận rằng bản dịch của tác giả Viên Huệ không những không giúp cho độc giả khởi phát lòng sùng mộ mà lại khiến cho họ hiểu lầm và tối tăm đầu óc nữa.

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã chuyển ngữ sang tiếng Việt trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh một cách mượt mà, dễ hiểu, và truyền cảm hứng cho chúng con xây đắp “nền tảng giác ngộ”.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Phước says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Qua đó mới thấy, học ngoại ngữ đã khó, dịch thuật lại là cả một vấn đề không hề đơn giản. Đồi hỏi người dịch phải am tường ngữ, nghĩa, hiểu sâu chuyên môn, và người dịch phải có trình độ tâm linh tương ưng, đặc biệt phải có tấm lòng sùng mộ các bậc đạo sư, các bậc thành tựu giã, các bậc giác ngộ như Thánh đức, Bồ Tát và Đức Phật.
  Đọc qua bản dịch của tác giả Huệ Viên về “Năm mươi đoạn về sự sùng kính với thầy” mà đệ cảm thấy huệ không thể viên nổi, bởi câu, từ tối nghĩa, rối rắm, lại còn thô tháo, thật sự đệ không thể hiểu được gì, ngoài sự hiểu lệch lạc của những câu kệ mà khởi tâm phỉ báng Giáo pháp, làm nhân của đọa lạc.
  Có nói rằng người trí thì chuyển hóa những thứ tầm thường thành có giá trị, còn những người mang danh học giả mà không có học thật thì lại làm cho kim cương biến thành đá, từ “sùng kính” biến ra “bất kính”, chẳng khác chi một thất bại trầm trọng mà Thánh giã GAMPOPA đã chỉ ra “Tìm cách dạy giáo Pháp cho người khác mà tự mình không trải nghiệm, cũng giống như một người mù dẫn dắt một người mù”, chỉ có hậu quả.
  Một bản dịch thuật cấu trúc sai, câu cú trục trặc, dở tệ vậy mà nhà xuất bản Phương Đông cũng cho in thành sách, đúng là khiến người khác nghi ngờ rằng có điều khuất tất bên trong, âm mưu hay dìm hàng.. gì đó chăng? Đúng là thời đại mạt Pháp, nhưng Pháp không bao giờ mạt, chỉ mạt do những con trùng phá hoại trên thân Sư Tử Vương.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ và tán thán với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng về  bài viết này.

  Khi đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ dịch  mà con không khỏi lắc đầu ngao ngán bởi sự thô tháo , tối nghĩa trong cách dùng từ  khiến cho người đọc khó hiểu gây ra sự rối rắm, trong khi đây lại là một tác phẩm vĩ đại của Thánh giả Mã Minh mang hàm ý giúp người đọc trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư là yếu tố quan trọng giúp người học trò sớm đạt giác ngộ dưới sự dẫn dắt chỉ dạy của vị Thầy  .

  Còn với cách dịch lệch lạc của tác giả Viên Huệ  kiểu như dịch cho có còn ai muốn hiểu sao thì hiểu thì thật vô cùng nguy hại vì đây là một tác phẩm tâm linh của bậc Thánh đức ,  nếu thiếu trình độ dịch thuật thì sẽ là nhân phỉ báng Thánh ngôn mang lại hậu quả nghiêm trọng.

  Nếu một người đang trên bước đường học đạo  tìm cho mình nơi nương tựa chân thật mà đọc được bản dịch của tác giả Viên Huệ thì sẽ như thế nào.

  Trong khi đó  bản dịch của vị Thầy – Đạo sư Thinley Nguyên Thành thì thật mượt mà nhưng rất dễ hiểu, chuyển tải được hết hàm ý mà tác giả muốn nói giúp cho người đọc  hiểu được trọn vẹn ý nghĩa từ đó ngày càng trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo Sư niềm tin bất hoại vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng  để được  vững bước trên lộ trình giải thoát  mà không bị lệch khỏi quỹ đạo của chánh pháp bởi có sự dẫn dắt chỉ dạy của vị Thầy.

  Còn riêng về  nhà xuất bản  Phương Đông đã chấp nhận xuất bản một bài dịch không ra gì mà không có sự kiểm duyệt đúng đắn góp phần làm cho chúng sanh hiểu sai lệch về tác phẩm vĩ đại của Thánh giả Mã Minh và không loại trừ khả năng  với ý đồ  cố tình “cách sơn đả ngưu”  .

  Nhưng luật tắc nhân quả sao có thể sai chạy  , bởi Đức Phật đã khẳng định

  ” Nghiệp thiện và ác sẽ theo sát  con  như bóng với hình “.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 18. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này. Nếu khi đọc tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh do vị Thầy chuyển ngữ từ bản tiếng Nga với niềm xúc động chân thành, trào dâng lòng sùng kính các Bậc Đạo sư Mật giáo cũng như niềm kiêu hãnh linh thánh của người Phật tử khi được nương cậy nơi Tuệ tri thức bao nhiêu thì con bàng hoàng bấy nhiêu khi đọc những trích dẫn từ  bản dịch tác phẩm này của tác giả Viên Huệ do đạo huynh Mật Diệu Hằng chỉ ra. Con cảm khái tinh thần “vô úy” của tác giả Viên Huệ cũng như của NXB Phương Đông và chạnh lòng cho gia tài “tàm quý” của họ.

  Như vị Thầy thường nhắc nhở chúng con, muốn thưởng lãm một tác phẩm nghệ thuật thì phải có sự hiểu biết về nó và trình độ nghệ thuật tương ưng” đấy là trong bình diện thế gian, còn đây là tác phẩm tâm linh của Bậc Thánh đức với trí tuệ biện giải sâu sắc, tài ba. Để hiểu được được những ý nghĩa trong tác phẩm đã rất khó bởi cần trình độ tâm linh tương ưng (thì mới có thể hiểu đúng, hiểu sát nghĩa), chứ chưa nói đến trình độ chuyển ngữ thành tác phẩm mang tính văn học nghệ thuật cao. Chỉ một vài trích dẫn mà đạo huynh Mật Diệu Hẳng đưa ra con đã thấy rõ sự rườm rà, tối nghĩa, nhiều chỗ dịch sai thực nghĩa (so với bản gốc của tác phẩm) và gieo nhân phỉ báng. Trên các tủ sách Tôn giáo của các nhà sách, nhà xuất bản lớn có không ít những “tác phẩm” viết về đạo Phật như thế được đặt ở vị trí trang trọng, bìa sách được đóng đầy tính nghệ thuật (phải chăng do tác giả là những vị có chức sắc?!), nhưng nội dung thì chứa đầy “sạn”, chất chứa ngã mạn và tự phóng ý và mới lướt qua, bạn đọc đã thấy u mê chứ không có sự “soi sáng” nào cả (!).

  Con tán thán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy khi đã chuyển ngữ tác phẩm tâm linh của Thánh giả Mã Minh phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại và tính dân tộc và với tính nghệ thuật cao (ngôn từ đơn giản mà sâu sắc, giàu hình ảnh, mượt mà không gượng ép, dễ nhớ…) giúp con có thể cảm niệm sâu sắc “sùng kính Đạo sư” theo quỹ đạo chánh pháp để từ đó có được “nền tảng giác ngộ”.

  Pháp đệ tán thán những chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng trong bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài, vì sự lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh có đức tính khiêm tốn và một ý thức xấu hổ.

  OM MANI PADME HUM

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bản dịch của vị Thầy nguyên tác của đạo sư Agvaghosa với tựa “Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” đã ghi ấn trong con nhiều cảm xúc mãnh liệt mỗi lần đọc tác phẩm này. Những kệ đọc lên đều rõ ràng về nội dung, hình ảnh cũng như rất dễ nhớ. Chính vì thế mà rất nhiều kệ trong bản dịch dễ dàng lay động tâm trí của chúng con, cho chúng con dịp để quán xét hành vi thân, ngữ, tâm đúng trong quỹ đạo chánh pháp. Trở lại với một số kệ dịch của Viên Huệ được đạo huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn trong bài viết thì đúng là đã biến một tác phẩm như viên ngọc quý thành viên đá cuội. Qua đó mới thấy rõ nhiều dịch giả trở thành những kẻ “giết thật” tác phẩm quý giá và họ chỉ là những cái máy dịch bằng cơm mà thôi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con cơ hội được đọc bản dịch mượt mà, tinh tế và trí tuệ và phù hợp tính thời đại, tính quốc độ. Cho chúng con cơ hội dâng trào niềm hoan hỷ, xúc động và lay động tâm thức mỗi lần đọc Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư trên hành trình thực hành Yoga thanh trí để không phí hoài kiếp làm người .

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Giác Phương says:
  Mô Phật!

  Pháp đệ đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Quả thực, đọc bản dịch của Viên Huệ, đệ thấy thật rối rắm, tối nghĩa. Trong khi bản dịch của vị Thầy thì bay bổng, rõ ràng, truyền cảm hứng sùng kính Đạo sư cho người đọc. Qua đó, đệ thấy rằng dịch thuật không hề đơn giản. Dịch thuật ở thế gian đã khó, đòi hỏi sự am tường về lĩnh vực mình dịch thuật. Trong đạo pháp, ngoài sự am tường giáo điển thì đòi hỏi người dịch phải có một nội lực tâm linh tương ưng. Huynh đệ chúng ta thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy trong đời này.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài.

  Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 21. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Qua những thông tin và sự phân tích của đạo huynh Mật Diệu Hằng,  đệ mới cảm niệm được ơn phước biết bao khi những ngày đầu tiên đến với pháp là được tiếp cận bản dịch  tác phẩm “Năm Mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh đầy tinh tế, tính  nghệ thuật, sự phiêu bồng cũng như sự thấm đẫm lòng sùng mộ của vị Thầy. Nếu chuyển ngữ bằng translate.google.com của google là word by word còn đỡ tối nghĩa hơn bản dịch của Viên Huệ. Vì người đọc ít ra còn chấp nhận do chuyển ngữ máy móc nên sẽ đầu tư thêm tư duy để hiểu.Về bản dịch của tác giả Viên Huệ không những tối nghĩa, làm lệch  ý của tác giả, làm mất cảm hứng khi đọc,gây cản trở sự tu tập. Nhất là trong Mật tông thì việc chuyển ngữ những tác phẩm còn cần sụ cẩn trong hơn rất nhiều như sự cảnh báo của Đức Đạt Lại Lat Ma XIV “Ai nói sai về Mật tông sẽ không còn thân mạng để tiếp tục”.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu đạo huynh Mật Diệu Hằng đời đạo hanh thông, mọi ước nguyện chính đáng sớm viên thành.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Dũng Tâm says:
  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng ạ.Qua những phân tích của huynh Mật Diệu Hằng đã cho con thấy sự khác nhau giữa bản dịch của tác giả Viên Huệ với bản chuyển ngữ sang tiếng Việt của vị Thầy.

  Để từ đó,khi đọc bản dịch”50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của vị Thầy,chúng con có thể hiểu rõ hơn,xây dựng niềm tin vững chắc nơi vị Thầy từ bi.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này và hoan hỷ với những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” là một trong những tuyệt phẩm tâm linh của thánh giả Mã Minh (Avagosha), được dịch sang tiếng Anh, tiếng Nga và chúng con, chúng sanh hữu duyên được tiếp cận bằng tiếng Việt từ bản dịch của Thầy. Mỗi lần đọc lên dù bất kỳ kệ nào trong 50 kệ tụng ấy, chúng con đều phát khởi niềm tin, trưởng dưỡng lòng sùng mộ đối với giáo pháp Phật đà và đặc biệt là sùng kính Đạo sư – nền tảng của Giác ngộ như xác quyết của thánh giả Mã Minh tại thi kệ 49. Một điều nữa đối với con là mỗi khi đọc những kệ tụng thì thường nhớ tưởng tới vị Thầy tâm linh tôn quý, không đơn thuần bởi bản dịch được vị Thầy với trí tuệ và lòng bi mẫn đã chuyển tải thánh ngôn tới chúng con, mà từ những câu kệ, con nghĩ tưởng tới công hạnh của Thầy và những lời giáo huấn trong những trường hợp cụ thể, gần gũi với chúng con. Có nói rằng, vị Thầy vĩ đại là người truyền cảm hứng, và con hiểu rằng ơn phước mỗi khi chúng con đọc “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” không chỉ giúp trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng mộ mà còn tích tập công đức nhiều vô số được xác quyết trong Mật điển: “Nghĩ tưởng tới vị Thầy của ta chỉ trong chốc lát, thì tốt hơn việc thiền định về một trăm ngàn Bổn tôn trong mười triệu kalpa (kiếp)“.

  Như thế, công đức của người hạnh giả nhận được khi đọc tụng “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” chẳng thể nghĩ bàn, nhưng đến khi con đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ do Nhà xuất bản Phương Đông phát hành thì con thấy thật bải hoải. Con bất ngờ bởi cái tên “Viên Huệ” nhưng không thể “viên” nổi bởi tác giả “mặc kệ” thể loại là “kệ tụng” vì chuyển nghĩa là “năm mươi đoạn”, cũng thô tháo trong cách dụng ngôn từ và thiếu hình ảnh biểu cảm thì làm sao có “huệ”? Một điều lạ kỳ nữa là mặc dù nói là Nhà xuất bản Phương Đông ấn hành nhưng con tìm thông tin không có, phần “Lời nói đầu” hay “Dẫn nhập” hoặc giới thiệu cũng không? Đặc biệt là bản dịch này có ghi là “A-ry-a-su-ra (At-s-va-gốt-sa) biên soạn” thì hết sức sai lầm, gieo nhân phỉ báng bậc thánh đức vì đây là trước tác vĩ đại của ngài Mã Minh (Avagosha). Con chợt nhớ tới những kẻ trong Ban biên tập của Thư viện Hoa sen và hàng loạt các trang mạng khác khi đăng tác phẩm “Một đời người, một câu thần chú” của Thầy cũng cố tình dìm hàng mà thêm hai chữ “biên soạn” ấy? Và con chợt tự hỏi những kẻ này liệu có liên hệ với nhau, hoặc là cùng một bọn, hoặc là cùng một thủ đoạn? Chưa hết, trong bản dịch có nêu “Ghê-sê Nga-u-ăng Đác-ji-ê bình giảng”, con quả thực không thể hình dung cách đánh vần phiên âm của người phiên dịch mang tên “Viên Huệ” lại tồi tệ đến như vậy. Hơn nữa, việc không công khai đường dẫn tới bản gốc chứng tỏ một sự coi thường bản quyền, đồng thời tạo nghi vấn cho bạn đọc về việc phóng bút của Viên Huệ so với chính bản. Khi con truy tầm theo nội dung lời dịch, có ra bài giảng của Geshe Ngawang Dhargyey đăng trên trang của Lạt ma Yeshe (đường dẫn https://www.lamayeshe.com/article/fifty-verses-guru-devotion). Và con cũng phát hiện ra một sự thật là trong đường link gốc, vì là bình giảng nên không có phần lời của từng kệ, khác so với bản dịch tiếng Việt của Viên Huệ. Tức là đúng ra, bản của Viên Huệ phải sử dụng tiêu đề theo hướng “treo đầu dê, bán thịt chó” bởi lẽ tự tiện thay đổi từ “bình giảng” sang thành “kệ tụng” kết hợp với “bình giảng”.

  Đối với những nội dung về các câu kệ, con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đạo hữu Mật Hạnh Giác đã phân tích với các luận chứng, luận cứ và con hoàn toàn tán đồng. Khi con tìm câu trả lời cho câu hỏi vì sao Nhà xuất bản Phương Đông lại không thẩm định hoặc cố tình “nhắm mắt làm ngơ” trước bản dịch tối nghĩa, sai lệch nguồn gốc, nội dung của Viên Huệ mà vẫn phát hành, con tìm ra được thông tin bất ngờ khác. Đó là việc Nhà xuất bản này đã bị khai tử. Cụ thể, theo báo Sài gòn Giải phóng ngày 20/7/2017 đã đăng bài: “Khai tử nhà xuất bản Phương Đông” (http://www.sggp.org.vn/khai-tu-nha-xuat-ban-phuong-dong-456660.html). Theo đó,  sau nhiều năm hoạt động và gặp khó khăn trong việc xuất bản lẫn tài chính, UBND tỉnh Cà Mau quyết định “khai tử” Nhà xuất bản (NXB) Phương Đông. Như vậy, khi nhìn quả sẽ thấy nhân họ đã từng gieo là gì. Bởi lẽ, việc tiếp tay cho một tác phẩm phỉ báng thánh đức, hoặc chính bản thân muốn dùng “cách không đả ngưu” mà chịu hậu quả thảm khốc do “làm nhiều công đức thông qua tà kiến” (cảnh tỉnh của Long Thọ Bồ tát trong bức thư gửi bằng hữu Hoàng đề).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chuyển dịch “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” từ bản dịch tiếng Nga sang tiếng Việt, đồng thời gia hộ cho chúng con hiểu được như thế.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài. Cầu nguyện cho huynh và gia đình Phật tử tinh tấn thực hành pháp, hanh thông thế sự và viên thành mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 24. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài  viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng: Bản dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư” của Viên Huệ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố tình giở trò “cách sơn đả ngưu”.

  Quả là dịch thuật không dễ, không đơn giản chỉ về ngôn ngữ mà còn phải có sự am hiểu sâu sắc liên quan đến lĩnh vực mình dịch. Qua bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã cho người đọc thấy được tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh được vị Thầy chuyển ngữ từ ngôn ngữ tiếng Nga sang ngôn ngữ tiếng Việt chính xác, dễ hiểu, truyền cảm hứng sùng kính Đạo sư cho bạn đọc. Còn bản dịch của tác giả Viên Huệ khiến người đọc không có được lòng sùng mộ thuần thành đến bậc Đạo sư bởi lời dịch quá rườm rà, tối nghĩa, sai về cấu trúc câu. Qua đây con càng thấm thía sự tinh tế sâu sắc trong bản dịch của vị Thầy. Con xin cảm tạ ơn Thầy. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài chia sẻ lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng luôn hanh thông thế sự, thành tựu đạo pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 25. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng về một bản dịch không thể nào dở hơn của tác giả Viên Huệ từ bản gốc 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư của thánh giả Mã Minh. Ai đó kể cả chưa từng đọc bản dịch của Thầy mà lần đầu tiên đọc bản dịch này của Viên Huệ cũng phải khóc thét vì sự lủng củng, rối rắm và chào thua không hiểu nổi lời dạy của Ngài Mã Minh. Quả tệ hại khi những lời vàng của bậc thánh đức qua tâm của kẻ phàm phu lại trở nên biến dạng đến vậy. Không chỉ dịch tối nghĩa mà huynh đã chỉ ra, Huệ Pháp còn tìm thấy lỗi sai trong câu kệ sau:
  “34-
  Cần nói với thầy bằng cách dùng tên riêng của ngài ,
  Hãy thêm danh hiệu để sinh lòng kính trọng với những người khác ;
  Bạn cũng có thể dùng thêm những từ ngữ trân trọng khác .”

  Đại ý câu này rằng khi nói hay viết về Thầy, cần thêm danh hiệu để tỏ lòng tôn kính chứ không nên dùng tên riêng của Ngài. Tuy nhiên tác giả Viên Huệ lại dịch câu đầu như một sự khẳng định rằng “cần nói với Thầy bằng cách dùng tên riêng của ngài”. Sang đến câu sau thì lại nói ngược lại rằng cần thêm danh hiệu khi nói về Thầy. Không những vậy tác giả còn thêm vào vế câu khiến ý nghĩa sai ngược hẳn:” ..để sinh lòng kính trọng với người khác”. Việc thêm danh hiệu khi nói hay viết về vị Thầy là để tỏ rõ lòng tôn quý của người học trò đối với Ngài chứ đâu phải để học trò “sinh lòng kính trọng với người khác”? Phải chăng ý tác giả Viên Huệ muốn nói rằng cách gọi như vậy giúp “tạo nên” sự kính trọng của người nghe mỗi khi được nghe danh hiệu của bậc Đạo sư Mật Giáo? Nếu đúng vậy thì phần dịch này quả là dở ẹc. Trong khi đó, đọc những vần thơ mượt mà, ý tứ trong sáng trong bản dịch của Thầy mà thấy khác xa một trời một vực:

  “Tên riêng của Thầy đừng mạo phạm
  Hãy thêm danh hiệu để tỏ lòng kính trọng
  Hoặc những từ khác biệt thế gian”

  Thế mới thấy đâu phải chỉ biết võ vẽ dăm ba từ ngoại ngữ là có thể huyênh hoang khoác lác về trình độ của mình, tự coi mình là nhà dịch giả tài năng vô đối, còn biết bao vị Thầy vĩ đại “ẩn mình chẳng tự hào” mà chỉ có những người học trò, chúng sanh có căn cơ sâu dày mới gặp và được theo học vị Thầy ấy.
  Con cảm tạ ơn Thầy, bậc Đạo sư Mật Giáo, vị Lotsawa tài năng đã mang đến cho chúng con nguồn cảm hứng bất tận với giáo pháp Phật đà từ những bản dịch đầy trí tuệ và chất thơ của mình. Cầu nguyện trí tuệ và những phẩm tính tốt đẹp từ vị Thầy lan toả mạnh mẽ tới mỗi hành giả chúng con để chúng con có thêm nguồn sức mạnh thắp đuốc tiếp bước theo gót chân Thầy mang ánh sáng Phật pháp tới muôn phương.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết này. Cầu nguyện huynh sức khoẻ, đạt thành tựu những ước nguyện chính đáng
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn
  Om Ah Hum

 26. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Qua những phân tích và dẫn chứng so sánh huynh Mật Diêu Hằng, đã cho thấy sự khác biệt giữa hai phần dịch bài của Thầy và của Viên Huệ về ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” . Một bên là bản dịch sâu sắc, với thông điệp rõ ràng, dễ hiểu của Thầy, một bên là sự ngô nghê, lủng củng và tối nghĩa của tác giả Viên Huệ. Có nói rằng ” Muốn thưởng lãm nghệ thuật thì cần phải có trình độ nghệ thuật”(tác giả người Đức). Huống gì ở đây là thông điệp tâm linh mà các Bậc Thánh đức lưu truyền, giúp cho Phật tử tăng trưởng lòng sùng kính Đạo sư thuần thành, bởi những phẩm tính cao quí của Bậc Đạo sư chân chính, là nền tảng cho sự giác ngộ tối thượng. Như Huynh Mật Diệu Hằng đã nói, dịch thuật không đơn giản là dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, mà dịch thuật đòi hỏi người dịch phải có một sự am hiểu sâu sắc và có khả năng truyền đạt về cả hai, nhằm truyền tải nội dung cũng như tinh thần của tác giả.

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng với bài viết ý nghĩa. Cầu nguyện gia đình huynh luôn tinh tấn, hanh thông đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu hằng đã viết bài chia sẻ.

  Sau khi đọc những ” đoạn” trong “Năm mươi đoạn về sự sùng kính với vị thầy” của Viên Huệ. Con không  khỏi bật cười, bởi lối viết và nội dung của những đoạn này thật không thể “cảm” nổi. Từ tiêu đề ” Năm mươi đoạn…” cho đến câu từ khó đọc, khó nhớ, tối nghĩa làm giảm đi, mất đi giá trị của bản gốc rất nhiều lần. Con là một người bình thường, cũng không phải là ngưởi giỏi thơ văn gì cả, nhưng khi mới vài câu đầu trong “đoạn” 1 con đã không muốn đọc nữa. Đó chẳng phải Viên Huệ đã gián tiếp  phỉ báng chánh pháp và cản trở người tu tập hay sao. Bởi vậy nên con hiểu rằng một tác phẩm tâm linh của các bậc Thánh giả, Thánh tăng trước tác, thì một người bình thường,không phải là Phật tử, không có trình độ tâm linh nhất định thì không thể dịch đúng nghĩa, không thể diễn tả được những ý mà các Ngài muốn truyền tải.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chuyển ngữ tác phẩm ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh sang tiếng Việt. Để từ đó truyền cảm hứng cho chúng con ngày càng trưởng dưỡng biết ơn, sùng kính Thầy, Đạo sư hơn qua những lần đọc , tụng “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”. Hiểu được sự quan trọng của vị Thầy, cũng như sự quan trong của lòng súng kính vị Thầy Mật Giáo, và ngược lại sự nguy hiểm vô cùng khi bất kính với bậc Đạo sư. Bằng những câu từ mượt mà, dễ hiểu, dễ thẩm thấu, với người mau quên như con khi đọc con lại thấy rất dễ thuộc , dễ ghi nhớ.

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ thật ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện cho huynh Mật Diệu Hằng thành tựu những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài bài này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết về sự thiếu nghệ  thuật trong  dịch thuật, thiếu trình độ am tường giáo điển của dịch giả Viên Huệ qua bản dịch  ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư” của Thánh giả Mã Minh. Qua sự chia sẻ của đạo Mật Diệu Hằng với những kệ tụng của dịch giả Viên Huệ dịch, con đọc thấy khó hiểu về ý nghĩa của câu kệ,  cũng như sự dài dòng rối  rắm, mang chất phạm tục, thiếu tính chất trang nghiêm của nhà Phật qua từng câu, chữ trong kệ tụng mà Viên Huệ đã dịch.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho  tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng về bản dịch NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ của dịch giả Viên Huệ.

  Con hiểu rằng ngay cả ở thế gian muốn chuyển ngữ một bài văn từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt thì củng phải mượt mà ý nghĩa của nó chứ đâu thể bài văn tiếng nước ngoài nói con gà mà dịch qua tiếng Việt thành con vịt được phương chi là trên phương diện đạo Pháp .

  Đọc đoạn dịch của Viên Huệ mà con cảm thấy căm phẫn thay , câu từ rối rắm , tối nghĩa lại còn cả những từ không chuyển nghĩa được nửa .  Trước tác vĩ đại của Thánh tăng Mã Minh sao Viên Huệ lại dám biến thành một tác phẫm tầm thường bởi sự dịch giả giết thật , gây hiểu lầm về ý nghĩa của sự sùng kính vị Thầy . May mà con đã được đọc bản dịch của Thầy từ trước chứ không con sẻ hiểu sai vì đọc bản dịch của Viên Huệ mất .

  Con cảm ơn Thầy đã chuyễn ngữ trước tác NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ của Thánh Tăng Mã Minh một cách mượt mà , sinh động và truyền tải cho chúng học trò cảm hứng của sự sùng kính Đạo sư theo tinh thần Thánh tăng Mã Minh huấn thị .

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài , cầu nguyện đạo huynh luôn được hanh thông đường đạo , thành tựu đường đời , viên thành mọi ước nguyện .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 30. Mật Chánh Tấn says:

  Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những lỗi sai và thiếu xót trong bản dịch của tác giả Viên Huệ. Quả thực, đọc những đoạn dịch của tác giả Viên Huệ thật rườm rà, khó hiểu khiến cho người đọc khó nắm bắt được ý. Bản dịch của tác giả Viên Huệ có thể coi là “dịch giả nhưng tác hại thật” khi khiến cho người đọc khó nắm bắt được nội dung. Từ đó, người đọc khó có thể hiểu được và nuôi dưỡng lòng sùng kính Đạo sư thuần thành vốn là “nền tảng giác ngộ” như thánh giả Mã Minh đã xác quyết.

  Còn đối với nhà xuất bản Phương Đông thực sự là tắc trách khi chấp nhận một bản dịch như vậy. Không phải ngẫu nhiên K. Max, một triết gia người Đức viết “Muốn thưởng thức nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật”. Việc nhà xuất bản Phương Đông không cẩn thận trong việc thẩm định tác phẩm và cho xuất bản một bản dịch tối nghĩa như vậy sẽ đem lại những hậu quả nặng nề bởi vì luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chuyển Việt ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” tinh tế, sâu sắc, nội dung rõ ràng, giúp cho học trò chúng con hiểu và nắm bắt được đúng ý nghĩa những lời dạy của thánh giả Mã Minh, để từ đó chúng con có một cơ hội để xây dựng nền tảng Giác ngộ cho bản thân mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, đời đạo song hành, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 31. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Mô Phật.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng, đã chỉ ra bản dịch lệch lạc, tối nghĩa khó hiểu, đọc thì lủng củng khiến cho người đọc bỏ dở không muốn đọc tiếp của tác giả Viên Huệ, làm mất đi giá trị bản gốc của tác phẩm ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư ” của Thánh giả Mã Minh . Đức Phật đã dạy rằng ” Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta ” qua đó có thể thấy Viên Huệ không có trình độ ngoại ngữ, không có trình độ dịch thuật, không có trình độ tâm linh, và đặc biệt là không có lòng sùng kính đối với bậc giác ngộ, đã gián tiếp phỉ báng chánh pháp, gây cản trở người tu tập. Đệ cảm ơn đạo huynh đã viết bài.

  Kính bạch Thầy.

  Con tán thán trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy khi đã chuyển ngữ tác phẩm ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư ” của Thánh giả Mã Minh từ bản tiếng Nga sang tiếng Việt phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại giúp chúng con cảm niệm được sự sùng kính Đạo sư chân thành theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Mật Mai hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẽ bài viết này, đọc những câu kệ của ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư ” của Viên Huệ , huynh Mật Diệu Hằng trích dẫn nv trong bài viết con cảm thấy rối rấm và khổng hiểu được ý nghĩa của những câu kệ đó như thế nào, câu từ thì lũng cũng đọc k thể nào thành 1 câu văn cho suông được,

  Nhờ duyên lành con được đọc ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư ”  của vị Thầy đã chuyển ngữ sang tiếng việt, theo sự hiểu hạn hẹp của con thì mỗi câu kệ con cũng hiểu được một ít ý nghĩa của câu kệ.

  Con cảm tạ Thầy đã vì bồ đề tâm và lòng từ bi đối với tất cả mọi người đã chuyển ngữ bài  kệ ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư sang tiếng việt

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu để quay bánh xe chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý hổ thẹn. Om Ah Hum !

 33. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Bài viết đã giúp đệ thấy được sự dở tệ từ bản dịch cho có. Và một lần nữa được thấy sự sâu sắc và đẹp vô cùng trong “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” mà Thầy ban tặng.

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con được chiêm ngưỡng “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” lung linh như đoá hoa trong vườn hoa Đạo pháp.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Ngã says:
  Mô Phật!

  Mật Ngã hoan hỷ với những chia sẻ của Mật Diệu Hằng.

  Bài viết đã cho người đọc thấy được “cái tâm cái tầm” của Viên Huệ khi dịch tác phẩm 50 kệ tụng Sùng kính Đạo sư của thánh giả Mã Minh. Đọc bài viết Mật Ngã chợt nghĩ không biết ông ấy có đọc lại “sản phẩm” của ông không? và nếu có đọc lại không biết ông có hiểu được những gì ông dịch không? Một trước tác vĩ đại mà “vào tay” của những “dịch giả” như Viên Huệ thì trước tác vĩ đại ấy tựa như trở thành “đồ phế liệu” vì có quá nhiều lỗi sai “chết người”.

  Cầu nguyện đau khổ chúng sanh được lắng dịu. Om Ah Hum!

 35. Mô Phật!

  Đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài chia sẻ giúp đệ thấy được sự trí tuệ siêu việt của vị Thầy khi đã chuyển ngữ “Năm mươi kệ tụng Sùng kính Đạo Sư” của thánh giả Mã Minh sang tiếng Việt với từng câu, từng chữ tràn đầy lòng sùng mộ. Khi đệ đọc sang bản dịch của Huệ Viên thì… ôi thôi. Một phong cách đặc sệt Google Dịch, hô biến một trước tác vĩ đại của Ngài Mã Minh thành một tác phẩm hết sức tầm thường. Có câu “phải có trình độ nghệ thuật mới có thể thưởng thức nghệ thuật”, huống chi là truyền tải cả một trước tác vĩ đại như vậy. Đương nhiên là trình độ tâm linh của vị Thầy tôn quý – “ ẩn mình chẳng tự hào” phải hết sức cao vời, am hiểu trọn vẹn mới có thể truyền tải được sự Sùng kính Đạo Sư sang bản tiếng Việt. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã chuyển ngữ tác phẩm này giúp cho chúng con hiểu đúng và thực hành tốt pháp tu Sùng kính Đạo Sư là nền tảng của lâu đài giác ngộ. Đệ cảm huynh Mật Diệu Hằng một lần nữa với bài viết tác pháp chiếu quang đầy ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng và gia đình luôn tinh tấn thức hành pháp, hanh thông, thành tựu đời đạo song hành.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy được đọc bài chia sẻ của đạo  huynh Mật Diệu Hằng

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi  chuyển dịch  50 kệ tùng sùng kính đạo sư từ bản dịch tiếng  nga sang tiếng việt  để cho chúng con hiểu

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om manipadme hum

 37. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Với mỗi hành giả Mật tông bước vào cánh cửa Mật giáo nghĩa là bước trên hành trình cao thượng cũng là hành trình chúng con khao khát tìm về suối nguồn của mọi thành tựu thế gian và xuất thế gian, và như thế con hiểu rằng tác phẩm tâm linh “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” được viết lên bởi lòng bi mẫn vô hạn của thánh giả Mã Minh bao hàm những diệu nghĩa cao vời ấy là ngọn đuốc thắp lên cảm hứng bất tận cho mỗi hành giả Mật tông. Chúng con may mắn được đắm mình trong sóng trường cao diệu của trước tác vĩ đại ấy qua bản dịch của vị Thầy tâm linh. Con cảm tạ ân Thầy đã cho chúng con được như thế. Con hiểu rằng để chuyển nghĩa câu kinh tiếng kệ, những trước tác diệu sâu đó người dịch cũng phải có trình độ tâm linh, đạo hạnh, đạo lực cao vời tương ưng, phải là đại dương bao la không đáy của lòng sùng mộ. Đây đâu phải là chuyện đùa ngô nghê của một vài gã nông cạn “gô gô dịch”, đâu dành cho những kẻ phàm phu tục tử biến những điều cao thượng thành tầm thường, thành thảm họa chốn nhân gian bởi vì luật nhân quả không sai chạy và rất nhanh chóng, rất trầm trọng kvới những kẻ phỉ báng Mật tông, phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức, những kẻ không biết mình là ai, không ý thức được hậu quả như những con thú hoang ngu si chỉ biết gây ác nghiệp. Rồi sẽ ra sao với những người không may đọc phải bản dịch thảm khốc nham nhở của Viên Huệ và những thứ tương tự như thế? Công hạnh viên mãn của vị Thầy Mật giáo ” vị Thầy của trời và người” trở thành thường thường như người thầy thế gian khiến người đọc thành kẻ manh nha bất kính Thầy mình hoặc “coi Thầy mình như người thường” đương nhiên còn mơ mà nhận được ơn phước cao diệu, và biết đâu có kẻ ngốc nào manh nha ý tưởng chắc vị Thầy Mật giáo phải có gì “bí mật” “khó hiểu” bên trong nên các bậc Thánh đức khi xưa mới lưu truyền như vậy… Mới viết đến đây con sởn tóc gáy nghĩ đến hậu quả thảm khốc cho những ai như thế!
  Pháp đệ cảm ơn những chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện đạo huynh cùng gia đình kim cang thong dong thế sự, thành tựu đạo pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
  Cầu nguyện cho công cuộc phổ truyền Yoga Thanh Trí của Thầy Cô làm lợi lạc chúng sanh thành tựu viên mãn.
  Cầu nguyện cho chúng sanh đóng cánh cửa xuống cõi thấp.
  Om Mani Padme Hum

 38. Mô Phật.

  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẽ bài viết. đệ đọc xong bản dịch thuật của Viên Huệ cảm thấy chóng mặt khó hiểu, đọc một lần là chạy mất luôn. đây đúng là kẻ ngu tưởng mình trí.

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ, cảm ơn Thầy đã chuyển ngữ Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư, dễ hiểu và truyền cảm hứng  để chúng con trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư thuần thành hơn,  vì Sùng Kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng sức khỏe và mọi ước nguyện chánh đáng được viên thành.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 39. Mô Phật!

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẽ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua sự phân tích của huynh với luận chứng-luận cứ thuyết phục, đã chứng minh bản dịch của tác giả Viên Huệ là sản phẩm của google translate, câu từ loạn xạ, rối mù tối nghĩa,….dể gây nghi ngờ, hiểu lầm và phỉ báng Phật pháp. Chẳng hạn như đoạn :

  “17-Được truyền dạy

  Bạn phải vui lòng hy sinh vợ, con

  Cả sự sống vì vị thầy bạn thề sẽ theo.

  Điều này không dể chút nào

  Bạn quán ngài không khác vị thầy đã quán trong phép tu.

  Như thế,

  Có cần phải nói về sự hy sinh tài sản của bạn vô thường không?”

  Tác giả đã khẳng định chắc chắn rằng : phải hy sinh vợ, con, tài sản và sự sống một khi “thề” với bậc Đạo sư Mật giáo và không dể thực hiện. Đúng là “tầm bậy” hết chổ nói vì đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện đâu có bắt buộc ai hy sinh mọi thứ một khi “thề” với vị Thầy bao giờ? Vậy còn ai dám trở thành hành giả Kim Cang thừa nữa?

  Không những vậy ngay trong lời Mở đầu của bản dịch “Năm mươi đoạn về sự sùng kính với Thầy” của Viên Huệ đã gây ngộ nhận, làm bạn đọc hiểu nhầm rằng Mật tông quá khó và nguy hiểm :

  + Riêng Đại thủ ấn và các Mật điển ( Tantra ) bao gồm các phương pháp nhanh hơn nhưng lại nguy hiểm hơn để đạt đến mục đích“

  + Các pháp tu Mật-điển rất khó và nhiều phức tạp .  Nếu được thực hành đúng đắn . Có thể khiến thành tựu trong chỉ một đời .  Ngược lại , có thể rất nguy hiễm và đưa đến những hậu quả ghê gớm”.

  Khôi hài hơn khi tác giả viết thánh sư Mã Minh là một nhà thơ(?!). Qua đó mới thấy kẻ “ngu mà tỏ ra nguy hiểm” như Viên Huệ đã dập tắt niềm cảm hứng thực hành Pháp để giải thoát của chúng sanh như thế nào. Nhân-quả đã xảy ra như cảnh báo của Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 khi nhà xuất bản Phương Đông đóng cửa, và quả báo sẽ đến với Viên Huệ không chỉ đời này mà cả vạn kiếp sau.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chuyển ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh sang tiếng Việt, giúp cho đệ tử chúng con trưỡng dưỡng lòng sùng mộ và niềm cảm hứng thực hành Du già thanh trí nhằm lợi mình lợi người trên hành trình giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh và an tịnh.

  Cầu nguyện gia đình đạo huynh Mật Diệu Hằng vui tu và hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani padme hum.

 40. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hẳng về sự so sánh bản dịch “50 kệ sùng kính Đạo Sư” của Thầy và của ông Viên Huệ. Trong khi bản dịch của Thầy dễ đọc, dễ hiểu bao nhiêu thì bản dịch của Viên Huệ kia lại lủng củng và khó hiểu bấy nhiêu. Vậy mới có thể hiểu được rằng để dịch một tác phẩm cần bao nhiêu trí tuệ và tâm huyết để có thể truyền tải đầy đủ ý nghĩa và nội dung của tác phẩm đó, điều này càng làm con thêm sùng kính và biết ơn vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 41. Mật Thủy says:

  Mô Phật!

  Mật Thủy hoan hỷ với cảm niệm cùng những chia sẻ của Mật Diệu Hằng. Nhờ bài viết này của huynh mà Mật Thủy được “khám phá” bản dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Viên Huệ. Trước đến giờ Mật Thủy tuy có biết có bản dịch khác của tác phẩm này, không phải là thi kệ, nhưng thật không thể nào tưởng tượng ra nổi đó là bản dịch tệ đến mức bải hoải, bàng hoàng như thế này! Khi đọc vào, người đọc cứ tưởng chừng như đó là bản dịch bởi máy móc chứ không phải là lời dịch Việt ngữ của một con người mà lại còn là người Việt. Những câu từ trúc trắc, trục trặc, và chắc hẳn người dịch cũng không hiểu tinh thần của năm mươi đoạn kệ này chứ đừng nói gì người đọc. Bởi vậy nên từ “thầy” mới không viết hoa, vô số những đoạn dịch tối nghĩa, mâu thuẫn câu trước câu sau, lời lẽ ngô nghê và buồn cười như huynh đã phân tích. Rõ ràng đây là một sự phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh tăng như Ngài Mã Minh!

  Thật quá sức khập khiễng khi đối chiếu bản dịch của từng thi kệ mà Viên Huệ dịch với bản của vị Thầy. Nhưng đôi khi không đặt lên bàn để so sánh, đối chiếu thì nhiều người không “tâm phục khẩu phục” trí huệ của vị Thầy, cho đến nỗi họ sẵn sàng thêu dệt, phủ nhận trắng trợn khi tùy tiện thêm chữ “biên soạn” thay vì là tác giả vào tác phẩm của vị Thầy, hơn nữa còn đánh cắp tác quyền khi đăng lên trang của họ mà không lời xin phép. Hay họ vì bị đụng chạm quyền lợi mà “đâm bị thóc, chọc bị gạo”, “vạch lá tìm sâu”… Nhưng dù như thế nào đi nữa thì trí huệ của bậc Đạo sư không vì thế mà bị mất hay giảm sút đi được! Phải ở một trình độ tâm linh như thế nào thì Thầy mới có thể chuyển ngữ và chuyển tải trọn vẹn tinh thần lời dạy của bậc Thánh tăng là Ngài Mã Minh cho hàng hậu học chúng ta đây. Chẳng phải đây chính là một góc cạnh của sự “đồng với các Ngài chẳng khác” của vị Thầy hay sao?

  Mật Thủy cũng cùng cảm niệm với huynh rằng, thật may mắn và ơn phước cho huynh đệ và bất kỳ ai có duyên lành được tiếp cận bản dịch tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của vị Thầy! Và ngược lại, Mật Thủy cũng thấy thương, thấy tiếc cho những ai kém phước duyên gặp phải bản dịch của Viên Huệ, để rồi thấy khó hiểu, hiểu sai lệch và tệ hơn là sinh tâm phỉ báng bậc Thánh đức! Cầu nguyện cho họ ngừng dứt những niệm tưởng bất thiện và sẽ được may mắn hơn trong tương lai!

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con được hòa mình với trường thanh tịnh của Thầy, Phật, pháp, tăng, được trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư khi ngân lên những lời kệ chân thành, sâu lắng của tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”, để qua đó chúng con được cảm nhận rõ hơn vị Thầy “đồng với các Ngài chẳng khác”!

  Om mani padme hum!

 42. Mật Chánh Hoa says:
  Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã tác pháp chiếu quang cho tác giả Viên Huệ khi Việt ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh.

  Đọc những câu từ mượt mà, tinh tế, sâu sắc và giàu hình ảnh trong những câu kệ được vị Thầy chuyển ngữ đệ thấy thật gần gũi, dễ thuộc và tăng thêm sự hiểu về sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Còn khi đọc sang phần dịch của tác giả Viên Huệ thì ôi thôi những câu từ thật tối nghĩa, khó hiểu và không truyền tải được tinh thần sùng kính Đạo sư cho độc giả. Từ đó có thể thấy người dịch thuật cần phải có sự am hiểu sâu sắc, tường tận và có khả năng truyền đạt nhằm truyền tải được nội dung cũng như tinh thần của tác giả.

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy đã Việt ngữ tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” giúp học trò chúng con và chúng sanh hữu duyên hiểu được những lời dạy của thánh giả Mã Minh, từ đó chúng con có cơ hội điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết hay và lợi lạc. Cầu nguyện cho huynh hanh thông thế sự, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 43. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng. qua những phân tích và những dẫn chứng so sánh của đạo huynh Mật Diệu Hằng, con hiểu được việc chuyển ngữ, dịch thuật từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác  dịch giả cần phải am hiểu về cấu trúc, từ ngữ, về lĩnh vực mà dịch giả có thể chuyển tải lại được để cho người đọc dễ hiểu, tiếp cận và dễ áp dụng.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ và lòng bồ đề tâm của vị Thầy đã chuyển ngữ sang tiếng Việt trứơc tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo Sư” của Thánh giả Mã Minh. với những câu từ dễ hiểu , dễ ghi nhớ, truyền cảm cho chúng con có thể cảm niệm xâu sắc ” Sùng kính Đạo sư” theo đúng quỹ đạo chánh pháp để từ đó chúng con có được nền tảng giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cám ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã viết bài . Cầu nguyện đạo huynh  và gia đình tinh tấn tu tập hanh thông thế sự, đời đạo song hành thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 44. Mô Phật,

  Đệ hoan hỷ được đọc bài viết của huynh. Bản dịch của ông Huệ Viên thực sự có nhiều chỗ không thể hiểu nổi, câu văn quá rườm rà, mâu thuẫn khiến đệ tự hỏi không biết ông ấy có hiểu mình đang viết những gì không. Thật khó hiểu khi một bản dịch vừa không truyền tải được, thâm chí làm sai lệch nội dung, tinh thần của tác phẩm gốc, vừa không mang nghệ thuật tính nghệ thuật  mà lại được in thành sách. Đệ cảm thấy thật may mắn khi được đọc bản dịch của vị Thầy.

  Cảm tạ huynh vì những chia sẻ đầy ích lợi của mình. Cầu nguyện cho huynh thành tựu mọi ước nguyện chính đáng. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 45. Mô phật

  Mật Thuận Tâm hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã phát hiện bài dịch ” 50 kệ tụng sùng kính đạo sư ” được chuyển ngữ ra tiếng việt của Viên Huệ là người không biết là người phật tử hay sao mà dịch ra những câu thật ngán ngẫm, bải hoải khiến cho người đọc cảm thấy chán nản và hiểu lầm sai lệch từ thánh giả Mã Minh và cả vị đạo sư.

  Từ đó đệ mới thấy rằng việc chuyển ngữ không phải đơn giản mà ta phải am hiểu tường tận giáo lý và truyền cảm hứng cho người đọc, đặc biệt phải có sự sùng kính đạo sư thuần thành.

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Thầy đã chuyển ngữ bài “50 kệ tụng sùng kính đạo sư” rất hay, tạo cho chúng con niềm tin, cảm hứng trong niềm tin phật pháp, Thầy, Phật, Pháp, Tăng hơn hết là về giáo huấn của thánh giả Mã Minh, dòng truyền thừa Ninh Mã, pháp hệ Quan Thế Âm đạo tràng Mật gia Song Nguyễn.

  Cầu nguyện huynh Mật Diệu Hằng hanh thông thế sự, thành tựu đời đạo song hành

  Cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc hoằng dương chánh pháp

  Om mani padme hum

 46. Mật Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng “BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu?”. Qua bài viết này, con thấy được bản dịch của ông Viên Huệ thật tối nghĩa, và bản dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thầy bấy lâu nay con đọc thật dễ hiểu và có ý nghĩa để thực hành. Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Con kính đảnh lễ tri ân Thầy.
  OM MANI PADME HUM.
 47. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Dịch thuật không phải chỉ là word by word (việc mà các ứng dụng hiện nay đều làm được) mà còn là sự am hiểu ngôn ngữ, trình độ hiểu biết và kiến thức theo từng lĩnh vực. Ví dụ người dịch lĩnh vực kinh doanh thì không thể dịch trong lĩnh vực y khoa. Về lĩnh vực đạo pháp thì dịch lại tác phẩm của bậc Thánh đức lại càng khó khăn hơn khi đòi hỏi ngoài việc là bậc thầy của ngôn từ còn phải có trí huệ, nội lực tâm linh.
  Bản dịch của Viên Huệ dùng câu từ rối rắm, tối nghĩa, câu văn lủng củng, dễ gây ra sự hiểu lầm trong ý nghĩa, người đọc không thể nào hiểu nổi được một kệ tụng thì làm sao đọc hết được 50 kệ tụng,
  Con xin tán thán trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã chuyển ngữ “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh với câu từ mượt mà, dễ đọc và nội dung dễ hiểu, giúp chúng con cảm niệm sâu sắc “sùng kính Đạo sư” để xây đắp nền tảng Giác ngộ.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành các ước nguyện chính đáng.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 48. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã có bài viết chia sẻ về bản dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư “của tác giả Viên Huệ. Thật sự khi con đọc những câu, đoạn của Viên Huệ dịch mà huynh Mật Diệu Hằng  chia sẻ ,con  thấy không hiểu là câu đó có ý nghĩa như nào và đọc rất khó. Đọc bài dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” do vị Thầy chuyển ngữ thật sự dễ, hay và hiểu được ý nghĩa trong từng kệ . Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế  lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om mani padme hum

 49. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng

  Dịch thuật không phải là 1 việc đơn giản, khi dịch thuật 1 bài viết nào đó, người dịch phải am hiểu lĩnh vực bài viết mình dịch thì khi đó người đọc sẽ hiểu được hết ý nghĩa. Qua những phân tích của đạo huynh Mật Diệu Hằng con thấy rằng, bản dịch ” 50 đoạn về sự sùng kính với vị Thầy ” của tác giả Viên Huệ thật sự rất khó hiểu, câu từ thì lộn xộn, không toát lên được ý nghĩa và khiến người đọc hiểu sai vấn đề….. vậy mà nhà xuất bản Phương Đông vẫn cho in

  Khi lần đầu tiên con đọc ” Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư ” được vị Thầy chuyển ngữ từ tiếng Nga sang tiếng Việt, con thấy rất dễ hiểu, ý nghĩa sâu sắc, truyền cảm hứng cho người đọc và trưởng dưỡng ” lòng sùng kính Đạo sư”

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 50. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh viết bài chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Khi đọc bản dịch của Viên Huệ con thấy câu thật lủng củng, không thể hiểu câu dịch mang nghĩa gì, sẽ thật là khập khiễng nếu mang so sánh với bản dịch của vị Thầy. Đó thật là một bản dịch “lỗi toàn tập” khi không thể chuyển tải cái cơ bản nhất là nội dung, mà còn khiến người đọc hiểu nhầm nghĩa và không cho thấy sự sùng kính Đạo sư cho người đọc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ bài chia sẻ “tác pháp chiếu quang” của đạo hữu Mật Diệu Hằng đối với bản dịch tệ hại của ông Viên Huệ về “50 đoạn về sự sùng kính với Thầy”! Vậy mà được nhà xuất bản Phương Đông ấn loát, thật không còn biết nói sao nữa! So với bản dịch của Thầy, thật một trời một vực. Điều làm nên khoảng cách khác biệt này là một người chỉ là “dịch giả” dạng thô, một bên là vị Thầy hành giả đã nắm được tinh yếu của tác phẩm tâm linh! Con càng chán cho bản dịch “diệt” bao nhiêu, thì càng thán phục và biết ơn Thầy bấy nhiêu qua bản dịch với văn phong trong sáng.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh luôn được tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  OM MANI PADME HUM!

 52. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 53. Mô Phật,

  Mật Từ hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng. Đọc nội dung mà tác giả Viên Huệ chuyển ngữ tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”, Mật Từ bối rối khi không biết nên gọi “sản phẩm” này thuộc thể loại văn học nào. Nó cụt lủn, thiếu thành phần câu nên không thể gọi là văn xuôi, mặt khác nó cũng khô khốc, không có vần điệu nên không thể gọi là thơ, và cũng chẳng thể nào súc tích để gọi là kệ. Có lẽ chính tác giả cũng có một giây phút tự thẹn với lòng mà nhận đó là những “đoạn”, thường chữ “đoạn” gây cảm giác cụt, đứt đoạn, đúng như huynh Mật Diệu Hằng nhận định rằng “cái tên nói lên tất cả”. Qua chia sẻ của huynh, Mật Từ bồi hồi cảm niệm những phút giây trùng tuyên tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” được Thầy chuyển ngữ: vừa trang nghiêm bởi ngôn từ được trau chuốt và chọn lọc cẩn thận, vừa dấy khởi niềm sùng kính bởi những lời dạy thấm đẫm tinh thần sư đệ trong Mật giáo, qua đó thể hiện tinh tuý của Mật giáo. Tác phẩm như kim chỉ nam đối với hành giả Mật giáo khi thực hành pháp để quán xét bản thân quanh trục Thầy, Phật Pháp Tăng mà vị Thầy là đại diện cho Tam Bảo, vừa là lời nhắc nhở để hành giả luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân chính mà qua đó thể hiện nét riêng biệt của Mật giáo. Đó là chưa nói đến những vần điệu dễ tiếp thu và hoàn hảo tựa như những mảnh ghép trong một bức tranh không thể thiếu mảnh nào. Đọc sang bài dịch của đạo hữu Viên Huệ, Mật Từ nhận thấy một sự đối lập hoàn toàn, đi từ hồn liêu xiêu vẹo của bài dịch đi ra đến câu từ, chẳng khác nào một tâm hồn bệnh hoạn trong một cơ thể yếu ớt! Ngay cách thể hiện của tác giả cho thấy đạo hữu này không chắc chắn về những nội dung mình đang đọc chứ chưa nói đến việc lĩnh hội trọn vẹn mà truyền tải. Một số câu hỏi mông lung, nửa vời được đưa vào bản dịch làm giảm hẳn giá trị của tác phẩm, ví dụ như “các bạn cũng nên làm như vậy có phải không?” – lẽ nào lời dạy của một vị thánh tăng như thánh tăng Mã Minh mà lại “đứng giữa đôi dòng nước” như vậy ư?! Theo như đạo hữu Viên Huệ dịch thì “các bạn” (đối tượng đọc) có quyền lựa chọn làm theo hoặc không nên làm theo, sao cũng được ư?! Xuyên suốt bài dịch, Mật Từ đau đáu câu hỏi không hiểu đạo hữu Viên Huệ có biết tác phẩm gốc viết về mối quan hệ Đạo sư – đệ tử trong Mật giáo hay không? Và tác phẩm này là dành cho đối tượng nào đọc hay không? Tại sao với vai trò của một Phật tử mà lại dùng từ đại chúng như là “các bạn”? Trong một câu dịch khác, tác giả Viên Huệ lại hỏi “Thầy và đệ tử phải xem xét để định xem, mỗi bên có đảm nhận được quan hệ thầy trò hay không?” – đối tượng không rõ ràng cho nên ai cũng có thể được xem là “đối tượng xem xét để định xem mỗi bên có đảm nhận được quan hệ thầy trò hay không”, được thì được còn không thì thôi?! Cách hiểu vô tâm, hời hợt như vậy mà cũng được xuất bản rồi bán ở các nhà sách, nếu không phải là một cơn ác mộng thì độc giả không thể nào không đặt câu hỏi “tại sao” trong mối quan hệ giữa nhà xuất bản và tác giả.

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết, qua đó Mật Từ càng cảm niệm ơn phước và tự hào là một trong những đệ tử của Thầy, được tiếp nhận chánh kiến nhà Phật qua những tác phẩm, những bài viết, bài giảng với ngôn từ chuyển tải đa dạng và chính xác, hơn nữa lại truyền tải “hồn” của Phật pháp. Mặc dù trước đây cũng được nghe và biết đến Phật pháp, song chỉ với cách giảng dạy của Thầy, Mật Từ mới cảm nhận được giáo pháp thật vi diệu và niềm hạnh phúc được trở thành một người Phật tử. Trong khi chánh pháp luôn còn đó bất kể thời đại nào, thì tại sao đau đáu trong hàng triệu trái tim Phật tử vẫn chưa xây dựng được niềm tin vào sự vi diệu của Phật pháp? Bởi vì họ chưa cảm nhận được “hồn” trong những lời dạy của Đức Phật và các bậc thánh đức, do đó không phân định được đâu là trắng đen, thật giả mà ngược lại, vừa đờ đẫn, không phát triển niềm kiêu hãnh linh thánh và lòng sùng kính đối với vị Thầy. Đó có lẽ cũng là nguồn cơn của “tác phẩm” đạo hữu Viên Huệ đã dịch và được NXB Phương Đông “tự tin” xuất bản. Sự gượng ép của họ chẳng khác nào “nhiệt tình cộng với kém hiểu biết thành ra phá hoại”, chẳng những tạo rào cản, gây hoang mang cho những Phật tử không may đọc phải bản dịch này mà còn góp phần phỉ báng giáo pháp và vai trò của vị Thầy Mật giáo. Không biết lợi ích đạt được là bao, mà hậu quả nghiêm trọng thì không thể nào tránh khỏi..

  Kính bạch Thầy,

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin tán thán thiện hạnh của đạo hữu Mật Diệu Hằng đã chỉ ra những điểm chưa hợp lý dễ gây hiểu nhầm trong bản chuyển ngữ của tác giả Viên Huệ. Quả thật dịch thuật không phải là một công việc đơn giản kiểu word by word mà quan trọng là người dịch cần phải hiểu được cái nội dung cái tinh thần của tác phẩm ấy. Đơn giản như công ty của con, cũng có bộ phận phiên dịch riêng nhưng khi dịch những tài liệu liên quan tới công nghệ nhà máy thì đều phải đưa sang phòng công nghệ để dịch chứ họ không dịch được. Bởi họ chưa từng học và làm về lĩnh vực công nghệ nên không thể hiểu được hết nội dung của tài liệu ấy, nên nếu như họ dịch sẽ không truyền tải hết được nội dung và người đọc không hiểu được cặn kẽ hoặc bị hiểu nhầm. Cũng như vậy, đối với một tác phẩm tâm linh nếu như không có những kinh nghiệm và trải nghiệm tâm linh thì không thể truyền tải được hết tinh thần của tác phẩm, hoặc dễ bị hiểu nhầm gây hậu quả nghiêm trọng.

  Khi đọc bài dịch của Thầy con cảm thấy rất xúc động và dễ hiểu. Nhưng khi đọc bản dịch của tác giả Viên Huệ thì con thấy câu từ rườm rà, lủng củng không nắm được mạch của bài kệ, điều này sẽ làm cho người đọc mất cảm hứng và không thể lãnh hội được kiệt tác của Thánh giả.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 55. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum!
 56. Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ với bài viết chia sẻ cảm niệm của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đúng như đạo huynh đã viết, thật khập khiễng khi đặt trong mối tương quan so sánh giữa bản chuyển ngữ từ tiếng Nga của vị Thầy với bản dịch của tác giả Viên Huệ. Nhưng đệ hiểu rằng điều đó là cần thiết và quan trọng, một mặt khẳng định tính minh bạch, khách quan rõ ràng về học thuật của Mật gia, mặt khác cũng để bạn đọc gần xa được tỏ tường tránh thấy cặn mà ngộ nhận đó là vàng. Qua bài viết của đạo huynh, pháp đệ nhận thấy sự khác biệt đối lập rõ ràng. Một bên là bản dịch sang tiếng Việt rườm rà, tối nghĩa của tác giả Viên Huệ; một bên là bản chuyển ngữ của vị Thầy, hơn nữa còn là một tác phẩm nghệ thuật hàm súc, ngôn ngữ giản dị dễ hiểu nhưng là sự giản dị lắng đọng trong đó tinh ba giáo pháp. Một bên câu văn sử dụng ngôn ngữ nói dùng trong sinh hoạt đời thường nên thiếu trang nghiêm, không trau chuốt, thậm chí có chỗ còn thô tháo; một bên mềm mại, uyển chuyển,tinh tế, phát huy cao độ tính nhạc vốn là thế mạnh của Tiếng Việt để tự nhiên nhẹ nhàng thấm sâu vào tâm thức của người đọc bởi sự hài hoà trọn vẹn về ngữ âm ngữ nghĩa, giúp người học trò hiểu và thực hành tốt pháp tu nền tảng Sùng kính Đạo sư. Pháp đệ hiểu rằng bản chuyển ngữ của vị Thầy chẳng những mang giá trị cao về học thuật, truyền tải được những vấn để cốt lõi tinh yếu trong trước tác của Thánh giả Mã Minh mà còn thấm đẫm giá trị thẩm mĩ của một tác phẩm nghệ thuật. Có câu muốn thưởng lãm nghệ thuật phải có trình độ nghệ thuật tương ưng. Pháp đệ không rõ tác giả Viên Huệ có phải là một Phật tử hay không, trình độ học thuật đến đâu với tư cách là một dịch giả ( nếu có), nhưng qua sự so sánh, đối chiếu với những luận cứ rõ ràng, xác đáng của đạo huynh đệ nghĩ bạn đọc chanhtuduy đã đủ cơ sở để “ khẳng định” rồi.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng về bài viết thật ý nghĩa.
  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.
  Om mani padme hum.
  .

 57. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo huynh Mật Diệu Hằng cảm ơn huynh đã phân tích cho Mật thúy hiểu  rõ lơn về  50 Mươi Kệ Tụng Sùng kính Đạo sự của Thánh giã MA Mình  Mật thúy rất thích đọc đoạn  8 Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy phải gồm đầy đủ những điều sao giới đức trí tuệ đa văn nhiều phương tiện dạy tro lớn nhỏ mọi căn cơ miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ đọc xong thấm vào tâm can của người đọc còn 50 kệ tụng của Viên Huệ dịch  Con không hiểu được một từ nhứt là đọn này nè 17 được truyền dạy bạn phải vui lòng hy sinh vợ con cả sự sống vì vị Thầy bạn thề sẽ theo điều này không dễ chút nào  con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 58. Mô Phật!

  Mật Tịnh Giác hoan hỷ với bài viết của huynh Mật Diệu Hằng!

  Ông/bà Viên Huệ (VH) này đích thị là “dịch giả” – chứ không phải “dịch thật” mà. Đọc bản dịch của VH, thật rối rắm, tối nghĩa, thậm chí còn sai nghĩa. Hỡi ôi!

  Trong khi đó, nếu chúng ta đọc “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” do Vị Thầy dịch, chúng ta có cảm giác như Thầy đã hòa tâm mình vào tâm của Thánh giả Mã Minh để viết ra những dòng thi kệ bất hủ ấy, thật cao diệu biết bao!

  Cảm ơn huynh đã viết bài chia sẻ thật ý nghĩa này!

  OM MANI PADME HUM

 59. Nguyễn Thị Thuyến says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này. Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.Cầu nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm tốn  và ý thức hổ thẹn

 60. Mật Khả Tuệ says:

  Mô Phật!

  Mật Khả Tuệ hoan hỷ với bài chia sẻ của huynh Mật Diệu Hằng.

  Đọc những đoạn trích trong bản dịch “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của” dịch giả” Viên Huệ, đệ cảm thấy hoang mang và khó hiểu bởi câu từ rối rắm, tối nghĩa có thể làm có bạn đọc khó hiểu hoặc hiểu sai nội dung mà Thánh giả Mã Minh muốn truyền đạt. Khác với bản dịch của Viên Huệ, khi đọc bản dịch của vị Thầy, lời văn trau chuốt, mượt mà, giúp người đọc có thể đọc một cách trôi chảy, hiểu được lời dạy của bậc hiền trí, từ đó càng trưởng dưỡng hơn lòng sùng kính Đạo sư.

  Đệ hiểu được rằng, dịch thuật là một lĩnh vực đòi hỏi không chỉ dịch theo kiểu Google Translate mà còn phải có được kiến thức sâu rộng về lĩnh vực cần chuyển ngữ. Như vậy mới có thể truyền tải chính xác nội dung mà tác giả muốn gửi gắm đến bạn đọc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được tàm, quý.

  Cảm ơn huynh về bài viết ý nghĩa.

  Om mani padme hum!

 61. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con là Vũ Thị Minh Tâm. Con ở Hà Nội. Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!
 62. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã dịch bài 50 kệ dùng kính Đạo Sư một cách gần gũi, dễ hiểu, dễ thuộc. Bài kệ này là kim chỉ nan giúp chúng con trên con đường giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

  Mộ Phật,

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã chia sẻ bài viết này. Qua phân tích, đệ đã hiểu rằng để dịch một tác phẩm nào sang một ngôn ngữ khác thực sự không đơn giản. Nó đòi hỏi người dịch phải am tường về bối cảnh lịch sử, địa lý, môi trường của từng nhân vật trong nhiều lĩnh vực khác nhau trong cuộc sống. Qua sự so sanh bản dịch 50 kệ tùng sùng kính đạo sư của Viên Huệ với bản dịch của vị Thầy, rõ ràng bản dịch của Viên Huệ sử dụng từ ngữ khó hiểu, không được rõ ràng, không truyền được cảm hứng cho người đọc, làm cho người đọc khó tiếp cận được với giáo pháp. Còn bản dịch của vị Thầy từ tiếng nga sử dụng từ ngữ dễ hiểu, sâu sắc, dễ đi vào lòng người, làm cho người đọc hiểu được tinh thần của tác phẩm, trào dâng cảm xúc biết ơn và sùng kình trước tấm lòng từ bi của người Thầy.

  Đệ xin tán thán thiện hạnh của huynh. Cầu nguyện cho mọi ước nguyện chính đáng của huynh được viên thành.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 64. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 65. Trần thị Mai says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 66. Trần thị Mai says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 67. Trần Văn Chức says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Om Mani Padme Hum.

 68. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đọc xong bài viết của pháp huynh Mật Diệu Hằng. Pháp đệ hoan hỷ với những phân tích, so sánh, đánh giá cụ thể, rõ ràng của pháp huynh Mật Diệu Hằng về bản dịch “Năm mươi kệ sùng kính Đạo Sư” của vị Thầy Mật Gia Song Nguyễn và Viên Huệ (NXB) Phương Đông.

  Con hiểu rằng trong lĩnh vưc dịch thuật: Là dịch từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác, người dịch cân có sự hiểu biết sâu sắc, có khả năng diễn đạt, truyền tải những nội dung của tác giả, “trong trường hợp tác phẩm tâm linh, người chuyển ngữ không chỉ là bậc Thầy về ngôn ngữ mà còn là bậc Thầy đã trải nghiệm tâm linh”.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ sâu sắc của vị Thầy dịch từ bản tiếng Nga sang tiếng Việt “bằng thi kệ và đã truyền cảm hứng đưa vào tác phẩm những dòng kệ trân quý, sùng kinh Đạo Sư Mật Giáo”. Trái lại dịch giả Viẻn Huệ “dịch quá rườm rà, tối nghĩa, sai về cấu trúc”…”làm mất vẻ trang nghiẻm, trân quý trong mối quan hệ Đạo Sư và đệ tử”, “làm cho người đọc không có lòng sùng mộ thuần thành đến vị Đạo Sư”và “dễ gây hiểu lâm cho đọc giả”. Nhà xuất bản Phương Đông đã chấp nhận xuất bản một bản dịch lệch chuẩn nội dung tác phẩm của “Thánh Giả Mã Minh”, thẩm định không nghiêm túc hay cố tình “cách sơn đá ngưu”?. Con chắc chắn ứng nghiệm luật tắc Nhân – Quả không sai chạy!.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho pháp huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn, viên thành trong việc đời và đạo.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc.

  Om ma ni pad me hum!

   

 69. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết này rồi ạ.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng qua những chia sẻ sâu sắc.

  Qua bài viết của Mật Diệu Hằng, người đọc thấy được tác phẩm “Năm mươi kệ tụng sùng kính đạo sư” của Thánh giả Mã Minh được vị Thầy với sự hiểu biết uyên thâm, am tường đạo pháp và phương pháp sư phạm thiện xảo, dịch từ tiếng Nga sang tiếng Việt chính xác, phù hợp tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, giúp người đọc dễ đọc, dễ hiểu và truyền cảm hứng sùng kính Đạo sư (nền tảng giác ngộ) cho bạn đọc.

  Trái lại, bản dịch của Viên Huệ do thiếu trình độ tâm linh (là người tu tịnh độ, không phải Mật Tông), với cách dịch lệch lạc, “dịch lấy có”, “phóng bút”, nên đã sai phạm trầm trọng!…Nhà xuất bản Phương Đông đã tắc trách trong khâu thẩm định, in ấn, có động cơ xấu “dìm hàng Mật Tông”, “cố tình cho in ấn những bản dịch sai lệch”… Làm cho người đọc hiểu lầm và gây hoang mang, sợ hãi. Viên Huệ và nhà xuất bản Phương Đông đã phạm tội phỉ báng Thánh ngôn!, theo Đức Đại Lai Lạt Ma (thứ 14) đã cảnh báo: “Ai nói sai về Mật Tông sẽ không còn thân mạng để tiếp tục”!. Con tin luật tắc Nhân – Quả không sai chạy!, những kẻ gieo Nhân ác nhất định nhận Quá báo tương ưng!.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Pháp đệ cảm ơn bài viết lợi lạc của đạo huynh Mật Diệu Hằng; Cầu nguyện cho đao huynh Mật Diệu Hằng tinh tấn và viên mãn song hành đời – đạo.

  Câu nguyên cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 70. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết :” Bản dịch “Năm Mươi Kệ Tụng Sùng Kính Đạo Sư” của Viên Huệ:Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu”?””

  Cảm tạ đạo huynh Mật Diệu Hằng với bài chia sẻ lợi lạc, qua bài viết mới thấy rõ công việc dịch thuật đặc biệt dịch về Phật Pháp không phải là công việ của người thợ ráp chữ và chuyển nghĩa, chắc hẳn phải có tri kiến sâu sắc, tinh tế liên quan.Bản dịch của tác giả Viên Huệ “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” của thánh giả Mã Minh có quá nhiều câu chữ rườm rà, khó hiểu dể dẫn đến người đọc hiểu sai lệch ý tác giả.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã chuyển ngữ “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” của Thánh giả Mã Minh một cách mượt mà, dể hiểu gắn liền với hoàn cảnh cuộc sống của hành giả tu Phật học Phật đặc biệt đã truyền cảm hứng cho hành giả xây đắp “nền tảng giác ngộ” là “sùng kính Đạo sư”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho  đạo huynh Mật Diệu Hằng viên thành mọi ước nguyện chánh đáng.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status