Dec 29, 2017

Posted by in Giáo điển | 78 Comments

BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu”?

BẢN DỊCH “NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ” CỦA VIÊN HUỆ: Thiếu trình độ dịch thuật hay là phỉ báng Thánh ngôn của bậc Thánh đức? Nhà xuất bản Phương Đông tùy tiện trong việc thẩm định bản dịch từ nguyên tác hay là cố ý giở trò “cách sơn đả ngưu”? Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ và dâng trào xúc động khi được đọc bản chuyển ngữ tuyệt vời của Thầy “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư” từ bản tiếng Nga. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy khi Thầy chuyển ngữ bài này sang tiếng Việt bằng thi kệ và đã truyền cảm hứng, đưa vào tác phẩm những dòng kệ trân quý, sùng kính chân thành dâng lên các vị Đạo sư Mật giáo. Mỗi lần đọc tụng, trong con đều trào dâng lòng biết ơn sâu sắc, sự sùng mộ thuần thành cũng như niềm tin kiên cố đối với vị Thầy Mật giáo, người được chư Phật mười phương của ba thời tỏ lòng kính trọng và mở cánh cửa cho chúng con bước vào lâu đài giải thoát. Những câu kệ ngân lên, tâm con


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status