Aug 20, 2014

Posted by in Giáo điển | 14 Comments

BÁT NHÁO TRẬN ĐỒ BÁT QUÁI TÂM LINH

Con vô cùng ấn tượng trước hình ảnh ngoạn mục “rũ bùn đứng dậy sáng lòa” trong bài viết của Thầy. Nhờ có Thầy, cánh cửa chánh kiến luôn được mở ra trước mắt chúng con. Dù vậy, có thấy được những hoàn cảnh gặp phải nhiều khó khăn trong cuộc sống tâm linh của các chúng sanh nói chung và trường hợp đạo hữu Anh Thư nói riêng, con càng cảm thấy ánh sáng chánh kiến ấy “chói lòa” đến thế nào. Qua trường hợp của đạo hữu Anh Thư, con mới thấy thực trạng hoạt động tâm linh và tín ngưỡng ở nước ta hiện nay đã gần như phá hỏng hoàn toàn ý nghĩa của hai chữ “tâm linh”. Mặc nhiên mỗi khi nhắc đến hai từ này, đa phần chúng sanh sẽ nghĩ đến cúng kiếng, kiêng kỵ, thần thông, ma quỷ… và luôn luôn cảm


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status