Apr 13, 2013

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 49 Comments

“Bồ tát Trừ Cái Chướng” ngày nay

“Bồ tát Trừ Cái Chướng” ngày nay Thầy nhận thấy comment của Mật Kiên đầy ý nghĩa và sâu sắc nên đăng thành bài viêt: “Bồ tát Trừ Cái Chướng” ngày nay ——————————————————————————————– Kính bạch THẦY, Đây quả là một duyên lành. Một sự kiện mà đối với sinh hoạt thường nhật của thế gian hầu như không có gì đặc biệt, nhưng đối với con đường Phật pháp lại là một bước ngoặt lớn cho người tu học. Nhân việc này, chúng con xin nương oai thần của Đạo sư, Bổn tôn, Dakini thông qua vị Thầy để bày tỏ đôi điều suy ngẫm. Trước hết chúng con kính ngưỡng tán thán vị Thầy đã từ bi truyền pháp; xin hoan hỉ cùng sư cô T.N.T.L, người có “tinh thần cầu pháp bất phân biệt đối tượng truyền pháp”. Thật lành thay! Thông qua tinh thần kinh Pháp cú, chúng con xin bày tỏ niềm vui không


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status