Oct 7, 2017

Posted by in Giáo điển | 33 Comments

BỐN LOẠI THẦY TU KẺ CƯỚP

Mô Phật! Đọc loạt 3 bài “Phật học vấn đáp 25 do thầy Thích Phước Tiến thuyết giảng” của Mật Hạnh Giác, bài nào cũng sắc sảo, chỉ rõ những chủ quan trong tri kiến của người giảng, đó là những sai lầm “khó đỡ” sẽ gieo sự hoang mang cho hàng Phật tử cư sĩ, cũng như gieo nhân phỉ báng việc phát nguyện vãng sanh Tây phương Cực lạc. Mật Kiên rất hoan hỉ thiện hạnh Mật Hạnh Giác noi gương vị Thầy đã tác pháp chiếu quang không mệt mỏi và đầy thuyết phục trên “luận trường” tâm linh. Đây không phải là sự thích “tranh cãi”, mà là việc làm rất cần thiết để minh định chánh kiến nhà Phật, nếu không thì sự sai lầm sẽ ngày càng gia tăng và hậu quả không lường được, như trong bài này Mật Hạnh Giác nhận định:


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status