Oct 31, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 16 Comments

4 LUẬN ĐIỂM MANG TÍNH CHẤT CHIA RẼ CỦA TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ QUA QUYỂN SÁCH “ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN& ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT”

Ngoài Mật Gia Song Nguyễn cũng có nhiều bài viết không đồng tình về quyển sách này:

+4 bài “Nhận xét về bài ” Trở Về Đạo Phật Nguyên Chất để phụng sự nhân sinh” của TT Nhật Từ “- Cư sĩ Toàn Không: http://chuaadida.com/chi-tiet-nhan-xet-ve-bai-tro-ve-dao-phat-nguyen-chat-de-phung-su-nhan-sinh-cua-tt-nhat-tu-7927/

+”Đạo Phật Nguyên Chất Và Đạo Phật Pháp Môn” Có Phải Là Pháp Phật Không? – HT. Thích Giác Quang: http://linhsonphatgiao.com/20/3/2014/dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon-co-phai-la-phap-phat-khong.html

+ Đi tìm sự khác lạ của “đạo Phật nguyên chất” – tác giả Giới Minh: http://phatgiao.org.vn/y-kien/201611/di-tim-su-khac-la-cua-dao-Phat-nguyen-chat-24694/


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status