Oct 31, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 13 Comments

4 LUẬN ĐIỂM MANG TÍNH CHẤT CHIA RẼ CỦA TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ QUA QUYỂN SÁCH “ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN& ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT”

Ngoài Mật Gia Song Nguyễn cũng có nhiều bài viết không đồng tình về quyển sách này:

+4 bài “Nhận xét về bài ” Trở Về Đạo Phật Nguyên Chất để phụng sự nhân sinh” của TT Nhật Từ “- Cư sĩ Toàn Không: http://chuaadida.com/chi-tiet-nhan-xet-ve-bai-tro-ve-dao-phat-nguyen-chat-de-phung-su-nhan-sinh-cua-tt-nhat-tu-7927/

+”Đạo Phật Nguyên Chất Và Đạo Phật Pháp Môn” Có Phải Là Pháp Phật Không? – HT. Thích Giác Quang: http://linhsonphatgiao.com/20/3/2014/dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon-co-phai-la-phap-phat-khong.html

+ Đi tìm sự khác lạ của “đạo Phật nguyên chất” – tác giả Giới Minh: http://phatgiao.org.vn/y-kien/201611/di-tim-su-khac-la-cua-dao-Phat-nguyen-chat-24694/


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status