Oct 31, 2017

Posted by in Giáo điển, Lá thư người tâm đạo | 13 Comments

4 LUẬN ĐIỂM MANG TÍNH CHẤT CHIA RẼ CỦA TIẾN SĨ TRIẾT HỌC THÍCH NHẬT TỪ QUA QUYỂN SÁCH “ĐẠO PHẬT PHÁP MÔN& ĐẠO PHẬT NGUYÊN CHẤT”

Ngoài Mật Gia Song Nguyễn cũng có nhiều bài viết không đồng tình về quyển sách này:

+4 bài “Nhận xét về bài ” Trở Về Đạo Phật Nguyên Chất để phụng sự nhân sinh” của TT Nhật Từ “- Cư sĩ Toàn Không: http://chuaadida.com/chi-tiet-nhan-xet-ve-bai-tro-ve-dao-phat-nguyen-chat-de-phung-su-nhan-sinh-cua-tt-nhat-tu-7927/

+”Đạo Phật Nguyên Chất Và Đạo Phật Pháp Môn” Có Phải Là Pháp Phật Không? – HT. Thích Giác Quang: http://linhsonphatgiao.com/20/3/2014/dao-phat-nguyen-chat-va-dao-phat-phap-mon-co-phai-la-phap-phat-khong.html

+ Đi tìm sự khác lạ của “đạo Phật nguyên chất” – tác giả Giới Minh: http://phatgiao.org.vn/y-kien/201611/di-tim-su-khac-la-cua-dao-Phat-nguyen-chat-24694/


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status