Dec 12, 2016

Posted by in Giáo điển | 63 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 2)

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 2) DẪN ĐỀ: Vừa qua bạn đọc “trương” viết comment bày tỏ sự khó chịu vì tiến sĩ Triết học Thích Nhật Từ có những lời nhận xét về Cư sĩ Bồ tát Lý Bĩnh Nam, đại lão hoà thượng Tịnh Không. Nhân đó trò Mật Tịnh Giác đưa đường link về xuất xứ của sự cố tâm linh này, từ trang mạng Thư viện Hoa sen bên Mỹ Quốc. Tiếp theo, trò Mật Huệ Pháp lên mạng đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ trong đó đề cập đến một vấn đề tâm linh liên quan đến đối tượng tăng sĩ và cư sĩ trong hoạt động tâm linh, đặc biệt là về thiền định mà tiến sĩ này quả quyết ai được ly dục, ai không? Nhân dịp này, tôi sẽ trình bày đôi điều về vấn đề trên… ĐỪNG NGỘ NHẬN VỀ THIỀN ĐỊNH Nếu muốn đắc


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status