Jul 8, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 55 Comments

Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌNH BỊ THỦNG

Thư Ấn Độ: CÁI BÌNH LẬT ÚP VÀ CÁI BÌNH BỊ THỦNG “Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý, Đạo sư Gampopa là một lương y nổi tiếng mát tay trước khi xuất gia. Với những trải nghiệm tâm linh cũng với kiến thức y khoa, Ngài đã chọn một hình ảnh rất ý nghĩa “bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục” trong những lời dạy của Ngài để cảnh tỉnh học trò, giúp họ thực hành đúng Pháp. Có một câu thành ngữ trong tiếng Anh nói về bác sỹ y khoa như sau: Thầy khỏe thầy cứu được người Đến khi thầy yếu chẳng ai cứu thầy Câu này còn có ngụ ý khuyên bác sỹ nên chăm lo cho sức khỏe của mình trước khi chữa bệnh cho người khác. Con nghĩ rằng câu thành ngữ này cũng có thể phù hợp với tiêu đề “bác sỹ giỏi bị bệnh kinh niên đánh gục”.  Khi con đọc


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status