Sep 5, 2019

Posted by in Giáo điển | 20 Comments

CÁI GỌI LÀ “TÁC PHÁP CHIẾU QUANG” CỦA DHARMAR DIPO NYINGMAPA

Ủ Lời dẫn: Chanhtuduy.com nhận được bài viết mà D.D.N gọi là đã “chuẩn hóa” thành “tác pháp chiếu quang”. Thầy đăng lên để các trò đọc hiểu về”trình độ” đối luận của D.D. N và “tâm thái” của trò này!   Namo Guru Deva Dakini Hum!   Xin Kính Lễ Đạo, Bổn Tôn và Dakini trong toàn cõi Pháp giới!   Hôm nay nương theo nhân duyên, con pháp danh Dharma Dipo, thuộc dòng truyền thừa Nyingmapa, thế danh Lê Nguyễn Quỳnh, Hà Nội, Việt Nam xin được khai bút “tác pháp chiếu quang” cùng thầy Nguyên Thành và các anh em đạo hữu Mật gia Song Nguyễn. Mục đích của nhân duyên hội tụ này nhằm ước nguyện pháp lành lợi lạc hết thảy chúng sinh. Mọi ích lợi nào có được từ thực hành Pháp, chúng con xin hồi hướng cho hết thảy chúng sinh trong TamĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status