Feb 23, 2018

Posted by in Giảng Pháp, SONG NGỮ ANH VIỆT | 7 Comments

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NIỆM CỦA SONIA KOHLI (Hiệu trưởng một trường học tại Dubai) VỀ YOGA THANH TRÍ

Pháp hội 2018 “Hạnh ngộ bốn phương”: CẢM NIỆM CỦA SONIA KOHLI (Hiệu trưởng một trường học tại Dubai) VỀ YOGA THANH TRÍ

“Đêm qua sân trước một cành mai”

 

 1. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi nghe cảm niệm của đạo hữu Sonia Kohli (Hiệu trưởng một trường Đại học tại Dubai) về Yoga thanh trí. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 2. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ nghe những lời chia sẻ của cô Sonia Kohli về Yoga Thanh Trí. Con tán thán sự xả ly thế sự và trân quý pháp của cô Sonia Kohli.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 3. Tantra Amishuta says:

  Dear Holy Guru,

  Thank you for sharing this video so that those of us who could not attend the conference could still be a part of it. It was a beautiful explaination of what you teach us and how it can change us, those around us, and ultimately the world for a better place. May you be well for the sake of all sentient beings and may we continue to follow your lessons on our path to enlightenment. Om Mani Padme Hum

 4. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực (Nguyễn Thanh Xuân) hoan hỷ nghe những cảm niệm sâu sắc của đạo hữu Sonia Kohli (hiệu trưởng một trường Đại học Dubai) về YOGA Thanh Trí.

  Con tán thán thiện hạnh của đạu hữu Sonia Kohli về sự sùng kính vị Thầy – vị Đạo sư Mật Giáo và trân quý giáo pháp.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu Sonia Kohli tinh tấn tu tập và viên mãn mọi ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

 5. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã nghe cảm niệm của đạo hữu Sonia Kohil rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 6. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi nghe cảm niệm của đạo hữu Sonia Kohil về bộ môn Yoga thanh trí ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 7. Mật Tú Viên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ nghe bài chia sẻ cảm niệm này của đạo hữu Sonia Kohli.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status