Mar 18, 2015

Posted by in Giáo điển | 12 Comments

CẢM NIỆM THÊM VỀ NHỮNG ĐIỀU CẦN QUÁN NIỆM

“Cánh đồng của lòng sùng mộ”

Kính bạch Thầy!Con cảm tạ ân đức của Thầy vì đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp nhủ vô cùng quý báu.Qua bài giảng, con đã ngộ ra rất nhiều điều, điều con tâm đắc nhất là những áp dụng thực tế trong giáo lý nhà Phật để thực sự được “hiện trú lạc pháp”, an lạc đời này, cực lạc đời sau.Trong 50 kệ sùng kính đạo sư đã khẳng định rằng “sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Bản thân con rất hiểu điều đó và thực sự trong tâm con rất sùng kính Ngài vì lòng từ bi và trí huệ của Ngài. Con ý thức được cần trưỡng dưỡng sự trung thành với vị Thầy, hết lòng hết dạ với Thầy mình theo đúng chánh pháp, dù có chướng ngại, khó khăn trên đường tu hay đường đời vì sự phát triển tâm linh của con đều do vị Thầy dìu dắt và nâng đỡ. Khi trưỡng dưỡng được sự trung thành đó thì niềm tin vào Thầy, niềm tin vào chánh pháp, niềm tin vào Tam bảo càng kiên cố, giúp cho con vượt qua mọi khó khăn để đạt được giác ngộ.

Trưỡng dưỡng sự trung thành đó có nghĩa là luôn nghĩ về vị Thầy, khi ở gần Ngài thì sẵn sàng phụng sự, khi không ở gần Ngài thì làm theo những lời Ngài chỉ bảo. Ngoài ra, con còn hiểu được rằng, trung thành với vị Thầy tâm linh của mình chính là trung thành với Tam bảo. Có niềm tin với vị Thầy chính là có niềm tin nơi Tam bảo, vì Thầy là kênh vận chuyển cho sự gia hộ của Bổn tôn, của Tam bảo. Sự trung thành và niềm tin đó được trưỡng dường hàng giờ hằng phút sẽ giúp cho con có được sự “hiện trú lạc pháp” và đạt được giác ngộ tối thượng.

“Hiện trú lạc pháp” khi luôn ý thức được việc “muốn tận dụng thân người quý báu của mình để tu tập”. Con phải giữ gìn thân người khỏe mạnh và tận dụng thân quý hiếm này để làm những việc có giá trị và ý nghĩa: đạt được hạnh phúc chân thật và tối thượng thông qua việc tu tập ba nghiệp: thân, ngữ, tâm. Biết thân người quý báu nên con cần phải luôn luôn nghĩ nhớ đến sự chết từng giây từng phút một để trân trọng thân mình và tận dụng từng khoảng khắc để tu tập và sống trọn vẹn với thân người đó.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status