May 12, 2021

Posted by in Giáo điển | 33 Comments

CẢM NIỆM VỀ “BÁCH BỘ LIÊN HOA THẦN CHÚ ĐÀ LA NI” TỪ MỘT PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, ANH HÙNG PHÁP TANTRA DHARMARBODHICITA (ẤN ĐỘ)

Cảm niệm về đệ tứ tâm pháp “Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà ra ni” thuyết giảng bởi Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành.

Kính bạch Thầy Thinley Nguyên Thành – Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí,

Đạo sư, Viện trưởng Thinley Nguyên Thành, Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí,

Thưa đạo hữu Mật Diệu Hằng, cùng các học viên của viện ITA.

Mô Phât!

Tantra Dharmapabodhisita (Dr. Vikas Singh)

Tôi xin gửi lời chào từ đất nước Phật giáo. Trước khi tôi chia sẻ bài pháp hôm nay, tôi xin phép được tụng hai kệ của một học giả đạo Phật nổi tiếng thế kỷ thứ 4, ngài Acharya Nagarjuna. Hai kệ này được viết trong quyển sách मूलमाध्यमिककारिका.

अनिरोधमनुत्पादमनुच्छेदमशाश्वतम्।
अनेकार्थमनानार्थमनागममनिर्गमम्॥
यः प्रतीत्यसमुत्पादं प्रपञ्चोपशमं शिवम्।
देशयामास संबुद्धस्तं वन्दे वदतां वरम्॥

Ý nghĩa của những câu kệ này như sau:

Con xin được đảnh lễ Ngài, bậc giác ngộ, bậc thầy giảng đạo, người đã giảng về bất sinh, bất diệt, vô thường, vô ngã, bất phân biệt, không có sự xuất hiện, cũng không có sự biết mất, duyên sinh, xoa dịu nỗi đau mộng ảo và là bậc mang đến ơn phước cho mọi người.

Thưa các đạo hữu,

Hôm nay, chúng ta cùng chia sẻ về tâm pháp “Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni”: một pháp tu đẹp trong phương pháp thiền Kim Cang thừa. Trên thế giới có 3 thừa trong đạo Phật: Tiểu thừa, Đại thừa và Kim cang thừa. Đức Phật đã chỉ dạy phương thức thực hành thiền minh sát tuệ. Trong thuật ngữ Phật học, chúng ta bắt gặp từ Jhana (thiền) trong tiếng Sanskrit và sau này là từ Dhyan. Thuật ngữ Jhana (thiền) được truyền đến các nước đạo Phật ở Châu Á và được gọi bằng nhiều danh từ khác nhau như Chan ở Trung Quốc, Zen ở Nhật Bản và Soan ở Hàn Quốc.

Lần đầu tiên tôi được đọc về Liên hoa Bách bộ Thần chú đà la ni khi đạo hữu Mật Diệu Hằng giới thiệu cho tôi  biết đến vị Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành, một nhân cách vĩ đại, một huyền thoại, một học giả giỏi nhất, và là một hành giả hay thành tựu giả của Phật giáo. Đạo sư Thinley Nguyên Thành là Đạo sư kim cang ở Việt Nam, Thầy là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng yoga Thanh Trí.

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã đưa ra sáu tâm pháp như sau:

(1) Bát pháp Quy Y

(2) Cúng dường bất khả gián đoạn

(3) Chánh kiến quang minh Tam muội

(4) Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni

(5) Bồ đề tâm định quán

(6) Thiền quán Bổn tôn ngũ thứ đệ.

Thầy đã luận giảng về Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni trong loạt bài giảng mang tên “Đệ tứ tâm pháp Thanh Trí”, gồm 7 bài.

Sau đây là những lời Thầy dạy trong tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni”

 

Liên hoa: từ liên hoa trong tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni” không phải hoa sen thật như hiện thấy ngoài đời. Liên hoa ở đây nên được hiểu là hoa sen “thần chú”. Thầy đã luận giảng rõ ràng rằng “tuệ quang” đạt được từ thần chú được gọi là Liên hoa. Thần chú là bản tâm của chư Phật, Bồ tát đăng địa từ Pháp vân địa đến Kim cang địa trở lên bậc Chánh đẳng Chánh giác, nên thần chú được lưu xuất từ đại định tam muội siêu việt của một bậc thánh giả đã đạt “lậu tận thông” (phá hết vô minh, dẹp sạch phiền não).

Đà la ni: Đà la ni được hiểu là tổng trì.  Thầy nhấn mạnh “một đời người, một câu thần chú” bởi vì mọi thần chú đều có công năng giống nhau. Thần chú được lưu xuất từ đại định tam muội siêu việt của vị Phật và Bồ tát cho nên có bao nhiêu vị là bấy nhiêu thần chú. Tâm pháp “Liên hoa Bách bộ thần chú Đà la ni” thực chất là tĩnh thức với những bước chân trên mặt đất thì nhiều ít tùy thuộc vào điều kiện không gian, diện tích, chu vi thực hành.

Trong đệ tứ tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa Bách bộ Thần chú đà la ni”, Thầy nhấn mạnh tầm quan trọng của thần chú Mani “Om Mani Padme Hum”. Khi thực hành tâm pháp này, hành giả thực hành trong trạng thái động, có nghĩa là hoạt dụng theo bước chân. Hành giả nên đi chân trái trước đọc thầm hay lớn tiếng “Om mani”, bước chân phải theo sau “Padme hum”. Như vậy, bất cứ nơi nào, chỗ nào có không gian dù 6 bước chân thì hành giả đều sử thực hành được, có thể ứng dụng trong nhà, sân vườn, công viên, quảng trường, văn phòng làm việc…. Cũng vậy khi chúng ta leo cầu thang bộ, lên đồi dốc hoặc ngược lại. Hoạt dụng này theo lời dạy của thành tựu giả Marpa, hành giả theo lời dạy của Thầy thực hành Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni sẽ thoát khỏi vô minh.

Khi thực hành Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni, hành giả sẽ cùng một lúc đạt 3 yếu tính giác ngộ (1) Xả ly, (2) Bồ đề tâm, (3) Tánh không.

Xả ly không có nghĩa là bỏ nhà vào chùa, những gì hành giả lìa mê về giác gọi là xả ly. Bồ đề tâm không có nghĩa chỉ là làm từ thiện, đi cứu trợ, bố thí tịnh vật cho tha nhân. Khi thực hành Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni, hành giả đang thực hành Bồ đề tâm trì niệm thần chú Man mang lại lợi lạc cho chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi. Tánh không phải hàm nghĩa là không có gì. Hành giả thực hành Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni là đang tu pháp tánh không vì bản tâm chư Phật và Bồ tát (thần chú Mani) là chân tâm Bát nhã, tức là vô ngã, vô tướng.

Thầy nhấn mạng rằng Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni là một thiền pháp vì đó là phương pháp rèn luyện tĩnh thức. Chúng có có thể thực hành Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni mọi lúc mọi nơi như trên đường, trong vườn, trong nhà khi được sự cho phép của Thầy.

Nếu thiền pháp liên quan đến bước chân mà bên thiền phái Nguyên Thủy gọi là “kinh hành” thì ở Mật gia Song Nguyễn gọi là Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni. Cả hai được gọi là thiền chỉ (thiền tập trung), nhưng ở thiền phái Thanh Trí được coi là chỉ quán song hành (lưu ý “quán” là tư duy, quán niệm). Bởi lẽ “bước chân” chỉ là phương tiện để hành giả khởi niệm kiêu hãnh linh thánh trong trường lực tánh không, được tạo ra bởi thần chú Mani. Từ chỗ đó, hành giả Thanh Trí tin rằng họ có thể bước đi trên những cánh hoa sen tĩnh thức như đức Phật đản sanh.

Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni

Điều tuyệt vời và tầm quan trọng của Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni là ở chỗ tâm pháp này dễ thực hiện, không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian và thiết bị kết nối. Không có ngày nào chúng ta không đi bộ. Do vậy, đệ tứ tâm pháp luôn có cơ hội hoạt dụng. Tuy vậy, khi đi hành với hành trạng niệm thần chú theo bước chân, hành giả gặp trở ngại về nhịp chân mặc dù chân đi vẫn đủ 6 bước. Âm “ni” luôn gắn với bàn chân trái đặt xuống, chân phải – âm “hum”.

Theo nguyên lý này, Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni nhấn mạnh chỉ quán song hành, khởi phát cùng một lúc biến hóa thần thông và giáo hóa thần thông. Thần chú Mani lưu xuất từ từ đại định tam muội siêu việt của Quán Âm Tứ Thủ thông qua hằng hà sa số kiếp hành trì. Chúng ta là những hành giả thuộc pháp hệ Quán Thế Âm nên thừa hưởng gia tài đạo pháp ấy, phát huy hiệu năng mà không cần quay trở lại lúc ban đầu. Đây là mô thức tâm linh tối ưu, được gọi là “lấy kết quả làm con đường”, “dùng phương tiện làm cứu cánh”, mà bất kỳ hành giả Kim cang thừa nào đều được may mắn đó.

Thầy đã luận giảng những phẩm tính ưu việt của thần chú Mani (Om Mani Padme Hum). Thần chú Mani có bốn từ mang những ý nghĩa như sau:

 1. Từ OM có nghĩa là quy mệnh 3 nghiệp thân, khẩu, ý về Phật pháp.
 2. Từ MANI có nghĩa là viên ngọc Như ý của Trí huệ.
 3. Từ PADME có nghĩa là bên trong hoa sen, tức là lòng Đại bi nảy nở tựa như hoa sen vươn khỏi vũng bùn.
 4. Từ HUM có nghĩa là ý nghĩa cao đẹp của cuộc sống.

Tóm lại có thể dịch như sau: “Viên ngọc Như ý trong hoa sen trí huệ giúp con người thoát khỏi vũng bùn vô minh, làm cao đẹp cuộc sống”

 

Cuối cùng, Thầy kết luận ý nghĩa của thần chú Mani là “Hỡi Bậc Đạo sư của 05 thân Phật và 05 trí Như Lai, Bậc Trì thủ Liên hoa Bảo châu! Xin Ngài hoan hỷ gia hộ cho chúng con trong 06 nẻo luân hồi vượt qua thống khổ”. Ngoài ra, tầm quan trọng của thần chú Mani được tóm lược trong 04 điều sau:

1, Một lần trì niệm thần chú Mani, ngang bằng trì tụng 12 tạng kinh điển.

2, Một câu thần chú Mani có tác động tốt đến chúng sanh 6 nẻo luân hồi bởi đã gieo được mầm giải thoát trong tương lai.

3, Thần chú Mani giúp cho khẩu lực của hành giả ngày càng chánh ngữ, tự nhiên lưu xuất, phong mạo dần quang minh, lòng từ bi được nảy nở, mỗi ngày một lớn theo công phu hành trì.

4, Những căn bệnh mãn tình dần dần giảm bớt cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn. Nếu bị bệnh nan y không thể chữa lành nhưng hành giả trì niệm thần chú Mani tuy có sự đau khổ về thân xác nhưng tinh thần không còn hoảng loạn, phiền não như trước.

Những học trò, đệ tử của viện ITA được sự cho phép của vị Thầy được thực hành theo từng cấp độ khác nhau.

Tôi mong các đạo hữu hiểu được nội dung chính trong phần luận giảng về Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni và cầu nguyện các đạo hữu gặt hái nhiều thành công khi tinh tấn thực hành dưới sự cho phép của vị Thầy.

Một lần nữa, con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và soi sáng cho chúng còn bằng loạt bài viết về tâm pháp này. Thầy chính là người luôn luôn xóa đi vô minh cho chúng con, giúp chúng con giác ngộ và ban phước cho chúng con.

Tantra Dharmapabodhisita (Dr. Vikas Singh) nhận danh hiệu “Anh hùng Pháp”

Cảm ơn đạo hữu Diệu Hằng đã mời tôi chia sẻ.

Cảm ơn các đạo hữu đã lằng nghe phần chia sẻ của tôi.

Om mani padme hum.

Tantra Dharmapabodhisita

Tantra Dharmapabodhisita (Dr. Vikas Singh)

Phó Giáo sư, giảng dạy tại đại học Lalit Narayan Mithila, Darbhanga, Bihar, Ấn Độ.

(Xem bản gốc tiếng Anh ở mục SONG NGỮ hoặc NGOẠI NGỮ)


( CẢM NIỆM VỀ “BÁCH BỘ LIÊN HOA THẦN CHÚ ĐÀ LA NI” TỪ MỘT PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, ANH HÙNG PHÁP TANTRA DHARMARBODHICITA (ẤN ĐỘ))


Bản gốc tiếng Anh : Concept of Lotus Walking Dharani in Buddhism through the 4th Mind Dharma preached by H. H. Guru Thinley Nguyen Thanh

 1. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 2. Cao Diệu Mật Hòa
  Cao Diệu Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài và nghe đoạn ghi âm chia sẻ của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tóm tắt và chia sẻ lại nội dung đệ tứ Tâm pháp “Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni” của đạo hữu. Con xúc động và không khỏi tự hào khi chứng kiến một anh hùng Pháp, một Phó giáo sư đến từ Ấn Độ phát biểu rằng: “Một lần nữa, con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và soi sáng cho chúng con bằng loạt bài viết về tâm pháp này. Thầy chính là người luôn luôn xóa đi vô minh cho chúng con, giúp chúng con giác ngộ và ban phước cho chúng con”.

  Bất giác, nhìn sang những kẻ phản đồ, học đạo chưa tới nơi, thất bát đủ đường, lại luôn miệng lảm nhảm, vu vạ Thầy “ăn cắp, xào nấu giáo pháp”, quả thật chẳng khác chi trò hề cho thiên hạ.

  Con cảm tạ ơn Thẩy đã từ bi chỉ dạy chúng con!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cảm ơn đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita vì bài chia sẻ. Cầu nguyện đạo hữu thành tựu những ước nguyện chính đáng!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Viết tiếng Anh qua bài Anh ngữ!

   • Cao Diệu Mật Hoà says:

    Kính bạch Thầy!

    Con đã nhận được lời dạy của Thầy. Con sẽ thực hiện ạ.

    Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy.

    Om mani padme hum!

 3. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hoan hỷ với bài chia sẻ cảm niệm về tâm pháp Thanh trí mà vị Thầy phát kiến của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita (phó giáo sư tiến sĩ người được mệnh danh là anh hùng Pháp).
  Trong khi, một phó giáo sư tiến sĩ được mệnh danh là anh hùng Pháp ca ngợi Tâm pháp Thanh trí, cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến chỉ ra con phương pháp để hành giả ứng dụng Pháp vào cuộc sống. Thực hành mọi lúc mọi nơi không phụ thuộc không gian thời gian: trong nhà, sân vườn, quảng trường, văn phòng, lúc làm việc, lúc vui chơi giải trí, tập thể dục … Đã vậy khi thực hành Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà la ni cùng lúc đạt 3 yếu tính giác ngộ: xả ly (1), Bồ đề tâm (2), tánh không (3).
  Ngược lại, có những người không phải Phật tử, không phải là Tỳ kheo, không phải là giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ … vì họ không có pháp danh, họ vi phạm trọng giới, họ chỉ mới lớp 6 lại cho là vị Thầy “ăn cắp giáo pháp, xào nấu, chỉ thực hành Tâm pháp thanh trí không cần đến chùa là viễn vong …”. Đúng là một sự hết sức buồn cười. Ở thế gian còn có câu “muốn thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật cần có trình độ nghệ thuật”. Trong khi họ không biết nhìn lại mình là ai mà đi phán bừa kiểu thầy bói mù xem voi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 4. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm chia sẻ Tâm Pháp Thanh Trí, lục diệu pháp môn của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita ( phó giáo sư tiến sĩ tại Ấn Độ)được mệnh danh là anh hùng Pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra Tâm Pháp Thanh Trí, và chỉ ra phương pháp để chúng con được ứng dụng Pháp trong cuộc sống hằng ngày, thực hành đúng chánh kiến của đức Phật đã dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 6. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với những cảm niệm về Tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà na ni của đạo hữu Tantra Dharmarbodhicita – một Phó Giáo sư, Tiến sỹ, người được vinh danh là “Anh hùng pháp” tại Ấn Độ.

  Tâm pháp Liên hoa bách bộ thần chú đà na ni do Thầy phát kiến mang đến biết bao lợi lạc cho chúng sanh và đã được Thầy luận giảng một cách rõ ràng qua 7 bài viết. Con hiểu rằng một Phó Giáo sư, Tiến sỹ Phật học thì họ không phải người tầm thường. Vậy mà đạo hữu ấy theo học Thầy, bày tỏ sự ngưỡng mộ trí huệ và dành cho Thầy nhiều lời tán thán như vậy thì đủ biết Thầy như thế nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, thân tâm an tịnh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 7. Mật Bích Thủy. says:

  Kinh bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán bài chia sẻ và cảm niệm sâu sắc thẫm đẫm lòng sùng kính vị Thầy của đạo hữu Tantra DharmapabodhisiTa , người được mệnh danh là anh hùng pháp – một phó giáo sư đến từ Đất Nước Ấn Độ và là cái nôi của phật pháp cũng phải cúi đầu trước tuệ tri uyên thâm và những tâm pháp của vị Thầy.
  Cũng qua sự tóm tắt nội dung đệ tứ tâm pháp ” Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni ” mà đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita đã chia sẻ một lần nữa được khẳng định sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của tâm pháp yoga thanh trí mà vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con ,không chỉ giúp cho chúng dễ dàng thực hiện không phụ thuộc vào không gian hay thời gian trong mọi lúc ,mọi nơi như trên đường ,trong vườn ,trong nhà, mà còn phương pháp để rèn luyện sự tĩnh thức giúp chúng con thoát khỏi vũng bùn vô minh, làm cao đẹp cuộc sống.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita đã viết bài chia sẻ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh .
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Thế nhưng bọn kia gọi ” Thầy tà” còn chánh ở đâu không thấy chứng minh gì ngoài mấy mẫn nhi quá lứa qua lửa 1 đến 3 lần cứ mãi ” hoài nhân” mà uất hận khi nhìn xuống; vẫn muốn thương mọi người miễn ai có tiền, quyền và thẻ xanh !

 8. Cao Diệu Tịnh Như
  Cao Diệu Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài chia sẽ của đạo hữu Tantra Dhamarbodhicita cảm niệm về tâm pháp Thanh Trí của vị Thầy ( Liên hoa bách bộ thần chú Đà – la-ni) qua lời chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.
  Qua bài này chúng con có dịp ôn lại những luận giải của vị Thầy về đệ tứ tâm pháp ( Liên Hoa bách bộ thần chú Đà -la-ni), một tâm pháp tuyệt vời , dể nhớ, dể thực hành, chỉ cần một không gian vừa đù 6 bước chân, thực hành đơn giản nhưng kết quả lại lợi lạc vô song, giúp hành giả thực hành tỉnh thức.
  Một người đến từ cái nôi của Phật giáo, một phó giáo sư, tiến sĩ phật học, được Ấn Độ phong tặng là anh hùng Pháp lại quy ngưỡng vị Thầy , tán thán, ngợi ca đạo hạnh và trí tuệ của vị Đạo sư Thanh trí ,chẳng lẻ họ mất trí hay sao, họ học cao hiểu rộng , chẳng lẻ nhận bừa, tôn sư bừa như những lời vu vạ của bọn phản đồ sân hận nào là Thầy tà, Thầy “ xảo trá” nào là ăn cắp giáo pháp các kiểu vu vạ, đạp đổ mọi thành tựu của vị Thầy mặc dù có bao nhiêu người đã nhờ có duyên lành gặp gở và có cơ hội thực hành những tâm pháp do Thầy phát kiến mà được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội được chia sẽ rất nhiều trên Chanhtuduy.com, dẫu thực tế là như vậy nhưng bằng cái tâm hẹp hòi và sân hận team phàn đồ sẳn sàng bóp méo sự thật để thoả mãn cái ngã của mình.
  Tịnh Như hoan hỷ với bài cảm niệm của đạo hữu và tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng .
  Cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Cầu nguyện Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 9. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Tantra Dharmarbodhicita nội dung về Tâm Pháp “Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni”. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phát kiến ra Tâm Pháp Thanh Trí để chúng con lìa mê về giác ,thoát khỏi tà kiến đi đến được thành phố giải thoát,
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 10. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con hoan hỉ tán thán đạo hạnh của đạo huynh Tantra Dharmapabodhisita vớ bài chia sẻ cảm niệm về “Liên hoa bách bộ Thần chú Đà la ni” ạ!
  Nhờ phát kiến tâm linh lục diệu pháp môn và sự chỉ dạy của vị Thầy với lòng bi mẫn vô hạn mà học trò chúng con dần thoát khỏi vô minh khổ đau luân hồi, đạt được những kết quả trên con đường Văn, Tư, Tu: “Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội” và đặc biệt là “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.
  Những kết quả đó cũng là nhờ sự chỉ dạy của vị Thầy tôn quý: “Tự lực hành pháp tha lực hộ trì”.
  Con cảm tạ ơn phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện cho bản thân và các huynh đệ kim cang luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm, tinh tấn thực hành chánh pháp và trường dưỡng lòng sùng kính Đạo sư!
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 11. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .Con hoan hỉ và xúc động với những cảm niệm chân thành của đạo hữu Tantra Dhamarbodhisita ,một Phó giáo sư ,Tiến sĩ Phật học ,một người được mệnh danh là” Anh hùng pháp” của Ấn Độ .Qua đó,đã giúp con hiểu thêm về ý nghĩa và tính ưu việt của thần chú Mani ,đặc biệt là 3 yếu tính:xả ly,bồ đề tâm ,tánh không của thần chú ,khi hành giả tinh tấn thực hành.
  Con cảm tạ ơn Thầy ,đa phát kiến ra Lục diệu pháp môn vô cùng diệu dụng ,giúp chúng con và chúng sanh hữu tinh ,có cơ hội được thực hành và tích tập công đức trên hành trình tiến về thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Dhamarbodhisita đã chia sẻ bài viết ,cầu nguyện cho đạo hữu luôn viên thành mọi ước nguyện chính đáng.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 12. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh chia sẻ cảm niệm về Tâm Pháp (Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni) của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita sau khi đạo hữu được tiếp cận với ánh sáng chánh kiến Phật đà,ánh sáng trí tuệ của vị Thầy Viện trưởng Viện ITA lộ xuất nơi những Tâm Pháp Thanh Trí, đạo hữu là người trí thức lại có kinh nghiệm chuyên môn trong lĩnh vực Phật học, có thể nói là người có trình độ hiểu biết Phật pháp, được mệnh danh Anh Hùng Pháp, một Phó Giáo sư,Tiến sỹ Phật học đến từ đất nước Ấn Độ cái nôi Phật giáo nhưng lại cảm thán cũng như bày tỏ lòng biết ơn trước trí tuệ xuất thế gian của vị Thầy bậc Đạo sư Thanh Trí chân chính đạo hạnh về những lợi lạc qua những Tâm Pháp của Ngài đã phát kiến vì lợi ích cộng đồng, là vị Thầy bằng xương bằng thịt ngay tại Quốc độ Việt Nam không phải truyền thuyết, vị Thầy với những sản phẩm trí tuệ đã được chứng minh, nhà nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam công nhận,kết quả tốt đẹp từ tâm pháp mang lại đã được chứng minh bằng người thật việc thật từ những hội viên được thực hành,qua đây đã thêm một lần nữa khẳng định sự lợi lạc không thể nghĩ bàn, là sự rèn luyện tỉnh thức giúp chúng sanh xa rời đoạn trừ vô minh tà kiến từ những Tâm Pháp mang tinh túy cam lồ Phật pháp nhưng thực gần gũi với đời sống, người thực hành dù ở giai cấp,độ tuổi,quốc độ nào cũng có thể rễ ràng ứng dụng Phật pháp vào đời sống mang lại kết quả tốt đẹp,tích cực cho người thực hành dưới sự chỉ dạy của ” người sở hữu bản quyền” vị Thầy vị Tổ Sư sáng lập ra dòng Thanh Trí.
  Con nhìn vào người thật, việc thật, sự kiện có thật để khẳng định giá trị thật nơi Tâm Pháp Thanh Trí khi được đánh giá từ đối tượng có giá trị thẩm định, có câu nói rằng “người có trình độ nghệ thuật mới có thể thưởng lãm được tác phẩm nghệ thuật” đã nói lên tầm cỡ học thuật của Viện ITA của Tâm Pháp mang tầm cỡ Quốc tế.
  Thì những kẻ tà sư như Thích Nguyên Trực (Thích Nguyên con)-tkxu cùng bè lũ giòi bọ cóc nhái lên làm người,trong não toàn chứa bã đậu không có một chút pháp nào thì hãy nhìn lại bản thân là ai? với tư cách gì? mà cao giọng đánh giá vị Thầy,súc sanh luận nơi cửa Viện ITA, có hiểu biết gì không khi trình độ học thế gian mới hết lớp 6, nhìn lại bản thân xem trình độ Phật học ở mức nào?khi đầy dẫy tà kiến,sân hận,quỷ tính ghen ăn tức ở với thành tựu của người khác mà không có sản phẩm trí tuệ nào để bảo chứng cho mình, chỉ có mỗi tố chất gắp lửa bỏ tay người, núp lùm chửi đổng,lý lịch thì bất hảo, ngày đêm tru chéo bằng ngôn từ lang sói,giang hồ tâm linh núp bóng đạo Phật không có thực tu nên không có một lời trong quỹ đạo chánh pháp lời nói trẳng giá trị mà đòi ai tin đây hả mấy ông trình độ lớp vỡ lòng, hãy nhìn lại bản thân đi nhé những kẻ “đồng bệnh tương lân” thân là giòi dúc trong đống phân rồi thì hãy tận hưởng đi, đừng cố vẫy vùng thể hiện khiến bốc mùi thối xa hơn làm ô uế lan rộng.
  Cảm ơn đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita đã chia sẻ cảm niệm.
  Pháp đệ cảm ơn đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài chia sẻ giúp chúng đệ thêm hoan hỷ tự hào và khởi phát niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được là hội viên của Viện ITA, là đệ tử dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 13. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc cảm niệm về “Bách bộ liên hoa thần chú đà la ni” của phó giáo sư, tiến sỹ, anh hùng Pháp Tantra Dharmabodisita rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu ấy và con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh đệ Kim Cang đã chuyển ngữ sang tiếng Việt. Bài viết của đạo hữu Vikas Singh giúp con được ôn lại về ý nghĩa và công năng vi diệu của thần chú Mani.
  Một người có học hàm học vị cao trong xã hội là phó giáo sư, tiến sỹ Phật học như đạo hữu Vikas Singh đã quy ngưỡng vị Thầy và tán thán Đệ tứ tâm pháp Thanh Trí “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni” do Thầy phát kiến vậy đã khẳng định trí tuệ của vị Thầy – bậc Tổ sư của dòng phái Thanh Trí thuộc Kim Cang thừa là không hề tầm thường. Những kẻ phản đồ vu vạ bịa đặt 1001 câu chuyện về vị Thầy vậy chúng tự nhìn lại vị thế xã hội và trình độ tâm linh của mình đi xem có bằng 1 góc của phó giáo sư tiến sỹ Vikas Singh hay không, chúng có viết được bài nào tử tế với luận cứ xác đáng, luận chứng thuyết phục theo thánh giáo lượng không hay toàn lời lẽ của kẻ vô văn hoá. Thật tội nghiệp thay cho những kẻ bị người đời khinh miệt nên tìm cách thóa mạ người khác để có cảm giác được hả hê, bù đắp lại cho nỗi ê chề tủi nhục của mình.
  Con cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của Giáo sư tiến sĩ, anh hùng Pháp, Tantra Dhamarbodhisita Ấn Độ đã chia sẻ bài viết và sự cảm niệm của mình về tính ưu Việt của tâm pháp Thanh Trí:” Liên hoa Bách bộ Thần chú đà la ni”.
  Ngay cả những vị được mệnh danh là ” Anh hùng pháp” một Giáo sư tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ là cái noi của Phật học, như đạo hữu Tantra Dhamarbodhisita mà còn cuối đầu ngưỡng phục trước trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy qua đoạn cảm niệm sau:” Lần đầu tiên tôi được đọc về Liên hoa Bách bộ Thần chú đà la ni khi được đạo hữu Mật Diệu Hằng giới thiệu cho tôi biết đến Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành, một nhân cách vĩ đại, một huyền thoại, một học giả gỏi nhất, và là một hành giả hay thành tựu giả Phật giáo. Đạo sư Thinley Nguyên Thành là một Đạo sư kim cang thừa ở Việt Nam, Thầy là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý họ và Ứng dụng Yoga Thanh Trí”. Ngay cả một “Anh hùng pháp” một Giáo sư tiến sĩ Phật học Ấn Độ còn hoan hỷ khiêm cung, “y pháp bất y nhân” trước vị Đạo sư Thanh Trí ở Việt Nam như vậy, thì những kẻ phản đồ, tà đồ, vong ân bội nghĩa hãm hại Thầy dạy đạo của mình, lấy tư cách gì, nhân cách gì để chỉ trích, phê phán vị Thầy, cũng như dựa vào đâu, thánh giáo lượng nào của nhà Phật để nói vị Thầy là Thầy tà. Trong khi chúng sanh hữu tình đang dần lìa mê về giác qua sự phổ truyền tâm pháp Thanh Trí dòng Thanh Trí của Ngài.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum.

 15. Cao Diệu Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài cảm niệm của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita về Tâm pháp Bách Bộ Liên Hoa Thần Chú Đà La Ni rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu ấy vì đã tóm tắt những nội dung chính yếu của đệ tứ Tâm pháp Thanh trí. Là một phó giáo sư tiến sĩ giảng dạy về Phật học ở nơi được mệnh danh là cái nôi của Phật giáo, đồng thời cũng được mệnh danh là anh hùng Pháp thì đương nhiên kiến thức về Phật học của đạo hữu Tantra Dharmapabodhisita không phải là dạng thường, thế mà mà đạo hữu ấy vẫn không khỏi tán thán, ngưỡng mộ trí tuệ của vị Thầy cùng Tâm pháp mà vị Thầy phát lồ. Con nghĩ đây cũng chính là 1 trong những gáo nước lạnh dội vào tâm thức phi đạo đức của những kẻ phản đồ vu khống vị Thầy “ăn cắp” Pháp. Nếu phát kiến của vị Thầy là “ăn cắp” như họ nói thì người đã nhiều năm nghiên cứu, am hiểu về Phật học như giáo sư tiến sĩ giảng dạy về Phật học Tantra Dharmapabodhisita sao lại không biết? Còn họ là ai mà họ lại “biết” (vu khống bất chấp nhân quả như thế)? Một lão hói rụng răng nói năng lắp bắp, một kẻ quan hệ ngoài luồng bị bắt gian tại trận, một kẻ đanh đá bị “zai” già bỏ khiến giấc mộng hoa vàng vỡ tan v.v… chẳng có tác phẩm, thành tựu tâm linh gì cả nên chỉ biết vu khống người khác để xoa dịu nỗi niềm sân si của mình. Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mattinhphap says:

  Dạ.Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài: Cảm niệm về bách bộ Thần chú Đà La Ni từ một phó giáo sư,tiến sĩ.Anh hùng pháp Tantra DHARMARBODHICTA Ấn Độ.
  Con hoan hỉ và tán thán bài cảm niệm sâu sắc của Bậc Thầy Ấn Độ
  Nhờ đó mà các đạo hữu Mật Gia Song Nguyễn đã khẳng định công hạnh và trí tuệ của một Vị Thầy là Bậc Tuệ Tri Thức. Bậc Tổ Sư dòng phái Thanh Trí thuộc Kim Cang Thừa.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh
  Con cầu nguyện đại dịch sớm được qua mau
  Om Ma Ni Pê Mê Hum

 17. Mật Tấn Khải
  Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết” CẢM NIỆM VỀ “BÁCH BỘ LIÊN HOA THẦN CHÚ ĐÀ LA NI” TỪ MỘT PHÓ GIÁO SƯ, TIẾN SĨ, ANH HÙNG PHÁP TANTRA DHARMARBODHICITA (ẤN ĐỘ). Là một người có học hàm, học vị là phó giáo sư tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ được mệnh danh là “anh hùng pháp” không khỏi tán thán,ngưỡng mộ trí tuệ của vị Thầy Đạo sư tôn quý Thinley Nguyên Thành, một nhân cách vĩ đại, một huyền thoại, một học giả giỏi nhất, và là một hành giả hay thành tựu giả của Phật giáo. Đạo sư Thinley Nguyên Thành là Đạo sư kim cang ở Việt Nam, Thầy là Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng yoga Thanh Trí. Vị Thầy đã phát kiến tâm pháp “Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni” một pháp tu đẹp trong phương pháp thiền Kim Cang thừa, đem lại lợi lạc vô song, không bị gò bó trong điều kiện tâm linh.
  Giáo Pháp được trao cho các con, sẵn sàng để sử dụng. Bởi vậy, thực hành hay không thì tùy thuộc vào chính con; Đạo Sư không thể thực hành cho con. Nếu con thực hành với sự tận tụy trọn vẹn, con có thể đạt giải thoát trong chính đời này. Nếu không, con có thể chuẩn bị nền tảng để đạt được nó trong vài đời. Hay ít nhất, con sẽ có được chút yêu thích với Giáo Pháp, thứ cuối cùng sẽ dẫn dắt con trên con đường (Đức Dilgo Khyentse Rinpoche). Vậy mà những kẻ phản đồ dùng cái thấy thô tục, trần trụi của nhục nhãn từ đôi mắt vốn mù lòa trong tăm tối luân hồi, khổ đau, khởi tâm xấu ác, không chịu tự quán xét lại mình, quay lưng đổ thừa, để che đậy bản chất xấu xa hành vi tiểu nhân, buông những lời đơn đặt, vu khống sống sượng, biến chất, vô ơn vu vạ một cách lỗ bịch phỉ báng công hạnh của vị Thầy.Thật đáng hổ thẹn thay cho những kẻ vô ơn đã được vị Thầy chỉ chỗ chôn vàng, đã từng ngợi ca tán thán vị Thầy lại có thể vô ơn bạc nghĩa, tráo trở, lật lọng vô ơn, bất kính bằng những thủ đoạn đổi trắng thay đen quay lại vu vạ vị Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 18. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 19. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : CẢM NIỆM VỀ ” BÁCH BỘ LIÊN HOA THẦN CHÚ ĐÀ LA NI ” TỪ MỘT PHÓ GIÁO SƯ , TIẾN SĨ, ANH HÙNG PHÁP TANTRA DHARMARBODHICITA ( ẤN ĐỘ ) .
  Con thật hoan hỷ và tán thán những công trình nghiên cứu về Tâm pháp Thanh Trí mà Thầy đã khảo sát và ứng dụng hơn 20 năm qua , mang lại lợi lạc vô song không thể nghị bàn , điều đó đã minh chứng cụ thể qua những thành tựu mà các học trò, đệ tử của Thầy từ vô minh trở thành trí tuệ , từ trắng tay trở thành giàu có ( mua nhà , sắm xe , mua đất ..v..v ) , từ gia đình bất hòa trở nên hạnh phúc tự tâm của mỗi người ( như lời chia sẻ còn lưu chứng của Mật Linh ) , tất cả đều hanh thông thấy rõ như ban ngày .
  Đến nỗi hương hoa đạo pháp Thanh Trí của Thầy lan tỏa khắp muôn phương và bay đến tận chân trời Ấn Độ , là cái nôi của đạo Phật , là nơi có nhiều vị Tiến sĩ Phật học , mà các vị ấy lại tán thán và ngưỡng mộ Tâm pháp Thanh Trí, thậm chí còn cúi đầu đảnh lễ tri ân vị Thầy, tôn kings vị Thầy, Tổ sư của dòng phái Thanh Trí. Đặc biệt mới đây là bài chia sẻ những cảm niệm của đạo hữu Tantra Dharmarbodhicita , một Tiến sĩ Phật học mệnh danh là ” Anh hùng Pháp ” đã không ngừng ngợi ca về Tâm pháp Thanh Trí, trong đó pháp tu ” Liên Hoa bách bộ Thần chú Đà la ni ” là pháp tu đã giúp cho tất cả chúng sanh, trong đó có đạo hữu, mỗi khi thực hành đều đạt được 3 yếu tính giác ngộ : Xả ly , bồ đề tâm , tánh không .
  Thử hỏi bọn phản đồ Mật gia, một vị Tiến sĩ Phật học Ấn Độ đã ngợi ca và tán thán công hạnh của Thầy như thế , có ghi âm minh chứng rõ ràng , vậy mà bọn chúng lại cho rằng ” Mình ra đi thanh thoát , tránh Thầy tà , Thầy rởm ” , hóa ra chúng cũng cho rằng vị Tiến sĩ Tantra Dharmarbodhicita là tà , là rởm sao , hãy nhìn lại mình đi , bọn các ông cũng là trí thức , đại học , là Tiến sĩ, vậy sao trình độ nhận thức của các ông quá kém nên hậu quả để lại toàn là ” Thất và mất ” , có gì hay ho đâu chứ mà cứ tru tréo hoài , chỉ tổ làm xấu hổ mình trước thiên hạ và tự mình hạ bệ nhân phẩm của mình , ngày càng thêm trầm trọng hơn và chính vì như vậy nên các ông mới bị hoang tưởng và ảo vọng .
  Con cảm ơn lời chia sẻ chân tình và thắm đẳm lòng sùng kính của đạo hữu Tantra Dharmarbodhicita, và con cũng cảm ơn bài dịch thuật của đạo hữu Cao Diệu Diệu Hằng.
  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ và thân tâm an tịnh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 20. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết ” Cảm niệm về Bách bộ Liên hoa Thần chú Đà na li của phó giáo sư, tiến sĩ, anh hùng pháp Tantra Dharmarbodhicita..”.
  Đọc những cảm niệm chia sẻ trong bài viết con thật hoan hỷ và tự hào khi được theo học vị Thầy bậc đạo sư Thanh Trí đã phát kiến ra lục diệu pháp môn vi diệu bởi vì một phó giáo sự, tiến sĩ Phật học ở Ấn Độ đã hiểu và thấy được những phẩm tính ưu việt của pháp tu ” Liên hoa bách bộ thần chú Đà na li” và xin được theo học vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hoá chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 21. Mật Tấn Lực
  Mật Tấn Lực says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết và hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo hữu TanTra Dharmarbodhicita(Vikas Singh) từ Ấn Độ, là Phó Giáo sư,Tiến sĩ, anh hùng pháp, qua những dòng cảm niệm thấm đẫm lòng sùng kính vị Thầy và trân quý Tâm pháp Thanh tri.
  Con tạ ơn và tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì thân căn huệ mạng, lợi lạc của tất cả chúng danh hữu tình và Chánh pháp nhà Phật mà dành gần 3 thập kỷ trải nghiệm, nghiên cứu, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và có hiệu quả rõ rệt theo chánh kiến Phật đà, phát kiến nhiều công trình tâm linh mang tầm Quốc tế. Trong đó, Tâm pháp Thanh trí: “Lục diệu pháp môn” là một trong những công trình vĩ đại “độc nhất vô nhị” trên thế giới!, “tinh túy”, “lý sự viên dung”, phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, đơn giản, dễ học, dễ hành, mang lại lợi lạc vô song(An lạc đời này: Hạnh phúc tự tâm, hanh thông thẻd sự, thành đạt xã hội) và Cực lạc đời sau. Một trong 6(lục) Tâm pháp Thanh trí vi diệu là đệ tứ Thanh trí: “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni” mà đạo hữu TanTra Dharmarbodhicita chia sẻ về sự vi diệu, lợi lac không thể nghĩ bàn chính là khi thực hành “không bị phụ thuộc vào không gian, thời gian và thiết bị kết nối”; Bởi không có ngày nào chúng ta không đi bộ”…nên pháp tu này “luôn có cơ hội hoạt dụng cao”… Bởi vậy mà người học trò của Thầy là phó Giáo sư, Tiến sĩ này, khi được vinh danh “anh hùng pháp” tại một Hội thảo Quốc tế đã ngay lập tức “cảm tạ ơn Thầy và xin gửi đến Thầy danh hiệu này, vì Thầy đã khai sáng cho đạp hữu ấy”. Và nay, con thật sự xúc động trước tinh thần của “hạng người thứ ba khó gặp” của đạo hữu “Một lần nữa con tạ ơn Thầy đã chỉ dạy và soi sáng cho chúng con…chính Thầy là người luôn xóa đi vô minh cho chúng con, giúp chúng con giác ngộ và ban phước cho chúng con”.
  Trái ngược với tinh thần trên, bọn phản đồ như: Trương ThanhLong, Vũ Hà Giang, Trần Huyền Trang, Phạm Msi Hạnh…đã “vong ân bội nghĩa”, phản bội ân sư của mình lại bịa đặt, vu khống, thóa mạ vị Thầy để thỏa nỗi uất hận khi bị vị Thầy tẫn xuất “đuổi” khỏi Mật gia(do trước đó chúng vào Mật gia không phải vì đạo pháp mà là ” hộ thân lánh nạn”, ” vì ái ngã”! …
  Mật Tấn Lực cảm ơn đạo hữu về baig chia sẻ lợi lạc, ý nghĩa và tán thán thiện hạnh chuyển nghĩa của đạo huynh Cao Diệu Diệu Hằng
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thày luôn mạnh khỏe, thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bênh covid nhanh chóng tiêu trừ
  Om mani padme hum!

 22. Mật Chánh Cần
  Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với chia sẻ của huynh Tantra Dharmapabodhisita về tâm pháp liên hoa bách bộ thần chú đà la ni của viện ITA do vị Thầy phát kiến,cho con thấy được sự lợi lạc khi chúng con được diễn tập thực hành dưới sự cho phép của Thầy.
  Đạo hữu ấy là một người có học thức,địa vị xã hội là phó Giáo Sư-Tiến Sĩ Phật học mà còn thấy được sự lợi lạc của tâm pháp,chí tuệ nơi vị Thầy.Vậy mà có những kẻ tà sư,phản đồ không có trình độ địa vị xã hội mà dám lên tiếng chê bai tâm pháp và nói Thầy là Thầy tà,sao chúng không nhìn lại bản thân trước khi nói những lời vô nghĩa.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ sự trường thọ của thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 23. Mật Lưu Ly
  Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với bài cảm niệm về “Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni” từ một phó giáo sư, tiến sĩ, anh hùng pháp Tantra Dharmarbodhicita. Bài cảm niệm của đạo hữu lại một lần nữa khẳng định được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của Tâm pháp “Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni” do vị Thầy phát kiến. Tâm pháp đơn giản, dễ thực hành không bị ngăn ngại bởi không gian, thời gian, phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại. Nhờ vị Thầy từ bi chỉ dạy, chúng con như đoá hoa sen thoát khỏi vũng bùn vô minh, làm cao đẹp cuộc sống. Thật đúng là: “Muốn thưởng lãm tác phẩm nghệ thuật cần có trình độ nghệ thuật”, những kẻ tà sư, phản đồ cho rằng vị Thầy “ăn cắp, xào nấu pháp” chẳng khác nào “thầy bói mù xem voi “, diễn trò hề cho thiên hạ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thiêu rụi cảm xúc phiền não.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 24. Mai Trần says:

  Kính bạch Thầy !
  Cong đả đọc & nghe hết đoạn nghi âm của đạo Hửu DHARMARB ODHI CiTA( ẤN Độ)
  Con thành tâm cầu nguyện sức khoẻ & sự trường thọ của Thầy được dài lâu ,
  Cẩu cho tấc cả chúng sanh bệnh tật tiêu trừ thành tựu &hạnh phúc

 25. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con hoan hỉ với bài chia sẻ của đạo hữu Tantra DharmaBodhicita và cũng là một phó giáo sư, tiến sĩ người Ấn Độ được phong tặng danh hiệu ” Anh hùng pháp” về Đệ tứ tâm pháp ” Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni” được vị Thầy phát kiến giúp chúng sanh dễ thực hành, ứng dụng đạt hiệu quả cao chỉ cần có sự đồng ý của vị Thầy để không vô tình hay cố ý trở thành kẻ trộm pháp. Bài viết như một cú dáng làm trấn động , lao đao cả một tập đoàn phản đồ kết hợp với TVHS và Chùa A Di Đà đang ngày đêm bày mưu tính kế không ngừng đem lời bịa đặt, vu khống để hãm hại vị Thầy và Mật Gia vì sự ganh tỵ, đố kị với ánh mắt sân hận nhìn nước cũng hoá lửa của những kẻ ngu đối với người trí vì sự khác biệt quá lớn . Mật Gia Song Nguyễn dưới sự dẫn dắt của vị Thầy bị ai đó phỉ báng là ” Thầy tà, Đạo sư dởm” nhưng lại khiến cho giáo sư, phó giáo sư, tiến sĩ về Đạo Phật sinh ra ở cái nôi của Phật pháp cũng phải quy ngưỡng trước sự từ bi và trí tuệ của vị Thầy còn những người tự phong mình là hành giả cao cấp , ra đi trong thanh thoát thực tế là những mẫn nhi quá lứa, thanh niên đầu hói rủ nhau đi quy ngưỡng trước đôi ” cọc chèo” Ông Quang lớp 6 và ông Thích Nguyên Trực chỉ biết vừa ăn cắp vừa la làng , làm ô uế Đạo Phật kiếm lợi bất chánh.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò viết sắc xảo, đúng bản chất xảo trá của họ!

   • Mật Thuận Nguyên
    Mật Thuận Nguyên says:

    Kính bạch Thầy
    Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
    Om mani padme hum

 26. Mật Hoa Pháp ( 10 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 28. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ với chia sẻ cảm niệm về Tâm pháp Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni của pháp hữu Tantra Dharmarbodhicita.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến Tâm pháp Thanh trí _ Lục Diệu Pháp Môn giúp học viên thực hành pháp liên tục không ngừng nghỉ, không gián đoạn, không phụ thuộc không gian thời gian mang lại hiệu quả tâm linh cao, làm lợi cho mình và chúng sanh khác.
  Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm có dạy: “Giả sử có chúng sanh nơi tâm còn tán loạn, nhưng vẫn trì niệm thần chú này cũng có 84000 hằng hà Kim cang thần ngày đêm đi theo giữ gìn hộ vệ. Các quỷ thần ác phải tránh xa thiện nhân này 10 do tuần và các chúng ma muốn rình rập quấy nhiễu cũng không thể làm được”. Trong kinh Trang Nghiêm Bảo Vương Đức Phật có dạy: “Ta được dạy rằng có thể tính đếm được vô lượng cát sông Hằng và những giọt nước của đại dương nhưng công đức của việc trì tụng Lục Tự Chân Ngôn thì không thể đo lường được”. “Nếu người đeo giữ sáu chữ này và thọ trì, lấy tay chạm đến thân người khác thì người được rờ chạm ấy mau được Bồ Tát vị. Nếu kẻ nam, người nữ, con trai, con gái cho đến dị loại hữu tình khác thấy được người đeo và thọ trì ấy thì tất cả mau được Bồ Tát vị. Người như thế vĩnh viễn không còn chịu khổ: sanh lão bệnh tử, ái biệt ly, cầu bất đắc… mà được sự niệm tụng tương ương không thể nghĩ bàn. Nay như thật mà nói lên sáu chữ Đại Minh Đà La Ni vậy!”
  Với phương pháp Liên hoa Bách bộ Thần chú Đà la ni học viên có thể trì niệm hàng ngàn câu thần chú Mani mỗi ngày mà không bị ảnh hưởng đến công việc cuộc sống hàng ngày.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status