Apr 16, 2019

Posted by in Giáo điển | 59 Comments

CẢM NIỆM VỀ TU PHÁP “CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN”

CẢM NIỆM VỀ TU PHÁP “CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN” Kính bạch Thầy! Con cảm tạ ơn Thầy đã vì Bồ đề tâm mà chấp bút cho tác phẩm trí tuệ “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí – Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” trân quý này. Cùng với pháp bảo “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí – CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”, tác phẩm mới này như mở ra thêm một cánh cửa nữa trong sáu cửa pháp vi diệu của “Lục diệu pháp môn Yoga Thanh Trí” mà vị Thầy đã phát lồ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Nhờ ơn phước lành này mà chúng sanh hiện tại và vị lai, gần nhất là đệ tử, học trò chúng con được tiếp cận với ánh sáng chánh pháp, có thêm cơ hội vững vàng tiến bước trên đạo lộ giải thoát. Con kính lễ Thầy! Kính bạch Thầy, Nhờ tấm lòng từ bi củaĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status