Dec 14, 2013

Posted by in Giáo điển, Trang chủ | 22 Comments

“CAM TỐT” CHƯA HẲN CHỈ CÓ Ở “SIÊU THỊ”

“CAM TỐT” CHƯA HẲN CHỈ CÓ Ở “SIÊU THỊ” “CAM TỐT “CHƯA HẲN CHỈ CÓ Ở “SIÊU THỊ”! Mô Phật, chúng con bất ngờ khi được Thầy minh định rằng “”Dầu bất kỳ nơi đâu, chỗ nào khi chúng ta đàm đạo, luận pháp thì đó là Bát nhã đường, chứ không phải là ngôi chùa, tịnh xá mới mang tính Bát nhã! Cũng đúng thôi, giữa muôn vàn trái cam, chỉ có chất lượng của nó mới được cho là cam tốt, chứ không phải nơi bán là siêu thị hay chợ quê”. Chỉ có chất lượng của nó mới được cho là cam tốt, chứ không phải nơi bán là siêu thị hay chợ quê… Nhờ tấm lòng từ bi của Thầy mà giờ đây phạm trù về trí huệ Bát nhã mới dần rõ ràng cụ thể và dễ hiểu, dể ứng dụng hơn đối với lũ học trò căn cơ chậm lụt như chúng con.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status