Nov 2, 2017

Posted by in Giáo điển | 33 Comments

   CẢNH GIÁC VỚI “ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA” GIẢ MẠO, GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH DANH HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG. CÁI GỌI LÀ “ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA” NÀY KHÔNG CÓ XUẤT XỨ, KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ, CHUYÊN “DÌM HÀNG” ĐỒNG TU, PHỈ BÁNG TỊNH ĐỘ TÔNG, BÁC BỎ SỰ THẬT VỀ PHẬT A MI ĐÀ!

CẢNH GIÁC VỚI “ ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA” GIẢ MẠO, GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN THANH DANH HÒA THƯỢNG THÍCH TRÍ QUẢNG. CÁI GỌI LÀ “ĐẠO TRÀNG PHÁP HOA” NÀY KHÔNG CÓ XUẤT XỨ, KHÔNG CÓ ĐỊA CHỈ, CHUYÊN “DÌM HÀNG” ĐỒNG TU, PHỈ BÁNG TỊNH ĐỘ TÔNG, BÁC BỎ SỰ THẬT VỀ PHẬT A MI ĐÀ! Tôi là Phạm Đức Dũng, là một Phật Tử, pháp danh Mật Hạnh Giác, hiện đang sinh sống và làm việc tại TP.HCM. Số điện thoại liên hệ của tôi là 01228762694. Tôi viết thư này để bày tỏ sự bất đồng ý kiến với đại đức Thích Phước Tiến về sự khinh suất trong bài giảng của đại đức về cõi Tây Phương Cực Lạc. Đồng thời, tôi cũng lên án hoạt động xuyên tạc và phỉ báng Tịnh Độ của trang Youtube Đạo tràng Pháp Hoa, làm ảnh hưởng đến thanh danh


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status