Jul 17, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo, SONG NGỮ ANH VIỆT | 70 Comments

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI

Thư Ấn Độ: CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý,

Con xin cúi đầu đảnh lễ dưới chân sen của Thầy.

Con rất hoan hỷ khi được đọc bài viết của đạo huynh Mật Thủy. Đạo sư là nền móng để xây dựng lâu đài giác ngộ cho hành giả Mật thừa. Nếu nền móng không vững chắc thì lâu đài sẽ bị sụp đổ trong tương lai cho dù lâu đài đó có lớn như thế nào đi nữa. Do vậy, bất kỳ ai muốn bước vào cánh cửa lâu đài giác ngộ thì phải luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư với niềm tin kiên cố, đó là điều kiện tiên quyết. Tuy nhiên, sùng kính Đạo sư khác xa với “chủ nghĩa Bổn sư”. Bất kỳ một sự bám chấp nào (kể cả dính mắc vào chủ nghĩa Bổn sư) đều trái ngược với tinh thần của đạo Phật (xả ly, bồ đề tâm và tánh không).

Không có Thầy thì không có học trò. Vì vậy, học trò phải tuân theo lời chỉ dạy của Đạo sư với lòng sùng mộ chân thành và tinh tấn tự lực hành pháp. Học trò tuân theo lời dạy của Đạo sư theo quỹ đạo chánh Pháp, chứ không phải tự biến mình thành nô lệ tâm linh, trở thành ký sinh trùng sống dựa vào vị Thầy trên bình diện thế gian, nhằm mưu cầu những tư lợi thế gian như thực phẩm, nơi nghỉ….như một số Phật tử đang làm. Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ nhưng nếu học trò sùng kính vị Thầy vì mục đích thế gian với tâm thế tục thì họ tự đẩy mình vào luân hồi lục đạo khác.

Con xin phép được chia sẻ câu chuyện như sau:

Một người muốn xả ly hoàn toàn mọi điều liên quan đến thế sự, quyết tâm tu tập để cắt đứt luân hồi sinh tử. Anh ta vào trong rừng sâu, xây một túp lều nhỏ trên một cái cây và bắt đầu thực hành thiền định và tinh tấn hành pháp. Anh ta xả ly tất cả những gì liên quan đến thế gian, thậm chỉ anh ta không mặc quần áo mà chỉ che thân bằng một miếng vải nhỏ. Anh ta có hai mảnh vải như vậy để thay đổi mỗi khi tắm giặt trên con sông cạnh túp lều nơi anh ta ở. Thông thường, sau khi tắm giặt xong, anh ta phơi mảnh vải lên sợi dây treo trước túp lều.

Nhiều ngày trôi qua, anh ta sống và thực hành pháp như vậy. Một hôm, có con chuột vào túp lều của anh ta và sống trong đó. Ban đêm, con chuột cắn nát mảnh vải cuối cùng của anh ta. Vì vậy, anh ta không còn miếng vải nào để che thân. Để đối trị với sự phá phách của con chuộ, anh ta nuôi một con mèo, và anh ta lại phải chăm sóc con mèo. Con mèo thì cần phải có sữa để uống hàng ngày, nên anh ta mua thêm một con bò sữa. Và con bò sữa này lại có con. Vì vậy, cần phải có người vắt sữa và nuôi mấy chú bê con nên anh ta cần có một người giúp việc. Và cuối cùng anh ta đã cưới cô giúp việc.

Như vậy, mặc dù anh ta tránh xa cuộc sống thế tục, đi vào rừng, sống một mình, xa lánh mọi người để thực hành pháp, nhưng anh ta lại mắc phải một vòng luân hồi khác do nhu cầu thế tục. 

Do đó, theo con hiểu sùng kính vị Thầy là điều cần thiết, tối quan trọng, nhưng hành giả phải thực hành sùng kính Đạo sư thuần thành chứ không phải rơi vào chủ nghĩa Bổn sư, trở thành nô lệ tâm linh vì mục đích phàm tục.

Tóm lại, một hành giả không kết nối với Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì không thể viên thành đạo quả. Vì vậy, hành giả nên nương tựa vào Đạo sư, tin tưởng vào Đạo sư, bước theo chân Ngài, Ngài sẽ dẫn dắt học trò từng bước vào thành phố giác ngộ, viên thành Phật quả.

Con thành tâm cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài.

Om Mani Padme Hum.

Kính thư!

Con – C H Lakshminarayan.”

(Việt dịch bởi Mật Diệu Hằng)


Nguyên bản tiếng Anh: 

Respected Guruji,

Dr. C H Lakshminarayan

I bow my head at the lotus feet of Guruji.

I am delighted to read the letter by Mat Thuy. Guru is the foundation stone in the construction of Tantric Mansion of Vajrayana Buddhism. If the foundation is not firm and strong,,the whole Mansion may fall down in future However big it maybe!. Hence,one who steps in to the door of this Mansion should develop Guru Devotion Primarily. ” Devotion to Guru” is different from “Attachment to Guru”. Any kind of attachment is against the Main principals of Buddhism (namely, renunciation, Bodhicitta, Emptiness) !
Today’s disciple is tomorrow’s  Guru.!      Therefore, one has to follow guidance of Guru with intense Devotion to Guru and try to Practice right Dharma INDEPENDENTly  according to Guru’s guide lines and not totally become a parasite on the back of for everything like food and shelter etc.as some lay Practicioners do !. This will again Push you another type of samsara ( Bandhan).
At this juncture, I will tell a Story :
One Man wanted to renunciate everything, cut off from samsara Bandhan and went to a forest, constructed a small hut out of branches of forest trees and started living there involved in continuous meditation and Dharma practices. His sacrifice of worldly things is to that extent, he was not wearing any clothes on the body except a small triangular piece of cloth (langoti)to cover his genital organs !. Only there were two pieces like that for change alternatively whenever he takes bath every day  in a river that flows near the hut.After taking bath he used to wash that underwear piece of cloth and put it on a wire hanging in the hut for drying purpose.Days passed. A rat entered his hut and started living there itself and night times used to cut his underwears by mouth and tear into pieces  ! .he used to have no clothes to wear. There was no option but to bring a cat to control this rat menace and kept with him taking its care !.For that cat to feed milk was a necessity. So he brought a milk giving cow and it’s offspring. Now,for milking the cow and to look after its offspring , a maid servant was a necessity ! So he married a lady.! Thus though he left samsara and came to the forest to live an isolated life to do Spiritual Practices,he is attached to a new samsara compelled by necessity! So what I want to Impress is Guru’s Devotion is a must but not to the extent of becoming a total dependence and attachment !
It may be adifficult for you to reach Buddha, because you are for away from Him! But hold his hand and walk with him, he will take you step by step to Buddha.!
Long live our Guruji.
OM Mani padme hum.
Dr. C H Lakshminarayan.
 1. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ trước lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu CH Lákhminarayan, hoan hỷ với thiện hạnh của dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đúng như vậy, sùng kính vị Thầy chính là nền tảng quan trọng nhất để đạt được giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 2. Dear CH. Lakshminarayan

  I am interested in this comment of yours and impressed with your illustrative story. It reminds me of a Buddhist story which goes that long long time ago, there’s a young man who was following a Buddhist master. One day, he was making tea for his master when he heard the master cried out. He hurriedly ran to the Master’s place and found out that it is because the Master sat on a needle that was left unremoved from the seat cushion. He suddenly felt disappointed with this “reality”, citing the Master must at least possess some miracles or power and would never feel such a physical hurt like that. He sadly packed up his belongings and said goodbye to the Master. The Master said nothing and felt sorry for this poorly unknowledgable disciple. This story again demonstrates the difference between Guru devotion and Guruism that many practitioners are misunderstanding. We respect and devote to the Guru for his discerned knowledge of liberation and his compassion rather than other worldly attractions like his tiltle, academic degrees or material conditions. Hence, I fully agree with you that “Guru devotion” is a must but not to the extent of becoming a total dependence and attachment.” Thank you very much for this interesting comment.

  May the Guru and his consort live long for the sake of sentient beings

  May all sentient beings achieve the happiness of Buddha nature.

  Om Ah Hum

   

 3. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Con hoan hỷ với những dòng cảm niệm của đạo hữu C.H Cakshminarayan về lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp sẽ là nền tảng của giác ngộ
  Qua câu chuyện của đạo hữu ấy chia sẻ con cảm thấy tiếc cho nhân vật trong câu chuyện vì anh ta muốn tu tập nhưng không có sự hướng dẫn của vị Thầy vì xả ly là xả cái tâm chứ không phải là cái hình thức bên ngoài đó
  Con xin tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 4. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi Ấn Độ: Câu chuyện về con chuột và mảnh vải.

  Thầy vẫn dạy chúng con sùng kính Đạo sư khác với chủ nghĩa Bổn sư, và rất nhiều lần Thầy đã cảnh tỉnh học trò trong mọi hành vi thân ngữ tâm để không rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Từ những câu chuyện nhỏ như pha trà, rót nước, đến việc cúng dường tịnh tài không đúng pháp, Thầy cũng rất nhiều lần dùng nộ pháp kim cương với những học trò bám chấp vào chủ nghĩa Bổn sư với tâm phàm phu, thế tục.

  Câu chuyện của đạo hữu C H Lakshminarayan về anh bạn quyết tâm xả ly thân để thực hành pháp nhưng vì tâm còn dính mắc trần tục nên lại tiếp tục trôi lăn trong luân hồi lục đạo. Tương tự vậy, nếu con sùng kính vị Thầy với tâm thế tục, vì mục đích thế tục thì con không bao giờ kết nối được với tâm thanh tịnh của Thầy và chư Phật. Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ, để có nền tảng giác ngộ, chúng con phải gieo trồng bằng tâm chân thành và tri kiến thanh tịnh đến vị Thầy. Nếu vị hơn thua được mất mà cố gắng “làm vui lòng Thầy trong mọi lúc” để mưu cầu thế gian; thì con gieo bằng tâm thế gian, quả con nhận được là luân hồi sinh tử.

  Càng theo học Thầy con càng hiểu tại sao ở các chùa to cổng lớn, thì chủ công đức nhiều, thầy cũng nhận rất nhiều nhưng cả thầy và trò đều không thể có được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”, mà làm cho cửa thiền môn nhuốm màu thế tục. Các thầy nhận cúng dường của thí chủ với tâm không thanh tịnh, vì mình hơn vì học trò, thí chủ cúng dường với tâm phàm phu, chất đầy ái ngã, nên mới có hiện tượng “đại thí chủ” luôn được “ưu tiên” trong chùa cao cổng lớn. Và vì mang tâm phàm phu đến cửa Phật nên không thể nào bước vào cánh cống chánh pháp, mà chỉ có cảnh cửa luân hồi rộng mở. Như hình ảnh xả ly thân nhưng tâm vẫn nằm trong luân hổi của anh bạn trong câu chuyện mà đạo hữu C H Lakshminarayan đã nêu ra trong bài viết.

  Hơn nữa, khi học trò thực hành tu pháp sùng kính vị sư với tâm thế tục thì sẽ rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa Bổn sư. Khi mang tâm thế tục với những niệm tưởng tà kiến, bất chánh hướng về vị Đạo sư vì sự chao đảo của tám ngọn gió thế gian, thì học trò còn phạm lỗi “bất kính vị Thầy”. Như vậy, chắc chắc là cửa luân hồi đang chờ sẳn.

  Ngài Atisha đã từng dạy rằng: “Vị Thầy tâm linh tuyệt vời nhất là người tấn công vào những lỗi lầm tiềm ẩn của bạn. Giáo huấn xuất sắc nhất là giáo huấn đánh trúng vào những lỗi lầm đó.” Vì vận mệnh tâm linh của học trò nên với tu pháp sùng kính vị Đạo sư, Thầy luôn nghiêm giáo dạy bảo chúng con, để học trò chúng con không khởi ác niệm hay tà kiến với vị Thầy với tâm phàm phù chất chống ái ngã, giúp chúng con không rơi vào cái bẫy của chủ nghĩa Bổn sư nhuốm màu sắc thế gian của luân hồi lục đạo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn chỉ dạy cho con.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xông bài này rồi ah. Mật thúy rất hoan hỉ với bài viết chia sẻ của đạo hữu C H Lakshminarayan,  và cầu nguyện  thật ý nghĩa Mật thúy rất hoan hỉ với thiện hạnh dịch bài viết sang tiếng việt của đạo huynh Mật Diệu Hằng cầu nguyện cho huynh luôn tin tấn thực hành pháp để được thành thông thế sự con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 6. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài chia sẻ từ Ấn Độ : CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI .

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu bác sĩ C H Lakshminarian rằng nền móng cho sự giác ngộ chính là sùng kính Đạo sư với niềm tin kiên cố .

  Con hoan hỷ với câu chuyện về con chuột và mảnh vải khi có một anh thanh niên xả ly mọi thứ để vài rừng tu nhưng chỉ vì bận tâm về con chuột đã ăn mất mảnh vải mà anh ấy đã trở về với cuộc sống gia đình .

  Liên hệ sang đạo pháp con hiểu rằng muốn xả ly thì phải xả ly về tâm chứ không phải xả ly về thân vì cho dù có đi đến bất cứ đâu nửa nhưng tâm vẫn còn xoay quanh tám mối bận tâm thế tục là bát phong thì củng không bao giờ có kết quả trong tu tập , còn một người đã xả ly được tâm thì nơi chốn không còn là vấn đề nửa.

  Con cầu nguyện cho đạo hữu C.H Lakshminarian luôn trưởng dưởng niềm tin và lòng sùng mộ nơi vị Thầy và Tam Bảo.

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 7. Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Mật Mai hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu C H  Lakshminarayan đã  chia sẽ về sùng kính đạo sư. Qua câu chuyện thì nhân vật trong câu chuyện xả ly hết thế sự để vào rừng sâu tu tập nhưng tâm còn dướng mắt, thì cũng giống như gặp phải tà sư .

  Mật Mai hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mâtn Diệu Hằng đã dịch bài viết này.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì lọi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chings sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om Ah Hum!

 8. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư Ấn Độ: Câu chuyện về con chuột và mảnh vải ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẽ của đạo hữu C.H Lakshminarayan vềsự sùng kính Đạo sư. Thánh giả Mã Minh đã xác quyết “sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”, do vậy nếu hành giả không có lòng sùng kính Đạo sư chân thành sẽ không thể xây nên lâu đài giác ngộ. Đối với hành giả Mật thừa, vị Thầy như máng xối vận chuyển cơn mưa ơn phước từ Bổn Tôn, Đạo sư, Dakini. Vì thế, nếu không nối kết đường truyền tâm linh với vị Thầy đúng quỹ đạo chánh Pháp, hành giả sẽ không nhận được sự gia trì từ Bổn Tôn. Thế nhưng để không rơi vào “chủ nghĩa Bổn Sư”, trở thành nô lệ tâm linh, hành giả cần phải luôn quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình.

  Con hoan hỷ với câu chuyện mà đạo hữu C.H Lakshminarayan chia sẽ. Vì không có được sự chỉ dạy từ một vị Thầy , do đó ngay từ ban đầu anh bạn trong câu chuyện đã đã đi lệch khỏi tôn chỉ “duy tuệ thị nghiệp” mà Đức Phật đã dạy. Bởi chỉ “ly” chứ không “xả” thì kết quả cuối cùng chẳng thể là “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Con hoan hỷ và tự hào được là một học trò của Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ cho chúng con trưởng dưỡng được tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành, là nền tảng tiến tu trên đạo trình giải thoát.

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Đệ cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành, thành tựu mọi ước nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 9. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài thư Ấn Độ” Câu chuyện về con chuột và mảnh vải” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với bài viết của CH. Laskshminarayan thể hiện lòng sùng mộ vị Thầy, trân quý những giáo pháp của Thầy. Qua câu chuyện thì ta cần quán xét : xả ly tâm chứ không xả ly thân, dừng bao giờ nghĩ xả ly về hình dáng bên ngoài, ăn chay hay ăn mặn… đó là chỉ xả ly thân quả ta nhận đó là rơi vào 6 nẽo luân hồi.

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang Tiếng Việt.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho CH. Laskshminarayan được hanh thông thế sự, tinh tấn trong tu tập.

  Nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

 10. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư Ấn Độ ” Cầu chuyện về con chuột và mảnh vải ” của đạo hữu C H Lakshminarayan rồi ạ.
  ” Sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ ” mà Thánh giã Mã Minh đã day, nhưng qua đó con hiểu rằng người học trò phải sùng kính với tâm thanh tịnh và sùng kính trong quỹ đạo chánh pháp. Còn ngược lại sẽ rơi vào chủ nghĩa bổn sư mà trở thành nô lệ tâm linh.
  Như anh bạn trong câu chuyện của C H Lakshminarayan, dù xả ly tất cả thế sự vào rừng sâu để tu tập cắt đứt luân hồi sinh tử, nhưng tâm anh bạn vẫn vướng mắc thường tục nên không thể thoát khỏi sự kiềm tỏa của luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy, đã nhân qua phương tiện bài viết này cảnh tỉnh chúng con, biết quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình không bị rơi vào tâm thường tục trong đạo pháp, chẳng đạt được kết quả gì ngoài luân hồi sinh tử, như anh bạn trong câu chuyện.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 11. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Thư Ấn Độ: Câu chuyện về con chuột và mảnh vải” của đạo hữu C H Lakshiminarayan.

  Những chia sẻ của đạo hữu C H Lakshiminarayan một lần nữa nhắc nhở  con về sự khác biệt giữa Sùng kính Đạo sư và Chủ nghĩa Bổn sư. Rõ ràng “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, nhưng đó là sự sùng kính vai trò Kim cang sư của vị Thầy, tuân theo lời dạy của Thầy theo quỹ đạo chánh pháp để an lạc đời này, cực lạc đời sau chứ không phải là nô lệ tâm linh, vì những mục đích thế tục như thanh danh, lợi dưỡng.

  Con hoan hỉ trước những cảm niệm và lòng sùng kính của đạo hữu C H Lakshiminarayan.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum.

 12. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài chia sẻ của đạo hữu C.H Lakshminarian rồi ạ.

  Mật Thái Hòa hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu về sự sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ của người tu Phật đặc biệt là hành giả Mật giáo.

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết của đạo hữu C.H Lakshminarian sang tiếng Việt , để chúng đệ được đọc và hoàn hỷ với các đạo hữu nước ngoài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padmê Hùm.

 13. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với chia sẻ Pháp của đạo hữu  C H Lakshminarian về sùng kính Đạo Sư và chủ nghĩa Bổn Sư. Con hiểu được đối với Kim cang thừa vị Thầy là đối thể là kênh vận chuyển trung gian để người tu kết nối với chư Phật.  Khi học trò  sùng kính Đạo sư với tâm thanh tịnh thì kết quả là giác ngộ.  Sự sùng kính Đạo sư của học trò được tính khi được Thầy nộ pháp nhưng không mải mai khởi lên niệm tưởng nghi hối, hờn lẫy vị Thầy. Nhận những lời trỉ trích kim cương của Thầy như là liều thuốc quý, để chữa được những lỗi lầm tiềm ẩn.  Nếu như sùng kính theo kiểu chủ nghĩa Bổn sư nhân luyến ái thì kết quả luân hồi. Sùng kính Thầy chỉ mong Thầy ưu ái, chiếu cố vì mục đích cá nhân thì tất cả những nhân luyến ái sẽ rơi vào luân hồi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 14. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những dòng chia sẻ của đạo hữu C.H Lakshminarian cũng như thiện hạnh chuyển ngữ bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm chân thành từ đạo hữu C H Lakshminarayan về lòng sùng kính Đạo Sư và chủ nghĩa Bổn Sư. Qua bài viết này, một lần nữa nhắc nhở chúng sanh rằng ” Sùng kính Đạo sư là nền tảng của giác ngộ “. Học trò cần phải tin tưởng và trưởng dưỡng lòng sùng kính Vị Thầy, như thế mới có thể học tập và thấm nhuần được những tâm ý Thầy dạy bảo.

  Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết này sang tiếng Việt

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 16. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Mật Tịnh Như hoan hỷ với bài chia sẽ của đạo hữu Lakshminarian và tán thán công hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Dù có ẩn tu tận rừng sau nhưng tâm còn bám chấp vào thế tục thì cũng khó mà thành tựu ước nguyện.

  Một lần nữa con hiểu được thêm sùng kính vị Thầy như thế nào để không rơi vào chủ nghĩa bổn sư .

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 17. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư Ấn Độ rồi ạ.

  Qua câu chuyện chia sẽ, về một người muốn tu tập xã ly thế sự, C H Lakshminarayan , con hiểu được nếu muốn tu tập giải thoát, thì cần có một vị Thầy dạy đạo, chỉ dạy chúng con đi đúng với quỹ đạo chánh Pháp. 

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 18. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những chia sẽ của đạo hữu C H Lashkminarayan về cảm niệm sự Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. Qua câu chuyện kể về con chuột và hai mảnh vải, con nhận thấy việc không có vị Thầy chỉ dạy nên chàng trai trong câu chuyện dù lúc đầu tinh tấn nhưng không có phương pháp và vị Thầy nên rốt cuộc lại quay trở về cuộc sống gia đình. Nếu có vị Thầy chỉ dạy thì chàng trai sẽ biết phương pháp chỉ cần “xả” mà không phải “ly” vì “pháp là cuộc sống”.  Nhưng nếu không có tấm lòng sùng kính Đạo sư thì dù có vị Thầy xuất sắc đến mấy mà học trò không tuân theo hoặc tuân theo kiểu “chủ nghĩa Bổn sư” thì vẫn chỉ mở được cửa luân hồi chứ cửa giải thoát thì xa mờ mịt.

  Con cảm tạ Thầy đã chỉ dạy con.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu CH Lakshminarayan. Con đặc biệt thích thú câu chuyện mà đạo hữu ấy kể trong bài. Câu chuyện có chút hài hước, nhưng thức tỉnh người tu về “xả ly những gì đáng xả ly” mà Đức Phật đã nhấn mạnh trong 3 điều giúp Ngài thành Phật. Liên hệ câu chuyện này với lòng sùng kính đạo sư, chúng con cần quán xét một cách cẩn trọng để tránh bị sai lầm như anh chàng trong câu chuyện, thay vì sùng kính Đạo sư với tâm thanh tịnh để xây dựng nền móng cho lâu đài giác ngộ lại bị rơi vào vòng lẩn quẩn dựa dẫm, lệ thuộc Đạo sư vì những mục đích thế tục, với tâm luyến ái thế gian, vì ngã ái… thì cũng sẽ như anh chàng kia tự đẩy mình vào vòng luân hồi khác.

  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Mật gia sẽ không vướng vào vòng lẩn quẩn khôi hài như anh chàng trong câu chuyện trên.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Mật Thủy cảm ơn đạo hữu CH Lakshminarayan về những chia sẻ này, cảm ơn đạo hữu Mật Diệu Hằng đã đóng góp công sức chuyển ngữ, chuyển tải được trọn vẹn nội dung các comment một cách gần gũi và dễ hiểu.

 20. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu CH Lakshminarayan đã chia sẻ qua câu chuyện con chuột và mảnh vải, và sự khác nhau giữa sùng kính đạo sư và chủ nghĩa bổn sư, một bên là sùng kính với lòng chân thành để đạt đến thành phố giải thoát một bên chỉ là ngọn gió bát phong với cách suy nghĩ phàm tục nên gây nhân luân hồi.

  Con Hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết này

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho ánh sáng của chánh pháp tỏa sáng khắp muôn nơi

  Om mani padme hun

 21. Kính bạch Thầy.

  Con  hoàn hỷ   đọc  bài viết  thư Ấn Độ ” Câu chuyện về con  chuột và  mảnh vải ” của  đạo  hữu C H Lakshminarayan .

  Con hoan hỷ với  dòng chia sẽ  về sùng kính Đạo  Sư khác với  chủ nghĩa  bổn sư  của  đạo hữu  CH Lakshminarayan.  Trên bước đường tu tập  đặc biệt là  Mật Tông thì đối thể là  vị  Thầy .  Vì vậy mà Thánh giả Mã Minh cũng đã khẳng định ” sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ ” . Do vậy  “học trò phải tuân theo lời chỉ dạy của Đạo sư với lòng sùng mộ chân thành và tinh tấn tự lực hành pháp. Học trò tuân theo lời dạy của Đạo sư theo quỹ đạo chánh Pháp ”  để   được cuộc sống ” an lạc đời này – cực lạc đời sau ” .

  Con cảm tạ ơn Thầy  dùng những phương tiện thiện sảo  nhắc  nhở chúng  quán sét lại hành vi thân, ngữ , tâm   để không  rơi vào  ” chủ nghĩa bổn sư ”  trở thành nô lệ tâm linh  dần rời xa quỷ đạo chánh pháp .

  Con  cầu nguyện sức khỏe và  sự trường thọ  Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh .

   

  Cầu mong tất cả  chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác ngộ  .

  OM AH HUM

 22. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con hoan hỷ khi đọc bài viết của đạo hữu CH lakshmimarayan về lòng sùng kinh

 23. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con hoan hỷ với bài viết của đạo hữu CH lakshmimarayan về lòng sùng kính Đạo sư đó là nền tảng cho giác ngộ

  Đệ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài viết

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tho của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 24. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài chia sẻ của đạo hữu CH Lakshminarayan. Qua bài viết con hiểu rằng sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ và sự nguy hiểm khi nhầm lẫn giữa sùng kính vị Thầy với “chủ nghĩa Bổn sư”. Con hiểu thêm rằng để đến được lâu đài giác ngộ thì phải có nền tảng vững chắc là sùng kính đạo sư,mà lòng sùng kính phải bắt nguồn từ sự thành tâm, thanh tịnh chứ không phải bắt nguồn từ tâm mong cầu thế gian,như người thế gian hay nhầm lẫn với chủ nghĩa Bổn sư mà con thường thấy.

  Qua câu chuyện mà đạo hữu CH lakshminarayan chia sẻ con thấy được tự mình tu tập mà không có vị Thầy chỉ dạy thật nguy hiểm, sai càng sai thêm vì vậy anh chàng kia dù ban đầu quyết định xả ly tất cả để tu tập nhưng sau đó lại trở về vòng luân hồi của thế tục chỉ vì quá bám chấp vào việc xả ly, mà không hiểu ý nghĩa của xả ly là gì!

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Cảm ơn đạo hữu CH Lakshminarayan đã viết bài chia sẻ thật lợi lạc.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 25. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi Ấn độ: câu chuyện về con chuột và mảnh vải rồi ạ. Qua câu chuyện mà đạo hữu CH Lakshminarayan có chút hài hước nhưng chứa đựng ý nghĩa sâu xa về sự khác biệt giữa sùng kính Đạo sư và chủ nghĩa Bổn sư. Vị Thầy từ bi đã nhìn ra được trước tình trạng này và đã cảnh tỉnh học trò qua những lời nộ pháp kim cương, tuy đau nhưng nhờ đó chúng đệ tử, những ai đã và đang chạy theo những niệm tưởng tà kiến, bất chánh hướng về vị Thầy không bị trôi lăn lại vào kiếp luân hồi.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đạo hữu CH Lakshminarayan tinh tấn tu tập, hanh thông thế sự.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme hum!

 26. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài chia sẻ của đạo hữu C H cakshminarayan với những cảm niệm về sùng kính  Kính Đạo Sư và thánh giả Mã Minh từng xác quyết rằng ” Sùng Kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ “. Đối với những hành giả Mật Tông thì vị Thầy  là đối thể là kênh vận chuyển trung gian để người tu kết nối với chư Phật.  Khi học trò với sự  sùng kính Đạo sư với tâm thanh tịnh thì kết quả  là giác ngộ .

  Qua câu chuyện có phần khá là hài hước về một anh chàng quyết tâm tu tập, xả ly  tất cả để vào rừng sâu để tỉnh tâm tu tập  , nhưng chỉ vì một con chuột đã phá vỡ tất cả và mang anh chàng ấy trở về với  đời    sống gia đình và qua đó cho thấy sự hiểu lệch lạc về yếu tố  xả ly  thực chất là Xả ly về tâm chứ không phải xả ly về thân và thật nguy hại khi tự mình tụ tập mà không có sự dẫn dắt chỉ dạy của vị Thầy.

   Con  hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt để chúng con được dễ dàng đọc hiểu.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ với cảm niệm của bạn đọc CH Lakshminarayan về sự sùng kính Đạo sư. Qua đó con hiểu được rằng cần phân biệt giữa sùng kính Đạo sư và chủ nghĩa Bổn sư để có thể quán xét hành vi thân, ngữ, tâm của mình sao cho đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con hoan hỷ với thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ bài viết này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi hại chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 28. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con đã đọc bài rồi ạ .

  Con thật hoan hỷ với dòng chia sẻ và cảm niệm sâu sắc về lòng sùng kính Đạo Sư của đạo hữu CH Lakshminaryan. Sùng kính Đạo Sư là nền tảng giác ngộ với niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng đó là điều kiện tiên quyết . Qua bài viết con được hiểu thêm rằng sùng kính Đạo Sư khác xa với “chủ nghĩa Bổn Sư”. Bất kỳ một sự bám chấp nào ( kể cả dính mắc vào chủ nghĩa Bổn Sư) đều trái ngược với tinh thần của Đạo Phật ( Xả ly, Bồ đề tâm và tánh không) .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhắc nhở và cảnh tỉnh chúng con kịp thời biết quán xét hành vi Thân, ngữ, tâm của mình để không rơi vào ” Chủ nghĩa Bổn Sư” mà trở thành nô lệ tâm linh vì mục đích phàm tục.

  Con thành tâm cầu nguyện Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho con có được chánh niệm trong tu pháp quan trọng nhất của hành giả Mật thừa : Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ. Để con được theo chân Thầy từ đây cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng .

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự hoằng dương chánh pháp, để ngọn đuốc chánh pháp được soi rọi khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Hỡi Đại Sĩ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật Pháp .

  Hỡi những bậc toàn giác, đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém .

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con .

  Om mani padme hum !

   

 29. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với thiện hạnh viết bài chia sẻ pháp cùng câu chuyện thú vị, ý nghĩa của đạo hữu C.H Lakshminaryan. Qua bài viết này, con lại hiểu thêm về vai trò quan trọng, quyết định của việc nương cậy nơi bậc tuệ tri thức như lời kinh Hoa nghiêm: “Cần cầu minh sư thì sự học đạo mới được thông lý đạt đạo”. Bởi lẽ, nhân vật trong câu chuyện dù tinh tấn thực hành pháp nhưng chỉ vì đuổi một chú chuột (dù có thể hiểu mục đích là để tiếp tục tu tập) thì anh ta đã bị cuốn vào đời sống gia đình. Dù đã xả ly vào rừng sâu nhưng tâm anh ta vẫn dính mắc vào mảnh vải, với bát phong và cuốn cùng vướng vào thất bại trầm trọng như lời thánh tăng Gampopa chỉ dạy rằng “như con thiêu thân lao vào ngọn lửa“. Con hiểu rằng, trên hành trình miên miễn về thành phố giải thoát, chỉ một hành động đến từ một niệm tưởng sai lầm, mục đích thế tục sẽ dẫn người tu chệch quỹ đạo chánh pháp. Dù tinh tấn vô song nhưng không có phương pháp đúng được chỉ dạy bởi bậc tuệ tri thức, người tu rơi vào hố sâu thực hành tự lực và sẽ rơi vào tà tinh tấn. Con thêm khắc ghi lời dạy của Thầy ngay trong bài đầu tiên của “Giáo pháp đúng, phương pháp sai” về năm luận điểm của một luận sư theo khai thị của ngài Dharmakirti rằng: “1. Biết đúng tất cả các đối tượng cần xả ly; 2. Biết thấu đáo nhiều phương pháp để xả ly; 3. Biết đúng tất cả các phương pháp để thực hành; 4. Biết trọn vẹn những phương pháp để thực hành; 5. Truyền thụ cho học trò với lòng bi mẫn”. Qua bài viết, con cũng hiểu rằng dù duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy tâm linh, bậc tuệ tri thức nhưng nếu không tỉnh thức, chánh niệm về pháp tu Sùng kính Đạo sư, vốn là nền tảng của sự giác ngộ thì người tu sẽ lạc vào chủ nghĩa Bổn sư. Đó là khi người tu sùng kính vì mục đích thế tục (rơi vào bát phong, ngũ dục), trở thành nô lệ tâm linh.

  Viết đến đây, con cảm thấy hoan hỷ khi được nương cậy nơi vị Thầy tâm linh tôn quý và những học trò chúng con luôn được vị Thầy nghiêm giáo để không rơi vào chủ nghĩa Bổn sư. Vị Thầy không quản ngại sức khỏe, từ bi ban giáo huấn bằng lời chỉ trích kim cương để cảnh tỉnh chúng con quay về nẻo giác, không lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp như lời dạy của thánh tăng Atisha là “đánh trúng lỗi lầm tiềm ẩn“. Những khi chúng con có hành vi thân, ngữ, tâm bất tịnh, mất chánh niệm về pháp tu sùng kính Đạo sư liền được vị Thầy dùng các phương tiện thiện xảo như moho chưởng pháp, nộ pháp kim cương. Và ngay cả pháp tu này, chúng học trò cũng được vị Thầy chỉ dạy là thực hành theo thánh giáo lượng, đó là lời dạy của thánh giả Mã Minh trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” và các bậc thánh tăng, cổ đức. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con hiểu được như thế và xin Thầy, Bổn tôn gia hộ cho con trưởng dưỡng niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng và chánh niệm, tỉnh thức về pháp tu sùng kính Đạo sư.

  Con xin cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu duyên.

  Cám ơn đạo hữu C.H. Lakshminaryan đã có bài chia sẻ lợi lạc.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 30. Vũ Thị Thu says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỉ trước lòng sùng mộ vị Thầy tân linh cao quý của đạo hữu C H Lakshminaryan. Qua đây con càng hiểu thêm lòng sùng mộ vị Thầy là nền tảng vũng chắc để chúng con thoát khỏi sinh tử luân hồi bước chân tới thành phố giải thoát. Đệ hoan hỉ với thiện hạnh của huynh Mật Diệu Hằng đã bỏ thời gian của mình để chuyển ngữ sang tiếng việt để chúng đệ có thể đọc hiểu được.

  Cầu nguyênn chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 31. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư Ấn Độ: Câu chuyện về con chuột và mảnh vải” của đạo hữu C.H Lakshminaryan. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu về sùng kính Đạo sư và chủ nghĩa bổn sư. Cảm ơn đạo hữu C.H Lakshminaryan. Cảm ơn đạo huynh Mật Diệu Hằng đã Việt dịch. Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ.

  Om mani padme hum.

 32. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu là bác sỹ CH Lakshminarayan, là bạn đọc mới người Ấn Độ thông qua bản việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  Qua bài viết, thông qua một câu chuyện nhỏ về một người bước đầu có mong muốn cũng như có tâm, có thực hành để tầm cầu giải thoát, tìm đến những điều kiện để xả ly thế sự, song thời gian sau đó, thực tế là chỉ tại “con chuột” mà dần thất niệm, dần xa rời mục đích ban đầu, lại quay trở lại với nhân tạo tác lục đạo luân hồi. Từ câu chuyện nhỏ đó, ánh xạ sang vấn đề tu tập, cần phải có được sự chỉ dẫn tận tình thường xuyên của vị Thầy thì khi đó mới có thể hành trình tu hành không bị gián đoạn. Nếu cao hơn một đó chính là sự sùng kính Đạo sư, vị Thầy trong tâm thái của sự sùng kính chứ không nằm trong chủ nghĩa bổn sư, bởi nếu chỉ chấp nhận thỏa mãn chủ nghĩa bổn sư thì rồi cũng sẽ tạo ra nhân tựa như “con chuột” trong câu chuyện, rồi sớm muộn cũng sẽ quẩn quanh trong lục đạo luân hồi. Và bản thân chúng con là những người may mắn đầy ơn phước khi được cơ hội là đệ tử của Thầy, vị Đạo sư Mật giáo  Thinley Nguyên Thành. Ngoài những dịp được nhận việc lành, được tham dự các pháp sự, pháp hội để tích tập công đức, được thường xuyên đọc bài, chia sẻ trên chanhtuduy.com _ kỳ viên Phật học_ căn phòng Duy ma cật mà ở đó đã thẫm đẫm những lời dạy của chư Phật và chư thánh chúng được truyền tải thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy với hơn 1500 bài viết, gần 200 bài giảng pháp và hơn thế nữa, chúng con còn được dòng thanh tịnh có được từ sự phát nguyện không ngằn mé của vị Đạo sư, vị Thầy trên hành trình bồ tát hạnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Con cảm tạ ơn Thầy khi con được là đệ tử của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì sự lợi lạc của chúng đệ tử và chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn giữ được tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm đúng với quỹ đạo chánh pháp, để không tạo tác các nhân bất thiện thân , khẩu, ý làm tổn hại tới bản thân và ảnh hưởng liên đới tới vị Thầy. Con xin nguyện nhận lãnh mọi hậu quả do nhân không đúng với quỹ đạo chánh về thân , về khẩu, về ý của bản thân.

  Cầu nguyện cho đạo huynh Mật Diệu Hằng đời đạo song hành, tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Cầu nguyện tất cả chúng san7g tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh chia sẻ pháp của đạo hữu C.H Lakshminarayan. Qua câu chuyện về con chuột và mảnh vải mà đạo hữu đã minh họa, chúng con hiểu được trong tu tập giáo pháp đúng luôn phải đi đôi với phương pháp đúng và điều đó đồng nghĩa với việc cần phải có một vị Thầy tâm linh chân chính dẫn đường, nếu không thì cũng giống như nhân vật trong câu chuyện “con chuột và mảnh vải”, bởi cho dù có xả ly thế gian vào rừng tu tập, thì vẫn luẩn quẩn trong vòng xoáy thế sự của luân hồi sanh tử. Chúng con vẫn biết rằng “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”, tuy nhiên cần phân biệt rõ “sùng kính Đạo sư ” với tâm chân thành thuần khiết, hướng tới giải thoát tối thượng, khác với “chủ nghĩa Bổn Sư” khi biến mình thành nô lệ tâm linh với những mong cầu thanh danh, lợi dưỡng của thế gian.

  Cầu nguyện cho con cùng tất cả huynh đệ Mật Gia song Nguyễn luôn trưởng dưỡng niềm tin, sự sùng kính vị Thầy với tâm chân thành thuần khiết.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 34. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con hoan hỷ với bài viết” con chuột và mảnh vải” của đạo hữu C.H Laskshminnarayan về lòng sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp sẽ là nền tảng của giác ngộ. Hoan hỷ với thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng.

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum

 35. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!

  Con Mật Sơn Tâm ( tùng lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 36. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với những cảm niệm của đạo hữu Lashkminarayan về sự sùng kính Đạo Sư phân biệt với “chủ nghĩa Bổn Sư”. Câu chuyện “con chuột và hai mảnh vải” của đạo hữu rất thú vị khi liên hệ đến hoàn cảnh người tu.

  Một người đã quyết tâm tầm cầu giải thoát nhưng khi khởi lên một chút ham muốn tư lợi nhỏ (ngăn chuột cắn vải) nên đã hết lần này đến lần khác sa vào vòng xoay thế tục. Liên hệ đến Đạo Pháp, người học trò đã quyết tâm tìm đến vị Thầy Mật Giáo để học theo con đường Giải Thoát Ngài chỉ ra, tuy nhiên nếu người đó đối đãi với Thầy bằng những ham muốn tư lợi thì sẽ chệch đường mà rơi lại vào luân hồi. Những sự đối đãi với Tâm Luân Hồi đó tạo thành 3 mũi tên Độc  Thanh Danh, Cung Kính, Lợi Dưỡng làm hại thân tâm huệ mạng của người tu mà kinh Tăng Chi Bộ, Phật đã chỉ ra. Đó cũng là tính Quỷ của người tu mà vị Thầy căn dặn chúng trò không nên phạm phải.

  Một ví dụ về việc trúng phải ba mũi tên độc là học trò tán thán vị Thầy với những mỹ từ quá sức cao vời , những kính ngữ tuyệt đối. Thầy đã nghiêm giáo rốt ráo hành động này vì tưởng là sùng kính mà hóa ra lại là phỉ báng. Hoặc người học trò làm được việc X việc Y là đã khoe khoang khắp nơi Thầy cũng Nộ Pháp những hành động này. Bởi tất cả những hành vi đó không đến từ tấm lòng sùng kính Đạo Sư chân thành mà đều khởi phát từ Ngã Mạn, trở thành “chủ nghĩa Bổn Sư”. Một đạo tràng mà dung túng cho “chủ nghĩa Bổn Sư” phát triển thì sẽ có những kẻ lợi dụng “quyền lực tâm linh” mà khuynh loát đạo tràng, gây chia rẽ nội bộ, mưu cầu lợi dưỡng thế tục như anh chàng trong câu chuyện trên. Đó là hiện trạng gặp phải ở một số chùa hiện nay, người tu “mượn Đạo tạo Đời”, xa rời thực nghĩa Giải Thoát.

  May mắn cho chúng trò ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy đã dùng nhiều biện pháp nhắc nhở chúng trò phòng hộ tâm mình trước ba mũi tên độc này. Vị Thầy không phải đối tượng để những kẻ có tâm cơ có thể khuynh loát. Bằng Trạch Pháp Nhãn, Thầy nhiều lần nhìn ra những biểu hiện bất kính của trò dù chỉ mới là trong trứng nước . Từ đó, vị Thầy dùng nhiều phương tiện khác nhau từ Hiền Minh đến Nộ Pháp để bẻ gẫy đi 3 mũi tên độc đang làm hoen ố tâm thức học trò, đẩy chúng trò vào cõi luân hồi sanh tử. Thầy đã căn dặn rằng sự sùng kính của chúng trò đối với vị Thầy, từ Thân-Ngữ-Tâm hãy đi với tấm lòng chân thành và quang minh chính đại. Những đối tượng có tâm cơ toan tính với vị Thầy sớm muộn cũng phải ra đi trong một mùa đông lạnh giá.

  Trở lại câu chuyện trên, thực ra mọi vấn đề của người kia đáng ra MHG nghĩ có thể không phát sinh nếu anh ta giữ đúng chí nguyện Giải Thoát của mình. Vì anh ta ở trong túp lều tu tập, nhất quyết xả ly thế sự hoàn toàn thì lấy đâu ra ai mà nhìn? Có hay không có vải liên quan gì đến việc tu tập người ấy? Do vậy ý niệm Khen-Chê, Sướng-Khổ là nguyên nhân đẩy anh ta đến chỗ diệt chuột để bảo vệ…tấm vải. Như vậy người này đã phạm sai lầm khi xả ly tuyệt đối mọi sự (về Thân) trong khi Tâm vẫn còn dính mắc với Bát Phong. Đây cũng là sai lầm của nhiều người khi nghĩ tu là phải Khổ Hạnh thay vì Trung Dung. Tương tự như vậy, người học trò bề ngoài có thể ra vẻ xả ly rất nhiều trước mặt vị Thầy, nhưng trong tâm vẫn còn đó sự tính toán, Bát Phong thì công đức chẳng được chi mà còn dễ thoái lui. (Mình đã làm việc A, việc B nhiều vậy sao Thầy không khen mình, không cho mình cái này, cái kia,…)

  Câu chuyện khiến MHG cảm thấy may mắn vì trong đời này không phải tìm cầu Giải Thoát một cách khắc khổ, gò ép đến như vậy. Đúng như vị Thầy giảng điều này có thể gây ra phản tâm lý sư phạm. Thầy dạy chúng trò “Thọ lạc Tâm không chìm trong Lạc; Ly Trần Thân chẳng ở ngoài Trần”. Chúng trò vẫn có thể sống giữa thế gian nhưng vẫn tu tập được nhờ phương pháp phù hợp với người cư sĩ. Thầy dạy rằng với người cư sĩ, sự “Xả” quan trọng hơn là sự “Ly”. Anh có thể “Ly” nhưng khi chưa “Xả” thì vấn đề vẫn còn đó. Thầy dạy chúng trò ăn ngon biết ngon, uống mát biết mát, khi vui biết vui,…nhưng Tâm không bị dính chấp bởi những sự vật, hiện tượng đó. Giống như lời dạy “Ngũ Dục không có hại, tai hại là ở chỗ bám chấp vào chúng”. Con tán thán vị Thầy đã truyền trao cho chúng con Giáo Pháp phù hợp tính Quốc Độ, Dân Tộc và Thời Đại phù hợp với người cư sĩ đến vậy trong thời đại này.

  Câu chuyện còn một số điểm hơi “lạ” như người này có tiền mua mèo, mua bò, thuê giúp việc mà không mua được miếng vải khác. Nhưng đó là “tiểu tiết” so với ý chính mà đạo hữu muốn truyền tải về tấm lòng sùng kính Đạo Sư. Cầu nguyện đạo hữu Laskkminarayan ngày càng tinh tấn và được lợi lạc từ những chia sẻ vị Thầy Mật Giáo.

  Cảm ơn bản dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Cầu nguyện huynh tinh tấn, hanh thông cả Đời lẫn Đạo.

  Cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

 37. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc những dòng cảm niệm của đạo hữu C H Lakshminarayan thông qua bài Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng. Con hoan hỷ, ngưỡng mộ lòng sùng kính Đạo sư của đạo hữu C H Lakshminarayan. Qua những chia sẻ của đạo hữu C H Lakshminarayan , một lầm nữa cho con thấy tầm quan trọng của việc hiểu thấu đáo bản chất của mọi vấn đề là Sùng kính Đạo sư khác với chủ nghĩa Bổn sư. Khi hành giả sùng kính Đạo sư với tâm thanh tịnh, xem vị Thầy là Phật, Bồ tát, Thánh tăng thì ơn phước sẽ đến với học trò như Phật, Bồ tát, Thánh tăng ban. Ngược lại khi hành giả bị thất niệm rơi vào chủ nghĩa Bổn sư, Sùng kính vị Thầy với tâm bất tịnh để muốn dựa dẫm Thầy sẽ truyền pháp, làm để cho đồng đạo xem là ta đang sùng kính Thầy, thì lệch quỹ đạo rơi vào nhân của luân hồi. Qua câu chuyện kể của bác sĩ C H Lakshminarayan con thấy tầm quan trọng khi tu Phật là có vị Thầy chỉ dẫn, dạy bảo. Nếu không thì tin vào tâm ý mình mà lại trở về với đời sống gia đình. Thay vì xả ly về tánh mà anh ta xả ly về tướng, bám chấp vào nó và cuối cùng thất bại trên bước đường tu tập. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cảnh tỉnh, ban nộ pháp Kim cương cho chúng học trò khi lệch quỹ đạo chánh pháp mà vận mệnh tâm linh sẽ rơi vào luân hồi.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Diệu Hằng nhiều sức khỏe, viên thành mọi ước nguyện.

  Cầu nguyện bác sĩ C H Lakshminarayan hanh thông mọi việc, giữ vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Chánh Hà says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỉ bài viết * Con chuột và mảnh vải*  của đạo hữu C.H Lakshminarayan và tán thán công hạnh dịch bài của huynh Mậtt Diệu Hằngd. Qua bài viết con hiểu rằng việc * Sùng kính đạo sư* khác với việc * Chủ nghĩa đạo sư* cần phải tuân theo lời đạo sư với lòng sùng mộ chân thành và tinh thần tự lực hành pháp. Cầu nguyện cho sức khỏe Thầ̀y , Cô vì lợi lạc chúng sanh. Om Mani Padme Hum

 39. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ với tấm lòng sùng mộ Đạo sư của đạo hữu C H Lakshminarayan.

  Con nghĩ rằng để không rơi vào những thất bại trên con đường tu tập thì điều tối quan trọng là phải có một vị hoa điêu lão luyện. Trong Mật tông thì đối thể quan trọng đó chính là Đạo sư, người đại diện cho Phật, Pháp, Tăng. Câu chuyện của anh chàng trong ví dụ mà đạo hữu C H Lakshminarayan đưa ra cũng là một minh chứng của sự thất bại do không có sự hướng dẫn của một vị Thầy chân chính. Chính vì không có sự hướng dẫn kịp thời của một vị Thầy dạy đạo nên suy nghĩ lệch lạc của anh ta – chú trọng xả ly thân chứ không phải xả ly tâm đã khiến anh ta một lần nữa vướng vào những mối bận tâm thế tục dù là đang ở trong rừng, một nơi xa xôi hẻo lánh.

  Vì thế khi có duyên hạnh ngộ, nương tựa nơi vị Thầy chân chính thì càng phải trân quý và sùng kính Ngài. Đã có quá nhiều Thánh tăng cổ đức nói về vai trò của Đạo sư và lợi lạc không thể nghĩ bàn của việc sùng kính Đạo sư. Tuy nhiên đệ tử chúng con lại dễ nhầm lẫn giữa ranh giới “sùng kính Đạo sư” và “chủ nghĩa Bổn sư”. Trong khi “sùng kính Đạo sư” chính là “lòng tin mãnh liệt, sâu sắc vào vị Thầy dạy đạo của mình” thì “chủ nghĩa Bổn sư” là sự tâng bốc thái quá, là những biểu hiện trong tâm mang còn mang tính chất đối đãi thế gian của người đệ tử như làm theo lời Thầy vì sợ Thầy la, làm mọi việc với mong muốn Thầy quan tâm đến mình, khi Thầy nộ pháp để tiêu trừ nghiệp chướng thì lại mang tâm hờn dỗi, giận lẫy  …

  Cầu nguyện cho chúng con luôn trưỡng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư với tâm thuần thành.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc cảm niệm của đạo hữu C H Lakshminarayan qua phần Việt dịch của đạo huynh Mật Diệu Hằng, cùng comments của các huynh đệ.

  Qua đó con hiểu thêm về lằn ranh giữa Sùng kính Đạo sư và Chủ nghĩa bổn sư, một khi con thiếu tỉnh thức, buông theo tập khí ương ngạnh, khởi tâm thế tục mà hướng những niệm tưởng tà kiến, bất chánh về phía vị Thầy thì con đã rơi vào cái bẫy Chủ nghĩa bổn sư, cũng là phạm lỗi “bất kính với vị Thầy”, với hậu quả nặng nề đang chờ sẵn.

  Như đạo huynh Mật Thủy chia sẻ, nếu thay vì xây nền móng cho lâu đài giác ngộ bằng tâm sùng kính Đạo sư thanh tịnh, thuần khiết, con lại rơi vào vòng lẩn quẩn dựa dẫm, lệ thuộc vị Thầy vì những mục đích thế tục, với tâm luyến ái thế gian, vì ngã ái, thì chính là con đã tự đẩy mình vào vòng luân hồi khác. Thật là nguy hại. Con cầu nguyện thông qua kênh vận chuyển vị Thầy, Bổn Tôn, Dakini gia hộ cho con luôn tỉnh thức và chánh niệm để phòng hộ tâm mình trước những điều bất thiện, tránh xa Chủ nghĩa bổn sư. Cầu nguyện cho huynh đệ chúng con không rơi vào cái vòng lẩn quẩn tai hại trên.

  Con hoan hỷ với thiện hạnh của đạo hữu C H Lakshminarayan, cầu nguyện cho đạo hữu ngày một tinh tấn vui tu.

  Pháp đệ cảm ơn và tán thán thiện hạnh dịch bài của đạo huynh Mật Diệu Hằng, cầu nguyện cho đạo huynh ngày càng tinh tấn, đời đạo song hành.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 41. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Câu chuyện mà đạo hữu C H Lakshminayaran chia sẻ thật sâu sắc. Đây như một cách phân biệt giữa sùng kính đạo sư và chủ nghĩa đạo sư. Vị Thầy từ bi là người dẫn đường chúng con đến với thành phố của sự giải thoát. Như thế không có nghĩa là dựa dẫm vào Thầy, lệ thuộc vào Thầy với những suy nghĩ thế tục. Như vậy chẳng khác gì vô lễ với Thầy.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ Thầy động viên sách tấn con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

   

 43. Mật Như Viên says:

  Kính Bạch Thầy

  Con là Mật Như Viên.Con rất hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ

  Cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  om mani padme hum

 44. Mật Pháp Duyên says:

  kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành says:

   Con lâu quá không siêng đọc bài, e rằng tài khoản sẽ bị khóa!

 45. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con hoan hỷ  với những chia  sẽ của đạo hữu  C H Lakshminayaran

  Con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của huynh Mật Dịu  Hằng đã dịch sang tiếng  việt

  Qua bài này cho con hiểu lòng sùng kính đạo Sư là rất quang trọng nếu  không  có  vị  Thầy  chúng  ta không  thể  nào  bước  chân tới  thành  phố  giải  thoát  được

  Con xin cầu nguyện cho  sức khỏe và  sự  trường  thọ của Thầy và  Cô vì  lợi  lạc  của chúng  sanh

  Cầu nguyện cho  tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh

  Om mani padme hum

 46. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc những dòng chia sẽ pháp , cùng với câu chuyện ý nghĩa, thú vị của đạo hữu CH Lakshmiranayan . Qua bài viết, con hiểu thêm tầm quan trọng khi thân cận Tuệ tri thức, và đặc biệt là vị Thầy dạy đạo, vị Thầy như một hoa tiêu lão sẽ chỉ dẫn con đường cho chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp, chúng con sẽ được trao dồi chánh kiến, được học nguồn gốc của khổ đau, đưa trò từ quá trình  Văn Tuệ, Tư Tuệ, Tu Tuệ,  đưa  trò đi từ quá trình đi từ  tâm phàm phu chuyển liền thành tâm thánh, tâm Phật; nhưng chúng con  phải hiểu rằng dù duyên lành gặp gỡ vị Thầy tâm linh nhưng chúng con phải luôn tỉnh thức, chú tâm và chánh niệm trong sùng kính Đạo Sư, tránh rơi vào chủ nghĩa Bổn Sư để tránh trường hợp rơi vào nô lệ tâm linh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM AH HÙM

 47. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ khi đọc câu chuyện về con chuột và mảnh vải qua đó liên hệ về Đạo pháp của bác sĩ C H lakshmiranayan.  Cảm ơn bác sĩ C H lakshmiranayan với những chia sẻ về lòng sùng kính Đạo sư.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 48. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Như Pháp đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 49. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này rồi, con hoan hỷ khi đọc chia sẽ của đạo hữu CH Lakshmiranayan.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

   

 50. Đạo hữu CH.Lakshmilarayan quý mến !

  Những dòng cảm niệm và chia sẻ Pháp thật sâu sắc, nó thể hiện tuệ tri và lòng cầu pháp chân chính với thái độ đầy khiêm cung.

  Bài viết với một câu chuyện minh họa thật sinh động, qua đó cho thấy tính thiết yếu của một nhận thức đúng đắn cùng điều cốt tử là phương pháp thực hành. Nếu không có phương pháp đúng, giáo pháp chỉ là những đám mây bảng lảng trên đầu, vĩnh viễn chúng ta không có một cơn mưa,  vĩnh viễn chúng ta bị sai sử trong quyền lực của Tự Ngã và lăn trôi trong luân hồi

  Cảm ơn đạo hữu về bài chia sẻ đầy lợi lạc này

  OM MANI PADME HÙM !

 51. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.  Con hoan hỉ với bài viết của đạo hữu CH Lakshmilarayan  và thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã chuyển ngữ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 52. Mật Vĩnh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc bài viết thư ấn độ: Con chuột và mảnh vải rồi ạ.

  con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 53. Mật Lưu Ly says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với những dòng cảm niệm chân thành và câu chuyện thú vị của đạo hữu C.H LakshMinarayan. Bài viết một lần nữa nhắc nhở chúng con nhớ rằng: “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Cần phân biệt rõ “sùng kính Đạo sư” và “chủ nghĩa Bổn sư” để không trở thành nô lệ tâm linh. Học trò cần phải tin tưởng vào Đạo sư, nương tựa vào Đạo sư, tự quán xét hành vi thân, ngữ tâm của mình theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Cảm ơn huynh Mật Diệu Hằng đã cuyển ngữ bài viết sang tiếng Việt.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc Thư Ấn Độ : CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu C H Lakshminarayan rằng “Đạo sư là nền móng để xây dựng lâu đài giác ngộ cho hành giả Mật thừa ” , sùng kính đạo sư khác với chủ nghĩa bổn sư ,là điều mà chúng con đã được Thầy từ bi chỉ dạy,cảnh tỉnh cho chúng con ,để chúng con được đi đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Câu chuyện mà đạo hữu C H Lakshminarayan nói về anh bạn đã quyết tâm xả ly thân để thực hành pháp ,đã nói lên một thực tế tự khởi tâm tu tập ,không có một vị thầy chân chính chỉ dạy ,uấn nắn theo quỹ đạo chánh pháp thì quả nhận cũng vẫn luẩn quẩn trong luân hồi sinh tử ,thật nguy hại,chẳng thể nào giải thoát được , đó mới chỉ là (ly) thôi chứ chưa phải ( xả)  ,vì Đạo Phật theo tôn chỉ ” Duy Tuệ Thị Nghiệp ” ,nên ngay từ đầu anh bạn kia đã đi lệch khỏi tôn chỉ ,nêm không thể nào có được an lạc đời này,cực lạc đời sau.

  Con hoan hỷ tự hào khi con được làm học trò dưới sự chỉ dạy của vị Thầy ,con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho con trưởng dưỡng hơn nữa tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thành ,tạo nền tảng giác ngộ ,để con tiến tu về Thành Phố Giải Thoát .

  con hoan hỷ tán thán thiên hạnh chuyển ngữ  bài viết của đạo huynh Mật Diệu Hằng là nhịp cầu nối giữa các huynh đệ .Đệ cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành,thong dong trên đạo lộ giải thoát,thành tựu đạo pháp.

  cảm ơn đạo hữu C H Lakshminarayan về bài chia sẻ ý nghĩa và lợi lạc,cầu nguyện đạo hữu tinh tấn ,,đời đạo song hành.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe ,trường thọ,trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng học trò và chúng sanh hữu duyên.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum.

 55. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu C H Lakshminaranya về lòng sùng kính Đạo sư của mình. Qua bài chia sẻ và câu chuyện vui về con chuột và mảnh vải giúp chúng con có sự phân biệt về sự khác nhau giữa sùng kính Đạo sư và chủ nghĩa Bổn sư.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Diệu Hằng đã dịch bài sang tiếng Việt. Cầu nguyện cho đạo huynh hanh thông thế sự để đời đạo song hành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Đào Quang Trung says:

  Thưa Thầy,

  Con đã đọc bài rồi ạ, con rất hoan hỷ với bức thư từ đạo hữu C H Lakshminaranya về lòng sùng kính đạo sư để đạt đến sự giác ngộ và lương theo quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 57. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi  đọc chia sẻ của đạo hữu CH Lakshaminarayan qua Thư Ấn Độ “Câu Chuyện Về Con Chuột Và Mảnh Vải” . Một lần nữa cho con thấy tầm quan trọng của việc hiểu thấu đáo  của mọi vấn đề là sùng kính Đạo sư khác với chủ nghĩa bổn sư . và khi người học trò  sùng kính vị Thầy với tâm thanh tịnh, người học trò nhận được ơn phước từ Tam Bảo. và “sùng kính Đạo sư ” là nền tảng giác ngộ, Trong các công đức không có công đức nào bằng sùng kính Thầy mình. Khi sùng kính Đạo sư là thực hành Xả Ly, là thực hành Bồ Đề Tâm.

  Cầu nguyện cho chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư với tâm Thuần thành.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế dài lâu cảu Thầy, Cô vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh. Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh chuyển ngữ bài viết này, cầu nguyện đạo hữu CH Lakshaminarayan tinh tấnb tu tập, hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme Hum!

 58. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ dòng chia sẻ bác sĩ CH Laskhminarayan tấm lòng sùng kính Đạo Sư có niềm tin kiến cố .Là một học trò phải tuân theo lời dạy của Đạo Sư đúng quỹ đạo chánh pháp sẽ dẫn đến con đường giải thoát .không được có ý niệm sùng kính với mục đích thế gian nhu cầu riêng cho bản thân

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 59. Phạm Thị Lành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!Qua bài viết con hiểu được sự khác nhau giữa việc sùng kính Đạo Sư và chủ nghĩa Bổn Sư.Tuan theo lời dạy của Đạo Sư, đi đúng với quỹ đạo chánh pháp ắt sẽ tới con đường giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 60. Mạc Thị Duyên says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc thư từ Ấn Độ:mảnh vải và con chuột.

  Thầy luôn dạy chúng con tôn kính đạo sư,với lòng thành tâm và dùng mộ. Đó là nền tảng của giác ngộ tối thượng. Qua câu chuyện trên con nhận thấm bản thân chúng con phải luôn chánh niệm,lỗ lực cố gắng có niềm tin kiên cố vào chánh pháp. Nhưng không có nghĩa là biến mình thành nô lệ tâm linh,niềm tin đó phải xuất phát từ lòng thành kính vị đạo sư của mình. Câu chuyện cũng nói lên anh chàng nọ mặc dù cố gắng xả ly mọi thứ,nhưng do nhu cầu thế tục đã vướng mắc phải một cõi khác. Như vậy là mọi cố gắng xả ly,tu tập đó đã hoàn toàn vô nghĩa. Con cầu nguyện trong mỗi học trò tàn quý nhu chúng con luôn được vị Thầy,để chúng con luôn tinh tấn thực hành pháp thong dong đến thành phố giải thoát

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 61. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Qua câu chuyện mà bác sĩ CH Lakshminarayan đã chia sẻ về con chuột và mãnh vải, con hiểu được Xả ly là 1 trong 3 yếu tính giác ngộ của người tu (xả ly, bồ đề tâm, tánh không) nhưng xả ly này là xả ly về tâm chứ không phải xả ly về thân, nếu vậy thì chỉ là ly chứ chưa xả. Một người muốn xả ly hoàn toàn với thế giới bên ngoài để tu tập để cắt luân hồi sinh tử. Nhưng chỉ vì “thử thách” bởi một con chuột mà anh ta dần cuốn vào trở lại với những mối bận tâm thế tục, mà điều này chính là nhân để tiếp tục chốn luân hồi.

  Con cũng hiểu được rằng, muốn tu tập thì cần phải có sự dìu dắt của vị Thầy chân chánh, có như vậy thì người tu mới tiếp cận được “giáo pháp đúng, phương pháp đúng”. Bên cạnh đó, “sùng kính vị Thầy là nên tảng giác ngộ”, và người học trò nên hiểu được sùng kính Đạo sư chứ không phải sùng kính theo kiểu “chủ nghĩa Bổn sư”.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum!

 62. Mô Phật, 

  Mật Nhất Nguyên hoan hỷ với câu chuyện thật thú vị mà đạo hữu Lakshminarayan mang đến. Ở đời có hàng trăm mối bận tâm, mưu sinh khó tránh khỏi việc mong cầu những tiện ích. Phật dạy xả ly chủ yếu chính là tâm mình không bám chấp vào 8 ngọn gió thế tục, chứ không phải rời bỏ chỗ ở, trang phục. Tự mình làm khổ mình, anh chàng trong câu chuyện vì xả ly sai cách mà đâm ra bám chấp. Tôi đồng ý với những nhận định mà đạo hữu đã đưa ra. 

  Cầu nguyện cho đạo hữu hanh thông đường đời, đường đạo. Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ. 

  Om mani padme hum. 

 63. Mật Thuận Mỹ says:

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết ‘ Câu chuyện về con chuột và mảnh vải ‘ rồi ạ.

  Con xin hoan hỷ dòng chia sẻ của bác sĩ CH Lakshminarayan. Qua bài viết con hiểu được rằng không được có ý niệm sùng kính với mục đích thế gian, nhu cầu riêng cho bản thân.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 64. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Thư Ấn Độ: Câu chuyện về con chuột và mảnh vải. Con hoan hỷ với những chia sẻ của đạo hữu CH Lakshminarayan về sự sùng kính Đạo sư và chủ nghĩa Bổn sư.  Cảm ơn đạo hữu với bài viết ý nghĩa.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo hữu CH Laskhminarayan hanh thông thế sự.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

   

 65. Mật Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ với những “cảm thức” trân quý của đạo hữu C H Lakshminarayan về Thầy và giáo pháp nhà Phật ở 3 khía cạnh đặt biệt:

  -“đọc các bài trên Chanhtuduy là đang hầu chuyện với các bậc thánh hiền” (thông qua lời Thầy dạy, qua các luận điểm được khai triển từ giáo lý nhà Phật và các bậc Thánh tăng cổ đức)

  – thông qua Thầy, con (đệ tử) được kết nối với tâm Phật

  – lời dạy của Thầy là lời của tất thảy chư Phật.

  3 khía cạnh đó chính là biện chứng tâm linh, chỉ cần tư duy một chút là thấy rõ chứ không phải mơ hồ hay nói gượng cho “đẹp lòng” Thầy, vì Thầy không hề cần điều đó.

  Con rất hoan hỉ thiện hạnh chuyển ngữ của Đạo hữu Mật Diệu Hằng (cũng như của tất cả huynh đệ Kim cang chuyển ngữ ở những bài khác) đã giúp rút ngắn khoảng cách bằng phương tiện thế gian giữa các đạo hữu và bạn đọc trên thế giới đối với vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn.

  Nguyện cho tất cả chúng sinh được thấm nhuần hồng ân Tam bảo,

  Nguyện cho ngọn đuốc trí huệ được tỏa sáng muôn nơi.

  Con kính đảnh lễ Thầy.

  OM AH HUM.

  • Mật Kiên says:

   Kính bạch Thầy!
   Do thiếu tỉnh thức, con đã gõ comment bài “Thư Ấn Độ: C H Lakshminarayan cảm thức về Chanhtuduy.com” bên ngoài rồi dán nhầm vào bài này. Con xin sám hối về sự nhầm lẫn này. Con kính đảnh lễ Thầy. OM AH HUM.

 66. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Thư Ấn Độ : ” CÂU CHUYỆN VỀ CON CHUỘT VÀ MẢNH VẢI.”

  Con hoan hỷ với chia sẻ của đạo hữu CH Lakshminarayan về sùng kính Đạo sư theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status