May 29, 2019

Posted by in Giáo điển | 90 Comments

Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh

Các trò thân mến!

Sáng nay, ngày 29/05/2019 trò Mật Tịnh Giác gửi Thầy đường link như sau: https://trithucvn.net/suc-khoe/nghien-cuu-tai-sao-nhung-nguoi-cau-nguyen-co-suc-khoe-hon-nhung-nguoi-con-lai.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31.

Đây là nội dung bài viết mang tựa đề “Nghiên cứu: Vì sao những người thường xuyên cầu nguyện có sức khỏe tốt hơn?

 • Thứ Bảy, 27/05/2017 • 24.6k Lượt Xem

Trong bài viết này tác giả phản ánh tính hiệu quả của sự cầu nguyện được kiểm chứng bởi nhiều khoa học gia, chuyên gia tâm thần học, tâm lý học như tiến sĩ Herbert Benson, một chuyên gia tim mạch tại trường Y Harvard, là một người tiên phong trong lĩnh vực y học về tâm thần học; như tiến sĩ Andrew Newberg, Giám đốc Trung tâm cho Tâm linh và Tâm học tại Đại học Pennsylvani; như chuyên gia tâm lý học Ken Pargement của Đại học Bowling Green…Các cuộc khảo sát sau nhiều năm khảo cứu cho thấy cầu nguyện thường xuyên giúp cho con người tránh được trầm uất, trầm cảm mà nhờ đó họ giảm thiểu những bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Các trò nên mở đường link trên để đọc nội dung chi tiết. Ở đây Thầy nhân tiện muốn trao đổi với các trò vài khía cạnh khoa học tâm linh của bài viết này.

Đạo sư Thanh Trí – Thinley Nguyên Thành

1/ Thời điểm bài viết này đăng trên tri thức trẻ là 27/05/2017 như vậy kết quả của những khảo sát nghiên cứu này công bố trước đó chưa bao lâu. Ở Mật gia Song Nguyễn trên chanhtuduy.com Thầy bắt đầu viết bài thứ 1 là “Cầu nguyện: từ thực tế đến hoạt động tâm linh http://chanhtuduy.com/cau-nguyen-tu-su-kien-thuc-te-den-hoat-dong-tam-linh/ vào ngày 16/10/2013, do vậy có thể nói công trình khoa học tâm linh của Thầy về chủ đề này đã đi trước 4 năm so với thời điểm báo đăng. Dung lượng bài viết về cầu nguyện của Thầy kéo dài 8 kỳ:

CẦU NGUYỆN : từ sự kiện thực tế đến hoạt động tâm linh (kỳ 1)

Kỳ 2: CẦU NGUYỆN: một pháp tu của đạo Phật

Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa

Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM

Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY

Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?

Kỳ 7: CẦU NGUYỆN: Lời vàng thành tựu

Kỳ 8: CẦU NGUYỆN: Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng

Và 1 bài của Mật Kiên VIẾT THÊM VỀ MỤC ĐÍCH VÀ PHƯƠNG TIỆN TRONG CẦU NGUYỆN

Nếu tính độ dài từ ngữ, 8 bài viết của Thầy và 1 bài của Mật Kiên cộng lại nhiều hơn 15.000 từ, hàm tích 7 khía cạnh trong khoa học tâm linh với một chủ đích khẳng định cầu nguyện là một pháp thực hành hiệu quả vô song được Đức Phật và Thánh đức chỉ dạy trước đây, còn truyền thừa đến tận ngày nay mà Mật gia Song Nguyễn tiên phong đi đầu trong hoạt động cầu nguyện mà lâu nay ở các tịnh trú đạo Phật lãng quên.

2/ Công trình nghiên cứu khoa học trên chỉ đề cập đến bệnh lý và phát đồ điều trị đơn giản chỉ liên quan đến tâm bệnh như trầm uất, trầm cảm, căng thẳng tâm lý, cảm xúc tiêu cực. Những bài viết về cầu nguyện của Thầy đã nêu ra những góc cạnh mới hơn và toàn diện hơn…

@ Công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do Thầy phát lộ còn trình bày những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất mà khoa học hiện đại chưa đề cập như Kỳ 3: CẦU NGUYỆN – ý nghĩa và mục đích tịnh hóa;

@ Công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do Thầy phát lộ còn nêu ra một mô thức tâm linh đạo Phật mà khoa học hiện đại chưa đề cập là cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm Kỳ 4: CẦU NGUYỆN ĐỂ TRƯỞNG DƯỠNG BỒ ĐỀ TÂM, một tâm thế sẵn sàng dấn thân vào hoạt động khoa học tâm linh vì chúng sanh mà giúp họ thức ngộ khiếm khuyết luân hồi, vươn tới chí nguyện giải thoát.

@ Công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do Thầy phát lộ còn nêu ra một mô thức tâm linh đạo Phật nhằm tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí huệ Phật đà mà khoa học hiện đại chưa đề cập đến Kỳ 5: CẦU NGUYỆN: đức huệ song tu

3/ Nếu như bài viết trên của biên dịch Kiên Thành theo Huffington Post chỉ khuyến tấn bạn đọc thực hành 20 phút mỗi ngày thì tu pháp CẦU NGUYỆN NHƯ MỘT PHƯƠNG THỨC TIẾP CẬN GIÁC NGỘ BẰNG HOẠT ĐỘNG THƯỜNG NGÀY của Mật gia Song Nguyễn it nhất sẽ là 20 giờ trong một ngày. Từ đây, các trò có thể định lượng kết quả hai bên.

 4/ Một trong những cốt lõi thành công của cầu nguyện được gọi là lời vàng thành tựu, ở bài dịch từ tác giả Kiên Thành chỉ giới hạn hoặc là “quảng bá” cho Thiên chúa giáo một cách sống sượng, thiếu tế nhị thì ở Mật gia Song Nguyễn chúng ta không chấp nhận đối tượng như thế qua Kỳ 6: CẦU NGUYỆN: Đối tượng cầu nguyện là ai?. Đạo sư Liên hoa sanh, Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, vị Thầy của mình là những đối tượng mà chúng ta cầu nguyện nhanh thành tựu ước nguyện bởi do các đại nguyện của họ đã phát lộ. Ở đây cần nhấn mạnh rằng vị Thầy là kênh vận chuyển thần lực từ cõi thanh tịnh Đức Phật đến đệ tử.

Đạo huynh Mật Hải cầu nguyện trong một buổi thực hành pháp (tháng 11 năm 2013)

Ai đó chưa đạt thánh quả, chưa đạt tam thân (pháp thân, báo thân, hóa thân) và ngũ trí (diệu quán sát trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, pháp giới thể tánh trí và bình đẳng tánh trí), họ sẽ không có khả năng ban phước và đáp ứng nguyện vọng của người cầu nguyện. Giải thích đơn giản nhất là một thánh giả (Phật, Bồ tát, Thánh tăng) đã vào cõi Chân như là pháp thân vi diệu, tràn khắp không gian của 10 phương và 8 hướng, cho nên họ lắng nghe được bất kỳ nguyện ước của mọi chúng sanh bất kỳ ở nơi nào trong 3 cõi luân hồi (Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) mà thỏa nguyện cho những ai cầu nguyện chính đáng. Những tôn giáo thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật sẽ không có khả năng này vì họ còn bị kềm tỏa trong luân hồi lục đạo nên bị giới hạn thần thông biến hóa, thần thông tha tâm, không thể đáp ứng được bởi vì nghe không được, đến không được, hóa thân không được. Thầy ví dụ như ở trời Đao lợi, Thiên chủ Ngọc Đế (tương tự như Chúa Trời theo quan niệm của những người theo đạo Thiên chúa) có đặc tính cố hữu là hoan lạc, sẽ không khởi niệm đến nỗi khổ nhân gian, không hay biết gì về cuộc sống dương thế. Do vậy Ngọc Đế không bao giờ dùng hóa thân đến dương trần hóa độ hay cứu nạn cho ai. Thần thông cõi Dục giới thường giới hạn nên họ không thể nghe được những lời cầu nguyện ở cách xa Ngài quá đỗi! Mặc khác, Ngài chỉ có một hóa thân duy nhất nên không thể đáp ứng vạn người. Hơn nữa, trên trời có thiên quy không phải lúc nào muốn xuống trần là đi xuống được. Do vậy, sự cầu nguyện của những người cầu nguyện thuộc tôn giáo thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật chỉ thành tựu là nhờ hai nguyên nhân sau:

1/ Chính tâm lực của họ, tác động đến các thiện thần, quỷ thần oai đức trong cõi Ta bà mà được đáp ứng thỏa nguyện trong hạn cuộc thời điểm. Ví dụ có thể được thỏa nguyện trong năm này nhưng năm khác bị nặng hơn; hoặc nguyện cầu khi đạt được thì người cầu nguyện bị ràng buộc bởi tà linh, ác quái. Đó là trường hợp khi được thỏa nguyện sẽ hứa cúng kiếng, trả lễ như nhiều hình thức vay tiền ở các miếu, đền, phủ.

2/ Phần lớn do sự trùng hợp ngẫu nhiên. Ai đó mong hết bệnh, muốn được trót lọt thương vụ nên cầu Trời, khấn Quỷ. Mặc dù những đối tượng này không nghe và không đáp ứng được nhưng luật tắc Nhân Quả vận hành, người cầu nguyện tự nhiên hanh thông, liền tin vào điều mình đã cầu nguyện. Thầy đặt câu hỏi rằng nếu vậy tại sao họ cầu xin có lúc được, có lúc không?

Các trò thân mến!

Nếu cầu nguyện như một cách thiền tập để giải tỏa tâm lý tiêu cực, tâm thần bấn loạn thì đương nhiên có kết quả, không ai phủ nhận thực tế ấy. Tuy vậy, cầu nguyện trong đạo Phật chỉ thành tựu khi diễn trình của tu pháp này là “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”. Một đạo hữu đạo Phật khi tự lực hành pháp đều hiểu cầu nguyện những gì chính đáng, cầu nguyện với ai, và cầu nguyện trong quỹ đạo nào.

Tự lực hành pháp – Tha lực hộ trì

Là hành giả đạo Phật, chúng ta không cầu khỏi bệnh thân mà cần lành bệnh tâm. Song, khi chúng ta cầu nguyện đúng theo diễn trình chánh pháp (tự lực hành pháp, tha lực hộ trì) thì thân bệnh tự hết (đương nhiên không được duy ý chí với những trường hợp khẩn cấp và đúng như những nhà nghiên cứu khuyến cáo “Tất nhiên, theo các nhà nghiên cứu thì không thể nói là cầu nguyện có thể thay thế cho các biện pháp điều trị y tế hiện đại, nhất là khi đang trong tình trạng cấp bách (vả lại đó cũng không phải mục đích nguyên thủy hay xuất phát điểm của cầu nguyện)” (trích dẫn từ bài dịch của Kiên Thành)

Là hành giả đạo Phật, cũng là những đệ tử, học trò Mật gia Song Nguyễn, chắc các trò nằm lòng cầu nguyện như sau: “Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện về Tây phương Cực lạc, chúng con hôm nay thực hành quán tưởng Bổn tôn, xin Ngài gia trì thần lực”.

Khi cầu nguyện thường xuyên với mô thức dành cho không gian linh thánh hoặc trong đời sống sinh hoạt hằng ngày nhiều trò ở Mật gia Song Nguyễn chứng minh kết quả rõ ràng trong 3 phương diện : hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

Thầy có đôi lời nhắc nhở và khuyến tấn, các trò nên quán xét thực nghĩa, đầu tư trí lực, y giáo phụng hành.

 Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 29/05/2019

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: Letter to Disciples No. 285: PRAYER: SOME COLLATION BETWEEN MODERN SCIENCE AND SPIRITUAL SCIENCE (Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện – Vài đối chiếu giữa khoa học tâm linh và khoa học hiện đại)

 1. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Thư gửi các trò 285 : ” CẦU NGUYỆN : vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh ” rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc thư gửi các trò 285 : CẦU NGUYỆN : Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh .

  Khi mà các cuộc khảo sát, khảo cứu của các nhà khoa học gia, chuyên gia tâm thần học, tâm lý học cho thấy cầu nguyện thường xuyên giúp cho con người tránh được trầm uất , trầm cảm mà nhờ đó họ giảm thiểu được các bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ , dần dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống được đăng báo năm 2017 thì ở Mật gia Song Nguyễn chúng con đã được chiêm ngưỡng 8 kì “cầu nguyện” vào ngày 16/10/2013 của vị Thầy với những gốc cạnh toàn diện về biện chứng khoa học tâm linh mà cho đến nay khoa học hiện đại vẫn chưa thể đề cập đến được .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 3. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc thư gởi các trò số 285 của Thầy. Sau khi đọc bài báo viết về kết quả công trình cứu tác dụng của việc cầu nguyện mà các nhà khoa học Mỹ đã dày công nghiên cứu trong nhiều năm, con càng cảm thấy bải hoải và thán phục trí tuệ của vị Thầy. Vì công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện đã được vị Thầy phát lồ từ cách khá lâu (16 năm), hơn nữa công trình nghiên cứu của Thầy không những đề cập đến những phương diện mà các nhà khoa học hiện đại chưa với tới như nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, trầm uất của việc cầu nguyện mà còn nêu ra một mô thức tâm linh đạo Phật đó là cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tích lũy công đức và trí tuệ. Ngoài ra điều kiện để việc cầu nguyện có kết quả mà bài báo đề cập là mỗi ngày phải thiền định, cầu nguyện trong 20 phút, nghĩa là người thực hành cần có một không gian riêng để tập trung. Thế nhưng với “Bồ Đề Tâm Định Quán”, phương pháp được đút kết từ công trình khoa học tâm linh của vị Thầy, thì dù có bận rộn với cuộc sống mưu sinh thế nào chăng nữa vẫn có thể thực hành bất cứ lúc nào, bất cứ nơi đâu không hề bị giới hạn bởi thời gian, không gian. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm và công hạnh của vị Thầy.

  Con cũng hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu những người thuộc tôn giáo thành tựu ước nguyện chẳng qua là do sự trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do tâm lực của họ quá mạnh tác động đến các thiện thần, quỷ thần tuy nhiên khi được thỏa nguyện nhờ vào quỷ, thần thì về sau phải trả giá cho điều ấy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rằng chỉ khi nào chúng con phát ra những lời cầu nguyện đúng quỹ đạo chánh pháp đến các bậc đã thoát khỏi sinh tử luân hồi thì mới có thể nhận được sự gia hộ của các Ngài thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Con cũng sẽ ghi nhớ nguyên lý “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” để tinh tấn hơn trong việc thực hành pháp. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết giúp chúng con gia tăng đệ nhất thánh tài vào giáo pháp, vào vị Thầy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết ” Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.

  So với bài công trình nghiên cứu khoa học  được đăng trên Huffington Post, thì công trình khoa học tâm linh của vị Thầy về  chủ đề cầu nguyện là ngoài sức tưởng tượng. Công trình của vị Thầy đã đi trước 4 năm, kéo dài 8 kỳ và thêm 1 bài viết của huynh Mật Kiên . Công trình khoa học tâm linh của vị Thầy còn trình bày những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất trong khi công trình khoa học chỉ đưa ra phác đồ điều trị chung chỉ liên quan đến trầm uất, tiêu cực, căng thẳng. Công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do vị Thầy phát lộ còn nêu ra mô thức tâm linh đạo Phật là cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí huệ Phật đà. Trong khi cầu nguyện theo công trình nghiên cứu khoa học trên chỉ thực hành 20 phút mỗi ngày thì tu pháp cầu nguyện của Mật Gia Song Nguyễn ít nhất là 20 giờ trong một ngày, đương nhiên kết quả không thể nghĩ bàn, và điều này được chứng minh bằng kết quả trong 3 phương diện: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội của rất nhiều đạo huynh, đạo hữu ở Mật Gia Song Nguyễn. Con xin ghi nhớ lời Thầy “cầu nguyện trong đạo Phật chỉ thành tựu khi diễn trình của tu pháp này là “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.

  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con lời nhắc nhở và khuyến tấn đầy quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

 5. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bức thư số 285: “CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con hiểu rằng cầu nguyện vốn được Đức Phật và các bậc Thánh đức đã chỉ dạy cách đây hàng thế kỉ, vị Thầy cũng đã phổ truyền từ nhiều năm trước, giúp cho biết bao hành giả diễn tập, thực hành đều đạt được lợi lạc vô song. Quả thực nền khoa học hiện đại ngày nay thoạt trông những khám phá mới thì thấy tiến bộ vượt bậc nhưng đem so với Đạo Phật thì quá chập chạm và thiếu sót. Vì thế mà Albert Einstein đã từng nói: “Đạo Phật bao hàm cả khoa học cũng như vượt qua khoa học”. Thế nhưng vẫn còn quá nhiều người vẫn cứ bám chấp vào khoa học hiện đại, chưa chịu mở rộng tri kiến. Bài viết với những sự đối chiếu của vị Thầy sẽ giúp họ và bản thân chúng con càng cảm niệm sâu sắc sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của bộ môn Yoga Thanh Trí trong đó có cầu nguyện. Con cầu mong bài viết này của vị Thầy sớm được lan toả khắp muôn nơi. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã cho chúng con được chiêm ngưỡng công trình tâm linh tuyệt vời này. Con cảm tạ ơn Thầy. Đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh của huynh Mật Tịnh Giác và đạo huynh Mật Kiên.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện đạo huynh Mật Kiên và huynh Mật Tịnh Giác luôn tinh tấn thực hành pháp và viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ sau khi đọc bài viết mới “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ Đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã luận giảng để chúng con thấy rõ sự khác biệt giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh và sự vượt lên hẳn là khoa học biện chứng tâm linh của đạo Phật trong việc mang lại sức khỏe thể chất, tinh thần và sức khỏe tâm linh cho người thực hành Phật pháp. Qua đó giúp chúng con hiểu được tính ưu việt, thù thắng của một hoạt động tâm linh trong đạo Phật là cầu nguyện được vị Thầy nâng lên thành một tu pháp – một phương thức tiếp cận giác ngộ.

  Kính bạch Thầy ! Qua 4  luận điểm đối chiếu được vị Thầy đưa ra trong bài viết, con thấy được những hạn cuộc của bài nghiên cứu nói riêng và khoa học hiện đại nói chung trong nghiên cứu các vấn đề về hoạt động tâm linh mà cụ thể ở đây là hoạt động cầu nguyện. Hơn nữa bài nghiên cứu kia mới chỉ đề cập việc điều trị “phần ngọn” các tâm bệnh mà chưa hướng đến điều trị “phần gốc” vốn là cội rễ sâu xa sinh ra tất cả các bệnh khác (không chỉ tâm bệnh). Và nội dung của bài nghiên cứu qua phân tích của vị Thầy là sự quảng bá có mục đích cho Thiên chúa giáo nếu qua quan kiến đạo Phật thì cả đối tượng đươc cầu nguyện và kênh vận chuyển đều bị kiềm tỏa trong luân hồi sinh tử thì tác dụng mang lại của hoạt động cầu nguyện sẽ bị giới hạn đi rất nhiều, như chính 2 luận điểm về nguyên nhân đạt được mà vị Thầy từ bi chỉ ra.

  Qua những phân tích và luận giải của vị Thầy, con hiểu rõ tính biện chứng khoa học tâm linh của đạo Phật, và sự vi diệu của 6 công trình khoa học tâm linh của vị Thầy (Lục diệu Pháp môn) mà chỉ qua công trình “Cầu nguyện” chúng con đã thấy được những tác dụng không thể nghĩ bàn là “Hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội”. Được diễn tập thực hành và thực sự trải nghiệm những vi diệu đó giúp con thêm trưởng dưỡng niềm tin nơi vị Thầy, Tam Bảo để khi “tự lực hành pháp” sẽ có được “tha lực hộ trì” từ đó có được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy về bài viết ý nghĩa và lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  OM MANI PADME HUM

 7. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy với chủ đề: “Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.  Con hoan hỷ tán thán trí huệ của vị Thầy khi giới thiệu cho chúng con và chúng sanh một công trình nghiên cứu khoa học tâm linh đáng ngưỡng mộ về hoạt động cầu nguyện. Nếu như công trình nghiên cứu khoa học hiện đại mới chỉ đề cập về bệnh lý và phác đồ điều trị đơn giản thì công trình khoa học tâm linh của Thầy đã khám phá những góc cạnh mới hơn và toàn diện hơn, đặc biệt đi sâu vào việc khắc phục phần “gốc” thay vì phần “ngọn” mà y học phương Tây thường làm, do vậy hiệu quả mang lại cao hơn rất nhiều. Cụ thể, loạt 8 bài cầu nguyện của Thầy và 1 bài của đạo huynh Mật Kiên đã trình bày những nguyên lý tiêu trừ sự trầm uất và mặc cảm; Thầy đã phát lồ mô thức tâm linh đạo Phật là cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, để tích luỹ công đức và gia tăng năng lực trí huệ Phật đà; Đối tượng cầu nguyện đều là những bậc vượt thắng sự kềm toả của lục đạo luân hồi như Phật, Bồ tát, thánh tăng nên hành giả có được sự gia trì thần lực từ cõi thanh tịnh của các ngài thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy theo nguyên tắc “tự lực hành pháp-tha lực hộ trì”; một trong những sự tự lực hành pháp được Thầy tạo điều kiện dễ dàng cho học trò diễn tập/thực hành thông qua 16 động tác phát Bồ đề tầm trong sinh hoạt hàng ngày, khi mà hành giả có thể thực hành tới 20 giờ trong một ngày thay vì 20 phút như bài báo khuyến tấn… Nhờ vậy mà hành giả không chỉ chữa được bệnh thân mà còn lành được bệnh tâm, nhờ đó giúp chúng sanh “thức ngộ khiếm khuyết luân hồi mà vươn tới chí nguyện giải thoát”. Hoan hỷ thay khi con được biết rằng Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của vị Thầy là nơi tiên phong trong hoạt động cầu nguyện mà các tịnh trú đạo Phật lâu nay lãng quên, và cũng tự hào xiết bao khi được theo bước chân Thầy trên con đường tu học.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng cầu nguyện trong đạo Phật chỉ thành tựu khi người hành giả cầu nguyện những điều chính đáng tới những đối tượng chính đáng trong khuôn khổ quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này và nguyện tinh tấn hơn nữa để không cô phụ tấm lòng Bồ đề mà Thầy dành cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Om Ah Hum

 8. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện tại và khoa học tâm linh”

  Qua bài báo về tác dụng của cầu nguyện sau nhiều năm nghiên cứu của các nhà khoa học người Mỹ giúp nhiều lợi ích cho con người như tiêu trừ mặc cảm, trầm uất. Và cảm tác đến công trình tâm linh của vị Thầy đã công bố chính thức trên trang mạng vào ngày 16/10/2013 với 8 kỳ và một bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Từ đó, chúng con càng thêm trân quí ơn phước khi được hạnh ngộ và thân cận bậc Tuệ tri thức trong đời này. Vì lợi ích của cầu nguyện mới chỉ được các nhà khoa học nghiên cứu về một phần tâm lý, chữa bệnh thì vị Thầy đã chỉ ra một cầu nguyện là một mô thức tâm linh của đạo Phật nhằm trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, tích lũy công đức và trí tuệ. Nếu phương thức thực hành giới hạn ở thời gian 20 phút và trong không gian tĩnh, thì ở Mật Gia thời lượng 24 giờ mà không cần phụ thuộc vào nơi chốn. Nếu như kết quả mang lại ở phương thức trên chỉ giải quyết 1 phần chữa bệnh tâm lý, thì kết quả mang lại từ mô thức tâm linh ở Mật Gia là “hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng để chúng con hiểu được ,cũng cố niều tin vào giáo pháp và biết rằng  những lời cầu nguyện đi đúng  quỹ đạo chánh pháp mới nhận được sự gia hộ của các ngài thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Còn những lời cầu nguyện thuôc các tôn giáo khác khi thành tựu có thể là do trùng hợp ngẫu nhiên hoặc do tâm lực họ quá mạnh tác động vào các thiện thần, quỷ thần mà thành tựu nhưng sau đó phải trả giá cho hành động này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh “.

  Đọc bài báo viết về kết quả công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ về tác dụng của việc cầu nguyện ,qua đó con càng thêm bội phục trước Trí Tuệ của vị Thầy khi đã đi trước thời đại với 8 kỳ bài viết về cầu nguyện cách xa công trình nghiên cứu của các nhà khoa học Mỹ đến 4 năm , vị Thầy đã phân tích, đi sâu vào chi tiết giúp người đọc được hiểu tường tận về đối tượng và phương thức thực hành cầu nguyện.

  Nếu như cầu nguyện nhưng không đúng đối tượng thì sẽ chỉ tạo nên niềm tin ảo về tâm linh và chẳng có kết quả gì và nguy hại hơn khi bị mê lầm vào tà kiến .

  Qua đó con hiểu được rằng người thực hành cầu nguyện đúng đối tượng, đúng quỹ đạo của chánh pháp sẽ được kết nối với cõi giới Thù Thắng thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy và kết quả nhận được là ngày càng đạt được hạnh phúc tự tâm hanh thông thế sự thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

 10. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 285: Cầu Nguyện:  vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã đi trước thời đại về môn Khoa Học và Biện Chứng Tâm Linh. Trong khi vị Thầy viết 8 bài cầu nguyện với 15.000 đầy đủ chi tiết từng khía cạnh về: ý nghĩa, phương thức thực hành, đối tượng cầu nguyện, lợi ích kết quả về thể chất, tâm linh sau khi thực hành cầu nguyện v.v..vào năm 2013. Thì 4 năm sau năm 2017 thì trường Y Harvard các chuyên gia nghiên cứu như tiến sĩ Herbert Benson, tiến sĩ  Andrew Newberg. Giám đốc Trung tâm cho Tâm linh và Tâm học tại Đại học Pennsylvani; như chuyên gia tâm lý học Ken Pargement của Đại học Bowling Green đã nghiên cứu ra lợi ích về sức khỏe của việc cầu nguyện. Tuy nhiên với bài nghiên cứu này đưa ra thấy còn  hời hợt về đối tượng cầu nguyện và cách thực hành. Một câu trích dẫn : “Thiên Chúa là tốt. Thiên Chúa là hòa bình. Thiên Chúa là tình yêu“ khi thực hành cầu nguyện câu này 20 phút mỗi ngày sẽ được kết quả ít bị đau đầu hơn và chịu được các cơn đau tốt hơn.  Tuy nhiên vị thánh tang Thogme zangpo đã xác quyết: “Bị trói buộc trong ngục tù sanh tử luân hồi, làm sao những vị trời phàm tục có thể hộ trì cho ta được? Bởi vậy có quy y thì quy y Tam Bảo, nơi nương tựa chân thật. Đó là pháp hành Bồ tát đạo“. Vì vậy đối tượng “cầu nguyện là vị Chúa trời mà bài viết các tiến sĩ đã đề cập không đúng đối tượng để ta nương tựa. những ai thực hành sai đối tượng đạt kết quả cũng là sự hi hữu trùng hợp do phước báo đến ngày trổ quả.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 11. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Sáng nay, con vô tình đọc được bài viết “Nghiên cứu: Vì sao những người thường xuyên cầu nguyện có sức khỏe tốt hơn?” (Link: https://trithucvn.net/suc-khoe/nghien-cuu-tai-sao-nhung-nguoi-cau-nguyen-co-suc-khoe-hon-nhung-nguoi-con-lai.html?utm_source=zalo&utm_medium=zalo&utm_campaign=zalo&zarsrc=31). Khi đọc vào nội dung của bài báo thì tâm trí con liền liên hệ qua loạt bài “Cầu nguyện” mà Vị Thầy đã viết cách đây hơn 6 năm về trước; lúc đó tâm trí con liền khởi lên niệm tưởng “so sánh” và con thấy nội dung bài nghiên cứu trên không có gì mới lạ, những kết quả nghiên cứu (đã được nêu trong bài báo) chỉ là một phần nhỏ so với lượng tri thức mà Vị Thầy đã khai thị trong loạt bài “Cầu nguyện”.

  Khi đọc bài báo trên thì con cũng “cảm nhận” được điều mà Vị Thầy đã chỉ rõ: “…bài dịch từ tác giả Kiên Thành chỉ giới hạn hoặc là “quảng bá” cho Thiên chúa giáo một cách sống sượng, thiếu tế nhị…”. Tuy nhiên, lúc đó con cũng chợt nghĩ rằng: những người ấy chỉ có cầu nguyện với Chúa trời của họ thôi, mà còn được như vậy; huống hồ chi là chúng ta cầu nguyện với các Bậc Giác ngộ đạo Phật thông qua kênh vận chuyển Vị Thầy, thì lợi lạc biết dường nào!

  Giờ đây, con đọc bài pháp “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”, con mới thấy rất rõ rằng cầu nguyện trong đạo Phật cao diệu hơn vạn lần so với cầu nguyện trong các đạo khác; vì mục đích cầu nguyện, phương pháp cầu nguyện, đối tượng cầu nguyện trong đạo Phật là cao tột.

  Kính bạch Thầy!

  Con nhớ lại trước kia, trong một lần hầu chuyện Thầy, Thầy có dạy chúng con nếu như có điều kiện cầu nguyện trong không gian linh Thánh thì nên “tập luyện” cầu nguyện thật nhiều, thật dài (đến 30 phút, thậm chí 1 giờ đồng hồ…),…

  Mãi đến sau này con mới dần dần hiểu về những lời Vị Thầy đã dạy.

  Cầu nguyện là một tu pháp của đạo Phật, vô cùng diệu dụng. Khi chúng ta tập trung tâm lực và trí lực để cầu nguyện là chúng ta đang thực hành nhiều “độ” trong “lục độ Ba-la-mật”; chúng ta cũng đang thực hành Xả lyBồ đề tâm; sau một thời gian tinh tấn thực hành thì tâm trí chúng ta sẽ dần dần “sáng lên” và tiếp cận đến trí tuệ Tánh không.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, ngoài phương pháp cầu nguyện trong không gian linh Thánh, Vị Thầy còn phát lồ ra tu pháp “Bồ đề tâm định quán”, giúp cho các đệ tử có thể thực hành cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi, liên tục trong ngày (thông qua 16 động tác sinh hoạt thường nhật). Kết quả là nhiều học trò/đệ tử của Mật gia Song Nguyễn đã đạt được 3 phương diện: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 12. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ vị Thầy đã phân tích từ bài nghiên cứu dưới góc nhìn của các nhà khoa học về lợi ích của cầu nguyện, đến góc nhìn Chánh Kiến Phật Đà qua luận giải vị Thầy.

  Qua 4 dẫn chứng mà vị Thầy đã chỉ ra, con không khỏi thán phục khi vị Thầy hoàn toàn đi trước thời đại. Cụ thể là việc khẳng định những lợi ích của cầu nguyện mà khoa học chưa tìm thấy và các chùa chiền khác đã bỏ quên từ lâu. Song song với đó, vị Thầy chỉ ra những lợi ích sâu xa về việc chữa bệnh Tâm của cầu nguyện chứ không phải chỉ những ích lợi trước mắt như chữa bất an, bấn loạn mà khoa học chỉ mới mò đến phần ngọn. Vị Thầy còn chỉ ra việc xác định đối tượng cầu nguyện, phải là bậc đắc Thánh quả, Tam thân và Ngũ trí, mới có thể diệu dụng, không phải các hạng Trời Thần như người đời và ngoại đạo trông mong may rủi. Con hiểu rằng lời cầu nguyện ấy chỉ có tác dụng với người hành giả tu hành đúng Chánh Pháp, ước nguyện chính đáng, đúng quỹ đạo và nhất là có đường truyền nối kết mạnh mẽ mà với chúng con là thông qua vị Thầy, hàng loạt những ước nguyện viên thành hết sức vi diệu của học trò chúng con là minh chứng cho điều đó.

  Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng “Thầy có đôi lời nhắc nhở và khuyến tấn, các trò nên quán xét thực nghĩa, đầu tư trí lực, y giáo phụng hành.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vị lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

 13. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài : “ Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh.” rồi ạ.

  Con đã đọc nội dung trong đường link bài viết được đăng trên tri thức trẻ  ngày 27/05/2017 – phản ảnh tính hiệu quả của sự cầu nguyện, cho thấy cầu nguyện thường xuyên giúp con người tránh được trầm uất, trầm cảm mà nhờ đó họ giảm thiểu những bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Và để có được kết quả  nghiên cứu như trên cũng phải tốn không ít thời gian thực hiện các cuộc khảo sát và số lượng các nhà khoa học cùng các chuyên gia hàng đầu cùng tham gia. Ở Mật gia Song Nguyễn, công trình khoa học tâm linh của Thầy về chủ đề “ cầu nguyện” đã đi từ 4 năm trước tức năm 2013 với 1 loạt 8 bài viết của Thầy và 1 bài của đạo huynh Mật Kiên cộng lại. Trong khi công trình nghiên cứu khoa học trong bài báo chỉ đề cập đến bệnh lý và phát đồ điều trị đơn giản liên quan đến tâm bệnh như trầm uất, trầm cảm…. Công trình khoa học tâm linh của vị Thầy hàm tích 7 khía cạnh mà khoa học hiện đại chưa đề cập đến. Bên cạnh những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất; cầu nguyện còn để trưởng dưỡng Bồ đề tâm; là mô thức tâm linh đạo Phật nhằm tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí tuệ Phật đà; cầu nguyện là một phương thức tiếp cận giác ngộ bằng hoạt động thường ngày. Nếu như như trong bài viết của biên dịch Kiên Thành theo Huffington Post chỉ khuyến tấn bạn đọc thực hành 20 phút mỗi ngày thì tại Mật gia Song Nguyễn việc thực hành hoàn toàn không bị giới hạn về thời gian và không gian thông qua tu pháp “ Bồ đề tâm định quán”. Do đó thời gian có thể thực hành việc cầu nguyện mỗi ngày sẽ ít nhất là 20 giờ  ( ~ 1200 phút ),  thật quá dễ dàng để thực hiện mà lại hiệu quả vô song.

  Kính bạch Thầy.

  Con vô cùng tán thán và bội phục về công trình khoa học tâm linh đi trước thời đại của vị Thầy với lợi lạc thật chẳng thể nghĩ bàn cho chúng con và chúng sanh về tu pháp “ Lời vàng thành tựu”.

  Con hiểu thêm được rằng một trong những cốt lõi thành công của cầu nguyện được gọi là lời vàng thành tựu đó là “ Đối tượng cầu nguyện là ai?” Ở bài dịch từ tác giả Kiên Thành chỉ giới hạn “quảng bá” cho Thiên chúa giáo một cách sống sượng thiếu tế nhị và rốt cục thì đối tượng mà họ đề cập đến vẫn bị kiềm tỏa trong lục đạo luân hồi nên không có khả năng ban phước. Trong khi ở Mật gia Song Nguyễn thì đối tượng cầu nguyện mà người hành giả hướng tới đó là Đạo sư Liên Hoa Sanh, Bổn tôn Quan Âm Tứ Thủ, các Ngài là những bậc thánh giả đã vào cõi Chân như là pháp thân vi diệu, tràn khắp không gian của 10 phương và 8 hướng, cho nên các Ngài lắng nghe được bất kỳ nguyện ước của chúng sanh bất kỳ nơi nào trong 3 cõi giới. Vị Thầy cũng chính là đối tượng mà chúng con cầu nguyện vì Ngài là đại diện của Tam Bảo, là kênh vận chuyển thần lực từ cõi thanh tịnh Đức Phật đến đệ tử.

  Qua đây con biết được rằng sự cầu nguyện của những người cầu nguyện thuộc tôn giáo thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật chỉ thành tựu do phần lớn là sự trùng hợp ngẫu nhiên, hoặc do do người cầu nguyện bị ràng buộc bởi tà linh, ác quái do tâm lực của họ tác động đến quỷ thần trong cõi Ta bà. Những sự thành tựu này chỉ hạn cục trong thời điểm và gây hậu quả lâu dài về sau do gieo nhân tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con lời nhắc nhở và khuyến tấn, con xin ghi nhớ rằng: “ khi chúng con cầu nguyện theo diễn trình chánh pháp ( tự lực hành pháp, tha lực hộ trì ) thì ước ngyện chính đáng sẽ được viên thành.

  Con cầu nguyện cho sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

 14. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy đã nhắc nhở và khuyến tấn cho chúng con ạ!

  Nhờ sự nỗ lực tinh tấn thực hành, diễn tập lục diệu pháp môn, trong đó gồm cầu nguyện với tôn chỉ: “tự lực hành pháp tha lực hộ trì” mà chúng con đạt được “hạnh phúc tại tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 15. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư 285 của Thầy. Con thật hoan hỷ khi chỉ với 4 điểm đối chiếu đã đủ cho thấy sự vượt lên đi trước một khoảng cách rất xa của công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do Thầy phát lồ cách đây 6 năm, so với kết quả nghiên cứu về lợi ích của cầu nguyện đối với sức khỏe trong bài báo được dẫn ra.

  Khoa học hiện đại với sự đầu tư, tập trung nghiên cứu của những chuyên gia hàng đầu về tâm thần học, tâm lý học, sau một thời gian dài chỉ đề cập được đến một phần hạn chế về biểu hiện bệnh lý và phác đồ điều trị đơn giản của những “tâm bệnh” con người hay gặp phải. Trong khi đó công trình khoa học tâm linh của Thầy không chỉ trình bày những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm giải tỏa trầm uất mà còn nêu ra mô thức tâm linh đạo Phật, cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, để tích lũy công đức và trí tuệ nhà Phật, là những điều mà nghiên cứu khoa học hiện đại vẫn chưa chạm tới; trong khi nghiên cứu dựa trên 20 phút cầu nguyện mỗi ngày thì tu pháp “cầu nguyện như một phương thức tiếp cận giác ngộ bằng hoạt động thường ngày” từ phát lồ của Thầy tạo điều kiện cho thực hành cầu nguyện lên đến 20 giờ/ ngày. Từ sự “khập khiễng” trên con thấy rằng kết quả của nghiên cứu “sinh sau đẻ muộn” này, dù mang tính giới hạn hay muốn quảng bá cho Thiên chúa giáo một cách sống sượng, thiếu tế nhị, thì lại vô tình chính là một sự tôn vinh công trình khoa học tâm linh của Thầy ở Mật gia Song Nguyễn. Bởi với sự toàn diện và ưu việt, và nhất là với việc xác định đúng đối tượng cầu nguyện – những bậc Thánh giả, đạt tam thân, ngũ trí chứ không phải những đối tượng vẫn hạn cuộc luân hồi, thì với thần lực từ cõi giới thanh tịnh được vận chuyển thông qua kênh trung gian là vị Thầy, những ước nguyện chính đáng theo đúng quỹ đạo Chánh pháp của những hành giả tự lực hành pháp sẽ được thành tựu, và mang đến lợi ích to lớn hơn rất nhiều lần so với việc chỉ mong khỏi bệnh.

  Con thành tâm tán thán trí tuệ, Bồ đề tâm và công hạnh của Thầy. Con cảm tạ Thầy đã nhắc nhở khuyến tấn, con xin ghi nhớ để được thành tựu trong cầu nguyện thì cần “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với những phần luận giải tổng hợp lại kết quả từ các nghiên cứu khoa học tâm linh của vị Thầy từ năm 2013 so với kết quả thực chứng một phần từ bài chia sẻ được đăn trên tri thức trẻ vào năm 2017, qua một loạt các nghiên cứu của các nhà chuyên môn trong nhiều lĩnh vực. Điều này như một lần nữa minh chứng rằng, khoa học chỉ như mới là điểm bắt đầu của Phật giáo. Đặc biệt qua 8 bài viết về cầu nguyện, đối tượng, hành trạng, cách thức tiến hành và kết quả đem lại còn vượt xa những kết quả đã   nêu trong nghiên cứu khoa học được thực chứng. Và đây có thể được coi là một báo cáo khoa học chuyên đề và sẽ có thể cần những nghiên cứu chi tiết, sâu sắc và cụ thể hơn nữa nếu các bài viết còn được phổ truyền, chia sẻ tới mọi giai tầng xã hội, chính thể nhàm đem lại sự lợi lạc cho  mọi  chúng sanh.

  Qua đây, chúng con tự hào hơn khi được theo học những giá trị tâm linh và thực tiễn từ vị Thầy,    từ Mật gia Song Nguyễn trên tinh thần tự lực hành pháp, tha lực hộ trì nhằm từng bước đạt tới ba tiêu chí là hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài, chia sẻ. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho những giá trị thực tiễn và tâm linh của bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền khắp muôn nơi, đem lại sự lợi lạc cho mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 17. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã công bố công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện và tác dụng vi diệu của cầu nguyện đi trước 4 năm so với thời gian các nhà khoa học. Quan trọng hơn,  tuy họ công bố sau Thầy 4 năm nhưng kết quả nghiên cứu lại chưa toàn diện và thấu triệt bởi phương pháp cầu nguyện,  đối tượng cầu nguyện vẫn chìm trong khổ đau sinh tử mà không thể đạt được kết quả rốt ráo đời này an lạc,  đời sau cực lạc.

  Trong 4 năm các nhà khoa học vẫn đang mày mò thực hiện công trình nghiên cứu thì các học trò và đệ tử ở Mật gia Song Nguyễn đã được Thầy dạy cho phương pháp đúng, đối tượng cầu nguyện là vị Thầy, Bổn tôn để học trò và đệ tử được thực hành liên tục trong 20 tiếng/ngày nên Mật gia Song Nguyễn có được y báo rực rỡ như hôm nay với sự phát triển vượt bậc của Mật gia về nội dung và hình thức,  những thành công vi diệu của học trò và đệ tử Mật gia sau một vài năm thực hành cầu nguyện, cũng như lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến. Hơn nữa,  vượt hơn sự điều trị chứng bệnh tâm lý,  trầm cảm từ việc cầu nguyện mà các nhà khoa học nghiên cứu thì phương pháp cầu nguyện mà Thầy đưa ra sau khi khảo sát,  nghiên cứu,  ứng dụng thực hành,  có kết quả và đang được phổ truyền, giúp người học trưởng dưỡng tâm bồ đề,  tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ để có được hạnh phúc tự tâm,  hanh thông thế sự,  thành đạt xã hội,  đời này an lạc đời sau cực lạc. Bên cạnh đó,  phương pháp cầu nguyện ở Mật gia Song Nguyễn kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của chư Phật,  Bồ tát thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy và hướng đến toàn bộ chúng sanh trong sáu cõi luân hồi một cách liên tục, không dừng thì “lời vàng thành tựu” không chỉ mang lại lợi lạc cho người cầu nguyện mà còn mang lại lợi ích cho tất cả chúng sanh.

  Với thành quả tâm linh mà Mật gia Song Nguyễn có được như hôm nay với pháp bảo lục diệu pháp môn “đi trước thời đại”,  lý sự viên thông, trên cơ sở khoa học biện chứng tâm linh. Và những công trình khoa học tâm linh này đã được Thầy công bố,  đúc kết bằng những bài viết những tu pháp lớp lang thứ tự,  dễ thực hành, phù hợp tính thời đại, dân tộc,  quốc độ giúp hữu tình nhanh chóng đạt được an lạc đời này,  cực lạc đời sau, con mong rằng giáo pháp yoga Thanh Trí được phổ truyền rộng rãi khắp muôn nơi,  các nhà khoa học trên thế giới sớm tìm được cơ hội hợp tác với viện ITA để có được sự toàn diện và kết quả rốt ráo cho công trình cả đời mình, chứ không phải dựa vào những điều còn quẫn quanh trong luân hồi để hoài phí kiếp người quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện giáo pháp yoga Thanh Trí được phổ truyền khắp muôn nơi vì lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 19. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết: Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh.

  Con cảm ơn bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 20. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải tính khoa học của cầu nguyện . Con hiểu rằng khi mục đích , phương pháp và đối tượng trong cầu nguyện đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì lợi lạc thật to lớn là nguyên nhân của giải thoát luân hồi . Dù là đã nhiều năm về trước Thầy viết ra nhưng giá trị thì đã đi trước thời đại rất xa rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh !

  Om mani padme hum !

 21. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài  thư gửi học trò 285: Cầu Nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh.

  Con xin được y giáo phụng hành!

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

 22. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi à

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hạnh phúc trong phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 23. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài điều đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.

  Từ pháp liệu huynh Tịnh Giác chia sẻ với nhiều dẫn chứng về tác dụng của sự cầu nguyện sau khi được kiểm chứng bởi nhiều nhà khoa học, chuyên gia tâm thần học và tâm lý học, con càng cảm niệm ơn phước khi được theo bước chân vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí luôn “đi trước thời đại”. Hơn nữa trong loạt bài viết về Cầu nguyện (kéo dài 8 kỳ với hơn 15.000 từ), vị Thầy đã nêu ra những góc cạnh mới và toàn diện hơn về nguyên lý, những mô thức tâm linh đạo Phật nhằm tích lũy công đức, gia tăng năng lực trí huệ Phật đà, phương pháp thực hành liên tục trong suốt 1 ngày với đối tượng cầu nguyện theo đúng chánh kiến nhà Phật (không giới hạn hoặc “quảng bá” sống sượng cho Thiên chúa giáo như trong bài viết của tác giả Kiên Thành).

  Bên cạnh đó, qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu rằng cầu nguyện trong đạo Phật chỉ thành tựu theo diễn trình “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” chứ không phải theo cơ chế “xin, cho” với các điều kiện: nội dung cầu nguyện là những gì chính đáng, cầu nguyện đúng đối tượng và theo đúng quỹ đạo. Có như vậy chúng con mới có thể nhận được gia trì Đức Phật và Thánh chúng thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Điều này hoàn toàn khác với ngoại đạo thành tựu chủ yếu là do tâm lực của họ tác động đến thiện thần, quỷ thần và được đáp ứng thỏa nguyện trong hạn cuộc, và phần lớn là trùng hợp ngẫu nhiên do vận hành của luật tắc Nhân Quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 24. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 285 của Thầy, cùng với đường link huynh Mật Tịnh Giác gửi cho Thầy về bài “Nghiên cứu: Vì sao những người thường xuyên cầu nguyện có sức khỏe tốt hơn ” của tác giả Kiên Thành. Trong bài viết này tác giả phản ánh tính hiệu quả của sự cầu nguyện được kiểm chứng bởi nhiều nhà khoa học, chuyên gia tâm thần học, tâm lý học trên thế giới, mặc dù vẫn còn giới hạn trong phạm vi quảng bá cho Thiên chúa giáo một cách sống sượng, thiếu tế nhị bởi đối tượng cầu nguyện. Có thể đây là một sự mới mẻ, lạ lẫm đối với những độc giả bình thường. Riêng với học trò Mật Gia Song Nguyễn thì có lẽ đã rất quen thuộc với công trình khoa học tâm linh của vị Thầy với một loạt bài viết kéo dài 8 kỳ, cùng với 1 bài của đạo huynh Mật Kiên tổng cộng hơn 15000 từ, hàm tích 7 khía cạnh trong khoa học tâm linh với một chủ đích khẳng định cầu nguyện là một phương pháp thực hành hiệu quả vô song được Đức Phật và các bậc Thánh Đức chỉ dạy trước đây, còn truyền thừa đến tận ngày nay mà Mật Gia Song Nguyễn tiên phong đi đầu mà lâu nay bị lãng quên ở các tịnh trú đạo Phật. Qua sự phân tích của Thầy, chúng con cũng hiểu được rằng trong việc cầu nguyện, thì đối tượng cầu nguyện rất quan trọng, bởi ai đó chưa đạt Thánh quả, chưa đạt Tam thân( pháp thân, báo thân và hóa thân) thì họ sẽ không có khả năng ban phước và đáp ứng nguyện vọng của người cầu nguyện, phần lớn là do sự trùng hợp ngẫu nhiên, bởi sự vận hành của luật tắc Nhân Quả. Chỉ có Phật, Bồ Tát, Thánh tăng đã vào cõi chân như là pháp thân vi diệu, tràn khắp không gian của 10 phương, 8 hướng, nên họ lắng nghe được bất kì nguyện ước của mọi chúng sanh bất kì ở nơi nào trong 3 cõi luân hồi( Dục giới, Sắc giới, Vô sắc giới) mà thỏa nguyện cho những ai cầu nguyện chính đáng.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 25. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “ Thư gửi các trò 285 : CẦU NGUYỆN : Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” rồi ạ.Con hoan hỷ vị Thầy đã phân tích từ bài nghiên cứu  cầu nguyện dưới góc nhìn của các nhà khoa học với công trình khoa học  tâm linh nghiên cứu của vị Thầy thì công trình của vị Thầy vượt xa ngoài sức tưởng tưởng.  Công trình khoa học chỉ đưa ra phác đồ điều trị chung chỉ liên quan đến trầm uất, căng thẳng. Trong khi đó công trình tâm linh cầu nguyện của vị Thầy phát lồ theo mô thức tâm linh đạo Phật là cầu nguyện để trưỡng dưỡng Bồ đề tâm, để tích luỹ công đức và nâng cao trí tuệ Phật đà; và đối tượng cầu nguyện là Phật, Bồ tát, Thánh tăng đã đạt được tam thân, và ngũ trí, vượt qua vòng kiềm toả của lục độ luân hồi cho nên họ lắng nghe được bất kỳ nguyện ước của mọi chúng sanh trong 3 cõi luân hồi cho nên hành giả khi cầu nguyện có được gia trì thần lực từ cõi giới thanh tịnh của các ngài thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy; còn đối tượng cầu nguyện của ngoại đạo còn ở trong vòng luân hồi nên việc cầu nguyện không có kết quả mà chỉ vận hành theo luật tắc nhân quả, theo sự ngẫu nhiên.Và công trình nghiên cứu khoa học chỉ thực hành 20 phút thì tu pháp cầu nguyện của Mật Gia Song Nguyễn ít nhất 20 giờ mỗi ngày bằng động tác phát Bồ đề tâm trong sinh hoạt hàng ngày và chúng con có thế thực hành mọi lúc mọi nơi để đạt được kết quả : hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, và thành đạt xã hội

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 26. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết: “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 27. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc Thư gửi các trò 285 Cầu nguyện vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh rồi ạ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc  cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 28. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực đã đọc: “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  On Mani Padme Hum

 29. Kính Bạch Thầy  !

  Con đã đọc thư 285 ” Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh :” rồi ạ

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.  Om Ah Hum!

 30. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện và đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh ” rồi ạ.
  Con xin được tán thán trí tuệ của vị Thầy đã phát lồ tu pháp cầu nguyện, kết hợp giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh dựa trên  nền tảng trí huệ Phật đà, giúp cho người thực hành đạt tới 3 mục tiêu trong cuộc sống là hanh thông thế sự, thành, hạnh phúc gia đình và  dần tiếp cận đến sự giác ngộ, giải thoát khỏi sự đau khổ của luân hồi sinh tử.
  Mà 4 năm sau khoa học hiện đại các nhà nghiên cứu mới phát hiện ra sự ích lợi của việc cầu nguyện, nhưng chỉ dừng ở mức độ là giúp cho con người tránh sự trầm uất, trầm cảm, giảm thiểu những bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần khởi niệm tích, lạc quan trong cuộc sống.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ và tán thán trí tuệ của vị Thầy với sự nghiên cứu và ứng dụng các phát kiến tâm linh luôn đi  trước thời đại.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 32. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thư gửi các trò 285 : Cầu Nguyện : Vài Đối Chiếu Giữa Khoa Học Hiện Đại Và Khoa Học Tâm Linh “. Con hoan hỷ với những luận giải của Thầy về những lợi ích thiết thực của việc cầu nguyện trong đạo Phật. Nếu như công trình nghiên cứu khoa học chỉ đề cập đến bệnh lý và phát đồ điều trị đơn giản tựa như chữa phần ngọn, tạm thời, thì công trình khoa học tâm linh của vị Thầy giúp chữa tận gốc không chỉ về thể chất, tinh thần mà còn cả tâm linh. Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả để cho ra đời công trình khoa học tâm linh ( đi trước thời đại 4 năm), để giúp chúng sanh có được sự an lạc nội tại và thành tựu trong tương lai.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 33. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của vị Thầy rồi ạ. Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy,  với nhiều công trình khoa học tâm linh luôn đi trước thời đại.

  Qua sự phân tích của vị Thầy, cho con hiểu rõ được rằng chỉ có những hành giả tu hành đúng chánh pháp với ước nguyện chánh đáng và cầu nguyện đúng đối tượng là các bậc đắc Thánh quả, Tam thân, Ngũ trí mới có thể viên thành. Công trình khoa học tâm linh của vị Thầy với những khía cạnh mới, toàn diện hơn và phương pháp cầu nguyện đơn giản thông qua hoạt động sinh hoạt hằng ngày,mà lợi lạc không thể nghĩ bàn, sự phát triển vượt bước của viện ITA và rất nhiều học trò, đệ tử với những ước nguyện đã được viên thành là minh chứng sống động.  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 34. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc thư 285 “CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của Thầy ạ.

  Con vô cùng tán thán sự khẳng định của Thầy về những đóng góp của Viên ITA cũng như cá nhân Thầy đối với hoạt động nghiên cứu và ứng dụng khoa học tâm linh vào đời sống con người. Các cuốn sách đã xuất bản, các bài viết của Thầy trên trang chanhtuduy.com chính là những tác phẩm khoa học hay còn được gọi là theo thuật ngữ khoa học là các công bố khoa học, ở đây là khoa học tâm linh dựa trên những giáo lý của Đức Phật đã được lưu truyền hơn 2.600 năm đến ngày nay, và vì vậy có luận chứng, luận cứ rất vững chắc.

  Con đã đọc loạt bài viết về hoạt động cầu nguyện của Thầy và đạo huynh Mật Kiên. Con vô cùng tán thán những phân tích toàn diện, rất có chiều sâu và với những góc nhìn mới về những lợi ích của hoạt động cầu nguyện đối với người thực hành, những luận giải của Thầy vượt xa những gì mà TS.Herbert Benson đã phân tích. Hơn nữa, Thầy đã luận giải tại sao, những nguyên nhân nào mà hoạt động cầu nguyện có thể giúp con người tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất, thanh lọc tâm trí và hơn thế là giúp người thực hành hướng tới sự giải thoát. Trong bài viết này, Thầy cũng từ bi luận giải cho chúng con tại sao các hành vi cầu cúng trời, đất, quỷ, thần cơ bản không có tác dụng. Trong khi đó, hoạt động cầu nguyện trong Đạo Phật sẽ luôn giúp người thực hành được viên thành các ước muốn nếu đi theo tiến trình “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”.

  Bài viết này và những bài viết trên trang chanhtuduy.com thật sự là những công trình khoa học tâm linh có giá trị và vì những đóng góp như vậy, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam hoàn toàn chính xác khi công nhận sự thành lập và hoạt động của Viện Nghiên cứu Tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí mà Thầy là Viện trưởng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 35. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán những phân tích, những luận giải về lợi ích của hoạt động Cầu nguyện vượt xa những gì mà các nhà khoa học phân tích. Vị Thầy hoàn toàn đi trước thời đại với công trình nghiên cứu đã đi trước 4 năm với 8 kỳ và 1 bài viết của đạo huynh Mật Kiên. Công trình của vị Thầy đã khẳng định lợi ích của việc Cầu nguyện là chữa bệnh tâm, tiêu trừ mặc cảm, trầm uất, Cầu nguyện còn trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tích luỹ công đức và gia tăng trí huệ Phật đà. Theo như các nhà khoa học nghiên cứu thì cầu nguyện chỉ thực hành 20 phút, nhưng theo tu pháp của vị Thầy thì mỗi ngày tu pháp cầu nguyện ít nhất là 20 giờ và kết quả đem lại là: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội. Bài viết giúp con hiểu rằng việc cầu nguyện trời, thần, quỷ, vật không đem lại lợi ích gì. Còn Cầu nguyện trong đạo Phật chúng con “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” thì sẽ viên thành những ước nguyện chính đáng.

  Con cảm tạ Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 36. Mật Tuệ Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp cho bản thân con hiểu sâu hơn về pháp tu cầu nguyện cũng như lợi ích của thực hành cầu nguyện thông qua hành vi Thân Ngữ Tâm được sử dụng linh hoạt trong đời sống thế sự đạt được sự an lạc đời này và cực lạc đời sau. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh mọi khổ đau sẽ được lắng dịu.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 37. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài luận giải của vị Thầy , con thấy được cầu nguyện là một trong mười hoạt động tâm linh của nhà Phật, lợi lạc vô song, đối với những cá thể bình thường hay ngoại đạo họ cần có không gian yên tĩnh, tập trung thiền định để có thể cầu nguyện mà đôi khi họ còn may rủi có được thành tựu, dù sau đó hậu quả họ nhận lại rất nhiều vì kết duyên với quyến thuộc luân hồi.

  Con tán thán trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lồ sáu tu pháp lợi lạc, trong đó Bồ Đề Tâm Định Quán đã giúp cho chúng con những hành giả cư sĩ có được cơ hội tích tập biết bao công đức , khi tất cả các hoạt động thường nhật đều cầu nguyện cho tất cả chúng sanh,không hạn chế không gian và thời gian, một tu pháp cao diệu có một không hai.Khi một hành giả đạo Phật cầu nguyện lên những bậc Giác ngộ, ước nguyện chính đáng sẽ được viên thành trong quỹ đạo chánh pháp.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 38. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con cũng hoan hỷ với đường link bài viết mà đạo hữu Mật Tịnh Giác đã tìm ra, góp thêm một dẫn chứng mà kết quả nghiên cứu khoa học hiện đại đã công nhận rằng cầu nguyện có tác động tích cực đến sức khỏe thể chất. Từ nhân duyên đó đối chiếu sang công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện mà Thầy đã công bố từ trước đó 4 năm, chúng con được dịp hoan hỷ và cảm thấy ơn phước vì đã và đang được học, thực hành ứng dụng khoa học tâm linh “đi trước thời đại”. Trong khi giờ đây khoa học hiện đại mới bắt đầu có những bước nghiên cứu sơ khai, chưa rõ đối tượng cầu nguyện là ai, phương pháp thế nào, mục đích cầu nguyện là gì… để đạt hiệu quả thì tại Viện Nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh trí đã gặt hái được biết bao lợi ích, không chỉ cải thiện ở mặt sức khỏe thể chất mà sức khỏe tinh thần, đặc biệt là sức khỏe tâm linh cũng được nâng cao; và hướng đến tâm thế không chỉ lợi cho mình mà còn cho người, “giúp chúng sanh thoát khỏi khiếm khuyết luân hồi, vươn tới chí nguyện giải thoát”. Con hoan hỷ tán thán công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện của vị Thầy giúp cho chúng con, chúng sanh được ứng dụng khoa học tâm linh trong thời hiện đại, vừa làm lợi mình và lợi người.

  Con cầu nguyện cho một ngày không xa, pháp môn cầu nguyện của viện ITA sẽ được phổ truyền và áp dụng rộng rãi để chúng sanh được nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 39. Kính bạch Thầy

  Con là mật ấn , con đã đọc xong bài viết :Thư gửi các trò 285 ;rồi ạ

  Con cảm ơn vị Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lạc giúp con hiểu sâu hơn về pháp tu cầu nguyện

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 40. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ,qua đó con xin tán thán trí tuệ của Thầy  hiện tại các nhà khoa học ở Mỹ đã chứng minh được cầu nguyện sẽ tốt cho người từ thể chất đến tinh thần thì trước đó vào năm 2013 con đã có được ơn phước đọc được 8 bài cầu nguyện  đó là thành quả của nhiều năm Thầy đã nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng thực hành qua đó con biết được lợi ích của việc cầu nguyện, đối tượng được cầu nguyện, phương pháp của việc cầu nguyện không những tốt cho sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn thành tựu những mong muốn chính đáng, lợi mình, lợi người

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

 41. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy ,qua đó con xin tán thán trí tuệ của Thầy  hiện tại các nhà khoa học ở Mỹ đã chứng minh được cầu nguyện sẽ tốt cho người từ thể chất đến tinh thần thì trước đó vào năm 2013 con đã có được ơn phước đọc được 8 bài cầu nguyện  đó là thành quả của nhiều năm Thầy đã nghiên cứu, khảo sát, ứng dụng thực hành qua đó con biết được lợi ích của việc cầu nguyện, đối tượng được cầu nguyện, phương pháp của việc cầu nguyện không những tốt cho sức khỏe thể chất, tinh thần mà còn thành tựu những mong muốn chính đáng, lợi mình, lợi người

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om ah hum

 42. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ của vị Thầy đã  phân tích, luận giảng giúp con hiểu thêm lợi ít của việc cầu nguyện, những phân tích của vị Thầy vượt xa và đi trước những gì mà các nhà khoa học phân tích. Công trình nghiên cứu của vị Thầy đã đi trước 4 năm với 8 kỳ và 1 bài viết của đạo huynh Mật Kiên tổng cộng hơn 15.000 từ ,hàm tích 7 khía cạnh trong khoa học tâm linh. Theo nghiên cứu của các nhà khoa học thực hiện cầu nguyện 20 phút một ngày, theo tu pháp của vị Thầy thì mõi ngày cầu nguyện ít nhất 20 giờ, thì kết quả mang lại thì không thể nghĩ bàn. Cụ thể với tu pháp “Bồ Đề Tâm Định Quán” do vị Thầy phát lồ, có thể thực hành cầu nguyện mọi lúc, mọi nơi liên tục trong ngày, thông qua 16 động tác trong sinh hoạt hằng ngày. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 43. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Phật pháp là một khoa học tâm linh mà Đức Phật đã dạy hơn 2500 năm trước, ngày nay khoa học hiện đại đang mò mẫm, nghiên cứu và phát hiện ra những điều mà Đức Phật đã dạy đã được ghi trong kinh điển. Con hoan hỷ với công trình khoa học tâm linh về “cầu nguyện” do Thầy phát lộ đã công bố cách đây nhiều năm trước các nghiên cứu của khoa học hiện đại và công trình tâm linh về “cầu nguyện” của Thầy đầy đủ và toàn diện giúp đệ tử, học trò Mật gia Song Nguyễn có một pháp tu dễ dàng và hiệu quả mà được Đức Phật và Thánh đức chỉ dạy còn truyền thừa đến tận ngày nay mà các tịnh trú đạo Phật khác lãng quên, thậm chí có vị tỳ kheo cho rằng cầu nguyện không có tác dụng mà không hiểu là “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, đối tượng để cầu nguyện và lời cầu nguyện có đúng quỹ đạo chánh pháp hay không.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 44. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc thư gửi các trò 285:”CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu về lợi ích của việc cầu nguyện ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 46. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết “Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của Thầy ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con đã hiểu được rằng:
  Công trình khoa học biện chứng tâm linh đầy đủ và toàn diện về đề tài Cầu Nguyện của Thầy đã đưa ra những luận chứng, luận cứ vững chắc, sắc bén để bảo vệ luận đề: “Cầu nguyện là một pháp thực hành hiệu quả vô song được Đức Phật và Thánh Đức chỉ dạy trước đây, còn truyền thừa đến ngày nay mà Mật Gia Song Nguyễn tiên phong đi đầu trong hoạt động cầu nguyện mà lâu nay các tịnh trú đạo Phật lãng quên”.
  Hơn 15.000 từ trong 8 bài viết của Thầy và 1 bài viết của đạo huynh Mật Kiên đã phân tích rõ ràng sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của hoạt động tâm linh cầu nguyện, sự vận hành một cách khoa học của nguyên lý “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, nhân quả tương ưng” khi cầu nguyện cũng như mô thức thực hành cầu nguyện nhằm mang lại kết quả tốt: Cầu nguyện những gì, cầu nguyện với ai và cầu nguyện theo quỹ đạo nào.
  Nhờ được vị Thầy từ bi ban tặng một “toa thuốc” lợi lạc như vậy nên học trò, đệ tử Mật Gia Song Nguyễn chúng con hiểu được cách vận dụng phương thuốc quý giá Cầu nguyện để chữa lành bệnh tâm, bệnh thân, mang lại hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội trong đời này và đạt giải thoát sau khi mạng chung.
  So với những hiệu quả thế gian và xuất thế gian mà hoạt động cầu nguyện trong Đạo Phật mang lại thì việc cầu nguyện không đúng đối tượng, không có phương pháp, không vì mục đích tối thượng được đề cập trong các công trình khoa học hiện đại giống như một loại thuốc giả, thuốc kém chất lượng nên chỉ có tác dụng cải thiện được phần nào sức khỏe thể chất và tinh thần trong hạn cuộc luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 47. Lương Ngọc Kiên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng đã đọc bài ” Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” rồi thưa Thầy.

  Qua cuộc khảo sát nhiều năm khảo cứu của nhiều nhà khoa học, chuyên gia tâm lý học, chuyên gia tâm thần học từ nhiều trường đại học danh tiếng thế  giới như đại học Harvard, đại học Bowling Green.. cho thấy cầu nguyện thường xuyên giúp cho con người tránh được trầm uất, trầm cảm, có sức khoẻ tốt hơn, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần được khởi niêm tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Đó là những khái niệm của khảo cứu khoa học trên thế giới.

  Còn trên thực tế ở Mật gia Song Nguyễn trên Chanhtuduy.com Thầy đã viết bài đầu tiên là ” Cầu Nguyện: từ thực tế đến hoạt động tâm linh” về chủ đề này đã đi trước 4 năm.

  Qua đây con hiểu biết được đối tượng cầu nguyện là ai? Đạo Sư Liên Hoa Sanh, Bổn Tôn Quán Âm Tứ Thủ, Vị Thầy. Mà sâu trong tâm thức Vị Thầy là kênh vận chuyển thần lực từ cõi thanh tịnh Đức Phật đến đệ tử.

  Học trò con xin ghi nhớ nằm lòng cầu nguyện như sau: ” Để giải thoát chúng sanh khỏi lục đạo luân hồi, phát nguyện về Tây phương Cực lạc, chúng con hôm nay thực hành quán tưởng Bổn Tôn, xin ngài gia trì thần lực.”

  Con xin được phép nghe theo lời Thầy dạy là: Quán xét thực nghĩa, đầu tư trí  lực, y giáo phụng hành.

  Con cầu nguyện Thầy và Cô thân tâm an lạc, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh

  Om Mani Padme Hum

   

 48. Mật Pháp Khánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết về “cầu nguyện”, con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến và truyền dẫn chánh pháp cho học trò và đệ tử về sự vi diệu của pháp “cầu nguyện” ở Mật Gia Song Nguyễn.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 49. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

   

 50. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ với những nghiên cứu khoa học chứng minh mối liên hệ giữa cầu nguyện và sức khoẻ qua các thống kê và phân tích chu đáo về các phản ứng hoá sinh. Tuy vậy, bài viết không đề cập (đến nguyên lý hoạt động và lợi ích) về mặt tâm linh, dù kết luận những lời cầu nguyện mang ý nghĩa tâm linh mới mang lại hiệu quả. Điều này để lại cho bạn đọc một sự hồ tâm linh và cảm giác sống sượng khi muốn thực hành theo.

  Qua các bài viết trong loạt bài “Cậu nguyện” trên chanhtuduy, con nhận thấy được nguyên lý hoạt động và lợi ích của cầu nguyện một cách toàn diện và có hệ thống hơn, xây dựng niềm tin “ngẫm mà tin,” vượt ra những hiểu biết đã được khoa học chứng minh về cầu nguyện. Con hoan hỉ vì được tiếp cận với nguồn tri kiến đi trước thời đại như thế. Bằng chứng rõ ràng nhất là trong khi gần như tất cả các bài viết về cầu nguyện hay thiền đều khuyến khích bạn đọc thực hành vài chục phút đến vài tiếng mỗi ngày thì ở Mật Gia đã có pháp thực hành cầu nguyện và thiền gần như cả ngày.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết đầy lợi lạc, khiến con thêm trân quý cơ hội tiếp cận Chánh pháp Phật đà thông qua sự hướng dẫn của vị Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 51. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong Thư gửi các trò 285 của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được những lời cầu nguyện đúng quỷ đạo chánh Pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 52. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” rồi ạ.

  Các cuộc nghiên cứu, khảo sát của các nhà khoa học, chuyên gia tâm lý, chuyên gia tâm thần học mặc dù ra sau 4 năm nhưng lại chưa toàn diện và triệt để như công trình nghiên cứu tâm linh của vị Thầy. Điều này càng khẳng định rõ hơn sự trí huệ của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Om Mani Padme Hum!

 53. Khánh Nga says:

  kính Bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Nga con đã đọc bài Thư gửi các trò 285.

  Con Thành tâm cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ và trường thọ lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

 54. Kính Bạch Thầy !
  Con hoan hỷ với tính hiệu quả của cầu nguyện được kiểm chứng bởi nhiều khoa học gia, chuyên gia tâm thần học, tâm lý học… . Và họ đã cho thấy cầu nguyện thường xuyên giúp cho con người tránh được trầm uất, trầm cảm, nhờ đó mà giảm thiểu những bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống.
  Tuy nhiên, họ sau nhiều năm nghiên cứu vẫn cho thấy “thời khoa học hiện đại” vẫn đi sau “khoa học tâm linh”. Bởi ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy đã tiên phong khơi dậy và luận giải cho chúng con về đề tài “cầu nguyện” này trước đó 4 năm, trong khi các tịnh trú đạo Phật đã lãng quên ; Không chỉ 1 mà là 8 kỳ, lại còn có thêm 1 bài cảm của đạo huynh Mật Kiên, tổng độ dài hơn 15.000 từ ; Không chỉ đơn giản liên quan đến bệnh lý, bệnh tâm như trầm uất, trầm cảm, căng thẳng tâm lý, xúc tình tiêu cực mà vị Thầy còn chỉ ra những khía cạnh tâm linh cao diệu hơn : giúp học trò tiếp cận con đường giác ngộ và trưởng dưỡng Bồ đề tâm, đặc biệt là trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư theo phương châm “Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, tích tập bao công đức nên được “Hạnh phúc tự tâm. Hanh thông thế sự. Thành đạt xã hội”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy nhắc nhở và khuyến tấn học trò đệ tử chúng con nên quán xét thực nghĩa: là hành giả đạo Phật, chúng ta không cầu khỏi bệnh thân; mà cần đầu tư trí lực để lành bệnh tâm. Con xin nghe và y giáo phụng hành.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” rồi ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 56. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ”Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN : vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 57. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” rồi ạ.

  Qua bài viết giúp con hiểu được sau nhiều năm nghiên cứu các nhà khoa học mỹ đã kiểm chứng được tính  hiệu hiệu quả giúp ích cho con người tránh được sự trần cảm, “giảm thiểu những bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống “qua sự cầu nguyện được đăng vào năm 2017. Còn công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện vị Thầy phát lồ đã đi trước 4 năm qua 8 bài viết, cùng với nhiều khía cạnh khác nhau dựa trên nền tảng trí tuệ phật đà, cùng với những phương tiện thiện sảo giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng vào trong cuộc sống thường nhật, cầu nguyện qua 16 động tác phát Bồ đề tâm dần tích lũy công đức và trí tuệ và đạt được ba mục tiêu ; hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, và có được cuộc sống an lạc đời này cực lạc đời sau thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

   

  OM AH HUM

   

   

   

 58. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 59. Mật Nhi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con hoan hỉ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy khi đã nghiên cứu hoàn thiện những công trình khoa học tâm linh trong đó có cầu nguyện, đi trước cả những chuyên gia chuyên ngành nổi tiếng thế giới. Nhờ công trình nghiên cứu này chúng con đã nhận thấy được rõ lợi ích của việc cầu nguyện. Tuy nhiên, nếu không cầu nguyện đúng theo quỹ đạo chánh pháp thì có thể lời cầu nguyện sẽ tác động đến các quỷ thần từ đó tâm bị ràng buộc bởi tà linh.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  OM MANI PADME HUM

 60. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của Thầy rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn từ bi Bồ đề tâm của vị Thầy đã khai thị cho con qua bài viết đầy sâu sắc này ạ.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và bồ đề tâm của Thầy với công trình nghiên cứu khoa học tâm linh về đề tài “cầu nguyện”, đi trước những công bố của các nhà nghiên cứu khoa học nhiều năm song toàn diện hơn cả về mặt qui mô và hiệu quả về tinh thần, tâm lý, tâm linh. Có thể thấy trong kết quả nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ giải quyết được một phần nhỏ những căng thẳng tâm lý, do đó dẫn đến cải thiện sức khoẻ thể chất. Đó là nguyên lý tác động qua lại của nguyên tố thô và nguyên tố vi tế thể hiện trong sức khoẻ thể chất và tinh thần (thực hành cầu nguyện giúp vô hoạt các gen kích hoạt viêm và làm chết tế bào nhanh chóng, cải thiện các chức  năng của cơ thể), song chưa chạm đến yếu tố tinh tuý. Do đó, sự khẳng định của các nhà khoa học về việc nhóm người cầu nguyện đến Thiên chúa cải thiện chứng đau nửa đầu là chưa hoàn chỉnh và thiên lệch về mặt đối tượng tác động mà chưa có chứng minh cụ thể. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu tầm quan trọng của đối tượng cầu nguyện rằng “ai đó chưa đạt tam thân (pháp thân, báo thân, hoá thân) và ngũ trí (diệu quan sát trí, đại viên cảnh trí, thành sở tác trí, pháp giới thể tánh trí và bình đẳng thánh trí) sẽ không có khả năng ban phước và đáp ứng nguyện vọng của người cầu nguyện” và “Đạo sư Liên Hoa Sanh, Bổn Tôn Quán Âm Tứ Thủ và vị Thầy là những đối tượng mà chúng ta cầu nguyện nhanh thành tựu ước nguyện bởi do các đại nguyện của họ đã phát lộ”. Qua đó, con cảm niệm ơn phước nhờ tu pháp cầu nguyện trong cả không gian linh thánh và qua 16 động tác hằng ngày (bồ đề tâm định quán) do Thầy phát lồ mà chúng con được thực hành cầu nguyện ít nhất là 20 giờ một ngày. Công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện của Thầy không chỉ  trình bày những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải toả trầm uất, giảm cảm xúc tiêu cực mà còn đưa ra mô thức tâm linh trưởng dưỡng bồ đề tâm, tích luỹ công đức và gia tăng năng lực trí huệ Phật đà, một tu pháp đem lại hiệu quả hoàn chỉnh ba trong một về cả mặt tâm lý, tinh thần và tâm linh. Những hiệu quả do tu pháp cầu nguyện mang lại có thể thấy rõ là sự phát triển của Mật gia Song Nguyễn, qua sự trải nghiệm của các học trò, đệ tử Mật gia trong 3 phương diện hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội qua rất nhiều bài viết, bài chia sẻ. Con cảm tạ ơn ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy, qua bài cầu nguyện con cứ suy ngẫm mãi và con hiểu được rằng đã đa phần người thế giang và Phật tử chuyền thống họ tinh vào thánh thần trời nên họ cầu nguyện với những đối tượng này và mong họ ban phước lành cho họ đâu biết được rằng những đối tượng này không thể ban phước lành cho họ được ban thân con lúc trước khi con chua hạnh ngộ vị Thầy con cũng giống như họ con cầu nguyện và con trả lễ có lúc con thất mắt làm như vậy là mình hối lộ thân thánh quá mà con không biết hỏi ai cho đến khi con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy và những gì con thất mắt đã được gải tỏ và con hiểu được thờ những bật đán thờ cầu nguyện thành tâm  với vị Thầy và Bổn Tôn là đủ  .Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 63. Mật Hòa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này viết của Thầy và bài báo trong đường link đính kèm rồi ạ.

  Qua bài viết, con nhận ra, rõ ràng khoa học dù tiến bộ đến mấy cũng chỉ mới phát minh và nghiên cứu ra những hiệu quả hạn cuộc của Cầu nguyện, còn về phương pháp khai thác hiệu quả năng lượng từ Cầu nguyện vẫn còn là bài toán khó, mà tại Mật gia Song Nguyễn chúng con đã được Thầy chỉ dạy từ rất lâu qua loạt 8 bài viết về Cầu nguyện.

  Nhờ những luận giảng của Thầy, con thêm lần nữa nhận thức được sự siêu việt của pháp Cầu nguyện nhà Phật, khi mà với những tôn giáo thờ Trời, Thần, Quỷ, Vật, người ta thường cầu nguyện cho những ước muốn vị kỷ, mang nặng tâm lý “xin cho”, với những đối tượng thậm chí không thể có khả năng nghe được những lời cầu nguyện của họ, thì đối với hành giả nhà Phật khi đã có được tri kiến Giải thoát, hiểu được rằng cầu nguyện những gì là chính đáng, cầu nguyện đến đúng đối tượng và quỹ đạo trên diễn trình “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, thì không những thành tựu những gì cầu nguyện mà còn đạt được được ba mục tiêu: hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đặc biệt là mục tiêu Giải thoát tối thượng sau mạng chung.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

 64. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc thư gửi 285. của Thầy rồi ạ.

  Qua bài con hiểu những chuyên gia tâm lý học sau nhiều năm khảo sát, khảo cứu cầu nguyện đem lại lợi ích cho con người, những nghiên cứu ấy chỉ đáp ứng trong hạng cuộc, tránh được trầm uất, trầm cảm, giảm thiểu về bệnh thân, khởi niệm tích cực lạc quan trong cuộc sống, đối tượng cầu nguyện thuộc tôn giáo ngoại đạo, nếu được thỏa nguyện trong năm này nhưng năm khác nặng hơn.

  Còn công trình khoa học tâm linh của vị Thầy, đi trước 4 năm dung lượng bài viết của Thầy kéo dài 8 kỳ, cộng thêm bài của đạo huynh Mật Kiên nhiều hơn 15.000 từ, những đối tượng mà vị Thầy hướng dẫn cầu nguyện đã đạt giải thoát, vị Thầy là kênh vận chuyển trung gian, học viên phải tự lực hành pháp mới có tha lực hộ trì, chữa bệnh tâm lẫn bệnh thân an lạc đời này cực lạc đời sau. Nhưng vẫn cần các biện pháp điều trị y tế hiện đại, nhất là khi trong tình trạng cấp bách.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

   

   

   

   

 65. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Biết đến chanhtuduy con mở mang được tầm hiểu biết của mình về Phật pháp, không còn bám chấp tin vào tà kiến, và hiểu được tầm quan trọng của cầu nguyện. Cầu nguyện giúp chúng ta hanh thông hơn trong cuộc sống, giải tỏa tâm lí, từ đó làm mọi việc thoải mái thuận lợi hơn.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 67. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  con đã đọc xong thư gửi các trò 285 của Thầy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 68. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài “Thư gửi các trò 285: Cầu nguyện: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”.

  Con cảm tạ Thầy luận giảng cho chúng con hiểu được những lợi ích của cầu nguyện trong đạo Phật.

  Năm 2017, báo Tri thức trẻ có đăng bài các khảo sát nghiên cứu nói về lợi ích có được của cầu nguyện là giúp tránh được trầm uất, trầm cảm, giảm thiểu bệnh về tim mạch, chịu đựng tốt hơn về bệnh khổ, dần được khởi niệm tích cực, lạc quan trong cuộc sống. Vị Thầy “đi trước thời đại” khi cách đây 4 năm so với thời điểm đăng đã có những nghiên cứu khoa học tâm linh đồ sộ thông qua loạt bài “Cầu nguyện” kéo dài 8 kỳ. Vị Thầy đã chỉ ra được sự vi diệu của việc cầu nguyện chính đáng, ngoài cải thiện được sức khỏe thể chất, tinh thần, hành giả đạo Phật được nâng cao sức khỏe tâm linh, có được hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om mani padme hum!

   

 69. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu rằng mục đích của khoa học là phục vụ con người, chung quy là giảm bớt vất vả cho nhân loại, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất cho đến tinh thần. Công trình nghiên cứu về lợi ích cầu nguyện của các nhà khoa học trên thế giới cũng hướng đến tiêu chí đó. Tuy vậy kết quả nghiên cứu chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh thân như tránh được trầm uất, trầm cảm, giảm thiểu bệnh tim mạch,….Các nhà khoa học chưa thể đưa ra phương pháp thực hành cụ thể cho tất cả mọi người. Trong khi đó, công trình khoa học tâm linh của vị Thầy ở Viện Nghiên cứu Tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí đã cụ thể hoá một cách chi tiết phương pháp cầu nguyện bài bản, hệ thống đem lại lợi lạc trong 3 phương diện : hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội. Điều cốt yếu là trị được tâm bệnh, an lạc đời này – cực lạc đời sau. Điều đó chứng minh rằng đạo Phật bao gồm cả khoa học và vượt qua khoa học.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy với tu pháp Bồ đề tâm định quán, giúp cho những hành giả cư sĩ như đệ tử chúng con có thể diễn tập, thực hành ít nhất 20 giờ trong một ngày, không hạn chế không gian và thời gian theo diễn trình “Tự lực hành pháp, tha lực hộ trì” nhằm lợi người lợi mình.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & an tịnh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 70. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ đọc bài Thầy được viết từ thông tin được chia sẻ của đạo huynh Mật Tịnh Giác: “Thư số 285: CẦU NGUYỆN: Vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh”. Con nhận thấy được rằng công trình của vị Thầy đã đi trước 4 năm so với công trình khoa học được đăng trên Huffington Post. Qua 8 bài cầu nguyện của Thầy và 1 bài của đạo huynh Mật Kiên, đã chỉ ra được những lợi ích mà cả khoa học cũng chưa tìm thấy được và các chùa chiền khác cũng bỏ quên từ lâu. Con cảm ơn Thầy đã viết bài giúp đệ tử chúng con và chúng sanh hiểu thêm được lợi ích của việc cầu nguyện mà nhờ đó chúng con thấy được và tinh tấn thực hành. Con cảm ơn Thầy đã viết bài. Con cảm ơn huynh Mật Tịnh Giác đã chia sẻ thông tin.

  Cầu nguyện cho Thầy và Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng con và chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 71. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bày viết này

  Con cũng hoan hỷ khi được biết đến loạt bài viết công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện do Thầy phát lộ, loạt bài viết trình bày những nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất, cầu nguyện để trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tích lũy công đức và gia tăng năng lực trí huệ. Con rất hoan hỷ vì con sắp đọc loạt bài này, sắp được tiếp thu thêm nhiều kiến thức tâm linh quý báu như loạt bài Quỷ sự mà Thầy đã dày công giảng giải.

  Con biết được rằng, Đối tượng mà ta cầu nguyện là Đạo sư Liên hoa sanh, Bổn tôn Quán Âm Tứ Thủ, vị Thầy của mình. Đó là những đối tượng mà chúng ta cầu nguyện nhanh thành tựu ước nguyện bởi do các đại nguyện của họ đã phát lộ. Ở đây vị Thầy là kênh vận chuyển thần lực từ cõi thanh tịnh Đức Phật đến đệ tử. Không nên cầu nguyện Trời, Thần, Quỷ, Vật.

  Cầu nguyện trong đạo Phật chỉ thành tựu khi diễn trình của tu pháp này là “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”. Một đạo hữu đạo Phật khi tự lực hành pháp đều hiểu cầu nguyện những gì chính đáng, cầu nguyện với ai, và cầu nguyện trong quỹ đạo nào để ước nguyện chính đáng được viên thành. Và minh chứng không thể nghỉ bàn là các đạo huynh đạo hữu ở Mật Gia đã đạt thành tựu hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, sau khi gửi comment trên, con quay lại bấm vào những link của loạt bài trên thì mới nhận ra là mình chưa đọc được, con sám hối vì sự vội vàng của comment trước đã ghi là “con sắp đọc loạt bài cầu nguyện” ạ.

 73. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy, sau khi gửi comment trên, con quay lại bấm vào những link của loạt bài trên thì mới nhận ra là mình chưa đọc được, con sám hối vì sự vội vàng của comment trước đã ghi là “con sắp đọc loạt bài cầu nguyện” ạ.

 74. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi nhắc nhở, giúp con thấy được những lợi ích lớn lao của tu pháp cầu nguyện. 

  Điểm lại những khía cạnh khoa học tâm linh của tu pháp cầu nguyện trong đạo Phật có thể kể đến từ nguyên lý tiêu trừ mặc cảm, giải tỏa trầm uất, trưởng dưỡng Bồ đề tâm, tích lũy công đức và trí tuệ Phật đà, cho đến đối tượng cầu nguyện phù hợp và phương thức cầu nguyện bằng các hoạt động hàng ngày đều được vị Thầy thể hiện rõ trong loạt bài 8 kỳ về cầu nguyện trên Chanhtuduy.com. Như lời Thầy chỉ dạy trong bài, là một hành giả đạo Phật, bản thân con không cầu khỏi bệnh thân mà cần lành bệnh tâm. Con hiểu rằng bản thân con nên hướng sự cầu nguyện của mình tới lợi lạc của chúng sanh, trong đó tu pháp Bồ đề tâm định quán mà vị Thầy đã từ bi phát lồ chính là phương tiện thiện xảo giúp con có thể thực hành hay diễn tập liên tục, đơn giản thông qua các hoạt động hàng ngày. Kết quả của hoạt động cầu nguyện theo đúng diễn trình chánh pháp thể hiện rõ trên 3 phương diện là hạnh phúc tự tâm, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội đã được minh chứng rõ rệt qua nhiều câu chuyện của các đạo huynh, đạo hữu trong Mật gia Song Nguyễn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy và nhắc nhở. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 75. Tantra Mishataru says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Mishataru sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết này. Con đã lạc lối lại trở thành tín đồ thiên chúa giáo một lần nữa với suy nghĩ rằng khổ đau của con sẽ kết thúc. Điều con không biết đó là con đã bị lời dối và rất nhiều khổ đau, khó khăn bắt đầu đến với con. Con nhớ rất rõ rằng có lần con cầu nguyện đến vị thần và lúc đó cuộc đời con thay đổi nhưng ngay sau đó thì mọi điều tồi tệ lại ập đến. Từ đó,  con hiểu rằng con đã đi sai đường. Chúa trời trong đạo Thiên chúa thậm chí làm cho con nghi ngờ bản thân mình và luôn nghĩ mình có tội kể cả khi con không làm gì. Và con đã từ bỏ đạo thiên chúa và lựa chọn học đạo Phật bởi vì đây là con đường đúng đắn giúp con nhận ra Phật tánh bên trong và hiểu được bản thân mình. Điều lợi lạc của đạo Phật là đạo Phật giúp chúng sanh hiểu được nguồn gốc của sợ hãi để đoạn trừ nó thay vì chìm trong niềm tin mù quáng vì sợ hãi như trong đạo thiên chúa tuyên truyền cho tín đồ của mình.

  Con chân thành cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện Thầy thân tâm an tịnh,  trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

  ………………………………………………………………

  Thank you Holy Guru for this article. I was misleaded to be a Christian again so that my suffering will end. Little did i know i was deceived and much problems Starting arising later and i remembered once i pray to a deva, your life will change shortly and then later return back to worse. And my conscious was even telling me i am not in the right place after all. Christianity god (deva) made me even doubts myself and become guilty for nothing. I made my choice and i left and to be a Buddhist as this is the right way to even realize your inner Buddha and to understand how you feel. Good thing about Buddhism it shows you how to understand your fears instead of dwelling in unreasonable faith which Christianity tells you to. Thank you Guru. May peace of Buddha be with you and live long for the sake of all sentient beings.

  Om Mani Padme Hum.

   

 76. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ khi được đọc Thư gửi các trò 285 của vị Thầy ạ. Con hoan hỷ khi được biết công trình khoa học tâm linh về CẦU NGUYỆN của vị Thầy đã “đi trước thời đại”, với sự toàn diện và nhiều góc cạnh ý nghĩa, làm rõ được nguồn gốc sâu xa của vấn đề trong khi đó khoa học hiện đại mới chỉ là những bước đi đầu tiên trong sự nghiên cứu. Những giải pháp của khoa học hiện đại mới chỉ hỗ trợ giải quyết phần ngọn, thấy được sự hiệu quả tạm thời qua những con số thống kê, trong khi đó công trình tâm linh của vị Thầy đã đi thẳng vào nguồn gốc vấn đề, xác định đúng đối tượng cầu nguyện là ai. Con hoan hỷ và cảm thấy ơn phước khi được theo học nơi vị Thầy, đi theo con đường khoa học trên nền tảng trí huệ Phật đà, là con đường Trung đạo đi tới Giác ngộ Giải thoát nhưng thật hiếm có khó tìm ngày nay.

  Chúng con nguyện tinh tấn “tự lực hành pháp” để đạt tới mục tiêu tối thượng, không phụ công ơn giáo hóa của vị Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 77. Tantra Sagovana says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Sagovana sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con là Tantra Sagovana.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Bài viết luận giảng cho con hiểu về cầu nguyện theo tri kiến Phật đà và chúng con nên sùng kính vị Thầy và đối tượng cầu nguyện chúng con hướng đến là vị Thầy, Đạo sư và chư Phật chứ không phải vị thần hay trời.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  Con – Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

  ……………………………………………………………………………………

  Dear Guru,

  My name is Tantra Sagovana.

  Thank you for sharing this article.

  This article explains prayer from a Buddhist point of view and explains that we should have devotion in and pray to Guru, Guru Rinpoche and Buddhas instead of devas and asuras.

  May all sentient beings be free from suffering and get enlightened.

  Om Mani Padme Hum.

  Tantra Sagovana (Ahmed Khan)

 78. Simon Michael says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của bạn đọc Simon Michael sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết tuyệt vời này về cầu nguyện. Con đã từng là tín đồ thiên chúa giáo, con chưa từng biết rằng các vị thần không giúp được gì, có thể lời cầu nguyện hôm nay ứng nghiệm nhưng ngày mai thì chúng con lại gặp rắc rối, khó khăn.

  Con cầu nguyện Thầy để tâm để con tích lũy được công đức.

  Khi con là tín đồ thiên chúa giáo, con cầu nguyện liên tục hàng ngày nhưng không có kết quả gì, nhưng giờ tin rằng khi con theo học đạo Phật và theo những lời chỉ dạy của Thầy sẽ giúp con vượt qua mọi khó khăn và làm lại cuộc đời mình mà không phải hối tiếc.

  …………………………………………………………………………………..

  Dear Guru,

  Thank you for this wonderful article of prayer.  I was once a Christian nerve no devas never help,devas help today tomorrow you are in trouble. Guru please give the spirit of your discipleship of praying so that I can achieve merit on time.  when I was a Christian I prayed all the time with no results but I believe now that I believed buddahism and it practice you will make heist to help me to over come my problems and start life again without regrets

 79. Tiến sĩ Laxman Aucharmal says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của tiến sĩ Laxman Aucharmal sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tôn quý!

  Con đảnh lễ Thầy.

  Thầy luận giảng và minh họa về “cầu nguyện” thật hay. Con hiểu được tầm quan trọng của cầu nguyện trong đời sống cá nhân,  đời sống gia đình và xã hội. Sự ứng nghiệm của lời cầu nguyện phụ thuộc vào đối tượng cầu nguyện mà người cầu nguyện hướng tới. Trong bài viết Thầy cũng luận giảng rất rõ cầu nguyện ảnh hưởng đến tâm lý,  tinh thần và sức khỏe thể chất. Cầu nguyện không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân mà còn có tác động đến xã hội. Nhưng trong bài Thầy cũng phân tích rõ rằng lời cầu nguyện ứng nghiệm phụ thuộc vào đối tượng cầu nguyện. Nếu đối tượng cầu nguyện là ma,  quỷ thì thời gian cầu nguyện ứng nghiệm là rất lâu và người cầu nguyện sẽ chịu nhiều khổ đau dưới nhiều hình thức khác nhau. Ngược lại, đối tượng cầu nguyện là các bậc thánh hoặc người đạo hạnh thì lời cầu nguyện được ứng nghiệm ngay và người cầu nguyện sẽ viên thành ước nguyện bởi vì hành giả cầu nguyện người đức hạnh với tâm thanh tịnh.

  Trong cuộc sống, con hiểu rằng chúng con nên nương tựa vào người đạo hạnh,  trí tuệ thì chúng con sẽ tránh được hậu quả,  những điều xấu trong tương lai. Ngược lại, nếu chúng con giao du với người xấu, tà kiến thì chúng con sẽ không biết bộ mặt thật của họ và không biết được ý đồ xấu ẩn sau vẻ bên ngoài.

  Bài viết của Thầy thật hay và ý nghĩa. Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này.

  ……………………………………………………………………………………………………..

  Respected Guru,

  Surrender to you.

  You nicely explicit advisory lecture on” Pray “.

  The important of pray in personal life, Domestic life and social life. The effect of prayer is dependent on the object of  prayer. Also you nicely mentioned that praye effects through the view of psychological, psychatrics and individual health . Physical Health, psychological health and too social health. But you analysed that you will get effect as per to whom you are praying . If you pray for getting certain object from Ghost and Evil minded  you will get it but very after duration of time you will get suffering, get sorrow of different types. In compare of this if you pray to God or Godly man through the pray you will what demanded , you will get satisfaction , because you pray to good man with your clear mind. In mundane life you should be conscious that from you should take help, take help from good characterize person  from a wise man  by which you will be free from bad events in future.If you have taken help from bad meritorious person ,his vision might not clear , a bad desire may be hidden behind it. Technically very nice lecture . I like it.

  Thank you for good plasam.

   

 80. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Cầu nguyện: vài đối chiếu giữa khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” của Thầy ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp lợi lạc, giúp chúng con biết và hiểu cầu nguyện đã được Đức Phật và Thánh Đức chỉ dạy là một pháp thực hành hiệu quả vô song! Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát lộ ra công trình khoa học tâm linh về cầu nguyện và cho phép chúng đệ tử, học trò chúng con được thực hành, diễn tập!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 81. Mật Diệu Hương says:

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ!

 82. Mật Tất Kiểm says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết rồi ạ “Cầu nguyện: đối chiếu khoa học hiện đại và khoa học tâm linh” con hiểu được ý nghĩa của cầu nguyện. Hơn thế là tự hào thì là con của Phật, là học trò của Thầy được Thầy truyền pháp cho chúng con có thể dùng pháp tu mọi lúc mọi nơi bằng những câu cầu nguyện dành cho tất cả chúng sanh. Điển hình qua 16 lời cầu nguyện có thể thực hành ở bất kỳ lúc nào bất kỳ nơi đâu.

  Sự cầu nguyện nhằm tích lũy công đức trên con đường tu và giúp cho người tu luôn “tỉnh thức” ở trong quỹ đạo chánh pháp. Với những người thờ Thiên, Thần, Qủy,Vật thì sự cầu nguyện “xin xỏ” ở đây không có tác dụng mà đôi khi là ngẫu nhiên lúc được lúc không vì chính nguyện lực cũng như uy quyền của Thiên, Thần, Qủy, Vật chưa tới. Tự hào là con của đấng Hóa Thân Hoàn Vũ với nguyện lực phổ độ chúng sanh, cùng với sự chỉ dạy của người Thầy tuệ tri thức đã cho chúng con tích lũy công đức như núi ngày qua ngày.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status