Aug 2, 2014

Posted by in Ứng dụng thực hành | 22 Comments

CHÂN – NGỤY (CHÁNH – TÀ): VỀ ĐÂU SỐ PHẬN NHỮNG CÂU KINH?

Trong kinh “Đại tập Nguyệt Tạng”, Đức Phật có dạy rằng sau khi Phật nhập Niết bàn, Phật pháp sẽ lần lượt trải qua 5 thời kỳ kiên cố. Trong đó, thời kì chánh pháp hay còn gọi là thời kỳ “giải thoát kiên cố”(500 năm sau khi Đức Phật viên tịch), nhiều vị tu hành được chứng đắc, trong 100 người tu cũng có được 70-80 người đắc quả. Ở thời điểm hiện tại khi đã qua hơn 2500 năm từ khi Đức Phật nhập Niết bàn, chúng sanh đang trải qua thời kỳ “đấu tranh kiên cố”, Phật tử vì ngã chấp và tự ái quá nặng, nên trong đạo lẫn đời thường xảy ra nhiều cảnh tranh đua lẫn nhau. Tam Bảo không còn đúng theo thiệt nghĩa nữa. Sinh ra ở trong thời đại mạt pháp, có nghĩa là chúng sanh hầu hết với căn cơ


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status