Aug 17, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 15 Comments

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU Bấm vào link sau để nghe:  Thực chất về cầu an cầu siêu – phần 1 http://matgiasongnguyen.net/wp-content/uploads/2013/08/Chan-that-bao-hieu-1.wav Bấm vào link sau để nghe:  Thực chất về cầu an cầu siêu – phần 2 http://matgiasongnguyen.net/wp-content/uploads/2013/08/Chan-that-bao-hieu-2.wav – Hết

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status