Aug 17, 2013

Posted by in Giảng Pháp | 14 Comments

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU

Bài giảng: THỰC CHẤT VỀ CẦU AN CẦU SIÊU Bấm vào link sau để nghe:  Thực chất về cầu an cầu siêu – phần 1 http://matgiasongnguyen.net/wp-content/uploads/2013/08/Chan-that-bao-hieu-1.wav Bấm vào link sau để nghe:  Thực chất về cầu an cầu siêu – phần 2 http://matgiasongnguyen.net/wp-content/uploads/2013/08/Chan-that-bao-hieu-2.wav – Hết


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status