Nov 2, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 27 Comments

CHÂN THẬT LÀ GÌ, Ở ĐÂU, THẾ NÀO?

CHÂN THẬT LÀ GÌ, Ở ĐÂU, THẾ NÀO? Kính bạch Thầy, Sau khi đọc bài “Hồn cỏ mùa thu” (http://chanhtuduy.com/thu-gui-cac-tro-230-hon-co-mua-thu/) con ngộ ra được rất nhiều giá trị trong đó Thầy minh định về “chân thật tối thượng”. Con suy nghĩ về điều này rất nhiều vì khái niệm “chân thật” có lẽ không mới nhưng “chân thật tối thượng” thì là một điều có lẽ lần đầu con được nghe và thấy rất tâm đắc. Dù hiểu biết về Đạo pháp còn hạn chế song con mạnh dạn viết đôi dòng suy nghĩ của mình về điều này, nếu có trái với chánh pháp con mong được Thầy chỉ dạy. Trước hết khái niệm về “Chân thật tối thượng” thì đã được Thầy chỉ rõ trong bài viết “Hồn cỏ mùa thu” là một phẩm chất siêu việt của con người được lập trên nền tảng chánh kiến, được gia cố bằng thực hành chánh pháp Phật


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status