Feb 24, 2015

Posted by in Ứng dụng thực hành | 19 Comments

Bài chia sẻ: Trải nghiệm thực hành “Phát Bồ Đề Tâm”

A Di Đà Phật,

Kính bạch Thầy, con xin đảnh lễ tạ ơn Thầy đã để tâm đến con từng chút một. Thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, con đã có nhiều lợi lạc về tâm thức và thế sự. Về tâm thức, con được đọc, được nghe những bài giảng quý báu của Thầy, được tham gia pháp sự nên con đã dần hiểu được những điều cơ bản của đạo pháp mà Đức Bổn Sư Thích Ca đã từ bi để lại cõi ta bà này, mà tránh được nhiều điều nghĩ và làm vô minh quay cuồng của xã hội hiện nay. Từ đó, cuộc sống của con trở nên nhẹ nhàng hơn, ít chịu áp lực bên ngoài. Về thế sự, cho đến thời điểm này thì tất cả đều diễn ra theo đúng những gì con mong muốn, con lên kế hoạch; và thậm chí cả những gì thầm kín cũng được toại nguyện.

Kính bạch Thầy, con hiểu rằng mọi thứ xung quanh con đều là vô thường, vì chúng đang thay đổi liên tục và sẽ thay đổi. Những gì con có được cho đến ngày hôm nay sẽ không như vậy mãi. Những khi khởi tâm kiêu mạn, tự mãn hay không kính trọng vị Thầy (là bất kính với Tam Bảo) thì chút ít thành tựu hôm nay sẽ trở thành hư không mà thôi. Hiểu được vạn pháp là vô thường, mọi vật là tạm bợ và giả dối (không bền vững, luôn thay đổi, không cố định) nên gặp được Thầy, được Thầy cho phép thực hành và truyền dạy giáo pháp và giáo điển của Đức Phật, tất cả đó là phương tiện để con thẳng tiến về thành phố Giải thoát.


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
Please login to read more or kindly send an email of request to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status