Dec 1, 2015

Posted by in Giáo điển | 36 Comments

CHIẾC ÁO TƯ TƯỞNG TRONG ĐẠO PHẬT

Bài diễn thuyết của thượng tướng Lưu Á Châu nêu rõ sự khác biệt giữa  Trung Quốc và Mỹ do hệ tư tưởng khác nhau của lãnh đạo và người dân của hai nước. Khoác lên “chiếc áo tư tưởng” khác nhau đã tạo ra hai hình thái xã hội cũng như chính trị khác nhau giữa Trung và Mỹ. “Chiếc áo tư tưởng” đó không chỉ thể hiện trên bình diện đời sống thế gian mà còn được nhìn thấy rõ trong lĩnh vực tôn giáo, đặc biệt là đạo Phật. “Chiếc áo tư tưởng” đó đã chi phối đạo Phật và tạo nên nhiều màu sắc khác nhau trong đạo Phật kể cả những biến tướng theo chiều hướng kể cả tích cực và tiêu cực. Đạo Phật lấy tuệ làm nghiệp, tập trung vào 3 yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không Điều


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to mgsongng[email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status