May 11, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 82 Comments

CHUYỆN VỀ CÁI ĐIỆN THOẠI, CÁI TI VI VÀ MỘT GIẤC MƠ

CHUYỆN VỀ CÁI ĐIỆN THOẠI, CÁI TI VI VÀ MỘT GIẤC MƠ Trong Pháp hội Hằng thuận tháng 4.2017, phần chia sẻ đã có những “tiết mục” đăng ký được Thầy đưa vào chương trình. Tôi không có đề tài nào nên chỉ làm khán giả. Thầy hỏi: “Nghĩ thử xem, có gì để nói không, Thầy sẽ bổ sung vào chương trình?”. Lúc ấy chợt lóe lên một câu chuyện mà nếu khai thác khía cạnh Pháp thì cũng có điều để chia sẻ, tôi liền bạch Thầy “Hay là để con nói về việc này?”. Thầy đồng ý. Sau đó vì thời gian hạn hẹp, tôi xin phép Thầy cho suy nghĩ thêm và sẽ chuyển thành bài viết để cúng dường Thầy và ngôi nhà Duy Ma Cật chanhtuduy.com sau. Với tôi, nói là sở đoản, viết là sở trường (so với sở đoản của chính tôi chứ không phải so với người khác). Thầy bảo “vậy cũng được”!

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status