Sep 3, 2018

Posted by in Giáo điển | 18 Comments

CÓ MỘT LOẠI XẢO BIỆN VỀ TÂM KINH BÁT NHÃ CẦN PHẢI BÁC BỎ

Kính bạch Thầy!

Liên quan đến Bát Nhã Tâm Kinh, gần đây giới nghiên cứu Phật học đã “dậy sóng” với bài viết của Thiền sư Thích Nhất Hạnh (TS.TNH). Trong bài viết, Thiền sư đã dịch và sửa lại Bát Nhã Tâm Kinh, đặc biệt là TS.TNH đã nhân dịp này mà “đá xéo” các Bậc Thánh đức.


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status