Apr 27, 2015

Posted by in Giáo điển | 35 Comments

CON ĐÃ HIỂU VÌ SAO 3 NĂM ĐẦU KHÔNG XEM ĐÂY NGHE KIA!

Thư gửi các trò 132: CHỚ BẢO VÔ TÂM LÀ CỨU CÁNH  Bài viết liên quan: THẦY VÀ GIÁO PHÁP NHÀ PHẬT, ĐÔI ĐIỀU CẢM NIỆM – Mật Kiên                                   CON ĐÃ HIỂU VÌ SAO 3 NĂM ĐẦU KHÔNG XEM ĐÂY NGHE KIA! Kính bạch Thầy! Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ân đức của Thầy khi Thầy từ bi giảng cho con một bài pháp ý nghĩa. Trong tuần trước, con đi công tác nên con vẫn còn sao lãng trong việc nghe pháp và viết comment. Con cúi đầu xin sám hối với Thầy và xin Thầy từ bi lượng thứ cho con. Qua bài viết của Thầy con hiểu thêm về việc tuân thủ thanh quy 3 năm không được xem đây nghe kia của tịnh trú Mật gia Song Nguyễn,và


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status