Jan 8, 2015

Posted by in Giáo điển | 24 Comments

CON VẸT CỦA LẠT MA

Kính bạch thầy, Con Mật Thái Dương vô cùng hoan hỉ và xin được cúi đầu đảnh lễ tri ân Thầy đã từ bi cho phép con được làm lễ sám hối trước sự chứng minh và gia hộ của tam bảo cũng như vị Thầy. Đây là bài viết con mới viết, con xin được trình bạch tới Thầy. Nếu có gì sai lệch với chánh pháp, con xin được sám hối, xin thầy từ bi tha thứ và khai thị. Sau những ngày tự kiểm điểm, nhờ thực hành pháp theo lời nghiêm giáo của Thầy, cuối cùng một duyên lành đã khởi phát ( với huynh Mật Tất Kiểm và cái điện thoại của huynh Mật Viễn đã cúng dường làm kênh hiển lộ trung gian) mà tôi nhận được sự cho phép của Thầy về Mật Gia trung tâm làm lễ sám hối. Thật khó có


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status