Oct 2, 2020

Posted by in Giáo điển | 103 Comments

Cư sĩ Phật Giáo là ai? (Nguồn từ: phatgiao.org.vn) ( Bài mở)

 1. Đường link: 

https://phatgiao.org.vn/cu-si-phat-giao-la-ai-d43967.html

Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả các hàng xuất gia.

Cư sĩ là “cư gia chi sĩ”, là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại gia, tâm họ là tâm xuất gia, họ có đủ trình độ Phật pháp, họ có đủ giới đức.

Người đó mới gọi là cư sĩ tại gia. Bậc cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và phải đem chính pháp thập thiện này để giáo hóa chúng sinh. Hiện nay nhiều vị Phật tử tự lạm xưng danh “cư sĩ” nhưng thực chất chỉ là Phật tử mà thôi, chưa đạt được danh “cư sĩ”. Phải như cư sĩ Duy Ma Cật có thể giảng kinh thuyết pháp, có thể lý luận với tất cả các hàng Phật tử tại gia và xuất gia.

Cư sĩ là những bậc có học có tu.

Cư sĩ là những bậc có học có tu.

Quả vị tu hành của người tu sĩ

Hoặc như thời trước ví dụ như cư sĩ Tâm Minh – Lê Đình Thám, có thể giảng được Kinh Lăng Nghiêm, không chỉ giảng dạy cho cư sĩ mà còn giảng dạy được cả cho người xuất gia. Đấy mới gọi là các bậc cư sĩ. Các vị đó tuy thân tại gia nhưng luôn hiện tướng Trưởng Giả, có địa vị trong xã hội, có uy quyền tiền của, do đó họ có thể làm tất cả những Phật sự một cách dễ dàng. Những người đó mới gọi là cư sĩ.

Ngày nay trong Phật pháp có cư sĩ Tống Hồ Cầm thật sự là vị có tu có học thức. Cư sĩ là gì? Sĩ là kẻ sĩ, là người có tri thức Phật học, nhưng họ ở tại gia họ tu chứ không phải chỉ nghiên cứu. Giới đức và sự tu tập của họ không kém gì người xuất gia.

Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.

Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.

Mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát. Hãy xem những việc mình làm từ khi sinh ra đến nay sát hại bao sinh linh, xem việc tu của ta là bao so với sự tạo ra nghiệp của ta để khi lâm chung ta sẽ được giải thoát”.

      Minh Tâm (TH)

 1. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài báo Thầy đăng rồi. Qua câu hỏi : Cư sĩ Phật giáo là ai? Và phần trả lời con cảm nhận được những ai được gọi là cư sĩ Phật giáo bởi họ là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia nghĩa là rời khỏi 3 nhà lửa: phiền não gia, thế sự gia và tam giới gia. Còn xuất gia nhưng lại không gọi là xuất gia bởi vì họ chỉ mang hình tướng đầu tròn áo vuông bên ngoài chứ tâm chưa rời khỏi ba nhà lửa.
  Con cảm ơn Thầy đăng bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 2. Cao Diệu Ngọc Bích says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài: Cư sĩ Phật giáo là ai rồi ạ. Như vậy cư sĩ là một người có tu có học,có đủ giới đức, có khả năng giảng được kinh Phật. Họ sống tại gia nhưng tâm lại xuất gia. Họ hiểu rằng mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết ta được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc, thành tựu Phật tánh.
  Om mani pame hum.

 3. Nguyễn Thị Yến Nhi ( 8 tuổi ) says:

  kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài này con hiểu được thế nào là Phật tử và cư sĩ và mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát.
  con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch covid-19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum !

 4. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 5. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh,

  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài báo : Cư sĩ Phật giáo là ai rồi ạ.
  Sau khi đọc bài báo nhận thấy có nhiều điểm không tương đồng, con xin viết lên cảm nhận nếu không đúng theo quỷ đạo chánh pháp con cầu nguyện Thầy từ bi giáo huấn.
  Ở phần đầu tác giả viết :”Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật Pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả xuất gia”. (Hết trích)
  Tuy nhiên ở đoạn tiếp theo lại tiền hậu bất nhất ở chỗ :” Bậc cư sĩ này phải tròn vẹn thập thiện và đem Chánh Pháp Thập Thiện này để giáo hóa chúng sanh. Hiện nay có nhiều vị Phật tử lạm xưng danh cư sĩ nhưng thực chất chỉ là Phật tử mà thôi, chưa đạt danh xưng cư sĩ,. Phải như cư sĩ Duy Ma Cật có thể giảng kinh thuyết Pháp, có thể lý luận với tất cả các hàng Phật tử tại gia và xuất gia khác”. ( hết trích).
  Đọc đến đây con thắc mắc tại sao tác giả lại có sự phân biệt giữa cư sĩ và Phật tử. Phật tử tức là con Phật, chẳng lẽ cư sĩ thì không phải là con Phật hay sao? Lại nữa đã là Phật tử thì là con của Phật nghĩa là xuất gia ra khỏi ba nhà lửa : thế sự gia, phiền não gia và tam giới gia( dục giới, sắc giới và vô sắc giới), sao lại có sự phân biệt khác nhau giữa hàng Phật tử tại gia và xuất gia khác? Phải chăng tác giả không hiểu thực nghĩa của xuất gia là gì.
  Tiếp theo là câu nói vô cùng chủ quan của tác giả khi cho rằng :”Bậc cư sĩ phải tròn vẹn thập thiện và đem Chánh Pháp Thập Thiện này giáo hóa chúng sanh”.
  Cụm từ chánh pháp thập thiện này được ghi ở kinh nào thì con không thấy mà chỉ thấy mỗi ý chủ quan của tác giả. Điều này là khinh xuất bởi vì Đức Phật đã giáo huấn trong kinh 42 chương:” Này các tỳ kheo, tâm ý của mình không đáng tin cậy, chớ tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả”.
  Lại nữa Chánh Pháp là chánh pháp mà thập thiện là thập thiện chứ sao gọi là chánh pháp thập thiện. Đạo Phật là trung đạo, nhân quả rõ ràng nếu làm ác sẽ rơi vào cõi thấp (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh), làm thập thiện thì sẽ tái sanh cõi cao như cõi trời, cõi thần. Mà cho dù có sanh vào cõi trời hay cõi thần thì cũng phải chịu đau khổ sau khi mạng chung lại rơi vào vòng xoáy luân hồi. Hơn nữa, thập thiện thì ngoại đạo cũng làm được như đạo Công Giáo, Tin Lành họ cũng hành thập thiện sao không gọi họ là chánh Pháp. Bởi vì hành thập thiện không đưa đến giải thoát mà vẫn còn trong luân hồi.
  Đạo Phật gọi là chánh Pháp bởi vì Đức Phật chỉ ra 8 con đường chân chánh giúp chúng sanh đạt đến giác ngộ giải thoát gọi là Bát Chánh Đạo. Tám con đường đó là gì: là chánh kiến, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh định, chánh niệm và chánh tư duy”.
  Con cảm ơn Thầy đã đăng bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Cư sĩ cũng là con Phật , tu giải thoát chớ không màn phước báo nhân thiên!

 7. Mật Chân Tính (13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 8. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “Cư sĩ Phật Giáo là ai” rồi ạ.
  Con đã hiểu được cư sĩ là các bậc có học có tu, cư sĩ Phật Giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm xuất gia ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã chia sẻ cho chúng con bài báo hiếm hoi có thể giúp chúng sanh có cái nhìn đúng về ” cư sĩ” và trả lời được cho câu hỏi ” Cư sĩ Phật Giáo là ai” . Qua đây con hiểu được cư sĩ Phật Giáo là những người tu tại gia nhưng tâm xuất gia luôn hướng về Phật pháp , luôn làm đúng chánh pháp , sống theo giới luật và là những người có tu có học, có trình độ Phật pháp, có giới đức và có khả năng thuyết giảng những tinh tuý của Đạo Phật làm lợi lạc chúng sanh. Hiện nay những cư sĩ chân chánh thì ít còn những tà sư xuất gia hình thức nhưng tâm quỷ thì nhiều khi họ chỉ được cái mã bên ngoài với đầu tròn áo vuông sống trong cái ngôi nhà được đặt tên là ” chùa” cùng với chức danh thượng toạ đại đức trông có vẻ hào nhoáng cao sang là thế nhưng thực chất chỉ là những trò lừa đảo của những con quỷ đội lốt tu hành nhằm che đi đôi mắt mờ tịt tâm linh của chúng sanh để vơ vét của cải trực lợi một cách đường đường chính chính luồn lách sơ hở của pháp luật thế gian nhưng họ sẽ không thể ngờ rằng luật nhân quả sẽ không bỏ sót bất kì ai nhất là những kẻ làm hại đến thân căn huệ mạng của biết bao thế hệ chúng sanh muốn tìm đến con đường giải thoát thật sự.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 10. Mật Tích says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Qua bài viết con cảm nhận được những ai gọi là cư sĩ Phật giáo là người có đủ giới đức có khả năng giảng được kinh Phật
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 11. Mật Tuấn ( Nguyễn Thanh Thái )12 tuổi says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 12. Cao Diệu Phương Chi says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ.
  Con hiểu cư sĩ là ” Cư gia chi sĩ”, là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại gia, tâm họ là tâm xuất gia. Bậc cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và phải đem chính pháp thập thiện để giáo hóa chúng sinh.Mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ được trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 13. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mât Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài thì theo con hiểu được là người cư sĩ tại gia nhưng tâm lại xuất gia là họ có trình độ phật pháp, họ có đủ giới đức , và họ giảng được kinh phật vớ hàng cư sĩ tại gia và xuất gia.vì họ hiểu được khi sống thì an lạc khi chết thì được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 15. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với ý chính của bài viết “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia”. Con hiểu rằng hình tướng, nơi tịnh cư hoàn toàn không khẳng định được đâu là người Phật tử chân chánh, mà yếu tố quan trọng là cái tâm, trí tuệ, đạo lực bên trong. Trên thế giới có nhiều tấm gương các Đạo sư cư sĩ như Ngài Lý Bỉnh Nam, Đại Thành tựu giả Marpa, Đạo sư Dilgo Khyentse…Con hoan hỷ với thiện hạnh của tác giả đã viết bài này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 16. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ rằng: “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả những hàng xuất gia”, điều mà Đức Phật đã khẳng định rằng:”Tòa kim cang của ta không có ai sở hửu ngoài những người có đủ từ bi và trí tuệ”.
  Ngược lại, có những kẻ mang hình thức xuất gia bên ngoài (cạo đầu; khoác áo cà sa; sống trong chùa) nhưng tâm lại nhập thế trần tục, luân hồi (chỉ biết ăn-ăn chay; uống; ngủ; nghỉ; chữa bệnh thân; bán hàng thực dưỡng; làm nhiều Clip tám chuyện để tạo thanh danh trên các mạng xã hội… cho thỏa mãn cái tâm “thích đủ thứ”, còn lời lành Đức Phật dạy là “Duy tuệ thị nghiệp” thì họ không nghe theo) mà rơi thất bại trầm trọng của đời tu như Thánh giả Gampopa đã khuyến cáo :”Đã bước vào cổng Chánh pháp mà trở về với cuộc sống gia đình, giống như con thiêu thân lao vào ngọn lửa. Đây là một thất bại trầm trọng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 17. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  qua bài báo này thì con hiểu được rằng người tu tại gia hây sức gia tăng sỹ hây cư sỹ chỉ rằng người đó có đầy đủ với đức đa văn chỉ dạy hướng dẫn Phật tử theo quỷ đạo chánh pháp không deo nhân tà kiến cho chúng sanh và các Phật tử là người đó hành giả cư sỹ chân chánh còn tốt hơn là mang tiếng là thượng tọa đại đức mà giảng pháp theo tâm ý của mình deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác trong khi Đức Phật ngày dạy rằng tâm ý của mình không đáng tín cậy trừ khi người đó đất thánh quả A la hoáng mới tin vào tâm ý của mình . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 18. Cao Diệu Ngọc Bích says:

  Con cảm tạ ơn Thầy !
  Con cầu nguyện cho sức khỏe vị Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani pame hum.

 19. Mật Diễm says:

  Kính bạc Thầy .
  Con đã đọc bài  “Cư sĩ Phật Giáo là ai? (Nguồn từ: phatgiao.org.vn)” rồi ạ. Qua bài giúp con hiểu được Cư sĩ Phật giáo là người có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp, làm lợi cho chúng sanh hữu tình thì cho dù người phật tử có sống tại gia nhưng tâm lại xuất gia. Vì “mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 20. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm ơn Thầy đã khai thị.
  Om Mani Padme Hum!

 21. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc song bài : ” CƯ SĨ PHẬT GIÁO LÀ AI ? “. Cư sĩ phật giáo là những phật tử bao gồm ( cận sự nam ,cận sự nữ ) họ sống đời sống cư sĩ tại gia (Thân không xuất gia nhưng tâm lại xuất gia ) là những người am tường tri kiến phật pháp, có đủ giới đức ,có khả năng giảng kinh phật và họ nhận thức rõ vai trò của mình đối với phật pháp theo tinh thần và lời dạy của Đức Phật để hướng chúng sanh đến mục tiêu giải thoát.
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dich bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 22. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc bài báo này!
  Qua bài báo này cũng đã góp phần minh chứng cho người cư sĩ là người ở tại gia nhưng tâm họ xuất gia là những bậc am tường tri kiến giải thoát, giới đức và trí tuệ của người cư sĩ cũng không thu kém người xuất gia ,họ thực hành chánh pháp để khi sống an lạc, khi chết cực lạc.
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 23. Mật Hoa Tâm (Nguyễn Huỳnh Ngọc Phụng 9tuổi) ng) says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ!
  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu
  Om mani pedme hum

 24. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Qua bài viết con hiểu Ðạo Phật chú trọng thực hành “Mật điển guyashamaya xác quyết: Không ai sở hữu được pháp ngoài những người tinh tấn thực hành pháp”, đệ tử Phật cho dù xuất gia hay tại gia tu hành tinh tấn diệt hết vô minh, phát huy trí huệ làm lợi lạc chúng sanh trên đường tu tập giác ngộ giải thoát. Qua đó con hiểu khi là cư sĩ Phật giáo không phải là dễ, trên thực tế số người xứng danh cư sĩ không có bao nhiêu. Danh từ cư sĩ dành cho những vị ” thân không xuất gia, tâm xuất gia” trong 3 hạng người khó gặp là “Người biết giảng kinh và luật” công hạnh tâm linh của họ, họ sống đúng với chánh pháp, làm theo chánh pháp là những bậc tu hành tiến xa trên đường đạo, họ hiện thân tại gia có đủ trình độ Phật pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp, có đủ giới đức, giữ tròn các giới (năm giới căn bản hoặc 58 giới Bồ Tát), tu hành các lời Phật dạy, làm theo lời Phật dạy, thực hành Bồ Tát đạo quên mình làm lợi ích cho chúng sinh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Pame Hum!

 25. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy ,
  Con đã đọc bài : cư sĩ phật giáo là ai rồi ạ.
  Qua bài này con hiểu được cư sĩ phật giáo là những phật tử tại gia như tâm xuất gia họ là những bậc có học,có kiến thức phật pháp,có đầy đủ giới đức,có thể giảng kinh thuyết pháp cho các phật tủ tại gia và xuất gia khác.
  Con cám ơn Vị Thầy đã đăng bài.
  Con nguyện cầu sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 26. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc xong bài :cư sĩ phật giáo là ai rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được cư sĩ tại gia là những phật tử tại gia như có tâm xuất gia ,họ là những bậc có học ,có kiến thức phật pháp ,có đầy đủ giới đức ,có thể giảng kinh ,thuyết pháp cho các phật tử và các hàng xuất gia khác.
  Con cảm tạ vị Thầy đã đăng bài .
  Con nguyện cầu sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh .
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ .
  Nguyện cầu dịch covid 19 sớm được tiêu trừ .Om mani padme hum.

  • Maria Mật Thủy Tiên says:

   Kính bạch Thầy!
   Con đã đọc bài rồi thưa Thâỳ.
   Cảm tạ ơn Thầy từ bi đã đăng bài và khai thị cho chúng con được hiểu rõ thêm về danh xưng Cư sĩ Phật giáo.
   Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
   Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
   Om Mani padme hum

 27. Admin
  Cao Diệu Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con tuy không đồng tình với quan điểm của tác giả khi viết rằng cư sĩ phải đầy đủ thập thiện vì mục đích của người con Phật là thoát luân hồi sinh tử; nhưng tác giả đã nêu rõ được vai trò của cư sĩ không thua gì so với tăng sĩ vì cư sĩ thân tại gia nhưng tâm xuất gia và minh chứng là rất nhiều cư sĩ đầy đủ đạo hạnh, giảng kinh thuyết pháp cho hàng cư sĩ và cả tăng sĩ. Do vậy, hình tướng cư sĩ và tăng sĩ không phải là yếu tố quyết định trong công cuộc hoằng dương chánh pháp mà yếu tố từ bi và trí tuệ mới là điều cốt lõi minh định vị Thầy chân chính. Pháp mới là phương tiện giúp chúng sanh thoát luân hồi sinh tử. Một người thầy chỉ có hình tướng đầu tròn áo vuông mà không nắm giữ pháp thì làm sao nếm được hương vị giải thoát để giúp bản thân mình và tha nhân.
  Lục diệu pháp môn do Thầy phát kiến không ngăn ngại bởi không gian và thời gian đã giúp biết bao hữu tình lìa mê về giác, có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội, đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã lan tỏa yoga Thanh Trí vì lợi lạc hữu tình.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh Pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 28. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được rằng Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 29. Mật Diễm says:

  Kính bạc Thầy .
  Con đã đọc bài  “Cư sĩ Phật Giáo là ai? (Nguồn từ: phatgiao.org.vn)” rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.

 30. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Là người phật tử cư sĩ tại gia hay xuất gia thì tùy theo duyên lành của mỗi người mà chọn cho mình phương pháp phù hợp để thực hành, để khi sống được an lạc và khi chết được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnhCovid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 31. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết: Cư Sĩ Phật Giáo Là Ai rồi ạ, qua bài viết cho chúng hiểu thêm về người Phật tử, cư sĩ tại gia chúng con tu là để sống an lạc, khi chết được giải thoát khỏi cảnh luân hồi trên cõi Bà ta này. Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng sanh biết được một bài pháp thật là sâu sắc và lợi lạc ạ.
  Con thành tâm cầu nguyện sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 32. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Cư sĩ Phật giáo là ai? rồi ạ!
  Qua bài viết con biết được Cư sĩ là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại gia, tâm xuất gia, có đủ trình độ Phật pháp, có đủ giới đức. Mục đích của việc tu là khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 nhanh bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc xong bài viết này rồi ạ
  Qua bài viết con cảm nhận được những ai được gọi là cư sĩ Phật giáo là người có đủ giới đức có khả năng giảng được kinh Phật
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 34. Mật Tường. Nguyễn Văn Mười says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 35. Mật Tuấn Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài báo rồi ạ, con hiểu được cư sĩ là người biết thuyết giảng kinh phật, có thân tại gia nhưng tâm xuất gia, có trình độ phật pháp, khi mất đi sẽ được giải thoát.
  Con cầu nguyện cho Thầy luôn khỏe mạnh vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho virut corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 36. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này. Qua đây con hiểu thêm được cư sĩ Phật giáo là Phật tử tại gia nhưng tâm xuất gia. Có trình độ và kiến thức tâm linh sâu rộng, giữ gìn trọn vẹn giới đức nhà Phật, có thể thuyết pháp, giảng pháp cho cư sĩ tại gia và cả Phật tử xuất gia. Bằng chứng là rất nhiều bậc thánh trí, thành tựu giả là cư sĩ tại gia. Họ đã đem đến nguồn sáng chánh kiến và hướng dẫn con đường đi đúng theo những gì Đức Phật dạy, giúp chúng sanh tìm ra con đường giải thoát. Không như những vị đầu tròn áo vuông mang danh Phật tử xuất gia nhưng kiến thức tâm linh cạn cợt, gieo rắc tà kiến, cổ súy cho hủ tục, thiếu chánh kiến, làm không đúng những gì Đức Phật đã dạy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Qua đó con hiểu được, Phật tử là danh từ nói chung cho những ai đã quy y Đức Phật và thực hành theo con đường giải thoát của Ngài.
  Tăng sĩ là nói đến những Phật tử sống trong chùa chiền, tự viện.
  Cư sĩ là nói đến những ai là Phật tử có đời sống gia đình và xã hội.
  Như vậy, dù là tăng sĩ hay là cư sĩ cũng đều là người con của Phật thì tại sao phải phân biệt, trong khi Đức phật đã dạy:” Trong đạo Phật vốn dĩ không phân chia giai cấp. Không có giai cấp trong dòng máu cùng đỏ, không có hận thù trong giọt nước mắt cùng mặn”. Với lại Ngài đã dạy rằng:” Tòa kim cang của Ta không ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ”; ” Ta là Phật đã thành chúng sanh là Phật sẽ thành”, như vậy cho thấy Đức Phật dạy tất cả chúng sanh đều bình đẳng như nhau, ai cũng có thể đạt giải trên con đường của Ngài thì tại sao phải phân biệt tăng sĩ hay cư sĩ.
  Theo đó để trả lời cho câu hỏi cư sĩ Phật giáo là ai? Theo cảm niệm của con là những người Phật tử có đời sống gia đình xã hội, sống trong thế gian nhưng có tâm xuất gia hướng về con đường giải thoát của Đức Phật.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 38. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài báo này rồi ạ .Qua đây cho con biết thế nào là cư sĩ và Phật tử
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 39. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc xong bài này rồi ạ.
  Qua bài này con hiểu được về Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử có đời sống tại gia nhưng tâm lại xuất gia , là những bậc có học ,có kiến thức Phật pháp ,có đầy đủ giới đức ,có thể giảng kinh ,thuyết pháp để giáo hoá chúng sanh . Và con được biết thêm về những Phật tử đã lạm dụng xưng danh “Cư sĩ ” làm những điều sai trái không đi đúng với quỹ đạo Chánh pháp . Và đặc biệt qua bài này con được biết là ngày nay trong Phật pháp có rất nhiều Cư sĩ ,ví dụ như Tống Hồ Cầm là một vị Cư sĩ có tu có học thức ,đó là quả vị tu hành của một người tu sĩ không kém gì người xuất gia và những mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc ,khi chết được giải thoát .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 40. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 41. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Tấn Lực đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết, giúp con hiểu được “Cư sĩ Phật giáo là những phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia”. Họ là những người am tường tri kiến Phật pháp, có đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng cư sĩ tại gia và xuất gia. Vì “mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát”.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã đăng bài.
  Con nguyện cầu cho sức khỏe và trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid – 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 42. Cao Diệu Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Khi đọc được đoạn đầu tiên của bài viết này, đặc biệt là câu đầu bài: “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia”, con cứ nghĩ rằng là trang mạng phatgiao.org.vn đã có bài viết đi theo đúng tinh thần tứ chúng đồng tu, không có sự phân biệt cư sĩ tại gia hay thầy tu Phật ở trong chùa nữa. Thế nhưng khi con đọc tới đoạn dưới thì không thể hiểu được tác giả Minh Tâm có đang bị thiếu xót gì không mà lại có đoạn viết phân biệt giữa cư sĩ và Phật tử: “Hiện nay nhiều Phật tự tự lam xưng danh “cư sĩ” nhưng thực chất chỉ là Phật tử mà thôi, chưa đạt được danh “cư sĩ”. Phía trên rõ ràng tác giả bảo “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia” mà giờ phía dưới lại có ý phân biệt như vậy, thì quả là khiến cho người đọc khó hiểu về sự thiếu nhất quán trước sau như vậy.
  Bên cạnh đó, tác giả còn bảo “Bậc cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và phải đem chính pháp thập thiện này để giáo hóa chúng sinh”. Không biết là tác giả dùng thuật ngữ “chính pháp thập thiện” ở đâu, từ kinh sách hay lời dạy của Thánh Đức nào. Cả bài viết không hề có thấy tác giả đưa bất kỳ luận cứ, luận chứng nào cho luận điểm mà mình nêu ra. Dường như những lời nói, lời viết của tác giả đang đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật trong kinh “Tứ thập Nhị chương”: “Đừng tin theo tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc Thánh quả”.
  Qua đây, con thấy rõ ràng hơn lợi ích của bộ môn Yoga Thanh Trí mà vị Thầy đã từ bi chỉ dạy, giúp con hiểu rõ hơn về “giảng bài khác với tám chuyện”.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Qua bài viết con hiểu rằng cư sĩ thực hành đúng chánh pháp vẫn được về tây phương cực lạc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu từ .
  Om mani padme

 44. Mật ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ!
  Qua bài viết con hiểu được rằng nếu cư sĩ mà thực hành đúng chánh pháp vẫn đạt được giải thoát về tây phương cực lạc.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Con xin cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani pedme hum

 45. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hiểu là cư sĩ là những người tại gia nhưng tâm xuất gia không thua gì tu sĩ, nếu mà như Đức Liên Hoa Sanh khai thị thì đúng là xứng danh xưng đó cũng không có nhiều người. Dù không phải là Phật tử hay cư sĩ gì nhưng con cũng hoan hỷ là được trang bị chánh kiến và viết lên chánh kiến đả phá tà kiến theo như tấm gương mà Thầy đã dạy. Ứng dụng các pháp tu Thầy phát kiến là đã bao hàm thập thiện trong đó rồi, đó thật sự rất ý nghĩa, như câu danh ngôn mình là gì không quan trọng mà hành động mình có ý nghĩa mới quan trọng. Chỉ cần có vị Thầy , con không bao giờ là đơn độc.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum !

 46. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài báo: Cư sĩ Phật giáo là ai? ( nguồn phatgiao.org.vn).
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 47. Nguyễn Thùy Linh ( Đại Yên - Hạ Long - Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy , con đã đọc xong bài viết trên rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy .
  Còn cầu nguyện Thầy , Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Om Mani Padme Hum!

 48. Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con hiểu được vai trò của Cư sĩ tu tại gia không thua kém Tỳ kheo xuất gia. Vì thân tại gia nhưng tâm xuất gia, các vị cũng đã nghiên tầm giáo điển, có đủ trình độ, đủ giới đức có thể thuyết kinh giảng luật cho cả Phật tử tại gia và xuất gia. Qua đây, con thấy được hình ảnh vị Thầy mặc dù Thầy thân tại gia nhưng tâm xuất gia. Thầy đầy đủ trí tuệ, kiến thức Phật học để giảng dạy cho Phật tử tại gia và xuất gia. Mục đích của tu tập là sống an lạc, khi chết được giải thoát đây là phương châm của Mật Gia Song Nguyễn mà vị Thầy đã dạy “đời này an lạc đời sau cực lạc”.
  Đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí tuệ làm nghiệp chứ không vì hình thức bên ngoài vì chiếc áo vàng, cái đầu tròn, ở trong chùa. Xuất gia có nghĩa là thoát khỏi ba nhà lửa “thế sự gia, phiền não gia, tam giới gia”. Chứ không phải rời ngôi nhà đang sống đi vào chùa. Thánh Tăng Atisa có dạy “ở trong chùa mà không tu tập thì không được gọi là ty kheo, vì con chim, con vượn, con cá cũng ở trong chùa được vậy”. Do đó, không vì hình thức bên ngoài mà nhầm lẫn cặn là vàng, vàng là đồng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 49. Cao Diệu Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài chia sẻ về giá trị của cư sĩ. Dù rằng có cuộc sống thế tục, nhưng người cư sĩ có tâm xuất thế, có trí nguyện, đạo lực và đạo hạnh thì họ có quyền thuyết pháp, giảng pháp và có lưu chứng lại những giá trị tâm linh. Trong số những cư sĩ đã thành danh, và vị tất còn nhiều vị như vậy vẫn ngày đêm nối mạch pháp truyền dẫn lộ chúng sanh lìa mê về giác.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua bài này rồi ạ
  Qua bài này cho con hiểu được Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Con cầu nguyện cho dịch corona sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 51. Cao Diệu Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài báo Thầy đăng.

  Con không tán thành quan điểm riêng của tác giả về việc phân biệt Phật tử – vì là cư sĩ hay tăng sĩ, tại gia hay xuất gia thì đều là con Phật, là Phật tử; cũng như việc cho rằng cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và đem chánh pháp thập thiện giáo hóa chúng sanh – vì người tu Phật không phải chỉ mong cầu phước báo nhân thiên.
  Tuy nhiên, bài báo đáng ghi nhận và hoan hỷ khi có được ý chính trả lời cho câu hỏi Cư sĩ Phật giáo là ai – là những người Phật tử tại gia nhưng mang tâm xuất gia, là người có tri kiến Phật học, họ ở tại gia thực tu chứ không phải chỉ nghiên cứu, giới đức và sự tu tập của họ không kém gì người xuất gia, có thể thuyết giảng cho người tại gia và người xuất gia. Con hiểu rằng mang “tâm xuất gia” tức là hướng về mục đích tối hậu là giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, và tâm xuất gia này nên có ở tất cả người tu Phật, bất kể họ đang ở “gia” nào, thị hiện hình tướng nào.

  Con cảm tạ Thầy đã đăng bài, qua đó con suy gẫm và thêm thấy tự hào khi là hành giả cư sĩ, sống giữa cuộc sống thế sự nhưng mang chí nguyện giải thoát, được ngày ngày theo chân một vị Đạo sư đầy đủ từ bi và trí tuệ để hướng tới đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc vài viết này ạ. Qua bài viết con hiểu rằng Cư sĩ là những bậc có học, có tu ở trong Phật pháp nhưng họ hiện thân tại gia, tâm của họ là tâm xuất gia, họ có trình độ Phật pháp, họ có đủ giới đức. Con còn hiểu thêm về mục đích của việc tu đó là để khi sống ta được an nhàn, khi chết ta được giải thoát.
  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani Padme Hum.

 53. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ.
  Qua bài viết giúp con hiểu được thế nào là cư sỹ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc trong Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Khi đọc bài viết con tâm đắc với ý viết của tác giả nói về người cư sĩ tại gia, thân không xuất gia, nhưng tâm xuất gia, và cư sĩ là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác,kể cả các hàng xuất gia, điều đó đã nêu rõ vai trò và khả năng của người cư sĩ và thêm phần khẳng định trí tuệ xuất thế gian của người cư sĩ tại gia trên đạo lộ tiến tu giải thoát, xóa mờ đi sự phân biệt và độc quyền tâm linh của giới tăng lữ, như vậy hình tướng không phải là điều quyết định trong công cuộc hoằng pháp độ sanh, mà quan trọng nhất phải là người có đầy đủ từ bi và trí tuệ làm lợi lạc cho chúng sanh như lời Đức Phật dạy “Tòa kim cang của Ta không ai sở hữu ngoài những người đủ từ bi và trí tuệ” mới là điều minh định một bậc chân tu.
  Xuất gia có nghĩa là xuất thế tục gia,phiền não gia,tam giới gia là rời khỏi ba nhà lửa (1) sự đời (2) phiền não (3) cõi luân hồi vậy nên ai thanh tịnh được gọi là người xuất gia chứ không chỉ riêng giới tăng lữ mới được gọi là xuất gia .
  Pháp Vương Gyalwang Drukpa thứ 12 trong một lần đến thăm Việt Nam đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những trăn trở của người tu tại gia không biết liệu họ có đạt thành quả ( có thể hiểu là giác ngộ) hay không? Ngài đã nói rằng ” Câu nói rằng nếu không đi tu ( xuất gia) sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam,tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này,ta sẽ giác ngộ tốt hơn” .
  Và Lục Tổ Huệ Năng cũng có dạy ” Lìa cuộc sống mà tìm cầu giác ngộ, chẳng khác chi tìm ra sừng thỏ lông rùa vậy”.
  Qua đây cho con thêm cảm niệm ơn phước của bản thân khi con được hạnh ngộ và theo học Yoga Thanh Trí nơi vị Tổ Sư dòng phái Thanh Trí, bậc tuệ tri thức hiện thân trong hình tướng cư sĩ đã hóa thân đồng dạng thấu hiểu mà giáo hóa chúng con, vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa đưa giáo pháp của Đức Thế Tôn đến với tất cả chúng con, chúng sanh hữu tình giúp chúng sanh lìa mê về giác có được an lạc đời này, cực lạc đời sau, con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm rộng lớn nơi vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Hạnh
  Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : CƯ SĨ PHẬT GIÁO LÀ AI? .
  Con cảm ơn Thầy đã cho đăng tải bài này từ Phatgiao.org.vn , qua đó giúp con hiểu được hình tượng cư sĩ Phật giáo là một người như thế nào? . Họ là những phật tử tại gia nhưng tâm của họ lại xuất gia , dù rằng họ ở tại gia , không đầu trọc , không áo vuông , không ăn chay , không đến chùa , không làm việc thiện như phong trào hiện nay , nhưng kiến thức am hiểu tường tận ,sâu xa về giáo pháp kinh điển , về Phật pháp , về đạo lý nhà Phật, họ vượt xa những thầy tu trong chùa , những vị hòa thượng với hàm tước cao sang . Chính vì tâm của họ là tâm xuất gia , không còn bám chấp vào thế sự , vào bát phong , vào tham ái ngũ dục , họ là người có học , có đầy đủ giới đức , nghiên cứu về Phật pháp chỉ mong mang lại sự an lạc đời này và sự giải thoát sau khi trở về với hư không .
  Trong thực trạng hiện nay , chùa chiền giống như là nơi để phát động phong trào thi đua , đến để xem bói , đến để nhỏ to , đến để cầu an , cầu siêu , cúng sao giải hạn , điều cần thiết để được nghe giảng pháp thì lại không có , bởi vì ở họ đa phần là tà sư đội lốt áo cà sa.
  Con cầu nguyện cho Thầy trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được hạnh phúc tự tâm và thành đạt xã hội.
  Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 56. Cao Diệu Mật Hoà says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Dù cho trong bài viết còn có nhiều ý kiến mang tính chủ quan của tác giả, không trích dẫn kinh điển để bảo chứng, nhưng con đồng tình với những nhận định rằng: “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia”.
  Ý nghĩa đó cũng tương tự với lời dạy của Đức Phật trong kinh Pháp cú: “Đích thực bậc tỳ kheo/ Không phải đi khất thực/ Bậc tỳ kheo đích thực/ Là làm theo giới luật”, hoặc như ý nghĩa của chữ “Tăng” là “thanh tinh”, thì ai thanh tịnh thì được gọi là tăng.
  Từ những ý nghĩa trên, con rút ra bài học rằng, để nhận biết được người tu chân chính hay không không phụ thuộc vào danh xưng, vào hình tướng,… mà là nội lực tâm linh của họ. Đó là lý do vì sao, có những người mang hình tướng Tăng nhưng không phải Tăng, lại có người mang hình tướng cư sĩ nhưng lại đích thực là Tăng nhờ đạo hạnh, đạo lực, đạo phong toả ra nơi họ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết này cho chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh!
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ!
  Om mani padme hum!

 57. HÀ Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài cư sĩ Phật Giáo là ai. Qua bài viết con hiểu được cư sĩ là một người có tu có học có đủ giới đức có khả năng giảng giải kinh phật và đặc biệt họ sống tại gia nhưng tâm xuất gia. Mục đích của việc tu là để khi ta sống được an lạc và khi ta chết được giải thoát
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum

 58. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua đây con hiểu được Cư sĩ là những vị có tâm xuất gia, có học thức uyên thâm về giáo lý Phật pháp, đủ học thức của người tu Phật, có hiện thân tại gia. Bậc Cư sĩ là người đem lại nguồn sáng chánh kiến nơi đạo Phật đến với tất cả chúng sanh, giúp chúng sanh được khai sáng và được giác ngộ.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 59. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Bài viết góp thêm một phần dẫn chứng, cho người Cư sĩ thân tại gia nhưng tâm lại xuất gia, khi sống an lạc, khi chết được giải thoát.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Cư sĩ Phật giáo là ai?” nguồn từ trang mạng phatgiao.org.vn rồi ạ. Tuy không đồng tình hoàn toàn với nội dung bài viết nhưng con tâm đắc với nhận định “Cư sĩ là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia”. Có nói rằng “Tâm dẫn đầu, tâm làm chủ” và nếu so sánh tâm với tướng thì tất nhiên tâm (giá trị bên trong) phải quan trong hơn tướng là lớp vỏ bọc bên ngoài. Con hiểu rằng đầu trọc hay có tóc không quan trọng, sống ở nhà hay sống trong chùa cũng không phải là vấn đề, điều cốt yếu là làm gì để lợi mình lợi người, để tiến gần đến cánh cửa giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hóa con!

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 61. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Cư sĩ phật giáo là ai? rồi ạ.
  Qua bài viết này con hiểu rằng cư sĩ Phật giáo là những phật tử tại gia nhưng tâm xuất gia. Cho nên mới thấy không phải cứ bám chấp vào hình tướng đầu tròn áo vuông mới là phật tử.
  Con cảm ơn Thầy đã đăng tải bài viết này ạ.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 62. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc được bài viết này.
  Con hoan hỷ với những nhận định của bài báo đưa ra đúng vị trí, vai trò của Cư Sĩ trong tu tập như lời dạy của Đức Phật ” Tứ chúng đồng tu “. Qua bài viết giúp con củng cố lại những kiến thức đã được học và hiểu được xuất gia hay tại gia không được đánh giá bằng hình thức bên ngoài đầu tròn áo vuông Tăng Sĩ hay Cư Sĩ mà xuất gia được đánh giá bằng nội tâm, nội lực bên trong.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cho chúng con biết được bài viết này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Tốt

   • Mật Đức says:

    Kính Bạch Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con ạ.
    Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
    Om Mani Padme Hum.

 63. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài viết này để cho chúng sanh có cái nhìn đúng hơn về cư sĩ, khi thời buổi hiện nay có nhiều tà sư chỉ vì muốn củng cố đặc quyền tâm linh mà nâng cao địa vị của mình, dìm hàng vị thế của cư sĩ. Con đồng nhận định với tác giả là ” Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả các hàng xuất gia”. Thật đúng vậy vì đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí tuệ làm đạo nghiệp của người tu chứ không phải lấy hình tướng bề ngoài làm chủ. Đức Phật đã tuyên thuyết rằng ” Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành ” Ngài không có nói chỉ có tăng sĩ mới tu, mới thành Phật còn cư sĩ thì lại không.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 64. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài báo này rồi ạ.Qua đó con hiểu được cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia,có kiến thức về Phật pháp , có đầy đủ giới đức. Còn mục đích của việc thực hành pháp là giúp cho tất cả chúng sanh an lạc đời này và cực lạc đời sau , làm lợi mình và lợi người.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con đồng tình với chia sẻ của bài viết về hành giả đạo Phật là tâm xuất gia chứ không phải hình thức xuất gia. Cũng như bồ tát luôn hiện thân với hình tướng bất định, vậy nếu cứ dựa vào hình tướng thì sao có thể nhận ra được Ngài. Do đó, để nhận biết người tu chânh chính hay không là nhìn vào tâm và đạo lực của người đó mới có thể xác định được. Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái Giác ngộ
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 66. Cao Diệu Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài báo rồi ạ. Qua bài con hiểu cư sĩ là thân tại gia nhưng tâm xuất gia, cư sĩ không thua gì tăng sĩ vì nhiều cư sĩ có được đạo hạnh và tri kiến Phật học sâu rộng nên có thể giảng kinh, thuyết pháp cho cả hàng tăng sĩ và cư sĩ. Mục đích của việc tu đó là được an lạc đời này, cực lạc đời sau, giải thoát khỏi Lục đạo luân hồi.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương Chánh pháp nhằm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 67. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Dù không phải Phật tử nhưng con sẽ nỗ lực tu tập để có được tâm xuất gia.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om mani padme hum !

 68. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết để con được đọc và hiểu về rõ hơn về Cư sĩ. Dù cư sĩ tại gia hay xuất gia thì quan trọng nhất, mục tiêu tối thượng nhất của Phật tử đó chính là giải thoát khi chết, an lạc thong dong khi tại thế.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sinh.
  Cầu nguyện chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 69. Mật Nhã Nguyệt
  Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc, qua đó chúng con có cái nhìn thấu đáo hơn về Cư sĩ, đó là “ những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầu đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác , kể cả các hàng xuất gia”. Nếu chúng con chỉ bám chấp vào hình thức bên ngoài mà không nhìn vào cái tâm, trí tuệ, đạo lực bên trong thì cư sĩ thật – giả sẽ khó mà phân minh, tà sư cũng dễ dàng trà trộn để lấy cái danh người con của Phật mà ra sức mượn đạo tạo đời.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 70. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Thái Xuyên,con đánh máy comment giúp mẹ con.
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài ạ. Qua bài con hiểu cư sĩ là người có đủ trình độ, đủ giới đức, họ hiểu mục đích tu là để khi sống được an lạc khi chết được giải thoát và mọi người không được làm hại các sinh linh như vậy sẽ tạo nghiệp ác.
  Con cầu nguyện Thầy Cô có sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 71. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được rằng Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia, có học Phật pháp, có tu,thân không xuất gia nhưng tâm xuất gia và có đầy đủ giới đức có thể giảng khinh thuyết pháp cho cả Cư sĩ và tu sĩ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 72. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Mặc dù tác giả không đưa ra được luận chứng nhà Phật để chứng minh luận điểm của mình, nhưng con cảm thấy tâm đắc có đoạn viết rằng “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia”; bởi vì con hiểu rằng Giáo pháp của Đức Phật dạy người tu với mục đích để giải thoát,cho nên tại gia hay tại chùa thì không quan ngại. Quan trọng vấn đề của người tu Phật là “tâm” xuất gia (ngươi tu có được tinh chất thanh tịnh) chứ không phải “hình tướng” xuất gia (là người có cái đầu trọc, khoác áo cà sa, ăn chay…); điều sai lầm đó đã được ngài Đại Sĩ Liên Hoa Sanh cảnh báo rằng “Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi ích của tất cả chúng sang.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 73. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn cho con ạ.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 74. Cao Diệu Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này ạ.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 75. Phan thị Bạch Tuyết says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Phong Tuyết đã đọc bài” Cư sĩ phật giáo là ai”
  Qua bài, con hiểu cư sĩ phật giáo là người tu tại gia nhưng tâm lại xuất gia ,họ là những bậc có kiến thức phật pháp ,có đầy đủ giới đức và có thể giảng kinh ,thuyết pháp cho cả cư sĩ hoặc tu sĩ .Mục đích cuối cùng của họ là sống được an lạc và khi chết được giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp phổ truyền yoga Thanh trí.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 76. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã đăng lại bài viết: “Cư sĩ Phật Giáo là ai?” (Nguồn từ phatgiao.org.vn)
  Mặc dù con không tán đồng với một số luận điểm như: “Bậc cư sĩ phải trọn vẹn thập thiện và phải đem chính pháp thập thiện này để giáo hóa chúng sanh” và “Nhiều vị Phật tử tự lạm xưng danh cư sĩ nhưng thực chất chỉ là Phật tử mà thôi”. Phật tử, Thái tử Hoàn Vũ là danh phận cao quý nhất trong cõi Ta Bà thì sao lại cho rằng “cư sĩ” cao hơn Phật tử. Hơn nữa, cư sĩ cũng là người con Phật, sao lại tu pháp thập thiện trong khi Đức Phật đã khẳng định rằng: “Tất cả các Pháp của Ta chỉ có một vị là vị giải thoát”.
  Tuy nhiên, con lại rất hoan hỷ khi ngay từ đầu, bài viết đã khẳng định: “Cư sĩ Phật giáo là những Phật tử tại gia nhưng tâm lại xuất gia, là những bậc có học, có kiến thức Phật pháp, có đầy đủ giới đức, có thể giảng kinh, thuyết pháp với hàng Phật tử tại gia khác, kể cả các hàng xuất gia”. Điều này có nghĩa rằng: Người tu Phật tại gia hay xuất gia không phải ở thân mà là ở tâm. Nếu tâm đã xuất gia thì ở bất kỳ đâu cũng là nơi tịnh trú còn tâm chưa xuất gia thì dù có ở trong chùa cũng chứa đầy phiền não thế tục. Đồng thời, bài viết này cũng nêu cao tinh thần bình đẳng “tứ chúng đồng tu” theo lời dạy của Đức Phật. Và để hướng tới mục đích tối thượng của tất cả người con Phật là “khi sống ta được an lạc, khi chết được giải thoát” thì những người đầu tròn, áo vuông, tu tại chùa không nên bám chấp vào “đặc quyền tâm linh” của mình mà nên hoan hỷ nghe theo lời lành của bậc Đạo sư cư sĩ, người có đầy đủ trí tuệ, giới đức và lòng từ bi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con cảm tạ Thầy đã cho đăng bài viết. Qua đó để chúng con cũng như mọi chúng sanh hữu duyên hiểu được ý nghĩa đích thực của hai từ ” xuất gia “. “Xuất gia” là từ dành cho bất kì ai là Phật tử chân chính, có thể đồng thời “xuất gia” về thân khi vào chùa tu tập, hoặc có thể là người tu tại gia. Nhưng điều tối quan trọng là tâm của họ phải là tâm “xuất gia”, nghĩa là cho dù họ sống ở đâu? trong môi trường tịnh viện, hay chỉ là tu tập tại gia nhưng tâm của họ đã xuất ra khỏi ba nhà lửa thế gian(thế sự gia, phiền não gia, tam giới gia). Họ có kiến thức Phật học và đầy đủ giới đức cùng với tâm nguyện vì sự giải thoát khỏi luân hồi sanh tử cho mình và tất cả mọi chúng sanh. Còn ngược lại, nếu ai đó là thân xuất gia, nhưng tâm vẫn bị bủa vây bởi tám ngọn gió thế gian, thì cũng chỉ là “tà sư” đội lốt tu hành.
  Con cầu nguyện Thầy có nhiều sức khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu cho covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 78. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết con hiểu được cư sĩ Phật giáo là những phật tử tại gia,nhưng tâm xuất gia,có cuộc sống an lạc,và khi chết được giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 79. Mật Chấn Tử
  Mật Chấn Tử says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hiểu rằng tu Phật là tu ở tâm, vì vậy Phật tử dù tu tại gia hay xuất gia, cũng đều hướng đến giải thoát khỏi khổ đau để trở về miền tây phương cực lạc.
  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện mọi khổ đau chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum!

 80. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài đăng của Thầy. Cho dù tu sĩ hay cư sĩ nhưng tâm luôn hướng về chánh pháp với mục đích giải thoát khỏi luân hồi sinh tử, không phân biệt hình tướng bên ngoài là đầu tròn áo vuông hay cạo đầu xuất gia sống ở chùa chiền tu viện. Nên người tu sĩ hay cư sĩ nếu tu tập chân chính và đi theo bước chân của đức Phật, vị Đạo Sư soi sáng dẫn đường về cõi tây phương cực lạc.
  Cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 81. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ với bài đăng của Thầy về hình tướng tu sĩ và cư sĩ
  Cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 82. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua bài viết, con đã hiểu được cư sĩ là những bậc có học có tu ở trong Phật pháp nhưng họ tu tại gia và họ có đủ trình độ Phật pháp và đức giới. Mục đích của việc tu đó chính là khi sống ta được an lạc, khi chết ta được giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 83. Mật Thiền Đức
  Mật Thiền Đức says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này ạ.
  Con đã học được thêm về cư sĩ Phật giáo. Con học được cư sĩ Phật giáo là những người có đủ trình độ về Phật pháp và giới đức nhưng hiện thân tại gia. Họ tu như vậy là để khi sống họ được an lạc và khi chết được giải thoát.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 84. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status