Jan 10, 2018

Posted by in Ứng dụng thực hành | 74 Comments

CÚNG CÔ HỒN: LỢI ÍCH CHO CÔ HỒN CHẾT HAY CÔ HỒN SỐNG?

CÚNG CÔ HỒN: LỢI ÍCH CHO CÔ HỒN CHẾT HAY CÔ HỒN SỐNG? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập. Tự do. Hạnh phúc ĐƠN KHIẾU NẠI V/V Thông tin sai sự thật mang tính chất vu khống, quy chụp và vi phạm tự do cá nhân, tổ chức Kính gửi : Bộ Thông tin Truyền thông Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch Hội đồng Trị sự Phật giáo Trung ương Hội nhà báo Việt Nam Hội nhà báo Hà Nội Vừa qua vào ngày 08/09/2017 tờ báo điện tử phatgiao.org.vn đã đăng bài “Lạt ma Đạo sư Thinley- Nguyên Thành đả kích tháng cô hồn http://phatgiao.org.vn/y-kien/201709/Lat-ma-dao-su-Thinley-Nguyen-Thanh-cong-kich-thang-co-hon-28289/ của tác giả “tên ảo, người thực đứng sau” Nguyễn Thị Trang Khuyên cho rằng tôi đả kích tháng cô hồn. Sự kiện này xảy ra “một cách trùng hợp” sau khi chúng tôi phản ánh hàng loạt sai lầm, sai phạm và sặc mùi tà kiến của các bậc gọi là


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status