Jan 2, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 21 Comments

Bài giảng: TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH

TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH

Mời quý đạo hữu nhấn vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status