Jan 2, 2015

Posted by in Giảng Pháp | 19 Comments

Bài giảng: TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH

TU PHÁP CÚNG DƯỜNG VỚI NHỮNG THỰC NGHĨA TÂM LINH

Mời quý đạo hữu nhấn vào đường link bên dưới để nghe bài giảng của Thầy Thinley Nguyên Thành


Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây). Please login to read more... (Posts for whom haven't owned account are here)

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status