Sep 28, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 18 Comments

Đại đức Thích Thiện Thuận giảng sai về giới sát sanh, cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia, đề cao vai trò tăng sĩ, thực chất đó là mưu đồ củng cố đặc quyền tâm linh; chẳng khác gì phạm tội “sát sanh”

Đại đức Thích Thiện Thuận giảng sai về giới sát sanh, cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia, đề cao vai trò tăng sĩ, thực chất đó là mưu đồ củng cố đặc quyền tâm linh; chẳng khác gì phạm tội “sát sanh”

Kính bạch Thầy!

Con đã đọc bài viết của các huynh đệ Mật gia về tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Con xin phép Thầy cho con có đôi lời với thầy ấy. Con cảm ơn Thầy!

1./ Trong bài giảng “Không giết mà Đi Chợ Mua Thịt Cá có tội không?” (https://www.youtube.com/watch?v=zvjtY5W4KJk)  khi có Phật tử hỏi thầy con là Phật tử  tại gia có giới là không được sát sanh nếu chồng, con cái trong gia đình có nhu cầu ăn… mà mình mua ở chợ thì có phạm tội sát sanh không? Thầy trả lời là “phạm mất tiêu rồi”. Nếu thầy cho rằng mua thịt cá ở chợ cũng là phạm giới sát sanh thì chính thầy hàng ngày ăn những bó rau, bó cải cũng là sát sanh bởi để có được bó rau, bó cải xanh tốt đó thì biết bao nhiêu côn trùng đã phải bỏ mạng. Và ngay chính hạt gạo thầy ăn cũng có đầy “máu tanh” của chúng sanh bởi nó được “đánh đổi” từ biết bao sinh mạng của chúng sanh nhỏ bé khác trong quá trình làm nông. Nếu nói rằng đó là những chúng sanh gây hại cho mùa màng nên cần phải tiêu diệt thì lại trái với lòng từ bi của đạo Phật mà thầy đã thuyết giảng “Phóng sanh hay giúp người hoạn nạn đều xuất phát từ Đại bi tâm của chúng ta cho nên chúng ta gặp việc nào chúng ta làm việc đó

ngay đừng hẹn đừng chờ thời khắc… Xem như chúng ta đã  phát tâm theo con đường của Bồ tát cứu giúp tất cả các loài của chúng sanh…” thì lẽ nào côn trùng đó không phải là chúng sanh trong 6 nẻo luân hồi sao? Và trái đất là ngôi nhà chung của tất cả chúng sanh chứ đâu phải chỉ của loài người?

Lúc này đây chính thầy đang “sát sanh” bằng lời nói với những cư sĩ, nói sai lời Phật dạy bởi Phật dạy là giới cũng có 4 phạm trù: giá, khai, trì, phạm chứ đâu  phải  hễ chút là phạm. Thầy nói như thế gieo vào chúng sanh sự mặc cảm vì mình có đời sống gia chủ không thể giữ giới được rồi ngang qua đó thầy đề cao vai trò tăng sĩ của thầy.

2./ Khi có cư sĩ hỏi thầy về việc “Làm thế nào để cho tâm an định không phạm vào 5 giới cấm của Phật dạy trong khi cuộc sống hiện tại rất dễ khiến con người sa đọa tội lỗi, dễ dàng tạo nghiệp ác”. Thầy trả lời là “có Phật với anh biết chứ ai biết. Bây giờ để cho anh biết được anh có phạm hay không thì rõ ràng chắc chắn là thầy không thể giải thích được vấn đế này. Anh tu thì anh biết”. Thật bàng hoàng với câu trả lời nầy của thầy! Nếu thầy nói thầy không biết người khác có phạm giới hay không thì sao thầy lại khẳng định rằng mua thịt cá ngoài chợ là phạm giới? Thầy tu mà ngay cả việc để giải thích cho người khác biết rõ về ngũ giới để họ không phạm mà thầy lại nói rằng thầy không thể giải thích được. Điều này thật khôi hài! Ấy vậy mà thầy lại trích dẫn lời kinh “Đại Phương Quảng Viên Giác” Phật khai thị cho các vị  Bồ tát. Đầu tiên Phật dạy cho Văn thù sư lợi bồ tát chữ biết. Nếu chúng ta biết chúng ta sẽ lìa đau khổ. Tiếp theo đức Phật dạy cho Phổ hiền Bồ tát chữ lìa. Như vậy có giải trừ được khổ đau, có đoạn được tất cả các nghiệp thì quan trọng ở chỗ cái chữ biết này”. Vậy thầy biết được gì để giúp bản thân mình cũng như chúng sanh lìa đau khổ? Trong khi thầy nói rằng 5 giới này quan trọng lắm, nếu là quan trọng lắm thì thầy phải giảng giải cho người tu hiểu rõ chứ sao lại chối từ. Trong 14 thất bại trầm trọng của Thánh tăng Gampopa điều thứ 12: “Thông thái giáo lý trong khi cạn cợt về kinh nghiệm tâm linh cũng giống như người giàu đánh mất chìa khóa mở kho tàng của mình. Đây là một thất bại trầm trọng”. Thầy không có sự “thông thái giáo lý” để giảng hay vừa không thông thái vừa không có kinh nghiệm tâm linh?

Kinh “Ba hạng người khó gặp” Phật dạy: “1. Phật, Bồ tát, Thánh tăng; 2. Người biết giảng kinh và luật; 3. Người biết ơn và biết trả ơn”. Lẽ nào thầy lại không phải hạng người khó gặp bởi hạng 1 thì thầy không thể, còn hạng 2 cũng không bởi thầy nói thầy không giảng được về ngũ giới, còn hạng 3 cũng không bởi không biết ơn và biết trả ơn tứ trọng ân trong đó có ân thí chủ khi họ đang đau đáo nỗi niễm với việc sợ phạm giới mà thầy lại bảo rằng thầy không thể giảng? Trong 3 môn vô lậu học có: “Giới, định, huệ” thì bao lâu nay thầy nghiên tầm cái gì, thực hành cái gì? Ngay cả một người Phật tử bình thường mà họ còn là hạng người khó gặp thứ 3 là biết ơn và biết trả ơn (thể hiện bằng cách cúng dường, tinh tấn tu tập) thì sao một tỳ kheo như thầy lại không thể sánh bằng họ?

Bài giảng “Không giết mà đi chợ mua thịt cá có tội không?” của đại đức Thích Thiện Thuận đăng trên Youtube

3./ Thầy trích dẫn kinh: “Tâm Niệm Quán Phẩm Công Đức Trang Nghiêm, Đức Phật dạy: “Là Phật tử xuất gia hay tại gia đều phải phát 4 nguyện rộng lớn thì trong 4 nguyện rộng lớn đó là chúng sanh vô biên chúng ta thệ nguyện độ… đúng theo một vị Phật tử tu theo hạnh từ bi”. Vậy sao thầy lại “dìm hàng” cư sĩ là không thể hộ niệm tốt, là không có năng lực tu tập tốt như tăng sĩ? Đức Phật không phân biệt sao thầy lại “cướp ngôi” của Đức Phật mà tự ban đặc quyền tâm linh cho tăng sĩ? Thầy từng nói rằng: “Từ là đem niềm vui đến cho tất cả chúng sanh, lạc là nhổ nổi đau khổ ra khỏi cuộc sống của chúng sanh, khi chúng ta thấy chúng sanh khổ chúng ta mới làm thấy chúng sanh bị giam cầm chúng ta mới phóng sanh…” vậy thì lòng từ của thầy ở đâu khi hàng cư sĩ cùng chung tay góp sức với tăng sĩ để đưa chúng sanh quay về nẻo giác, để đưa chúng sanh thoát khỏi khổ đau thì thầy lại khó chịu, không chấp nhận? Hay thầy sợ vị trí, năng lực của người cư sĩ “vượt trội” tăng sĩ như Pháp vương Gyalwang Drukpa thứ 12 trong một lần đến thăm Việt Nam đã trả lời phỏng vấn liên quan đến những trăn trở của người tu tại gia không biết liệu họ có đạt thành quả (có thể hiểu là giác ngộ) hay không. Ngài nói rằng: “Câu nói rằng nếu không đi tu (xuất gia) sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ sẽ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn” nên thầy ngăn cản?

Thánh tăng Atisa, vị sư Ấn Độ đến Tây Tạng vào thế kỷ 11 để chấn hưng Phật giáo Mật tông dạy rằng: “Đừng nói rằng mình là tỳ kheo nếu các người tìm kiếm những vật cần thiết của đời sống giống như người tại gia. Sống trong tu viện là đã bỏ các hoạt động thế gian nhưng nếu cứ nghĩ tới những gì mình đã bỏ thì các người không được quyền tuyên bố: “Ta là tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu vẫn còn ham muốn những vật đẹp và vẫn còn những ý nghĩ có hại thì đừng nói: “Tôi là một tu sĩ sống trong tu viện”. Nếu còn hòa trộn với người ngoài và lãng phí thời giờ vì những chuyện thế gian vô nghĩa với họ thì dù sống trong một tu viện cũng đừng nói: “Ta là một tỳ kheo sống trong tu viện”. Nếu không kiên nhẫn mà tự cảm thấy mình thua thiệt, nếu không thể giúp đỡ một chút gì cho người khác, thì cũng đừng khoe: “Tôi là một bồ tát tỳ kheo”. Thầy Thích Thiện Thuận có thật là một tỳ kheo không?

4./ Trong kinh Tiểu bộ I, chương 5, phẩm Trưởng lão Sona, đức Phật dạy: “Này các Tỷ kheo, biển lớn không dung nạp tử thi. Nếu có tử thi nào trong biển lớn, lập tức bị đẩy vào bờ hay hất lên trên đất liền. Cũng vậy, này các Tỷ kheo, người nào phạm ác giới, theo ác pháp, sở hành bất tịnh, không phải Sa môn mà tự xưng Sa môn, không sống phạm hạnh, nội tâm hôi hám, chứa đầy tham dục. Chúng Tăng không sống chung với người ấy lập tức hội họp lại và để người ấy ra khỏi Tăng đoàn”. Hy vọng thầy biết “quay đầu là bờ” dừng lại những ác nghiệp, dừng lại việc “dìm hàng” xem thường cư sĩ và xin thầy hãy nhớ rằng nếu không có cư sĩ thì không có ai cúng dường cho thầy đâu.

Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!

Mật Ngã

 

 1. Mô Phật!

  Mật Tịnh Giác hoan hỷ tán thán bài viết tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã!

  Thích Thiện Thuận có giọng nói êm đềm, du dương, ma lực, dễ lôi cuốn người nghe, bất chấp nội dung bài giảng sai trái với Chánh pháp. Do vậy, ông ta là “idol” của rất nhiều Phật tử tại gia, đa phần là người già, chị em phụ nữ.

  “Thời mạt pháp, tà sư nổi lên nói pháp nhiều như cát sông Hằng” (Kinh Lăng Nghiêm) – lời Phật dạy thật không sai chạy! Thật đáng tiếc rằng, các tăng sĩ hiện nay vị nể nhau (hay toa rập với nhau?), họ không dám “khu khiển, quở trách, cử tội” các tăng sĩ giảng sai Chánh pháp; mạnh ai nấy làm, miễn sao đừng ai đụng chạm đến chén cơm của nhau, là được. Chỉ tội nghiệp cho các Phật tử tại gia, những người lỡ gửi gắm vận mệnh tâm linh của mình cho các tăng sĩ ấy! Suy cho cùng, âu đó cũng là cái nghiệp, “quyến thuộc của loài nào, sẽ theo loài đó” vậy!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 2. Mô Phật,

  Mật Hồng Tuyến hoan hỷ tán thán thiện hạnh, công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã.

  Đệ thật là kinh ngạc với việc đã không biết còn tỏ ra nguy hiểm của vị đại đức này. Trong giới còn có 4 phạm trù giá, khai, trì, phạm thế mà một vị được phong là đại đức lại “biết không rành những gì đã biết”, không hiểu thấu đáo về vấn đề này sao?  Nếu đại đức cho rằng ra chợ mua thịt, cá cũng bị “phạm mất tiêu rồi”. Vậy thì đại đức phát biểu như thế nào về việc chùa nuôi chó sau đó kêu những người làm công quả mua thịt, cá về cho chó ăn với lý do tội nghiệp những con chó vì nó không ăn chay được nhỉ? Mà không biết những chú chó đó có bị lâm vào tình trạng “có tiếng mà không có miếng” hay không nữa đó chứ. Mặt khác, để có được rau và gạo thì trong quá trình trồng cũng phải sử dụng thuốc trừ sâu, vậy nếu theo quan điểm của đại đức thì chẳng phải ngay cả bản thân của đại đức cũng đã và đang phạm giới sát sanh sao?

  Thông qua bài giảng “Không giết mà đi chợ mua thịt cá có tội không?”, đại đức Thích Thiện Thuận đã vi phạm giới nguyện Bồ tát vì không những “làm cho người khác từ bỏ giải thoát cá nhân” mà còn “không trả lời thích đáng những câu hỏi thành tâm” khi có sư sĩ hỏi phương pháp để “tâm an tịnh, không phạm vào 5 giới cấm”. Mà có khi là vì đại đức không biết nên không còn cách nào khác là phải tỏ ra “nguy hiểm” thay vì “trả lời những câu hỏi thành tâm” của người khác ấy chứ.

  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi để cho tất cả chúng sanh có thể tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mô Phật!

  Mật Ba hoan hỷ tán thán công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã.

  Thật hổi ôi cho tầng lớp tăng sĩ hiện nay, chức sắc giáo phẩm thì cao thì nhiều nhưng trí tuệ Phật đà để dẫn dắt chúng sanh thì không có bao nhiêu. Hiện nay đầy dẫy trên youtube những bài giảng, hình ảnh của các vị Đại đức, thượng tọa, hòa thượng khắp nơi nhưng  toàn giảng điều trái chánh Pháp, gieo rắc tà kiến, phá hủy niềm tin  của câc Phật tử cư sĩ tại gia. Với chủ trương đặc quyền tâm linh, các thầy dìm hàng cư sĩ, cổ súy việc ăn chay, làm khó trong việc giữ gìn giới luật gây mặc cảm cho người Phật tử tại gia. Các thầy giảng cho nhiều nhưng không có 1 phương pháp nào để cho các Phật tử ứng dụng vào cuộc sống phục vụ cho việc tu tập và cuộc sống xã hội an vui.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ah hum!

 4. Mô Phật,

  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã về những bài giảng sai về giới  sát sanh cũng như cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ.

  Về phần luận giảng của việc sát sanh, không biết khi tu học vị này đã học những gì mà mới nghe qua việc trình bày của người Phật tử tu tại gia mua đồ ở chợ về cho người trong nhà ăn đã kết luận  là “phạm giới mất tiêu rồi”. Trong khi đức Phật đã dạy trong giới cũng có 4 phạm trù: Giá, khai, trì, phạm nên tùy hoàn cảnh mà xem xét đến lỗi này phạm hay không. Ngay trong thế gian khi phạm tội  pháp luật trước khi tòa tuyên án cũng phải xem xét động cơ gây ra và hoàn cảnh như thế nào rồi mới đưa ra phận luận tội. Trong khi đại đức Thích Thiện Thuận là một vị giảng sư lại không giảng nỗi hay phân tích cho người Phật tử biết thế nào là phạm giới, khi nào mới phạm giới vội phán ngay kết luận làm tăng  thêm mặc cảm cho người Phật tử tại gia và tăng thêm vị thế cho tăng sĩ. Đây thật sự vị đại đức này vừa không thông thạo giáo pháp lại cạn cợt về tâm linh nên mới tự tin vào tâm ý mình dìm hàng các cư sĩ tại gia. Các cư sĩ tại gia họ trân quý giáo pháp, đặt niềm tin vào các tăng sĩ nên phải lao tác, cúng dường, để các vị là tăng sĩ tu tập chánh pháp, từ đó có thể giảng dạy cho họ nghe. Thế nhưng sau khi được nhận những điều đó thì đại đức Thích Thiện Thuận lại không giảng , không giải thích, chỉ phủi tay bảo phải tự vấn bản thân. Nếu họ có thể tự vần bản thân, tự biết, tự học thì chắc chắn là họ không lên hỏi với thầy, cũng như cúng dường tứ sự cho thầy để thầy đứng đó mà thao thao bất tuyệt về “lòng từ”.

  Qua những chia sẽ của đạo huynh đệ mới thấy lời Đức Phật không sai chạy “ thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng”, chắc do nhiều và đều như nhau nên các tăng sĩ hiện nay không thấy “khu khiển cử tội” những người giảng sai chánh pháp mà vị nể và a dua theo nhau để “Nồi cơm Thạch sanh” của mình không bị ảnh hưởng. Chỉ sót thương cho các phật tử là “Nồi cơm Thạch sanh” này vét cạn tinh lực để cúng dường mà vận mệnh tâm linh ngày càng xuống đáy.

  Pháp đệ cả ơn bài viết lợi lạc của đạo huynh. Nguyện cầu đạo huynh Mật Ngã luôn vui tu, thong dong trên đạo lộ giải thoát.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mô Phật!

  Mật Hạnh Giác hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã.

  Đúng như đạo huynh chỉ ra, việc đại đức Thích Thiện Thuận gò ép người cư sĩ không được mua Thịt Cá là một hành vi “sát sanh” bằng lời nói với chúng sanh. Thứ nhất là tuyên truyền là Tà Kiến, trái với lời Phật dạy khiến chúng sanh phiền não. Thứ hai, nhiều nghiên cứu khoa học đã chỉ ra những hệ lụy từ việc ăn chay trường như :

  http://thegioianchay.com/kien-thuc-an-chay/6-tac-hai-cua-viec-chay-truong-khong-dung-cach.html/

  Ăn chay trường vị vậy gây mất cân bằng trao đổi chất trong cơ thể, làm tổn hại thân người quý hiếm, lẽ nào giữ giới cực đoan như vậy quan trọng hơn thân người này sao? Huynh Mật Ngã cũng đã chỉ ra sự mập mờ của đại đức về vấn đề giới luật, vậy mà ở chỗ khác lại đem đi áp đặt cho người cư sĩ, không biết đến 4 phương diện Giá, Khai, Trì, Phạm của Giới, gieo cho người cư sĩ mặc cảm không đáng có.

  Mà nếu đại đức nói người tu không được sát sanh như vậy thì vì sao ở trước nhiều chùa vẫn bán chim phóng sanh, con thì bị cắt cánh, bay không được bao lâu thì bắt lại, nhốt lại? Trước nhiều chùa sao vẫn còn bán cá phóng sanh, đem thả ra ao hồ thì bị chích điện bắt lại? Đại đức cổ súy việc phóng sanh xuất phát từ Đại Bi Tâm nên gặp việc nào làm việc đó. Nhưng chẳng lẽ chùa chiền không quan tâm đến khổ đau của chúng sanh bị phóng sanh hay sao? Lẽ nào bị quăng quật, tra tấn khổ sở lại tốt hơn cho chúng? Trong khi người cư sĩ mua một miếng thịt sinh vật đã chết thì đại đức lại cấm.

  Cầu nguyện cho ánh sáng Chánh Pháp tỏa chiếu khắp muôn nơi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ.

  Cầu nguyện cho khổ đau chúng sanh lắng dịu.

  Om Ah Hum.

   

 6. Mô Phật !

  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh của đạo huynh Mật Ngã đã có bài tác pháp chiếu quang cho tỳ kheo Thích Thiện Thuận. Qua bài này, đạo huynh đã ” chiếu soi” chỉ ra các luận điểm bất nhất trong bài giảng của đại đức Thích Thiện Thuận. Mật Thiệu thật ngạc nhiên và không hiểu tại sao một giảng sư mà không thấu đáo về ngũ giới để giảng cho đồ chúng. Có thể trình độ tâm linh của ông ta có vấn đề chăng? Hay đại đức biết nhưng cố tình giảng như thế để cho cư sĩ ” ngưỡng mộ” tăng sĩ và cho rằng” giới khó giữ sao các thầy hay quá”. Đây chẳng khác nào tạo ra tâm lý mặc cảm, sợ hãi trong tu tập. Giới có 4 phạm trù : Giá, khai, trì, phạm và dù người đó có phạm 1 giới như sát sanh chẳng hạn thì cũng còn 4 giới còn lại. Hơn nữa, khi giữ giới một ngày công đức nhiều vô số tựa như lấy thu bù chi. Lẽ ra ông ta luận giải một cách chi tiết để người cư sĩ tu tập với tinh thần vui tu và đó cũng là đền ơn thí chủ. Còn đằng này ông ta lại làm khác vì mục đích nào đó chăng? Câu hỏi này chỉ người trong cuộc là rõ nhất.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.

  Om mani padme hum.

 7. Mô Phật

  Mật Huệ Pháp hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã dành cho đại đức Thích Thiện Thuận. Qua mấy bài giảng vừa qua của ĐĐ. Thích Thiện Thuận, đệ thấy họ giảng về thực chất của Đạo Phật thì ít mà chủ yếu dành thời gian tâng bốc giới tăng sĩ thì nhiều. Dạo quanh các bài giảng của Thích Thiện Thuận cũng như của Thích Phước Tiến, đệ không thấy có đề tài nào hay ho hơn, trí tuệ hơn mà toàn xoay quanh mấy thể loại chay-mặn không. Mà nếu có đề cập đến giới luật thì một là không giảng giải cho họ, hai là nếu giảng thì lại áp giới của tăng sĩ dành cho cư sĩ khiến thính giả nghe xong chỉ biết tủi phận mà rời xa cửa Phật hoặc chỉ đứng ngoài ngó vào mà thôi. Chính những thành phần như Thích Thiện Thuận đang dần khiến Phật pháp xa lìa thế gian, đi ngược lại ý chí ban đầu của đức Chánh đẳng Chánh giác” “Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ.” Cảm ơn đạo huynh về những phân tích sắc sảo này

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 8. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  con đã đọc bài. con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Om mani padme hum.
 10. Mô Phật!

  Mật Diệu Hằng hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã dành cho đại đức Thích Thiện Thuận.

  Khi đọc bài viết đầy đủ luận cứ, luận chứng của đạo huynh Mật Ngã, Mật Diệu Hằng thấy rõ được thâm ý “dìm hàng” cư sĩ, cản trở cư sĩ tiến tu trên đạo lộ giải thoát của đại đức Thích Thiện Thuận. Mang danh là tỳ kheo thực hiện sứ mạng của Như Lai, tại sao đại đức Thích Thiện Thuận không những không hoan hỷ tán thán thiện hạnh của cư sĩ thực hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhằm giúp mình và tha nhân lìa mê về giác, mà đại đức Thích Thiện Thuận hết lần này đến lần khác cố tình cản trở cư sĩ thực hành theo chánh pháp Phật đà, dìm hàng cư sĩ để nâng cao vai trò độc tôn của giới tăng sĩ, vậy  mà lúc nào cũng nói rằng: phụng sự chúng sanh là cúng dường Tam Bảo”.

  Đức Phật khi còn tại thế, ngài dùng mọi phương tiện thiện xảo, ban cho chúng sanh ở mọi tầng lớp phương pháp dễ thực hành để giúp hữu tình thực hành theo đúng chánh pháp Phật đà nhằm đoạn trừ khổ đau và đạt được niềm hạnh phúc chân thật. Đại đức Thích Thiện Thuận nhận cúng dường của cư sĩ nhưng lại cố tình cản trở cư sĩ thực hành pháp bằng cách đưa ra những điều kiện khó khăn và khẳng định cư sĩ không có năng lực tâm linh bằng tăng sĩ nhằm thể hiện đặc quyền tâm linh của giới tăng sĩ. Thật vô lý.

  Một người tu chân chính sẽ tuân theo lời dạy của đức Phật và thấu triệt luật tắc nhân quả mà không dám giảng bừa, nói ẩu, tự ý lập ngôn. Một tỳ kheo chân chính nên cảm ơn những cư sĩ đã và đang chung tay góp sức trong công cuộc hoằng dương chánh pháp trên tinh thần tứ chúng đồng tu chứ không phải lúc nào cũng ôm khư khư đặc quyền tâm linh mà chiếc áo cà sa mang lại rồi lo sợ và cố tình “dìm hàng” cư sĩ. Đại đức Thích Thiện Thuận nên quán xét lại hành vi thân ngữ tâm của mình và suy nghĩ rằng với đặc quyền tâm linh mà giới tăng sĩ đang cố gắng giữa lấy, kết quả các thầy sẽ đi về đâu trong lục đạo luân hồi? Bởi vì, luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy, đặc biệt đối với những kẻ cố tình “dìm hàng” vị Thầy của trời người đang hoạt dụng bồ đề tâm vì lợi lạc của hữu tình như ngài Tịch Thiên đã khuyến cáo.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để ngọn đuốc chánh pháp được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Mật Diệu Hằng cảm ơn đạo huynh Mật Ngã với bài viết lợi lạc và ý nghĩa này.

  Mật Diệu Hằng cầu nguyện đạo huynh Mật Ngã thành tựu mọi ước nguyện chính đáng, viên tròn đời đạo.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mô phật
  Mật Chi hoan hỷ tán thán thiện hạnh của đạo huynh Mật Ngã đã tác pháp chiếu quang cho Thầy Thích Thiện Thuận
  Vì muốn đề cao bản thân và vai trò của tăng sĩ Thầy thích thiện thuận đã gieo vào lòng chúng sanh sự mặc cảm, vì đời sống gia chủ không thể tu tập chỉ có thể cúng dường, làm từ thiện, phóng sanh, làm công quả trong khi lời dạy của Đức phật là tứ chúng đồng tu
  Đức phật đã từng dạy khi Ngài nhập diệt thì hãy tôn giới luật làm thầy mà ông là tùy kheo mang trên mình sứ mệnh của như lai nhưng khi được cư sĩ hỏi về giới luật không luận giải làm ra vẻ khó khăn nguy hiểm để chúng sanh thấy khó mà rút lui đề cao vai trò của hàng tăng sĩ
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 12. Mật Phước says:
  Mô Phật!
  Pháp đệ hoan hỷ với thiện hạnh “Tác Pháp chiếu quang” của đạo huynh Mật Ngã cho đại đức thích Phước Tiến.
  Qua đó đệ càng thêm thấy rõ ” tà sư nhiều như cát sông hằng” trong thời mạt pháp này. Nhưng Pháp thì không bao giờ mạt, chỉ mạt bởi những bọn tà sư hoành hành ngày càng bá đạo, thuyết giảng tà kiến trái lời Phật dạy.
  Thật e ngại cho thích Phước Tiến khi mang danh đại đức mà không trí tuệ để tạo đức lớn. Chỉ biết âm mưu dìm hàng cư sĩ để đánh bóng cái đầu trọc của mình mà nâng cao vai trò tăng sĩ. Chấp vào cái “ăn” ( ăn chay ) để đặt quyền tâm linh, tạo nên đại ác nghiệp vì cản trở người tu tại gia muốn đạt tới sự toàn giác, trái với tinh thần ” Tứ chúng đồng tu ” mà Đức đã Phật dạy.
  Thật hỗ thẹn cho một giảng sư được tấn phong là đại đức mà lại không hiểu biết thấu đáo về ngủ giới nhà Phật, rao giảng giới sát sanh cho người khac nhưng thích Phước Tiến lại chính là người đại sát sanh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của huynh Mật Ngã đến đại đức Thích Phước Tiến.

  Nhằm nâng cao vai trò của tăng sĩ và muốn “dìm hàng” những Phật tử tu tại gia mà đại đức Thích Phước Tiến đã áp đặt việc ăn chay ăn mặn, thể hiện sự mập mờ trong giới luật, muốn cư sĩ phải giữ đúng giới luật mà không biết rằng trong giới luật còn có 4 phương diện là giá, khai, trì, phạm để người tu áp dụng phù hợp trong từng trường hợp. Tu tập mục đích cuối cùng là giải thoát chứ không phải đánh bóng bản ngã mà phải cổ suý cho việc ăn chay. Cũng bởi có những tăng sĩ như đại đức Thích Phước Tiến mà làm cho người Phật tử cảm thấy mặc cảm, nghĩ mình không thể nào giữ được giới luật. Từ đó, chỉ biết cúng dường, làm công quả.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh ở trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 14. Mật Thuận Như says:
  Kinh Bạch Thầy

  Con Đã đọc bài rồi ạ ,

  Con Cầu nguyện cho Thầy Cô nhiều Sức khoẻ vì lợi lạc chúng Sinh

  Om Mani padme Hum

 15. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Mô Phật.
  Pháp đệ hoan hỷ tán thán thiện hạnh công đức tác pháp chiếu quang của đạo huynh Mật Ngã dành cho đại đức Thích Thiện Thuận. Huynh đã chỉ ra sự mập mờ, phơi bầy sự thiếu hiểu biết về trình độ tâm linh, cụ thể khi được cư sĩ hỏi phương pháp để ” tâm an không phạm vào 5 giới cấm ” thì vị này không giải thích được về ngũ giới, và mưu đồ ” dìm hàng ” cư sĩ cố tình đề cao giới tăng sĩ.
  Ông Thích Thiện Thuận đã áp đặt, gieo vào lòng chúng sanh sự mặc cảm vì đời sống gia chủ không thể giữ giới, không thể tu tập giải thoát được, chỉ có thể cúng dường, làm từ thiện, phóng sanh làm công quả, ông ấy đã làm trái lời Đức Phật dạy  tứ chúng đồng tu.
  Đệ cảm ơn đạo huynh về bài viết lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện đạo huynh đời đạo song hành thành tựu đạo pháp .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 16. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Mật Giác Đăng hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang theo gương Thầy của huynh Mật Ngã dành cho đđ Thích Thiện Thuận, kẻ cậy vào “đặc quyền tâm linh”, ỷ lại vào đầu tròn áo vuông mà dìm hàng, cản trở tinh thần tu tập của người cư sĩ tại gia, trong khi bản thân mình  không giảng rõ được về giới luật, thậm chí còn không phải là người biết nhớ ơn và trả ơn.

  Cảm ơn huynh Mật Ngã, cầu nguyện huynh sớm thành tựu ước nguyện chính đáng.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status