Dec 30, 2016

Posted by in Ứng dụng thực hành | 54 Comments

DANH MỤC BÀI VIẾT VÀ BÀI GIẢNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC CHƯA CÓ TÀI KHOẢN VÀO TRANG CHANHTUDUY.COM

DANH MỤC BÀI VIẾT VÀ BÀI GIẢNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC CHƯA CÓ TÀI KHOẢN VÀO TRANG CHANHTUDUY.COM

STT

Tên bài viết

Tác giả

I – THƯ GỬI CÁC TRÒ (10 bài)

1

Thư gửi các trò 80: ĐÔI DÒNG VỀ CHANHTUDUY.COM Thầy Thinley Nguyên Thành

2

Thư gửi các trò 3: NGƯỜI BẠN HUẾ Thầy Thinley Nguyên Thành

3

Thư gửi các trò 145: THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT TỬ? Thầy Thinley Nguyên Thành

4

Thư gửi các trò 61: AI LÀ THIỆN TRI THỨC? Thầy Thinley Nguyên Thành

5

Thư gửi các trò số 22: THẾ NÀO LÀ SỰ TRUYỀN PHÁP ĐÍCH THỰC? Thầy Thinley Nguyên Thành

6

Thư gửi các trò 42: CHÁNH TU VÀ CHÁNH MẠNG Thầy Thinley Nguyên Thành

7

Thư gửi các trò 172: PHẬT “NHẢY TƯỜNG” HAY LOẠI CUỒNG NGÔN LOẠN NGỮ? Thầy Thinley Nguyên Thành

8

Thư gửi các trò 194: QUÁ NHANH, QUÁ NGUY HIỂM Thầy Thinley Nguyên Thành

9

Thư gửi các trò 28: VĂN HÓA TÂM LINH Thầy Thinley Nguyên Thành

10

Thư gửi các trò 182: ĐẠP SÓNG CẢ KHÔNG NGÃ TAY CHÈO, LÈO LÁI CON THUYỀN CẬP BỜ ĐÚNG HƯỚNG Thầy Thinley Nguyên Thành

II – PHÁP LÀ CUỘC SỐNG (8 bài)

1

HOA HỒNG VÀ Ổ KHÓA Thầy Thinley Nguyên Thành

2

TỪ HẠNH PHÚC LỨA ĐÔI ĐẾN HẠNH PHÚC PHẬT TÁNH Thầy Thinley Nguyên Thành

3

TỤC CÚNG CÔ HỒN HAY TỤC NÓI DỐI HẠI NGƯỜI? Thầy Thinley Nguyên Thành

4

 SỰ ẢO DIỆU CỦA THẦN THÔNG ĐẠO PHÁP VÀ THẦN THÔNG THẾ GIAN Thầy Thinley Nguyên Thành, Mật Viễn, Mật Ngã

5

“TRỜI CÒN VƯƠNG NẮNG…” Cô Mật Diệu

6

 “HOA ĐẠO” GIỮA “VƯỜN ĐỜI”, THỌ LẠC LÀ THỌ PHÁP Mật Hải

7

 “DÙNG TAM TỊNH NHỤC” : đôi điều tự bạch Mật Kiên

8

Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng và thực hành Yoga Tây Tạng: một bước ngoặt của khoa học biện chứng tâm linh Mật Từ

III – LÁ THƯ NGƯỜI TÂM ĐẠO (9 bài)

1

THƯ GỬI CÁC BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM Thầy Thinley Nguyên Thành

2

ĐÔI DÒNG CẢM NIỆM VỀ BẠN ĐỌC CHANHTUDUY.COM Thầy Thinley Nguyên Thành

3

TỎA KHẮP MUÔN NƠI Mật Diệu Hằng

4

“TÂM SI TU PHẬT, PHẬT THÀNH MA” Thầy Thinley Nguyên Thành

5

Thư từ Hà Nội: ĐEO DÂY CHUYỀN MANG MẶT PHẬT CÓ TỘI? Thầy Thinley Nguyên Thành

6

MẬT? MẬT LÀ GÌ? NHÀ KHOA HỌC HAY GÃ CHÍ PHÈO Thầy Thinley Nguyên Thành

7

Bắc Hà ký sự: TÔI “THEO BƯỚC CHÂN” CHÚA GIÊ SU NHƯNG ĐI KHÁC HƯỚNG Thầy Thinley Nguyên Thành

8

“ĐIỆU ĐỜI – LỜI ĐẠO” Mật Thủy

9

Thư Sài Gòn: MỘT MÓN QUÀ NGÀN NGƯỜI NHẬN Mật Tịnh Tâm

IV – THƯ ĐỐI LUẬN – GÓP Ý – TRẢ LỜI THƯ BẠN ĐỌC (8 bài)

1

ĐẠO NÀO CAO, ĐẠO NÀO THẤP? (MINH ĐỊNH CHÁNH KIẾN CHO BẠN ĐỌC PHẠM HIẾU) Thầy Thinley Nguyên Thành

2

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ Thầy Thinley Nguyên Thành

3

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ DƯƠNG NGỌC DŨNG Thầy Thinley Nguyên Thành

4

Thư đối luận với Nguyễn Minh Tiến:  NGỘ NHẬN – trọn 6 kỳ – Đáo Bỉ Ngạn Đáo Bỉ Ngạn tiên sinh

5

Từ một bài viết trên báo Thanh niên số 154 ra ngày thứ năm 02/06/2016: CẢNH GIÁC CHIÊU TRÒ BUÔN BÁN THẦN CHÚ Thầy Thinley Nguyên Thành

6

LỢI DỤNG SỰ ĂN CHAY ĐỂ “LẬP LỜ ĐÁNH LẬN CON ĐEN” (Đối luận với Nguyễn Minh Tiến) Thầy Thinley Nguyên Thành

7

 VÓI TAY MUỐN CHẠM MÂY? KHÓ LẮM! Thầy Thinley Nguyên Thành

8

 VAI TRÒ ĐẠO SƯ NHƯ NGƯỜI THỢ CHẾ TÁC KIM HOÀN Thầy Thinley Nguyên Thành

V – GIẢNG PHÁP, CHIA SẺ PHÁP (4 bài)

1

Bài giảng của đạo sư Thinley Nguyên Thành trong pháp hội hằng thuận 2016: Sáu phương tiện tâm linh quyết định vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Thầy Thinley Nguyên Thành

2

Bài giảng: PHÁP CHUẨN BỊ CHO NGƯỜI TU ĐẠO PHẬT Thầy Thinley Nguyên Thành

3

Bài giảng: NƯƠNG TỰA VÀO ĐÂU? Thầy Thinley Nguyên Thành

4

Bài giảng: TIẾNG GẦM CỦA SƯ TỬ VƯƠNG GIỮA RỪNG TÀ KIẾN Thầy Thinley Nguyên Thành

VI – GIÁO PHÁP, GIÁO ĐIỂN (22 bài)

1

GIÁO PHÁP ĐÚNG, PHƯƠNG PHÁP SAI (20 BÀI) – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

2

NGUYÊN TỐ SỰ (6 Bài) – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

3

TÀI VÀ THẦN TÀI (4 Bài) – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

4

QUỶ SỰ (13 Bài) – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

5

TIÊN SỰ (3 bài) – Thầy Nguyên Thành
Thầy Thinley Nguyên Thành

6

14 THẤT BẠI TRẦM TRỌNG – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

7

CẦU NGUYỆN (8 BÀI) – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

8

SÁCH MỘT ĐỜI NGƯỜI MỘT CÂU THẦN CHÚ – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

9

NĂM MƯƠI KỆ TỤNG SÙNG KÍNH ĐẠO SƯ (Пятьдесят строф благочестивого почитания учителя) – Thánh tăng Mã Minh (Thầy Nguyên Thành dịch) Thầy Thinley Nguyên Thành

10

Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

11

CHA MẸ SINH RA TA? – Thầy Nguyên Thành  Thầy Thinley Nguyên Thành

12

MẬT NGHĨA NGÀY PHẬT ĐẢN – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

13

SÂN HẬN, NỘ KHÍ, NỘ PHÁP LÀ GÌ? – Thầy Thinley Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

14

VÌ SAO GỌI LÀ ĐỨC PHẬT?  – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

15

Bệnh duyên – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

16

Giàu nghèo – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

17

Ghiền giọt đắng – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

18

Đạo Phật là đạo từ bi, tại sao ta thờ kẻ giết người?  – Thầy Nguyên Thành Thầy Thinley Nguyên Thành

19

ĐÁNH THỨC PHẬT TÁNH BẰNG LÒNG SÙNG MỘ – Mật Ngã Mật Ngã

20

Thực nghĩa về BIỆN CHỨNG TÂM LINH – Mật Diệu Hằng Mật Diệu Hằng

21

Bài 1: SÁU CÁNH SEN TRONG MỘT BÔNG SEN – Mật Quốc Sanh Mật Quốc Sanh

22

TRỰC TÂM VÀ CÔNG TÂM – Mật Huệ Pháp Mật Huệ Pháp

VII – NGOẠI NGỮ PHẬT GIÁO

1

 WHAT IS TIBETAN YOGA? Thầy Thinley Nguyên Thành

2

A FEW WORDS ON CHANHTUDUY.COM Thầy Thinley Nguyên Thành

3

ONE LIFE ONE MANTRA Thầy Thinley Nguyên Thành

4

HOW TO STOP FEELING BURDENED BY A COMPLEX Thầy Thinley Nguyên Thành

5

THE MOST IMPORTANT THING TO STEP IN THE TANTRIC BUDDHISM’S DOOR Mật Thủy

6

THREE STATES OF RIGHT UNDERSTANDING Thầy Thinley Nguyên Thành

7

Refusal the uninvited guests Thầy Thinley Nguyên Thành

8

The Consciousness’s mask (Mặt nạ tâm thức) Thầy Thinley Nguyên Thành

9

 RICH – POOR Thầy Thinley Nguyên Thành

10

Letter No.145: WHO IS THE TRUE BUDDHIST? (THẾ NÀO GỌI LÀ PHẬT TỬ?) Thầy Thinley Nguyên Thành

11

Letter No. 109 to Disciples: What is “Dharma Transmission Fee”? How Is It Paid? (THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHÍ? ĐẠO PHÍ TRẢ BẰNG GÌ?) Thầy Thinley Nguyên Thành

12

LETTER NO.153: ON THE DESERTED ROADS.. (Thư số 153: ĐƯỜNG VẮNG..) Thầy Thinley Nguyên Thành

13

Letter No.134: Let nature take its course Thầy Thinley Nguyên Thành

14

Letter No. 61: Who is the true spiritual friend? Thầy Thinley Nguyên Thành

15

Letter No.22 to disciples: How to properly transmit the dharma in Tibetan Buddhism? Thầy Thinley Nguyên Thành

16

Letter No. 137 to disciples: How to verify the authenticity of Buddhist sutras? Thầy Thinley Nguyên Thành

17

BỆNH DUYÊN 연(緣)병 Thầy Thinley Nguyên Thành

18

TỪ CHỐI VỊ KHÁCH KHÔNG MỜI MÀ TỚI 초대받지 않았는데 오는 손님을 거절한다. Thầy Thinley Nguyên Thành

19

칭찬과 비난의 바람 (Ngọn gió khen chê) Thầy Thinley Nguyên Thành

20

빈부 (GIÀU VÀ NGHÈO THEO QUAN KIẾN ĐẠO PHẬT) Thầy Thinley Nguyên Thành

21

THẾ NÀO LÀ YOGA TÂY TẠNG? 티베트 요가는 무엇인가? (bản dịch bằng tiếng Hàn) Thầy Thinley Nguyên Thành

22

Thư Sài Gòn: NHẬT KÝ QUY Y (불교귀의에 대한 여정 일기 및 감상) Mật Hoàng Mai

23

本日の私 (Tôi của ngày hôm nay) Mật Thái Dương

24

チベットヨーガとは (What is Tibetan Yoga) (Bản dịch bằng tiếng Nhật) Thầy Thinley Nguyên Thành

25

心配なことを止めて、嬉しい生活を楽しみましょう! Thầy Thinley Nguyên Thành

26

 DIVINE PRIDE Thầy Thinley Nguyên Thành

27

Contemplation on “Fourteen Grievous Failures of a Buddhist Practitioner” (16 lessons) Thầy Thinley Nguyên Thành

28

Right Buddhist teachings, wrong method of dharma practice (20 lessons) Thầy Thinley Nguyên Thành

29

НЕМНОГО О СЧАСТЬЕ ĐÔI ĐIỀU VỀ HẠNH PHÚC Thầy Thinley Nguyên Thành

30

Первый день в «Тантра доме № 2», часть первая. Mật Sim

31

父母生出我? (CHA MẸ SINH RA TA?) Thầy Thinley Nguyên Thành

32

細談 CHANHTUDUY.COM Thầy Thinley Nguyên Thành (Mật Vỹ dịch sang tiếng Hoa)

33

“ALICE” IN THE WONDERLAND Mật Từ

34

The meaning of Mantra “OM MANI PADME HUM” Mật Kính

35

Jin Yong: An Anti-Buddhist Mara (Kim Dung: Một dạng thiên ma phá hoại Phật pháp) Thầy Thinley Nguyên Thành

36

THE GURU’S FAULT OR THE DISCIPLE’S FAULT? (Tại Thầy hay tại trò?) Thầy Thinley Nguyên Thành

37

HOW TO DEFINE “WORSHIP” AND ITS TRUE EXPRESSION? Thầy Thinley Nguyên Thành

38

구루의 탓인가 제자의 탓인가? (Tại Thầy hay tại trò?) Thầy Thinley Nguyên Thành

39

ЧТО ТАКОЕ ТИБЕТСКАЯ ЙОГА? (Thế nào là Yoga Tây Tạng?) Thầy Thinley Nguyên Thành

40

ПИСЬМО УЧЕНИКАМ № 145: КТО ЯВЛЯЕТСЯ БУДДИСТОМ? (Thế nào gọi là Phật tử?) Thầy Thinley Nguyên Thành
 1. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ và con không biết phải viết gì. Trong con lúc này là sự xúc động trào dâng và khóe mắt rưng rưng vì hoan hỷ và tán thán Đạo sư! Thật sự danh mục bài viết và bài giảng trong bài này là kho báu vô giá với chúng sanh trong thời đại này. Ơn phước từ Đạo sư với chúng sanh quả thật quá lớn và không thể nghĩ bàn.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.
  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 2. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!

  Con nhìn vào danh mục khoảng 100 bài viết, chỉ mới chưa đầy một phần mười tổng số bài viết trên chanhtuduy.com (đến thời điểm hiện tại là 1290 bài) mà xúc động nghẹn ngào.
  Dù mới chỉ một phần nhỏ mà con quá ấn tượng với sự phong phú, đa dạng trong nội dung chủ thể như Thư gửi các trò, Pháp là cuộc sống, Lá thư người tâm đạo, Thư đối luận -Góp ý-Trả lời thư bạn đọc, Giáo pháp-Giáo điển, Giảng pháp-Chia sẻ pháp, Ngoại ngữ Phật giáo,…Tô điểm cho những chủ thể ấy là những bông hoa đạo pháp với những bài viết, bài giảng của Thầy, bài viết của Cô cùng các chia sẻ pháp của các huynh đệ kim cang Mật gia Song Nguyễn.
  Dù mới chỉ là một phần nhỏ mà con quá ấn tượng với những nội dung chánh kiến trong thờ tự, về tôn kính, trong luận điểm, trong tri kiến giải thoát trên chanhtuduy.com với các chuyên đề Giáo pháp đúng-phương pháp sai, Nguyên tố sự, Quỷ sự, Tiên sự, Tài và Thần tài, 14 điều thất bại trầm trọng, những bức thư vị Đạo sư gửi học trò, bạn đọc,…Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy, Cô và thiện hạnh của các đạo huynh, đạo hữu với những bài viết, bài giảng, bài chia sẻ trong danh mục nêu trên.
  Con cầu nguyện cho những bạn đọc chanhtuduy.com chắt lọc được tinh tuý cam lồ từ danh mục 100 bài viết nêu trên, dũng tâm cầu pháp nơi vị Thầy để mở ra cánh cửa Phật học vào Mật gia Song Nguyễn, để được nhận sự truyền pháp đích thực từ vị Thầy từ bi, trí tuệ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ!
  Om Mani Padme Hum!

 3. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc phần mục lục các bài viết , bài giảng dành cho bạn đọc chanhtuduy. com. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồđề tâm của Thầy trên đạo trình hoằng dương chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 4. Mật Thái Hòa says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã xem “Danh mục bài viết và bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang chanhtuduy.com” rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani  Padme Hùm.

 5. Phong Lữ says:
  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với danh mục 100 bài viết dành cho những bạn đọc chưa có tài khoản vào chanhtuduy.com. Danh mục thực sự vô cùng độc đáo với rất nhiều đề tài, rất nhiều thể loại cho bạn đọc tha hồ lựa chọn. Con vô cùng hoan hỷ sự chắt lọc đầy tinh tế này. Dù chỉ có 100 bài trên 1290 bài nhưng con thực sự choáng ngợp trước lượng tri kiến Phật Học trong các bài viết này. Thay vì nhiều bài viết loanh quanh các chủ đề ăn chay, từ thiện, cúng kiếng nhan nhản khắp nơi trên mạng, những bài viết con đọc được trên chanhtuduy thực sự lợi lạc, khoa học, và đầy tính biện chứng theo quỹ đạo Chánh Pháp Phật Đà. Đặc biệt rất nhiều bài áp dụng “Pháp là Cuộc Sống” để chúng con và chúng sanh có thể thong dong tu tập “an lạc đời này cực lạc đời sau”.

  Con cảm niệm với những ai không biết trân quý thì 1200 bài viết với họ cũng như tờ giấy trắng , như nước đổ vào cái bình lủng. Nhưng đối với những ai nghiêm túc cầu pháp, có thái độ đúng đắn, 100 bài viết này sẽ như cánh cửa dẫn lối cho họ tìm cầu Thiện Tri Thức, đến với Chánh Pháp Phật Đà. Từ đó họ có duyên lành có tài khoản và ngày càng đọc được nhiều bài viết lơi lạc hơn nữa từ chanhtuduy.com. Con hoan hỷ với quyết định của vị Thầy Mật Giáo.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum.

 6. Mật Tấn Giác (Nguyễn Tiến Sỹ) says:
  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết ” Danh mục bài viết và bài giảng cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang chanhtuduy.com”. Con rất xúc động khi đọc tên từng bài viết và bài giảng. Con còn nhớ cảm giác ngày đầu tiên được đạo huynh Mật Quốc Sanh giới thiệu và nói rõ về Mật gia Song Nguyễn, về vị Thầy từ bi, trí huệ Đạo sư Thinley Nguyên Thành, về tính khoa học của Phật pháp và pháp tu theo trạng thái động rồi Lục độ Ba la mật. Con ấn tượng nhất khi đạo huynh Mật Quốc Sanh nói lại lời Thầy dạy về việc áp dụng Phật pháp vào cuộc sống, trong việc nghiên cứu mà hàng ngày con vẫn làm để tích tập công đức và trí huệ. Con nhận ra việc thực hành Pháp không hề khó khăn mà lại trở lên hòa nhập hơn với con bên cạnh những công việc nghiên cứu, sổ sách kế hoạch luôn đè nặng áp lức lên con. Đọc những bài viết đầu tiên trên chanhtuduy.com, con thực sự cảm nhận được tấm lòng và trí tuệ của vị Đạo sư Mật giáo bởi những bài viết về Phật giáo cao siêu trở lên đơn giản, gần gũi, có tính quốc độ, tính thời đại và tính dân độc đến thế. Con được khai thị những điều con chưa từng được biết về Phật giáo mà trước đó con chỉ mới tin mà chưa có hiểu biết. Từ sai lầm khi coi Phật giáo giống các tôn giáo khác, rồi vô minh mà coi Tam bảo ngang hàng với chúa trời, thần thánh, thậm chí tin vào bói toán, “cắt duyên”, sợ hãi trước quỷ ma… đến nay con đã dần loại bỏ được những “vô minh” ấy, biết quán xét những hành vi thân, ngữ, tâm. Con đã rất run và lo lắng khi lần đầu tiên viết thư thỉnh pháp vị Thầy và vờ òa cảm xúc khi được Thầy trả lời tường tận, thỏa đáng..
  Mới gần 3 tháng, từng bài pháp, bài giảng của vị Thầy đã tiếp cho con nguồn sức mạnh mới. Con thấy con đã may mắn biết nhường nào khi được vị Thầy sách tấn những comment, ban pháp danh và cho phép con tham gia vân tập cùng các đạo huynh, đạo hữu Mật gia. Con thấy mình đã có chuyển hóa tâm tích cực và dần tích lũy được những chánh kiến Phật đà, tinh tấn thực hành. Con thấy được tâm mình quân bình hơn, hân hưởng hơn mỗi ngày khi thực hành theo những lời Thầy khai thị. Công việc thế sự cũng trở lên nhẹ nhàng và bớt đi những áp lực và những “rủi ro” dù là nhỏ nhất. Con cảm nhận được sự gia hộ của Bổn tôn qua kênh vận chuyển vị Thầy đã giúp cho con thu được những kết quả như thế khi thực hành theo quỹ đạo chánh pháp. Con xin phép được nói “sơ sơ” những lợi lạc mà con đã thu được như thế khi bước đầu của việc thực hành Phật pháp ạ.
  Quay trở lại với danh mục Thầy xây dựng cho bạn đọc của Chanhtuduy.com, qua gần 100 viết, con thấy được sự đề cập và làm rõ đến tất cả các khía cạnh kiến thức Phật pháp mà bạn đọc hữu duyên qua đó có thể thu được lợi lạc. Bạn đọc sẽ được trang bị những hiểu biết đúng về đạo Phật, về tuyên ngôn “Duy tuệ thị nghiệp”, về tinh thần “Pháp là cuộc sống”, về con đường giải thoát “Khổ”… Chỉ cần đọc và hiểu những nội dung Thầy gửi gắm và chuyển tải qua những bài viết này, bạn đọc đã có được kho báu quý giá giữa lúc “vàng thau lẫn lộn”, tà sư, tà đạo và tà kiến bủa vây khắp nơi. Hơn nữa, những bài viết bằng rất nhiều ngôn ngữ khác nhau như Anh, Hàn Quốc, Nhật Bản và Nga giúp cho bạn đọc quốc tế nhiều nơi trên thế giới có được cơ hội tìm hiểu Phật giáo Yoga Tây Tạng, những Việt kiều sống ở nước ngoài lâu năm khi vốn tiếng Việt ko còn là thế mạnh…
  Con xin được tán thán thiện hạnh của vị Thầy, dù biết những “con chữ” con viết ra không thể diễn tả hết những điều muốn nói.
  Con cầu nguyện cho sự trường thọ và sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh. Con cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy, Cô sớm được hoàn thành viên mãn.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ, tựu thành hạnh phúc Phật tánh.
  UM MANI PADME HUM.
 7. Mật Tấn Khải says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong danh mục các bài giảng,bài viết dành cho bạn đọc trang chanhtuduy.com.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ.
  Om mani padme hum!
 8. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc danh mục các bài viết, bài giảng trên trang chanhtuduy.com dành cho bạn đọc.
  Con cảm tạ tấm lòng từ bi của Thầy cho chúng sanh được tiếp cận Chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ!
  Om Mani Padme Hum!
 9. Mật Phê Rô says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với 100 bài viết, bài giảng vị Thầy đã từ bi cho phép các bạn đọc chưa có pháp danh được quyền đọc bài để có thể hiểu được chánh kiến Phật đà.
  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp làm lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!
 10. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ với danh sách 100 bài Thầy dành cho những bạn đọc khi  bước vào căn phòng Duy Ma Cật thời @ chanhtuduy.com. Nhìn vào lượng kiến thức Phật pháp đồ sộ, ngút ngàn chánh kiến được dàn trải trong 7 mục: thư gửi các trò, pháp là cuộc sống, lá thư người tâm đạo, thư đối luận- góp ý – trả lời bạn đọc, giảng pháp, chia sẻ pháp, giáo pháp, giáo điển, ngoại ngữ Phật giáo; con cảm nhận được tấm lòng của vị Thầy đối với tha nhân. Với 100 bài viết được chắt lọc từ 1.290 bài đa dạng về văn phong, đa dạng về nội dung với nhiều khía cạnh khác nhau trong cuộc sống; mang tính khoa học biện chứng tâm linh với đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật đà, giúp người đọc có được cơ hội tiếp cận và hiểu giáo lý nhà Phật một cách dễ dàng.
  Với 100 bài đọc, độc giả chanhtuduy.com đã được Thầy trang bị chánh kiến Phật đà để tránh xa tà linh, tà kiến, tránh xa những nạn mê tín dị đoan đang tràn lan khắp đất nước. Sau 100 bài đọc mở đầu, khi bạn đọc thành tâm cầu pháp hoặc muốn tìm hiểu sâu về Yoga Tây Tạng, Yoga Thanh trí giúp người học có được hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành công xã hội và đạt được niềm hạnh phúc chân thật, bạn đọc thỉnh Thầy bằng cách viết email tới Thầy như Thầy đã chỉ dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.
 11. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ và xúc động khi đọc danh sách 100 bài viết dành cho các bạn đọc chưa có tài khoản trên chanhtuduy.com. Dù là chắt lọc từ 1290 bài viết nhưng 100 bài này là cả một thư viện Phật học đồ sộ ngút ngàn chánh kiến với 7 đề mục là: THƯ GỬI CÁC TRÒ, PHÁP LÀ CUỘC SỐNG, LÁ THƯ NGƯỜI TÂM ĐẠO, GIẢNG PHÁP, CHIA SẺ PHÁP, GIÁO PHÁP GIÁO ĐIỂN, THƯ ĐỐI LUẬN GÓP Ý, TRẢ LỜI BẠN ĐỌC và NGOẠI NGỮ PHẬT GIÁO. Giúp bạn đọc hữu duyên dựa vào đó mà tìm bài đọc phù hợp với khả năng của mình, dần tìm được con đường đến với Phật pháp chân chính một cách đơn giản và dễ dàng hơn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã chắt lọc ra 100 bài viết này vì lợi lạc cho chúng sanh hữu duyên.
  Con cầu nguyện Thầy , Cô thân tâm an tịnh, cầu nguyện cho sự nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy sớm được viên thành.
  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om mani padme hum.
 12. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã xem danh sách các bài viết trong thư viện mở của chanhtuduy.com. Đây là khối lượng bài viết không nhỏ với sức đọc của người bắt đầu tìm hiểu về Đạo Phật. Với việc chọn lọc ra các bài viết theo từng chủ đề, người mới học không bị lúng túng trong ma trận bài viết, bài giảng mà vẫn đảm bảo quy trình Văn Tư Tu theo quỹ đạo chánh pháp. Sau khi quy trình này được tập trung, phần nào trí tuệ khai mở, họ hoàn toàn có thể thỉnh Thầy để tìm hiểu các bài viết mang tính học thuật cao hơn về tinh túy giáo pháp. Con hoan hỷ tán thán phương pháp sư phạm luôn linh hoạt của vị Thầy, phương pháp ấy không chỉ phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, mà còn chu biến theo thời điểm và khế hợp căn cơ chúng sanh. Con cầu nguyện bạn đọc biết tận dụng cuộc đời để lĩnh hội nguồn pháp bảo ấy trước khi quyết định vận mệnh tâm linh của mình.
  Cầu nguyện cho ngọn đuốc chánh pháp được tỏa sáng muôn nơi.
  Om mani padme hum.
 13. Mật Quảng Lượng(Lê Tùng) says:
  Kính bạch thầy, con đã đọc bài viết về danh sách các bài viết trong tjư viện mở của chanhtuduy.com. 100 bài viết được chất lọc, hệ thống chi những bạn đọc chưa có tài khoản.
  Đây là những bước chân đầu tiên cho những bạn đọc có tâm cầu pháp!
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam bảo!
  Om Mani Pahme Hum!
 14. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán tấm lòng Bồ đề tâm của Thầy đã chắt lọc 100 bài viết và bài giảng với kiến thức Phật học đa dạng dành cho các bạn đọc hữu duyên không chỉ ở Việt Nam mà trên toàn thế giới chưa có tài khoản đăng nhập vào trang mang chanhtuduy.com vẫn có cơ hội tiếp xúc với chánh kiến Phật pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 15. Kính bạch Thầy !
  Con thành tâm thán thán công hạnh của Thầy, với tấm lòng từ bi Thầy muốn tạo cho những ai hữu duyên có được nền tảng cơ bản để có chánh kiến tiếp  cận với chánh pháp. 100 bài viết bao hàm đầy đủ  các đề mục : Giáo pháp, Giáo điển, Thư gửi các trò, Lá thư người tâm đạo …  những tri kiến Phật học qua 100 bài viết sẽ là dòng chảy đưa người hữu tâm(trong nước và ngoài nước) nhập vào biển Pháp. Người hữu tâm thực sự  nhờ có sự cầu Sư tầm pháp theo đúng pháp mà vị Thầy bi mẫn đã chế định, từ đó mà có duyên lành được hạnh ngộ và nhận được ân phước gia trì từ Vị Thầy
  Tấm lòng bi mẫn của Đạo Sư và  chánh pháp không bao giờ đóng lại với ai mang tấm lòng tha thiết chân thực cầu tìm. Con nguyện cầu cho chúng sinh hữu duyên có được duyên lành hy hữu này
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy cô khỏe ạnh và trường thọ vì lợi lạc của hữu tình
  OM MANI PADME HÙM !

 16. matkien says:

  Kính bạch Thầy!

  Với “Danh mục bài viết và bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang chanhtuduy.com”, Thầy đã cho đệ tử chúng con và bạn đọc một kho tàng tâm linh vô giá. Đã là kho tàng nên không phải ai muốn vào cũng được, ai muốn mở cửa cũng xong, mà phải có chìa khóa Thầy trao đó là tài khoản. Nguyện cho đệ tử chúng con và chúng sanh hữu duyên  được Thầy cho phép, đã, đang và sẽ luôn trân quý kho tàng này với lòng biết ơn vô hạn đến vị Thầy, mà sử dụng ngọc báu trong kho tàng một cách hiệu quả nhất trên lộ trình tiến tu giải thoát.

  Con kính đảnh lễ tri ân, tán thán công hạnh của Thầy.

  OM AH HUM VAJRA GURU PADMA SIDDI HUM!

 17. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ với danh mục bài viết, bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang chanhtuduy.com. Qua đây con càng thấy choáng ngợp trước kho kiến thức trên trang mạng chanhtuduy.com. Một phần nhỏ trong lượng bài viết của chanhtuduy.com dường như đã là một thư viện khổng lồ so với những diễn đàn Phật học khác. Thêm nữa, những bài giảng này là của Thầy, những bài viết này là của Thầy và của học trò Mật gia Song Nguyễn được viết trên nền tảng chánh kiến, có cơ quan hoạt động rõ ràng là Trung tâm Nghiên cứu và Ứng dụng Thực hành Yoga Tây Tạng, Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, chứ không phải những bài giảng, bài viết nói theo ý của mình, hay không phải là “bộ sưu tập”, một “nồi lẩu thập cẩm”, không chắp vá, nhặt nhạnh từ nhiều nơi khác nhau rồi tự hào gọi đó là “thư viện”. Con nghĩ rằng với lượng bài viết chia sẻ như trên, bạn đọc chanhtuduy.com có ý định tu học nghiêm túc cũng sẽ nhìn thấy được ánh sáng của ngọn hải đăng, đưa họ đến với vị Thầy và tìm hiểu giáo pháp, ngõ hầu được “an lạc đời này, cực lạc đời sau”.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Mật Định Châu says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc: Danh mục bài viết và bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang chanhtuduy.com.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 19. Mật Giác Đăng says:
  Mô Phật,
  Kính Thưa Thầy,
  Con thật hoan hỷ với danh mục bài viết bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản trên Chanhtuduy.com. Thật là cả một kho tàng vô giá. Chỉ cần có duyên đến với trang nhà, bạn đọc gần xa đã có thể hưởng được những tinh túy Phật học được chắt lọc từ trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy, sự đóng góp của các huynh đệ kim cang. Thật hoan hỷ làm sao. Mong ngày càng nhiều bạn đọc hữu duyên trân quý đúng mực cơ hội này để tích lũy cho mình thật nhiều châu báu từ kho tàng này.
  Con cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 20. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài ” Danh mục bài viết bài giảng cho bạn đọc chưa có tài khoản vào trang Chanhtuduy.com” rồi ạ.
  Mặc dầu, cánh cửa Mật Gia đã khép lại, nhưng Thầy vẫn cho bạn đọc một đặc ân rất lơn, vẫn có thể vào trang Chanhtuduy.com, tìm hiểu về Chánh Pháp với một khối lượng bài viết, bài giảng rất lớn . Vẫn đầy đủ trình tiết , thứ tự và lớp lang như ; thư gửi các trò, giáo điển, giáo pháp đặc biệt là pháp là cuộc sống.. . Qua đó con thấy được rằng, vì “Tâm bồ đề” Thầy luôn luôn giúp bạn đọc , người muốn tu Phật và người đã tu Phật, hiểu được ” Chánh kiến ” để nhìn nhận sự vật và hiện tượng đúng theo quỹ đạo Chánh pháp, mà không bị rơi vào những cạm bẫy của bọn tà sư mượn đạo tạo đời .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Kính Bạch Thầy

  Con đã xem các danh mục bài viết dành cho bạn đọc chưa có tài khoản, quả thật đây là một đặc ân của Thầy dành cho những bạn đọc trong khi cánh cửa Mật Gia đang khép lại. Cầu nguyện cho những ai có duyên lành sẽ biết đến chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu mong chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  om ah hum

 22. Mật Diệu Linh says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc DANH MỤC BÀI VIẾT VÀ BÀI GIẢNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC CHƯA CÓ TÀI KHOẢN VÀO TRANG CHANHTUDUY. COM.

  Con thưa Thầy. Con hoan hỷ súc động khi đọc từng danh mục với từng bài viết cụ thể, đa dạng đề mục, như (l) thư gửi các trò (15 bài) (ll) Pháp là cuộc sống (20 bài) (lll)lá thư người tâm đạo (15 bài) (lV) thư đối luận _ góp ý _ trả lời thư bạn đọc (8 bài) (V) giảng Pháp, chia sẻ Pháp (12 bài) (Vl) giáo pháp _ giáo điển (30 bài) ( Vll) ngoại ngữ Phật giáo (34 bài) tổng 134 bài.
  Đây quả là khối kiến thức ví như kho báu, là ơn phước từ Vị Thầy từ bi với Bồ Đề Tâm trải rộng mênh mông, đã đem ánh sáng chánh Pháp Chiếu soi cho tất cả các chúng sanh hữu duyên, không những trong nước mà còn cả Quốc tế, đều được nương tựa và sống trong từ quang thanh tịnh của hồng ân Tam Bảo, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy, đã gia hộ cho con có duyên lành được là học trò của Thầy, và có tài khoản để được phép đọc bài chính thức trong căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy. Com, để con được thường xuyên kết nối với trường Tâm linh thanh tịnh của vị Thầy, của Đức Bổn Tôn, Dakini thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy, cũng đã ba ngày nay con không vào được trang mạng chanhtuduy để đọc bài, vì lý do con chờ các đạo huynh tạo tài khoản cho con, trong thời gian ngắn đó thôi mà con có cảm giác như người sống thiếu ô xi, mặc dù con vẫn luôn nhớ nghĩ đến Thầy, đến những lời Thầy dạy, nhưng con vẫn có cảm giác thật ngột ngạt có cảm giác bị nghẽn mạch đường truyền Tâm linh, làm tâm quỷ tính phàm phu của con thức giấc, chỗi dậy lòng dạ bồn chồn buồn bực không yên, mà con không hiểu lý do, may thay cho con, nhờ có được sự giúp đỡ tận tâm, nhiệt tình của các chư huynh ở Mật Gia Hà Nội đặc biệt là hai Đạo huynh Mật Diệu Hằng, và Mật Nhị Khang cùng các huynh trong tổ kỹ thuật là huynh Mật Nhuận Quang, Mật Nguyên Bích, Mật Nguyên Tánh,nên chưa nay vào lúc 11 giờ ngày 3 tháng 1 năm 2017, trcon đã đọc được bài, và giờ đây con ngồi viết comment với tâm trạng hoan hỷ súc động, lòng biết ơn Thầy cô, và đệ cảm ơn các đạo huynh đã cùng Thầy cô vất vả dùng tâm lực, trí lực, nguyện lực, tạo dựng và phát triển chanhtuduy, mang ánh sáng trí Tuệ Phật đà tỏa khắp muôn nơi, làm lợi lạc cho mọi chúng sanh, giờ đây con lại tiếp tục được kết nối với trường Tâm linh thanh tịnh nơi Vị Thầy Mật Giáo bậc thiện tri thức, từ bi là Thầy Thinley Nguyên Thành Tôn kính của chúng con, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy con lại được kết nối và đón nhận sự gia hộ từ Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh hữu duyên gần xa trên khắp mọi miền đều có được duyên lành, kết nối với trường Tâm linh thanh tịnh, được đón nhận ơn phước, và tìm được nơi nương tựa chân thật nơi Thầy, Phật, Pháp, Tăng, để đạt được hạnh phúc Phật tánh, giống như con đang cảm nhận được, để thong dong vui sống, vui tu, đời đạo song hành, đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Con thành tâm Đảnh Lễ tri ân vị Thầy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PADME HUM.

 23. Thưa Thầy!
  Con đa đọc xong bài này rồi ah
  Con rất hoan hỉ với thiện hạnh cua vị Thầy cầu mong tắt cả chúng sanh luôn có duyên lành biết đến chánh pháp OM ah hùm

 24. caothihoaimy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

 25. Kính bạch thầy
  Con vô cùng hoan hỷ tấm lòng Bồ Đề Tâm của Thầy đã dành cho bạn đọc chưa có tài khoản trang web chanhtuduy.com với 134 bài
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp
  Cầu nguyện có nhiều bạn đọc biết đến trang web chanhtuduy.com để được trang bị Chánh kiến và kiến thức về Phật pháp
  Om mani padme hùm.

 26. Duy Trí says:
  Kính Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Cảm ơn Thầy.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  • Chánh Tri says:

   Tuần sau con có tài khoản. Gửi thông tin cá nhân cho Thầy nhe!

   • Duy Trí says:
    Con hoan hỷ với hồi âm và tán thán tấm lòng Bồ Đề của Thầy . Con sẽ gửi thông tin cá nhân vào email của Thầy và cố gắng hoàn thành những bài giảng dành cho bạn đọc chưa có tài khoản.
    Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
    Om mani padme hum.
    • Duy Trí says:
     Thưa Thầy, con đã gửi thông tin cá nhân vào hộp thư điện tử của Thầy.
     Nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.
     Om mani padme hum.
     • Đây là bài viết con có thể tham khảo thêm

      “Niềm kiêu hãnh linh thánh”

      http://chanhtuduy.com/niem-kieu-hanh-linh-thanh/

 27. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ độc bài “DANH MỤC BÀI VIẾT VÀ BÀI GIẢNG DÀNH CHO BẠN ĐỌC CHƯA CÓ TÀI KHOẢN VÀO TRANG CHANHTUDUY.COM” là những loạt bài mà bất cứ bạn đọc hữu duyên nào tiếp cận chanhtuuy.com, căn phòng “Duy Ma Cật thời @” có thể tiếp cận và đó cũng sẽ là nền tảng để các bạn đọc trưởng dưỡng được niềm tin Phật đà. Nhiều bài viết với các góc cạnh khác nhau, thực tiễn và gần gũi pháp là cuộc sống, những chia sẻ chân thành, những chuyển biến và những thay đổi đột phá từ biết bao bạn đọc, học trò. Với 100 bài viết, bài giảng và hơn 30 bài song ngữ đã trở thành một bộ tư liệu quý giá để tham khảo, thực hành và ứng dụng. Tuy nhiên cần hơn hết chính là phải có được sự truyền pháp đích thực. Sự gia trì của vị Thầy, vị Đạo sư Mật giáo để ơn phước từ Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy mới tạo thành máng xối vào lu tâm thức của chúng con và bạn đọc khi đó mới chuyển hóa tâm theo quỹ đạo chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi truyền trao cho chúng con những phương tiện thiện xảo từ căn phòng Duy Ma Cật thời @ , cho chúng con và bạn đọc hữu duyên có thể tiệm tiến tinh tấn trong thực hành các hoạt động tâm linh đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng con và các bạn đọc hữu duyên có đủ niềm tin, đủ dũng khí trong thực hành và tuân thủ những lời giáo huấn của Thầy để có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!.

 28. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con xin được cảm ơn sự từ bi của Thầy! Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 29. Kính Bạch Thầy
  Con Đệ tử Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Danh sách bài viết bài giảng dành cho các bạn đọc không có tài khoản vào tranh chanhtuduy.com ” rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 30. Kính Bạch Thầy
  Con Đệ tử Mật Khải Ca (Nguyễn Thị Kim Tuyến) đã đọc qua ” Danh sách bài viết bài giảng dành cho các bạn đọc không có tài khoản vào trang chanhtuduy.com ” rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 31. Mật Pháp Duyên says:
  kinh bạch Thầy
  con đã đọc “Danh sách bqif viết bài giảng dành cho các bạn đọc không có tài khoản vào trang chanhtuduy.com” rồi ạ
  Om mani padme hum
 32. Maianh says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài Danh sách những bài viết bài giảng dành cho những người chưa có tài khoản trên chanhtuduy.com rồi ạ.
  Con cám ơn thầy.
  Con nguyện cầu cho sức khoẻ của Thầy, cô vì lợi lạc của chúng sinh.
 33. Hoàng Thị Liễu says:
  Con đã đọc qua dnah sách bài giảng cho những người chưa có tài khoản rồi ạ, tuy chưa hiểu hết câu từ nhưng con sẽ cố gắng trau dồi thêm
  Con cảm ơn thầy cô đã dành tâm huyết cho chánh tư duy, con chúc thầy cô luôn mạnh khoẻ ạ!
 34. Bùi Xuân Hải says:
  Kinh bạch Thầy!

  Con đã đọc được một số bài viết của Thầy. Con sẽ tiếp tục đọc thêm nhiều nữa để hiều được nhiều hơn lời Thầy dạy.

  Con kính chúc Thầy,Cô luôn mạnh khoẻ!

 35. Rachel Li says:
  Dear Guru,

  Just finished one chinese artical, still not ready clean the real meaning hope i can understand when next reading.

  Thank you and best regards form BL

 36. BeeLay says:
  Dear Guru,

  Very bad feeling and facing a lot of problem in my job, hope every thing will be back to the correct way. 阿弥陀佛

 37. Lê Văn Giang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài giảng của Thầy về “Nguyên tố và năng lượng tâm linh”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho con hiểu thế nào là nguyên tố thô và nguyên tố vi tế cũng như mối tác động qua lại giữa hai nguyên tố này. Trong triết học gọi đây là mối quan hệ biện chứng, hai mặt đối lập trong một vấn đề, không có cái nào phủ định hoàn toàn cái nào. Cụ thể, nguyên tố thô ẩn tàng vi trong những nguyên tố vi tế, cũng như nguyên tố vi tế cố hữu trong nguyên tố thô.

  Trên thực tế, con người chúng ta không phải lúc nào cũng đủ trí tuệ để nhận biết được mối quan hệ này. Do đó, lịch sử loài người chứng kiến hai trường phái đối lập, một bên là coi trọng, tuyệt đối hóa vai trò của vật chất, một bên là cực đoan hóa niềm tin. Ngôn ngữ Phật giáo gọi là “chấp đoạn” và “chấp thường”. Với những người “chấp đoạn”, họ chạy theo chủ nghĩa vật chất, tôn thờ chủ nghĩa hiện sinh. Họ cho rằng chỉ cái gì hiện hữu trước mắt (nguyên tố thô) mới có giá trị, đáng quan tâm. Chính vì vậy, những kẻ chấp đoạn tìm mọi cách, không từ thủ đoạn để đạt được giá trị vật chất ấy và chìm đắm, tận hưởng trong đó. Nhưng như Thầy giảng, họ đâu biết rằng, yếu tố thô rồi bị yếu tố ngoại duyên làm cho suy yếu, hoặc bị dồn nén quá mức, khiến cho yếu tố thô và vi tế mất đi sự cân bằng và trở lên rối loạn. Ở những con người chạy theo chủ nghĩa vật chất này, yếu tố vi tế hết sức yếu ớt do phụ thuộc hoàn toàn vào yếu tố bên ngoài, để rồi những đau khổ khi bị thất bại, đố kỵ vì  mong cầu không đạt được cũng từ đây mà ra. Họ rơi vào bế tắc, khủng hoảng, trả giá bằng lao tù, thậm chí là bằng chính mạng sống của mình.

  Nhưng ngược lại, những người chấp thường, theo chủ nghĩa duy tâm lại tuyệt đối hóa phần tâm linh, tuyệt đối hóa vai trò quyết định của yếu tố vi tế. Họ không nhận ra được sự thật là yếu tố vi tế tồn tại cố hữu trong yếu tố thô. Họ đặt niềm tin tuyệt đối vào các vị thần linh hay vị trời bất tử với mong muốn sẽ được thác sanh về thế giới của các vị ấy. Bằng trí huệ phật pháp, Thầy đã chỉ rõ những mâu thuẫn trong quan niệm sai lầm của những người chấp thường này. Trong khi họ phủ nhận vai trò của yếu tố thô thì chính họ lại dựa vào những yếu tố thô để bày tỏ đức tin, sự sùng kính của mình và củng cố đức tin vốn là những yếu tố vi tế theo họ suy diễn. Kết cục, họ bị rối loạn , dễ bị mê lầm tâm thức bên trong.

  Kính bạch Thầy!

  Con hiểu cả hai quan niệm “chấp đoạn” và “chấp thường” trên đều là quan niệm tiêu cực, sẽ là sai lầm khi phủ nhận quan hệ biện chứng giữa hai nguyên tố thô và vi tế. Qua đây, con cũng có nhìn chuẩn xác hơn về những yếu tố thô trong cuộc sống hằng ngày. Hóa ra, bản thân các yếu tố thô mà con người hướng đến như tiền tài, danh vọng, địa vị, nhà cửa, xe cộ…  không phải là xấu xa, tai hại, mà cái chính là thái độ đúng đắn khi sử dụng chúng. Những yếu tố thô này sẽ là rào cản, gây tác hại cho ta nếu bản thân lại đi tham luyến, bám víu, tôn thờ chúng. Đồng thời, qua bài giảng của Thầy, con cũng đã được biết về tâm Trí Huệ, một đặc điểm siêu việt của Đạo Phật mà ngoại đạo hoàn toàn không có. Trí Huệ đạo Phật không nghiêng về nguyên tố thô hay nguyên tố vi tế mà chính là coi trọng yếu tố tinh túy. Dù là nguyên tố nào, thô hay vi tế, nhưng nếu ta biết quân bình, dùng trí tuệ để quán xét, biết chắt lọc yếu tố tinh túy thì sẽ đem lại lợi lạc vô cùng to lớn, giống như lời Thầy giảng: “Đã là yếu tố tinh túy thì bất biến, thường hằng và suối nguồn trường cửu tuy Một nhưng là Tất cả, tuy Tất cả nhưng gom về Một”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con một bài giảng sâu sắc, giúp con phần nào tiếp cận và hiểu được Đạo Phật là khoa học biện chứng về tâm linh.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sinh!

  Om Mani Padme Hum!

  • Lê Văn Giang says:
   Kính bạch Thầy!

   Con xin sám hối vì sơ suất comment sai vị trí bài viết ạ. Đúng ra con phải comment ở bài giảng “Nguyên tố và năng lượng tâm linh” nhưng do chỉnh hiện tượng tràn màn hình trình duyệt máy tính nên con đã viết comment trực tiếp sai vị trí.

   Con xin Thầy từ bi cho con được tịnh hoá lỗi lầm này ạ. Con xin hứa sẽ cẩn trọng hơn để không tái phạm.

   Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sinh!

   Om Mani Padme Hum!

 38. leebeeley says:
  Dear Guru,

   

  Thank for your teaching and I had confident for your advise to gain more knowladge for life living.

 39. Legiang mitsubishi 0944633338 says:
  Kính bạch thầy!

  Nơi trai tim con tâm niệm.

  Một lúc nào đó trong cuộc sống, nếu bạn thấy quá khó khăn, quá buồn chán, hãy đọc những câu nói hay trong “chanhtuduy. Com”. Có thể nỗi khó khăn của bạn không vơi đi, nhưng bạn sẽ biết cách đối mặt và trở nên mạnh mẽ hơn. Cùng chanhtuduy. Com suy ngẫm về những bài viết hay câu nói hay trong ” chanhtuduy. Com “giúp tâm yên bình, bạn sẽ hiểu được nên sống thế nào cho hạnh phúc!

  Trân trọng!

   

  • Nguyên Thành says:

   Thầy cầu mong tất cả chúng sanh được giải tỏa mọi khúc mắc tâm linh để không còn nặng nề nỗi lo thế sự!

 40. leebeeley says:
  Dear Guru,

  Thank for the article and happy to readtoo.

   

   

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status