Jun 22, 2017

Posted by | 7 Comments

Letter from Germany: “MANY COOKS SPO...

Letter from Germany: “MANY COOKS SPOIL THE PORRIDGE”

Letter from Germany: “Many cooks spoil the porridge” Dear holy guru, Thank...

Jun 21, 2017

Posted by | 15 Comments

Letter to Disciples No. 210: “GOOD D...

Letter to Disciples No. 210: “GOOD DEEDS” IS DEFINITELY DIFFERENT FROM “GOOD AIDS” IN SPIRITUAL PRACTICE

1/ Introduction:   In Buddhism and other religious sects, there always exist...

Jun 19, 2017

Posted by | 17 Comments

Letter no. 209 to disciples: Highly ...

Letter no. 209 to disciples: Highly appreciate those who keep themselves from the group of wrong view

Letter no. 209 to disciples: Highly appreciate those who keep themselves from...

Jun 10, 2017

Posted by | 8 Comments

Letter from Canada: The spiritual lo...

Letter from Canada: The spiritual lotus.

Dear Holy Guru, Flower’s beautify the life. When seeing a flower blooming in...

Jun 1, 2017

Posted by | 9 Comments

Letter No. 172 to disciples: “Buddha...

Letter No. 172 to disciples: “Buddha Jumps Over the Wall” or disrespectful...

May 30, 2017

Posted by | 5 Comments

Letter from India: SPIRITUAL “...

Letter from India: SPIRITUAL “SLEEP MEDICATION”

Dear holy Guru, After sending email to you for your help to give me the...

May 29, 2017

Posted by | 6 Comments

Letter from Germany: A few thoughts ...

Letter from Germany: A few thoughts about true blessings

Dear holy Guru The True Guru you are! I read your article with pleasure and...

May 27, 2017

Posted by | 4 Comments

Letter from Canada: A few thoughts a...

Letter from Canada: A few thoughts about the way to Pure Mind

Dear Holy Guru, One of the principal views of Buddhism is that of “dependent...

May 25, 2017

Posted by | 26 Comments

Letter No. 205 to disciples: No food...

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with only rice?

Letter No. 205 to disciples: No food in your diet, can you be healthy with...

May 23, 2017

Posted by | 7 Comments

Letter from Germany: ASKING MYSELF

Letter from Germany: ASKING MYSELF

Dear holy Guru My sincere thanks for teaching the Dharma and the translation....

May 18, 2017

Posted by | 33 Comments

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không c...

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒?(Không có duyên nghiệp đâu dễ hạnh ngộ? Khiếm khuyết căn lành sao được Thầy trò?)

信寄弟子201: 沒有緣業不易幸遇? 缺乏根良可得師徒? 親愛的Jeffry.Bernard Forest!...

May 18, 2017

Posted by | 30 Comments

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTU...

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM (Đôi dòng cảm niệm về bạn đọc chanhtuduy.com)

A FEW THOUGHTS ON READERS OF CHANHTUDUY.COM   Dear readers of chanhtuduy.com!...

May 16, 2017

Posted by | 28 Comments

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИ...

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ (Giải đáp khúc mắc về thiền tập cho trò Natalya ở nước Nga)

ОТВЕТ НА ВОПРОС ПО ПРАКТИКЕ МЕДИТАЦИИ У РУССКОЙ ЧИТАТЕЛЬНИЦЫ – ЖУКОВЫ НАТАЛИИ...

May 14, 2017

Posted by | 17 Comments

Fragrance of Virtue Spreads Everywhe...

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere (Tỏa khắp muôn nơi)

Fragrance of Virtue Spreads Everywhere Dear holy Guru, I am really moved and...

May 13, 2017

Posted by | 12 Comments

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PAR...

A LOTUS FLOWER WITH SIX PETALS – PART II (Sáu cánh sen trong một bông sen – phần 2)

Those are factors that brightens the wisdom of Song Nguyen Tantra House. The...

May 13, 2017

Posted by | 3 Comments

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS O...

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS OF AKSHAY KUMAR

SOLUTION TO THE SPIRITUAL PROBLEMS OF AKSHAY KUMAR INTRODUCTION: Akshay Kumar...

May 12, 2017

Posted by | 15 Comments

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE O...

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE OF TANTRA (Đôi điều thọ lạc từ góc nhìn người tu Mật tông)

WORLDLY PLEASURES FROM PERSPECTIVE OF TANTRA In Mahayana’s viewpoint...

May 11, 2017

Posted by | 22 Comments

Letter No. 203: The meaningful Dharm...

Letter No. 203: The meaningful Dharma gift on the Vesak Day 2561

Letter No. 203: The meaningful Dharma gift on the Vesak Day 2561. Dear...

May 10, 2017

Posted by | 13 Comments

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이...

최후의 심판의 날에 대한 사설의 혼란 및 천하 제일 뻥치는 사람이라고 부르는 자 그동안 사람들은 마야사람의 경에 있는 사설(중미지역 멕시코...

May 8, 2017

Posted by | 6 Comments

Letter from Germany: COMMENTARY ON R...

Letter from Germany: COMMENTARY ON RENUNCIATION (Đôi điều quán niệm về xả ly)

Letter from Germany: Commentary on renunciation To holy Guru, I have read...

May 5, 2017

Posted by | 14 Comments

Letter No. 201: No karmic affinity, ...

Letter No. 201:  No karmic affinity, no connection, No karmic affinity with Guru, no Guru – disciple relationship

Letter No. 201: No karmic affinity, no connection No karmic affinity with...

May 4, 2017

Posted by | 12 Comments

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! (Điên đảo tà thu...

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! (Điên đảo tà thuyết tận thế và những kẻ gọi là thiên hạ đệ nhất chém gió!)

顛倒邪說末日與那些所謂的天下第一吹牛! 在過去的時間社會舆论掀起邪說從此“瑪雅經” (瑪雅人讖傳,墨西哥人中美區一個古部族)...

May 3, 2017

Posted by | 7 Comments

Letter from CANADA: Dear Guru, I am ...

Letter from CANADA: Dear Guru, I am not destined to be a Catholic!

To the holy Guru, I would like to thank you for your generosity in which...

Page 1 of 612345...Last »
DMCA.com Protection Status