Mar 3, 2018

Posted by in BÀI MỞ | 123 Comments

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH (Bài mở)

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH (Bài mở)

ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA THEO KHOA HỌC BIỆN CHỨNG TÂM LINH

Trong bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”, tôi đã luận giải về sự ngộ nhận của người đời gán cho chữ “tu” như thế nào. Và bây giờ tôi sẽ phân tích về danh từ “đạo Phật” và “Phật pháp” trên bình diện tâm linh..

HIỂU THẾ NÀO LÀ ĐẠO PHẬT?

Đạo Phật nghĩa là gì? Đạo tức là “con đường” “Phật” tức là “ giác ngộ” khỏi vô minh. Như vậy đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Giác ngộ tức là thức tĩnh (từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ưng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ, giác ngộ) và cuối cùng là trong khi ngủ và cũng như không ngủ đều tĩnh thức. Do vậy, Đức Phật được gọi là bậc “Giác giả” (bậc tĩnh thức).

Trong quá trình tu trì các vị tỳ kheo tiền bối Trung Quốc dùng nhiều phương tiện khác nhau để thực hành Phật pháp nên chế tác pháp khí như chuông, mõ, chùy, trống để tăng cường mức độ tĩnh thức; các ngài còn bắt buộc đệ tử tụng kinh thường nhựt để nâng cao hiểu biết về giác ngộ; để tiện dụng và tiện lợi cho sinh hoạt cá nhân các ngài cho thay đổi 3 y (thượng, trung, hạ) tùy theo hoàn cảnh như đang thực hiện nghi thức hoặc sau thời khóa công phu, cũng vậy đối với tầng lớp cư sĩ có thể dùng áo lam khi hành lễ, và áo thường khi làm việc ở nhà. Tất cả hình ảnh đó, lâu ngày chày tháng trở thành “khuôn mẫu” của cái gọi là “đạo Phật”.

Người tu nước ta rập khuôn, lấy mẫu từ Trung Quốc nên hàng ngàn năm qua hễ nói đến đạo Phật là họ liên tưởng ngay đến hình ảnh thân mặc áo nâu sòng, nghiêm ngặt ăn chay ; miệng tụng kinh hoặc lần tràng hạt có kèm theo tiếng chuông mõ; ý chỉ nghĩ đến bỏ việc gia đình, xả ly thế sự, chịu đựng nhẫn nhục, chẳng nói hơn thua dù là bị oan hoặc ấm ức trong lòng trăm năm không nhạt, nhưng vẫn vì hình ảnh người tu mà câm lặng như kẻ ngu tự mình làm thảm cho người khác chùi chân. Điều đó chẳng khác gì bị chao đảo bởi ngọn gió khen-chê!

Đức Phật được gọi là bậc “Giác giả” (bậc tĩnh thức)

Rốt lại, đạo Phật theo cách hiểu thế gian là như vậy! Khái niệm đã bị đánh tráo bởi những hành trạng từ xa xưa lưu truyền qua nhiều đời như vậy! Cho nên nơi nào, cá nhân nào đang học Phật, tu Phật nhưng không ăn chay, không tụng kinh, gõ mõ, không nói lời êm nhẹ, không được nỗi giận dù là chính đáng vì bảo vệ chánh kiến mà kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh gọi là “tác pháp chiếu quang”, họ không công nhận lại thậm chí cho đó là “tà đạo”, trong khi chính họ mới xứng gọi là “tà kiến”. Viết đến đây tôi liền nghĩ về hai câu kệ kinh Pháp cú, phẩm Hiền ngu:

Người ngu biết mình ngu

                   Đó là bậc hiền trí

                   Kẻ ngu cho mình trí

                   Đáng gọi là chí ngu

Chữ “đạo” khi đưa vào thuật ngữ hành chính để tiện việc quản lý tổ chức hội đoàn nhằm phân biệt tôn giáo khác nhau như Phật giáo, Thiên chúa giáo, Hồi giáo, Cao đài giáo… Lúc đó, người ta dùng từ ngắn gọn là “đạo” Phật, đạo Chúa, đạo Hồi…rồi lâu ngày gây ra ngộ nhận thực chất vấn đề. Thực ra đúng nguyên nghĩa từ “đạo” tức là “con đường”, không mang hàm ý tín ngưỡng tôn giáo. Khái niệm này ngay khi diễn đạt câu hỏi về ý nghĩa trên bình diện ngôn ngữ quốc tế:

“What religion do you follow?” (Anh theo tôn giáo nào)

“What faith are you?” (Anh theo đức tin nào?)

Họ không dùng từ “đạo nào” như những ai đó cứ tìm cách gắn cho từ “đạo” để rồi khi bị đuổi khỏi Mật gia Song Nguyễn liền vu khống là “tà đạo”. Tôi cho rằng tà đạo hay chánh đạo không phải dành cho những kẻ tầm thường thẩm định và khẳng định bởi họ chỉ nói và viết theo ác kiến cá nhân của họ, chẳng hiểu gì về Phật pháp. Thậm chí có kẻ đăng đàn không có pháp danh, chẳng xưng tông phái mà cứ thích ai thì gọi là chánh, ghét ai gọi là tà như bà bán cá ở chợ ngồi lê đôi mách khen ai tốt vì mua cá ôi của mình, chê ai xấu vì trả giá gắt gao.

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

HIỂU THẾ NÀO LÀ “PHẬT PHÁP”

Bất kỳ tôn giáo nào nếu không phải là phiến diện, bất toàn triệt thì có “ĐẠO” là phải có “PHÁP”. Pháp là sự chi tiết hóa Đạo để người học, người tu đi đúng con đường mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Như vậy, Pháp được hiểu là những biển chỉ dẫn giao thông trên đường, còn Đạo là tên con đường đã được giới thiệu và trên đó sẽ là hướng đi đến thành phố Giải thoát. Tùy theo mỗi bậc thánh trí tựa như hướng dẫn viên Du lịch, có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình. Đó là lý do có 3 thời kỳ Đạo Phật khác nhau (1) Nguyên thủy hay còn gọi là Tiểu thừa (2) Đại thừa (3) Kim cang thừa…và 10 tông phái khác nhau (Thiền tông, Luật tông, Mật tông, Trung quán tông, Thiên thai tông, Duy thức tông, Tịnh độ tông, Hoa nghiêm tông, Câu xá tông, Thành thực tông). Mỗi thừa có một con đường khác nhau và mỗi tông có phương pháp khác nhau để từ đó khi nói đến Đạo Phật thì nên nghĩ đến Phật pháp. Chẳng hạn như Phật pháp của Thiên thai tông có con đường nghiên tầm chú giải, đào sâu tư duy, tập trung trí lực vào diệu nghĩa của kinh Pháp hoa; có 6 biển bảng chỉ dẫn là “lục diệu pháp môn” (sổ, tùy, quán, chỉ, hoàn, tịnh); tương tự Mật tông- con đường Mật điển với biển bảng chỉ dẫn là “Thiền quán Bổn tôn” và lục diệu pháp môn của thánh giả Naropa, Yoga Thanh trí của ngài Marpa, Đại toàn thiện của ngài Liên hoa sanh…

Thầy và Cô Mật Diệu (vị phối ngẫu tâm linh của Thầy)

Từ đây suy ra, ĐẠO PHẬT đã được tìm ra và chỉ dẫn bởi Phật Thích ca Mâu ni, chúng ta không cần phải tầm cầu lao tứ. Tuy nhiên, tùy vào duyên lành và căn cơ mà mỗi chúng sanh được truyền Phật pháp khác nhau. Do vậy, Phật pháp là nền tảng giải thoát cho nên được đánh giá là tối quan trọng như lời của một bài thơ tán thán:

Phật pháp cao siêu rất nhiệm mầu

                   Muôn ngàn trăm kiếp khó tầm cầu

                   Con nay gặp được thật hi hữu

                   Hành trì miên mật đáp ơn sâu

PHẢN BÁC NHỮNG ĐỊNH KIẾN SAI LẦM

Đạo Phật khác với Phật giáo bởi một bên là con đường được chỉ ra đến tự do vô thượng (Giải thoát); một bên là cầu kinh, bái lễ, cúng quảy, cầu an, cầu siêu mang tính chất tín ngưỡng. Hai hành trạng này khác nhau tựa như trời vực bởi vì thờ tự, thờ cúng đấng bề trên khác với sự thực hành Phật pháp, vốn là khoa học biện chứng tâm linh với tôn chỉ phục vụ sức khỏe cộng đồng (thể chất, tinh thần, tâm linh).

Mật gia Song Nguyễn có những Phật pháp phổ truyền, giảng dạy là “Lục diệu pháp môn”

Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga Thanh trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức đạo Phật; nhiều người chưa tìm hiểu và có định kiến nên gắn mác “tà đạo” trong khi chính bản thân họ mới gọi là “tà đạo” . Tôi khẳng định họ là “tà đạo” vì con đường tâm linh của họ chuyên dựa dẫm vào đấng bề trên ban phước giáng họa, khiến cho hình ảnh Đức Phật đậm màu đạo Chúa, đạo Thần. Thờ thần tài, cúng khai trương, động thổ, xin bùa yêu, thỉnh bùa ngãi về nhà chữa bệnh cho con cháu, xin lộc buôn bán, cầu duyên tình, cắt duyên nghịch, gieo quẻ âm dương, xem ngày tốt xấu thì chẳng phải tà đạo đó sao? Chưa một câu kinh nào trong giáo thuyết của Đức Phật đề cập đến phương pháp này. Ngay danh từ “Phật pháp” có nghĩa là “phương pháp tĩnh thức”, trái nghĩa với ngu si, ngủ sâu trong giấc mộng tà kiến. Trong kinh Pháp cú có bài kệ chứng minh điều đó là “Tháng tháng bỏ ngàn vàng. Cả trăm năm tế tự. Không bằng trong một lần. Cúng dường bậc tự tu. Hơn trăm năm tế tự”!

Có những người gọi là “thùng rỗng kêu to” khuyên học trò Mật gia Song Nguyễn đã đấu tranh với cái ác ngang qua hoạt động tác pháp chiếu quang (làm pháp soi sáng cho kẻ mù quáng, tà kiến vì từ bi ngăn chặn việc ác của họ. NV)như sau: “Hãy chọn cho mình một con đường đúng nghĩa, không buông bỏ cuộc đời này, trong tối có sáng, trong sáng có tối. Hãy nhớ lời Phật dạy : “Hận thù diệt hận thù, là điều không thể có. Tình yêu diệt hận thù, là định luật ngàn thu”

Trước tiên tôi muốn chỉ ra lập luận tự mâu thuẫn của người này là như sau: Nếu khuyên là “trong tối có sáng, trong sáng có tối” có nghĩa là trong rủi có may trong may có rủi, trong họa có phước trong phước có họa thì sao bảo người khác “không buông bỏ cuộc đời này”? Có lời Phật dạy lấy tình thương xóa bỏ hận thù vốn là chân lý nhưng vấn đề cốt lõi là phải biết ứng dụng chớ sao lại vô trí, ngu si làm thảm chùi chân cho kẻ khác; hy sinh nhằm đối tượng chẳng khác chi cứu giúp kẻ phạm pháp có được ghi công hay bị coi là tòng phạm? Bởi vậy, Đức Phật dạy “Từ bi và Trí tuệ” chớ không phải “Từ bi để bị lợi dụng”. Tôi tự hỏi nếu kẻ khuyên này rơi đúng vào trường hợp bị hại, bị chơi khăm, bị lợi dụng, bị chèn ép, bị áp bức..thử có dùng được “tình thương diệt hận thù” không”. Cho nên từ bi phải có trí tuệ! Luật pháp Nhà nước cũng vậy, đặt ra án tử hình lẽ nào thiếu từ bi? Vấn đề là đúng người, đúng tội. Cũng vậy, tình thương phải có quỹ đạo và được soi sáng bởi lăng kính trí tuệ mới gọi là đúng pháp. Đạo Phật không như Đạo Chúa không chấp nhận luyến ái và giáo điều không sùng bái thánh trời thần tiên mà tự mình đi theo con đường Giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra bằng giáo pháp của ngài, gọi là Phật pháp với 37 phẩm trợ đạo của Tiểu thừa, 5 đạo lộ Đại thừa được đặt nền tảng trên 10 tông phái, hai giai đoạn phát triển và thành tựu của Kim cang thừa.

KẾT LUẬN:

Trung tâm Yoga Thanh trí Mật gia Song Nguyễn hoạt động theo giấy phép và chứng nhận của Liên hiệp Khoa học công nghệ thông tin và Tổ chức UNESCO, cho nên không phải là “Đạo” theo nghĩa tôn giáo của những kẻ thiếu cẩn trọng trong nhận xét, gọi là kẻ hồ đồ, thành kiến xấu ác.

Nếu là “đạo” thì Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường Đức Phật đã tìm thấy và chỉ dẫn lại, theo tinh thần như Pháp vương Gyalwal Drukpa 12 nêu rõ: “Pháp là cuộc sống và Cuộc sống là pháp”.

Chúng tôi với những Phật pháp phổ truyền, giảng dạy là “lục diệu pháp môn” của Mật gia Song Nguyễn, khẳng định rằng Đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một hành trình giác ngộ. Những tu pháp của Mật gia Song Nguyễn chưa bao giờ tách rời quỹ đạo Yoga Thanh trí nên không thể quy chụp như những gì ở chùa chiền hành lễ.

Do vậy, những ai đã cố tình quy chụp trái lẽ, sai luật đương nhiên họ sẽ chịu trách nhiệm và gánh chịu hậu quả theo luật tắc Nhân Quả và luật pháp thế gian. Vài dòng như vậy, tôi xin dừng bút. Cầu nguyện tất cả chúng sanh có được ý thức hỗ thẹn và đức tính khiêm cung.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

 1. Mật Hoàng Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết ”Đạo Phật và Phật Pháp : cần hiểu đúng thực nghĩa! ”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ về định nghĩa của bài viết rất hữu ích là lợi lạc!

  Con xin ghi nhớ : ”Pháp là cuộc sống và cuộc sống là Pháp”, Đạo Phật là một hành trình giác ngộ.

  Con xin cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Cầu mong tất cả chúng sanh hạnh phúc, thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mật Mỹ Lạc says:
  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ khi đọc xong bài viết  Đạo Phật và Phật Pháp Cần Hiểu Đúng Nghĩa thưa Thầy. Với cách dẫn giải dễ hiểu, Thầy đã giúp con hiểu một cách thấu đáo về khái niệm Đạo Phật và Đạo Pháp cũng như những định kiến sai lầm mà người đời mắc phải khi nói về chủ đề này.

  Đạo Phật là con đường giác ngộ khỏi vô minh mà Đức Phật đã chỉ ra để giúp chúng sinh thoát khỏi bể khổ. Tùy căn cơ của mỗi chúng sinh mà Đức Phật có các phương pháp để dẫn nhập, chỉ đường dẫn lối cho chúng sinh. Thầy đã chỉ ra đặc trưng của mỗi Pháp giúp chúng con mở rộng tầm mắt, quả thật diệu dụng.

  Con hoan hỉ khi được bước chân trên con đường giác ngộ ấy bằng tinh thần Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp. Con được chỉ dẫn mỗi ngày để thoát khỏi vô mình trong từng suy nghĩ và hành động dưới sự gia hộ của Thầy và Bổn Tôn, đó là cả một sự may mắn nhiều kiếp. Phật pháp giờ đây đối với con thật dễ hiểu, đã không còn những khái niệm mơ hồ cao siêu, Phật pháp đã được vị Thầy dày công chuyển thể qua những bài viết sống động hằng ngày, và con chỉ cần lắng nghe, đọc hiểu và bày tỏ quan kiến của mình để trường dưỡng sợi dây kết nối với vị Thầy tâm linh tôn kính. Trước mắt, điều kiện cần là một chiếc điện thoại cảm ứng, điều kiện đủ là thưởng lãm vườn hoa đạo Pháp chanhtuduy.com và comment mỗi ngày.

  Con thành tâm cầu nguyện cho con cùng các huynh đệ kim cang Mật Gia Song Nguyễn dù có sống trong đời sống thường nhật với nhiều mối quan hệ nhưng vẫn không quên thực hành pháp mỗi ngày, để Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp. Để những tinh túy của Giác ngộ phát huy tính vi diệu của mình lên chúng con.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 3. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn về các khái niệm “đạo Phật” và “Phật pháp”. Qua bài viết, con mới được một lần nữa phân định rõ hơn giữa các khái niệm và đi sâu về mặt nghĩa của các khái niệm đó. Con cảm thấy bài viết như một sự khẳng định chắc nịnh về luận điểm không thể bàn cãi, khiến người đọc tâm phục khẩu phục. Nếu đứng trên luận trường và hỏi ngược lại những người quy chụp “tà đạo” ở phía kia rằng vì sao họ khẳng định Mật gia Song Nguyễn là “tà đạo” hay các luận điểm của họ về “đạo Phật” và “Phật pháp” thì chắc chắn họ sẽ “ngậm tăm”. Vậy mới thấy nếu không hiểu rõ bản chất của vấn đề và tường tận thì chẳng thể nào gọi tên vấn đề ấy được, hay buộc tội mà không có chứng cứ thì cũng tự ràng mình vào tội vu khống người khác mà thôi. Bất cứ một phát minh hoặc tác phẩm sáng tạo nào cũng có tên gọi, bất cứ mặt hàng nào gán mác là cũng có lý do, chẳng có gì đương không lại có thể tự gán mác; nếu có chăng thì khẳng định ngay đó là hàng giả, hàng nhái kém chất lượng. Cũng vậy, nhiều người gán mác những người đầu tròn áo vuông là người tu hành, những người nói (giảng) “pháp” là hoà thượng, thượng toạ, những người đi chùa là Phật tử, những nơi có tượng Phật thì gọi là chùa, những ai không theo họ thì gọi là “tà”.

  Theo sự giảng giải của Thầy, con càng cảm nhận rõ ràng hơn rằng khi một người Phật tử bắt đầu hành trình của mình trên Phật đạo (đạo Phật) thì đơn giản là họ bắt đầu trên con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Song một người không thể tự đi mà đến được đích nếu không có người hướng dẫn, vậy người Thầy chỉ dẫn con đường đi đến thành phố giải thoát gọi là vị Thầy dạy đạo hay Đạo sư. Từ thực tế đến định nghĩa ngắn gọn và súc tích, dễ hiểu. Vậy mà không hiểu sao nhiều người đi ngược lại quy trình, tự định nghĩa và gán mác trước, sau đó mập mờ phần nội hàm, càng không thể có trải nghiệm thực tế để minh hoạ và có kết quả để chứng minh. Điều đó càng chứng minh Mật gia Song Nguyễn đi theo thứ tự của một công trình khoa học từ khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và có kết quả. Cho nên những phát kiến tâm linh của Thầy dựa trên nền tảng những lời dạy của Đức Phật cũng có thể coi là những phát minh khoa học đã đi theo đúng quy trình rõ ràng, không thể nào chối cãi. Những người không công nhận vì họ đã quen lối tư duy “cùn”: vừa tư duy thiếu logic vừa tư duy lạc hậu, không có tư duy biện chứng. Do bản thân họ tự gán cho Mật gia Song Nguyễn định nghĩa “đạo” theo ý kiến cá nhân của họ, chứ thực chất là hai phạm trù hoàn toàn khác nhau. Chẳng khác nào sản xuất hàng giả cùng tên với hàng thật mà cứ bắt buộc hàng thật phải có những đặc điểm của hàng nhái?! Thật là tréo ngoe. Mà để thẩm định hàng thật hay hàng giả thì cần phải có “chuyên gia” – người có chuyên môn và kinh nghiệm (thể hiện sự chuyên nghiệp) chứ không thể nào là kẻ đầu đường xó chợ, hay một kẻ rỗi hơi nào cũng phát biểu được. Một vị Thầy có đầy đủ chánh kiến thể hiện qua nhiều bài viết, nhiều tác phẩm đã được công nhận bởi giới chuyên môn và xuất bản rộng rãi, hoạt động tại cơ quan có đăng ký, có nguồn gốc rõ ràng, trong lời nhận định của Thầy có đầy đủ luận chứng, luận cứ Phật môn thì đó không gọi là “chuyên gia” hay sao? Những kẻ chuyên sản xuất hàng giả, hàng nhái, hay thậm chí những kẻ chỉ đứng ngoài ủng hộ, tiếp tay cho hàng giả, hàng nhái lấy đâu cho mình quyền lên tiếng, huống chi là to tiếng?! Tóm lại, con cảm thấy những người thực chất là “tà đạo” ấy đã “lạc đề” ngay từ đầu, dẫn đến đi từ cái sai này đến cái sai khác.

  Con hoan hỷ khi nhận ra rằng từ lý thuyết đến thực hành trong “giáo trình” của Mật gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của Thầy đều lớp lang khoa học. Khoa học thì luôn mang tính rõ ràng, minh bạch và giải thích hoàn toàn câu hỏi vì sao. Trong khi con tin chắc rằng rất nhiều người đang mang danh phận hoà thượng, thượng toạ hay đơn giản là Phật tử còn lơ mơ về “con đường” mà mình đang đi. Nghĩa là không có con đường cụ thể nào cả, có khi là đang đi con đường này lại rẽ sang con đường khác, đi lang thang vô định theo các biển báo chỉ dẫn khác nhau và không có đích đến cụ thể. Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy, con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải cho con và mọi người hiểu được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp, sự khác biệt mang tính cốt tử  giữa hai khái niệm : Phật giáo (Giáo lý về con đường giác ngộ của Đức Phật ) mang tính khoa học,  khác với khái niệm mà nhiều người đã lầm lẫn là Phật giáo (là một tôn giáo thần quyền) của sự mê tín và dựa dẫm. Ngang qua đó chúng con thấy rõ con đường và những điều cốt lõi để khởi hành, tránh rơi vào cái bẫy phiến diện cũng  sự trói buộc tư tưởng vào những thứ phụ trợ.

  Cầu nguyện Thầy cô an tịnh và trường thọ vì lợi ích chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

   

 5. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết của Thầy: “ Đạo Phật và Phật Pháp: Cần phải hiểu đúng thực nghĩa”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải thực nghĩa về đạo Phật và Phật pháp. Qua bài viết, Thầy đã trao truyền cho chúng con có được trạch pháp nhãn hiểu được thực nghĩa về đạo Phật và Phật pháp, bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng để phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà. Nhờ đó chúng con không bị rơi vào cạm bẫy của những tà sư giăng ra để chôn vùi thân căn, huệ mạng của chúng sanh nhẹ dạ cả tin vào địa ngục dầu sôi để họ đạt được danh lợi cá nhân. Chúng con có tinh thần vô úy, niềm kiêu hanh thiêng liêng của Thái tử hoàn vũ , có nơi nương tựa chân thật Thầy- Tam Bảo, tri hành hợp nhất theo quỹ đạo chánh pháp được an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Tâm bồ đề không quản ngại thân sơ dương cao ngọn lửa chánh pháp, đả tà xây chánh của Thầy – Mật Gia Song Nguyễn ngày càng tỏa sang muôn phương giúp chúng sanh lìa mê quay về nẻo giác, được thong dong vui sống với tâm quân bình và thái độ hân thưởng pháp là cuộc sống và cuộc sống chính là pháp, vững tin, tiến bước trên đạo trình đến thành phố giải thoát. Bởi vậy những ai với tâm quỷ quyệt, đố kỵ xuyên tạc, vu không Mật Gia cản trở con đường Bồ Tát đạo của vị Thầy thì chẳng khác gì họ tung bụi ngược chiều gió, ngửa mặt lên trời mà phun nước bọt, bầu trời vẫn trong xanh không hề vấy bẩn còn mặt họ thì đầy dở bẩn. Đức Phật dạy: “Nhân quả như bóng với hình”.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp đả tà xây chánh của Thầy Cô – Mật gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  OM MA NI PAD ME HUM

 6. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giảng rõ ràng, cặn kẽ, chi tiết đầy đủ luận cứ, luận chứng về khái niệm “đạo Phật” và “Phật pháp”, đồng thời Thầy chỉ ra những biểu trạng của những nhóm người tà kiến, xem đạo Phật như một tôn giáo hoặc không hoan hỷ với những bài tác pháp chiếu quang ngút ngàn chánh kiến nhằm giúp chúng sanh lìa mê về giác.

  Như Thầy đã viết, đạo Phật là con đường dẫn đến thành phố giải thoát, Pháp là những biển chỉ dẫn giao thông trên con đường đó mà từng vị Đạo sư khác nhau đã đi qua con đường đó, thành thạo đường đi như hướng dẫn viên du lịch nên các ngài cắm biển báo ở từng đoạn đường khác nhau để hướng dẫn học trò thong dong và không bị lạc đường đi vào thành phố giải thoát.

  Để được thong dong, hân thưởng trên đạo lộ giải thoát thì vị Đạo sư, người hướng dẫn viên du lịch lão luyện có kiến thức sâu về mọi mặt mới có thể chỉ cho học trò hân thưởng những bông hoa đẹp, những cảnh đẹp hai bên đường và học trò sẽ có được sự hân thưởng cuộc sống với tâm quân bình.

  Ở Mật gia Song Nguyễn, ngoài “lục diệu pháp môn” là biển chỉ đường, vị Thầy trí tuệ, từ bi, phiêu bồng, tinh tế, sâu sắc luôn truyền cảm hứng, truyền lửa, chỉ cho chúng con biết trân quý cuộc sống, biết hân thưởng những giây phút hiện tại, biết hân thưởng những phong cảnh đẹp, hoa thơm trái ngọt trên mỗi chặng đường đi vào thành phố giải thoát. Trái lại, cũng đi trên đường vào thành phố giải thoát, nhưng các Phật tử khác, mặc dù có các vị Đạo sư chỉ dạy nhưng họ chỉ biết thực hành như một con rô bốt, thực hành lấy túc số nên không cảm giác được thực hành pháp là điều hạnh phúc nhất để được an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Những học trò sau khi được Thầy hướng dẫn thực hành pháp đều chuyển hóa tâm và có được cuộc sống vật chất, tinh thần và tâm linh chất lượng. Có thế nói chưa nơi nào mà học trò được dạo chơi trong khu vườn “trăm hoa đua nở” như chanhtuduy.com; chưa nơi nào Phật tử được tham gia pháp hội, pháp sự tràn ngập niềm hỷ lạc như ở Mật gia; chưa Phật tử ở nơi nào được tham dự pháp sự “lê la cà phê” chất lượng kể cả nội dung lẫn hình thức như ở Mật gia.

  Vì Phật Pháp là phương pháp tĩnh thức nên Thầy dạy học trò Mật gia Song Nguyễn tĩnh thức hân thưởng trước mọi sự vật hiện tượng; chứ không phải như nhiều nơi “ngủ mơ” nghĩ đạo Phật như tôn giáo, rồi mê lầm trong tà kiến, sợ hãi, cổ súy mọi người cúng cô hồn. Có thầy còn hù dọa cư sĩ nhằm dìm hàng cư sĩ và ngăn cản chí nguyện đạt giải thoát của cư sĩ.

  Vì Phật pháp là phương pháp tĩnh thức, trí tuệ nên không có chuyện Phật tử cố nhịn nhục để tự biến mình thành thảm chùi chân cho kẻ tà kiến, tà vạy, tà lực, tà quyền; mà không dám lên tiếng bảo vệ chính mình và giúp chúng sanh thoát khỏi tình trạng giống mình. Cái kiểu nhẫn nhục đó là nhẫn nhục của kẻ hèn nhát, thiếu từ bi với mình và chúng sanh khác. Đó không phải là tinh thần bi trí dũng của người con Phật đang thực hành phương pháp tĩnh thức.

  Vì Phật pháp là phương pháp tĩnh thức nên điều quan trọng nhất là người tu phải tĩnh thức trong việc chọn vị Thầy chân chính, trí tuệ, từ bi, tựa như hướng dẫn viên du lịch thành thạo, tạo ra biển báo và cắm biển báo giao thông với phương pháp sư phạm, phương tiện thiện xảo và lớp lang thứ tự; để theo học. Như kinh Pháp Cú, đức Phật đã dạy: “Tháng tháng bỏ ngàn vàng. Cả trăm năm tế tự. Không bằng trong một lần. Cúng dường bậc tự tu. Hơn trăm năm tế tự”!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết thật hay, sâu sắc, ý nghĩa với những luận giảng rõ ràng, nhiều hình ảnh sinh động, tinh tế; giúp con hiểu rõ hơn về “đạo Phật” và “Phật pháp”.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 7. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về thực nghĩa Đạo Phật và Phật Pháp. Nhờ sự luận giải chi tiết, rõ ràng của Thầy đã giúp con hiểu hơn về khái niệm Đạo Phật, Phật Pháp vốn đã bị đánh tráo gây nhầm lẫn với Phật giáo từ xa xưa. Ngoài ra Thầy chỉ ra những định kiến sai lầm của những kẻ “thùng rỗng kêu to” giúp con trang bị thêm chánh kiến. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài luận giải vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp cho con hiểu được thực nghĩa của danh từ “Đạo Phật” và “Phật pháp”. Đạo Phật là con đường, hành trình dẫn tới thành phố Giải thoát. Và người học Phật khi bước chân trên con đường đó cần có những biển chỉ dẫn chính là các Pháp được chỉ dạy bởi mỗi bậc Thánh trí, những bậc Đạo sư, phù hợp với căn cơ và hoàn cảnh của bản thân.

  Đối với những kẻ vu khống, gắn mắc “tà đạo” cho những hoạt động của Mật gia Song Nguyễn là” mà không hề có bất kỳ luận chứng, luận cứ nào cụ thể, mà chỉ tin vào tâm ý của bản thân thì đang đi ngược lại với lời khuyến cáo của Đức Phật: “Đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” (kinh Tứ Thập Nhị Chương). Còn đối với những kẻ mê mờ cho rằng học Phật thì cần bỏ việc và gia đình, chịu đựng nhẫn nhục một cách mù quáng rồi chấp vào các hình tướng bên ngoài thì không khác gì đang đi ngược lại với lời dạy của Đức Phật: “Y Pháp bất y nhân” và “Y nghĩa bất y ngữ”. Đức Phật đã từng dạy rằng: “Ta không có quyền ban phước hay giáng họa cho bất cứ một ai” và Ngài cũng khẳng định: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. Do đó Đạo Phật là đạo tự giác, tuân theo luật tắc Nhân – Quả. Những ai cho rằng đạo Phật có cả những hoạt động như thờ cúng thần tài, động thổ, xin bùa chú, xin lộc, cầu duyên tình, xem ngày tốt xấu, xin lộc buôn bán đều là tà kiến.

  Kính bạch Thầy!

  Con tin rằng những kẻ vu khống, tà kiến quy chụp những điều không có thực tới những hoạt động của Mật gia Song Nguyễn và vị Thầy sẽ phải nhận lãnh những hậu quả nặng nề bởi vì luật tắc Nhân-Quả không bao giờ sai chạy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Tuệ Tri says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận, giúp cho chúng con và chúng sanh phân biệt rõ ràng hai phạm trù khái niệm là ĐẠO PHẬT và PHẬT PHÁP.

  Nương vào trí huệ đạo sư, con hiểu rằng đạo Phật là con đường giác ngộ, hay con đường tỉnh giác. Để trở thành một bậc tỉnh giác như đức Thích Ca Mâu Ni thì chúng con cần được những chỉ dẫn cốt tủy trong thực hành, gọi là Phật pháp. Như vậy trong đạo Phật có Phật pháp, nhờ Phật pháp mà mỗi mỗi chúng sanh đều có cơ hội giải thoát rốt ráo.

  Bên cạnh đó, Phật tử và những người có đam mê nghiên cứu Phật đạo cần thiết biết rằng đạo Phật khác với Phật giáo vì hai hành trạng biểu hiện khác nhau một trời một vực: một bên là con đường (kèm theo chỉ dẫn cụ thể) để đạt tới giải thoát Vô thượng, còn một bên thiên về lễ nghi, cúng kiếng, cầu đảo v.v..đậm bản chất tín ngưỡng, thần quyền. Do đó, đạo Phật là một bộ môn Khoa học biện chứng tâm linh, có nghiêm cứu, thực hành và ứng dụng thì sẽ có kết quả rõ ràng, ngược lại chẳng được gì.

  Tại Mật gia Song Nguyễn, vị Thầy trang bị cho chúng con chánh kiến Phật gia là nền tảng trí tuệ, hướng dẫn chúng con các pháp tu thanh trí (lục diệu pháp môn) lưu xuất từ kinh điển rõ ràng là đi theo quy trình biện chứng tâm linh này, nào “sa đà” vào cúng quày, cầu an, cầu siêu, giải hạm như phần đông các chùa chiền, tịnh xá, tịnh thất, đạo tràng hiện nay đang làm? Phải chăng họ nghĩ rằng “chánh” là phải giống họ còn “tà” là khác so với họ? Quan điểm này hoàn toàn sai lầm vì Phật dạy “đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc thánh quả” ( Kinh Tứ Thập Nhị Chương). Những kẻ chưa từng kinh qua kinh, luật, luận Nhà Phật, chưa từng đem cốt tủy giáo pháp vào thực hành thì chưa đủ tư cách phát ngôn, dù họ có khuynh loát về số lượng tín đồ đi chăng nữa.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài giúp chúng con và chúng sanh mở mang tầm mắt.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và an tịnh.

  Om.Mani Padme Hum

   

 10. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết : ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP : CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA .

  Con tán thán những luận giải vị Thầy :” người tu nước ta rập khuôn , lấy mẫu từ Trung Quốc nên hàng ngàn năm qua hễ nói đến đạo Phật là họ liên tưởng ngay đến hình ảnh mặc áo nâu sòng , nghiêm ngặt ăn chay , miệng tụng kinh hoặc lần tràng hạt có kèm theo tiếng chuông mõ  , ý chỉ nghĩ đến bỏ việc gia đình , xả ly thế sự , chịu đựng nhẫn nhục , chẳng nói hơn thua dù là bị oan hoặc ấm ức trong lòng trăm năm không nhạt , nhưng vẫn vì hình ảnh người tu mà câm lặng như kẻ ngu tự mình làm thảm cho người khác chùi chân . Điều đó chẳng khác gì bị chao đảo bởi ngọn gió khen chê .

  Còn có lời Phật dạy ” hận thù diệt hận thù là điều không thể có . Tình yêu diệt hận thù , là định luật ngàn thu” vốn là chân lý nhưng vấn đề cốt lõi là phải biết ứng dụng chớ sao lại vô tri , ngu si làm thảm chùi chân cho kẻ khác , hy sinh nhầm đối tượng chẳng khác chi cứu giúp kẻ phạm pháp có được ghi công hay bị coi là tòng phạm . Bởi vậy Đức Phật dạy ” từ bi và trí tuệ” chứ không phải là “từ bi để bị lợi dụng” .

  Đạo Phật khác với Phật giáo bởi một bên là con đường được chỉ ra đến tự do vô thượng ( giải thoát )  ; một bên là cầu kinh , bái lễ , cúng quảy , cầu an , cầu siêu mang tính chất tính ngưỡng . Hai hành trạng này khác nhau tựa như trời vực bởi vì thờ tự , thờ cúng đấng bề trên khác với sự thực hành Phật pháp , vốn là khoa học biện chứng tâm linh với tôn chỉ phục vụ sức khỏe cộng đồng ( thể chất , tinh thần , tâm linh )

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 11. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đạo Phật & Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa!” của Thầy ạ.

  Qua bài con hiểu theo lối mòn suy nghĩ mọi người khi nói đến đạo Phật là liên tưởng ngay đến hình ảnh người mặc áo nâu sòng, ăn chay, tụng kinh, gõ mõ, đầu tròn, áo vuông bên cạnh đó phải xả ly thế sự, bỏ việc gia đình để lên chùa tu. Ngoài ra, mọi người cũng hiểu sai từ “đạo” là để phân biệt các tôn giáo khác nhau nhưng thực chất từ “đạo” nghĩa là con đường, “Phật” nghĩa là “giác ngộ” khỏi vô minh. Cho nên đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một hành trình giác ngộ, “là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát”. Còn danh từ “Phật pháp” nghĩ là “phương pháp tỉnh thức”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho con hiểu thực nghĩa của Đạo Phật & Phật pháp, và một lần nữa Thầy khai thị cho những chúng sanh tà kiến, những người “thùng rỗng kêu to” hiểu Mật gia Song Nguyễn hoạt động minh bạch, quang minh chính đại dưới sự cấp phép của Liên hiệp Khoa học công nghệ thông tin và Tổ chức UNESCO. Đặc biệt những tu pháp được vị Thầy giảng dạy là  “Lục diệu pháp môn” đều theo đúng quỹ đạo Chánh pháp và theo tinh thần như Pháp vương Gyalwal Drukpa 12 nêu rõ: “Pháp là cuộc sống và Cuộc sống là pháp”.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 12. Mật Giu Se says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum!
 13. Mô Phật,

  Kính Thưa Thầy con đã đọc bài viết “Đạo Phật và Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa”.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giải rõ ràng về khái niệm và thực nghĩa của đạo Phật_ hành trình giác ngộ và Phật pháp_ sự chi tiết hóa để người tu đi đúng theo con đường mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại, hoàn toàn không phải kiểu ngộ nhận cho Phật giáo là một tín ngưỡng mê tín, bi quan, yếm thế. Ở Mật gia Song Nguyễn đệ tử chúng con được vị Thầy hướng dẫn đi trên con đường đến thành phố giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra theo tinh thần Pháp là cuộc sống, Cuộc sống là pháp với những tu pháp diệu dụng đã được thẩm định qua quá trình khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và có kết quả từ tâm lực và trí lực của Thầy.

  Con thấy thật may mắn và tự hào, khi được thực hành pháp ở Trung tâm Yoga Thanh trí Mật gia Song Nguyễn được công nhận và cấp phép bởi Liên hiệp Khoa học công nghệ thông tin và Tổ chức UNESCO, mọi hoạt động đều công khai minh bạch, theo thứ tự lớp lang rõ ràng. Và thực lo ngại cho những kẻ mang tiếng là người tu mà ganh ghét đố kỵ, những kẻ u mê tà kiến mà lại lớn lối quy chụp cho người khác là tà đạo trong khi chính mình còn không biết mình đi về đâu, những kẻ đó chắc chắn rồi sẽ nhận hậu quả thích đáng.

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ vị Thầy. Cầu nguyện Thầy và Cô thật khỏe mạnh và trụ thế dài lâu.

  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 14. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu đúng thực nghĩa của ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP.

  Qua bài con hiểu được rằng nguyên nghĩa của từ “ đạo” tức là “ con đường”, không mang hàm ý tin ngưỡng tôn giáo, vì thế mà “ đạo Phật” tức là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Và bất kỳ tôn giáo nào nếu không phải là phiến diện, bất toàn triệt thì có “ ĐẠO” là phải có “PHÁP”, pháp là sự chi tiết hóa để người học, người tu đi đúng đường mà bậc Thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Như vậy Pháp được coi là biển chỉ dẫn giao thông trên đường, còn Đạo là tên con đường đã được giới thiệu và trên đó sẽ là hướng đi đến thành phố Giải thoát.

  Từ bài viết của vị Thầy lại thêm một lần nữa khẳng định môt cách rõ ràng rằng Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga Thanh Trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức của Phật; chúng con luôn tự hào vì được là đệ tử của vị Thầy, được vị Thầy hướng dẫn chỉ dạy trên con đường đi đến thành phố giải thoát. Nhờ có vị Thầy mà con đã thoát ra khỏi những quan kiến sai lầm trước đây về đạo Phật rằng đó là thân mặc áo nâu, ăn chay nghiêm ngặt, lúc nào cũng nặng nền bởi tâm lý xin cho nên cứ hễ đến chùa là nghĩ ngay đến cúng bái xin xỏ đủ điều, và bị sa đà vào những hoạt động mê tín, tà đạo như xem ngày tốt xấu, cúng giải hạn, dâng sao, phả độ gia tiên, thờ thần tài…Giờ đây chúng con đã có được tinh thần vô úy với niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật, có được trạch pháp nhãn để có thể phân biệt được đâu là chánh đâu là tà, và được tu tập chánh pháp. Chỉ có những kẻ thuộc nhóm tà, chẳng chịu tìm hiểu, thùng rỗng kêu to, có định kiến nên mà vội vàng gắn mác “ tà đạo” cho Mật gia trong khi chính họ mới là “ tà đạo” , và Mật gia cũng vì đấu tranh ngăn chặn việc ác của họ để họ không thể tiếp diễn gieo nhân xấu ác cho chúng sanh mãi hiểu sai về “ Phật pháp” mà tác pháp chiếu quang.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã vì lợi lạc chúng sanh mà ban pháp nhũ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 15. Mật Chân Thuỷ says:

  kính bạch Thầy!

  con đọc xong bài rồi ạ. Con cảm ơn  Thầy đã từ bi giảng giải cho con hiểu rõ về 2 khái niệm Đạo Phật và Phật pháp :qua đó khẳng định rằng Đạo Phật không phải là tôn giáo mà là con đường chỉ dẫn đến giác ngộ.

  con cầu nguyện sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  om mani padme hum.

 16. Mật Thường Quang says:
  Mô Phật

  Thưa Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải trong bài này đầy đủ và dễ hiểu.

  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 17. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ hơn về các khái niệm ” đạo Phật ” ” Phật pháp”.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 18. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc xong bài viết này của Thầy. Qua đó, con hiểu được thực nghĩa của thuật ngữ “đạo Phật” và “Phật pháp” qua lăng kính chánh tư duy từ vị Thầy từ bi, trí tuệ. Con đã hiểu rằng, “đạo Phật” là con đường tĩnh thức, Phật giáo với những giáo lý của đức Phật chỉ dạy cho chúng sanh con đường ấy và “Phật pháp” là phương pháp thực hành tĩnh thức, là tên con đường hướng chúng sanh đến thành phố giải thoát. Như thế, kẻ nào vì truyền thống vô minh mà cho rằng đạo Phật gắn liền với hình ảnh của người tu Phật với đầu tròn, áo vuông thì kẻ đó là người tà kiến. Và những ai dù ngày nay vẫn núp bóng dưới bất kỳ tổ chức nào, dựa vào hơi thở của tín ngưỡng mà thực chất là ảnh hưởng bởi sự nô lệ tâm linh, nô dịch về văn hóa bọn phong kiến phương Bắc với những hoạt động cúng bái, xem phong thủy, xem ngày, cầu siêu, cầu an,…thì đó không phải hoạt động tâm linh trong đạo Phật mà là đang hành tà đạo. Đó là những hoạt động mang màu sắc tín ngưỡng, không có sự thấu triệt về bản chất, chạy theo hình thức khoe mẽ bên ngoài,…tựu trung là sự thiếu tĩnh thức, do đó “Phật giáo” của những kẻ ấy chỉ còn là mảnh đất tôn giáo để những kẻ tà vạy trục lợi bất chính, để đánh bóng bản ngã mà thôi.

  Con cũng hoan hỷ rằng dưới sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi, trí tuệ, ở Mật gia Song Nguyễn thực hành Phật pháp ngang qua Yoga Thanh trí được xác quyết bởi các bậc thánh đức là khoa học biện chứng về tâm linh được khẳng định qua năm giai đoạn: khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và kết quả. Đã gần 10 năm xuất hiện trên văn đàn Phật pháp những tác phẩm tâm linh của vị Thầy được phát hành bởi các Nhà xuất bản chính thống, đã 2 năm kể từ khi vị Thầy tuyên cáo trước đồ chúng và bạn đọc hữu duyên về Lục diệu pháp môn của Mật gia Song Nguyễn, nhưng cho đến nay chưa có một ai phản bác hoặc với tinh thần vô úy và với Bồ đề tâm đứng ra đối luận. Còn những kẻ giấu mặt thì cũng chỉ là hạng tiểu nhân, ngay thế gian có câu “danh bất chính, ngôn bất thuận” thì huống chi người Phật tử lại không có sự quang minh chính đại để bước ra luận trường? Về mặt Pháp luật hiện hành, những kẻ dài tay với sự xuyên tạc, mang tính vu khống vào một tổ chức hành chính đã được cấp phép hoạt động như Mật gia Song Nguyễn sẽ sớm bị tố giác, nghiêm trị theo quy định hiện hành. Trên bình diện đạo pháp, những kẻ nào cản trở công hạnh bậc Đạo sư hành Bồ tát đạo thì quả báo ác nghiệp sẽ nặng nề trầm luân muôn kiếp nơi ba đường ác như lời xác quyết của các bậc thánh giả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài minh giải thực nghĩa “đạo Phật”, “Phật pháp” và khẳng định một lần nữa tính khoa học biện chứng tâm linh vì cộng đồng xã hội của Yoga Thanh trí mà Mật gia Song Nguyễn đang thực hành, giảng dạy. Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 19. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con biết ý nghĩa thực của Đạo Phật và Phật Pháp.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trương thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 20. Tạ Thị Hà Danh says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài Thầy giảng….Đạo Phật sẽ dẫn con đến giác ngộ .

  Cin tạ ơn Thầy .

   

 21. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết “Đạo Phật & Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa”

  Qua lời dạy của Thầy, con đã hiểu rõ thêm thế nào là Đạo Phật và Phật pháp cũng như những định kiến sai lầm về Đạo Phật nói chung và Mật gia Song Nguyễn nói riêng.

  Nguyên nghĩa của từ “đạo” tức là “con đường”, không mang hàm ý tín ngưỡng tôn giáo, “Phật” tức là giác ngộ khỏi vô minh, đạo Phật là con đường chỉ dẫn tới mục tiêu giác ngộ, từ đó tới thành phố Giải thoát, còn Pháp là sự chi tiết hoá Đạo, để người học, người tu đi đúng đường mà bậc Thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Đạo Phật đã được tìm ra và chỉ dẫn bởi Phật Thích Ca Mâu Ni, từ đây con hiểu rằng con đường, mục tiêu đã có, không cần tầm cầu lao tứ, tuy nhiên quan trọng là chúng con phải đi như thế nào, đi bằng phương tiện gì (dụ cho Phật pháp được truyền tuỳ vào căn cơ mỗi chúng sanh). Bởi dù con đường đã có mà không có người dẫn đường (vị Thầy), lựa chọn phương tiện (pháp tu) không phù hợp, thì e rằng tới dù tới khi sức tàn lực kiệt, cánh cửa mở vào thành phố Giải thoát vẫn còn mãi xa vời.

  Thật may mắn thay, ở Mật gia Song Nguyễn, dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, chúng con hàng ngày được thực hành Yoga Thanh trí qua lục diệu pháp môn vị Thầy đã phát lồ, xây dựng nền tảng chánh kiến, từ đó dần dần tích luỹ 2 bồ công đức và trí tuệ để làm tư lương về cảnh Phật. Không giống như một số kẻ có sẵn định kiến, cho rằng Mật gia Song Nguyễn là “tà đạo” nhưng ngược lại họ mới chính là như vậy khi họ dựa dẫm vào đấng bề trên ban phước giáng hoạ, lập bàn thờ thần tài, làm lễ cầu an, cầu siêu, dâng sao giải hạn, cầu tình duyên….khiến cho hình ảnh Đức Phật, bậc Toàn Giác vĩ đại trở nên chẳng khác chi mấy ông thần hay chúa trời ở các tôn giáo khác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 22. Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết này rồi! Con cảm ơn Thầy đã luận giải để con hiểu được thực nghĩa của đạo phật và phật pháp
  Đạo phật là con đường giác ngộ khỏi vô minh và tìm đến sự giải thoát
  Phật pháp là phương pháp để thực hành dựa theo lời dạy của bậc thánh đã chỉ dạy
  Qua bài viết cũng đã giúp con nhận định được sự quy chụp cho rằng đạo phật là phải cúng bái, ăn chay,thờ tự ,cúng sao giải hạn, Phật pháp là khoa học biện chứng tâm linh ở tịnh tú Mật Gia Song Nguyễn thực hành lục diệu pháp môn chưa bao giờ rời xa vĩ đạo chánh pháp
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om ah hum

 23. Mật Nguyên Tánh says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán và cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng đệ tử và bạn đọc hiểu rỏ thế nào là Đạo Phật, Phật pháp, cũng như sự khác nhau như trời vực giữa Đạo Phật và Phật giáo. Chính vì không có sự hiểu biết rõ ràng về những khác biệt này mà nhiều người đã ngộ nhận tà pháp là chánh pháp, tà sư lại tưởng là minh sư… để rồi cũng từ đó gây ra những nghiệp bất thiện vốn là nhân gây đọa lạc như phỉ báng Chánh pháp, khinh chê bậc tuệ tri thức…

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi ích cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

   

 24. Mật Hồng Vân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Đạo Phật và Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa”. Từ những phân tích, luận giải sâu sắc của vị Thầy con đã hiểu thế nào là đạo Phật, Phật pháp, Phật giáo. Và sự khác nhau giữa đạo Phật và Phật giáo:  Một bên đạo Phật là con đường đến giác ngộ tối thượng còn một bên thì Phật giáo thì bái lễ, cúng quẩy, cầu an, cầu siêu. Còn trong đạo Phật thì có Phật pháp, pháp là sự chi tiết hóa Đạo để người học, người tu, người học đi đúng con đường mà các bậc tháng trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài khai thị cho chúng con từ đó trang bị cho chúng con chánh kiến để có thể phân biệt được chánh-tà.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 25. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với những luận giải của Thầy về Đạo Phật và Phật pháp.

  Qua bài viết con hiểu rằng Đạo tức là con đường, Phật tức là giác ngộ (tĩnh thức) khỏi vô minh. Còn Pháp là sự chi tiết hóa Đạo để người học, người tu đi đúng con đường mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Tuy nhiên, nói về pháp thì phải có lớp lang thứ tự, rõ ràng mạch lạc, lý sự viên dung để người học, người tu y theo đó thực hành mà đi đến thành phố giải thoát. Nếu ai đó nói rằng mình bước đi trên con đường giác ngộ mà họ không có pháp thực hành để tĩnh thức thì họ không thể đặt chân đến thành phố giải thoát. Vì hình thức của họ là bước đi trên con đường giải thoát nhưng hành trạng của họ mang tính chất tín ngưỡng như cầu kinh, bái lễ, cúng quảy, cầu an, cầu siêu… không phải là pháp Phật.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om Ah Hum!

 26. mật nguyên đán (đoàn thị hải) says:
  Kính bạch Thầy !

  con đã đọc xong bài viết này rồi ạ . con cảm tạ ơn Thầy

  đã từ bi chỉ bảo chúng con rõ Đạo Phật và Phật Pháp mà lâu nay chúng con lầm tưởng.

  con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của chúng sinh

  cầu nguyện cho chúng sinh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ .

  om mani padme hùm.

 27. Mật Nhị Khang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP “.Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải rõ ràng và chi tiết cũng như sự khác biệt giữa Đạo Phật và Phật Pháp. Đạo Phật là con đường của hành trình đạt đến Giác ngộ. Trong khi đó Phật Pháp là phương pháp để tỉnh thức, là bảng chỉ dẫn, thực hành để đạt được thành tựu Giác ngộ. Bài viết cũng chỉ ra rõ ràng hơn về những biểu trạng tà kiến, tà vạy được núp bóng dưới việc thực hành Phật Pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ” Đạo Phật và Phật Pháp cần hiểu đúng thực nghĩa “. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị chúng con hiểu thế nào là Đạo Phật và Phật Pháp. Qua những luận giảng và phân tích của Thầy đã làm rõ những định kiến sai lầm về Đạo Phật và Phật Pháp, cũng như về  Mật Gia Song Nguyễn.Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 29. Phạm Văn Khang says:
  Kính bạch Thầy. Con là Phạm Văn Khang. Con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ.
 30. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con cản tạ Thầy đã luận giải cho chúng con, cùng những người trên đường thực hành pháp hiểu đúng thấu đáo về “đạo Phật”.
  Khi nói đến đạo Phật thì mọi người liền nghĩ ngay hình ảnh một tập thể tổ chức những người mặc áo vàng, đầu trọc, hoặc những người áo nâu, áo lam ăn chay, tụng kinh gõ mõ, hay cúng bái v.v.. Hoặc đạo Chúa thì chỉ những tập thể những người thờ Chúa và làm những hoạt động của bên Giáo hội họ đưa ra.
  Qua bài viết này con hiểu được Đạo Phật không phải là tôn giáo hay là một tổ chức mà là con đường tỉnh thức và người thực hành pháp Phật dần dần chuyển hóa tâm từ thức ngộ đến bừng ngộ, triệt ngộ và cuối cùng là giác ngộ dẫn đến thành phố giải thoát. Do nhiều năm tháng người người bị tiêm nhiễm đầu độc những từ ngữ (do y ngữ bất y nghĩa), hình ảnh (hình thức) bênh ngoài mà bỏ đi bản chất chân thật của sự việc. Những mầm mống đó lâu ngày dài tháng đã trở thành cây cổ thụ, đã ức chế kiềm hãm làm cho người tu hiểu sai, dẫn đến hành sai. Họ sẽ dùng chữ nhẫn để diễn tả sự nhẫn nhục chịu đựng giống như con thú hoan bị giam cầm trong khi trong tâm họ sẽ ấm ức oán hận, nếm mật nằm gai khi bị ảnh hưởng đến quyền lợi cá nhân. Họ sẽ dùng thủ đoạn trả thù nói xấu, nói xuyên tạc v.v.. Vậy cái nhẫn như vậy chẳng khác nào con mèo lợi dụng những thứ đó để giết chuột. Chứ không phải nhẫn vì lợi lạc chúng sanh.
  Còn khi người thực hành pháp đúng với quỹ đạo chánh pháp, hiểu thấu đáo bản chất chân thật sẵn sàn nổi sân khi cần thiết. Dùng trí tuệ làm nghiệp, sẵn sàn tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh thoát mê về giác. Không cần vướn vào những ngọn gió khen chê, sự chánh tà không để cho những người không hiểu biết nhân định, vì khi đầy đủ trình độ nghệ thuật mới có khả năng thẩm định tác phẩm nghệ thuật. Như những đứa trẻ con khi thấy đồng và vàng thì chúng cũng xem như nhau vì không biết đánh giá phân biệt được giá trị .
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!
 31. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua luận giải của Thầy con đã hiểu rõ được ” Đạo Phật” và ” Phật pháp”, mà bấy lâu nay mọi người hiểu lầm và gây ngộ nhận vấn đề.

  ” Đạo” là con đường, “Phật” là giác ngộ, ” Đạo Phật” là con đường giải chỉ dẫn đến giác ngộ

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 32. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP: CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA  rồi  thưa Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn về khái niệm ” Đạo Phật & Phật Pháp”. “Đạo” tức là con đường không mang hàm ý tín ngưỡng tôn giáo, “Phật” tức là giác ngộ khỏi vô minh, “Đạo Phật” tức là giác ngộ khỏi vô minh, là con đường chỉ dẫn tới mục tiêu giác ngộ từ đó tới thành phố giải thoát. “Phật Pháp” là những biển chỉ dẫn giao thông trên con đường đó sẽ hướng đi đến thành phố giải thoát. Thật may mắn thay và tự hào tại Mật Gia Song Nguyễn dưới sự chỉ dạy của Vị Thầy với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện sảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, chúng con được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh pháp trang chanhtuduy.com của vị Thầy, chúng con được gia cố bằng thực hành chánh pháp Phật đà. Chúng con dần dần tích lũy được hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, từ đó chúng con tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con hoan hỷ tán thán Trí Tuệ và Bồ Đề Tâm của vị Thầy . Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 33. Mật Quảng Lượng (Lê Tùng) says:

  Bạch Thầy, con đã đọc bài: “ĐẠO PHẬT VÀ PHẬT PHÁP; CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA!” ạ!

  Con cảm tạ ơn phước Bổn tôn, đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển của Thầy – vị đạo sư từ bi và trí huệ!

  Nhờ tấm lòng bi mẫn vô hạn của Thầy qua các bài giảng, bài viết mà chúng con đã biết đâu là chánh pháp Phật đà, đâu là ánh sáng giải thoát để tầm cầu học đạo, thoát khỏi vô mình, xa lìa tà kiến, tà đạo và tỉnh thức trên con đường giác ngộ!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn!

  Om Mani Pahme Hum!

 34. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy, đã luận giải cho chúng con được hiểu thực nghĩa của Đạo Phật & Phật Pháp.
  Qua sự “vu khống” của chính những kẻ “tà đạo” lấy bụng ta suy bụng người. Nhờ vậy mà con đã hiểu được thực chất của Đạo Phật & Phật Pháp vốn đã bị đánh tráo khái niệm từ lúc xa xưa.
  Đặc biệt con tâm đắc rằng, tà đạo hay chánh đạo không phải dành cho những người tầm thường thẩm định và khẳng định bởi họ chỉ nói và viết theo ác kiến cá nhân của họ, chẳng hiểu gì về Phật Pháp. Cứ thích ai thì gọi chánh, ghét ai gọi là tà như bà bán cá ở chợ ngồi lê đôi mách, khen ai tốt vì mua cá ôi của mình, chê ai xấu vì trả giá gắt gao.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.
 35. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết :” ĐẠO PHẬT & PHẬT PHÁP : CẦN HIỂU ĐÚNG THỰC NGHĨA  ”  của vị Thầy .

  Con xin hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi luận giải cặn kẽ để chúng con hiểu  được thực nghĩa của từ  “ Đạo Phật và Phật Pháp “. Qua bài viết con hiểu được rằng đạo Phật tức  là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, giải thoát vì theo thực  nghĩa thì Đạo tức là “con đường” “Phật” tức là “ giác ngộ” khỏi vô minh  và Giác ngộ tức là thức tĩnh (từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ưng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ, giác ngộ).

  Còn về Phật Pháp con hiểu được  là đó cũng giống như là   những biển chỉ dẫn giao thông trên đường, còn Đạo là tên con đường đã được giới thiệu và trên đó sẽ là hướng đi đến thành phố Giải thoát. Còn về mỗi bậc thánh trí tựa như hướng dẫn viên Du lịch, có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình để  hướng dẫn người thực hành pháp Phật đi đúng lộ trình  tiến về thành phố giải thoát.

  Qua bài viết này giúp con hiểu được về việc người tu tập ở Việt Nam  đã lấy mẫu từ Trung Quốc  một cách rập khuôn cho nên khi nói đến việc tu tập thì sẽ nghĩ ngay đến việc ăn chay trường, mặc áo nâu sòng, tụng kinh gõ mỏ, …   mang màu sắc của sự  bi quan, yếm thế.

  Thật may mắn và ơn phước khi ở  Mật gia Song Nguyễn đệ tử chúng con được vị Thầy hướng dẫn  với trình tự lớp lang dựa  trên con đường đến thành phố giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra . Với  tinh thần Pháp là cuộc sống, Cuộc sống là pháp  ứng dụng  những tu pháp diệu dụng vô song ngan qua bộ môn yoga thanh trí đã được  thẩm định qua quá trình khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng và thực hành và đạt kết quả. Từ đó chúng con tích tập công đức hàng ngày một cách dễ dàng và nhanh chóng để được gia đình hạnh phúc, thế sự hanh thông, thành đạt xã hội và cuối cùng là an lạc đời này cực lạc đời sau.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 36. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về Đạo Phật và Phật Pháp. Con đường Phật Pháp là con đường hướng chúng sanh đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy.
  Co cảm tạ ơn Thầy từ bi viết bài luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về ” Đạo phật, phật pháp “. Qua bài con hiểu được Đạo phật là con đường thực hành đi đến sự giác ngộ. Phật pháp là ” phương pháp tỉnh thức ” giống như kim chỉ nam dẫn đường giúp cho người tu không lạc khỏi quỹ đạo chánh pháp.Tuy nhiên người tu muốn đi trên con đường đó được thong dong thì cần phải có được người hướng dẫn chỉ đường là vị Thầy bậc tuệ tri thức có những phương pháp phù hợp với căn cơ của mõi người mà từ đó thực hành đem lại kết quả.Mặc khác khi nhắc đến Đạo phật thì người tu nghĩ ngay đến những hình ảnh mặc áo nâu sòng , ăn chay, đọc kinh gõ mỏ cầu an, cầu siêu, đang dâng sao giải hạnh , đốt vàng mã …vì đã bị đánh tráo khái niệm hàng ngàn năm qua, lâu ngày dài tháng đã trở thành ” khuôn khổ ” được gắn mác cho đạo phật. Bởi Vậy “cho nên nơi nào, cá nhân nào đang học Phật, tu Phật nhưng không ăn chay, không tụng kinh, gõ mõ, không nói lời êm nhẹ, không được nỗi giận dù là chính đáng vì bảo vệ chánh kiến mà kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh gọi là “tác pháp chiếu quang”, họ không công nhận lại thậm chí cho đó là “tà đạo”, trong khi chính họ mới xứng gọi là “tà kiến” “.Bởi vậy khi Mật Gia Song Nguyễn làm theo tin thần phật dạy “tác pháp chiếu quang ” giúp cho chúng sanh phân biệt được đâu là chánh đâu là tà. Thì có những kẻ giống như ếch ngồi đáy giếng ” thùng gỗng kêu to” gây cảng trở , vu khống, xuyên tạc , quy chụp mà không hề có bất kỳ luận chứng, luận cứ nào “thì chẳng khác gì họ tung bụi ngược chiều gió” theo diễn trình của luật tắc nhân _ Quả.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM
 38. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Từ lời dạy của Thầy con hiểu rằng “Đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát” và “Pháp là sự chi tiết hoá Đạo để người học, người tu đi đúng con đường mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại”, “Pháp được hiểu là những biển chỉ dẫn giao thông trên đường”. Nhờ đi trên đạo lộ giải thoát mà hành giả ngày càng tỉnh thức, nhận ra bản chất của sự vật hiện tượng. Như vậy khi gặp bất cứ vấn đề gì, Phật tử sẽ tỉnh táo nhận định chính xác, hiểu thật rõ ràng rồi mới đi đến quyết định.

  Nhờ tỉnh thức mà chúng con tin vào khả năng đạt giải thoát của bản thân vì Đức Thế Tôn đã dạy “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”, không chỉ vậy sẽ được hanh thông thế sự, tự do tự tại trong hiện kiếp vì “Ai tìm giải thoát luân hồi thì ngay nơi đó họ cũng được gia tăng thịnh vượng” (mật điển Tây Tạng) với minh chứng dể thấy nhất là cuộc sống của Thầy Cô hiện nay. Trong khi đó có những thầy tu nổi tiếng triệt tiêu niềm tin, dập tắt niềm cảm hứng thực hành Pháp của Phật tử bằng luận điệu người tại gia không thể đạt giác ngộ, không có năng lực tu tập tốt như tăng sĩ. Vậy họ đang dẫn dắt chúng sanh trên con đường nào nếu không phải là lục đạo luân hồi?

  Nhờ tỉnh thức mà đệ tử chúng con thực hành Pháp để chuyển nghiệp qua 10 hoạt động tâm linh (1) lễ bái, (2) cúng dường, (3) sám hối, (4) nghe pháp, (5) giảng pháp, (6) ấn tống kinh sách, (7) niệm Phật, (8) trì chú, (9) cầu nguyện, (10) thiền định chứ không dựa vào thứ được tà sư nguỵ biện là “phương tiện” để đầu độc, làm Phật tử mê mờ, ngày càng lún sâu vào vũng bùn tà kiến như : cúng sao giải hạn, thờ cúng quỷ thần, cầu duyên, bùa ngãi,…Tin theo bọn đạo đức giả đội lốt tu hành mà đi theo đường tà thì hậu quả là đoạ cõi thấp vì “Hãy theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho nhiều người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có hậu quả kinh khủng” (Long Thọ Bồ tát).

  Nhờ tỉnh thức mà đệ tử chúng con không cần ăn chay trường, không “làm màu” bận áo lam đến đám tiệc gieo nhân người khác phỉ báng Tam bảo,…Sẵn sàng bảo vệ chánh kiến vì sự tồn vong của Phật pháp, lợi lạc của tất cả chúng sanh. Như vậy, con đường của Mật gia Song Nguyễn là chánh hay tà đã quá rõ ràng. Bất cứ ai quy chụp, hãm hại, phỉ báng sẽ nhận quả báo như Đức Phật dạy trong kinh Pháp cú (phẩm Tự ngã) :

  “Kẻ ngu si miệt thị,
  Giáo pháp bậc La Hán,
  Bậc Thánh, bậc chánh mạng.
  Chính do ác kiến này,
  Như quả loại cây lau
  Mang quả tự hoại diệt”

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 39. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải giúp con được hiểu thêm về đạo phật không phải là tôn giáo, đạo phật là hành trình giác ngộ giúp cho chúng sanh  tránh xa tà kiến và luôn tỉnh thức trên con đường giác ngộ.

  Con cấu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 40. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy và chúng con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con về thực nghĩa của danh từ đạo Phật và Phật pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.
  Om Mani Padme Hum!

 41. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải chúng con hiểu được Đạo Phật nghĩa là con đường giác ngộ khỏi vô minh. Phật pháp nghĩa là phương pháp tĩnh thức,trái với ngu si, ngủ sâu trong giấc mộng tà kiến. Con đường đến thành phố giải thoát Đức Phật đã phát kiến. Các bậc thánh trí đã được đi đến con đường này và chỉ dẫn lại. Tùy theo mỗi bậc thánh trí tựa như Hướng Dẫn Viên du lịch , có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình. Đây là lý do vì sao có 3 thời kì Đạp Phật khác nhau là Nguyên Thủy, Đại Thừa, Kim Cang Thừa và 10 tông phái dựa trên những Thừa này. Tuy nhiên chung quy lại vẫn là chỉ ra con đường giải thoát như Đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Hoa “Chư Phật chỉ dùng một cỗ xe duy nhất để đưa đến giải thoát, không có hai mà chẳng có ba” với tôn chỉ “Duy tuệ Thị Nghiệp” chứ không phải là “Thần thông thị nghiệp” hay “Ăn chay thị nghiệp”….

  Vì thế nên vị Thầy, với Bồ đề tâm qua nhiều năm nghiêm tầm chắt lọc, đã đưa Mật Gia Song Nguyên đi trên con đường tự thực hành pháp ngang qua Yoga thanh trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức đạo Phật. Mọi hoạt động đều theo đúng với tôn chỉ và theo thánh giáo lượng, theo đúng quỹ đạo chánh pháp của Đức Phật và các bậc thánh đức chứ  không phải là sự cầu kinh, bái lễ, cúng quảy, cầu an, cầu siêu mang đầy tính chất tín ngưỡng như ai kia đang hoạt động để rồi khi thấy sự thực hành nghiêm túc của Mật Gia thì gato mà nói rằng Mật Gia hoạt động tà đạo.

  Con hoan hỷ với “Lục diệu pháp môn” được phát kiến bởi vị Đạo sư Mật Giáo đang được phổ truyền đến những người tu tập chân chánh để được đi đến con đường giác ngộ. Những tu pháp của Mật gia Song Nguyễn chưa bao giờ tách rời quỹ đạo Yoga Thanh trí nên không thế quy chụp như những chùa chiền hành lễ. Tựa như trên hành trình đi đến thành phố giải thoát những hành giả đang tu tập ở Mật gia là những hành khách hoàn toàn tập trung vào việc khởi hành trên con đường đi đến giải thoái, hoàn toàn lắng nghe những hướng dẫn, lời khuyên và tuân thủ trước những lời cảnh báo của những Hướng Dẫn Viên chuyên nghiệp để có được chuyến đi an toàn và hân hưởng cảnh đẹp suốt cả hành trình theo tinh thần “pháp là cuộc sống cuộc sống là pháp” của Pháp vương Gyalwang Drukpa. Còn những nơi tà kiến dù đó là chùa chiền nhiều hành lễ, thay vì nghiêm túc tập trung vào chuyến đi, họ chỉ quan tâm đến vẻ ngoài như cái mặc (đầu tròn áo vuông), cái ăn (ăn chay hay ăn mặn)….Không tuân thủ theo bảng hướng dẫn đường đi, không tuân theo sự hướng dẫn của các Hướng Dẫn Viên thì điều chắc chắn là sẽ lạc đường, sụp hố gây nguy hiểm cho bản thân theo luật tác nhân quả.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ân Thầy đã luận giảng cho chúng con tường tận hiểu về thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp, từ đây chúng con có thể nhận diện “tánh của vàng” khác xa một trời vực với “tánh của đồng” mà xưa nay bao người chết vì “tướng” hao hao giống của chúng dẫn đến lầm tưởng , rồi lầm lỡ trầm trọng bao kiếp sống.
  Qua bài viết này của vị Thầy con hiểu rằng Đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, từ đó đi đến thành phố giải thoát. Con đường tỉnh thức từ từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ưng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ và giác ngộ. Từ đây, con đã hiểu rõ thêm bài học “cũ” về vị Thầy dạy Đạo là người am tường tri kiến về giải thoát và có khả năng làm chuyển hóa tâm học trò như lời huấn thị của Đại sỹ Liên Hoa Sanh, là người cắm những biển báo chỉ dẫn đến thành phố giải thoát, là người mắc sẵn những chiếc võng Bồ đề trên các trạm dừng chân “tiếp sức” cho chúng con, nhờ đó mà chúng con mới hiểu được Phật Pháp cao sâu nhiệm màu. Khi còn tại thế, Đấng Từ phụ đã tuyên thuyết “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” và các bậc Thánh đức và vị Thầy cũng luôn hết lòng khuyến tấn và chỉ dẫn chúng con, chúng sanh bước trên đạo lộ giải thoát ấy bằng muôn vàn phương tiện thiện xảo. Vậy thì những “hình mẫu chuẩn” thế gian như đầu tròn, áo vuông dù giáo phẩm danh giá nhưng đẩy chúng sanh ra khỏi quỹ đạo giải thoát như cổ súy hoạt động tín ngưỡng như cầu an, cầu siêu, cúng cô hồn… đích thị là những tên lừa đảo thầy tu kẻ cướp. Nghĩ lại con chợt phì cười vì nghe ai đó nói rằng “Bà đó mộ Đạo lắm đấy! Tháng nào cũng lên chùa!!” Chùa to, cổng lớn, chiếc áo nâu sòng chẳng qua cũng chỉ là một trong các phương tiện khi xưa giúp người tu thuận tiện hơn khi hành lễ hay khi sinh hoạt, còn tại thời đại “tối tân” và quốc độ này thì dường như đây trở thành hình ảnh của “vang bóng một thời”, tựa bà già móm mém lãng tai mắt mờ còn hoang tưởng thuở thanh tân! Rồi hình ảnh đường bệ của chiếc đầu trọc, áo cà sa, bấm đốt tính giờ, cổ súy cầu an, cầu siêu, cúng cô hồn phớt lờ nhân quả, thực hành tà pháp mà người ta vẫn đang nhầm trầm trọng cho đó là Đạo Phật. Rồi những lời du dương từ ái nghe bùi tai đến mê hoặc người ta cho đó mới là Đạo Phật, còn những lời phẫn nộ tác pháp chiếu quang giúp chúng sanh lìa mê về giác người ta khó nghe thì họ bảo là “tà đạo”! Rồi phải ngu ngu hiền hiền như con rối bị giật dây, im lặng nín thing cho kẻ ác gieo rắc mê tín thì họ mới cho là Đạo Phật, còn không người ta “phán” mình “sân quá”, không tu được!! Con càng thấm thía lời Đức Thế Tôn khi xưa: “Kẻ ngu nghĩ mình trí đúng thật chí ngu!” Con hiểu rằng, những kẻ gây nhân phỉ báng con đường cao thượng “Duy tuệ thị nghiệp”,  bởi rêu rao những thứ tầm thường giả tạo như “Duy chay thị nghiệp”, “duy cà sa thị nghiệp”, cùng những kẻ đố kỵ cản trở công hạnh lớn lao không thể nghĩ bàn vị Đạo sư Mật giáo trên viễn trình Bồ tát đạo sẽ nhận lãnh hậu quả nghiêm trọng bởi nhân quả như bóng với hình . Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc hữu tình.

  Cầu nguyện cho chúng sanh có duyên lành tiếp cận Yoga Thanh Trí.

  Om Mani Padme Hum

 43. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!

  Con cảm tạ ân Thầy đã từ bi sách tấn con.

  Om Mani Padme Hum

 44. Mật Hòa says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ với những giảng luận của Thầy, giúp cho chúng con và chúng sanh hiểu được đúng thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp.

  Con vô cùng hoan hỷ khi hiểu được, rằng “đạo” tức là “con đường”, “Phật” tức là “giác ngộ”, “đạo Phật” chính là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ. Thêm nữa, Pháp là sự chi tiết hóa Đạo để người học, người tu đi đúng con đường mà các bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại.

  Qua bài viết của Thầy, con nhận thấy có hai đối tượng có thể hiểu sai về thực nghĩa của “đạo Phật” khi nghĩ “đạo” theo hướng tôn giáo, cho rằng tu Phật là phải đến chùa, phải mặc đồ lam, phải ăn chay, phải tụng kinh gõ mõ, phải chịu đựng nhẫn nhục cho dù oan ức,…

  Đối tượng thứ nhất, là những người đã là Phật tử. Ở họ cho thấy một quá trình văn và tư có vấn đề, thay vì đi vào mục tiêu tối hậu là “duy tuệ thị nghiệp”, họ bám chấp vào hình thức, chao đảo trước ngọn gió khen – chê, dẫn đến khó lòng có được thực tu bởi những quan kiến lầm lạc.

  Đối tượng thứ hai, là những người không phải Phật tử. Họ là những người rơi vào 1 trong 3 cái ngu của “Hậu Hán Thư” là “biết không rành những gì đã biết”. Thay vì tìm hiểu bản chất vấn đề trước khi nhận định, thì họ cũng lấy cái nghe, cái hiểu lờ mờ của mình mà đi đánh giá sự vật, hiện tượng dựa trên ác kiến.

  Thế nên, mới có việc những người đã là con Phật hoặc không phải là con Phật, khi thấy Tinh trú của Mật gia Song Nguyễn không phải chùa, vị Thầy không phải đầu tròn áo vuông, không ăn chay, không tụng kinh gõ mõ theo cách truyền thống, không nhẫn nhục khi bị vu khống, bôi nhọ thanh danh, liền cho đó là “tà đạo”, để rồi họ tự tố cáo bản thân là những kẻ hồ đồ, thành kiến xấu ác.

  Con cũng vô cùng bức xúc và lấy làm ngao ngán với những trường hợp “thùng rỗng kêu to” như trong bài Thầy đã nhắc đến. Những lời khuyên sáo rỗng mà ngay chính bản thân cũng không hiểu nổi ý nghĩa, họ lại có thể tự tin mang đi khuyên người khác. Con thiết nghĩ, quả thật tuổi tác chẳng thể nói lên điều gì nếu như không có một nội lực tâm linh thực sự, nếu chỉ cố gắng nói hay để đánh bóng bản ngã của mình, mà không biết hóa thân đồng dạng với nỗi đau của người khác để mà đồng cảm, thì những lời khuyên của họ chẳng khác nào đẩy người khác vào hiểm cảnh.

  Qua đây, con mới càng cảm nhận rõ hơn ý nghĩa câu nói “đấu tranh là hạnh phúc”, bởi dù cho đã được chỉ ra được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, nhưng không dũng mãnh đấu tranh đi ngược lại với những quan niệm thế gian về sự hy sinh, cam chịu, nhẫn nhục thì cũng khó mà đi đến được con đường thực hành những phương pháp thoát khổ, để có thể đến được cảnh giới thoát khổ.

  Những học trò nhỏ chúng con, dù cho trên con đường bước tới thành phố giải thoát, vẫn còn rất nhiều những chông gai, thử thách, nhưng con tin rằng, chỉ cần chúng con noi theo tấm gương của Thầy, tuân lời vị Thầy, hun đúc tinh thần dũng mãnh, không sợ hãi thì dù xa mấy cũng có ngày sẽ tới.

  Con vô cùng cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con và chúng sanh được hiểu!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om mani padme hum!

   

 45. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con được hiểu rõ ràng hơn về:” Đạo Phật và Phật pháp”. Đạo Phật là con đường đi đến giải thoát, và Phật pháp giống như những bảng chỉ dẫn trên con đường đó để hành giả theo đó đi được đúng đường.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh ạ.

 46. Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy vì đã giảng giải chi tiết và vô cùng dễ hiểu cho chúng con biết về các khái niệm vốn hay bị lầm lẫn như “Đạo Phật” và “Phật Pháp”. Qua đó con như được nhìn thấy chính mình những ngày chưa biết đến Mật Gia Song Nguyễn, khi đó, con cũng bị ảnh hưởng nặng nề của khuôn mẫu thế gian, cứ nghĩ đạo Phật là liên tưởng đến những vị sư đầu trọc, mặc áo nâu, ăn chay niệm Phật, tụng kinh gõ mõ suốt ngày, không quan tâm đến bất kỳ điều gì bên ngoài, dù có gặp chuyện gì cũng không lên tiếng, chỉ ẩn nhẫn mà sống. Khi ấy, dù trong lòng cũng có xu hướng muốn tu tập nhưng lại thấy theo đạo Phật thật quá khó khăn, bản thân không thể theo nổi, cố gắng ăn chay được một vài hôm nhưng không ăn nổi quá ba ngày, nhìn kinh kệ toàn tiếng Phạn, đọc chẳng hiểu gì, càng đọc càng buồn ngủ, rồi lại nghĩ bản thân mình tham sân si quá, gặp chuyện bất bình không thể để yên, bị oan ức thì sẽ giải thích chứng minh bằng được chứ không thể coi như không có gì, như vậy thì làm sao có thể tu theo “đạo Phật”. Nghĩ lại vẫn thấy bản thân mình thật buồn cười.

  Đến giờ, sau khi đã được làm học trò của Thầy, được Thầy dạy dỗ chỉ bảo nhiều điều, con cũng hiểu ra nhiều chuyện mà trước kia mình còn thấy u mê. Chỉ tiếc thay cho những người vẫn cố tình khăng khăng ngồi lại trong sự u mê đấy, không chịu mở mắt đón lấy ánh sáng, rồi lại tự cho mình đủ thông thái để khẳng định những gì mình không hiểu là “tà đạo”, những gì mình quen nghe hơn là “chánh đạo”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã viết bài :”Đạo Phật và Phật Pháp: Cần phải hiểu đúng thực nghĩa!” với những luận giải rõ ràng, tinh tế cùng những lối so sánh đầy sinh động, dễ hiểu, giúp con thêm hiểu hơn về đạo Phật và Phật pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 47. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận cho chúng con và chúng sanh hiểu đúng thực nghĩa về đạp Phật và phật pháp, qua bài viết con hiểu được  ” đạo ” là con đường,  ” phật là giác ngộ, đạo phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ , rồi từ đó đi dênd thành phố giải thoát, giác ngộ tức là thức tĩnh , từng phần , toàn phần, nhất tâm tương ưng  với trình độ bừng ngộ , thức ngộ và giác ngộ.

  Con cảmtaj Thầy đã giảng luận cho chúng con  hiểu

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chugs sanh

  Càu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái tuyệt đối. Om Ah Hum!

 48. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải  rỏ ràng cho chúng con hiểu đúng nghĩa  Đạo Phật và Phật  pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 49. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Cầu xin thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Cẩm Thu says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ. Cầu nguyện cho Thầy có nhiều sức khỏe ạ
 51. Mô Phật!

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài ” Đạo Phật và Phật Pháp: cần hiểu đúng thực nghĩa” rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh bồ đề tâm của Thầy đã luận giải sâu sắc và khai thị cho chúng con biết ” Đạo Phật, Phật Pháp” thực nghĩa là như thế nào?.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con một bài pháp vô cùng lợi lạc, giúp cho chúng con không quan mang mà sa vào những hình thức tính ngưỡng, sợ hải, không rơi vào tà kiến bám chấp như ở các chùa.

  Đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ , rồi đi đến thành phố giải thoát.

  Còn những ai cố tình đi sai con đường Phật dạy, sai với quỹ đạo chánh pháp thì luật tác nhân quả sẽ đến với họ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đạo Phật & Phật Pháp : Cần Hiểu Đúng Thực Nghĩa !”. Con xin tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải một cách chi tiết cho chúng con, chúng sanh biết rõ hơn về đạo Phật và Phật pháp. Qua bài này, con biết đạo Phật không phải là tôn giáo mà là hành trình, con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ. Còn Phật pháp là phương pháp tĩnh thức mà các bậc Thánh trí đã chỉ ra. Thế nhưng hiện nay có nhiều người ngộ nhận giữa đạo Phật và Phật giáo. Họ nhầm lẫn giữa con đường tiến đến sự giải thoát với cầu an, bái lễ mang tính chất tín ngưỡng. Vì thế họ chú trọng vào các hình thức bề ngoài mà quên thực nghĩa bản chất bên trong. Nhưng các hình thức bề ngoài đó khó giúp họ đạt giải thoát vì muốn giác ngộ phải ” Dùng trí tuệ làm nghiệp”, chỉ có trí tuệ mới phá vỡ vô minh, đoạn trừ phiền não. Con cảm tạ ơn Thầy đã trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn, biết nên làm những gì để làm lợi cho mình và chúng sanh.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 53. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài của Thầy. Bài phân tích về danh từ “đạo Phật” và “Phật pháp” trên bình diện tâm linh của Thầy giúp mọi người hiểu được đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu duy nhất là giác ngộ để đi đến thành phố Giải thoát nên đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một hành trình giác ngộ chứ không phải sự ngộ nhận của nhiều người tu chỉ chấp vào hình thức, hình tướng như các chùa hiện nay mang tính chất tính ngưỡng tà kiến như: cầu kinh, bái lễ, cúng quảy, cầu an, cầu siêu… do rập khuôn, lấy mẫu từ Trung quốc do bị nô lệ hàng ngàn năm nên nhiều người tu như kẻ ngu tự mình làm thảm cho người khác chùi chân.

  Phật pháp là các phương pháp chỉ dẫn để đi đến thành phố Giải thoát tùy theo tông phái của mỗi bậc thánh trí của đạo Phật.

  Con rất hoan hỷ với Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga Thanh trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức đạo Phật mà Thầy phát lồ “lục diệu pháp môn” dễ thực hành không phụ thuộc vào không gian, thời gian.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 54. Mật An Duyên says:
  Kính bạch Thầy!

  con tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con và những bạn đọc hiểu được đúng thực nghĩa của đạo Phật và Phật pháp. Mật Gia Song Nguyễn không phải là một đạo. Bởi yoga Thanh Trí đã được thế giới công nhận,pháp là cuộc sống,cuộc sống là pháp. Ngoài ra những kẻ nói chúng ta là một đạo bọn họ là những kẻ ngu mà cho rằng mình trí. Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sẽ uống được tinh tuý cam lồ chắt lọc qua những điều Thầy dạy.

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô luoin khỏe mạnh dìu dắt chúng con tới thành phố giải thoát

  Om Mani Padme Hum

 55. Hoàng Thị Bích Nguyệt says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ .

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ ạ.

 56. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu về “Đạo Phật và Phật Pháp: cần hiểu đúng thực nghĩa!” con thấy được rất nhiều người nghĩ rằng tu rất khó và gán ghép cho từ tu là tu tâm nhưng tâm thì rất tối bằng cách nhẫn nhục theo kiểu chịu đựng, ăn chay, cạo đầu, mặc áo cà sa, sống trong chùa hay cầu cạnh đấng bề trên để ban phước hay giáng họa hoàn toàn đi sai với giáo lý phật đà đã gây ngộ nhận cho rất nhiều người.

  Đạo Phật là sự thực hành phật pháp khác xa với với phật giáo luôn cầu an, cầu siêu, cầu xin….,  Đạo Phật là con đường giác ngộ, từ bi và trí tuệ cũng như Đạo là con đường mà Đức phật đã chỉ ra, pháp là biển báo giao thông làm nền tảng chánh kiến để đi đến giác ngộ, giúp chúng sanh soi sáng con đường mà Đức Phật đã tìm ra làm theo để đi đến con đường giải thoát.

  Mật gia Song Nguyễn đã ứng dụng và thực hành Yoga thanh trí trên cơ sở khoa học biện chứng tâm linh với tôn chỉ phục vụ sức khỏe cộng đồng (thể chất, tinh thần, tâm linh).

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

 57. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với luận giải của vị Thầy qua bài này con hiểu được một chúc về đạo phật Đạo là con đường đến thành phố giải thoát còn Phật tức là  giác ngộ khỏi vô minh con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 58. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:
  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Thầy đã nêu rõ cho chúng con thấy được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Giáo

  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh Bồ đề tâm của Thầy đã khai thị cho chúng con

  Con cảm ơn Thầy vì bài viết ạ

  Om Mani Padme Hum

   

 59. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy đã dạy cho con biết được  nghĩa của “Đạo Phật” và ” Phật pháp” là gì.

  Qua bài con hiểu được, “đạo” là con đường, “Phật” là giác ngộ khỏi vô minh.”Đạo Phật” nghĩa là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu của sự giác ngộ, rồi đi đến thành phố giải thoát. “Pháp” là sự chi tiết hóa Đạo để người học, người tu đi đúng con đường mà Bậc thánh trí đã tìm ra và  chỉ dẫn lại. Pháp được hiểu là biển chỉ dẫn  giao thông trên đường. “Phật pháp” là biển chỉ dẫn giao thông trên con đường đi đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó hướng đến thành phố giải thoát, tùy theo các bậc thánh trí đặt biển báo chỉ dẫn dựa theo trí tuệ và kinh nghiệm của mình. Ở mỗi  thời kỳ khác nhau thì có con đường khác nhau, ở mỗi tông phái khác nhau thì có phương pháp khác nhau để giúp người tu Phật đi đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh .

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh  tĩnh  thức  với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 60. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu được như nào là Đạo và như nào là Pháp. Con hiểu được rằng Đạo là đường, Pháp là biển chỉ dẫn. Bước đi trên con đường ấy có vị Thầy từ bi chỉ đường soi lối, và người bước đi là chúng con, những học trò may mắn của kiếp người này.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Con hiểu được rằng đạo Phật không phải là một đạo mà là một con đường đi tới sự thoát khổ. Phần đông mọi người lại hiểu lầm rằng đạo Phật là một tôn giáo và hiển nhiên cho mọi sự nghi lễ hay thờ chúng thiên, thần là điều nên làm. Con cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thấy được ánh sáng chánh pháp không còn lầm đường lạc lối nữa.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đôi.

  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết,con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 63. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ân đức của vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được đúng thực nghĩa của các khái niệm “đạo Phật”, “Phật Pháp”, “Phật giáo”, những khái niệm mà trước nay đôi khi con vẫn có sự nhầm lẫn. Con cảm tạ Thầy đã khai thị cho chúng con nhiều góc cạnh liên quan tới những khái niệm ấy. Con hiểu rằng, để tới Thành phố Giải Thoát có nhiều con đường đi khác nhau và những con đường ấy đã được các bậc Thánh trí tìm ra và chỉ dẫn lại. “Pháp được hiểu là những biển chỉ dẫn giao thông trên đường” và “mỗi bậc Thánh trí tựa như hướng dẫn viên Du lịch, có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình” để những vị lữ khách theo chân người hướng dẫn viên sẽ đi đúng hướng, vượt qua mọi chướng ngại và tiến thẳng về Thành phố Giải Thoát. Thật ơn phước cho những chúng sanh hữu duyên và con được có duyên lành theo bước chân vị Thầy trong kiếp này. Nhờ có vị Thầy từ bi chỉ dạy, chúng con được tiếp thêm niềm tin,  sức mạnh để thắp đuốc lên mà đi với Chánh pháp, thong dong mà vẫn tiến tu trên đạo lộ Giải Thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Lưu Ly says:

   

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh vị Thầy khi đã viết bài giúp chúng con hiểu rõ “đạo Phật” và “Phật pháp”. “Đạo Phật” tức là giác ngộ, là con đường đi đến thành phố Giải thoát. Người thế gian nhầm lẫn “đạo Phật” sẽ là người đàu tròn áo vuông, ăn chay trường, hay đến chùa tụng kinh gõ mõ, nói lời êm nhẹ; xả ly thế sự, chịu nhẫn nhục dù oan hay thiệt thòi. Pháp là sự chi tiết hoá Đạo để người tu đi đúng con đuongw mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Pháp là biển chỉ dẫn trên con đường, Đạo là tên con đường đi đến Giải thoát và bậc thánh trí tự như Hướng dẫn viên du lịch giúp ta đi đến được thành phố Giải thoát.

  Ở Mật Gia Song Nguyễn đi theo con đường tự thực hành pháp qua Yoga Thanh trí dựa trên thành tựu thánh đức của đạo Phật hoạt động theo giấp phép và chứng nhận của Liên hiệp khoa học và tổ chức UNESSCO. Vì vậy, Mật Gia Song Nguyễn không phải là Đạo, những kẻ gán chụp Đạo cho Mật Gia Song Nguyễn là kẻ hồ đồ, thành kiến xấu ác, thật đáng gọi là trí ngu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 65. Mật Thuận Nguyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu đúng nghĩa về đao phật và phật pháp.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho buổi vân tập của Mật gia Quảng Hà được hanh thông thuận lợi không bị cản trở bởi loài người và không phải người.

  Om mani padme hum

 66. Kính bạch Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu đúng thực nghĩa về, Đạo Phật và Phật Pháp. Đạo tức là con đường ” Phật ” tức là ” giác ngộ ” khỏi vô minh.  vậy mà có những kẻ tà kiến cho rằng đạo Phật là phải ăn chay, tụng kinh gõ mỏ,  cầu an, cầu siêu, nói lời êm nhẹ, và cho rằng đời sống cư sĩ thì không tu tập giải thoát được và trong khi đó. Đức Phật đã tuyên thuyết trong kinh A Hàm rằng ” Nước của các biển chỉ có một vị mặn, tất cả các pháp môn của ta chỉ có chung một vị giải thoát. và khi những kẻ tà kiến ấy được Mật Gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang minh định chánh tà, thì những kẻ tà kiến ấy cho rằng  Mật Gia Song Nguyễn là tà đạo. đây đúng là những kẻ thuộc nhóm tà mà Đức Phật nói trong kinh nhất A – hàm ” Việc đáng cười mà không cười, đáng hoan hỷ mà không hoan hỷ, đáng khởi tâm từ mà không khởi tâm từ, làm ác mà không xấu hổ, nghe lời lành mà không để ý.

  Con hoan hỷ. Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường Đức Phật đã tìm thấy và chỉ dẫn lại, theo tinh thần như Pháp vương Gyalwal Drukpa 12 nêu rõ: “Pháp là cuộc sống và Cuộc sống là pháp”.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 67. Trần Thị Mai says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 68. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy “ Đạo Phật và Phật pháp : Cần phải hiểu đúng thực nghĩa “. Con cảm tạ Thầy đã cho luận giải cho chúng con hiểu đúng thực nghĩa của đạo Phật và Phật pháp .Và con hiểu thêm rằng “ Đạo Phật khác với Phật giáo bởi một bên là con đường được chỉ ra đến tự do vô thượng ( Giải thoát ), một bên là cầu kinh, bái lễ, cúng quảy , cầu an, cầu siêu mang tính chất tín ngưỡng”. Và Mật gia Song Nguyễn đi theo con đường tự lực hành pháp qua Yoga Thanh trí theo tinh thần Pháp vương Gyalwl Drukpa 12 “ Pháp là cuộc sống và cuộc sống và pháp “, và với “ lục diệu pháp môn “, và “ khẳng định rằng Đạo Phật không phải là tôn giáo mà là một hành trình giác ngộ “ thì những kẻ đố kỵ, xuyên tạc, vu khống Mật Gia là tà đạo thì những kẻ đó mới thực sự là những kẻ tà đạo, với tâm đố kỵ Mật Gia thì kết quả như tung bụi ngược chiều gió, là luật tắc nhân quả sẽ không bao giờ sai chạy . Và qua bài viết con hiểu thêm rằng đạo Phật là con đường dẫn đến thành phố giải thoát, Pháp là những chỉ dẫn giao thông trên con đường đó và vị Thầy đã đi qua những con đường đó nên đã chỉ dẫn học trò có một con đường thong dong trên đạo lộ giải thoát với những phương pháp để chúng con có thể tích lũy nhanh chóng công đức và trí tuệ để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM AH HÙM

 69. nguyễn thông says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
 70. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua bài viết này con được Thầy minh định những yếu nghĩa căn bản về những khái niệm “Đạo phật” và “Phật pháp” tưởng dễ nhưng nếu không hiểu sẽ rơi vào hiểu sai bản chất do hiểu theo lệ cũ, khuôn mẫu sai.

  Dù theo thừa nào, tông phái nào nhưng nếu đúng theo bản chất thì với những biển chỉ dẫn, người huấn luyện viên thành tựu sẽ chỉ dẫn học trò ung dung trên đạo lộ giải thoát bằng “con đường thẳng nhất” tùy theo căn cơ từng người. Tuy nhiên, nếu mê lạc vào tà đạo thì sẽ lòng vòng trong mê cung vì đi theo những biến chỉ dẫn sai dẫn đến những hậu quả khôn lường, hơn nữa, bản thân những tà sư (vị huấn luyện viên tồi) họ cũng đang lòng vòng thì làm sao dẫn ai đi đúng đường được bởi chính họ đang còn mê lạc, họ lợi dụng Phật pháp lồng ghép tôn giáo, mê tín dị đoan để cầu lợi cho bản thân, hội, nhóm. Họ sẵn sàng dùng mọi chiều trò để đả phá, triệt hạ những ý kiến trái chiều với họ dù ý kiến đó là đúng chánh pháp để độc tôn tâm linh.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh có duyên lành đến được với chánh pháp, đến được với chanhtuduy.com tránh xa những tà kiến.

  Om Mani Padme Hum!

 71. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu sâu hơn về thực nghĩa của các danh từ Đạo Phật và Phật Pháp!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vị lợi lạc của các chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM

 72. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài giảng của Thầy, con xin cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho con hiểu rõ về Đạo Phật và Phật Pháp. Người tu Phật không nên dập khuôn theo quan niệm bị ảnh hưởng của văn hoá Trung Quốc là phải ăn chay, gõ mõ…Con luôn phê phán những đối tượng gọi là “tà đạo” áp đặt những tư tưởng bị tiêm nhiễm bởi văn hoá Tàu, trái với chính kiến Đạo Phật và hiểu sai, có tà kiến, thành kiến về Mật Gia Song Nguyễn. Con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Khả Tuệ says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi. Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp.

  Con hiểu được rằng “Đạo” là con đường, “Phật” là tĩnh thức, Đạo Phật tức là con đường đi đến sự tĩnh thức giác ngộ. “Pháp” là sự chi tiết hoá “Đạo” để người học, người tu đi đúng con đường mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Vì vậy, trên con đường đến thành phố giải thoát thì “Pháp” chính là những biển báo giúp người tu có thể định hình được đúng phương hướng. Bên cạnh đó, vai trò vị Đạo sư vô cùng quan trọng, tựa như người hướng dẫn viên du lịch, giúp cho người tu thực hành phương pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp, từ đó tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Chúng con được vị Thầy chỉ ra con đường đến với tự do vô thượng (giải thoát), còn những kẻ theo đạo Phật mà chuyên cầu kinh, bái lễ, cầu an, cầu siêu, mê tín dị đoan thì cho rằng Mật gia Song Nguyễn là “tà đạo”. Trong khi đó chính họ mới là những kẻ tà đạo bởi vì trong đạo Phật không hề có những hoạt động mê tín dị đoan, dựa dẫm vào đấng bề trên ban phước giáng hoạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 74. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đạo Phật và Phật Pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa” của Thầy ạ!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum.

 75. Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh hữu tình mà từ bi luận giảng nhằm minh định thực nghĩa của phạm trù Đạo Phật và Phật pháp, cho chúng con được hiểu đúng dựa trên nền tảng Chánh kiến Phật đà. Con hoan hỷ khi được hiểu rằng: Pháp là những biển chỉ dẫn giao thông trên con đường còn Đạo là tên con đường đã được giới thiệu và trên đó sẽ là hướng đi đến thành phố Giải thoát ; tuỳ theo mỗi bậc thánh trí tựa như hướng dẫn viên du lịch có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình. Từ đây con hiểu rằng nếu ai đó nhận là người con Phật mà không thông thuộc con đường đến thành phố Giải thoát Đức Phật đã chỉ ra, không tự mình trải nghiệm trên con đường đó thì dù có là thượng toạ, đại đức hay tiến sĩ Phật học thì tất cả chỉ là nói suông mà thôi; như con tàu đã trật khỏi đường ray tất gặp hiểm hoạ làm sao nói tới việc cán đích. Con tâm đắc với hình ảnh so sánh vị Thầy đã dùng để khẳng định vai trò của bậc Đạo sư như người hướng dẫn viên Du lịch, bởi con trộm nghĩ đã là du lịch tức là vui, là thong dong. Con hiểu hơn vì sao học trò Mật gia là vui tu chứ không phải là khổ tu, gắng tu; là thong dong trên đạo lộ Giải thoát bởi tâm bình quân và thái độ hân thưởng. Nhưng ngoài kia, bao tà kiến, định kiến lầm lạc bị gieo rắc bởi truyền thống vô minh đã khoác lên Đạo Phật màu áo bi quan yếm thế; bởi nghĩ đến Đạo Phật là người ta nghĩ đến việc cắt ái, ly gia, mặc áo nâu sồng, nghiêm ngặt ăn chay, nhẫn nhục chịu đựng dù trước những việc sai trái, phi lý vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Con chợt nghĩ, nếu cho rằng nhẫn nhục để kẻ xấu ác giẫm đạp rồi tự an ủi mình rằng vậy là mình đã từ bi mới là người con Phật thì e rằng có khác nào anh chàng A Quy của Trung Quốc tự huyễn hoặc mình; có lẽ nào từ bi của Đạo Phật lại đồng nghĩa với căn bệnh trầm kha có tính chất quốc dân tính của người Tàu một thời mà tự họ còn phải lên án gay gắt? Lẽ nào người Việt ta vẫn tiếp tục “ lấy bóng hoàng hôn của người làm ánh bình minh cho mình” bởi truyền thống vô minh?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài để minh định thực nghĩa của vấn đề có ý nghĩa nền tảng, cốt yếu đối với những ai có tâm nguyện muốn khởi hành trên con đường Giải thoát.                                                                                      Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của hữu tình.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

 76. Mật Hoàng Phương says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài “Đạo Phật và Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa”. Con đã hiểu rõ được thế nào là đạo Phật, thế nào là Phật pháp và thấy được những định kiến sai lầm mà những ai còn u mê lạc lối sẽ mắc phải. Con cảm tạ ơn Thầy! Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 77. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên von đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy tâm linh tôn kính đã giảng giải, phân tích cho chúng con hiểu đạo Phật là con đường tỉnh thức từ từng phần đến toàn phần, nhất tâm tương ứng với các cấp độ từ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ và giác ngộ. Phật pháp là những biển chỉ dẫn giao thông trên đạo lộ giải thoát do bậc đạo sư có kiến thức sâu rộng hướng dẫn, chỉ bày. Những chỉ dần này theo lớp lang thứ tự cùng với phương tiện thiện xảo để học trò không lạc lối vào thành phố giải thoát.

  Với Yoga Thanh trí do vị Thầy phát lộ dựa trên thánh giáo lượng, Thầy đã truyền cảm hứng cho chúng con một cách tinh tế, sâu sắc; giúp chúng con biết trân quý cuộc sống hiện tại và không coi mọi sự là khuyết điểm; chỉ cho chúng con thấy pháp là cuộc sống và cuộc sống chính là pháp…chẳng như ai kia muốn mượn đạo tạo đời, lừa dối, nhậm chìm chúng sanh trong tà kiến, mê tín, gieo rắc sợ hãi, ngăn cản tâm nguyện đạt đến giải thoát của hàng cư sĩ tại gia.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài pháp vô cùng lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cho chúng con được hiểu ró ràng thấu đáo 2 khái niệm : “đạo Phật” và “Phật pháp” mà bấy lâu nay nhiều người tu Phật, học Phật chưa hiểu dẫn đến có nhiều định kiến sai lệch.

  Đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là phương thức là con đường đào luyện trau dồi đạo đức con người và đạt được thành tựu tâm linh đi đến thành phố Giải thoát.Do đặc thù lịch sử văn hóa nước ta trải qua bao đời “tiếng chuông””ngôi chùa” được xem là biểu tượng của Phật giáo. Một số người nhầm tưởng đến chùa tụng kinh,nghe kinh, ăn chay, làm điều lành ( không ác hại ai), ai nói gì làm gì hay mắng chửi cũng nhịn câm lặng như kẻ ngu tự mình làm thảm cho người khác chùi chân mà tự xem mình là có tâm từ bi, là Phật tử chánh pháp còn những ai nằm ngoài “chuẩn mực” trên thì bị xem là “tà đạo”.Đó là quan niệm sai lầm “ tà kiến”. Như lời vị Thầy giảng luận trong bài viết : “ Khái niệm đã bị đánh tráo bởi những hành trạng xa xưa lưu truyền qua nhiều đời.”

  Đạo Phật là con đường dẫn đến thành phố Giải thoát và “Pháp” là những biển báo chỉ dẫn giao thông, tùy theo mỗi bậc thánh trí như vai trò người hướng dẫn viên du lịch có cách đặt biển báo khác nhau dựa vào kinh nghiệm của mình.Ở Mật Gia Song Nguyễn các huynh đệ được vị Thầy dìu dắt bằng con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga Thanh trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức đạo Phật.”Lục diệu pháp môn” là biển chỉ đường với lòng từ bi mẫn vị Thầy đã truyền nguồn cảm hứng ngập tràn cho các trò thực hành “Pháp” mang “Pháp” vào cuộc sống và chính cuộc sống là “Pháp”,trong ngôi nhà tĩnh giác sống bằng lòng từ bi, làm việc bằng trí tuệ, thái độ nhất nguyên đối với sự vật và hiện tượng.

  Con xin cầu nguyền cho sức khỏe Thầy cô và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho chúng sanh có ý thức hổ thẹn và đức  tính khiêm tốn.

  Om mani padme hum.

 79. Mật Tấn Pháp says:
  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om mani padme hum.

   

 80. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy. Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy
 81. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật pháp, giúp chúng con thoát khỏi hay tránh khỏi u mê của mê tín dị đoan như các chùa chiền khác đã làm hàng ngàn năm nay.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất ca chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 82. Mật Hồng Nhật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đạo Phật và Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa”.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho con và người đọc hiểu được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp, sự khác nhau cốt yếu giữa hai khái niệm: Đạo Phật – giáo lý về con đường giác ngộ của Đức Phật mang tính khoa học, biện chứng khác với khái niệm mà lâu nay nhiều người vẫn đánh đồng gây nhầm lẫn là “đạo” Phật – là tôn giáo thần quyền của sự mê tín.

  Đồng thời, qua đây con cũng được biết cụ thể về những định kiến sai lầm đối với Đạo Phật nói chung cũng như về Mật gia Song Nguyễn nói riêng.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh!

  Cầu nguyện cho chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 83. Nguyễn Thị Minh Hà says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hồng Quang (Nguyễn Thị Minh Hà) hoan hỷ được đọc bài viết ‘Đạo Phật & Phật pháp: Cần hiểu đúng thực nghĩa!’

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải cặn kẽ để chúng con được hiểu đúng các khái niệm mà bị ‘người đời’ đánh tráo. Nếu không được Thầy khai thị thì có lẽ chúng con vẫn cứ ngụp lặn trong vô minh mà thực chất không hiểu được con đường mà mình đang đi.

  Hình ảnh trong bài khiến con cảm thấy dễ hiểu hơn rất nhiều. Đạo Phật là con đường giác ngộ đưa đến giải thoát. Trên nền tảng của con đường đó, pháp là những biển chỉ dẫn giúp người học, người tu đi đúng hướng mà bậc thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Mỗi bậc thánh trí như một hướng dẫn viên du lịch có cách đặt biển chỉ đường dẫn dắt khác nhau. Vì thế mỗi thừa có một con đường khác nhau và mỗi tông có một phương pháp khác nhau.

  Con nhận thức được về lời Phật dạy ‘Từ bi và Trí tuệ’. Vì thế, từ bi không có nghĩa là chịu đựng bị lợi dụng, làm ‘ thảm chùi chân’ cho kẻ khác. Trí tuệ giúp ta thoát khỏi những mông lung ngu muội, cần tỉnh thức và đi đúng con đường giác ngộ giải thoát mà Đức Phật đã tìm ra theo như Phật dạy ‘duy tuệ thị nghiệp’.

  Con cũng hiểu hơn về trận mạc ‘văn dĩ tải đạo’ và việc tác pháp chiếu quang trong công cuộc đả tà xây chánh để chúng sanh khỏi lầm đường lạc lối mà Thầy và các huynh đệ Kim cang đang làm vì lợi lạc chúng sanh. Nếu không biết đến Chanhtuduy.com và được đọc các bài viết để giúp con hiểu được nhiều điều theo thực nghĩa, chắc con cũng vẫn đang bị ‘thấm’ bởi những lời tà kiến mà những người tự xưng ‘chánh phái’, tà sư tà linh. Rồi con vẫn quay cuồng trong bùa ngải chữa bệnh, cầu an, cúng bái vàng mã, xin lộc rơi lộc vãi, gieo quẻ, xem ngày… dựa vào đấng bề trên ban phước giáng hoạ mà người đời vẫn đang làm rầm rộ, nhất là khi năm hết Tết đến, năm mới lại về. Ấy nhưng, những kẻ thùng rỗng kêu to đó tìm cách dựa vào những khái niệm bị đánh tráo để dìm hàng Mật Gia Song Nguyễn khi MGSN cất lên tiếng nói đánh tan sương mù vô minh họ đang reo rắc trong chúng sanh.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô luôn thân tâm an tịnh, trường thọ để tiếp tục công cuộc hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 84. Minh Tâm says:
  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con cảm ơn Thầy ạ!

  Om Mani Padme Hum!

 85. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 86. Mai Gia Huy says:
  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ Thầy đã cho con hiểu được thực nghĩa của Đạo Phật và Phật Pháp. Bài viết đã giúp con ngộ ra nhiều điều. Con tâm đắc với tri kiến “từ bi phải đi liền với trí tuệ” mà Thầy đã khai thị. Con nhận ra quả thật khi là một người hữu duyên với Phật pháp mà thiếu trí tuệ khi quán xét mọi thứ thì khác nào ngủ quên trên hành trình tỉnh thức, bởi Đạo Phật là con đường giải thoát lấy trí tuệ làm nghiệp. Con nhận ra trước đây bản thân vẫn vô tình vướng vào những định kiến về Đạo Phật vốn đã ăn sâu mà thiếu đi sự soi xét bằng trí tuệ, con xin thành tâm sám hối cho những tri kiến đi lệch khỏi Chánh pháp của con. Con nguyện ghi nhớ “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”, và luôn soi xét mọi sự qua lăng kính trí tuệ, tránh rơi vào bẫy tà kiến.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh được tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 87. Mật Hoàng Mai (Phạm Thị Mai) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ!

  Con xin cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme hum

 88. Trịnh Thị Phương Liên says:
  Kính Bạch Thầy!

  Thưa Thầy con đã đọc bài rồi ạ. Qua bài viết con đã hiểu đạo Phật chính là hành trình giải thoát. Pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp. Mỗi chúng ta cần từ bi nhưng phải có trí tuệ. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tồn của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tự hạnh phúc phật tánh.

  Om mani padme Hum

 89. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô luôn khỏe mạnh.

  Om mani padme hum.

 90. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con hiểu rỏ hơn về  đạo phật và đạo pháp

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô tựu thế dài lâu  vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 91. Đặng Hữu Cường says:
  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc và đã hiểu con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc tất cả  chúng sanh

  Con Cảm Ơn Thầy

 92. Ngô Ngọc Thúy says:
  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu về khái niệm “Đạo Phật ” và Phật Pháp.

  Với những tình tiết sinh động,tinh tế , ý nghĩa sâu sắc và những luận giải vô cùng thiết thực trong cuộc sống hàng ngày Thầy đã đưa đường chỉ lối cho chúng con được thong dong hân hưởng trẽn đạo lộ giải thoát.

  Con cầu cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và được bước chân vào Thành phố giải thoát.

  Om Mani padme hum!

 93. Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, Đạo Phật là con đường tỉnh thức, là hành trình dẫn đến sự tự do vô thượng, giải thoát  khỏi sự đau khổ của luân hồi sinh tử mà đã được Đức Phật chỉ ra ngang qua thực hành giáo pháp. Chứ không phải là sự cầu kinh, cầu an, cầu siêu, bái lễ, cúng quảy mang tín chất tín ngưỡng tâm linh, thờ cúng bề trên, Thần tài, Thổ địa theo cơ chế xin cho và ban phước giáng họa.

  Ở Mật gia Song Nguyễn chúng con được Thầy giáo huấn theo con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga Thanh trí vốn dựa trên thành tựu của các bậc thánh đức đạo Phật, là con đường mà Đức Phật đã tìm thấy và chỉ dẫn lại, như theo tin thần mà pháp vương Gyalwai Drukpa 12 nêu rõ “pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”  với  “lục diệu pháp môn” mà vị Thầy đã phát lồ luôn nằm trong quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện  cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Nguyễn Thanh Xuân says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài giảng của thầy rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải rõ ràng, chi tiết và đưa ra những luận chứng, đồng thời so sánh về đạo Phật và Phật phàp; đồng thời Thầy cũng

  Chỉ ra thực trạng của không ít người tà kiến coi đạo Phật như một tôn giáo…

  Qua bài giảng của Thầy con hiểu rằng “đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến thành phố giải thoát. Giác ngộ thức tĩnh(từng phần, toàn phần, nhất tâm tương ứng với trình độ thức ngộ, bừng ngộ, triệt ngộ) và cuối cùng là trong khi ngủ và cũng như không ngủ đều tĩnh thức…”

  “Tĩnh thức thực hành pháp để chuyển nghiệp qua 10 hoạt động tâm linh: 1.lễ bái, 2.cúng dường, 3.sám hối, 4. Nghe pháp, 5. Giảng pháp, 6. Ấn tống kinh sách, 7. Niệm Phật, 8. Trì chú, 9. Cầu nguyện, 10. Thiền định”. Tuy nhiên, nhóm tà kiến lại “không dựa vào thứ tự được tà sư ngụy biện là phương tiện để đầu độc phật tử mê mờ ngày càng lún sâu vào tà kiến như: cúng sao giải hạn, xem bói, cầu duyên, bùa ngải, ăn chay trường…phỉ báng tam bảo…”. Đây là những hiện trạng phổ biến và kéo dài nhiều năm, đã được vị Thầy và Mật Gia Song Nguyễn sử dụng có hiệu quả tác pháp chiếu quang trên luận trường trong thời gian qua.

  Con hiểu rằng ” đạo Phật là con đường chỉ ra đến tự do vô thường( giải thoát), còn Phật giáo là cầu kinh, bái lễ, cúng quẫy, cầu an, cầu siêu mang tính chất tín ngưỡng. Hai hành trang này khác nhau tựa như trời vực; Bởi thờ tự, thờ cúng đấng bề trên khác với thực hành Phật pháp vốn là khoa học biện chứng tâm linh với tôn chỉ phục vụ sức khỏe cộng đồng (thể chât, tinh thần, tâm linh)”.

  Mật Gia Song Nguyễn đi theo con đường Đức Phật đã tìm thấy và chỉ dẫn lại theo tinh thần như Pháp Vương Gya wal drkp 12 nêu rõ ” Pháp là cuộc sống và cuộc sống là Pháp”.

  Với phát kiến tuyệt vời của vị Thầy (Mật Gia Song Nguyễn) và là “phát minh khoa học” về “lục diệu pháp môn” đã khẳng định rằng đạo Phật không phải là tôn giáo mà là hành trình giác ngộ. Những tu pháp của Mật Gia Song Nguyễn chưa bao giờ tách khỏi quỹ đạo Yoga Thanh trí. Những kẻ tà kiến ” cố tình quy chụp trái lẽ, sai luật họ sẽ chịu trách nhiệm và gánh chịu hậu quả theo luật tắc Nhân Quả và luật pháp thế gian”.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện cho nội dung bài giảng chánh pháp Phật đà của vị Thầy sẽ lan tỏa và thấm nhuần đến bạn đọc chanhtuduy.com, cùng  tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được ” ý thức hổ thẹn và đức tính khiêm cung”, thành tựu, hạnh phúc.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

 95. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với luận giải của vị Thầy qua bài này con suy ngẫm con hiểu rằng do người dân ta bị ảnh hưởng phông tục của trung quốc  lên cứ thấy người  mặc áo nâu sòng nghỉ ngay đó là người tu  an chay  gỏ mở tụng kinh còn không mặc áo nâu sòng không ăn chay thì bảo là không phải là người tu có đôi lúc con  suy ngẫm con cảm thấy mình mai nắng khi được hạnh ngộ vị Thầy được vị Thầy dạy cho thực hành  lục diệu pháp của vị Thầy được mặc những bộ trang phục đẹp con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bị với chúng con ah con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 96. Đỗ Thanh Sơn says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy, con mong Thầy sức khoẻ ạ.
 97. Mật Thuận Đức says:
  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi con hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức viết ra cho chúng con và chúng sanh đọc và tìm hiểu về giáo pháp Phật đà,

  Cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và hổ thẹn,

  Om mani padme hum

 98. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết ” Đạo Phật và Phật pháp cần hiểu đúng thực nghĩa theo biện chứng tâm linh” của Thầy. Qua đó chúng con hiểu được ý nghĩa của từ Đạo Phật. Đạo tức là “con đường” Phật tức là “giác ngộ” khỏi vô minh. Như vậy Đạo Phật là con đường chỉ dẫn đến mục tiêu giác ngộ, rồi từ đó đi đến Thành phố của giải thoát. Con cũng hiểu được rằng, có “Đạo” thì phải có “Pháp”. Pháp là sự chi tiết hóa “Đạo” để người học, người tu đi đúng con đường mà các Bậc Thánh trí đã tìm ra và chỉ dẫn lại. Như vậy “Pháp” được hiểu là những biển chỉ dẫn giao thông trên đường. Chúng con những hội viên thuộc Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng & thực hành Yoga Tây Tạng dưới sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh chân chính, đi theo con đường tự lực hành pháp ngang qua Yoga thanh trí, dựa trên thành tựu của các Bậc Thánh đức Đạo Phật, vốn là khoa học biện chúng tâm linh với tôn chỉ phục vụ sức khỏe cộng đồng( thể chất, tinh thần, tâm linh). Theo tinh thần lời dạy của Pháp vương Gyalwal Drukpa 12 ” Cuộc sống là pháp, Pháp là cuộc sống”.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

 99. Nguyễn Hải Yến ( Quảng Ninh) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ.

  Om Mani Padme Hum.

 100. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ sau khi đọc xong bài “Đạo Phật &Phật pháp: cần hiểu đúng thực nghĩa theo khoa học biện chứng tâm linh”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giải luận cho con hiểu rõ hơn về đạo Phật và Phật pháp. Theo tinh thần dạy của pháp vương Gyalwal Drukpa 12 “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp”

  Nhờ có sự dẫn dắt của vị Thầy mà chúng con ngày càng tinh tấn tu tập theo chánh kiến Phật đà trên con đường giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 101. Mật Khánh Ngân (Le Mai Dung) says:
  Kính bạch Thầy!

  Con là Mật Khánh Ngân (Le Mai Dung), con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được Đạo Phật là con đường giác ngộ khỏi vô minh, là con đường dẫn đến giải thoát.

  Phật pháp chính là những biển chỉ dẫn giao thông trên con đường đó, giúp người tu đến được với thành phố giải thoát.

  Nhờ có Thầy, có MGSN mà con đường chúng con tu tập được xác định đúng hướng và thuận lợi hơn.

  Con xin cảm tạ ơn đức của Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ với bài viết “Đạo Phật và Phật pháp: cần hiểu đúng thực nghĩa theo khoa học biện chứng tâm linh” của Thầy. Bài này đã giúp con hiểu được về thuật ngữ của những cụm từ “đạo Phật”, “Phật giáo” và “Phật pháp”, hơn thế nữa là về thực nghĩa của chúng.

  Kính bạch Thầy! Từ khi học Yoga Thanh trí, bộ môn khoa học biện chứng tâm linh qua sự hướng dẫn của Thầy, con đã hiểu rằng đạo có nghĩa là con đường, Phật là tĩnh thức, vậy nên đạo Phật có nghĩa là “con đường đi đến tĩnh thức (giác ngộ)”, hoàn toàn không có nghĩa là Phật giáo như người thế gian mang định kiến là là sự cầu khấn, bái lễ, cúng quảy, cầu an, cầu siêu mang tính chất tín ngưỡng. Đó là sự lầm tưởng, nhầm lẫn “đạo Phật” với “Phật giáo”, vốn là thuật ngữ quản lý hành chính, để phân biệt các tôn giáo khác nhau. Thậm chí ngay cả nhiều Phật tử hiện nay cũng lầm tưởng như vậy, vẫn cho rằng đạo Phật không khác gì một tôn giáo, tín ngưỡng, bởi lẽ họ không có nền tảng chánh kiến.

  Con thấy thật lạ rằng Yoga Ấn Độ dựa trên nền tảng của Ấn Độ giáo nhưng người học không hề quan tâm tới điều đó, chỉ nghĩ rằng đó là môn thể dục có lợi cho sức khỏe, còn sang Yoga Thanh Trí thì lại thắc mắc, xuyên tạc là “tà đạo”, trong khi Yoga Thanh Trí là môn khoa học biện chứng tâm linh dựa trên thiền tuệ nhà Phật! Lạ hơn nữa là Mật gia Song Nguyễn, nơi hướng dẫn Yoga Thanh Trí là cơ quan hành chính hẳn hoi, là Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng và Thực hành Yoga Tây Tạng, Câu lạc bộ Unesco Khảo cứu và Ứng dụng Yoga Tây Tạng, hoạt động dưới ngọn cờ Khoa học, văn hóa, giáo dục, phục vụ sức khỏe cộng đồng thì tại sao bị xuyên tạc là “tà đạo”, trong khi chẳng liên quan gì đến cúng bái, cầu khấn, ngược lại còn kịch liệt chống phá nạn mê tín dị đoan? Giờ thì con đã hiểu, thì ra họ bị động chạm quyền lợi, “chỉ nói và viết theo ác kiến cá nhân”, “cứ thích ai thì gọi là chánh, ghét ai thì gọi là tà như bà bán cá ở chợ ngồi lê đôi mách khen ai tốt vì mua cá ôi của mình, chê ai xấu vì trả giá gắt gao”!

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con, chúng sanh với những hình ảnh thật gần gũi và dễ hiểu: “Phật pháp là sự chi tiết hóa của đạo, là những biển chỉ dẫn giao thông trên đường, còn đạo là tên con đường đã được giới thiệu, và trên đó sẽ là hướng đi đến thành phố Giải thoát”; “đạo Phật” khác hoàn toàn với “Phật giáo”; từ bi và trí huệ khác với từ bi để bị lợi dụng.

  Con tán thán những “bảng chỉ dẫn” là 6 phát kiến tâm linh mà Thầy đã đặt trên con đường dẫn đến thành phố Giải thoát với kinh nghiệm của một “hướng dẫn viên du lịch” thâm niên. Nhờ đó mà chúng con được dạo chơi trên đường đi một cách thong dong đầy hân thưởng mà không sợ bị lạc đường. Con cầu nguyện cho chúng sanh hữu duyên thông qua chanhtuduy.com sẽ được biết đến và được đi trên con đường do Thầy hướng dẫn, để được an lạc đời này, Cực lạc đời sau!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum

 103. Lan Trần says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 104. Nguyễn Thanh Thuỳ says:
  Cảm ơn Thầy đã viết. Con đã đọc bài này. Mặc dù chưa thật sự thấu hiểu hết nhưng con sẽ cố gắng tìm hiểu thêm để có thể hiểu thấu đáo bài viết này.
 105. Mật Tường Niệm (Trần Văn Chức) says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

 106. Nguyễn Quang Bình says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con hoan hỉ khi đọc xong bài viết của Thầy về việc Đạo pháp và Đạo phật khác nhau như nào.

  Con Nguyễn Quang Bình, con ở Quảng Ninh.

  Con cảm ơn Thầy.

 107. Phạm Việt Hưng says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài của Thầy rồi ạ.

  Con kính chúc Thầy sức khỏe dồi dào, vạn sự như ý.

 108. Dung Nguyen says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cảm ơn Thầy.

  Con thành tâm chúc cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Chúc cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 109. Lê Văn Co says:
  Kính Bạch thầy

  Con rất là hoan hỉ đọc bài cũa Thầy ạ.con đoc xong con cũng hiểu ít nhiều về Phật pháp ạ.con cầu mong Thầy giáo huấn và chỉ dạy cho chúng con thêm ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô khõe mạnh và trường thọ để giáo pháp chúng sanh ạ

 110. Mật Tuệ Viễn says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

DMCA.com Protection Status