Oct 10, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 75 Comments

Đạo sư Thinley- Nguyên Thành: CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC?

Đạo sư Thinley- Nguyên Thành: CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC? Đạo sư Thinley- Nguyên Thành : CÁI GÌ KHÁC, ĐIỀU GÌ KHÁC? Mật Kỳ Duyên kể lại rằng tối hôm Mật gia Hà Nội đến tận nhà hộ niệm, người mẹ chồng cho biết có những người bạn tâm linh của Mật Nguyên Bích còn trẻ lắm, mặc đạo phục những màu khác nhau, cầm kinh sách tụng niệm giống như thầy tu đạo Phật; lời kinh nghe khác, chỉ loáng thoáng nghe giống là bài kệ Hồi hướng “Nguyện đem công đức này. Hướng về khắp tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Nguyện trọn thành Phật đạo”. Sự thực như thế nào? Thực chất ra sao? Mật Diệu Hằng pháp huynh Mật gia Hà Nội cho biết là dùng Nghi quỹ Hành trì Giáo pháp Mật Tông Tây Tạng, dòng truyền thừa Ninh mã, pháp hệ Quán thế âm, tịnh trú Mật gia Song Nguyễn. Vì thế mẹĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status