Feb 5, 2018

Posted by in Giáo điển | 54 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 6)

Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 6) NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 6)          Nhân đọc bài viết của Thầy ““Tà phái” ơi, tao thương mi!”, trong tôi gợi lên hai hình ảnh tương phản: 1) Người xưng “chánh phái” dựa vào đâu? Họ dựa vào việc “xuất gia” (ở chùa, đầu tròn áo vuông), ngoài ra không dựa vào thực nghĩa Phật pháp; 2) Thầy và Mật gia Song Nguyễn dựa vào thực nghĩa Phật pháp để thực hành, thì cánh xưng “danh môn chánh phái” lại cho đó là “tà phái”! Việc mâu thuẫn nội bộ người cùng tu Phật (nói rộng) như thế này, từ xưa đã có câu “Sư nói sư phải, vãi bảo vãi hay”! Nhưng chẳng lẽ vậy là chịu sự nhập nhằng, không cách nào phân biệt được? Tuy nhiên, để phân biệt được, cần xác định nguyên nhân mâu thuẫn là do các “cặp đối lập” sau: – Hình thức


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers/ learners:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with your infomation to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status