Apr 10, 2018

Posted by in Giáo điển | 112 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: LỖI SAI THÀNH ĐÚNG VÌ BỊ NÔ LỆ TÂM LINH THIẾU TRẠCH PHÁP NHÃN (BIỆN CHỨNG KHOA HỌC)

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: LỖI SAI THÀNH ĐÚNG VÌ BỊ NÔ LỆ TÂM LINH THIẾU TRẠCH PHÁP NHÃN (BIỆN CHỨNG KHOA HỌC) Mỗi khi đọc tụng kinh “Bát đại nhân giác” tôi không muốn đọc qua nghĩa tiếng Việt như ở các nơi đều ghi “Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân”. Tuy tri kiến minh định của tôi còn hạn hẹp nhưng tôi không bao giờ đồng thuận với tiêu đề ấy. Tôi suy luận theo lô gich rằng 8 đoạn thi kệ của kinh văn đều luận giải về vũ trụ quan và nhân sinh quan (tính chất vô thường đoạn thi kệ thứ nhất); 7 đoạn thi kệ còn lại phân tích nhiều góc cạnh tư duy và thực hành Phật pháp..; chớ hoàn toàn không đề cập đến tính sở hữu của ai. Do vậy, từ đây suy luận rằng cốt lõi yếu nghĩa của Bát đại nhân giác kinh không phải theo nghĩa “Tám điều giác ngộ của bậc đại nhân” mà nên dịch là “Tám


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status