Jun 30, 2019

Posted by in Giáo điển | 180 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN?
  1. Các trò thân mến!

Mới đây Thầy đọc trích đoạn từ bài viết của Lê Sỹ Minh Tùng có thấy từ “ảnh hưởng” được lặp lại 4 lần (xem http://chanhtuduy.com/bac-bo-va-chi-ra-loi-sai-tram-trong-trong-3-luan-diem-cua-le-sy-minh-tung-ngang-qua-trich-dan-cua-thiennhan/). Nhân đây Thầy luận giải chi tiết để các trò hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”). Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp. Do vậy, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng nêu ra là khinh suất, bởi vì “một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa chân lý không thể là chân lý”.Đối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status