Jun 30, 2019

Posted by in Giáo điển | 180 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN?

Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN?
 1. Các trò thân mến!

Mới đây Thầy đọc trích đoạn từ bài viết của Lê Sỹ Minh Tùng có thấy từ “ảnh hưởng” được lặp lại 4 lần (xem http://chanhtuduy.com/bac-bo-va-chi-ra-loi-sai-tram-trong-trong-3-luan-diem-cua-le-sy-minh-tung-ngang-qua-trich-dan-cua-thiennhan/). Nhân đây Thầy luận giải chi tiết để các trò hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”). Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp. Do vậy, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng nêu ra là khinh suất, bởi vì “một nửa bánh mì là bánh mì, nhưng một nửa chân lý không thể là chân lý”.

Một khi Phật giáo Mật tông Tây Tạng được phổ hóa, công truyền từ thế kỷ 8 cho đến nay, tức là mặc nhiên được công nhận Chánh pháp với đầy đủ những phương tiện thiện xảo để dẫn đến, đạt được tri kiến giải thoát. Một trong những gì được chỉ ra trong đó là chánh kiến thờ tự và tôn kính: thờ những bậc đáng thờ (Phật, Bồ tát, Thánh chúng, không thờ Thiên thần quỷ vật); kính những bậc đáng kính (Thầy, Phật, Thánh, Tăng, Trưởng thượng, Trưởng lão). Từ điểm tham chiếu này, toàn bộ luận kiến của Lê Sỹ Minh Tùng rơi vào việt vị bởi đầu luận sai thì kết luận sẽ sai.

Đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn?

Thêm một luận điểm Thầy muốn đả phá là vấn đề thần thông. Đạo Phật cũng như những đạo giáo khác, tất cả thánh giả, thánh tăng đạo  Phật đều có đầy đủ lục thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông. Xem thêm bài http://chanhtuduy.com/sieu-nhan-dai-sieu-nhan/). Đặc biệt, ngoại đạo dù tu đến đâu, bao lâu cũng không thể đạt được lậu tận thông vì thiếu trí tuệ tánh không. Khi Thầy nêu ra luận cứ này, luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng sẽ bị bác bỏ khi viết Mặc dù Phật giáo phát triển mạnh, nhưng người dân Tây Tạng vẫn ưa chuộng huyền thuật hay phép màu do ảnh hưởng lâu đời của đạo Bon Pa để lại. Ảnh hưởng này ngấm ngầm chi phối dân Tây Tạng trong việc tiếp nhận các luồng tư tưởng Phật giáo khác nhau.. Tuy được sự thỉnh mời của vua Tây Tạng, nhưng bộ phái này không bao lâu đã trở thành mờ nhạt vì người dân Tây Tạng không mấy tích cực về những giáo lý mà chỉ thích phép mầu, thần thông

Vì sao? Ảnh hưởng có nghĩa là đối tượng có gây tác động đến đối tượng chưa có, đằng này đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn? Năm xưa, khi lần đầu Đức Phật nhiếp phục Phạm chí Ca diếp, sau này trở thành tỳ kheo trưởng lão Ca diếp, cũng bắt nguồn từ thần thông đó sao? Tôn giả Mục kiền liên đã không ít lần dùng thần thông đưa kẻ mê quay về bờ giác được tôn xưng là “đệ nhất thần thông” đó sao? Lại nữa, trong Bồ đề tâm nguyện giới số 45 “Cần phải sử dụng thần thông khi cần thiết”. Từ đây suy ra, chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh túy đạo  Phật, đến giáo thuyết của đạo Phật với khối lượng giáo văn đồ sộ như vậy. Suy ra những gì Lê Sỹ  Minh Tùng lập luận như trên đều chủ quan, khinh suất và được coi là quan kiến xấu ác như ngài Wanko Yeshe Norbu khẳng định.

                   Các trò thân mến!

          Những gì Lê Sỹ Minh Tùng nêu trên Thầy đã minh định chánh tà đã rõ, bây giờ Thầy muốn nhân đây bác bỏ cái gọi là “vay mượn” do tiến sĩ Thích Nhật Từ sử dụng đối với Phật giáo Đại thừa, trong đó ngài có đề cập đến Mật tông.         

Lục đạo luân hồi

Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, lẽ nào phải đi “vay mượn” giáo điển ở đạo khác?

Trước tiên, Thầy muốn nhắc lại là “Tiến sĩ Thích Nhật Từ trong phát biểu của mình trước đài truyền hình An Viên vào ngày 26-27/11/2014 có nói rằng rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!) cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ “thấy quan tài mà không đổ lệ”. Thật sự sai lầm vì đa số đạo nào cũng đều nêu chủ thuyết địa ngục, lẽ nào ở đạo Phật lại không? Nếu đã có thì sao lại phải “vay mượn”? Hầu hết giáo văn Phật giáo khi viết về Vũ trụ quan, thường đề cập đến 3 cõi, 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a tu la, trời). Thật nực cười cho lập luận ngây ngô của tiến sĩ Thích Nhật Từ bởi vì trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?

Thứ hai, Thầy muốn nêu ra một lập luận (có thể gọi là xác quyết, là khẳng định) của tiến sĩ Thích Nhật Từ trong một buổi giảng vào ngày 27/05/2014 tại tịnh xá Trung tâm, TP HCM, rằng “Trong ba bộ Veda thời đức Phật, có một bộ chứa đựng mấy ngàn câu thần chú. Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật..” . Đây quả là một sự phỉ báng thánh giáo Mật tông một cách trầm trọng tựa như phạm vào 1 trong 3 điều dốt mà Hậu Hán thư đã nêu:

1/ Biết những điều không nên biết

2/ Không biết những điều cần phải biết

3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết

Tất cả các đạo đều có mật chú, riêng trong Phật giáo mới có “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi), sao có thể “vay mượn” từ Bà la môn giáo? Hoàn toàn sai lầm!

Bây giời Thầy luận giải cho các trò hiểu. Tất cả các đạo đều có mật chú là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh, có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Bởi vậy thiên đạo thì có thiên chú, tiên đạo thì có tiên chú, quỷ đạo thì có quỷ chú, riêng trong Phật giáo mật chú được gọi là “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi). Do vậy, nếu Thích Nhật Từ bảo rằng trong kinh Veda, thời Đức Phật có chứa đựng mấy ngàn câu thần chú, sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú Bà la môn giáo,  giới thiệu vào Phật giáo… là hoàn toàn sai lầm, phơi bày sự phiến diện của mình về trình độ học thuật. Đó là về mặt LÝ, riêng về phương diện hành trạng (SỰ) thì càng ngán ngẫm khi Phật tử các chùa hiện nay đang mỗi tối tụng niệm Đại bi thập chú do Thích Nhật Từ biên soạn. Ngang đây, tôi muốn hỏi là “ Nếu bảo thần chú là của Bà la môn giáo thì tại sao  bản thân người nói là thượng tọa tiến sĩ đạo Phật lại soạn ra cho người ta hành trì?”. Hoặc trước đây, tiến sĩ Thích Nhật Từ còn luận bàn về quỷ, trị bệnh quỷ nhập, bệnh tâm thần, mời cả Phan Bích Hằng nói kể về ma quỷ thì sao lại bác bỏ điều mình đã nói, đã làm, đã mời trong lần trả lời cho đài An Viên vào ngày 26-27/05/2014? Với 2 dẫn chứng trên cho thấy thượng tọa Thích Nhật Từ “tiền hậu bất nhất”, không tôn trọng những luận điểm của mình trong quá khứ, sẵn sàng chối bỏ mà không có một lời đính chính, giải thích.

Các trò thân mến!

Thầy hoan hỷ và tán thán tinh thần “tác pháp chiếu quang” của Mật Quốc Sanh cho Lê Sỹ Minh Tùng, và muốn nhân đó giải luận thêm những gì chưa đề cập đến. Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?

đây thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp.

Tất cả những giáo pháp khác biệt nhưng đều một vị giải thoát là đặc thù sáng tạo của các bậc Tổ sư, bằng chứng đã đem lại lợi lạc, giải thoát cho biết bao người tu được viết lại trong nhiều kinh, luận, sách, sớ sao… Cho nên đó gọi là ứng dụng phù hợp giáo văn vào tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc. Tóm lại, một Lê Sỹ Minh Tùng, một Thích Nhật Từ chưa thể khẳng định bất kỳ đặc trưng của mỗi tông môn, bởi lẽ đây thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp. Chiếu theo kinh Tứ thập nhị chương thì Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ phạm vào lỗi lầm của kẻ tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả.

Riêng đối với ngài Thích Nhật Từ tôi cũng còn hy vọng rằng ngài bị ảnh hưởng bởi người ghi lại là Phiên tả: Vũ Thị Tuyến. Biên tập phiên tả: Giác Tâm Hỷ, vì họ không phải là ngài, không biết trình độ tới đâu mà phiên tả với phiên hữu? Nghe pháp danh Giác Tâm Hỷ là biết trình độ đặt tên của đạo sư ấy là ai rồi! Đã giác rồi thì đâu còn tâm hỷ, mà là tâm không, tâm tịch lặng mà thuật ngữ Phật gia gọi là “Niết bàn tịch tĩnh”. Ấy thế mới hiểu, người không trải nghiệm tâm linh, không tự mình thực chứng, những sự viết hoặc ghi lại không thể đúng với tâm ý người giảng, nhất là ghi lại pháp thoại của bậc cao tăng. Song, đến thời điểm 2016 này, không thấy sự đính chính nào ở bài viết ấy, tôi có thể kết luận đó là thực chất những gì mà Thích Nhật Từ nói ra.

Kết thúc bài này tôi xin trích dẫn lại điều thứ 14 của thánh tăng Gampopa viết trong Mục 14 thất bại trầm trọng của một đời tu: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”.

Làng Phước Thành ngày 01/07/2016

Thinley- Nguyên Thành


Bản dịch tiếng Anh: DOUBLE-TOUNGE SPEECH IS SHARPER THAN SWORD (Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo)

Bài liên quan:

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 1)

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (BÀI 2)

BÁC BỎ VÀ CHỈ RA LỖI SAI TRẦM TRỌNG TRONG 3 LUẬN ĐIỂM CỦA LÊ SỸ MINH TÙNG NGANG QUA TRÍCH DẪN CỦA thiennhan – Mật Quốc Sanh

 1. Mật Diệu Hằng says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. Con đọc bài giảng của Thầy và hiểu rõ sự lập luận tiền hậu bất nhất của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ cũng như những luận điểm sai lầm về đạo Phật đã làm cho không ít người hiểu lầm đạo Phật, nhất là Mật tông, gieo rắc những tà kiến sai lầm cho người khác, đồng thời cản trở phật tử tiếp cận với pháp tu Mật thừa, một trong 10 tông phái của đạo Phật giúp chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác.
  Bài giảng của Thầy đã khẳng định sự siêu việt trong giáo lý nhà Phật với trí huệ bát nhã thấu hiểu bản chất chân thật của sự vật hiện tượng nên không có chuyện đạo Phật bị ảnh hưởng và vay mượn bởi các ngoại đạo khác. Cụ thể ở đây là Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng do sự ảnh hưởng của phép màu, thần thông từ đạo Bôn mà người dân Tây Tạng không mấy tích cực với giáo lý nhà Phật, điều đó hoàn toàn sai lầm. Bởi lẽ, phật tử đạo Phật đắc đạo có lục thông, trong đó có lậu tận thông, thoát khỏi luân hồi sinh tử chứ không chỉ có thần thông đơn thuần như các ngoại đạo khác. Và trong lịch sử Phật giáo có rất nhiều đệ tử của đức Như Lai đạt được thần thông, một trong những vị đệ tử nổi tiếng nhất là ngài Mục Kiền Liên được phong là “đệ nhất thần thông”. Lê Sỹ Minh Tùng đã đọc các giáo lý nhà Phật, cũng có vài bài giảng về giáo lý Phật đà, sao lại có thể phỉ báng đạo Phật như vậy?
  Còn tiến sỹ Thích Nhật Từ thì lập luận rằng đạo Phật vay mượn “thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!) cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ “thấy quan tài mà không đổ lệ”, và cho rằng “các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật.” Trong khi đó ông đã soạn sách hướng dẫn đồ chúng tụng chú đại bi và đã có một thời gian dài “kết hợp” với Phan Thị Bích Hằng để trừ ma, bắt quỷ, cầu siêu, gọi vong từ địa ngục lên. Đúng là lập luận “tiền hậu bất nhất”. Nếu ông cho rằng thần chú là của ngoại đạo, tại sao một phật tử như ông lại dạy người khác tụng chú? Ngay bản thân ông Thích Nhật Từ cũng tự “vả vào mình” vì kiểu lập luận “thay đổi như thời tiết” của ông ấy.
  Thực tế, như Thầy đã phân tích, đức Phật là bậc toàn giác, sau khi Ngài chứng đắc, ngài đã nhìn rõ thấy sáu nẻo luân hồi rõ ràng minh bạch: “Ta thấy chúng sanh đi trong sáu đường luân hồi, như người đứng trên lầu cao nhìn xuống ngã tư đường, thấy người qua kẻ lại, rõ ràng không sai sót”, thì làm sao đạo Phật đi “vay mượn” thuyết luân hồi của Bà La Môn được. Tiến sỹ Thích Nhật Từ mang danh là con Phật lại có thể nói những điều phỉ báng đức Phật như vậy sao? Bởi vì đức Phật đã dạy: “Tin Ta mà không hiểu Ta là phỉ báng Ta vậy”
  Thế mới biết, học vị, giáo phẩm, chức sắc chỉ là nguyên tố thô không thể mang ra bảo chứng cho trình độ tâm linh của bất kỳ một ai. Chỉ có những người học và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp mới thực sự là người con Phật chân chính. Những người dù có mang danh là con nhà Phật nhưng không hiểu Phật, phỉ báng Ngài thì dù có khoác chiếc áo cà sa cũng chỉ là người thiếu trí và chịu sự kiềm tỏa của luân hồi, như lời đức Phật đã dạy trong kinh Pháp Cú.
  “Ðêm dài cho kẻ thức,
  Ðường dài cho kẻ mệt,
  Luân hồi dài, kẻ ngu,
  Không biết chơn diệu pháp.”
  Cũng vì không biết chân diệu pháp nên tiến sĩ Thích Nhật Từ không hiểu thần chú là bản tâm chư Phật và Bồ tát, và là phương tiện của Mật thừa mà cho rằng đạo Phật vay mượn thần chú từ ngoại đạo. Tiến sỹ Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng đã lập luận khinh suất và bất kính vị giáo chủ của đạo Phật, bậc toàn giác giúp chúng sanh hữu duyên vượt luân hồi vào tịnh độ.
  Ngoài ra, tiến sỹ Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng với sự tự tin vào tâm ý của mình khi đưa ra những luận điểm không luận chứng, luận cứ đã phạm giới “phê bình giáo pháp nhà Phật”, trong đó có Mật giáo; đồng thời còn phạm thêm một giới nữa là “cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác”. Con không hiểu, tiến sỹ Thích Nhật Từ là đệ tử Như Lai được coi là chính thống với học vị, giáo phẩm, chức sắc lại có thể đi trái ngược với tâm nguyện độ hóa chúng sanh hữu duyên của đức Phật, cản trở người tu tập. Còn Lê Sỹ Minh Tùng cũng có đọc kinh, thuyết giảng không lẽ ông ấy không hiểu Mật tông là một trong 10 tông phái chính của đạo Phật hay sao mà lại viết ra những điều sai lệch về Mật tông làm cho người khác không tu học Mật thừa? Đúng là “tri hành bất nhất”, nói rõ hay nhưng làm thì ngược lại. Gieo nhân này, ắt gặt quả đó, luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng một bài pháp lợi lạc, giúp bản thân con và chúng sanh hữu duyên hiểu thực chất của vấn đề và càng khẳng định thêm vai trò quan trọng của vị Đạo sư Mật giáo từ bi và trí tuệ lái con thuyền bát nhã trên con đường bát chánh đạo giúp chúng sanh vượt sông mê về bờ giác.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài để ngọn đuốc chánh pháp được tỏa sáng khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
 2. Mật Hải says:
  Kính bạch Thầy, Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải và trang bị trạch pháp nhãn cho chúng con, giúp cho chúng con kết nối với nguyên tố tinh túy của trí huệ tánh không. Nhờ nương tựa vị Thầy từ bi, trí tuệ nên chúng con dần không còn bị “ảnh hưởng” bởi những thế lực tà kiến, của bọn tà sư đội lốt tu hành nữa.
  Qua đây con trộm nghĩ rằng, có lẻ những người như LSMT hay thậm chí TNT đã và đang bị “ảnh hưởng” bởi sức mạnh của “danh” và “lợi” vốn là đối tượng có sẳn ở đời mà họ chưa có hai thứ đó khi vào đạo. Nên khi vào đạo họ mới muốn vay, muốn mượn chúng để phô trương bản ngã đó thôi! Còn nếu đã là một bậc tuệ tri thức, đã sở hữu kho tàng tâm giác ngộ, há lẽ nào lại bị ảnh hưởng, lại bị danh lợi sai sử đến thế sao?

  Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh sẽ đọc được bài viết này của vị Thầy để khởi phát niềm tin sâu xa, mãnh liệt vào Thầy, Phật Pháp Tăng và được nương tựa nơi các ngài từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Huệ Pháp says:
  Mô Phật,
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ vị Thầy vì Bồ đề tâm mà minh định cho bạn đọc thấy rõ sai lầm trong lập luận của Lê Sỹ Minh Tùng khi nhận định về Phật giáo Tây Tạng cũng như luận điểm “vay mượn” của HT. Thích Nhật Từ khi cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục hoặc cảnh địa ngục của Bà La Môn Giáo.

  Về Lê Sỹ Minh Tùng, thật ngạc nhiên khi thấy những trang web khá nổi về Phật giáo như thuvienhoasen hay quangduc.com đăng khá nhiều bài viết của tác giả này nhưng khi tìm hiểu thông tin về người viết thì không có bất kỳ thông tin nào. Bài viết của LSMT với nội dung trái Chánh pháp như vậy cớ sao các trang web trên vẫn nhắm mắt đăng lên. Phải chăng đây là nồi lẩu thập cẩm tâm linh, để thu hút bạn đọc nên đăng vô tội vạ? Trên trang web của riêng LSMT: lesyminhtung.net ngoài địa chỉ email: [email protected] và số điện thoại, còn lại không có bất kỳ một hình ảnh nào về người này, không rõ thuộc tông phái nào, pháp danh là gì, thông tin mập mờ như vậy khiến người đọc khó lòng có được sự tin cậy về những phát ngôn của ông ta cho dù LSMT có hẳn một trang web chuyên viết về Phật pháp. Đạo Phật là đạo duy tuệ thị nghiệp, là đạo trung dung, vô phân biệt, sao một người suốt ngày rao giảng về Phật pháp (mặc dù không đủ tư cách để viết và giảng vì chưa phải là Phật tử), lại có tư tưởng tà kiến và thiên vị như vậy.
  LSMT cũng giống như HT Thích Nhật Từ, Thích Chân Quang, Thích Thánh Nghiêm, hay những vị khác như Nguyễn Minh Tiến, Dương Ngọc Dũng, ở chỗ “Biết không rành, biết không thấu đáo” về tông phái mà mình không tu tập nhưng lại hay thích luận bàn để khoe khoang kiến thức. Tệ hơn, trong cái sự khoe khoang đó lại lộ rõ âm mưu “khen mình chê người”, hạ thấp tông phái khác nhằm nâng cao tông phái của mình nhằm trục lợi cho bản thân hoặc vì lợi ích nhóm.

  Con hoan hỷ khi được đọc những lời phân tích thấu đáo, ngọn ngành của vị Thầy về những sơ hở trong lập luận của LSMT và Thích Nhật Từ, giúp con nhận ra rằng: “Nói nhiều, nói hay chưa chắc đã đúng. Nhưng nói đúng bao giờ cũng hay.”

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ
  Om Ah Hum

 4. Mật Hạnh Giác says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này ạ. Con tán thán trí tuệ vị Thầy đã chỉ ra những sai lầm rằng đạo Phật phải “vay mượn” hay chịu “ảnh hưởng” từ các tri kiến ngoại đạo khác.
  Con tán thán lời Thầy rằng: “Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp.” Luận điểm này đã phá tan lập luận những kẻ cố gắng hạ thấp hình ảnh Phật Giáo như “Tam Giáo Hợp Nhất”, gán ghép thêm những chiêu trò bói toán, cúng kiếng, bùa chú cho Phật Giáo, đặc biệt là Mật Tông.
  Con cảm tạ Thầy đã “tác pháp chiếu quang” sự phóng tác của những kẻ đời sau cho Phật Giáo. Ttrong khi chân lý Đức Phật đã tuyên thuyết xưa nay “không thêm không bớt”. Không rõ họ tu Phật hay tu ngoại đạo mà thấy cái gì trong Đạo Phật cũng cho là vay mượn của ngoại đạo.
  Điển hình như Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon. Tiến Sỹ Thích Nhật Từ cho rằng Phật Giáo vay mượn cảnh giới địa ngục và các loại thần chú từ Bà La Môn. Kỳ lạ nhất là trường hợp tiến sỹ Thích Nhật Từ khi lúc thì nói thế này, lúc thế kia “tiền hậu bất nhất”. Con xin tán thán những luận giải từ vị Thầy về những trường hợp này. Đồng thời ghi nhớ lời Thầy dạy để tránh phạm vào 1 trong 3 điều dốt mà Hậu Hán thư đã nêu:
  1/ Biết những điều không nên biết
  2/ Không biết những điều cần phải biết
  3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết
  Cầu nguyện cho những kẻ “rảnh rỗi” thêu dệt Tà Kiến về Phật Giáo chịu quả báo để ngưng dứt hành động vô minh của mình.
  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.
  Nguyện cho chúng sanh có một đức khiêm nhường và tính hổ thẹn.
  Om Ah Hum.
 5. Mật Thủy says:
  Kính bạch Thầy!
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này của Thầy! Trước đây đọc những luận điểm cho rằng đạo Phật bị “ảnh hưởng”, đi “vay mượn”, con đã cảm thấy rất bất bình. Bởi đạo Phật vốn cao diệu, uyên thâm, là chân lý tối hậu với trí huệ siêu việt so với 96 ngoại đạo thời đức Phật, là con đường giải thoát rốt ráo. Vì vậy nói đạo Phật bị “ảnh hưởng”, đi “vay mượn” là một sự vô lý, thể hiện sự hiểu biết nông cạn. Lẽ nào một vị tỷ phú lại đi vay mượn người nghèo, hay bị tác động (ảnh hưởng) từ người nghèo bởi đồng tiền? Thật phi lý! Không bao giờ có chuyện ngược đời đó! Ngay cả một người bình thường cũng hiểu được nguyên lý này! Cũng vậy, đạo Phật không bao giờ có thể bị “ảnh hưởng” bởi điều gì, “bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”, không bao giờ đạo Phật phải đi “vay mượn” đạo khác “trong khi đạo của mình còn chưa dùng hết”!
  Nay được đọc những luận giải chân xác từ Thầy, cùng những lập luận rất cơ bản mà chặt chẽ, con mới được vỡ lẽ. Thì ra những điều này được lý giải quá đơn giản bằng những kiến thức cơ bản nhà Phật! Vậy mà biết bao nhiêu vị thầy tu, thượng tọa, tiến sĩ Phật học, học giả Phật học vướng mắc vào điều này, không phân định được chánh kiến nhà Phật, phạm vào lỗi “phỉ báng chánh pháp”, “phê bình giáo pháp”, “tin theo tâm ý của mình”! Họ còn như vậy thì huống gì những kẻ không chuyên như Thiennhan, Lê Sỹ Minh Tùng vốn vô danh, “không biết, chẳng hiểu mà còn cuồng ngôn loạn ngữ”! Cũng không loại trừ trường hợp những kẻ vô danh này là những kẻ ngoại đạo chuyên bôi nhọ, phỉ báng, phá hoại đạo Phật, xách động chia rẽ, gây mâu thuẫn tôn giáo!
  Con tán thán trí huệ của vị Thầy! Chưa cần phải lập luận những điều quá cao siêu, Thầy chỉ cần lật ngược vấn đề từ nguyên lý cốt tủy của đạo Phật, từ những điều cơ bản nền tảng vững chắc, cũng quá đủ để thuyết phục rằng đạo Phật không thể bị xuyên tạc bởi sự tung hỏa mù bằng những lập luận bịa đặt một cách hời hợt, nông cạn của những kẻ thiếu hiểu biết. Con cảm thấy sợ hãi cho những ai đã đặt điều phỉ báng chánh pháp, phê bình giáo pháp như vậy, bởi quả xấu đang chực chờ họ! Cầu nguyện cho chúng sanh sẽ hiểu đúng về đạo Phật và biết sợ nhân quả!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô!
 6. Mật Chánh Hoa says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Với những luận giải sâu sắc của Thầy con hiểu hơn được rằng chẳng có thần thông nào ảnh hưởng được đến tinh túy đạo Phật, đến giáo thuyết đạo Phật. Trí tuệ đạo Phật vô cùng siêu việt so với 96 đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi.
  Và “tất cả các đạo đều có mật chú là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh, có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Phật giáo mật chú được gọi là “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi)”.
  Chính vì lẽ đó ngày nào con cũng đọc thần chú Om mani padme hum và cầu nguyện cho chúng sanh. Đồng thời nhờ sự gia hộ của Thầy đã đồng ý cho con được thực hành pháp nên con thấy mọi sự đều rất hanh thông ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết rất lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo
  Om mani padme hum
 7. Mật Mai says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi Thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải cho chúng con, chúng sanh hiểu về giáo lý của Đức Phật. Chứ không như những gì mà LSMT đã nói.đến. Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?
  Con cầu nguyện cho nhiều chung sanh sẽ biết đến trang mạng chanhtuduy.com để hiểu hơn về đạo phật mà không còn ngộ nhận và có những nghi hối.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh. Om Ah Hum!
 8. Mật Pháp Vân says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này ạ. Con hoan hỷ tán thán công đức và trí tuệ của vị Thầy thông qua việc minh định chánh kiến.

  Con hiểu rằng bởi đã có những giáo lý về địa ngục, đạo Phật không cần phải “vay mượn” của bất kỳ đạo nào. Hơn nữa, Đức Phật đã đạt đến thoát khỏi luân hồi sanh tử, Ngài không thể nào lại chịu “ảnh hưởng” của những bậc vẫn còn chìm trong dòng sông luân hồi.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Mật Ba says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con xin tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang phân tích cho chúng con hiểu thế nào là vay mượn và ảnh hưởng. Qua sự phân tích của Thầy con hiểu được đạo Phật không bao giờ vay mượn của đạo khác vì trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời. Bao gồm nhiều phương tiện thiện xảo sử dụng không hết có đâu vay mượn của đạo khác. Đạo Phật cũng không bị ảnh hưởng của đạo khác vì đạo Phật thuộc nguyên tố tinh túy không phải nguyên tố thô hay nguyên tố vi tế mà bị ảnh hưởng của đạo khác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho ngọn đuốc trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om ah hum!
 10. Mật Phước says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con thế nào là ” Ảnh hưởng và vay mượn”.
  NHư Thầy đã luận giải”chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh túy đạo Phật, đến giáo thuyết của đạo Phật với khối lượng giáo văn đồ sộ như vậy ” và “trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?” Những lập luận chủ quan khinh xuất, “tiền hậu bất nhất ” nên chính bản thân của tiến sĩ Thích Nhật Từ và Lê Sĩ Minh Tùng tự mình làm ảnh hưởng và vay mượn rồi tự phỉ báng Phật pháp vì chữ danh lợi, tự mình tạo nghiệp. Tiến sĩ TNT và LSMT mới chính là loại người “thấy quang tài không đổ lệ” nhưng không thoát được luật tắc nhâ-quả Phật đà.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Ah Hum.
 11. Mật Diễm says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết “thư gửi các trò 158 ” ảnh hưởng ” và “vây muộn” rối ạ.
  Con xin tấn thán bồ đề tâm của vị Thầy đã ” tác pháp chiếu quang ” vì lợi lạc chúng sanh.
  Qua bài luận giải sâu sắc của vị Thầy thì còn hiểu đạo phật lấy tâm làm chủ trí làm đầu tuệ làm nghiệp lẽ nào lại bị “ảnh hưởng hay vây mượn ” mà tiến sĩ Thích Nhật Từ, lê Sỹ Minh Tùng bịa đặc và xuyên tạm phỉ báng giáo pháp. Mà Đức Phật khẳng định ” theo ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta” . thế mới biết cái gọi là chức sắc như tiến sĩ hay thượng tọa … chỉ mang mà không có thực.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  OM AH HUM
 12. Mật Ngữ says:
  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài rồi ạ !
  Con vô cùng hoan hỷ, tán thán đọc bài viết . Thư gửi các trò 158 ” Ảnh Hưởng và Vay Mượn ” của Thầy.
  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 13. Mật Tịnh Tâm says:
  Kính bạch Thầy,
  Chỉ có ngoại đạo mới mượn Phật giáo, để tạo đời làm gì có chuyện ngược lại đạo Phật bị ảnh hưởng bởi đạo giáo khác. Nếu Lê Sỹ Minh Tùng muốn tận mục sở thị thì hãy đi vào các am, miếu, đền thờ thì sẽ rõ, những nơi đó lúc nào cũng có tượng Đức Quán Âm, kể cả đền thờ Ấn Giáo ngay đường Trương Định cũng có bàn thời Tam Bảo. Những gì mà Thiên Lang viết trên báo motthegioi.vn “Mật giáo chủ trương tôn thờ các thế lực siêu nhiên thần linh, ngoài thiền định và tinh tấn thì còn hành pháp bằng bùa chú, ấn quyết…”, mặc dù mượn danh Mật giáo của đạo Phật, nhưng bản chất của cái giáo pháp “tôn thờ các thế lực siêu nhiên thần linh” đó không phải là đạo Phật. Chính lúc này là lúc họ mặc cái áo giả dạng thầy tu. Đây chính là bọn tà sư, ác tri thức không có đủ bản lãnh để gây dựng cơ nghiệp, nên lợi dụng Phật pháp để mê hoặc chúng sanh, bòn rút tiền tài, sức lực của chúng sanh. Do vậy những người đi theo những tôn giáo như vậy cũng không được gọi là Phật tử, vì cái họ quy y ngay từ đầu đã bị bọn tà sư lừa gạt, họ đâu có được quy y Tam Bảo đâu, mà họ đã quy y thiên, thần, quỷ, vật. Nhớ lại phim Tôn Ngộ Không, khi thầy trò Đường Tăng lạc vào Lôi Âm Tự, do bọn yêu quái biến hiện ra, hình thức rất đẹp đẻ, trang nghiêm, đến như thầy trò Tam Tạng còn không nhận ra huống gì người phàm. Đó chính là hiện trạng ngày nay, khi bọn tà sư, ác tri thức vay mượn đạo Phật để lừa gạt chúng sanh.
  Mô Phật, con không biết Lê Sỹ Minh Tùng lượm ở đâu ra nhận định là dân Tây Tạng ưa chuộng thần thông. Người dân Tây Tạng mà con biết tôn sùng Phật giáo, hành trì miên mật thần chú, đặc biệt là thần chú Mani của đức Quan Âm Tứ Thủ. Nếu có tôn sùng thần thông thì hãy nói dân Trung Quốc, Việt Nam. Ông ta lại nói: “Ảnh hưởng này ngấm ngầm chi phối dân Tây Tạng trong việc tiếp nhận các luồng tư tưởng Phật giáo khác nhau.”, ý ông ta là gì đây? Ý nói đạo Phật muốn vào Tây Tạng thì phải thi triển thần thông cho chúng sanh tin sao? Thật ngu muội, đức Phật còn cấm thi triển thần thông, chỉ trừ khi để giáo hóa chúng sanh, Như Lai chỉ đánh giá cao giáo hóa thần thông giúp chúng sanh lìa mê về giác. Nếu nói thần thông Thầy đã luận giải rõ ràng: ” tất cả thánh giả, thánh tăng đạo Phật đều có đầy đủ lục thông (thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông, lậu tận thông.” , và Thầy kết luận:” Đặc biệt, ngoại đạo dù tu đến đâu, bao lâu cũng không thể đạt được lậu tận thông vì thiếu trí tuệ tánh không.”, như vậy đủ biết đạo Phật ưu việt như thế nào. Nếu thần thông giỏi quá sao năm xưa 3 vị ngoại đạo đắc thần thông, khi nghiệp ác trổ quả vị thì trốn lên trời, vị thì chui xuống nước, vì thị ẩn vào núi, tất cả đều bị chết thảm thế? vậy thần thông có cứu được ai đâu! Lại nữa, trong ngũ lượng phương tiện biện giải của Phật gia, có phương tiện “thần thông lượng”. Như vậy trong đạo Phật thần thông chỉ là phương tiện, sản phẩm phụ của quá trình tu học đúng pháp, trong khi đó ngoại đạo thì coi là chính, là chứng nghiệm cao tột của đạo giáo mình, lấy sản phẩm phụ của đạo Phật làm chánh phẩm của đạo mình. Vậy mới thấy người giàu có thì chỉ cho vay mượn, kẻ nghèo hèn thì mới đi vay mượn. Người trí thì mới tạo ảnh hưởng, kẻ ngu thì chỉ nhận ảnh hưởng.
  Rồi Lê Sỹ Minh Tùng lại cho rằng:” Tuy được sự thỉnh mời của vua Tây Tạng, nhưng bộ phái này không bao lâu đã trở thành mờ nhạt vì người dân Tây Tạng không mấy tích cực về những giáo lý mà chỉ thích phép mầu, thần thông”. Ông ta không biết gì về Phật giáo Tây Tạng phát triển rực rỡ như thế nào, hiện nay các vị Lạt Ma, đức Pháp Vương, đức Đạt Lai Lạt Ma truyền bá Mật Tông khắp thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy mà ông ta nói “mờ nhạt” là căn cứ vào đâu?! Tóm lại chỉ toàn những lời tự tâm ý mình, phạm lỗi tin vào tâm ý mình chưa đắc Thánh Quả, vọng ngữ. Thật đúng ông ta rơi vào 3 cái dốt của Hậu Hán Thư mà Thầy chỉ ra:” 1/ Biết những điều không nên biết; 2/ Không biết những điều cần phải biết; 3/ Biết không thấu đáo những điều đã biết”
  Lại nữa, có vị tiến sĩ thượng tọa Thích Nhật Từ thật lạ lùng! Tu Phật mà phát biểu như người ngoại đạo cho rằng:” đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục (!)”. Không có luận chứng, luận cứ! Tự ý lập ngôn, theo cách ông ta thì ngừơi ta cũng có thể nói đạo Phật vay mượn thuyết trời, người của Thiên Chúa giáo, ngạ quỹ, thần của Đạo giáo, súc sanh của Ấn giáo. Nếu nói rằng tính răng đe giáo dục thì cái khổ của súc sanh, ngạ quỹ không đủ ghê rợn chắc, cõi trời khi chết như “vạn tiễn xuyên tâm” vậy cũng đâu vui gì! Thật là lập luận quá khinh suất, vị Thầy đã giảng luận rõ: “Hầu hết giáo văn Phật giáo khi viết về Vũ trụ quan, thường đề cập đến 3 cõi, 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, a tu la, trời).”. Không biết bao năm học Phật của ông ấy để làm gì, rồi rút ra một kết luận đáng trách. Thay vì nêu cao chánh kiến Phật đà, đã tà xây chánh, đằng này ông ta lại bác địa ngục, bài Tịnh độ. Nếu nói Lê Sỹ Minh Tùng là kẻ vô danh tiểu tốt, thì còn có thể thông cảm về sự ngu dốt của hắn. Đằng này lại là một vị tiến sĩ thượng tọa, thì con nghi ngờ động cơ của ông ta. Trước kia Thầy giảng Thế Tôn vì ngăn tỳ kheo lười biếng, không đọc tụng kinh điển, nên Đức Phật từ bi khuyến cáo không được tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh Quả (Kinh Tứ Thập Nhị Chương), không khéo lại phạm lỗi vọng ngữ. Giờ trò còn thấy tỳ kheo phạm tội vọng ngữ là trùng trong thân sư tử! Vì với hình tướng xuất gia thì có khả năng lôi kéo đồ chúng đi theo những gì họ tự ý lập ngôn, hậu quả là chúng sanh rơi vào hầm lửa. Nay bác địa ngục, mai bác Tịnh độ, trong khi Kinh là đường chỉ thẳng tắp, nhất quán, diễn bày ba yếu tính giác ngộ Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không. Một là tất cả, tất cả là một. Việc cố gắng chứng minh bác bỏ bất cứ điều gì trong kinh điển đều dẫn đến khả năng bác bỏ cả hệ thống giáo lý Phật đà, cái này ông ta đang cố gắng làm. Thích Nhật Từ là một đại ác tri thức đúng nghĩa! Thầy lại cho thấy một Thích Nhật Từ bài Mật, khi ông ta cho rằng:” Mấy trăm năm sau khi Đức Phật qua đời, các tu sĩ Ấn Độ vay mượn thần chú của Bà-la-môn giáo, giới thiệu vào đạo Phật…”, thật đúng như kết luận của Thầy:” là hoàn toàn sai lầm, phơi bày sự phiến diện của mình về trình độ học thuật.”. Thầy còn cho thấy ông ta “tiền hậu bất nhất”, thật chỉ kẻ nhiều tánh quỷ mới xoay 180 độ như vậy. Vì sao con nói được như vậy? vì Bồ tát Long Thọ đã giảng:” Hãy làm theo chánh kiến nếu mong muốn cõi cao và giải thoát, vì dù cho những người làm nhiều hành vi phước đức nhưng qua tà kiến cũng sẽ có những hậu quả kinh khủng.”, nhìn vào y báo chánh báo thì biết được, còn đâu một Thích Nhật Từ oai phong trong những kỳ Vesak 2008, 2014, đó là từ nhân tà : ủng hộ ma quỷ, linh căn, linh môi, vọng ngữ, tự ý lập ngôn. Giờ đây, đã 2 lần Thầy đối luận, vẫn không thấy ông ta hay đệ tử của ông ta đăng đàn phản biện, chứng tỏ họ công nhận đối luận của Mật Gia là đúng theo Chánh Pháp. Dù vậy cũng không thấy ông ta tàm quý sám hối lỗi lầm, thật đáng thất vọng với một cao tăng như vậy. Thật mới thấy, con càng trân trọng khuyến cáo của Đức Liên Hoa Sanh “Bật trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí là bọn lừa dối đạo đức giả, chuyên đội lốt tu hành. Các người đừng lầm cặn cho là vàng”.
  Con cảm tạ Thầy đã giảng luận xúc tích và sâu sắc, giúp chúng sanh phân định rõ ràng Chánh Tà!
  Con xin hoan hỉ tán thán tinh thần “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy và huynh Mật Quốc Sanh!
  Trò đảnh lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum
 14. Mật Tịnh Như says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy.Thầy đã luận giai cho chúng con hiểu được sự vi diệu của Phật Pháp mà không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ ngoại đạo nào khác.Tất cả các thánh giả , thánh tăng đạo Phật đều có đầy đủ lục thông mà đặc biệt ngoại đạo dù có tu đến đâu và bao lâu đi chăng nửa cũng không được lục thông vì thiếu trí tuệ tánh không.
  Vì bồ đề tâm Thầy đã tác pháp chiếu quang không ngừng nghĩ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc Phật Tánh.
  Om Mani Padme Hum.
 15. Mật Ngã says:
  Kính bạch Thầy!
  Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng những gì Phật dạy như: tứ diệu đế, vô ngã, nhân quả… là chân lý thì nó không còn nằm trong vô thường bị biến hoại, bị ảnh hưởng từ những tác động nào.
  Từ vay mượn nghĩa là mình thiếu thốn mới đi vay, mà vay thì cũng chọn đối tượng nào có thể đáp ứng những gì mình cần thì mình mới vay. Con chợt nghĩ đạo Phật thiếu cái gì mà phải đi vay nhỉ? Nếu so với 96 đạo khác đương thời khi Phật còn tại thế thì chỉ duy nhất đạo Phật được Phật chỉ ra con đường thoát khỏi luân hồi sanh tử, còn các đạo khác thì không. Người tu đạo Phật muốn được giải thoát thì họ phải tích lũy được 2 bồ tư lương là công đức và trí tuệ. Từ đó suy ra, 96 đạo khác không biết tích lũy 2 bồ tư lương đó, nếu có thì vẫn chưa đủ vì thiếu đi trí tuệ. Vì Phật dạy “duy tuệ thị nghiệp”, chúng sanh bị trôi lăn là vì vô minh nên chỉ có trí tuệ mới diệt được vô minh. Vậy thì đạo Phật là đạo giải thoát thì dù bất kỳ tông phái nào cũng đều có một vị chung đó hay gọi là “biết những gì cần phải biết, tu những pháp đáng tu..” để người tu đạt được ước muốn của mình là giải thoát, mà những đạo khác không có những điều đó thì lý gì đạo Phật phải đi vay mượn từ đạo khác? Hay nói đúng hơn là họ phải đi vay mượn của đạo Phật. Vì cái cao siêu nhất là giải thoát mà họ không làm được, không có được mà đạo Phật làm được, có được là “đối tượng” để họ hướng đến mà vay mượn. Và toàn bộ kinh điển nhà Phật nhiều vô số mà con người ta phải mất cả đời đọc không dừng nghỉ mới có thể đọc hết (đó là chưa nói đến thực hành). Có lẽ ngài Thích Nhật Từ chưa đọc được phân nữa của toàn bộ kinh điển nhà Phật nên chưa biết là đạo Phật là kho tàng kiến thức đồ sộ, uyên thâm của tất cả các lĩnh vực, các cõi giới… nên mới nói rằng đạo Phật là vay mượn từ đạo khác. Qua đó con mới thấy được trình độ, trí tuệ của ngài Thích Nhật Từ như thế nào rồi!
  Và con cũng thấy được ông không có niềm kiêu hãnh thiêng liêng của người con Phật vì “Hạnh phúc thay Đức Phật ra đời. Hạnh phúc thay giáo pháp tuyệt vời… – kinh Pháp cú” hạnh phúc vì được theo chân một bậc giáo chủ tự mình tìm ra chân lý, thực chứng giải thoát và ngay khi tại thế Ngài xiển dương giáo thuyết, chế tác Giáo nghi, chế định Giáo luật, và đặc biệt là phổ hóa Giáo văn…mà ông cứ đi hạ thấp đạo Phật đề cao đạo khác. Nếu ông cho rằng đạo Phật là tầm thường, kém cõi, thiếu thốn phải đi vay mượn của đạo khác thì ông đừng tu đạo Phật nữa mà hãy tu đạo nào mà ông ca ngợi, vì đạo Phật là tự giác mà đâu ai ép ông phải tu đạo Phật.
  Con hoan hỷ với công hạnh và trí tuệ “tác pháp chiếu quang” của Thầy!
  Cầu nguyện chúng sanh đóng cửa vào các cõi thấp. Om Ah Hum!
 16. Mật Minh Trí says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ!
  Con hoan hỷ tán thán luận giải chi tiết của Thầy cho chúng Con và chúng sanh hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị“ảnh hưởng”) và đả phá vấn đề về thần thông mà Lê sỹ Minh Tùng đã nêu ra.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 17. Mật Thanh Tâm says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy từ bi và trí tuệ đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng”) cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”.
  Con cảm tạ ơn Thầy qua bài viết đã giúp chúng con và bạn đọc hữu duyên minh định rõ Chánh Tà.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác Ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 18. Mật Viễn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, trao truyền cho chúng con trạch pháp nhãn để minh định, nhận biết được những quan kiến sai, lệch quỹ đạo chánh pháp của Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ đã phạm vào lỗi lầm tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả, phỉ báng Phật Pháp.

  Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy với tâm Bồ đề mà tác pháp chiếu quang.
  Cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thẩy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh pháp chiếu sáng muôn phương xóa tan màn đêm tà kiến, vô minh, thiêu rụi tâm quỷ mượn đạo Phật để làm bình phong che đậy hành vi thân ngữ tâm tà vậy, quỷ kế đa đoan vì danh. lợi và đánh bóng ngã bản ngã.

  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

 19. Mật Đức says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy
  con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi mà tác pháp chiếu quang Thầy đã luận giai cho chúng con hiểu được sự vi diệu của Phật Pháp mà không hề chịu ảnh hưởng của bất cứ ngoại đạo nào khác . Cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy
  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho ánh sáng trí tuệ được chiếu sáng muôn nơi.
  OM Ah Hum
 20. Mật Bình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc thư 158 của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi luận giải, giúp cho chúng con, chúng sanh hữu duyên minh định chánh – tà. Không bị” ảnh hưởng” bởi bằng cấp, học hàm học vị thế gian, như Thượng tọa””, “Tiến sĩ”, “Học giả”… mà nhầm lẫn “cặn là vàng”.
  Con cũng tán thán thiện hạnh của các Đạo huynh, đạo hữu với những comment sâu sắc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lan tỏa của ánh sáng chánh kiến.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 21. Mật Thiệu says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy!Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy qua bài”Thư gửi các trò 158:Ảnh hưởng và vay mượn”.Con cảm ơn Thầy đã cho con biết thực nghĩa của từ ảnh hưởng và vay mượn,thực tế đạo Phật không phải chịu ảnh hưởng và vay mượn từ đạo khác như Lê Sĩ Minh Tùng và Thích Nhật Từ đã nói.Trí tuệ đạo Phật siêu việt ,giải thoát khỏi luân hồi sinh tử so với 96 ngoại đạo đương thời,lẽ nào đạo Phật đi vay mượn từ đạo khác.Con không khỏi ngán ngẫm cho thời buổi hiện nay tà sư nhiều như cát sông Hằng,những người không có trình độ học thuật lại thích khoe khoang gây ngộ nhận cho nhiều người.Con xin tán thán vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đem lại lợi lạc cho chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh .
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.
 22. Mật Quang Minh says:
  Kính bạch Thầy!
  Con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy qua bài pháp thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. qua bài giảng của Thầy và hiểu rõ được những sai lầm về lập luận tiền hậu bất nhất của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ trong quan điểm về đạo Phật. Con rất tán thán khi thầy đã chỉ rõ rằng ” Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp.” Con xin cảm tạ thầy đã tác pháp chiếu quang chỉ rõ những sai lầm từ những lập luận khinh suất , thiếu chánh kiến của Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon. Tiến Sỹ Thích Nhật Từ cho rằng Phật Giáo vay mượn cảnh giới địa ngục nhằm mang ý nghĩa giáo dục đồng thời vay mượn các loại thần chú từ Bà La Môn ; TS Thích Nhật Từ thể hiện rõ sự “tiền hậu bất nhất” trong lập luận, quan điểm và hành động phật sự. Qua bài dạy của Thầy chúng con có thêm kiến thức để hiểu rõ hơn về Phật giáo, đồng thời phân biệt được những lập luận sai lầm ” vay mượn ” đầy tà kiến của những ác tri thức khi luận bàn về Phật học.Điều này sẽ mang lại hậu quả khôn lường như nhận xét của thánh tăng Gampopa viết trong Mục 14 thất bại trầm trọng của một đời tu: “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”. Vì vậy, Thánh tăng Ngulchu Thogme Zangpo đã khuyên rằng: “Vì quyến luyến người thân, tâm ta bị khuấy động như sóng nước. Vì hận ghét kẻ thù, tâm ta bị thiêu đốt như lửa cháy. Bởi vậy, trong bóng đêm của vô minh, ta hãy gắng học hỏi những gì nên làm và không nên làm. Đó là pháp hành Bồ Tát đạo”
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sớm đạt được giác ngộ .
  Om ma ni padme hum!
 23. Mật Hạnh Dung says:
  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”. Qua những luận giải sắc bén của Thầy nhằm chỉ ra những khinh suất chủ quan trong luận điểm của LSMT, con thấy nhân vật này thực đúng là một minh hoạ sinh động cho một hạng người được gọi là “ đã không rành còn hay thích nói chữ”, không những vậy những chữ nói ra lại chứa đầy quan kiến xấu ác. Như Thầy đã phân tích thật rõ ràng, đạo Phật có đủ cả 6 thần thông, trong đó có lậu tận thông vốn ngoại đạo không bao giờ đạt tới được, vậy có lí gì đạo Phật lại chịu ảnh hưởng của ngoại đạo. Bởi chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh tuý đạo Phật với một khối lượng giáo văn đồ sộ với 84000 pháp môn đức Phật đã từ bi dạy cho những đối tượng thọ pháp khác nhau để họ được giải thoát. LSMT lập luận rằng đạo Phật chịu ảnh hưởng từ đạo Bôn là một sự phỉ báng nghiêm trọng đối với giáo lý Phật đà- vốn là lĩnh vực mà LSMT không đủ tư cách để bàn đến. Bạch Thầy, đọc luận giải của Thầy về nhân vật thứ 2 là Tiến sĩ Thích Nhật Từ, con thấy thật bất ngờ khi biết một người tự xưng là con Phật như ngài TNT mà lại phê bình giáo pháp của Phật khi phủ nhận địa ngục, cho rằng thuyết địa ngục là do đạo Phật vay mượn của Bà La môn giáo, đồng thời ngài TNT còn phỉ báng thánh giáo Mật tông một cách trầm trọng khi lập luận rằng Thần chú của đạo Phật là vay mượn của Bà la môn giáo. Vậy mà vị tiến sĩ – người khởi xướng cho thuyết đạo Phật nguyên chất này lại tiền hậu bất nhất, tri một đằng hành một nẻo, bởi nguyên chất tức là không pha trộn, tạp lẫn, vậy lập luận như ngài TNT rằng thần chú là vay mượn, cớ sao ngài tiến sĩ còn soạn riêng một bộ Đại bi thập chú để cho các chùa hành trì.Con hiểu rằng đã là vay mượn thì đối tượng vay phải thiếu mới đi vay, và đối tượng cho vay phải đáp ứng được sự thiếu đó. Nhưng trong tất cả các đạo, chỉ có đạo Phật mới chỉ ra được tri kiến giải thoát cho chúng sanh. Trong bài giảng “Một ít quán niệm về Chánh tư duy”, Thầy đã chỉ ra cho chúng con thấy rằng:” Cùng thời Đức Phật, 96 ngoại đạo tham thiền miên mật, tinh tấn không ngừng nhưng không thể chấm dứt vòng luân hồi sanh tử. Có đạo chứng được tứ thiền thác sanh vào cõi Sắc giới, có đạo cao siêu hơn chứng được tứ không, thác sanh lên cõi Vô sắc giới. Song, họ vẫn còn nằm trong luân hồi, có nghĩa là vẫn bị trôi lăn theo bánh xe sống chết. Khi tu hành đến mức được an lạc, trong sáng và vô niệm, ngoại đạo thường thỏa mãn ở trình độ này, đắm mình vào hoan lạc vô vi như loài gấu ngủ đông. Rốt cuộc gặp phải vô thường, họ đành mạng chung mà rơi xuống cõi thấp. Chỉ có cõi Niết bàn mới thoát khỏi sanh tử luân hồi, nhưng ngoại đạo không chạm tới mép cửa đó”. Như vậy, đạo Phật không những không thiếu mà còn có tinh tuý giáo pháp ngoại đạo không có được, hà cớ gì lại phải vay mượn như ngài TNT đã nói. Có chăng ngài TNT không đọc hết kinh điển nhà Phật nên mới nghĩ rằng đạo Phật còn thiếu, bởi vậy ngài phải tự mình sáng tạo thêm và lập luận một cách phỉ báng rằng đạo Phật vay mượn của đạo khác. Đến đây con càng thấm thía câu nói “ chiếc áo không làm nên thầy tu” và bài học Thầy vẫn dạy “ y pháp bất y nhân”.
  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi đã vì chúng sanh minh định chánh tà.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.
 24. Diệu Viên Nguyên says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Thư gửi các trò 158: “Ảnh hưởng và vay mượn” rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy nhằm minh định chánh tà cho chúng con cùng bạn đọc hiểu. Con hiểu rằng: chỉ có đạo Phật gây ảnh hưởng tới đạo khác và bị các đạo khác vay mượn, chứ không có chiều ngược lại, vì trí huệ tánh không là tinh tuý chỉ riêng đạo Phật mới có.
  Con cũng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh comment của các đạo huynh, đạo hữu.
  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn khỏe mạnh và trường thọ để giảng Pháp cho chúng con và chúng sanh.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 25. Mật Tuyết Hoa says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con xin hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tụê của Thầy qua bài viết này.
  Con nguyện cầu sức khỏe và sự trường thọ đến Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Nguyện cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Kính Thầy.

 26. Mật Từ says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Không bàn về tư cách của thiennhan vì qua bài phân tích của huynh Mật Quốc Sanh thì đó đơn giản chỉ là một kẻ chuyên trích dẫn, copy rồi paste chứ thực ra không có tiếng nói riêng nào. Vậy Lê Sỹ Minh Tùng là ai mà luận bàn về Phật pháp? Đây là vấn đề muôn thuở đặt ra với những người lên tiếng “thuyết giảng” rồi “đối luận” trong Phật pháp, nghĩa là ngay từ ban đầu họ đã không nhận thức được mình có đủ tư cách để tham gia hay không. Nếu chỉ để thoả mãn thú vui “tám chuyện” của mình, họ chỉ cần chia sẻ với bà con lối xóm là đủ. Đằng này họ chia sẻ một cách có hệ thống, có quy mô trên diện rộng là những trang web với nhiều Phật tử lui tới, góp phần xây dựng nền tảng quan điểm sai lầm về Phật pháp cho họ. Con nhận thấy đa phần những phân tích của họ thường đi cùng cách viết về lịch sử, xã hội một cách chung chung, có thể cũng để tránh đi những vấn đề tinh yếu giáo pháp, vốn là điều mà họ nắm bắt lỏng lẻo. Đã không có tư cách bàn luận về giáo pháp nhà Phật, lại còn lạc đề, nói không đúng trọng tâm. Những luận điểm như vậy chỉ lừa được những kẻ tư duy nhếch nhác, song ưa thể hiện bản lĩnh “anh hùng bàn phím” như thiennhan mà thôi. Con cũng đồng cảm với Đạo huynh Mật Thuỷ rằng trước đây con rất bức xúc khi thấy ai đó cho rằng Đạo Phật “ảnh hưởng” và “vay mượn” từ các đạo khác. Giờ đây nhờ sự luận giải của Thầy, tâm lý con đã được giải toả. Con rất tâm đắc với cách phân tích đi thẳng vào trọng tâm, thực nghĩa của vấn đề cần giải quyết như cần phải hiểu các từ “ảnh hưởng” và “vay mượn” trước tiên của Thầy. Như Thầy đã dạy :” Ảnh hưởng có nghĩa là đối tượng có gây tác động đến đối tượng chưa có, đằng này đạo Phật có đến 6 thần thông, lẽ nào bị ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn?”. Lẽ nào một học sinh giỏi xuất chúng lại đi nghe theo lời của một học sinh yếu kém để bị nhận điểm zero? Thực ra ngay từ đầu với tư duy xuất chúng, người học sinh giỏi đã không mảy may manh nha ý định đó rồi. Kiểu lập luận hời hợt của LSMT hoàn toàn không có tính thuyết phục, lộ ra quá nhiều sơ hở về học thuật.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của Thầy. Con cầu nguyện thật nhiều chúng sanh có duyên lành đọc được những bài viết của Thầy cũng như các huynh đệ kim cang trên trang mạng chanhtuduy.com.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
 27. Mật Hoàng Mai says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết “ Ảnh hưởng và Vay mượn” Thầy gửi chúng con rồi a. Con hoan hỷ với công hạnh “tác pháp chiếu quang” của vị Thầy. Qua bài này, con hiểu được Đạo Phật không bị ảnh hưởng, cũng không vay mượn từ các đạo khác như Lê Sỹ Minh Tùng và HT Thích Nhật Từ đã nói. Cụ thể là Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Mật Tông chịu ảnh hưởng đạo Bon Pa. Còn HT. Thích Nhật Từ cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục. Điều này thật phi lý, và cả hai người không đưa ra được luận điểm, thánh giáo lượng mà tự ý lập ngôn nên không đáng tin cậy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì Bồ đề tâm mà “tác pháp chiếu quang”, trang bị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên minh định được đâu là chánh, đâu là tà.
  Con tâm đắc đoạn Thầy viết: “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho con bài pháp nhũ lợi lạc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 28. Mật Kính says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con thế nào là ” Ảnh hưởng và vay mượn” .Con tán thán luật giải của Thầy rằng ‘ trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới, thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điển ở đạo khác?” , trí tuệ đạo Phật cao siêu là vậy thì tại sao lại còn vay mượn của các đạo khác “ Trong khi đó kinh văn Đức Phật gồm 12 tạng, nếu số lượng ấy đọc liên tục không ngừng nghỉ, sẽ mất thời gian hơn cả một kiếp người “ , với số lượng kiến thức đố sộ như vậy thì con cảm thấy hoang mang khi nói đạo Phật còn vay mượn các đạo khác .Đạo Phật chỉ mang lại tri kiến giải thoát rốt ráo, là con đường duy nhất để thoát khỏi luân hồi sinh tử mà các ngoại đạo đều phải khuất phục trước giáo lý sâu sa của đức Phật . Đức Phật là bâc toàn giác, là bậc chứng đắc Ngài đã nhìn rõ thấy sáu nẻo luân hồi thì làm sao nói đạo Phật đi vay mượn “thuyết luân hồi của Bà La Môn” được, vây mới thấy dù mang danh là tiến sĩ đi chăng nữa thì có lẽ bằng cấp ấy chỉ là nguyên tố thô không thể đánh giá một chút giá trị tinh tế ông Thích Nhật Từ chỉ mang danh là tiến sĩ giấy.
  Qua bài viết của Thầy con hiểu thêm về vấn đề thần thông, tất cả thánh giả, thánh tăng đạo Phật đều có đấy đủ lục thông thì không thể nào ảnh hưởng thần thông của đạo Bôn trong khi đó các đạo khác bị tác hại của thần thông mê hoặc, coi trọng thần thông như hô mưa, gọi gió… mà đắm chìm cả kiếp người quý báu để “ công phu” tu luyện thần thông thì kế quả được gì ? hay chỉ là kiếp long đong trong lục đạo luân hồi. Trong khi đó đạo Phật là đạo trí tuệ, giác ngộ thì chỉ dành thời gian để Văn, Tư, Tu để có tri kiến giái thoát rốt ráo.
  “Có một câu chuyện để chứng minh là Đức Phật không dùng thần thông khi vị đạo sĩ lướt trên mặt sông qua nhanh bờ bên kia ngay trước mắt Đức Phật. Khi vị nay dương dương tự đắc, Đức Phật hỏi:
  – Mất bao lâu ông mới học được pháp thuật này?
  – Ba mươi năm…
  – Thế thì uổng phí quá, tôi không cần gắng sức 30 năm, chỉ cần trả 3 xu là có thể nhờ người lái đò đưa qua sông, còn thời gian khác tôi chuyên tâm tu tập Giải thoát.”
  Thật là tai hại thay cho Lê Sý Minh Tùng bị ảnh hưởng bởi danh lợi , luôn tin theo tâm ý của mình khi đưa ra những luận điểm, luận chứng khi “ phê bình “ giáo pháp Mật tông mục đích chỉ khoe khoang kiến thức, để tự đánh bóng cho bản ngã của mình , nâng tầng kiến thức của mình lên cao. Hòa thượng Tuyên Hoá có đưa ra sáu tiêu chuẩn để phân biệt hạng tà tri tà kiến: 2- Để ý xem họ có tự “đánh bóng” cho họ không? Họ có tự mình xưng tán không? khoa trương mình không? 3- Họ có hạ giá người khác để đề cao thân phận của họ không? Đối với những hạng này, chẳng cần hỏi cũng biết, nhất định là hạng tà tri tà kiến. Vậy thì ông Lê Sý Minh Tùng thuộc hạng người nào thì ông cũng đã biết rõ khi đã tự vạch áo cho người xem lưng??
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh sớm đạt được giác ngộ .
  Om ma ni padme hum!
 29. Mật Chi says:
  Kính bạch Thầy
  Con tán thán công hạnh của Thầy đã luận giải hai cụm từ “ảnh hưởng “và “vay mượn “,trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ ,tính dân tộc, tính thời đại vì tri kiến giải thoát là nền tảng giác ngộ tứ diệu đế, nếu ngược lại là bất chánh đạo
  Đạo Phật hơn 96 ngoại đạo về trí tuệ tánh không thoát khỏi sinh tử luân hồi thì làm sau đạo phật lại đi “vay mượn “thuyết địa ngục của ngoại đạo, đều này là một sự phỉ báng giáo pháp của Đức Phật và các bậc trưởng lão một cách nghiêm trọng
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngô
  Con xin cầu nguyện sức khỏe của vị Thầy và Cô vì sự nghiệp hoàng dương chánh pháp
  Om ah hum
 30. Mật Hồng Liên says:
  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
 31. Mật Hoàng Hạ says:
  Kính Bạch Thầy,
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy qua bài viết “ Ảnh hưởng và Vay mượn”. Qua sự luận giải chi tiết của Thầy, con hiểu được Đạo Phật với tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp” không bị ảnh hưởng, cũng không vay mượn từ các đạo khác như Lê Sỹ Minh Tùng và HT Thích Nhật Từ đã lập luận một cách khinh suất, không luận cứ, luận chứng. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã trang bị trạch pháp nhãn, tri kiến Phật pháp để chúng con thấu hiểu bản chất của vấn đề cũng như đồng không thể nhầm lẫn thành vàng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp giáo hóa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!
 32. Mật Phụng says:
  Mô Phật!
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” và những commet của các Đạo huynh, huynh, đạo hữu rồi . Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi trạch pháp nhãn cho chúng con.
  Con cũng hoan hỷ tán thán thiện của huynh Mật Quốc Sanh dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh đúng theo quỹ đạo chánh Pháp mà vị Thầy đã dạy. Con cảm tạ Thầy đã dạy cho chúng con thêm một bài pháp quý báu .
  Những tà sư sẽ chịu luật nhân – quả mà mình đã gieo.
  Con xin cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy ,Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Nguyện cho ngọn đốt trí tuệ được thắp sáng muôn nơi.
  Om mani padme hum.
 33. Mật Đạo Pháp says:
  Mô Phật,
  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy trong thư gửi gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN”.
  Khi được đọc những lời phân tích thấu đáo của vị Thầy về những sơ hở trong lập luận của LSMT và Thích Nhật Từ, giúp con nhận ra rằng: “Nói nhiều, nói hay chưa chắc đã đúng chánh pháp Phật đà”

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh !
  Con nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om ma ni pad me hum !

  • Chánh Tri says:

   Đúng vậy!

   • Mật Đạo Pháp says:
    Mô Phật!
    Kính bạch Thầy !
    Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm đến con
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vi lợi lạc cho chúng sanh!
    Om Ah Hum!
 34. Mật Chánh Tấn says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ lời Thầy chỉ dạy ạ.

  Qua bài viết này, con hiểu được rằng những lời của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ nói ra, những nhận định của hai vị này nêu ra đều không có một chút luận chứng, luận cứ nào để chứng minh cho tính chính xác cho những nhận định mà hai vị đó nêu ra. Từ đó có thể nói những lời mà hai vị đó nói ra đều không có căn cứ và chưa đáng tin cậy.
  Có chăng chính họ đang “vay mượn” những lời nói, kiến thức của nơi khác để nói ra những điều mà chính họ chưa lần nào thực nghiệm. Liệu Lê Sỹ Minh Tùng đã từng đến Tây Tạng để xác minh được cuộc sống tâm linh của người dân Tây Tạng như thế nào chưa? Và nếu từng có đến thì đã gặp ai, nghe ai nói đến, đã quay, đã chụp và trải nghiệm cuộc sống tâm linh của người dân Tây Tạng chưa? Và nếu có thì hình ảnh hay các phim chụp đâu? Thực sự “Niềm tin” chỉ nghe mà chưa “thực nghiệm” là một “Niềm tin chưa đầy đủ”. Đạo Phật là đạo tự giác ngộ, tự giải thoát bản thân. Và người “học” thì luôn cần đi đôi với “hành”. Nếu chỉ vì biết chút thông tin chưa thực nghiệm, chưa có sự chứng minh rõ ràng mà đã nêu, e rằng cuộc sống xã hội cũng như cuộc sống tâm linh của người dân sẽ bị đảo lộn, không phân biệt được đâu là chánh, đâu là tà. Mong rằng hai vị Lê Sỹ Minh Tùng và Thích Nhật Từ sẽ hiểu và cẩn thận hơn khi đưa ra bất kỳ nhận định nào về Phật học.

  Con cảm tạ lời Thầy, bài viết này là một lời nhắc nhở lại cho con cần phải biết rõ, hiểu rõ ngọn ngành sự việc trước khi đưa ra bất kỳ nhận định nào đúng như lời dạy của thánh tăng Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh giấc với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 35. Mật Quốc Sanh. says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được những luận giải của Thầy về tri kiến xấu ác của những kẻ cho rằng đạo Phật “chịu ảnh hưởng” hay phải đi “vay mượn” từ ngoại đạo. Con đã hiểu thêm rằng đạo Phật với nền tảng giác ngộ về Tứ diệu đế mà ngoại đạo không biết đến, không thấu triệt, với nguyên tố tinh túy đưa chúng sanh thoát khỏi sinh tử luân hồi trong khi ngoại đạo chỉ có những nguyên tố vi tế nhằm định tâm, nguyên tố thô làm hành trang, với phương tiện tối thượng là tứ nhiếp pháp, lục độ ba la mật, với thất thánh tài, bát chánh đạo, 37 pháp hành Bồ tát đạo mà ngoại đạo không thể có được. Vậy sự ảnh hưởng chỉ có thể lan tỏa theo chiều từ “có” sang “không có”, từ “nhiều” sang “ít”, từ “thấu triệt, tối thượng” sang “không thấu triệt, chưa rốt ráo”, làm sao lại có lối ngược đường như Lê Sỹ Minh Tùng 4 lần nhắc đến từ “ảnh hưởng” được?

  Lại nữa, con tự hỏi rằng liệu có tỷ phú nào với tài sản không tính đếm được, với tâm rộng lượng luôn sẵn sàng xả ly, cứu giúp tất cả mà lại đi “vay mượn” người nghèo khó, không có không? Chắc chắn là không! Vậy nên, TS Thích Nhật Từ cho rằng đạo Phật phải đi “vay mượn” từ ngoại đạo thì thật khôi hài, phơi bày tính phiến diện, lộ rõ trình độ tâm linh qua sự “tiền hậu bất nhất” hay đúng cảnh là “nói một đường, làm một nẻo”! Con cũng hy vọng rằng TS Thích Nhật Từ không bị “ảnh hưởng” bởi phiên tả, phiên hữu và cũng chỉ là trong lúc nhất thời, vội vàng, mất tỉnh thức, chánh niệm “vay mượn” tài liệu ở đâu đó mà lên truyền hình thuyết pháp như vậy mà thôi! Tuy nhiên, sau 2 năm không một lần đính chính, trước 2 lần đối luận của Thầy đăng tải trên chanhtuduy.com thì có lẽ sự “ảnh hưởng” đã quá mạnh đến mức chẳng đủ sức kháng cự, hoặc sự “vay mượn” trở thành nợ xấu rồi!

  Con tâm đắc và xin ghi nhớ lời dạy của Thầy, đặc biệt lời khẳng định: “Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài!Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

 36. Mật Thuận Tâm says:
  Kính bạch Thầy!
  con rất hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy với bài viết “Ảnh Hưởng Và Vay Mượn” với lòng từ bi và bằng trạch pháp nhãn Thầy đưa ra những luận chứng luận cứ vạch trần những kẻ mượn đạo tạo trời như Lê Sỹ Minh Tùng, còn tiến sĩ Thích Nhật Từ thì lại nói trong đạo phật thuyết địa ngục là vay mượn hay trong Mật Giáo thần chú cũng vay mượn thật là biết không thấu đáo những điều đã biết phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thánh giáo lượng trong Mật Giáo.
  Đạo Phật là đạo trí tuệ dùng trí tuệ làm nghiệp, Mật giáo cũng là một trong những pháp tu của đạo phật đạt đến giác ngộ đến cảnh giới của giải thoát. Tất cả con người chúng ta đều có nhân quả, nên những ai phỉ báng chánh pháp thì nhân là phỉ báng quả sẽ là địa ngục.
  con rất hoan hỷ tinh thần tác pháp chiếu quang của huynh Mật Quốc Sanh đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng nhằm đả tà xây chánh.
  Cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  om mani padme hum!
 37. Mật Kiên says:
  Kính bạch Thầy!
  “Nhờ” nghịch duyên được dấy khởi từ các quan kiến tà tri của Lê Sỹ Minh Tùng (nói về “ảnh hưởng”) và của TS Thích Nhật Từ (nói về “vay mượn”), đệ tử chúng con có duyên lành được Thầy luận giảng và phân tích về những lỗi sai ấy để luôn được củng cố chánh kiến, đả phá tà kiến.
  Qua đó, con rất hoan hỉ lời Thầy minh định: “Thầy khẳng định rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết?”
  Con cũng rất khâm phục chất “humorous” ý nhị của Thầy: “Riêng đối với ngài Thích Nhật Từ, tôi cũng còn hy vọng rằng ngài bị ảnh hưởng bởi người ghi lại là Phiên tả: Vũ Thị Tuyến. Biên tập phiên tả: Giác Tâm Hỷ, vì họ không phải là ngài, không biết trình độ tới đâu mà phiên tả với phiên hữu? Nghe pháp danh Giác Tâm Hỷ là biết trình độ đặt tên của đạo sư ấy là ai rồi! Đã giác rồi thì đâu còn tâm hỷ, mà là tâm không, tâm tịch lặng mà thuật ngữ Phật gia gọi là “Niết bàn tịch tĩnh”. Ấy thế mới hiểu, người không trải nghiệm tâm linh, không tự mình thực chứng, những sự viết hoặc ghi lại không thể đúng với tâm ý người giảng, nhất là ghi lại pháp thoại của bậc cao tăng.”
  Thật nhẹ nhàng mà vô cùng thấm thía.
  Con kính đảnh lễ cảm tạ ơn Thầy.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và đức tính hổ thẹn.
  OM AH HUM.
 38. Mật Thuận Đức says:
  Mô phật !
  kính thưa bạch THẦY ,
  Con đã đọc xong bài này rồi
 39. Mật Hoàng Tâm says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc thư 158 “Ảnh hưởng” và ” vay mượn” rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán những luận giải của Thầy vì lòng từ bi mà làm rõ những “lập luận vay mượn” của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ, đưa chúng về đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy và Cô.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hum!

 40. Mật Minh says:
  kính bạch Thầy!
  Qua bài này, con hiểu được đạo Phật không hề bị ảnh hưởng bởi đạo khác, cũng không hề vay mượn giáo pháp của đạo khác.
  Con kính đảnh lễ Thầy.
 41. Mật Nhi says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con hiểu đạo Phật không vay mượn và ảnh hưởng đạo nào khác cả, chỉ có những đạo khác ảnh hưởng từ đạo Phật mà thôi.
  Con kính đảnh lễ Thầy!
 42. Mật Nhuận Quang says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã “tác pháp chiếu quang”. Con cảm tạ Thầy từ bi đã khai thị cho chúng con hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị “ảnh hưởng). Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 43. Mat Kha Phuc says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ đọc bài viết này.
  Con đảnh lễ Thầy từ bi, trí tuệ đã khai thị cho chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất ca chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om mani padme hum!
 44. Mật Huấn says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ với những luận giải của Thầy! Thật là một bài Pháp lợi lạc cho chúng con, bạn đọc hữu duyên và các trang web về Phật giáo.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum!
 45. Mật Tuệ Tín says:
  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc “Thư gửi các trò 158 : ảnh hưởng và vay mượn”. Qua luận giải của Thầy, lập luận tà kiến của Lê Sỹ Minh Tùng, tiến sỹ Thích Nhật Từ đã quá rõ ràng. Con mong rằng bạn đọc cũng như bất cứ người tu nào còn hoang mang, nghi ngờ về giá trị cao quý của đạo Phật đọc được bài viết để giữ vững niềm tin.

  Nói qua về hai nhân vật này có rất nhiều điều “lạ”. Trong khi “cư sỹ Lê Sỹ Minh Tùng” là người vô hình trên văn đàn thì tiến sỹ Thích Nhật Từ lại có sở thích “tự vả vào mặt mình” qua các minh chứng “tiền hậu bất nhất” :

  + Nhận định không có ma nhập nhưng khoe khoang đã trị ma nhập trên 20 năm.
  + Cho rằng thần chú đạo Phật vay mượn từ đạo Bà la môn nhưng lại soạn Nghi thức Đại Bi Thập chú, trên trang web daophatngaynay.com còn đăng bài về chú Dược sư, Vãng sinh Tịnh độ thần chú chân ngôn,…
  + Phủ nhận ngoại cảm trong khi trước đó thì tung hô, ca ngợi.
  + Nói rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo để nhằm mục đích giáo dục trong khi trang daophatngaynay lại đăng phẩm Địa ngục trong kinh Pháp Cú (có thể nói là kinh Phật gốc theo nhận định của ngài tiến sỹ) : http://www.daophatngaynay.com/vn/kinh-dien/pali/10450-kinh-phap-cu.html

  Một người xảo ngôn vọng ngữ, gieo rắc tà kiến, phỉ báng Phật pháp thì đích thị là tà sư dù mang danh Thượng Toạ hay tiến sỹ Phật học.

  Con xin tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, giúp cho con thấy được rằng “cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác…”

  Cầu mong Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 46. Mat Hoang Van says:
  Con kính bạch Thầy.
  con xin cảm tạ công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, giúp cho con thấy được rằng đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng từ đạo khác.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.
 47. Đoàn Việt Huyền says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc bài này.
  Om Mani Padme Hum.
 48. Mật Hảo says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh “tác pháp chiếu quang ” của Thầy qua thư 158:” ảnh hưởng và vay mượn”.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy , Cô.
  Cầu mong chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum
 49. Bùi Văn Tân says:
  Thưa Thầy con đọc bài này rồi a.Om Mani Padme Hum.
 50. Mật Tuyết Lan says:
  Kính Bạch Thầy!
  con đã đọc xong bài viết này
  Om Mani Padme Hum .
 51. Mật Tất Kiểm says:
  Kính Bạch Thầy .
  Qua luận giải sâu sắc và những minh chứng xác thực con đã nhận thấy “bộ mặt” tiền hậu bất nhất của tà sư và hơn thế nữa giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh của Mật Gia Song Nguyễn .
  Cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô .
  Cầu cho chúng sanh hạnh phúc với thành tựu Phật tánh .
  OM AH HUM !
 52. Mật Thái Dương says:
  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài giảng này.

  Những quan kiến xấu ác của Lê Sỹ Minh Tùng về Phật giáo Tây Tạng cũng như vấn đề về thần thông đã được Thầy minh định rõ ràng.
  Bên cạnh đó, nhờ những lời giảng của Thầy mà con hiểu thêm rằng lập luận của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi khẳng định Đạo Phật “vay mượn” thuyết địa ngục, thần chú của Bà la môn là hoàn toàn sai lầm, là chủ quan, khinh suất. Hơn nữa, lại thêm một sự tiền hậu bất nhất của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi một mặt ông ta khẳng định như vậy, một mặt lại soạn Đại bi thập chú cho Phật tử các chùa tụng niệm. Quả là điều hết sức ngán ngẩm. Thế mới biết trình độ tâm linh không thể đo bằng học hàm học vị thế gian.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi giảng cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum.

 53. Mật Kỳ Duyên says:
  Thưa Thầy con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh có được hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Tích says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum.
 55. Mật Hồng Tuyến says:
  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy.
  Cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp soi rọi khắp muôn nơi.
  Om Mani Padme Hum.
 56. thanh thúy says:
  Thừa thầy,
  Con đa đọc xông bài này rồi ah
  Cho con thiêm bai học nữa
  Con cầu nguyện cho súc khỏe và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc cua chúng sanh
  Om ah hùm
 57. Nguyễn Thị Diễm Tình says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ
 58. Mật Nghiêm Giác (Đoàn Nghĩa) says:
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài giảng này rồi ạ
  Con hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy. Đạo Phật là 1 đạo siêu việt, là đạo giải thoát chỉ có ảnh hưởng tới các đạo khác chứ không thể có chuyện bị ảnh hưởng được
  Con cảm ơn Thầy đã dùng trí tuệ của mình giảng dạy cho chúng con được biết
  Om mani padme hum
 59. Mật Ngộ Tánh says:
  Kính Bạch Thầy,

  Com cảm tạ Thầy đã từ bi luận giải những sai lầm về Phật pháp của Lê Sỹ Minh Tùng và TS. Thích Nhật Từ cho chúng con. Thông qua luận giải của Thầy con hiểu thêm được nhiều điều về Phật pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Tuệ Phúc says:
  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này ạ!
 61. Trần Quốc Toản says:
  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ .con cảm Tạ Thầy đã từ bi giảng một bài pháp thật là lợi lạc.
  Cầu Nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho mọi chúng sinh,thành tựu niềm hạnh phúc của Phật tánh
 62. Mật Đức Tuệ says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này rồi ạ !
  Qua sự minh định của Thầy , con càng thấm thía hơn nếu chưa đắc thánh quả thì không thể phán bừa . Và rằng muốn giáo hóa chúng sinh cần phải có phương tiện , mà phương tiện phải lưu xuất từ yếu tố tinh túy giải thoát thì mới có công năng hóa độ cho người .
  Con cảm tạ ơn Thầy .
  Nguyện cho tất cả đều thấm đẫm hồng ân Tam bảo
  Om Mani Padme Hum .
 63. Mật Địa Cát says:
  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
 64. Kính Bạch Thầy
  Con là là Đệ tử Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến). Con đã đọc qua Thư gửi các trò 158: “Ảnh hưởng và vay mượn” rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán thiện hạnh của Thầy đã luận giải cho con hiểu được” ảnh hưởng và vay mượn”. Đạo Phật không bị ảnh hưởng hay vay mượn bởi đạo khác vì trí tụê tánh không là tinh tuý không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo. Dùng sự kém hiểu biết của mình như Lê Sỹ Minh Tùng và Tiến sĩ Thích Nhật Từ” để cuồng ngôn vọng ngữ mang những quan điểm tà kiến đi sai lệch quỹ đạo chánh pháp chứng tỏ sự hiểu biết mà không thấu đáo như nhầm lẫn đồng là vàng. Đây là một sự thất bại tầm trọng.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh
  Om mani padme hum

 65. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy!!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

 66. Vũ Thị Minh Nguyệt says:

  Kính bạch Thầy,

  con đã đọc thư gửi các trò 158. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và đức hạnh của Thầy. Con cảm ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu và thấy được sự vi diệu của Phật pháp, không vay mượn hay ảnh hưởng từ bất cứ đạo môn nào. Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sinh.

 67. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này cùng các comment của các đạo huynh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự truờng thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 68. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy Cô.
  Om Mani Padme Hum

 69. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Còn đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Nhờ Thầy từ bi tác pháp chiếu quảng Lê Sỹ Minh Tùng mà con thêm hiểu cặn kẽ từng câu chữ cho đúng bản chất sự vật hiện tượng. Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi ích chúng sinh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om manila padme hum.

 70. Kính thưa Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi.
  Cầu nguyện cho nổi đau của tất cả chúng sanh được lắng dịu.
  Om mani padme hum.

 71. Kính  Bạch  Thầy .

  Con  đã  đọc  xong  bài  thư  gửi  trò  158; ẢNH  HƯỞNG  Và  VAy  MƯỢN  con  cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  luận  giải  sâu  sắc  cho  chúng  con  hiểu

  Con  thành  tâm  cầu  nguyện  Thầy  Cô  trụ  thế  lâu  dày   để  ngọn  đuốc  chánh  pháp  được  soi  sáng  muôn  nơi  .

  Cầu  nguyện  cho  tất  cả  chúng  sanh  tỉnh  thức   với  trạng  thái  giác  ngộ  .

  Om  mani  padme   Hum  .

 72. Mật Giác Đức says:

  Con thưa Thầy Cô
  Con hoan hỷ đọc thư gửi các trò 158″, ẢNH HƯỞNG, và VAY MƯỢN” rồi ạ! Con xin tán thán thiện hạnh đả ta xây chánh của Thầy, đã luận giải sâu sắc về “ảnh hưởng và vay mượn” qua đó chúng con hiểu được Đạo Phật không bị ảnh hưởng bởi những gì mà Tiến sĩ TNT và Lê Sỹ Minh tùng đã nói! Mà chính tiến sĩ TNT và Lê sỹ Tùng Minh, đã thêu rết thêm làm ảnh hưởng đến Đạo Phật một cách nghiêm trọng! Con cảm tạ ơn Thầy đã vạch bộ mặt rởm và chình độ Phật học của Tiến sĩ TNT và Lê sỹ Tùng Minh! Những kẻ đội lốt tu hành! Như TNT với Lê Sĩ Tùng Minh! Mới là những kẻ bị ảnh hưởng đến danh lợi, cuộc sống thế tục, bị quấn theo ngọn gió Bát Phong,
  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padmehum

 73. Vũ Hà Trang says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Như Pháp ạ.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu cho chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 74. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài viết rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 75. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om mani padme hum!

 76. Hà Giang (Hải Phòng) says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài ” Ảnh hưởng” và ” vay mượn “.

  Trước những luận điểm cho rằng Đạo Phật bị “ảnh hưởng” bởi thần thông từ đạo Bôn  của Lê Sỹ Minh Tùng và đi “vay mượn” thuyết địa ngục, hoặc cảnh địa ngục của Bà la môn giáo nhằm mục đích giáo dục cho kẻ ác phải hướng thiện, vì họ thấy quan tài mà không đổ lệ của Tiến sĩ Thích Nhật Từ khiến con không khỏi khởi sinh phẫn nộ với họ.

  Đức Phật, ngài là bậc toàn giác, sau khi đắc chánh quả, ngài nhìn thấu được rằng con người chúng ta sau khi chết đi sẽ thác sanh vào 6 con đường ( địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, người, thần, trời ). Vậy Địa Ngục là cảnh giới mà Đức Phật đã nhìn thấy, và Địa ngục là có thật. Đã là điểu có thật thì hiển nhiên là không thể đi  “vay mượn” từ giáo pháp khác được. Tiến sĩ TNT đã mang họ Thích của Đức Phật, mang danh người con Phật, nhưng lại nói ra những điều phỉ báng giáo Pháp của Ngài, luật tắc nhân quả sẽ chờ tiến sĩ bởi gieo gió ắt gặp bão.

  Con vẫn nhớ trong bài ” Văn hóa tâm linh – thư gửi các trò số 28″ Thầy có viết ” Trong thời kỳ mạt pháp, như tiên tri của Đức Phật trong kinh ” Pháp tận diệt”, ma quân đội lốt nhà sư nhiều như cát sông Hằng, chúng thuyết kinh Phật mà âm thầm lén lút làm điều tà vạy”. Nhờ nương tựa nơi Bậc thiện tri thức là vị Thầy, chúng con sẽ không còn bị ảnh hưởng bởi những thế lực ma quân đội lốt nhà sư chuyên làm điều tà vạy đó nữa. LSMT và TNT đã đi vào con đường tà đạo, và tội phỉ báng Chánh Pháp do tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả sẽ gieo duyên ác cho họ, gieo nhân nào ắt sẽ gặp quả đó.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài này để trang bị cho chúng con những kiến thức giúp chúng con nhận biết và tránh xa được những thế lực tà đạo luôn đang tâm phá hoại Chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho thật nhiều người có thể đọc được bài viết này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum

   

 77. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy..!!!
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường Thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch thầy !
  con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om ma ni padme Hum

 79. Mật Quang Trí says:

  Kính thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con  cầu nguyện sức khỏe trường thọ của thầy cô, Vì lợi lạc của chúng sanh .

  Om mani padme hum

 80. Mật Tấn Pháp says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ah
  Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Om Mani Padme Hum .

 81. Mật Liễu Anh says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài rồi ạ
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh
  Om mani padme hum !

 82. Mật Ấn says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy và cô
  Om mani padme hum

 83. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài giảng,con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 84. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con hoan hỉ và tán thán bút pháp của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sĩ Minh Tùng và TS Thích Nhật Từ. Qua luận giải của Thầy con hiểu trí tuệ đạo Phật là siêu diệu, đạo Phật lấy trí tuệ để đạt giải thoát khỏi sinh tử luân hồi. còn các đạo khác thì không như vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con đọc bài Pháp sâu sắc và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 85. Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc hết bài rồi ạ, con vô cùng cảm tạ Thầy đã từ bị khai thị cho chúng con biết nhiều hơn về đạo Phật.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum!

 86. Mật Thanh Quang says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con xin cảm tạ Thầy đã chỉ dạy cho con đạo Phật có 6 thần thông, không bị ảnh hưởng bởi bất cứ điều gì và đạo Phật cũng không vay mượn từ các đạo khác. Những người đưa ra luận điểm chủ quan đang phạm phải những sai lầm vì họ đã tự tin vào chính mình.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 87. Mạc Thị Duyên says:

  kính bạch Thầy!

  con là Mật An Duyên(Mạc Thị Duyên)

  con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang trên những luận điểm thiếu căn cứ,hiểu biết,tin vào tâm ý mình mà đưa ra những tà kiến sai lệch trái ngược với quan kiến đạo phật. theo những gì con hiểu và học được từ sự chỉ dạy của vị Thầy thì đạo phật là một con đường thẳng chân chánh hướng tới sự giác ngộ tối thượng mà ngoại đạo không thể có được

  con cầu nguyện Thầy cô trường thọ lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch thầy

  Con Mật Liễu Thuận hoan hỷ và tán thán công hạnh, trí tuệ của Vị Thầy khi đọc bài viết này . Con cảm ơn thầy đã từ bi luận giải cho chúng con biết và hiểu được rằng Đạo Phật sẽ không bao giờ bị ảnh hưởng bởi các đạo khác

  Cau nguyện thầy luôn mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 90. Mật Tường Niệm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc Thư gửi các trò 158: “ẢNH HƯỞNG” VÀ “VAY MƯỢN” rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giải và phân tích cho con những luận điểm thiếu căn cứ, thiếu tính chính xác, quá tự tin vào tâm ý mình của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ. Hành động của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ chẳng khác nào phỉ báng chánh pháp, gieo rắc tà kiến cho chúng sanh, nhân quả lẽ nào lại bỏ qua cho họ?

  Con cầu nguyện cho sự trụ thế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có ý thức khiêm tốn và hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 91. Mật Tự Tâm says:

  Kính bạch Thầy !

  Con vô cùng hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy,đã từ bi

  luận giải cho chúng con

  con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và trụ thế nâu dài ạ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc

  của Phật tánh.

  Om mani Padme hum.

 92. Mật Vĩnh Nguyên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc thư gửi các trò 158: Ảnh Hưởng và Vay Mượn

  Qua phân tích của vị Thầy giúp chúng con hiểu rõ hơn về chánh pháp phật đà. Những lời lẽ không có căn cứ sẽ không thể làm ảnh hưởng đến chánh pháp được.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 93. Lê Thịnh says:

  Kính bạch Thầy !

  Con Mật Tuệ Viễn con hoan hỷ, tán thán công đức của Thầy khi đọc bài viết này . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ va minh định đâu là Chánh, Tà . Con rất tâm đắc với luận giải và Thầy đã khẳng định :”Cốt tuỷ đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh tuý, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất…”

  Con hiểu rằng đạo Phật là đạo trí tuệ dùng trí tuệ làm nghiệp, Mật giáo cũng là một trong những pháp tu của đạo Phật đạt đến giác ngộ để giải thoát mà ngoại đạo không bao giờ có được .

  Con rất hoan hỷ với đạo huynh Mật Quốc Sanh đã tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng nhằm đả tà xây chánh.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn khiêm tốn và ý thức hổ thẹn .

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 94. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 95. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho cho con hiểu rõ hơn đâu là chánh tà trong đạo Phật. Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ là những người đã gieo rắc tà kiến phỉ báng chánh pháp ắt sẽ nhận được quả báo vì gieo nhân tà đạo.

  Con cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy từ bi gia hộ cho chúng đệ tử luôn tinh tấn tu tập theo chánh kiến.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thây Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Thư gửi các trò 158: ẢNH HƯỞNG và VAY MƯỢN” rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

 98. Mật Sơn Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Con Mật SƠn Tâm (tùng lâm) đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 99. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh. 

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om mani padme hum.  

 100. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah con rất hoan hỉ với công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang dành cho Lê Sỹ Minh Tùng và Thượng tọa Thích Nhựt Từ con mông rằng  những lời  Thầy luận giải hai người đó sớm ngày tĩnh thức con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hùm

 101. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc thư gửi các trò 158 : ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN .

  Con tán thán công hạnh vị Thầy tác pháp chiếu quang đến TT TNT  cùng Lê Sỹ Minh Tùng . Con không thể lào hiểu được một người mang học vị tiến sĩ Phật học mà lại phát ra những lời rằng “đạo Phật vay mượn của ngoại đạo” . Trí huệ đạo Phật hơn hẳn 96 ngoại đạo đương thời mà họ nằm gai nếm mật củng không thể đạt tới được và chỉ có đức Phật mới chỉ ra con đường giải thoát thì tại sao lại gọi rằng đạo Phật đi vay mượn của ngoại đạo , kẻ nghèo thì mới phải đi vay mượn của người giàu chứ ai đâu giàu có sài không hết lại đi vay mượn .

  Con tâm đắc nhất với đoạn “Thầy khẳng định cốt tủy của đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng , chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ chưa bao giờ chịu ảnh hưởng từ các đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy , không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo , củng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian , khí hậu, môi trường ở dạng vật chất .

  Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời , và sau này củng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo ( lục độ ba la mật ) , lại đề cao ( tứ nhiếp pháp ), ngoài ra đã được trang bị ngũ minh ( y phương minh , công xảo minh , thanh minh , nhân minh , nội minh ), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết”.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài , con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 102. Mật Văn Pháp says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài , con cầu nguyện sức khỏe cho Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 103. Mật Thuận Nguyên says:

  Kianh bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 104. Mật Xuân Tưởng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy, con tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác   Pháp chiếu quang đến Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ. Qua bài viết con hiểu được rằng trí tuệ Đạo Phật hơn hẳn 96 ngoại đạo đương thời và chỉ Đạo Phật mới chỉ ra con đường giải thoát. Không có chuyện Đạo Phật bị ảnh hưởng hay phải vay mượn giáo lý từ bất cứ ngoại đạo nào mà Đạo Phật mới tạo ảnh hưởng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum

 105. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải giúp chúng con thấy rõ sai lầm trong lập luận của Lê  Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua bài viết của Thầy con đã hiểu được rằng cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp quý báu.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 106. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 107. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 108. Lan Trần says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ. Bài viết là hồi chuông cảnh tỉnh đối với những giảng sư không hành thâm giáo pháp nhưng thuyết giảng tùy tiện,  nói một đằng,  làm một nẻo. Hành vi của họ hồ đồ tựa như kẻ nói lời hai lưỡi,  còn nguy hiểm cả mũi giáo sắc nhọn. Con cầu nguyện cho họ sớm thức tỉnh gia tài tàm,  quý,  nếu không sẽ chẳng khác gì đám ma thờ Phật.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 109. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 110. Kính Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi khai thị  cho chúng  con hiểu

  Con xin cầu  nguyện  cho sức khỏe  và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả  chúng  sanh thức  tỉnh  với  trạng  thái  giác  ngộ

  Om mani padme hum

 111. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến tiến sĩ Thích Nhật Từ và ông Lê Sỹ Minh Tùng. Bằng những luận chứng luận cứ sắc đáng, vị Thầy đã minh chứng được quan kiến chủ quan, xấu ác của ông Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ khi cho rằng đạo Phật bị ảnh hưởng và vay mượn từ ngoại đạo. Qua đó con hiểu được không phải cứ có bằng cấp học vị, không phải viết hay nói giỏi có thể bảo chứng cho những quan điểm trật lất , không tri hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp thì chỉ là tà kiến, tà tư duy. Như mũi giáo có nhọn, có gây ra thương tích thì chỉ ảnh hưởng đến một kiếp ngắn ngủi này. Nhưng lời “nói lời hai lưỡi” ảnh hưởng đến bản thân và người nghe không chỉ một kiếp mà nhiều kiếp về sau chỉ vì “tự tin vào tâm ý mình khí chưa đắc thánh quả” và như  lời nhắc nhở của thánh tăng Gampopa trong 14 thất bại trầm trọng  “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đao bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Con cám ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và an tịnh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 112. Kính Bạch  Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, lúc còn tại thế Đức Phật là người đầu tiên tìm ra con đường giải thoát và trở thành Bậc giác ngộ, trong khi 96 ngoại đạo vẫn còn trôi lăn với pháp môn của mình. Ngài đem giáo pháp giáo hóa cho chúng sanh trong đó có tu sĩ ngoại đạo. Như vậy cho thấy đạo Phật có sức ảnh hưởng lớn đến các ngoại đạo với chân lý tối thượng là “Tứ diệu đế”.

  Đức Phật là bậc toàn giác có đầy đủ sáu thần thông trong ” Lậu tận thông” là thần thông mà ngoại đạo không bao giờ  đạt được vì thiếu đi trí tuệ tánh không, trong khi đó đạo Phật ở các bậc thánh đức đều đạt được với một minh chứng thời Dức Phật là Ngài tôn giả Mục Kiền Liên được tôn xưng là “đệ nhất thần thông” không ít lần dùng thần thông đưa kẻ mê về giác.

  Qua đó cho thấy luận điểm của Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng đạo Phật bị ảnh hưởng lâu đời của đạo Bon Pa để lại là không có căn cứ, chỉ nói suông theo tâm ý của mình trong đạo Phật gọi là tà tư duy  “tin theo tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om mani Padme Hum.

 113. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của vị Thầy đã từ bi luận giải với những luận cứ, luận chứng rõ ràng, chỉ rõ ra những sai sót của Lê Sỹ Minh Tùng, và tiến sĩ Thích Nhật Từ khi mà hai vị này tự ý lập ngôn, đưa ra những lời nói mang tính phỉ báng chánh pháp.

  Tất cả những lời nói, luận điểm của hai vị này đều không hề có bất kỳ dữ kiện, luận cứ, luận chứng nào để chứng minh cho lời nói của họ, đi ngược lại với lời khuyến cáo của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương: “Đừng tin vào tâm ý chủ quan của mình khi chưa đắc Thánh quả”. Không biết rằng mục đích chính của hai vị này là gì khi mà đều cho rằng đạo Phật phải “vay mượn”, “bị ảnh hưởng” từ đạo khác trong khi trí tuệ đạo Phật siêu việt và chính bản thân Đức Phật là một minh chứng rõ ràng khi Ngài vượt qua tam giới, thoát khỏi luân hồi sinh tử, mở ra con đường giải thoát cho chúng sanh đi theo.

  Nếu như Lê Sỹ Minh Tùng đưa ra những lập luận khinh suất, thiếu căn cứ dưới góc nhìn thiếu xót của ngoại đạo (vì không thấy xưng pháp danh) thì tại sao tiến sĩ Thích Nhật Từ là tăng sĩ tu tập Phật pháp, lại đưa ra những luận điểm thiếu luận cứ, luận chứng, không hề theo bất kỳ quan kiến Phật môn, Thánh giáo lượng nào cả. Qua đó, con hiểu được rằng không nên nhìn vào hình thức bên ngoài, những danh hiệu hào nhoáng bên ngoài mà nhận định, mà thay vào đó tất cả cần được soi chiếu dưới lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp cảnh tỉnh chúng sanh, bạn đọc hữu duyên. Mong rằng các bạn đọc hữu duyên sẽ cẩn thận để không bị rơi vào lời nói u mê của những kẻ tà sư, những kẻ tự ý lập ngôn, khinh thường luật Nhân – Quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 114. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết: “Đạo Sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả lưỡi giáo” của Thầy rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy từ bi đã tác pháp chiếu quang bác bỏ những luận điểm sai trái của ông Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sỹ Thích Nhật Từ. Từ đó Thầy khẳng định: “cốt tủy của đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi những đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời và sau này còn hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba La Mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh).
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã minh định chánh kiến để chúng con thêm hiểu về sự ưu việt, vi diệu của giáo lý Phật Đà, từ đó củng cố niềm kiêu hãnh thiêng liêng khi được là Phật tử, không như vị Tiến sỹ Phật học nào đó cho rằng giáo lý Phật Đà phải “vay mượn” hay “chịu ảnh hưởng” từ ngoại đạo.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 115. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con hoan hỷ đọc lại bài viết này. Con tán thán vị Thầy đã chỉ ra sai lầm của nhiều người, như Lê Sỹ Minh Tùng, hay TT. Thích Nhật Từ khi cho rằng đạo Phật phải đi “vay mượn” các tôn giáo khác. Mới đây, con tìm thấy trong tác phẩm “Vì sao Phật Giáo suy tàn tại Ấn Đ”ộ của D.C. Ahir có nói rằng:

  “Để đối đầu tương xứng với Phật Giáo, Ấn Độ Giáo đã sớm tiến hành việc sửa đổi và tự biến dạng. Về việc nầy họ đã vũ trang hệ thống của họ bằng những tính chất tốt đẹp của Phật Giáo cả trong lý thuyếtthực hành. Trong tiến trình cải cách nầy, người Ấn Độ Giáo tiếp nhận lý tưởng Bất Sát (Ahimsa) và từ bỏ việc tế súc vật; và cũng bắt đầu tổ chức theo cách thức trong các tu viện Phật Giáo. Xa hơn, để chấm dứt việc đấu khẩu lâu dài và khó khăn để giành phần thắng của những tín đồ của hai tôn giáo, Đức Thích Tôn được họ đặt vào trong các thần Ấn Độ Giáo, như là một Hóa Thân (Avatara) của thần Vishnu.”

  “Không chỉ vậy, những người thờ thần Shiva tiếp thâu những yếu tố tu việnchiêm nghiệm của Phật Giáo, và những người thờ thần Vishnu tiếp thâu những yếu tố sùng báinhân đạo của Phật Giáo để bảo đảm tính phổ biến trong quần chúng. Những người thờ thần Vishnu còn sửa đổi thái độ của họ về vấn đề hệ thống giai cấp. Họ chấp nhận nó như là một thể chế xã hội, không chuyên chở một sự theo đuổi tôn giáo hay tâm linh nào.”

  Như vậy rõ ràng đúng như lời Thầy dạy, chỉ có đạo Phật ảnh hưởng đến các đạo khác chứ không có chuyện ngược lại. Từ đây có thể thấy những người suốt ngày rêu rao điểm này, điểm kia của đạo Phật là vay mượn thực ra không hiểu gì về sự cao diệu và tinh túy của Phật Pháp. Tiếc thay, nhiều người chưa tìm hiểu đã vội tin theo những tiến sĩ, học giả nửa mùa mà quay sang bài xích các tông phái Phật Giáo, quy chụp bên này, bên kia là ngoại đạo, chỉ có mình là “Gốc”.

  Con cầu nguyện cho bài viết lan truyền để chúng sanh xa lìa những niệm tưởng xấu ác như vậy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Om Ah Hum

 116. Mật Từ Quang says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme hum.

 117. Mật Đăng Tâm says:

   Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỉ tán thán trí huệ vị Thầy vì Bồ đề tâm không ngăn mé đã minh định chánh kiến cho chúng học trò, đệ tử và các bạn đọc hiểu được luận điểm trước sau bất nhất, quan kiến xấu ác của Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng Phật giáo Tây Tạng bị ảnh hưởng của đạo Bon Pa hay thượng tọa tiến sỹ Thích Nhật từ cho rằng đạo Phật phải vay mượn “thần chú”,  thuyết địa ngục, cảnh địa ngục của Bà la môn giáo.
  Con trộm nghĩ rằng, một siêu tỷ phú với hàng loạt dây chuyền sản suất công cụ lao động tối tân, những phương tiện lao động giải thoát diệu dụng thì liệu có phải vay mượn chiếc quốc cùn của một lão nông để vỡ đất? Một siêu tỷ phú lừng danh khắp chốn tam thiên đại thiên thế giới liệu có bị ảnh hưởng bởi phương pháp làm giàu của lão bần nông nghèo rớt hay sao? Con hiểu rằng Đạo Phật là hành trình giác ngộ, là con đường đến thành phố giải thoát vượt khỏi luân hồi sinh tử, vượt xa cả ngàn trùng quan mà ngoại đạo không thể nghĩ tưởng. Khi xưa Đức Phật và các bậc Thánh đức cũng đã nhiếp phục bao tu sỹ ngoại đạo đã đều quy ngưỡng đạo Phật. Đại sỹ Liên Hoa Sanh, sơ tổ Mật Tông Tây Tạng và bao tấm gương các bậc Thánh đức, Thành tựu giả, các bậc giác ngộ cùng bao tác phẩm của trí tuệ siêu việt đang khơi nguồn cảm hứng vô tận và khuyến tấn bao hành giả Mật thừa. Vậy mà một kẻ Lê Sỹ Minh Tùng lại có thể hồ đồ phát biểu Phật giáo Mật tông bị ảnh hưởng bởi đạo Bon Pa, ngoại đạo còn chìm nổi trong luân hồi sinh tử thì quả là phỉ báng Chánh pháp, phỉ báng Mật tông nặng nề, khó tránh khỏi đường ác vô cùng tận.

  Con còn nhớ vị Thầy đã dạy “Một đời người, một câu thần chú”. Thần chú với công năng được mô tả trong nhiều kinh sách Mật giáo, tựu trung với 5 chức năng vi diệu: kính ái, tăng ích, tiêu tai, hàng phục, và đặc biệt là câu triệu, tập trung được những năng lực tinh tế từ vũ trụ, từ cõi giới thù thắng. Vậy mà tiến sỹ Thích Nhật từ lại tự cho rằng đạo Phật phải vay mượn “thần chú” của Bà la môn giáo, con hiểu rằng chỉ trong Phật giáo mới có “thần chú” (thần thông diệu dụng đáng ca ngợi), còn với ngoại đạo thì đó chỉ là thiên chú, tiên chú hoặc quỷ chú mà thôi. Nói là đạo Phật vay mượn “thần chú” ngoại đạo mà sao bản thân ngài tiến sỹ Thích Nhật Từ cũng soạn Nghi thức tụng niệm cho Phật tử đọc tụng hàng ngày, thật trước sau bất nhất.  Tiến sỹ Thích Nhật Từ cũng cho rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục vốn được nhiều đạo đều đề cập đến, đặc biệt trong khi đạo Phật với khối lượng giáo văn, giáo điển đồ sộ lại phải vay mượn thì quả là sự phỉ báng Chánh pháp nặng nề. Đến đây con trộm nghĩ có lẽ ngài tiến sỹ Thích Nhất Từ bị ảnh hưởng và vay mượn nặng ma chú, tà chú, câm nín chú mất rồi nên khi luận điểm của ngài ấy được tác pháp chiếu quang bằng luận chứng, luận cứ rõ ràng mà ngài ấy vẫn im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ. Con hoan hỉ cảm tạ vị Thầy đã viết bài, cho chúng con hiểu và càng khởi lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng được là hành giả chân chính được vị Thầy dẫn dắt đi con đường sáng rỡ ánh quang giải thoát mà đấng Từ Phụ đã tìm ra, con đường chân thật khiến chúng sanh 6 cõi tha thiết hướng về.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc hữu tình.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 118. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu thế nào là “ảnh hưởng” (bị ảnh hưởng). Cũng như trang bị cho chúng con có được “trạch Pháp nhãn” để thấy rõ luận điểm khinh suất ” tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả” , nghiêm trọng hơn là “tiền hậu bất nhất”, không tôn trọng luận những luận điểm của mình trong quá khứ , sẵn sàn chối bỏ mà không có một lời đính chính, giải thích, vì thế đã tự phơi bày bộ mặt “nói lời hai lưỡi”, “phỉ báng Chánh Pháp” của Lê Sỹ Minh Tùng và Tiến Sĩ Thích Nhật Từ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 119. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ được những sai lầm và lập luận tiền hậu bất nhất của Lê sỹ Minh Tùng và Tiến sỹ Thích Nhật Từ trong quan điểm về đạo Phật. Lê sỹ Minh Tùng đã đọc các giáo lý nhà Phật, cũng có vài bài giảng về giáo lý Phật Đà, sao lại có thể phỉ báng đạo Phật như vậy. Ngoài ra, tiến sỹ Thích Nhật Từ và lê lê sỹ Minh Tùng với sự tự tin vào tâm ý của mình khi đưa đa những luận điểm không luận chứng, luận cứ đã phạm giới “Phê bình giáo pháp nhà Phật”, trong đó có Mật giáo; đồng thời thời còn phạm thêm một giới nữa là “Cản trở người có ý nguyện đạt tới sự toàn giác”.

  Con xin cảm tạ ơn thầy đã tác phác chiếu quan chỉ rõ những sai lầm từ những lập luận khinh suất, thiếu chánh kiến của lê sỹ Minh Tùng, cho rằng Mật tông chịu ảnh hưởng của đạo Bôn; tiến sỹ Thích Nhật Từ cho rằng Phật giáo vay mượn cảnh giới địa ngục nhằm mang ý nghĩa giáo dục đồng thời vay mượn các loại thần chú từ Bà La Môn. Tiến sỹ Thích Nhật Từ thể hiện rõ “Tiền hậu bất nhất” trong lập luận, quan điểm và hành động Phật sự. Qua bài viết của Thầy, chúng con có thêm kiến thức để hiểu rõ hơn về Phật giáo, đồng thời phân biệt được những lập luận sai lầm ” vay mượn” đầy tà kiến của ác tri thức khi luận bàn về Phật học đồng thời khẳng định sự siêu việt trong giáo lý nhà Phật với trí tuệ bát nhã, thấu hiểu bản chất chân thật của sự vật, hiện tượng nên không có chuyện đạo Phật bị ảnh hưởng và vay mượn bởi các ngoại đạo khác.

  Con cảm tạ ơn thầy đã giảng một bài pháp lợi lạc giúp bản thân con và chúng sanh hữu duyên, hiểu thực chất của vấn đề và càng khẳng định thêm vai trò quan trọng của Đạo Sư Mật Giáo từ bi và trí tuệ, lái con thuyền bát nhã trên con đường bát chánh đạo giúp chúng sanh vượt sông mê về bờ giác.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.

  Om Mani padme hum!

 120. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi thưa Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí huệ của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang chỉ rõ ra những sai sót và những ý đồ của Lê Sỹ Minh Tùng, và tiến sĩ Thích Nhật Từ khi mà hai vị này tự ý lập ngôn chẳng dựa trên nền tảng thánh giáo lượng nhà Phật, đưa phê bình và phỉ báng chánh pháp.

  Qua những luận cứ, luận chứng xác đáng Thầy đã chỉ rõ ra những lập luận khinh xuất của Lê Sỹ Minh Tùng, và tiến sĩ Thích Nhật Từ khi mà hai vị này lại làm những điều trái ngược với lời Phật dạy và ” nói lời hai lưỡi còn nhọn hơn cả mũi giáo ” tiền hậu bất nhất.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trang bị cho chúng con có được trạch pháp nhãn để nhìn nhận đúng bản chất của sự vật hiện tượng , những sự đầu độc của tà sư, ac tri thức để không bị nhầm lẫn đồng là vàng làm ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh.

  Con xin cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có được sự tỉnh thức mà tránh xa không bị rơi vào lời nói u mê của những kẻ tà sư, những kẻ tự ý lập ngôn đầy nguy hại này .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho ánh sáng của chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi.

  Om Mani Padme Hum.

   

 121. Mật Pháp Ngân (Kim Ngân) says:
  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 122. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ và công hạnh của Thầy đã minh định chánh tà cho bạn đọc, học trò, đệ tử Mật Gia được hiểu về sự “tà trí biện luận xảo quyệt” của Lê Sỹ Minh Tùng và tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Lê Sỹ Minh Tùng (LSMT) vốn không phải Phật tử nên tư cách không có thì luận điểm không được công nhận, phương chi trong bài Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang, bác bỏ từng luận kiến một của LSMT bằng sự lập luận chặt chẽ với dẫn chứng thuyết phục theo Thánh giáo lượng. Biểu hiện của những kẻ như LSMT vốn nhan nhản trong xã hội, vì họ là đại diện cho những kẻ ngồi không, rảnh rỗi, ăn cơm “vỉa hè” nhưng ưa tám chuyện thế giới, hoặc giả đã từng đọc qua vài pháp liệu nên có chút vốn từ vựng để tung tẩy với thiên hạ nhằm thỏa mãn bản ngã trương phồng của mình. Đáng tiếc rằng vì động cơ bất tịnh, tâm trí ngu si tà kiến hành vi rêu rao, tuyên truyền phỷ báng chánh Pháp tất yếu sẽ dẫn đến hậu quả.

  Đối với tiến sĩ Thích Nhật Từ thì sau khi bị lộ nguyên hình dưới ngòi bút của Thầy, con cảm thấy xấu hỗ thay cho ông ta khi vẫn “mặt dày” rao giảng khắp nơi những lời lẽ mang đậm tính chất xuyên tạc tông phái. Con tự hỏi không biết người này tu tập tông phái nào mà lại cuồng ngôn loạn ngữ như vậy, chê bai hết tông phái này đến chỉ trích tông phái khác, thì con đã google để tìm hiểu, kết quả con bị dẫn đến một bài viết “Pháp môn duy nhất của Đức Phật” trên trang Facebook Thích Nhật Từ – Pháp thoại

  (https://www.facebook.com/phapthoai.thichnhattu/posts/1758156041172843) . Bài viết này không để tên của ai, nhưng dùng đại từ nhân xưng “chúng tôi” để truyền bá tư tưởng rằng “Dựa vào Kinh Trung Bộ, Kinh Trường Bộ và bài Kinh Pháp Cú (bản Kinh gối đầu giường của Phật giáo gốc), đức Phật chỉ có thuyết giảng một pháp môn “duy nhất” là Tứ Thánh Đế. Tinh hoa của Tứ Thánh Đế là Bát Chánh Đạo. Vì vậy, có thể định danh “pháp môn duy nhất của đức Phật” là Tứ Thánh Đế hoặc gọn lại là Bát Chánh Đạo”; “Chúng ta không thể tìm thấy pháp môn thứ 2 ngoài Tứ Thánh Đế trong kinh điển Phật dạy huống chi 84.000. Chúng tôi khẳng định: “nếu thật sự có 84.000 pháp môn thì đức Phật là người chúng ta không nên theo, vì như thế đức Phật bị chứng minh là người thiếu lập trường, tự mâu thuẫn; mà người tự mâu thuẫn nói theo triết học Phật giáo là vẫn còn vô minh, đã không thể nào có khuynh hướng bằng trí tuệ để giải quyết được các vấn nạn của kiếp người. Nếu 84.000 pháp môn là có thật thì khi đức Phật chủ trương pháp môn thứ 1 Ngài sẽ bị chứng minh là tự mâu thuẫn với 83.999 pháp môn còn lại. Một người tự mâu thuẫn 1 lần đã có thể bị tự phủ định rồi, huống hồ mâu thuẫn đến 84.000 lần”. Mô Phật, bài viết có kèm theo một đường link bài giảng của tiến sĩ TNT cũng với nội dung khẳng định “Tứ Thánh đế” là pháp môn duy nhất của Đức Phật (

  ), đồng thời tiến sĩ khẳng định rằng Mật Tông, Thiền Tông, Tịnh Độ Tông hoàn toàn mang tính phiến diện, vì mới chỉ thực hành được chánh niệm là 1/8 của Bát chánh đạo, không đủ khả năng giải quyết khổ đau cho con người, đi ngược với quy luật nhân quả. Qua lập luận của mình, tiến sĩ khuyên mọi người quay lại với “đạo Phật gốc” chứ đừng bị ảnh hưởng, lệ thuộc bởi bất kì văn hóa Phật giáo quốc gia nào. Con thật sự đã “sởn gai ốc” khi đọc những lập luận vô cùng khinh suất ấy, bài viết đã tồn tại từ tháng 1/2017 đến nay trên một trang nhà có thể nói là “đại diện truyền thông” cho TNT mà vẫn chưa có bất kỳ sự chỉnh sửa, biện luận chính thức nào thì đó chẳng lẽ lại không phải chính là quan điểm của tiến sĩ hay sao. Việc không thể tìm thấy pháp môn thứ 2 ngoài chân lý tối thượng “Tứ thánh đế” trong tam tạng kinh điển của Đức Phật lẽ nào vì Ngài không thuyết? Chẳng lẽ cả thế giới này không ai qua nổi trí tuệ của tiến sĩ TNT, nên vì “Ngài” ấy không thể tìm ra pháp môn thứ hai thì những bậc Thánh đức khác, những vị Đạo sư chân chánh khác cũng không thể tìm ra? Con cũng hiểu rằng “Tứ thánh đế” cũng không phải “pháp môn”, đó là chân lý cao cả mà Đức Phật đã tìm ra, hoàn toàn khách quan, không phải quan điểm cá nhân của Ngài mà cho đó là “lập trường” phải bảo vệ, có chăng tiến sĩ quá tin vào “học vị” của mình mà đến thực nghĩa của những thuật ngữ Phật học cơ bản nhất cũng đã “nhầm lẫn” rồi. Nếu lập luận như trong bài viết này rằng 84.000 Pháp môn là không có thật, vậy vì sao Bồ Tát Tịch Thiên (Shantideva) lại xác quyết rằng “Mang hết tám vạn bốn ngàn pháp môn ra khuấy lại, tinh túy của tất cả chính là Tâm Bồ Đề”?, lẽ nào một bậc Bồ Tát chứng đắc lại vọng ngữ hay sao? Và nếu như theo lời thuyết của Tiến sĩ TNT, rằng các pháp môn khác là phiến diện, không thể chứng đắc Niết Bàn thì chính là ông ta đang gián tiếp phủ định công hạnh của những bậc Thánh đức, trong đó có Đại sĩ Liên Hoa Sanh – sơ tổ Phật giáo Mật Tông Tây Tạng hay sao? Thật là một sự hỗn xược, bất kính, đại vọng ngữ do bởi tà trí bị trói buộc trong “ràng buộc bởi tính chấp thủ, không chừa tội lỗi, sống theo tà mạng”. Từ đây con thấy rằng, với tâm thức nhiễm ô nên mọi tri kiến của TNT hoàn toàn bất tịnh, ông ta lấy tâm đối đãi nhị nguyên của mình để phân biệt giáo pháp, chỉ trích các tông môn, trong khi Đức Thế Tôn đã thuyết “Cũng như nước trong đại dương chỉ có một vị mặn, tất cả giáo pháp của ta chỉ có một vị duy nhất là vị giải thoát”.

  Một người không theo đuổi mục tiêu cứu cánh giải thoát thì làm sao nhìn thấy được giá trị của những pháp môn mà Đức Phật truyền dạy? Một người kiệt quệ Thất Thánh tài thì làm sao có tư cách để lạm bàn Phật Pháp? Một người đến tư chất đạo đức, trình độ nhận thức thế gian còn yếu kém thì làm sao có thể khám phá diệu nghĩa kinh văn mà lên tiếng chê bai? Dù vẫn biết rằng thời đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, nhưng con vẫn cảm thấy đau đáu với nỗi niềm thương cảm cho những chúng sanh vô minh bị rơi vào lưới quỷ ma, rơi vào “tà trí biện luận xảo quyệt” của những kẻ lợi dụng Phật Pháp làm công cụ đổi chác thanh danh lợi dưỡng cho mình.

  Con cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu và cầu nguyện cho luật tắc nhân quả sớm vận hành để những ai gieo nhân xấu ác phải gánh chịu hậu quả tương ưng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc, trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn để thấu thị được chánh, tà ngõ hầu có thể nhận diện và tránh xa những con trùng ăn thân sư tử, đồng thời khởi phát niềm tự hào linh thánh khi được thực hành chánh Pháp, được theo chân một vị Đạo sư từ bi và trí tuệ giữa thời đại nhiễu nhương này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Om Mani Padme Hum.

 123. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỉ đọc bài viết của Thầy. Con tán thán công hạnh vị Thầy đã tác pháp chiếu quang để tránh cho chúng sanh hiểu nhầm về đạo Phật.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 124. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy khi con được đọc bài viết: Đạo sư ThinLey Nguyên Thành khẳng định: NÓI LỜI HAI LƯỠI NHỌN HƠN CẢ MŨI GIÁO.

  Con tán thán trí tuệ của vị Thầy đã chỉ ra những sai lầm khi ông Lê Sĩ Minh Tùng cùng Tiến Sĩ Thích Nhật Từ cho rằng đạo Phật phải ” vay mượn ” hay chịu ” ảnh hưởng ” từ các tri kiến ngoại đạo khác.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang cho những quan kiến xấu ác giúp chúng sanh nhận ra chánh, tà lìa mê về giác. Bài viết của vị Thầy đã khẳng định sự siêu việt trong giáo lý nhà Phật, phơi bày sự thiếu hiểu biết về giáo lý nhà Phật, lập luận khinh xuất,”thích luận xuông bàn nhảm”  của Lê Sĩ Minh Tùng không có pháp danh như kẻ ngoại đạo muốn phá hoại Phật pháp, còn Tiến Sĩ Thích Nhật Từ thân là đệ tử Như Lai được coi là chính thống với học hàm, học vị, giáo phẩm trức sắc, những tưởng ông có trí tuệ, sự hiểu biết về tri kiến Phật đà hơn kẻ ngoại đạo, vỉa hè cớ sao tâm ông luôn bị khuấy động như sóng nước vậy ,có lẽ vì danh vì lợi mà bán đứng lời nói của mình phơi bầy sự nghèo nàn về gia tài tàm – quý, lập luận tiền hậu bất nhất,nói những điều phỉ báng đạo Phật, đi ngược lại với tâm nguyện độ hoá chúng sanh hữu duyên của đạo Phật, cản trở người tu tập.
  Con hoan hỷ được đọc những lời phân tích của vị Thầy và sự “khẳng định rằng cốt tuỷ đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh tuý, không phải là nguyên tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải nguyên tố thô phụ thuộc vào, không gian, khí hậu, môi trường ở dạng vật chất”. ” Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, nhờ thế mà Đức Phật mới vượt qua tam giới thoát khỏi sinh tử luân hồi, lẽ nào đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn giáo điểm ở đạo khác? “.và cũng ” chẳng có thần thông nào ảnh hưởng đến tinh tuý đạo Phật, đến giáo thuyết của Đức Phật với khối lượng giáo văn đồ sộ như vậy “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ban cho chúng con chúng sanh bài Pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 125. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con là Mật Tấn  Đạt( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sang.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mabi Padne Hum.

 126. Mật Hải Lưu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum !

 127. Mật Khuê Minh says:
  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luôn vì lợi lạc chúng sanh mà tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng ( LSMT) khi đưa ra những lập luận rằng đạo Phật chịu ảnh hưởng bởi thần thông từ đạo Bôn và Tiến sĩ Thích Nhật Từ ( TNT) khi đưa ra quan kiến rằng đạo Phật vay mượn thuyết địa ngục, cảnh địa ngục và thần chú của Bà la môn giáo giới thiệu vào đạo Phật. Với những luận chứng, luận cứ xác đáng nêu ra trong bài, Thầy đã khẳng định rằng: “ Cốt tủy đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ra ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo, cũng chẳng phải là nguyên tố thô phụ thuộc vào không gian, khí hậu môi trường dạng vật chất. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo ( lục độ ba la mật ), lại đề cao “ tứ nhiếp pháp”, ngoài ra được trang bị Ngũ minh ( y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo mình dùng còn chưa hết.” Từ đây có thể suy  ra được những gì LSMT và TNT lập luận là chủ quan, khinh suất, đã phạm vào lỗi lầm của kẻ tin vào tâm ý của mình khi chưa đắc thánh quả như khuyến cáo của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương. Những quan kiến chủ quan của LSMT và TNT được coi là quan kiến ác xấu như Ngài Wanko Yeshe Norbu khẳng định.

  Con nhớ lại lời dạy của Thầy trong bài http://chanhtuduy.com/ngo-nhan-ve-kinh-vu-lan-bon/: “ Giả sử có một học giả Phật giáo nổi tiếng, dịch được nhiều bộ kinh, viết được nhiều quyển sách, mà người ấy tiếp tay cho công ty sách lừa gạt tác quyền một cách tinh ma, ngâm ghim bản thảo nhằm gợi ý kẻ khác biếu xén lễ vật tịnh tài thì chúng ta có tin họ là con Phật hay con của Ma?  Nên biết, Phật và Ma chỉ khác nhau một điều duy nhất: Ma là tà có nghĩa là nói viết một đường, hành động một nẻo; Phật là chánh có nghĩa là tri hành hợp nhất. Thấy biết của Phật là chánh tri, nhằm ứng dụng vào đạo nghiệp Bồ đề tâm và giải thoát. Thấy biết của ma là tà tri, nhằm đưa thủ đoạn trục lợi, vị kỷ dù biết hành vi đó trái với chánh lý.”

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 128. Mật Thái Xuyên says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết ” Đạo sư Thiney Nguyên Thành khẳng định : nói lời  hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo ” của Thầy ạ. Con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài viết đả tà xây chánh vì lợi lạc của chúng sanh. Qua những luận cứ, luận chứng xác đáng rõ ràng của vị Thầy đã giúp chúng con và chúng sanh thấy được những sai phạm nghiêm trọng như ” lời nói hai lưỡi” của ông Thích Nhật Từ khi phát ngôn và những lập luận của Lê Sỹ Minh Tùng là hoàn toàn viết theo tâm ý mình, khinh suất,… và điều này sẽ gây ra những hậu quả trầm trọng cho chính họ theo luật Nhân – Quả. Con cảm tạ ơn Thầy đã tác pháp chiếu quang cho ông Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng . Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum

 129. Mật Thuận Đức says:
  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết này của Thầy

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Cầu Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 130. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy với bài viết tác pháp chiếu quang cho Lê Sỹ Minh Tùng với lập luận đạo Phật bị ảnh hưởng bởi ngoại đạo. Con cũng hoan hỷ tán thán thiện hạnh của vị Thầy khi chỉ ra những ý kiến sai lầm của thượng tọa Thích Nhật Từ khi cho rằng đạo Phật mượn thần chú của Bà-la-môn giáo. Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo nên không thể có chuyện đi mượn đạo khác trong khi đạo của mình chưa dùng hết

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thức tỉnh trong hạnh phúc của Phật tánh.

 131. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 132. Mật Định Thuần says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con rất hoan hỷ với bài viết: “ Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: NÓI LỜI HAI LƯỠI NHỌN HƠN CẢ MŨI GIÁO ” của Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM!

 133. Mật thúy says:
  Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận  giải của vị Thầy qua bài này con suy ngẫm mãi và con cũng không ngờ rằng một vị thượng tọa như Tích Nhựt Từ lại giảng rằng thần thông là do đạo Phật dây mượn của ngoại đạo rồi phủ nhận không có địa ngục luôn con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

 134. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài “Khẳng định: Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo” để chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của Lê Sỹ Minh Tùng cũng như ông Thích Nhật Từ. Thật nguy hiểm khi một người có chức danh thượng tọa-tiến sĩ đạo Phật, chuyên đi giảng đạo cho học trò, Phật tử lại không có hiểu biết về chánh kiến Phật đà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 135. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ .

  • Con hoan hỷ với bài viết:Đạo sư thinley Nguyên Thành khẳng định”nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả ngọn giáo ” của Vị Thầy.
  • Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  • Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  • Om mani padme hum.
 136. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồ i ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM.

 137. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ tối thượng.

  Om Mani Padme Hum.

 138. Mật Tường Vân says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài này. Con tạ ơn Thầy đã khai thị!

  Nguyện cầu Thầy Cô an tịnh và trường thọ

  Nguyện cầu cho  tất cả chúng sanh an lạc

  Om Mani Padme Hum

   

 139. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết nay. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu thế nào là “ảnh hưởng” và “bị ảnh hưởng” và chỉ ra sai lầm nghiêm trọng của Lê Sỹ Minh Tùng và thượng tọa Thích Nhật Từ. Từ luận chứng rõ ràng, chính xác của Thầy đã cho thấy Đạo Phật chỉ có thể ảnh hưởng đến ngoại đạo chứ không thể nào bị ảnh hưởng bởi các ngoại đạo được.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 140. Mật Hồng Nguyện says:
  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  om mani padme hum

 141. Mật Khánh Thảo says:
  Con đã đọc bài rồi ạ. Con xin cám ơn Thầy ạ.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 142. Mật Ỷ Nguyên( Nguyễn Thị Thuyến ) says:
  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi.Con cảm ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô .

 143. Mật Cường says:
  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy từ bi lập luận và khẳng định trong giáo thuyết Đức Phật không có sự ” ảnh hưởng” và” vay mượn” của ngoại đạo , theo như tà kiến Lê Sỹ Minh Tùng và tà sư tiến sĩ Thích Nhật Từ đã tự ý  lập luận. Qua đó Thầy trang bị cho chúng con trạch pháp nhãn làm vũ khí phòng hộ  trước những tà kiến quây quanh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 144. Kính bạch Thầy,

  Bài viết “Nói lời hai lưỡi nhọn hơn cả mũi giáo” của vị Thầy đã chỉ rõ cho chúng con thấy được những tri kiến xấu ác, những lập luận vô căn cứ, tiền hậu bất nhất, phỉ báng chánh pháp, phê bình giáo pháp của Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng. Qua đó, con đã hiểu rằng: “Trong giáo thuyết Đức Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng bởi tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc vì tri kiến giải thoát là nền tảng Giác ngộ về Tứ diệu đế (Đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là pháp diệt khổ, đây là cảnh giới thoát khổ). Nếu ngược lại gọi là bất chánh đạo, phi Phật pháp.” Vì vậy tri kiến cho rằng đạo Phật bị ảnh hưởng hay vay mượn từ các đạo khác như của Lê Sỹ Minh Tùng và Thích Nhật Từ chỉ là những lời vọng ngữ.

  Mục đích của những lời vọng ngữ ấy thể hiện rõ qua cách họ mô tả về thần thông và thần chú trong đạo Phật. Thích Nhật Từ đưa ra lập luận rằng thần chú vay mượn từ Bà-la-môn giáo, còn Lê Sỹ Minh Tùng cho rằng thần thông đạo Phật bị ảnh hưởng bởi đạo Bôn. Những lập luận này hoàn toàn trái với với chánh kiến Phật đà, vì thần thông và thân chú trong đạo Phật đã được tán thán nhiều lần trong kinh điển. Rõ ràng là họ đang dùng lời vọng ngữ nhằm mục đích hèn hạ là đề cao bản thân và “dìm hàng” người khác, tông phái khác, cụ thể là Mật tông, cản trở những chúng sanh hữu duyên được tiếp cận với Chánh pháp.

  Thích Nhật Từ tiền hậu bất nhất trong lời giảng, con có thể thấy là vì ông ấy không giảng thực nghĩa của kinh văn vì lợi lạc của chúng sanh mà lại nói lời hai lưỡi sao cho đạt được mục đích vì lợi ích cá nhân của mình. Đứng trước những tà sư như vậy, nếu chúng con thiếu tỉnh thức, thiếu chánh kiến sẽ dễ dàng tin vào những lời hai lưỡi của họ, dần dần xa rời quỹ đạo chánh pháp. Qua những lời vọng ngữ của Thích Nhật Từ và Lê Sỹ Minh Tùng, chúng con được vị Thầy nhắc nhở rằng phải luôn tỉnh thức và hiểu rõ, biết rõ vấn đề trước khi đưa ra bất kỳ sự nhận định nào, đúng như lời dạy của thánh tăng Gampopa “Cho những kinh nghiệm tâm linh khởi lên từ những phương tiện là tối thượng, mà không thấu đáo bản chất chân thật của sự vật và hiện tượng, cũng giống như nhầm lẫn đồng là vàng.”

  Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 145. Mật Xuyến says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 146. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồiạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải và nhấn mạnh cốt lũy tinh túy đạo Phật không bị  ảnh hưởng ngoại .Con hiểu được và thấy được tà kiến của Thích Nhật Từ và Lê sỹ Minh

  Cầu nguyện cho tât cả chúng sanh thức tỉnh trạng thái giác ngộ

  Cầu nguyệncho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh

  om mani padme hum

   

 147. Nguyễn Lan says:
  Kính Bạch Thầy

  Con rất hoan hỉ khi đọc bài viết này.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn bình an!

  Con: Nguyễn Lan- Quảng Ninh

 148. Duongthuyquynh30112001 says:
  Thưa Thầy

  con cảm ơn Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi ạ

  con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum.

 149. Minh Chien says:
  Kính Bạch Thầy.

  Con đã hoan hỉ đọc xong bài viết của Thầy và một số comment của các đạo huynh.

  Con xin cầu chúc sức khỏe đến Thầy, cầu chúc Thầy và Cô luôn trường thọ để lợi lạc cho chúng sanh.

  Con xin cảm ơn Thầy.

 150. Kính bạch Thầy

  Con là Mật Ấn con đãđọc xong bài viết của Thầy rồi ạ

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 151. Đào tùng Lâm says:
  Kính bạch Thầy.!

  Con đào tùng lâm , con ở quảng ninh con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 152. Lê Ngọc Anh says:
  Kính bạch Thầy!

  Thưa Thầy, con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện mọi chúng sanh được thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

 153. Thuỷ Trịnh says:
  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài rồi ạ. Con cảm ơn Thầy ạ!
 154. Trần Anh Thương says:
  Kính bạch Thầy con đã đọc bài viết này rồi ạ. Đọc bài viết này con hiểu rằng những lập luận của Lê Sỹ Minh Tùng và Tiến Sỹ Thích Nhật Từ là sai lệch, bất nhất và cần phải hiểu thấu đáo bản chất chân thực của mọi việc.

  Bài giảng cũng khẳng định giáo lý đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng và chỉ có đạo Phật mới tạo ra ảnh hưởng bởi trí tuệ đạo Phật siêu việt hơn so với 96 ngoại đạo đương thời.

  Con cảm ơn Thầy!

 155. Nguyễn Thị Thu Hương says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 156. Kính Bạch Thầy

  Bài này con đã đọc rồi ạ

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu và  chỉ  ra  sai  lầm  trầm  trọng  của   Tiến  Sỹ  Thích  Nhật  Từ  và   Lê  Sỹ  Minh   Tùng

  Con  xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om  Mani  padme hum

 157. Mật Khánh Thảo says:
  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đối với Lê Sỹ Minh Tùng và TT Thích Nhật Từ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải giúp chúng con hiểu được cốt tuỷ đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới  tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng bởi trí tuệ tánh không là tinh tuý, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc định tâm như ngoại đạo.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

   

 158. Mật Ngọc Pháp says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi viết bài lợi lạc.

  Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Om Mani Padme Hum!

 159. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu những thế lực tà kiến của bọn tà sư

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 160. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết Thư gửi các trò 158: Ảnh hưởng và vay mượn rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được tất cả các đạo đều có mật chú, là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Và cốt tủy của đạo Phật chưa bao giờ bị ảnh hưởng, chỉ có đạo Phật mới tạo ảnh hưởng chứ không chịu ảnh hưởng từ các đạo khác bởi trí tuệ tánh không là tinh túy, không phải là yếu tố vi tế mà phụ thuộc vào không gian, khi hậu, môi trường ở dạng vật chất.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum

 161. Mật Thọ Phúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài viết này. Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho con.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

 162. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 163. Phan Thị Trúc Linh says:
  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om mami padme hum.

 164. Mật Ngộ Tánh says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc bài “Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: Ảnh hưởng và vay mượn”. Con hoan hỉ tán thán những lập luật của Thầy nhằm chỉ ra những nhận định sai lầm của Lê Sỹ Minh Tùng và TS. Thích Nhật Từ.

  Con đã được đọc trên chanhtuduy.com câu chuyện rằng “Sau khi Đức Phật đắc đạo, một đạo sĩ Bà la môn hỏi Đức Phật “Thầy của Người là ai?” Đức Phật đáp rằng “Thầy ta chính là Ta””. Con nghĩ rằng Đức Phật trả lời như vậy bởi Người hiểu rằng mình chính là bậc Tỉnh thức đầu tiên nhìn thấu 6 cõi sinh tử luân hồi, trở thành người đầu tiên của nhân loại hiểu thấu tri kiến giải thoát. Do đó, trong suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp, giáo hóa chúng sánh, Người đâu cần vay mượn tri kiến của kẻ khác, đâu bị ảnh hưởng bởi các tri kiến của ngoại đạo. Đại sỹ Liên hoa Sanh phổ truyền Phật giáo đến Tây tạng với tính túy giáo lý của Đức Phật về “giải thoát” thì cũng đâu để người dân Tây tạng rơi vào bùa trú, huyền thuật như Lê Sỹ Minh Tùng “chủ quan suy luận”. Con tán thán lập luận của Thầy đã chỉ ra rằng nhiều học trò của Đức Phật cũng rất giỏi thần thông và hơn hết các bậc hành giả này dùng thần thông để giáo hóa chúng sanh không phải để phô trương năng lực bản thân, rồi rơi vào ngọn gió “bát phong”.

  Những lập luận cho rằng Đạo Phật đã vay mượn thuyết địa ngục của TS. Thích Nhật Từ cũng là những sai lầm tương tự như Lê Sỹ Minh Tùng. Đức Phật đã nhìn thấy chúng sanh trầm luân trong 6 cõi luân hồi, bao gồm cả địa ngục, thì đâu cần vay mượn sự lý giải về địa ngục của các đạo khác. Con rất ngạc nhiên về việc hiện nay đang xuất hiện quá nhiều những suy nghĩ lệch lạc, thiếu hiểu biết của một số người tự xưng là nghiên cứu Phật học hoặc thậm chí đi ngược lại giáo lý của Đức Phật của các vị hòa thượng, thượng tọa. Con tán thán công hạnh của Thầy và nỗ lực của các huynh đệ kim cang đã tác pháp chiếu quang những kẻ tà kiến, phỉ báng Chánh pháp.

  Qua đọc bài, con hoan hỉ được biết thêm nhiều kiến thức Phật học mà Thầy đã truyền dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

 165. Mật Tuệ Linh says:
  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ bài chia sẻ thư gửi các trò 158: Ảnh hưởng và vay mượn của vị Thầy ạ. Con nhận thấy chúng sanh đang bị ảnh hưởng ngoại đạo và đi theo tà kiến như cúng bái, mê tín…cần phải thức tỉnh đi theo chánh pháp nhà Phật. Trải qua bao thế kỷ, chỉ có bậc Đạo sư chân chính như Thầy có tầm nhìn và sự hiểu biết phát kiến công trình tâm linh trên nền tảng đạo Phật tạo ra sức ảnh hưởng cho chúng sanh thực hành đúng hành vi thân ngữ tâm trên tinh thần vô uý tránh bị ảnh hưởng bởi tà kiến. Con cảm tạ ơn Thầy đã chia sẻ bài viết nhiều lợi lực ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện chứng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ và không bị ảnh hưởng bởi loài người và không phải loài người.

  Om Mani Padme Hum!

   

 166. Mật Ngộ Tánh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  OM MANI PADME HUM!

 167. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 168. Kịn bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi được đọc bài pháp của Thầy, con cảm tạ ân đức vị Thầy đã luận giải rõ ràng cho chúng con được hiểu thêm về đạo Phật, sự khác biệt giữa Ảnh Hưởng và Vay Mượn.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 169. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:
  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Đạo sư Thinley Nguyên Thành khẳng định: ẢNH HƯỞNG VÀ VAY MƯỢN?”
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang phân tích cho chúng con hiểu thế nào là ảnh hưởng và vay mượn.
  Qua phân tích của vị Thầy cho con hiểu đạo Phật không bao giờ vay mượn của đạo khác vì trí tuệ đạo Phật siêu việt, giải thoát khỏi luân hồi sinh tử so với 96 ngoại đạo đương thời, bên cạnh đó đạo Phật không bao giờ bị ảnh hưởng đạo khác.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái tuyệt đối
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh!
  Om mani padme hum.
 170. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Upatissa sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con được đọc bài viết này.

  Con hiểu rằng có nhiều người tà kiến về thần chú trong đạo Phật. Mặc dù họ là con Phật,  thực hành pháp,  thực hành thiền định nhưng họ vẫn hoài nghi về những điều họ đang học và đã đưa ra những thông tin sai lệch quỹ đạo,  gieo nhân tà kiến và tạo ra những nghiệp xấu ác.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh hiểu thấu đáo những lời dạy của đức Phật và có chánh kiến về thần chú cũng như giáo lý Phật đà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh,  trụ thế lâu dài.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đoạn trừ khổ đau và đạt được giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 171. Kính bạch Thầy!

  Con xin phép được dịch comment của đạo hữu Tantra Siramitra sang tiếng Việt như sau:

  Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý!

  Con là Tantra Siramitra.

  Một lần nữa Mật gia Song Nguyễn tác pháp chiếu quang bởi vì một số người tuy nghiên cứu về Phật pháp nhưng họ lại tà kiến về chánh pháp. Đặc biệt, khi họ cho rằng đạo Phật mượn thần chú của đạo Bà la môn là hoàn toàn sai.  Những luận giảng của Thầy tôn kính đúng 100%.

  Những người tà kiến không nên phát ngôn và không được phép bình luận vì họ đang gây nghiệp hủy báng chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn được hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum.

 172. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài Pháp của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con. Con hiểu rằng đạo Phật không bao giờ bị ảnh hưởng và vay mượn từ đạo khác mà chỉ có chiều ngược lại. Bởi trí huệ Tánh không là đặc trưng riêng có trong đạo Phật, đưa con người vượt thoát khỏi Tam giới, còn trí tuệ của ngoại đạo dù đưa chúng sanh lên cõi cao cũng vẫn nằm trong luân hồi sanh tử. Trí tuệ đạo Phật siêu việt vượt xa các đạo khác, lại hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo, chẳng bao giờ thiếu để đi vay mượn, mà chỉ có kẻ thiếu niềm tin vào đạo của mình như thượng tọa TNT mới cho rằng đạo Phật vay mượn giáo thuyết của đạo khác. Con cảm tạ ơn Thầy đã giúp chúng con được củng cố vững chắc thêm gia tài niềm tin vào giáo pháp Phật đà, dâng lên niềm kiêu hãnh thiêng liêng và tự hào khi là người con Phật.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status