Oct 10, 2017

Posted by in BÀI MỞ | 32 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: NGƯỜI ĐÃ CHO TÔI NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4)

  Đạo sư Thinley Nguyên Thành đã cho tôi NHÌN THẦY, THẤY PHẬT (bài 4)…   Trong 3 bài viết trước với cùng một đề tài “Nhìn Thầy, thấy Phật…”, tôi đã chia sẻ những góc độ khác nhau từ việc thấy-nghe-hiểu về vị Thầy qua lăng kính Thánh ngôn lượng và Thánh giáo lượng nhà Phật gồm Kinh, sách Phật giáo trên nền tảng chánh kiến. Nhắc lại, “thấy Phật” ở đây là thấy những phẩm chất Phật qua hành vi, ngôn ngữ, tâm tính và hoạt động của vị Thầy, nhà Phật khái quát gọi là Thân-Ngữ-Tâm thanh tịnh với tri kiến giải thoát. Khác với “thấy Phật” theo kiểu gán ghép Thầy mình có 80 vẻ đẹp, 32 tướng tốt, có thần thông quảng đại v.v…như Đức Phật thuở còn tại thế (!) Kinh Hoa Nghiêm, phẩm Minh Pháp thứ mười tám, xin trích lời Phật dạy (những dòng nghiêng

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status