Oct 19, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 32 Comments

ĐẠO SƯ THINLEY NGUYÊN THÀNH – NGƯỜI GIÚP TÔI PHÁ VỠ ĐỊNH KIẾN ĐỂ THẤY SỰ THẬT THEO CHÁNH KIẾN PHẬT ĐÀ!

ĐẠO SƯ THINLEY NGUYÊN THÀNH – NGƯỜI GIÚP TÔI PHÁ VỠ ĐỊNH KIẾN ĐỂ THẤY SỰ THẬT THEO CHÁNH KIẾN PHẬT ĐÀ! Tôi thường nghe, “đời là bể khổ” – một câu gắn liền với đạo Phật từ những năm tôi lớn lên, cho đến khi học môn triết học ở Học viện tại Hà Nội. Nhìn những mầu áo nâu sòng, đề cao “duy thực thị nghiệp” bởi cho rằng phải trường chay lại càng tăng thêm định kiến của tôi về đạo Phật. Cho đến khi có duyên lành hạnh ngộ Đạo sư Thinley Nguyên Thành, tôi mới hiểu ra rằng đạo Phật thực chất chỉ ra đây là khổ, đây là nguyên nhân gây khổ, đây là cảnh giới thoát khổ và đây là phương pháp diệt khổ. Thì ra, người ta khổ đau, bất hạnh chỉ bởi không biết mình đang hạnh phúc. Và đạo Phật chính là hành trình giác ngộ có đến tám vạn, bốn ngàn pháp môn để giúp hành giả an trú hiện tại,

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status