Nov 2, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 75 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: NÓI VỚI NHỮNG KẺ ĐANG Ở TRONG NHÀ TÙ  “LUÂN HỒI” ĐƯỢC SUỐT ĐỜI CHỈ NHÌN VÀO HÀNG SONG SẮT “THAM, SÂN, SI”

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: NÓI VỚI NHỮNG KẺ ĐANG Ở TRONG NHÀ TÙ  “LUÂN HỒI” ĐƯỢC SUỐT ĐỜI CHỈ NHÌN VÀO HÀNG SONG SẮT “THAM, SÂN, SI” KHỞI DUYÊN BÀI VIẾT Những ngày qua ở các tỉnh phía Bắc và Bắc Trung Bộ bị lũ gây thiệt hại trầm trọng, kẻ ngu sẽ hỏi rằng tại sao ông Trời bất công? Thực ra thiên tai xảy ra cũng bởi nhân họa (cái họa do con người gây ra như phá hoại môi trường sinh thái, xả lũ bất ngờ, biện pháp phòng chống chưa hoàn thiện..). Cũng vậy, tôi liên tưởng đến nguy cơ sụp đổ thành trì tà kiến của những tà sư, tà linh chuyên thực hành tà pháp dưới bình phong tín ngưỡng dân gian được cho là hủ tục như cúng cô hồn, đốt vàng mã hoang phí, cúng kiếng ngày Mồng 2 và 16 Âm lịch), truyền thống tâm linh do Tàu tiêm nhiễm như cắt duyên, đổ sao, giải hạn, cầu an, cầu siêu…. Họ không tự xét mình để sửa


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For foreign readers:
Please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status