Nov 2, 2017

Posted by in Ứng dụng thực hành | 24 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: PHƯƠNG TIỆN TRÍ HUỆ

“Kính bạch Thầy tâm linh tôn quý! Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con đọc bài viết ý nghĩa và lợi lạc này. Con không biết dùng từ nào để diễn tả lòng biết ơn của con đối với Thầy bởi vì những bài viết của Thầy đã giúp con được mở mang kiến thức Phật đà và tạo cảm hứng cho con học Phật với lòng sùng mộ. Đạo Phật đã ban cho chúng sanh phương tiện để chúng sanh thoát khỏi khổ đau sinh tử. Thầy đã thiết kế cho chúng con nhiều bài tập thực hành khác nhau giúp chúng con thực hành và khám phá ra sự chân thật…và trong quá trình thực hành các bài tập Thầy cho, chúng con đã học được cách thoát khỏi khổ đau. Vì vậy, lòng biết ơn của chúng con đối với Thầy là vô hạn. Với sự

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status