Oct 10, 2017

Posted by in Lá thư người tâm đạo | 8 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: “THẦY ƠI” HAI TIẾNG” THIÊNG LIÊNG

Đạo sư Thinley Nguyên Thành:      “THẦY ƠI” HAI TIẾNG” THIÊNG LIÊNG

Không đến được nơi ngọn nguồn của ánh sáng (trí tuệ nhận thức chân lý) , ta mãi mãi sống trong sự tối tăm !

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status