Jul 25, 2020

Posted by in Giáo điển | 253 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành: THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?

THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU ?

THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?

Có nhiều người tu, cư sĩ và tăng sĩ chưa hiểu cội nguồn của diễn trình tự thân vận động, họ dựa vào hình thức bên ngoài để khẳng định “nhãn hiệu cầu chứng”; nhưng phàm cái gì có sắc tướng thì đó là hư vọng, nhân đó tôi muốn có đôi lời chia sẻ…

GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

Trước tiên chúng ta nên hiểu tu là gì? Tu theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình. Khổng Tử đề ra diễn trình như sau: “Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” (sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại. NV). Về sau, động từ “tu thân” được tôn giáo hóa ý chỉ người sống và làm theo gương giáo chủ của họ. Khi ai đó nghe được chữ “tu”, bỗng dưng ái ngại, không thoải mái lắm trước một đối tượng như vậy. Đó cũng do cánh cổng nhà thờ, chùa chiền, giáo đường khép chặt cánh cửa nguyên nghĩa ban đầu của động từ “tu”.

Đạo Phật không phải là tôn giáo, cũng như đạo Khổng là phương phức đào luyện phẩm chất, trau dồi đạo đức con người; cho nên chúng ta nên hiểu chữ “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”. Do đó, chúng ta có thể dùng từ “tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” (môn học được thực hành theo phương pháp nào đó). Đức Phật chỉ dạy rất nhiều pháp môn đến con số biểu trưng là 84.000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mỗi người. Ở Mật gia Song Nguyễn, chúng ta có 6 pháp môn được phát lộ sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác. Đó là:

Đức Phật và vua Ba Tư Nặc

1/ Bát pháp Quy y (dựa theo lời dạy của đại sĩ Liên hoa sanh trong Giáo huấn Dakini)

2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội (Dựa vào kinh Chánh kiến được ẩn tàng trong căn phòng Duy ma cật là chanhtuduy.com)

3/ Cúng dường bất khả gián đoạn (dựa vào kinh “Hoa nghiêm”)

4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni (Dựa vào khai thị của đại sĩ Marpa)

5/ Bồ đề tâm định quán (Dựa vào lời dạy của Đức Phật dành cho vua Ba Tư Nặc được viết trong tác phẩm “Diệu pháp đạt giác ngộ” của Thánh giả Dilgo Khyentse)

6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ (Dựa vào Mật điển Giuyasamaza)

“Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền” – Marpa

Tất cả những pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ, Mật gia Song Nguyễn gọi là Du già Thanh trí theo đúng lời dạy của thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của ngài Milarepa- một đời thành Phật, đã phát lộ trong bài ca chứng đạo của mình : “Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền”.

DIỄN TRÌNH THỰC TẬP, THỰC HÀNH, ỨNG DỤNG

Giờ đây, chúng ta chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật, một tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại như sau: “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” (kinh “Chuyển pháp luân”). Từ đây cho thấy từ khi được một bậc Đạo sư (tăng sĩ hay cư sĩ) hướng dẫn cho đến khi giác ngộ đều phải tự mình, không nhờ ai thay thế. Diễn trình tự thân vận động sẽ như sau:

1/ Tự tu: Con đường đến thành phố Giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra, các Đạo sư hướng dẫn lại, tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung. Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau cũng không đến đích. Vậy ai bắt đầu mà không tự tu?

2/ Tiệm tu: Tựa như người tham quan du lịch phải cần hướng dẫn viên, cũng vậy người tu cần phải có vị Thầy dạy bảo, chỉ dẫn đạo pháp gọi là Đạo sư. Quá trình du lịch cũng được xếp đặt tuần tự trước sau, chỗ này, chỗ kia, nơi này nơi nọ. Cũng vậy, trong tu pháp cũng phải được dạy theo thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Đây là diễn trình tiệm tu nghĩa là thực tập có thầy, thực hành có phương pháp. Thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không là tùy vào vai trò của Đạo sư với những phẩm chất như sau:

 

Món quà chúng đệ tử Mật gia Song Nguyễn đồng kính dâng Thầy Cô, bậc “Kim cang Đạo sư Quán độ chúng” và “Hỗ dụng Kim cang Không hành nữ”

 1. Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ
 2. Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng
 3. Biết đúng những đối tượng cần thực hành
 4. Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng
 5. Truyền thụ với lòng bi mẫn

3/ Tấn tu: Trong giai đoạn này người học trò chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao, gọi là “tấn tu” (chữ “tấn” có nghĩa là “tinh tấn”, chữ “tinh tấn” có nghĩa là nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp, không lan man điểm này nơi kia). Lúc này, khi được một ít thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình; người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo. Lỗi ở Thầy là không có giáo lý khẩu truyền, không đủ đạo hạnh, đạo lực và không có phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng.  Do vậy, vai trò Kim cang sư của vị Thầy quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tấn tu.

học trò chúng ta có ai dám hỏi Đức Phật “tự tu” nên không đáng tin cậy không?

4/ Tự tu: Nỗ lực miệt mài trong quá trình “tấn tu” này với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh, người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”. Từ đây, người học trò bắt đầu có khả năng “tự tu”. Khác với giai đoạn ban đầu “tự tu” bài bản với hướng dẫn của Đạo sư để thực tập, thực hành; người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu”. Gương xưa để lại rằng sau khi qua giai đoạn “tấn tu” Đức Phật đã từ biệt Đạo sư của mình để “tự tu” tìm ra chân lý tối thượng. Nhờ đó ngày nay chúng ta có được con đường Giải thoát khỏi luân hồi sanh tử. Vậy học trò chúng ta có ai dám hỏi Đức Phật “tự tu” nên không đáng tin cậy không?

Từ khi có được con đường Giải thoát, chúng ta đã có được quỹ đạo Chánh pháp. Các bậc thánh giả, thánh sư “tự tu” để chứng đạo cho nên có câu “ai ăn nấy no, ai tu nấy chứng”. Ngài Milarepa “tự tu” 12 năm trong động đá đạt đạo quả viên mãn. Trạng thái chứng ngộ, đắc đạo đều giống nhau nhưng nguyên nhân và nền tảng có thể khác nhau bởi vì thẩm thấu và hợp nhất thân, ngữ, tâm vào Tánh không vẫn còn đó 16 đề mục. Nếu không “tự tu” làm sao có thể đạt đạo quả?

VÀI DÒNG KẾT LUẬN:

căn phòng Duy ma cật chanhtuduy.com với hơn 1.700 bài viết

Trong kinh Di giáo Đức Phật dạy rằng đời sau nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng. Điều đó nói lên tầm quan trọng của việc “tự tu”, chớ không phải những sư thầy (tăng sĩ hay cư sĩ) võ vẻ vài bài thơ, viết nhiều sách, xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng đủ khả năng “tự tu” đâu! Cũng đừng nên cho rằng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư bởi con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ “tự viện”! Ngài Thích Thánh Nghiêm cũng cho rằng trong thời mạt pháp không có cơ duyên hạnh ngộ bậc Thánh đức, tự mình theo kinh điển mà hành trì, quán xét thân tâm, nỗ lực Bồ đề; lâu ngày chày tháng chính bản thân mình là minh sư (trích tác phẩm “Phật học quần nghi”). Vì vậy nên khách quan nhận định thành tựu tâm linh để đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp.

Liên Hoa Đài của Mật gia Song Nguyễn

Từ những điểm tham chiếu trên chúng ta nên phân biệt hiện tượng, hành trạng của người tu một cách khách quan, ngõ hầu tránh gây nhân xấu mà đọa lạc như những gì đã xảy ra theo luật tắc Nhân Quả mà người ta đã chứng kiến và thấy rõ mồn một trong thời gian vừa qua. Tôi cầu nguyện tất cả chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Thinley- Nguyên Thành

 


Bài liên quan:

Đệ nhất tâm pháp Thanh Trí: LỐI VỀ CHÂN TÂM THỨ 8 Bài 1 : THẾ NÀO GỌI LÀ ĐẠO SƯ?


Bản dịch tiếng Anh: Guru Thinley Nguyen Thanh: HOW ARE SELF-CULTIVATION, GRADUAL CULTIVATION AND DILIGENT CULTIVATION? HOW ARE GRADUAL CULTIVATION, DILIGENT CULTIVATION AND SELF-CULTIVATION?

Bản dịch tiếng Nga: ГУРУ ТХИНЛЕЙ НГУЕН-ТХАНЬ: «ЧТО ТАКОЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?» «ЧТО ТАКОЕ ПОСТЕПЕННОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, УСЕРДНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ, САМОСТОЯТЕЛЬНОЕ КУЛЬТИВИРОВАНИЕ?»

 

 1. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIẾN TU VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải chi tiết kèm những luận giải xác đáng về hành trình để đạt đến bến bờ hạnh phúc viên miễn. Không thể đạt được thành quả nếu như không có những phương phương pháp tối ưu. Bởi lẽ, con người vốn chẳng sống mãi, chỉ trọn vẹn trong mấy chục năm. Song hành trình tầm cầu giải thoát không ai như ai, người có duyên lành sớm tiếp cận, sớm hiểu lý nhân duyên, thuyết nhân quả nên sớm có cơ hội tích tập để tu tập. Song mục đích thì có một song con đường đến được thành tựu đó quả thực không dễ dàng bởi một lẽ, trường đời lắm chông gai, và con đường cũng lắm khúc khủy. Hành trình đó cũng nhiều đường ngang, ngõ cụt nếu có sự lựa chọn và thực hành nhầm lẫn. Không thế mà biết bao người nói là tu mà chẳng mấy người thấy được những thành tựu, trước hết để đối diện với cõi đời này sau có được tâm thái an vui, viên mãn khi mạng chung.

  Và may mắn chúng con không phải là lầm lũi khi bước chân mòn mỏi trên những chặng đường ngắn dài khác nhau. Chúng con vốn chỉ là những chúng sanh bình thường, ngày ngày vẫn phải đối diện với cơm áo, gạo tiền, vẫn đầy tham sân si, những nỗi lo sợ, những mong cầu. Song được là học trò, đệ tử của Thầy, được ngày ngày sống trong trường quang minh từ bi và trí tuệ thông qua những tu pháp được trải nghiệm theo chuỗi vận hành đã đạt đến những thành tựu từ sau tu pháp, là bảo pháp chấn sơn của Mật gia Song Nguyễn. Vì thế, mỗi hoạt động thường ngày của chúng con không rời xa mạch pháp mang lại lợi lạc ngay và tiếp tục cho đến khi đạt tới cảnh giới an tịnh.

  Con cảm tạ ơn Thầy khi được là đệ tử của  Thầy, con được biết đến chánh pháp, có được cơ hội từ diễn tập đến thực hành những tu pháp để bản thân con có thể xây dựng nền tảng chánh kiến, chánh tư duy cũng như cơ hội để sửa, tu bản thân. Được dễ dàng hành xử trong cuộc sống thường ngày cũng như cơ hội để tiến tu, tiệm tiến không sao lãng trên hành trình giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của hữu tình.

  Cầu nguyện ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế Tôn được lan tỏa khắp muôn phương .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 2. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng luận cho chúng con những thực nghĩa tâm linh của việc “tự tu”, “tiệm tu”, “tấn tu” và cuối cùng là tự tu ở một mức độ cao hơn.

  Quả thực nếu không gặp được vị Thầy, khi ai đó nhắc đến chữ “tu” với con thì trong đầu con tự động hiện lên hình ảnh lối sống khắc khổ, khó khăn, nặng nề. Quá nhiều tầng lớp truyền thống vô minh đã khiến cho người ta cảm thấy sự tu tập như một sự ràng buộc với những giới luật hà khắc, với những sự xả ly quá đáng, chỉ dành cho “dòng họ Tôn Thất” như thất tình, thất bát, thất nghiệp,…Tình hình lại càng khó khăn hơn với người cư sĩ khi nhiều thầy tu áp đặt phương pháp sai lầm lên họ. Cuối cùng, con đường Giải Thoát của người cư sĩ bị bịt kín, không biết đi đâu và về đâu.

  Vị Thầy Mật Giáo đã giúp chúng con phá tan định kiến về chữ “tu”. Đó là sự “thực hành phương pháp”như lời luận sư Darmakirti đã chỉ ra. Con hiểu thêm rằng đây là những phương pháp chuyển hóa tâm thức mình từ tâm phàm thành tâm Thánh, từ con người đầy khổ đau và phiền não luân hồi trở thành người hành giả “an lạc đời này, Cực Lạc đời sau”. Và những tu pháp ấy đều phải được dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật Đà. Con hoan hỷ vị Thầy đã chỉ ra tính học thuật trong Lục Diệu Pháp Môn của Mật Gia Song Nguyễn đều có căn cứ trên Thánh Giáo Lượng nhà Phật, không phải tự ý lập ngôn.

  Bạch Thầy, có những vị là tiến sĩ triết học mà lại đi phân biệt “Đạo Phật Pháp Môn” và “Đạo Phật Nguyên Chất”. Cho rằng các pháp môn do các vị Tổ Sư phát kiến ra thì không đáng tin cậy bằng các pháp trong kinh điển Nguyên Thủy. Thế nhưng người hiện đại ở thế kỷ 21 có những vấn đề của thế kỷ 21, có những kiến thức, những hoàn cảnh, những phát sinh mà hoàn toàn 2500 năm trước không hề có. Như vậy họ cũng cần đến những phương pháp phù hợp với họ, phù hợp với tính Quốc độ, Dân tộc và Thời đại chứ không thể máy móc theo kinh điển được. Bởi lẽ quan trọng là sự chuyển hóa Tâm của con người chứ không phải ở câu kinh, tiếng kệ trên giấy trắng(Chỉ có cây đời mới mãi xanh tươi).  Con hiểu rằng đó chính là sự “tôn giáo hóa” đạo Phật, sự bó hẹp tu tập chứ không còn là hành trình Giác Ngộ mà mỗi người có thể có phương pháp thích hợp để thực hành theo.

  Con tán thán vị Thầy đã hướng dẫn cho chúng con diễn trình tu tập từ tự tu, tiệm tu, tấn tu cho tới tự tu đến chỗ viên mãn. Bạch Thầy, giống như khi học lái xe hơi. Nếu một người không học gì mà đi lái thì sẽ dễ gây nguy hiểm. Người ấy cần tìm đến một chỗ đào tạo về lái xe. Tự bản thân người đó phải ngồi vào buồng lái, thực hiện các thao tác. Nếu họ không làm gì thì xe không đời nào đi được. Thế nhưng không bao giờ có thể bỏ qua vai trò của người thầy dạy lái xe. Người thấy ấy hưỡng dẫn cho học trò cách thức cầm lái, cách thức lên ga, đạp thắng, cách thức lái xe trên đường,…Sau đó là đến giai đoạn người học lái đưa xe ra đường với người thầy dạy ngồi cạnh để thực hành trên đường. Giai đoạn này, nhiều người bắt đầu cho rằng mình lái tốt rồi, bỏ qua lời nhắc nhở của thầy dạy và có thể…đâm cột đèn, gây nguy hiểm lúc nào không hay. Đến cuối cùng, khi người học đã vững tay lái rồi, đã xác định được đường đi rồi, người thầy dạy có thể cho học trò tự lái xe mà không phải lo lắng gì nữa.

  Con hoan hỷ vị Thầy đã chỉ ra cho chúng con lộ trình mang tính lớp lang, thứ tự của việc tu tập cũng như vậy. Trong suốt quá trình này, sự sùng kính Đạo Sư vào vai trò Kim cang Sư của vị Thầy là chiếc Kim Chỉ Nam cho chúng học trò không bị lạc lối đạo trình tâm linh của mình. Nếu không có lòng sùng kính, ngay khi đến giai đoạn Tấn tu, có chút thành tựu rồi sẽ có nguy cơ trò không nghe lời Thầy, dẫn đến nạn “Khinh Sư diệt Tổ”. Đó là hiện trạng người tu học Thầy nào xong là báng bổ pháp môn của vị Thầy đó. Hậu quả của kẻ ấy ắt sẽ bị đọa lạc vì vong ân bội nghĩa. May mắn cho chúng con, vị Thầy Mật Giáo thường xuyên nhắc nhở chúng con đào luyện tấm lòng sùng mộ của mình để tránh lạc vào đường tà như vậy.

  Giai đoạn cuối cùng của cả diễn trình này là sự “tự tu” đã được trui rèn qua thời kỳ “chuẩn bị, chuẩn bị, chuẩn bị”. Lúc này “nền tảng Giác Ngộ” của người học trò đã vững chắc bởi sự khiêm hạ, Bồ Đề Tâm và lòng sùng mộ vững chắc. Tựa như cây Giác Ngộ của học trò được vị Thầy chăm sóc, vươn lên trong ánh sáng Chánh Kiến chỉ chờ ngày trổ quả. Con cảm tạ vị Thầy đã chỉ ra Đức Phật cũng đã tự tu sau quá trình tầm sư học Đạo với nhiều vị Thầy. Sự tự tu đó của Ngài là thành quả của cả một quá trình “tiệm tu, tấn tu” với các vị Thầy Ngài. Nhiều người noi gương Đức Phật nhưng noi gương không đúng giai đoạn. Họ không hề tìm đến nương tựa các vị Tuệ Tri Thức mà tự mày mò thiền tập,…Cuối cùng sự thực hành thì không ra chi mà phát ngôn kiểu “thiền ngữ”, “thiền bệnh”. Trong khi ở giai đoạn bắt đầu như họ thì không thể thiếu vai trò hướng dẫn của vị Thầy mới có thể bắt đầu giai đoạn “tiệm tu”. Khi không tìm được Thầy thì mới phải nhờ đến sự ấn chứng của kinh điển như vị Thầy chỉ ra.

  Bạch Thầy, lời lẽ trong kinh điển nhà Phật lại cao vời không dễ gì cho chúng con có thể tiếp cận. May mắn cho chúng con đã gặp được vị Thầy Mật Giáo nên không phải hoang mang việc đó. Vị Thầy đã “hạ tầng ngữ nghĩa”, đem giáo lý nhà Phật ứng dụng vào đời sống cho chúng con dễ dàng tiếp cận. Thầy luôn tạo điều kiện cho chúng con phát huy được đúng sở trường của mình trên diễn trình Đạo Pháp. Nếu như nhìn ra một số chùa khác, những người cư sĩ khó lòng bước vào giai đoạn “tiệm tu” theo sự hướng dẫn của các tăng sĩ ở đây. Bởi lẽ họ áp dụng “phương pháp sai” cho cư sĩ như không được uống rượu, phải ăn chay, phải cúng kiếng, phải lên chùa thường xuyên,…Nên cuối cùng chỉ có người thầy là có thể tu (về hình thức) còn người học trò cư sĩ thì bó tay toàn tập. Điều này khác hẳn ở Mật Gia khi vị Thầy luôn tìm cách truyền cảm hứng cho chúng trò để chúng trò có thể tự mình bước đi trên hành trình Giải Thoát của mình.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Cầu nguyện cho sức khỏe và sư trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

 3. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy qua bài pháp sâu sắc, ý nghĩa này. Giờ đây, con đã hiểu rõ hơn về thực nghĩa của từ “tu” trong đạo Phật là “sửa”, là “thực hành phương pháp” như ngài Dharmakirti đã chỉ dạy được Thầy trích dẫn, giải luận trong bài. Từ đó, những định kiến mang tính chất truyền thống vô minh gán ghép vào chữ “tu” bị nhuốm màu tôn giáo qua hình ảnh “thầy tu” gắn đời tự viện, tăng lữ, cắt ái ly gia vốn tồn tại bấy lâu trong con bị vỡ vụn. Nếu động từ “tu” hay danh từ “thầy tu” ấy chỉ là đặc quyền dành cho đầu tròn, áo vuông, nếu người cư sĩ tại gia chỉ có thể lao tác, công quả thì làm sao đức Thế tôn dạy trong kinh Pháp cú rằng “tứ chúng đồng tu”? Lại một lần nữa, những thủ đoạn đánh tráo khái niệm, “duy tăng lữ thị nghiệp” của những kẻ đội lốt tu hành bị bóc mẽ dưới tuệ nhãn của vị Thầy từ bi, trí tuệ.

  Đồng thời, qua bài viết này con hiểu thêm sâu sắc những luận cứ của các phát kiến tâm linh từ vị Thầy với sáu tu pháp được vị Thầy phát lồ, chỉ dạy tại Mật gia Song Nguyễn: Bát pháp quy y, Chánh kiến Quang minh tam muội, Cúng dường bất khả gián đoạn, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bồ đề tâm định quán và Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Những diệu pháp môn này như những cánh hoa rực rỡ từ bông sen thần chú Mani diệu dụng được trải qua 5 quy trình: khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả được vị Thầy phát lồ. Đó là “những phương pháp thực hành” mà hành giả như chúng con khi được truyền pháp đích thực nếu tri hành hợp nhất một cách trọn vẹn sẽ viên thành sở nguyện chính đáng: hanh thông thế sự, hạnh phúc gia đình và thành đạt xã hội theo diễn trình “An lạc đời này, Cực lạc đời sau”. Con hoan hỷ với những pháp môn trong bộ môn Du già Thanh trí được vị Thầy chỉ dạy tại Mật gia Song Nguyễn theo xác quyết của Đại thành tựu giả Marpa.

  Bên cạnh đó, từ những luận giải của Thầy trong bài, con đã hiểu thêm về các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Tựu trung ở giai đoạn nào cũng không tách rời yếu tố tự lực hành pháp, cũng như tha lực từ các cõi thù thắng của chư Phật, chư Bồ tát luôn hộ trì qua kênh vận chuyển vị Thầy. Lần đầu tiên, con mới được tiếp cận và thấy các bước đăng trình của một hành giả đạo Phật được trình bày, luận giải rõ ràng, chi tiết như trong bài. Mỗi một diễn trình tự thân vận động để bước đến thành phố giải thoát qua các bước Tự tu-Tiệm tu-Tấn tu-Tự tu được cụ thể như một bản sơ đồ được hiện thực hoá bằng nội lực tâm linh và trí tuệ của bậc Đạo sư Mật giáo.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và gia hộ cho con hiểu được như trên. Con xin cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết này của Thầy ạ.

  Đọc bài viết này con hiểu rõ được chi tiết trên hành trình giác ngộ mà hành giả cần phải trải qua, bao gồm: tự tu, tiêm tu, tấn tu dưới sự hướng dẫn của Thầy theo lớp lang thứ tự, từ đơn giản đến phức hợp. Khi có được một nền tảng giác ngộ vững chắc được xây dựng bằng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, bồ đề tâm không thối chuyển, niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật Pháp Tăng, thì hành giả bước sang giai đoạn tự tu để đạt được thành tựu tâm linh.

  Qua tìm hiểu, con biết rằng Thầy bắt đầu hành trình giác ngộ từ năm 38 tuổi, đến năm 45 tuổi Thầy đã tìm kiếm biết bao nhiêu tự viện; chùa nào mà Thầy không đặt chân đến. Như vậy, Thầy cũng đã từng trải qua quá trình tiệm tu và quá trình tấn tu vĩ đại. Vì vậy, quá trình tự tu sau này của Thầy bắt đầu từ khi Thầy bước vào cánh cửa của giác ngộ, triệt ngộ chứ không phải “tự tu” như Nguyễn Thị Trang Khuyên vì vô minh, thiếu hiểu biết nên mới bất kính vị Đạo sư Mật giáo.

  Thầy vì bồ đề tâm với hữu tình nên mới viết bài viết này, luận giảng cho chúng con hiểu quá trình thực hành phương pháp gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu khi đã có nền tảng giác ngộ. Đồng thời, qua bài viết này, chúng con hiểu được những biểu trạng trong từng quá trình, giúp chúng con biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của bản thân để không uổng phí công tu tập, hoài phí thân người quý báu. Hơn nữa, qua bài viết của Thầy, bạn đọc chanhtuduy.com và hữu tình sẽ hiểu rõ hơn về hành trình của một hành giả chân chính mà mình định chánh tà chân ngụy.

  Ngoài ra, với những ai đã từng khởi ác niệm với vị Đạo sư Mật giáo thì khi đọc bài viết này họ sẽ tự biết quán xét bản thân mình, biết hồi tâm chuyển ý ngõ hầu tránh những hậu quả nghiêm trọng. Chỉ có vị Đạo sư từ bi, trí tuệ, là vị hoa tiêu lão luyện mới viết ra quá trình thực hành chi tiết, cụ thể, rõ ràng như thế này. Và chỉ có vị Thầy từ bi, trí tuệ, thông thạo con đường đến thành phố giác ngộ mới phát lồ lục diệu pháp môn, cùng phương pháp sư phạm và nhiều phương tiện thiện xảo để giúp học trò tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết sâu sắc, ý nghĩa và lợi lạc. Đây chính là “bản đồ” với nhiều lời dạy quý báu để chúng con có thể về quê hương Tịnh độ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Hoàng Nguyên says:

  Kính bạch Thầy !

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu rõ một cách sâu sắc  về” Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu?”

  Con cầu nguyện sự trường thọ của Thầy Cô vì tất cả lợi lạc chúng sanh!

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh có nhiều duyên lành được đến với con đường tu học theo chánh Pháp, cầu nguyện tất cả chúng sanh hạnh phúc, thành tựu của Phật tánh!

  Om Mani Padme Hum!

 6. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thân trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã giảng giải cặn kẽ những thuật ngữ, khái niệm trong diễn trình thực tập, thực hành và ứng dụng chánh pháp Phật đà, ngõ hầu tránh được những hậu quả xấu mà phải đọa lạc theo luật tắc nhân quả.

  Qua bài này, con đã hiểu tất cả tu pháp thực hành, ứng dụng tại Mật gia hiện nay đều lưu xuất từ kinh điển và vị Thầy dựa vào trải nghiệm tâm linh mà chắt chiu thành tinh túy giáo pháp để truyền lại cho học trò chúng con với lòng tấm lòng bi mẫn. Nhưng để đạt được thành quả tâm linh, người học trò cần tuân thủ diễn trình đạo pháp mà vị thầy đã thị phạm, căn dặn trước đó.

  Bên cạnh đó, con cũng hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh cần căn cứ vào các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp. Nếu chùa to, cổng lớn mà sư thầy nơi đó chẳng có nổi một trong các hành trạng trên thì phải xem xét lại tư cách sứ giả Như Lai của họ. Đồng thời, phật tử cũng không nên hạn cuộc sự nghiệp giải thoát của mình sau cánh cổng tự viện, bởi lẽ đến với thành phố giải thoát có nhiều đạo lộ khác nhau, mở ra những cơ hội khác nhau đều chung một đích đến.

  Con cảm ơn Thầy về bài pháp lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thày, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 7. Mô Phật,

  Kính Bạch Thầy con đã đọc bài viết này.

  Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã giải thích, trả lại nguyên nghĩa của từ “tu” và chỉ rõ diễn trình tu tập Chánh pháp nhà Phật từ khi bắt đầu cho đến lúc thành tựu. Đệ tử chúng con đã may mắn được theo học Thầy, cầu nguyện cho chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành, nỗ lực thực hành pháp theo sự hướng dẫn, chỉ dạy của Thầy để ngày một tiến lên trên hành trình thực tập, thực hành và ứng dụng Du già Thanh trí, để có được đời này an lạc, đời sau cực lạc.

  Con thành tâm tán thán công hạnh của Thầy, không chỉ từ trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, đã tự mình trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành và ứng dụng có kết quả để phát lộ 6 pháp môn lợi lạc của Mật gia Song Nguyễn mà Thầy còn chưa từng ngơi nghỉ trong công cuộc đem ánh sáng Chánh pháp đến cho chúng sanh, nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng cả về thân, ngữ, tâm.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được tỏ tường trình tự lớp lang trên con đường tu tập. Qua lời dạy của Thầy, con hiểu rằng diễn trình tu học bắt đầu từ tự tu (mang tính mong muốn thay đổi bản thân, chuyển hóa tâm thức lúc ban đầu) đến tiệm tu (dưới sự hướng dẫn cụ thể của một vị Thầy) đến tấn tu (tinh tấn thực hành lời chỉ dạy của Đạo sư) và cuối cùng trở về tự tu (lúc này hành giả đã ở một tầm cao mới, trí huệ phát triển từ trí huệ hữu sư sang trí huệ vô sư, trong đó ví dụ điển hình chính  là Đức Phật, người đã tự tu để giờ đây chúng con có cơ hội được thắp đuốc đi trên con đường Ngài đã chỉ ra). Vậy trong quá trình này, làm thế nào để củng cố vững chắc mối quan hệ sư-đệ để có thể đạt được kết quả rốt ráo? Thật may mắn khi Thầy đã chỉ ra cho chúng con hiểu rằng để đạt được kết quả thì cần phải có sự nỗ lực từ hai phía: người Thầy cần có đủ đạo hạnh, đạo lực và đặc biệt, có phương pháp sư phạm khơi gợi nguồn cảm hứng tu tập trong mỗi học trò, và ngược lại, người trò cần lấy kim chỉ nam “Sùng kính đạo sư” làm nền tảng trong mọi hoạt động tu học của mình. Giờ con đã hiểu không ngẫu nhiên thánh giả Mã Minh lại trước tác hẳn 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư truyền lại cho thế hệ sau bởi chính bản thân Ngài cũng đã trải nghiệm diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng và đạt kết quả như trên. Các vị thánh đức và bản thân vị Thầy đã trải nghiệm và đạt kết quả, không có lý do gì hàng hậu học chúng con lại nghi hối mà bỏ lỡ cơ hội giải thoát cho bản thân.

  Cũng chính từ lời giảng trên mà con hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh (tự tu) của một vị Đạo sư cần dựa trên các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động Chánh pháp, chứ không phải bằng những bài thơ “thiền” nửa mùa, những quyển sách đượm mùi tự ngã, hay ăn chay, xây chùa, đúc tượng. Con thật tự hào với sáu pháp môn nổi bật của Mật Gia Song Nguyễn tựa như những pháp bảo trấn sơn, giúp chúng con mài giũa tâm thức còn nhiều ô trược để trở về với bản tâm uyên nguyên của mình. Đồng thời, khả năng ứng dụng cao của các pháp môn này giúp chúng con song song đó đạt được 3 mục tiêu: hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội, theo đúng tiêu chí an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh và chúng con

  Cầu nguyện chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư, sùng mộ Pháp trên con đường tu học

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy Cam lồ

  Om Ah Hum

   

   

 9. Mật Viễn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con xin hoan hỷ tán thán trí tuệ và tâm bồ đề của vị Thầy đã từ bi trưng cất và luận giải tinh túy giáo pháp Phật Đà phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành và ứng dụng pháp vào cuộc sống qua bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Bài viết của Thầy như “GOOGLE MAP”: cung cấp bản đồ về đạo trình tu tập giải thoát và kim chỉ nam soi sáng dẫn đường giúp cho chúng con quán xét, biết được bản thân mình đang ở đâu, tâm đang ở trạng thái nào? Con đường tiếp theo sẽ đi là gì? Phương pháp, phương tiện để tiến bước một cách đơn giản ,phù hợp và hiệu quả là gì? Và cuối cùng là biết được đích sẽ đến là gì?
  Vì vậy chúng con không còn mơ hồ, sợ hãi, hoang mang như người mù dò từng bước trên đạo trình tu tập giải thoát với nhiều hố thẳm, cặm bẫy của tà sư, linh căn, linh môi giăng đầy khắp nơi để nhấn chìm chúng sanh xuống địa ngục. Mà chúng con là được Thầy truyền trao trạch pháp nhãn với tinh thần vô úy, niềm kiêu hãnh thiêng liêng và nơi nương tựa chân thật là vị Thầy – Tam Bảo ( tha lực). Điều quan trọng quyết định đến được bến bờ giải thoát đích hay không là sự tực lực, nỗ lực trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chân thành thuần khiết – Tuân lời vị Thầy không chút lỗi gì và niềm tin kiên cố vào vị Thầy – Tam Bảo với cảm niệm dù phước hay họa cũng đều là ơn phước của Thầy – Tam Bảo, từ đó có được tha lực hộ trì được viên thành tâm nguyện chính đáng.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy!
  Cầu nguyện sức khỏe, sự trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  OM MA NI PAD ME HUM

 10. Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Qua những lời dạy của Thầy, con hiểu thêm rằng theo nghĩa Hán Việt thì tu tức là sửa mình, hiểu theo phương diện Phật pháp thì đó là “thực hành phương pháp”, nên từ đó có từ “tu pháp” tức là phương pháp thực hành và “pháp môn” tức là môn học được thực hành theo một phương pháp nào đó. Đồng thời diễn trình tự thân vận động (để cuối cùng đạt được Giải thoát) sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Khởi đầu là tự tu, kết thúc cũng là tự tu, nhưng nếu tự tu ở giai đoạn đầu mang hàm nghĩa hành giả bắt đầu khởi sự thực hành, thực tập theo những đường lối riêng do các vị Đạo sư hướng dẫn lại dựa trên lời dạy của Đức Phật thì ở giai đoạn cuối tự tu là  khi người học trò đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt trên nhiều phương diện đạo pháp để đạt được thành tựu tâm linh. Và để đạt tới giai đoạn tự tu cuối cùng, hành giả cũng phải trải qua 2 giai đoạn là tiệm tu và tấn tu.

  Như vậy không như nhiều người lầm tưởng khi họ đi hỏi những người khác rằng “tự tu à?” chỉ vì thấy ai đó không tới chùa, không theo 1 sư thầy đầu tròn áo vuông, vệc “tự tu” là một quá trình vô cùng quan trọng và không phải ai cũng đủ khả năng để “tự tu”, cũng như từng tưởng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư.

  Đồng thời qua bài viết này, một lần nữa con hiểu rõ rằng 6 pháp môn do vị Thầy phát lồ cũng chính là dựa trên nền tảng chung của giáo lý Phật đà, Thầy không tự ý chế tác , cũng như mỗi khi Thầy giảng luận cho chúng con đều luôn dựa vào kinh điển, không tự ý lập ngôn. Điều này khác rất xa với các vị tỳ kheo, đại đức…. mà con từng biết và có dịp được đọc bài viết hay nghe bài giảng của họ. Họ thường viết, giảng theo ý chủ quan của bản thân mà chẳng hề dựa trên thánh giáo lượng, dẫn tới hậu quả là rời xa quỹ đạo chánh pháp, thậm chí là reo rắc tà kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 11. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THẾ NÀO LÀ TỰ TU , TIỆM TU VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU .

  Con hoan hỷ khi được đọc những luận giải của vị Thầy về thực nghĩa của tự tu , tiệm tu và tấn tu .

  Tự tu : Con đường đến thành phố giải thoát đã được đức Phật chỉ ra , các đạo sư hướng dẫn lại , tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung . Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau củng không đến đích . Vậy ai bắt đầu nhưng không tự tu?

  Con hiểu thêm rằng

   

 12. Mật Chánh Tấn says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài này ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị giúp con hiểu được diễn trình tự thân vận động trên con đường tu tập, bao gồm Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu đều cần có sự hướng dẫn của vị Thầy, thực hành theo các phương pháp phù hợp với thứ tự lớp lang, từ đơn giản tới phức hợp dưới sự chỉ dạy của vị Thầy. Sau quá trình đã đào luyện dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, người học trò tạo dựng được  lòng khiêm hạ, tinh thần Bồ đề, đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn là “nền tảng Giác Ngộ” mới có thể tiến tới giai đoạn “Tự tu” để đạt được thành tựu tâm linh.

  Qua luận giải của Thầy, con hiểu được rằng vai trò của vị Thầy thực sự quan trọng trong quá trình tu tập của người học trò. Ở giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, nếu như không có vị Thầy chỉ dạy thì người học trò sẽ không biết bắt đầu từ đâu, sẽ không có phương pháp phù hợp với căn cơ, bản thân của mình, dẫn đến những kết quả không tốt hoặc có thể là những hệ quả xấu. Ở giai đoạn Tấn tu, nếu không có vị Thầy chỉ dạy, giáo huấn, thị phạm yếu tố quan trọng là “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ” thì người học trò sẽ dễ rơi vào ngã mạn, kiêu mạn, dần dần dẫn đến những hệ quả sai lầm trong việc thực hành pháp, hoặc tệ nhất là tự mình làm đứt mạch pháp nếu như tự rời bỏ lời dạy của vị Thầy. Nếu như các giai đoạn đầu đã không hoàn thành thì giai đoạn “Tự tu” để đạt được thành tựu tâm linh không thể xảy ra. Qua đó, con hiểu được rằng cần phải cầu minh sư thì sự học đạo mới thông lý đạt đạo. Nếu như một người tu Phật trong giai đoạn tu tập ban đầu liên hệ với ác tri thức sẽ làm tam độc (tham, sân, si) gia tăng và thoái thất tâm từ. Bởi vậy, Đạo sư Khetsen Sangpo Rinpoche khuyến cáo: “Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc”. Con xin ghi nhớ lời dạy của vị Thầy: “Vì vậy nên khách quan nhận định thành tựu tâm linh để đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp”. Con cầu nguyện nhiều bạn đọc hữu duyên sẽ tiếp cận được với Chánh pháp qua những bài viết trên chanhtuduy.com, trang bị cho mình trạch pháp nhãn để không “uống nhầm thuốc độc” trong thời mạt pháp này khi tà sư nhiều như cát sông Hằng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

    Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Phê Rô says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : THẾ NÀO LÀ TỰ TU , TIỆM TU VÀ TẤN TU , VÀ TẤN TU . THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU .

  Con hoan hỷ khi được đọc những luận giải của vị Thầy về thực nghĩa của tự tu , tiệm tu và tấn tu .

  Tự tu: Con đường đến thành phố giải thoát đã được đức Phật chỉ ra , các đạo sư hướng dẫn lại , tùy theo trình độ sư phạm của mình mà các ngài đưa ra những đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung . Nếu người học trò ngồi ì một chỗ thì triệu năm sau củng không đến đích . Vậy ai bắt đầu nhưng không tự tu ?

  Con hiểu thêm rằng trước khi Đức Phật tự tu và tìm ra con đường đi đến thành phố giải thoát Ngài đã từng theo học rất nhiều vị Thầy chứ không phải như ai kia hành vi tự  phát rồi qua nhiều năm tháng mà lầm tưởng mình đã chứng đắc mà thi triển những bài thơ “thiền bệnh” để phô trương bản ngã .

  Ở Mật Gia Song Nguyễn chúng học trò được học với sáu phát kiến tâm linh từ vị Thầy truyền thụ với lòng bi mẫn . Với hơn 1700 bài viết trên chanhtuduy.com thì chúng con có thể thực hành cho tới lúc chết còn không hết được tu pháp vi diệu đây thưa Thầy .

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài , con cầu nguyện Thầy , Cô sức khỏe , trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp , làm lợi lạc chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy , Phật , Pháp , Tăng.

  Om Mani Padme Hum !

   

 14. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải chi tiết, sâu sắc trong bài viết này. Qua bài viết con đã hiểu rõ về chữ “tu” vốn người thế gian hay ám chỉ sự tiêu cực, có lẽ cũng do qua nhiều scandal từ các vị đầu tròn, áo vuông nên mới như vậy. Đồng thời con cũng hiểu thêm được quá trình hình thành 6 phát kiến tâm mà vị Thầy phát lồ sau nhiều năm nghiên tầm giáo điển. Và qua sự khai thị của vị Thầy con đã hiểu thêm được quá trình thực hành pháp để đạt giải thoát gồm có: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 15. Nguyễn Huy Hoàng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết của Thầy, con xin cảm ơn Thầy, con luôn cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô

 16. Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ đọc bài giảng của Thầy.” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu, Và  Tấn Tu. Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu.? ”

  qua bài giảng của Thầy con hiểu rằng ở giai đoạn nào, cũng cần có một vị Thầy, Đạo Sư  hướng dẫn để người học đi đúng quỹ đạo chánh Pháp. còn người học phải nỗ lực thực hành mới có tha lực hộ trì, và có tấm lòng sùng kính Đạo Sư.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh tuý cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 17. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này rồi ạ.

  Nhờ bài pháp lợi lạc này, con đã hiểu rõ hơn về các thuật ngữ như: tu, tự tu, tiệm tu, tấn tu,… Con cũng đã hiểu thêm về trình tự lớp lang trên đạo trình giải thoát: tự tu –> tiệm tu –> tấn tu –> tự tu.

  Con nhận thấy ở 3 giai đoạn đầu hành giả rất cần một vị Thầy trải nghiệm chỉ dạy, nếu không hành giả sẽ dễ đi lệch quỹ đạo giải thoát, lúc này trí tuệ của hành giả là “trí hữu sư”. Khi hành giả chuyển sang giai đoạn 4 là trí tuệ đã được nâng lên một tầm cao mới, khi đó “trí vô sư” sẽ xuất hiện. Bốn giai đoạn trên khá tương đồng với hành trình giác ngộ mà Thầy đã từng giảng luận: thức ngộ –> bừng ngộ –> triệt ngộ –> giác ngộ.

  Kính bạch Thầy!

  Con không ngạc nhiên khi biết rằng 6 tu pháp của Mật gia Song Nguyễn do Thầy phát lộ, đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác. Bởi vì những đệ tử chúng con luôn biết rằng “Thầy chưa bao giờ tự nói với các ông một lời nào” – tất cả những gì Thầy chỉ dạy đều dựa vào Thánh giáo lượng, chứ không tự ý lập ngôn. Điều này hoàn toàn ngược với những nơi khác mà con đã từng biết, ở đó các “Sư thầy” tha hồ múa bút, múa mép, phóng tưởng, giảng luận kinh Phật theo tâm ý cá nhân của họ.

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vị lợi lạc của các chúng sanh, trong đó có chúng con.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.

  OM MANI PADME HUM

 18. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Vị Thầy đã luận giải, phân tích từ “Thánh Giáo Lượng” cho chúng con được hiểu “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu?.
  Qua đó con hiểu rằng, tu là sửa mình, là thực hành phương pháp, và tất cả đều dựa trên nền tảng chung từ Giáo Pháp Phật và Thánh chúng đã truyền thụ mà chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp.
  Và con hiểu rằng trên diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng mà Vị Thầy chỉ ra đều phải tự thân vận động như Đức Phật đã huấn thị ” Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” ( kinh Chuyển Pháp Luân). Điều cần thiết khi thực tập, thực hành, ứng dụng phải có vị thầy chỉ dạy hướng dẫn, có phương pháp, tuần tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Vì thế mà thành tựu tâm linh hay không là tùy vai trò của Đạo Sư với những phẩm chất như ” (1) Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ. (2) Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng. (3) Biết đúng những đối tượng cần thực hành. (4) Biết trọn vẹn phương pháp để thực hành chúng. (5) Truyền thụ với lòng bi mẫn”. Do vậy mà vai trò Kim cang sư của Vị Thầy quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo Sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tu tập. Nhờ vậy mà nỗ lực trong quá trình tấn tu với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt lòng sùng kính Đạo Sư vô hạn đúng theo lời dạy của Đại Sỹ Mã Minh mà người học trò sẽ tạo ra được nền tảng giác ngộ, từ đây người học trò bắt đầu có khã năng tự tu. Vì thế không ngẫu nhiên trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy rằng đời sau nếu không tìm ra được bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng.
  Chớ không phải như những sư thầy (tăng sĩ hay cư sĩ) võ vẻ vài bài thơ, viết nhiều sách, xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng mà cho rằng mình đủ khã năng tự tu. Và con hiểu rằng bậc trí hiện thân với nhiều hình tướng bất định chứ không phải ở trong chùa mới gọi là Đạo Sư bởi con đường về thành phố giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ là “tự viện”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài của Thầy, bài viết của Thầy giúp chúng con và nhiều người tu, cư sĩ và tăng sĩ hiểu được cội nguồn của diễn trình tự thân vận động: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Con hoan hỷ với thành tựu tâm linh bằng “tự tu” của Thầy qua các tác phẩm trí tuệ tâm linh nổi tiếng :”Một đời người một câu thần chú; Pháp là cuộc sống” và hoạt dụng Bồ đề tâm của Thầy mang lợi lạc cho mọi người qua trang mạng chanhtuduy.com nổi tiếng toàn cầu với hơn 1700 bài viết. Ở Mật gia Song Nguyễn nhờ “Lục diệu pháp môn” của Thầy phát lộ dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật đà mà việc thực hành pháp của chúng con không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 20. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy: “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”

  Bài viết này đã giúp chúng con được hiểu thực chất của từ “tu” là gì, hay những khái niệm như “tu pháp”, “pháp môn”… được Thầy giải nghĩa một cách thật logic và dễ hiểu, chứ không phải như cách mà các Phật tử thường được nghe từ các chùa và chấp nhận như một thuật ngữ nhà Phật, lâu dần chấp nhận với cái nghĩa định danh chứ không hiểu được bản chất. Cũng như từ “tự tu”, vốn bị những người cạn cợt trong trình độ tâm linh nên “mặc định” với nghĩa bới móc, xỏ xiên việc tu tự phát, không chính thống, tỏ ý không công nhận dù người tu đó có những thành tựu tâm linh thể hiện qua tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp. Trong khi họ không hề nhìn lại chính họ bởi gia tài tàm, quý đã cạn kiệt.

  Kính bạch Thầy! Qua bài viết, chúng con đã được Thầy giảng giải về diễn trình tâm linh sẽ trải qua các giai đoạn tự tu, tiệm tu, tấn tu và tiếp tục tự tu với tầng bậc cao hơn. Qua đây, “tự tu” không mang nghĩa tầm thường, tiêu cực như cách nghĩ đơn thuần của những người thích bới móc. Rõ ràng với sự minh định của Thầy thể hiện qua bài viết về diễn trình theo thứ tự này, chắc chắn người viết đã đạt một trình độ tâm linh nhất định, đã tự mình trải nghiệm, thực chứng các bước trong diễn trình đó mới có cái nhìn thấu suốt để diễn giải lại. Đồng thời, nhìn vào diễn trình này, cùng với 6 pháp môn của Mật gia Song Nguyễn do vị Thầy phát lộ qua quá trình (1) Khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả, con nhận ra rằng chúng con thật quá đỗi may mắn khi đang được trải qua tuần tự những diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng “đúng quy trình” như trên. Không chỉ mang tính khoa học, 6 pháp môn này đều theo đúng quỹ đạo chánh pháp, dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, vị Thầy không tự ý chế tác như dẫn chứng Thầy đã chỉ rõ trong bài.

  Con đặc biệt cảm niệm điểu Thầy đã thấu đáo và nhắc nhở, cảnh tỉnh chúng con rằng, ở giai đoạn “Tấn tu”, cần cẩn trọng với chướng ngại từ tâm ngã mạn, kiêu mạn của trò rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Vì vậy với vai trò là người trò, chúng con cần trang bị hàng rào phòng vệ bằng lòng sùng kính Đạo sư. Một lần nữa, con lại được thấy vai trò tối quan trọng của lòng sùng kính Đạo sư, điều mà Thánh tăng Mã Minh đã di huấn lại trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” cũng như trong nhiều lời dạy của các bậc tổ sư Mật giáo. Con cảm thán sức mạnh kỳ diệu thay của sự gia trì, ơn gia hộ từ Bổn tôn, Đạo sư, Dakini thông qua kênh vận chuyển vị Thầy sẽ giúp người trò vượt qua những ma chướng, trở ngại trên con đường thực hành pháp, và điều này chỉ có khi người trò có lòng sùng kính Đạo sư!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết!

  Con cầu nguyện cho con, chúng sanh qua bài viết này sẽ hiểu để nhận định, phân biệt hiện tượng, hành trạng của người tu một cách khách quan, đúng theo chánh pháp để tránh gây nhân xấu mà đọa lạc!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy! Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 21. Mật Tuyết Mai says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu . Con hiểu được rằng đức Phật đã tìm ra con đường giải thoát cho chúng sanh còn đến được vạch đích hay không là do người tu có đúng chánh pháp hay không. Ngày nay khi nhắc tới chữ “tu” là đại đa số mọi người sẽ ái ngại về những suy nghĩ như đi tu phải ở trong chùa, cạo trọc đầu, ăn chay, mặc áo vuông. Tệ hơn là họ nghĩ những người đi tu đa số là thất tình, thất ngiệp, phá sản hay gia đình tan nát đại loại như vậy thì họ mới đi tu chứ cớ gì họ đang bình thường lại tự nhiên đi tu. Những suy nghĩ đó đã làm cho họ không suy nghĩ đến chữ “tu” trong đầu vì họ thực chất hiểu sai từ ấy. Khổng Tử đề ra diễn trình như sau:” tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ” ( sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại) về sau động từ” tu thân “không còn nguyên khái niệm vốn có của nó nữa mà được các tôn giáo hoá ý chỉ người sống và làm theo gương giáo chủ của họ.

  Có rất nhiều con đường cũng như phương pháp để đi tới lộ trình giải thoát. Còn đói với Mật Gia Song Nguyễn con được đọc, được nghe và được Thầy giảng về 6 pháp môn là: 1, Bát pháp quy y; 2, Chánh kiến quang minh tam muội; 3, Cúng dường bất khả dán đoạn; 4, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni ; 5, Bồ đề tâm định quán; 6, Bổn tôn thiền định quán ngũ thứ đệ. Thầy đã phát lộ dựa trên nền tảng Phật đà đển đưa chúng con đi đúng hướng trên con đường giải thoát.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu tràn thái tuyệt đối.

  Om Mani Padme Hum.

 22. Mật Nguyên Bích says:

  Kính bạch Thầy,

  Con tạ ơn Thầy khi được đọc bài viết này của Thầy. Qua bài viết con hiểu về khái niệm “tu” và con cũng tạ ơn Thầy khi được tiếp cận với pháp tu phù hợp mà Thầy đã dày công xây dựng dựa trên nền tảng giáo lý Phật đà.

  Ngay tiêu đề bài viết của Thầy đã nói rằng quá trình đến đạo lộ giải thoát đó là tự tu, tiệm tu, tấn tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu con hiểu rằng quá trình này là những vòng tròn đồng tâm, khi điểm khởi đầu và kết thúc có cùng tên nhưng nội hàm lại hoàn toàn khác nhau, tự tu ở giai đoạn sau là khi người tu đã đạt những thành quả nhất định trong quá trình tu tập. Vòng tròn này ở mỗi người tu to, nhỏ khác nhau phụ thuộc vào trí tuệ, phương pháp, tinh tấn của mỗi người tu.

  Con cũng hiểu rằng “phương pháp” là chìa khoá của thành công vì với phương pháp đúng thì người tầm thường cũng đến đích, còn phương pháp sai thì người giỏi cũng lạc lối. Con thật may mắn khi được tiếp cận với phương pháp thực hành ở Mật Gia Song Nguyễn thông qua phương tiện phù hợp với bản thân mình là đọc bài và comment trên chanhtuduy.com mà trước đây do vô minh, ngộ nhận rằng chỉ người già, người thất bại trong thế sự mới tu.

  Con hiểu được vị trí quan trọng của vị Thầy và thế nào là vị Thầy đích thực. Con hoan hỷ rằng vị Thầy được Thầy minh định là người với vai trò “huấn luyện viên” là người có trí tuệ và phương pháp giảng dạy cùng với lòng từ bi, dạy phương pháp để người tu tự đạt được thành tựu vì “phương pháp” là quyết định thành công và cần phù hợp với từng người. Thay vì người tu được phát lộc “con cá” như một số chùa tôn giáo hoá đạo Phật, dẫn tới người tu dễ lệ thuộc tâm linh thì ngược lại, ở Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy trang bị cho “cần câu” và “phương pháp” để các học trò ung dung trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện sức khoẻ Thầy, Cô và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum!

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Vòng trò đồng tâm!

   • Mật Nguyên Bích says:

    Kính bạch Thầy,

    Con tạ ơn Thầy từ bi sách tấn ạ. 

    Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô.

    Om Mani Padme Hum!

 23. KínhBạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cặn kẽ về những tướng trạng phải trải qua đối với một người tu Phật trên con đường tầm cầu giác ngộ bước đi trên đại lộ tiến về thành phố  giải thoát.

  Qua  những luận giải  của Thầy, con hiểu được rằng vai trò của vị Thầy thực sự vô cùng  quan trọng trong quá trình tu tập của người học trò. Ở giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, nếu như không có vị Thầy chỉ dạy thì người học trò sẽ không biết bắt đầu từ đâu mà cứ mò mẫm  làm mất  nhiều thời gian , công sức nhưng chẳng mang lại nhiều lợi ích .

  Khi đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Đạo sư  với phương pháp truyền dạy phù hợp với trình độ căn cơ nhưng  với  vai trò Kim cang sư thì điều  quan trọng nhất và “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để người  học trò toàn tâm miệt mài vào quá trình tấn tu, tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”. Từ đó , người học trò bắt đầu có khả năng “tự tu”. Khác với giai đoạn ban đầu “tự tu” bài bản với hướng dẫn của Đạo sư để thực tập, thực hành; người học trò đã tự  thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu ” , tự thân mình vận động để tiến tu đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Nhưng  nếu   tin lầm vào tà sư thì vô cùng nguy hại ảnh hưởng đến vận mệnh tâm linh của mình trong nhiều kiếp.  Ngài Khetsun Sangpo Rinpoche từng khuyến cáo: “ Nhầm lẫn vị Thầy giống như uống nhầm thuốc độc. Nếu thuốc độc giết chết một thân mạng thì vị thầy giả mạo hại ta trong nhiều kiếp”.

  Qua bài viết này con hiểu được rằng  đừng nên cho rằng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư bởi con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ “tự viện ”  .Đừng thấy đầu tròn áo vuông mang danh đại đức, thượng tọa mà cho là những bậc chứng đắc, đạo hạnh cao mà nhắm mắt đưa chân trao gửi vận mệnh tâm linh của mình mà cần phải có sự kiểm chứng để biết được thực chất của  vấn đề mà quyết định vận mệnh tâm linh của mình.

  Qua đó con cảm niệm được sự may mắn quá đổi ơn phước khi được làm học trò của vị Thầy tâm linh tôn quý với những phương pháp thực hành đơn giản nhưng kết quả không thể nghĩ bàn  đã được kiểm chứng, ứng dụng, thực hành và đạt kết quả vô cùng vi diệu nhờ “Lục diệu pháp môn” của Thầy phát lộ dựa trên nền tảng của giáo pháp Phật đà mà việc thực hành pháp của chúng con không gián đoạn luôn đi theo đúng theo quỹ đạo của chánh pháp.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp quý báu này.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân của tam bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.

  Om Mani Padme Hum

 24. Trần thị Mai says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cầu nguyện sức khỏe sự trường thọ đến với Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

 25. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi được đọc bài này.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải diễn trình tự thân vận động từ “Tự tu, tiệm tu, tấn tu đến tự tu”.  Vì còn nhiều người chưa hiểu nguồn cội của diễn trình nên dựa vào hình thức sắc tướng bên ngoài trong khi đó là chỉ là hư vọng mà nhầm lẫn.

  Từ quá trình đầu tiên là Tự Tu ở giai đoạn đầu đến Tự Tu ở giai đoạn cuối đều bắt đầu sự tự thân vận động của người tu tập. Chỉ có điều nếu thời điểm Tự Tu đầu tiên cần có vị Thầy (bên ngoài) để hướng dẫn cho người học trò đi đúng hướng thì quá trình Tự Tu sau cùng thì vị Thầy (bên trong) chính là bản thân người tu sau khi nhận được sự truyền thụ với lòng bi mẫn cùng sự tinh tấn thực hành  mà chuyển hóa tâm để bản thân mình trở thành Thầy của mình mà tấm gương tiêu biểu nhất chính là Đức Phật.

  Con hoan hỷ với những tu pháp ở Mật Gia Song Nguyễn được phát lồ từ vị Thầy với nhiều năm trải qua quá trình (1) Khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả đều dựa vào nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không hề tự ý chế tác như là :

  1/ Bát pháp Quy y (Lời dạy của đại sĩ Liên Hoa Sanh trong Giáo huấn Dakini)

  2/ Chánh kiến quang minh Tam muội (Dựa vào kinh chánh kiến được ẩn tàng trong căn phòng Duy ma cật là chanhtuduy.com)

  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn (Dựa vào kinh Hoa Nghiêm)

  4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni (Dựa vào khai thị của đại sĩ Marpa)

  5/ Bồ đề tâm định quán (Dựa vào lời dạy của Đức Phật dành cho vua Ba Tư Nặc được viết trong tác phẩm “Diệu pháp đặt giác ngộ”của Thánh giả Dilgo Khyentse)

  6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ (Dựa vào Mật điển Giuyasamaza)

  Nếu vị Thầy với lòng từ bi cùng các tu pháp đều rõ ràng ứng dụng từ trong kinh điển để những học trò thực hành pháp với lòng sùng kính Đạo sư không những được đến bờ giác ngộ mà ngay trong cuộc sống hiện thực cũng được những lợi lạc là hạnh phúc gia đình, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội dù không  là Tăng sĩ cũng như Tự Viện. Qua đó con hiểu được đến thành phố giác ngộ không chỉ có một con đường là Tự Viện mà có nhiều lối đi. Miễn sao đến được thành phố giải thoát an toàn. Chứ không nên chấp vào tướng trạng, tưởng rằng con đường Tự Viện mới là an toàn mà thật sự toàn là ổ voi tà kiến hoặc hố tử thần là các vị thầy nói và làm sai chánh pháp làm mất đi kiếp người quý báu hiện tại ,tương lai thân căn huệ mạng cũng không còn.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 26. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài: THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, VÀ TẤN TU?  THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?  rồi thưa Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy qua bài pháp sâu sắc, ý nghĩa này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ hơn về thực nghĩa của từ ” tu ” cùng trình tự lớp lang, phương pháp sư phạm, và phương tiện thiện xảo của vị Thầy từ bi, tri tuệ giúp học trò tiến tu trên đạo trình giải thoát, các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Ở giai đoạn nào cũng không thể tách rời yếu tố tự lực hành pháp, tha lực hộ trì, thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy. Bài pháp đã cho chúng con và chúng sanh nhận thức được quá trình tiến tu của người tu chân chính,cùng những biểu trạng trong từng quá trình, giúp chúng con biết tư duy mà minh định chân nguỵ chánh tà ” con đường đến thành phố Giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ tự viện “quán xét và điều chỉnh hành vi thân, ngữ, tâm để đi đúng quỹ đạo Chánh Pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu và lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 27. Mật Mỹ Lạc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy Thế nào là Tự Tu, Tiệm Thu, Tấn Tu và Tự Tu. Từ tự tu lên Tự tu để chứng đạo là cả một quá trình thực hành bất khả gián đoạn với lòng sùng kính đạo sư là nền tảng. Tuy tên gọi có như nhau nhưng cấp độ đã khác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp hóa độ chúng sinh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Om mani padme hum.

 28. Mật Dũng Tâm says:

  Thưa Thầy

  Con Mật Dũng Tâm đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Vũ Thúy Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài rồi ạ, con cảm ơn Thầy nhiều ạ. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và an tịnh

 30. Nguyễn Hải Yến says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh.

 31. Nguyễn Hải Yến says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khỏe vì sự nghiệp giáo hóa chúng sinh.

 32. Bùi Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con nguyện thầy sức khỏe và trường thọ.

 33. Bùi Mai Anh says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, Con cảm ơn Thầy. Con nguyện thầy sức khỏe và trường thọ.

 34. Vũ Thúy Vân says:

  Kính bạch Thầy.

  Con là Vũ Thúy Vân ở Hạ Long-Quảng Ninh ,con là học sinh lớp 7. Thời gian qua chúng con được duyên đọc bài trên website của Thầy ,chúng con đã cảm nhận những điều hết sức vi diệu và ngoài sức tưởng tượng trong cuộc sống.

  Đó là con đã được bố mẹ đồng ý cho phép mua điện thoại mới (để con có thể chủ động đọc bài và comment nhiều hơn), trong khi trước đây bố mẹ con phản đối gay gắt. Con lại được bố mẹ mua cho cái lắc đeo tay mới nữa. Đi học con cũng được các bạn giúp đỡ nhiều hơn và người bạn của con là Bùi Mai Anh cũng được bố mẹ mua cho laptop mới và đồng ý lắp WiFi. Tất cả diễn ra sau 1 thời gian ngắn chúng con đọc bài. Con vô cùng cảm ơn Thầy vì đã tạo ra website kì diệu này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 35. Đinh Huy says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi ạ.

  con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải chi tiết về tự tu, tiệm tu và tấn tu cho chúng con được hiểu!

  con nguyện cầu cho Thầy Cô sức khỏe và hạnh phúc.

  Om Mani Padme Hum

 36. Kính bạch Thầy
  Con xin tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải thuật nghĩa của chữ tu và tự tu ,tiện tu ,và tấn tu
  Qua bài viết con hiểu được người tu muốn đạt được thành tựu tâm linh phải trải qua những giai đoạn thực hành khác nhau, Đức Phật đã từng dạy ” ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân của mình ” tùy vào căn cơ của mỗi người khi được hạnh ngộ với bậc Đạo sư tuệ tri thức hướng đẫn cho người đệ tử phương pháp để thực hành, thì người học trò đó phải tự thân nổ lực thực hành theo trình tự văn, tư ,tu ngoài việc tin tấn thực hành để trang bị cho mình tri kiến nhà phật, còn phải tưởng dưỡng lòng sùng mộ đạo sư
  Con xin tán thán trí tuệ của vị Thầy đã phát kiến 6 pháp môn dựa trên giáo pháp phật đà để đệ tử chúng con thực hành tích trữ hai bồ tư lương công đức và trí tuệ
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô
  Om ah hum

 37. Mật Đăng Tâm says:

  Mô Phật!
  Kính bạch Thầy! Con hoan hỉ cảm tạ ân Thầy đã khai thị cho chúng con, chúng sanh hiểu được về diễn trình tự thân vận động: Tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Đúng như những lời cảm thán của các đạo huynh đây tựa như “googe map”, những biển chỉ dẫn được dựng lên bởi vị hoa tiêu lão luyện trên chặng đường miên viễn cho chúng con hứng khởi gia tăng niềm tin kiên cố hướng về đích.

  Từ những luận giải của vị Thầy, con đã có thể phân biệt được hiện tượng và hành trạng của những người tu một cách khách quan. Có những người đã nghiên tầm kinh điển, thực hành giáo pháp nhiều năm nhưng yếu nghĩa cơ bản là quy y, nương tựa Thầy, Phật Pháp Tăng cũng không biết, cho rằng mình “tự tu”, “trong tâm có Phật” là được thành ra tu Phật mà vẫn là kẻ ngoại đạo. Lại có bao người dù đã quy y nhưng “hồn nhiên” phá vỡ lời nguyện, thờ cúng cầu cạnh thần tài, không được trang bị chánh kiến, lại càng chẳng có chánh tư duy thì dù có tinh tấn bao nhiêu cũng chỉ là “tà tinh tấn”, thành ra rơi vào tình cảnh “tâm si tu Phật, Phật thành ma”. Từ đây con hiểu rằng diễn trình tự thân vận động đâu phải là tự mình nhắm mắt đưa chân ú ớ mà đến được cánh cửa giải thoát bởi cần phải có “phương pháp thực hành”, và “môn học được thực hành theo phương pháp nào đó”. Trên hành trình cao thượng ấy, con hiểu rằng vai trò vị Thầy hướng đạo “Biết đúng những gì cần gạt bỏ/ Biết trọn vẹn những phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ với lòng bi mẫn” quan trọng đến nhường nào. Không có giáo pháp đúng, phương pháp đúng, không có nền tảng giác ngộ “Sùng kính đạo sư” thì vạn kiếp ngàn năm chúng con mới mơ đặt chân lên con đường “tự tu” chân thật lớp lang từ thực tập, thực hành đến ứng dụng. Từ đây con tự hỏi diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu này có lý gì chỉ gò bó chật hẹp trong “môi trường” tự viện khi mà rất nhiều tự viện hiện nay đang tôn giáo hóa chữ “tu”, đang nô lệ hóa người tu, khi mà cửa thiền đang bị một bộ phận lớn các ngài thượng tọa, đại đức, ni trưởng khuynh đảo tuyên truyền tà kiến, căng phồng ngã mạn, khi mà ngoài kia cây đời xanh tươi tiếng gọi “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Con hoan hỉ cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng con, chúng sanh.
  Cầu nguyện bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền khắp nơi nơi đến mọi chúng sanh hữu duyên.
  Om Mani Padme Hum

 38. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ khi đọc bài viết “ Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” . Qua bài viết con hiểu rằng tu theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình, ổn định gia đình, an định đất nước, đem lại an vui cho nhân loại… chứ không phải cho dành riêng cho tăng ni trong chùa với tường cao cổng lớn, hoặc tu chỉ dành cho những người lớn tuổi với những chiếc áo nâu sòng rồi làm ái ngại, cản trở cho những ai muốn thực sự tu Phật, học Phật. Con cũng hiểu rằng chữ ‘’ tu ‘’ có nghĩa là ‘’ thực hành phương pháp ‘’ như luậ sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm ‘’ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng ‘’. Và ở Mật Gia Song Nguyễn, vị Thầy đã phát lồ các phát kiến tâm linh với 6 tu pháp : Bát pháp quy y, Chánh kiến quang minh tam muội, Cúng dường bất khả gián đoạn, Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni, Bồ đề tâm định quán và Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Và nế huynh đệ  chúng con được truyền pháp đích thực tri thành hợp nhất thì sẽ thong dong trên đạo lộ giải thoát, an lạc đời này, cực lạc đời sau. Qua bài viết , con cũng hiểu rằng các giai đoạn Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Nếu giai đoạn đầu tự tu mà không có vị Thầy hướng dẫn thì cũng chỉ lẩn quẩn trong giai đoạn tự tu và không thể nào tiến xa hơn và thậm chí không có kết quả khi đi sai đường và thậm chí không có vị Thầy hướng dẫn để phân biệt được chánh kiến, phân biệt được ngụy tà, những kẻ tà sư, tà kiến, tà đạo …thì sẽ ảnh hưởng để thân căng huệ mạng trong hàng kiếp. Do đó thật quan trọng để có vị Thầy để hướng dẫn và đến giai đoạn Tiệm tu để hướng dẫn ta thấy được ánh sáng của sự giải thoát, và chỉ dạy ta từ thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức tạp tùy vào vai trò của vị Thầy. Và giai đoạn Tấn tu đòi hỏi sự Sùng kính Đạo sư, bởi lẽ khi học trò đạt đến một chút trình độ tâm linh thì sẽ rơi vào mạng lưới ngã mạn và dễ bị lạc lối. Và giai đoạn cuối cùng khi đã trở nên vững chắc bởi sự khiêm hạ, trao dồi chánh kiến, Bồ đề tâm và lòng sùng mộ thì đến giai đoạn Tự tu…

  Con cảm tạ Thầy vì bài viết. Con thành tâm  cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM AH HÙM

 39. Mật Liễu Tâm ( Quỳnh Trang ) says:

  Thưa Thầy

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho chúng con thế nào là Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tiệm tu, Tấn tu,Tự tu

  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  Om mani padme hum

 40. Mật Nguyên Tấn says:

  Con cảm ơn Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy cô vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 41. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con là Mật Thuận Nguyên con đã đọc xong bài này rồi ạ. Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 42. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Thông thường khi nghe nói đến tu thì nhiều người sẽ nghĩ ngay những vị đầu tròn, áo vuông ở trong chùa. Khi nói đến tu thì nhiều người lại đề cập đến ăn chay, những hình thức cúng bái v.v.. làm tăng thêm sự rào cản cho người đến với con đường giải thoát. Do hiểu không đúng dẫn theo hành không đúng. Và cứ mang suy nghĩ mặc cảm thụ động đợi đến già thì mới tu thật sai lầm. Nay được Thầy luận giải “tu” là “thực hành phương pháp”dựa trên biết phương pháp thực hành chúng hay còn gọi là “ tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” môn học được thực hành theo phương pháp nào đó. Ở MGSN đã được vị Đạo sư trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả phát lồ ra 6 tu pháp: Bát pháp quy y , chánh kiến quang minh tam muội, cúng dường bất khả gián đoạn, Bồ đề tâm định quán, Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni, Bổn Tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Vì vậy việc “thực hành pháp” ở Tịnh trú MGSN không hạn chế độ tuổi và phù hợp với đời sống cư sĩ tại gia. Vì vậy con đường thực hành pháp không dựa vào hình thức tăng sĩ hay cư sĩ mà dựa vào hiệu ứng tâm linh, sản phẩm trí tuệ đem lại lợi ích cho cộng đồng, chứ không dựa vào những bài thơ, hay chùa to, tượng lớn.v.v..
  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được diễn trình của tu tập trải qua 4 diễn trình: tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Con hiểu được khi thực hành pháp sẽ không thể thiếu 1 trong 4 diễn trình trên. Đây là một sự kết hợp giữa Thầy và học trò hết sức quan trọng trong việc thực hành pháp. Nếu người thực hành pháp không ý thức tự tu thì sẽ không tiếp cận đến với chánh pháp, không ý thức để thực hành pháp. Một cách thụ động, vì dù cho vị Thầy hướng dẫn và có phương pháp hành trì nhưng người tu không thực hành thì không tích tập công đức, không kết nối năng lượng thanh tịnh với Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Vì không tự lực hành Pháp sẽ không có tha lực hộ trì.
  Ngoài ra dù cho người tự tu cần có tiệm tu cần có nĐạo sư, người hướng dẫn phương pháp hành trì vì giáo pháp đúng cần có phương pháp đúng. Như người vượt biển cả cần có la bàn định hướng.
  Ngoài ra người thực hành tâm linh cần chú tâm tỉnh thức để tránh vào ngã mạn, kêu mạn, không nương tựa vào vị Thầy là cái bẫy ngăn đến sự giác ngộ của người tu. Rơi vào sự bất kính Đạo sư, trong khi “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om ah hum!

   

 43. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu Và Tấn Tu? Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu Và Tự Tu ? ” . Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con biết được thực nghĩa của chữ tu. Nhiều người vẫn hay nhầm lẫn và cho rằng tu là cực khổ, là dành cho những người lớn tuổi, những người mang dòng họ ” thất ” mới tu. Từ việc không hiểu bản chất của vấn đề nên họ không được thực hành phương pháp để có cơ hội giải thoát trong tương lai. Con mong rằng mọi người sẽ biết đến chánh pháp, hiểu đúng bản chất của mọi việc mà đừng bỏ phí kiếp người.

  Qua bài này, con biết cội nguồn của diễn trình tự thân vận động để đạt được mục đích tối thượng từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Ở giai đoạn đầu, người tu cần tự thân vận động , nhận thức được lợi lạc từ việc tu tập. Nếu người học trò không thức ngộ thì việc thành công là không thể. Sang giai đoạn tiệm tu, giai đoạn này quan trọng vì cần Đạo sư dạy bảo theo lớp lang thứ tự, truyền cảm hứng cho học trò để học trò dần chuyển hóa tâm mình. Đến giai đoạn tấn tu và tự tu, người học trò làm theo những gì Đạo sư chỉ dạy theo tinh thần ” tự lực hành pháp “. Nhờ Thầy chỉ dạy, con biết giai đoạn tấn tu người hành giả dễ bị ma chướng, rơi vào cạm bẫy của thiền do có một chút thành tựu. Vì vậy, Thầy luôn dạy chúng con ” Sùng kính Đạo sư” để tránh rơi vào cái ngã mạn của mình mà uổng công tu tập bao tháng ngày. Những gì Thầy dạy chúng con hôm nay là để chúng con chuẩn bị, chuẩn bị và chuẩn bị cho chuyến hành hương cuối cùng của mình về đất Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 44. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Nhờ vào giảng luận của Thầy, con hiểu rằng chữ “tu” theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình, và theo như 1/5 luận điểm sư phạm của luận sư Dharmakirty là “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng”, thì đối với người tu học Phật, chữ “tu” còn được hiểu là “thực hành phương pháp”.

  Con hoan hỷ khi hiểu được 4 giai đoạn tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu trên diễn trình mà mỗi người hành giả sẽ đi qua. Con cảm thấy bất ngờ khi biết rằng, cùng một diễn trạng là “tự tu”, tuy nhiên lại có thể thuộc hai giai đoạn khác nhau, một là lúc mới khởi đầu, cần có vị Thầy hướng dẫn; và một là sau khi trải qua ba quá trình tự tu, tiệm tu, tấn tu, có được “nền tảng giác ngộ” và không cần hướng dẫn từ vị Thầy nữa. Cho nên, ai đó nếu không hiểu về diễn trình này, cũng như không có những tiêu chí đánh giá đạo lực, đạo hạnh người tu một cách khách quan như dựa trên tác phẩm tâm linh, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh,… lại đi bám chấp vào việc tu ở chùa nào, vị Thầy là ai,…thì không những có thể bỏ qua cơ hội nương tựa vào bậc tuệ tri thức để giải thoát, mà còn dễ dàng gây nhân đọa lạc vì nhầm lẫn đồng là vàng như khai thị của đại sĩ Liên Hoa Sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã không ngừng chỉ dạy cho chúng con được hiểu, được thực tập, thực hành, ứng dụng Phật pháp vào đời sống, cũng như thân giáo để chúng con hình dung được rõ nhất có thể con đường mình đang và sẽ đi để có thể đến với thành phố Giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho chúng sanh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam Lồ!

  Om mani padme hum!

 45. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết “Thế nào là tự tu, tiến tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”. Qua bài viết này chúng con được biết cụ thể hơn lục diệu pháp môn mà vị Thầy phát lồ sau khi trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, và có kết quả thực tế… là dựa vào kinh nào, lời dạy của bậc Thánh tăng cổ đức nào một cách chi tiết, từ đó phát huy hơn nữa niềm tin, niềm tự hào khi được diễn tập, thực hành những tu pháp ấy.

  Con cũng hiểu thêm được rằng từ “tu” trong tiếng Hán Việt nghĩa là “sửa”, còn trong trong đạo Phật có nghĩa là “thực hành phương pháp” chứ không phải theo nghĩa ảm đạm là thất bại rồi cạo đầu, đóng cửa lên chùa mà mọi người vẫn hay gán cho nó. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu về quá trình tự thân vận động: tự tu, tiệm tu, tấm tu, và cuối cùng là tự tu với cấp độ cao hơn. Con cảm nhận rằng giai đoạn tự tu với cấp độ cao hơn cũng là giai đoạn hành giả đã gặp được vị thầy bên trong của mình. Mà trước khi có thể gặp được vị thầy bên trong thì hành giả phải trải qua quá trình tự tu, tiệm tu, tấn tu dưới sự hướng dẫn, chỉ dạy của vị thầy bên ngoài để không bị lệch khỏi quỹ đạo chánh pháp.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã phát lồ Lục diệu pháp môn sau bao gian khổ trải qua diễn trình “tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu” suốt nhiều năm liền, để rồi giờ đây từng giai đoạn trong diễn trình “tự tu, tiệm, tu, tấn tu, tịnh tu” của chúng con đã đang và sẽ trải qua trong tương lai sẽ không còn nhiều chông gai như vị Thầy đã từng. Con nguyện tỉnh thức, chánh niệm chú tâm để “tự lực hành pháp” theo diễn trình mà vị Thầy đã chỉ dẫn ngõ hầu an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Trên đây là sự hiểu của con, nếu có gì lệch với quỹ đạo chánh pháp kính mong vị Thầy từ bi chỉ dạy để con có cơ hội làm người tối thượng thứ 2. Con cảm tạ ơn Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Hồng Nguyện says:

  Kính Bạch Thầy

  con đã đọc bài viết này rồi ạ

  con hoan hỷ tán thành thiện hạnh bồ đề tâm của vị Thầy qua bài viết vô cùng lợi lạc này ạ

  con cầu nguyện sức khoẻ Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  om mani padme hum

 47. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh hữu duyên. Con cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ. Cầu mong tất cả chúng sanh có duyên lành theo học Yoga thanh trí.

  Om mani padme hum.

 48. Mật Bảo Châu says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 49. dohoangchinh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con là Mật Tuấn Nguyên con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cám ơn vị Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con để tu tập  đúng chánh pháp.Những  phương pháp tu tập của Vị Thầy chỉ dạy cho chúng con rất dễ hiểu, dễ làm không cầu kỳ, khó hiểu những hiệu quả lại rất cao.

  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum

 50. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải trả lại nguyên nghĩa ban đầu của chữ ” tu” theo nghĩa Hán Việt và trong thuật ngữ nhà phật .Giúp cho chúng con , chúng sanh hiểu được chữ ” tu” có nghĩa la sửa mình, “trau dồi đạo đức con người; cho nên chúng ta nên hiểu chữ “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “Biết trọn vẹn những phương phápthực hành chúng”. Do đó, chúng ta có thể dùng từ“tu pháp” (phương pháp thực hành) hoặc “pháp môn” (môn học được thực hành theo phương pháp nào đó)”. Chứ không giống như nhiều người nhầm tưởng khi nghe đến chữ ” tu ” đã được tôn giáo hóa ý chỉ sống đời sống khuôn khổ như là ăn chay, làm công quả , sống trong chùa, mặt đồ màu lam, màu nâu…và đó cũng là một rào cảng lớn cho người tu cư sĩ khi tìm đến con đường giải thoát .
  Mặt khác con hiểu được trên bước đường tu tập người tu cần trãi qua bốn giai đoạn tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu thông qua kênh vận chuyển vị Thầy mới đạt kết quả . Vì vậy khi thực hành pháp người tu cần phải có sự hướng dẫn từ vị Thầy theo lớp lang thứ tự từ đơn giản đến tinh tế. Sau một thời gian thực hành dưới sự chỉ dạy của vị Thầy với lòng “khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh, người học trò sẽ tạo ra được“nền tảng Giác ngộ”. Còn Ở Mật Gia Song Nguyễn Vị Thầy đã từ bi phát lồ ra tu pháp ” lục diệu pháp môn” sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà” phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, giúp cho chúng con dễ dàng ứng dụng pháp vào cuộc sống, nhanh tích tập công đức và trí tuệ làm hai bồ tư lương về tây phương cực lạc và đặc biệt
  có được cuộc sống an lạc đời cực lạc đời sau thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh uống được tinh tý cam lồ.
  OM AH HUM

 51. mật thuận đức says:

  Mô phật

  kính bạch Thầy

  con đã đọc xong bài này rồi . con rất hoan hỷ và tán thán thiện hạnh công đức của Thầy đã viết ra cho chúng con và chúng sanh đọc và hiểu biết về giáo pháp phật đà . Thầy luận giải bài này rất đúng ta phải tu tập để tìm con đường giải thoát và cho gia đình được bình an ta nên tìm đến một vị Thầy đích thật bởi vì vị Thầy này đã chỉ dạy cho chúng ta đọc va hiểu biết về chân lý giáo pháp đó mới là một vị đạo sư cao quý . am hiểu về kinh điển phật tánh chỉ có vị Thầy này giúp cho chúng ta đến được tây phương cực lạc Thầy là con thuyền giúp cho chúng con và chúng sanh đến được bên bời giác ngộ tìm đến cho mình con đường giải thoát ,

  chứ không phải giống như mấy ông thầy tu kia đầu tròn áo vuôn rất tà kiến không hiểu về giáo pháp chỉ biết lợi dụng các phật tử để cúng dường để xây chùa cao cổng đẹp đi xe đẹp. mà không nghỉ đến đời sống sau này của họ sẽ ra sao hậu quả sau này của họ rất nặng vì chục lợi riêng mà không nghỉ đến người  khác . một vị thầy như vậy ta không nên sùng kính vì mấy thầy tu này không am hiểu về kinh điển giáo pháp phật đà . cũng không biết quang tâm đến các học trò và chỉ dạy cho các học trò làm sao đi đúng con đường quỹ đạo chánh pháp không bị lệch quỷ đạo đó mới là vị Thầy đích thật chân chính thì các học trò mới chân trọng và biết ơn thì học trò mới nên người ,

  chúng con có được một vị Thầy như ngày hôm nay với lòng bao dung và từ bi che trở biết quang tâm đến chúng con và chúng sanh thật là phước lớn cho chúng con và chúng sanh . Thầy là một ánh sáng soi sáng cho chúng con đến với con đường giải thoát của phật tánh . con cảm ơn Thầy đã viết ra bài này để cho chúng con và chúng sanh đọc và hiểu tu là gì,

  con viết commet này có gì không đúng quỹ đạo chánh pháp mong Thầy từ bi khai thị cho con . con cảm tạ ơn Thầy ,

  Hỡi đại sỹ liên hoa sanh xin hướng tâm con về phật pháp ,

  Hỡi những bật toàn giác đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém ,

  Hỡi vị Thầy từ bi đồng với các ngài xin để tâm đến con ,

  cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức và giác ngộ hạnh phúc của phật tánh ,

  con cầu nguyện cho sự trường thọ Thầy Cô được nhiều sức khỏe vì lợi lạc chúng sanh ,

  Om Mani Pame Hum

 52. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi! Con hiểu được một người tự tu đạt được một vài thành tựu nhỏ dễ sinh tâm ngạo mạn. Rơi vào tà kiến và đi vào con đường sai lầm,  uổng phí một kiếp làm người. Nhờ có vị Thầy chỉ dạy mà người đó có thể đạt được thành tựu tâm linh cao hơn. Kính chúc Thầy Cô sức khỏe, cầu nguyện cho mọi người luôn trong trang thái tĩnh thức.

 53. Mật An Duyên says:

  KÍnh bạch Thầy!

  con đã hiểu thế nào là tự tu,tiệm tu và tấn tu

  con hiểu rằng Thầy đã chỉ dạy theo đúng phương pháp còn có đi đến được thành phố giải thoát không còn nhờ vào sự nỗ lực cố gắng của bản thân chúng con.Nếu cứ mãi không chịu cố gắng chúng con sẽ luôn dậm chân tại chỗ thậm chua là thụt lùi .

  con cảm tạ Thầy đã từ bi khai thị,cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh

  con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 54. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu về thực nghĩa của từ “tu” và diễn trình tự thân vận động trong quá trình tu tập của người hành giả. Qua bài viết của Thầy, con hiểu “tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp”. Từ “tu” mang ý nghĩa hết sức cao đẹp, là thực hành phương pháp để đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, tiến tới đạt Giác ngộ, Giải Thoát chứ “tu” không mang màu sắc ảm đạm, sầu bi mà người đời gán cho nó. Con cầu nguyện tất cả những ai đang hiểu sai về từ “tu” sẽ đọc được bài viết của vị Thầy để hiểu đúng thực nghĩa, không tự đánh mất cơ hội được tiếp cận Chánh Pháp Phật Đà cao diệu và những phương pháp thực hành để đời này an lạc, đời sau Cực Lạc.

  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con hiểu được 6 tu pháp được vị Thầy phát lộ qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả đều dựa trên nền tảng Giáo Pháp Phật Đà. Nhờ bài viết của Thầy, con được tăng thêm tầng hiểu biết mới về quá trình tu tập, là một quá trình đi từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu. Con cảm nhận rằng quá trình giống như một con đường hình xoáy ốc. Từ “tự tu” ban đầu là người tu bắt đầu tìm hiểu về đạo Phật, trí tuệ chưa được khai sáng thì ở “tự tu” sau cùng trí tuệ người hành giả đã được nâng lên tầng bậc tâm linh mới cao hơn. Qua quá trình nỗ lực miệt mài “tấn tu” với lòng khiêm hạ, tinh thần Bồ đề, và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo Sư vô hạn, người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng giác ngộ” và bắt đầu có khả năng “tự tu”. Và để có khả năng “tự tu” theo đúng quỹ đạo Chánh pháp, người học trò cần trải qua 2 quá trình không thể thiếu là “tiệm tu” và “tấn tu”, mà trong 2 quá trình đó vai trò của người Thầy là vô cùng quan trọng. Nếu không có vị Thầy chỉ dẫn, người học trò sẽ không có được phương pháp thực hành đúng phù hợp với căn cơ, hoàn cảnh, sẽ dễ lạc lối trên đường tu vì “tin theo tâm ý của bản thân mình”. Thánh Tăng Mã Minh đã khẳng định “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ”. Con hiểu rằng, nếu không có sự sùng kính vị Thầy, người học trò không thể tạo ra được nền tảng Giác Ngộ, và từ đó không thể bước sang giai đoạn “tự tu” ở trình độ cao hơn.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bằng một bài Pháp lợi lạc. Nếu sự hiểu của con chưa đúng theo quỹ đạo Chánh Pháp, con ngưỡng nguyện Thầy từ bi chỉ dạy cho con.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Nguyễn Hà Liên says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

    Con xin cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khỏe và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

    Om Mani Padme Hum.

 55. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ, con cảm ơn Thầy.

  Qua bài con hiểu được, “Tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu” là diễn trình giác ngộ của một người tu Phật phải đi trên chính đôi chân của mình trên con đường giải thoát  mà Đức Phật đã chỉ ra, với sự chỉ dạy không thể thiếu của bậc tuệ tri thức mà người tu Phật cần phải nương tựa  để tiến tu trêncon đường giải thoát, giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Quảng Lượng(Lê Văn Tùng) says:

  Bạch Thầy, con cảm tạ ơn phước của Thầy với trí huệ và lòng bi mẫn vô hạn đã khai thị cho chúng con và bạn đọc hữu tình!

  Con đã hiểu được như thế nào là Tự tu, tiệm tu, tấn tu và như thế nào là Vị Thầy, vị đạo sư là minh sư có đủ điều kiện để chỉ dạy học trò tinh tấn tu tập trên con đường tầm cầu học đạo, giải thoát khỏi khổ đau và luôn hồi!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Mani Pahme Hum!

 57. Mật Tấn Đạt says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Mật Tấn Đạt ( Đinh Trường ) đã đọc bài rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 58. Mật Tích says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hủy được đọc bài viết của Thầy ạ

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu  được thực nghĩa tâm linh của việc tự tu tiệm tu tấn tu

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu mong tất cả chúng sanh  thành tựu  hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 59. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.

  Từ lời dạy của Thầy con hiểu được thực hành Phật pháp là quy trình khoa học, có thứ tự bài bản lớp lang là tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu dưới sự chỉ dạy của bậc Đạo sư, có như vậy hành giả mới đạt được thành tựu tâm linh trên con đường giải thoát.

  Với truyền thống từ xưa đến nay, đa phần người ta cảm thấy ái ngại khi biết ai đó “đi tu” vì gắn liền với quan niệm yếm thế rằng chỉ có những người thất tình, thất bại, chán đời,….mới đi tu. Hình ảnh người tu (nhất là cư sĩ) bị đóng khung trong khuôn khổ : ăn chay trường, tụng kinh, cầu an cầu siêu, cúng cô hồn, giải hạn,…. Con đường giải thoát bị bó hẹp trong tu viện nên khó thu hút các tầng lớp khác nhau trong xã hội.

  Ở Mật gia Song Nguyễn với 6 phương pháp thực hành (dựa trên nền tảng Phật môn), đệ tử chúng con dể dàng duy trì mạch pháp “như dòng sông không ngừng trôi chảy”, không bị gián đoạn qua những sinh hoạt trong cuộc sống thường ngày và sẽ giác ngộ tốt hơn như khẳng định của ngài Pháp vương Gyalwang Drukpa 12 :  “Nếu một cư sĩ hằng ngày đối diện với ngũ dục trong đời sống sinh hoạt cá nhân và xã hội, họ biết giữ chánh niệm để thực hành pháp thì sẽ giác ngộ tốt hơn”.

  Qua bài viết, con hiểu được rằng dù ở giai đoạn nào của tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu, hành giả đều cần tự lực hành pháp thì mới có tha lực hộ trì thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Chỉ đến khi có được nền tảng giác ngộ bằng lòng sùng kính Đạo sư, lòng khiêm hạ và tinh thần Bồ đề thì hành giả mới chuyển sang giai đoạn tự tu để đạt thành tựu tâm linh.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh tuý Cam lồ.

  Om mani padme hum.

 60. Mật Tịnh Như says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu rỏ hơn về chữ “tu” và diển trình tự thân thực hành giáo pháp nhà Phật của mỗi hành giả.Bất kỳ ai trong giai đoạn tu học cũng trải qua quá trình tự tu> tiệm tu và tấn tu.

  Đức Phật đã chỉ ra con đường giác ngộ và giác ngộ như thế nào còn tuỳ thuộc vào mỗi hành giả, phải tự thân vận động, thực hành mới có được kết quả, đều mà không ai thay thế được.

  Qua bài này con cũng hiểu được trong diển trình thực hành ở giai đoạn nào cũng cần có vị Thầy hướng dẩn để hành giả không bị lệch khỏi quỷ đạo chánh pháp dể rơi vào đường tà, đều này con thấy được thật may mắn khi mỗi giai đoạn mỗi bước đi của chúng con đều có được vị Thầy từ bi chỉ dạy .Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum!

   

   

 61. Thưa Thầy!

  Con đã đọc xong bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy qua bài này con cũng suy ngẫm mãi và con hiểu được một chúc về với lời dạy của Đức phật  và các bật thánh chúng  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của thầy cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum

   

 62. KÍNH BẠCH THẦY

  Con hoan hỉ khi được đọc bài viết của Thầy

  Qua bài viết con hiểu được rằng, chữ ” tu ” nghĩa là ” thực hành phương pháp “. Đức Phật đã chỉ ra 84.000 pháp môn, tùy vào căn cơ của mỗi người.

  Con hoan hỉ tán thán thiện hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã giảng giải cho chúng con được biết quá trình tự thân vận động sẽ bao gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu, và điều quan trọng nhất là ” Lòng sùng kính Đạo Sư” là nền tảng giác ngộ

  Con hoan hỉ vị Thầy đã cho chúng con hiểu rõ 6 pháp môn đã được Thầy phát lộ sau khi đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả đều dựa trên giáo lý Phật đà

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp

  OM MANI PADME HÙM.

 63. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu. Qua sự giảng giải của Thầy con thấy rằng ở giai đoạn đầu tiên và sau cùng đều là “tự tu”, cho thấy tinh thần tự giác của người tu là một trong những yếu tố quan trọng nhất như Đức Phật đã dạy rằng đạo Phật là đạo tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Song sự tự tu này không đơn thuần là sự bắt đầu và kết thúc của hành động gọi là “tu” như bất kỳ một hoạt động nào khác về thân (đi chùa, phóng sanh, đọc “kinh nhật tụng”, ăn chay, vv) mà bắt đầu từ ý nguyện muốn giải thoát khỏi đau khổ luân hồi và kiên định với ý nguyện giải thoát đó để thực hành pháp tinh tấn, theo lời dạy của vị Thầy (tiệm tu và tấn tu) để đạt đến sự giải thoát tối thượng (tự tu). Khi Đức Phật vừa rời cuộc sống nhung lụa giàu sang để tìm con đường chân lý, đó cũng là lúc Ngài bắt đầu giai đoạn tự tu. Vậy thì khi khởi đầu trên con đường tu tập không thể nói là cần phải tốt nghiệp một trường nào, phải có một bằng cấp nào hay phải được ai cho phép, được đám đông công nhận, tung hô thì mới là một sự khởi đầu tự tu. Từ đó, con thấy sự vô lý của những người dựa vào bằng cấp, tiếng tăm hay đơn thuần là một cách gọi trong danh xưng để đánh giá tâm bồ đề của một vị Thầy dạy đạo. Trong khi ngược lại, họ không tự hỏi mình có khởi đầu bằng sự “tự tu”, nghĩa là đi theo phát nguyện giái thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi hay không?! Trong khi những hành vi thân ngữ tâm của họ đi ngược lại khái niệm tự tu ấy? Và những gì là bằng cấp, địa vị có liên quan đến ý nguyện giải thoát hay chăng? Thực sự là chưa có sự khởi đầu thì làm sao họ có được sự viên thành đạo quả? Khi đọc bài, con chợt nghĩ đến nghi quỹ hành trì của Mật gia Song Nguyễn, cũng là một sự thể hiện theo lớp lang thứ tự hành trình “thực hành pháp” thu nhỏ của Mật gia. Nghi quỹ được bắt đầu bằng lời phát nguyện :”Để giải thoát chúng sanh khỏi sanh tử luân hồi, phát nguyện vãng sanh Tây Phương Cực lạc,..”. Nghĩa là có sự khởi đầu “tự tu” và kết thúc bằng lời hồi hướng :”Nguyện đem công đức này. Hồi hướng cho tất cả. Đệ tử và chúng sanh. Nguyện trọn thành Phật đạo”. Từ giai đoạn khởi đầu đến kết thúc đều xuyên suốt một mạch tinh thần tự nguyện, tự giác vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu và có nhận định chính xác về hiện tượng, hành trạng của một người tu. Qua đó, chúng con càng cảm niệm ơn phước và sự tự hào được đào tạo đúng quy trình bài bản, tự hào rằng chúng con đã và đang được chứng kiến một minh chứng sống về quy trình tự tu, tiệm tu, tấn tu, cũng như tiệm tu, tấn tu và tự tu xuyên suốt với các quy trình khoa học biện chứng là khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả là tấm gương của Thầy Cô, theo gương của Đức Phật và rất nhiều những bậc thành tựu đã đi trước.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy,

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc bài viết này. Con cảm ơn Thầy từ bi chỉ dạy cho chúng con biết thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu. Thời kỳ mạt pháp tà sư nhiều như cát sông hằng nếu không có vị Thầy tu theo chánh pháp dạy bảo chỉ dẫn, người tu dễ bị sai đường lạc vào tà kiến. Chúng con thật may mắn được ngõ hầu chánh kiến Phật đà trên chanhtuduy.com dễ dàng thuận tiện. Nhưng cần phải tự mình cố gắng tinh tấn thì mới đạt được thành quả.

  Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.

 65. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của Thầy: Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu? Qua những lời dạy của Thầy con hiểu được rằng tu là sửa mình, chữ tu có nghĩa là thực hành phương pháp. Diễn trình tu học bắt đầu từ tự tu đến tiệm tu đến tấn tu và cuối cùng trở về tự tu. Qua bài viết, con hiểu thêm sâu sắc 6 pháp môn do vị Thầy phát lồ đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 66. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi.

  Theo diễn trình tự thân vận động như một vòng tuần hoàn ban đầu từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng cũng là tự tu con cảm nhận rằng trong thời buổi hiện nay người tu bước sang giai đoạn tiệm tu là rất ít mà có thể nói là hiếm như sao buổi sớm, huống hồ là các giai đoạn sau nữa. Bởi ở giai đoạn này người tu thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không là tùy vào vai trò của Đạo sư với những phẩm chất:

  1.Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ

  2.Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng

  3.Biết đúng những đối tượng cần thực hành

  4.Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành

  5.Truyền thụ với lòng bi mẫn

  Chỉ 1 hoặc 2 phẩm chất trong 5 phẩm chất nêu trên là đã khó có được ở nhiều vị sư thầy hiện nay. Vì chỉ cần nhìn qua hành trạng của người tu ở phương diện có chánh kiến hay không là có thể biết được.

  Qua đó con cũng cảm nhận rằng đối với vị thầy thì 5 phẩm chất nêu trên là quan trọng chứ không phải bằng cấp, học vị, thầy ấy là tăng sĩ hay cư sĩ.

  Con cảm ơn Thầy đã luận giảng.

  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa vào thành phố giải thoát. Om Ah Hum!

 67. Mật Liễu Thuận says:

  Kính bạch Thầy

  Con Mật Liễu Thuận đã đọc bài viết này rồi ạ

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe vì lợi lạc chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

 68. Mật Bích Đào says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu?thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được trên đạo lộ giải thoát có rất nhiều lối khác nhau và khi được một Đạo sư hướng dẫn thì tự bản thân mình phải thực hành mà không ai thay thế được. Trong quá trình thực hành vị Thầy đóng vai trò rất quan trọng để hướng dẫn cho các  hành giả không bị nhầm đường lạc lối, lệch lạc quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum

 69. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài này và những comment của các huynh rồi ạ. Con hoan hỷ và tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã luận giải rõ ràng cho chúng con biết một diễn trình thực hành pháp , dạy cho chúng con biết” thế nào là tự tu, tiến tu và tấn tu? Thế nào là niệm tu , tấn tu và tự tu?”

  ” Tu” là sửa , đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Thực hành giáo pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy sẽ được diễn trình thực hành trình tự lớp lang , theo căn cơ của mỗi người . Thực hành pháp bằng những phương tiện nào đích cuối cùng sẽ là giải thoát khỏi luân hồi sanh tử.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con bài pháp quý báu.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum.

 70. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu và thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu khởi đầu và kết thúc đều là từ tu nhưng có ý nghĩa khác nhau, quan trọng nhất vẫn là sùng kính đạo sư là nền tảng giác ngộ.

  Đức phật có đến 84000 môn tùy căn của của mỗi người. Với Mật gia Song Nguyễn có 6 phát kiến tâm linh của vị Thầy đã qua khảo cứu, khát sát, ứng dụng và kết quả

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết lợi lạc

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om.mani pàme

 71. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu ” , Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con , chúng sanh một bài pháp lợi lạc và ý nghĩa. Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Om mani padme hum

 72. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con được hiểu về thực nghĩa của từ “Tu” có nghĩa là sửa mình, là “thực hành phương pháp”.  Diễn trình tự thân vận động để đạt được mục đích tối thượng từ,  tự tu, tiệm tu, tính tấn và tự tu. Con hiểu được Vị Thầy thực sự quan trọng trong quá trình tu tập của học trò, vì vậy khi thực hành pháp học trò cần phải có sự hướng dẫn chỉ dạy từ vị Thầy, và đặc biệt người học trò trong tu tập với niềm tin kiên cố ,lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ. con hoan hỷ với 6 pháp môn ở Mật Gia Song Nguyễn được phát lồ từ Vị Thầy với nhiều năm trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả dựa vào nền tảng chung của giáo Pháp Phật đà.

  Con cảm tạ ơn Thầy với nhiều phương pháp sư phạm, phương tiện thiện sảo của Thầy chỉ dạy học trò thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng một cách dễ dàng mà không ngăn ngại bởi không gian và thời gian, phù hợ với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc, chúng con được tiếp cận nền tảng chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh pháp trang chanhtuduy.com của vị Thầy, chúng con được gia cố bằng thực hành chánh pháp Phật đà dưới sự chỉ dạy của vị Thầy, thì đó mới là chân thật tối thượng từ đó chúng con tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 73. Mật Hải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài này để giảng giải cho chúng con hiểu rõ hơn về động từ “tu” và nhất là về thực nghĩa của “Tự tu” với những cấp độ từ nông đến sâu, từ bình thường đến vĩ đại, từ hạn hẹp đến viên mãn. Giờ đây, con có thể hiểu rõ hơn tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại của đức Phật: “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình.”
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành hạnh ngộ và làm được làm đệ tử của vị Thầy – bậc Đạo sư Mật giáo “xứng đáng không dễ thấy” với “Giới đức, trí huệ, đa văn, nhiều phương tiện.” (lời dạy của Thánh giả Mã Minh trong “50 Kệ tụng Sùng Kính Đạo sư”) nhưng nếu chúng con không chịu “tự tu” mà vẫn “ngồi ì một chỗ” thì rõ ràng là có hàng triệu năm sau cũng không thể đến được đích giải thoát. Con không “tự lực hành pháp” thì làm sao có được “tha lực hộ trì”?!
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành hạnh ngộ và làm được làm đệ tử của vị Thầy “xứng đáng không dễ thấy”, đã được bậc Tuệ tri thức có đầy đủ “giáo pháp đúng với phương pháp đúng” bi mẫn dạy dỗ, truyền thụ Du già Thanh trí theo thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp tùy theo căn cơ của mình, mà nếu chúng con “Lại cho rằng không xứng đáng với mình” thì chắc chắn rằng chúng con sẽ không thể nào đến đích giải thoát mà trái lại sẽ phải chịu “Khổ đau mãi mã vì như vậy, Bởi coi thường bậc Thầy tâm linh, Chẳng khác gì khinh chê vị Phật” (Thánh giả Mã Minh).
  Đệ tử chúng con đã có duyên lành được chỉ dẫn đạo pháp bởi bậc Đạo sư Mật giáo “xứng đáng không dễ thấy”, Ngài ấy đang “Dạy trò lớn nhỏ mọi căn cơ; Thông nhiểu nhiều Mật điển; Kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ” (Thánh giả Mã Minh), mà nếu chúng con không chịu nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp với Lục diệu Pháp môn đã được Thầy phát lộ, truyền dạy, lại lan man “xem đây nghe kia” ở điểm này nơi nọ thì ngọn lửa “tinh tấn” sao có thể đủ để nấu chín nồi cơm giác ngộ!?
  Ở giai đoạn “tấn tu” này, con nhận ra một cạm bẩy thật kinh khủng, một thực tế phủ phàng là người đệ tử chúng con rất dễ lạc vào “ma chướng trên đường tu” của sự vong ơn bội nghĩa, thoái thất Bồ đề tâm khi bất kính Đạo sư, làm xói mòn, “sạt lở” nền tảng giác ngộ. (một hành giả Mật giáo sao có thể cầu mong cho tất cả chúng sanh thành Phật và hướng dẫn người khác tu pháp để thành Phật khi mà người ấy cản trở công hạnh độ sanh của vị Thầy, không hỗ trợ Thầy mình hoàn thành công hạnh viên mãn của vị Phật, không “nhìn Thầy thấy Phật”!?).
  Như lời Thầy giáo huấn “Lúc này, khi được một ít thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình; người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng gọi là “sở tri chướng”. Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo.” Với bản thân mình, ngoài sự “hom hem” con không thể tìm thấy “chút lỗi gì” nơi vị Thầy; Trong quan kiến cá nhân, con nhận biết rằng vị Thầy đã có đầy đủ giáo lý khẩu truyền, đạo hạnh, đạo lực, đạo phong và có thừa phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng cho đệ tử chúng con. Con nhận ra rằng vị Thầy luôn hoàn thành xuất sắc giới nguyện Bồ đề tâm số 42 (Chăm sóc đệ tử, học trò với tấm lòng bi mẫn) và viên mãn trong vai trò “Kim cang sư” khi dùng vô vàn phương tiện thiện xảo cả hiền minh lẫn phẫn nộ để giáo hóa chúng đệ tử, đưa chúng con toàn tâm, toàn ý trở về đúng quỹ đạo chánh pháp, quỹ đạo tấn tu giải thoát.
  Có thể có ai đó, theo quan kiến ngã mạn của mình, cho rằng nhờ tôi “tự tu” nên tôi mới có được “thành quả như thế này, như thế kia trong thiền định hay thiền quán”, nhờ tôi “tự tu” tinh tấn nên tôi mới nói hay, viết hay, “hỏi hay”, làm hay.. với chuyện được chuyện mất thế kia thế nọ. Nên khi ấy, vì vô tình hay hữu ý, con ma “sở tri chướng” đã dẫn dắt họ đi xa thật xa khỏi quỹ đạo chánh pháp đến nỗi “uổng cả công tu bao tháng ngày” như lời thánh giả Mã Minh đã xác quyết.
  Thật ơn phước cho con và các huynh đệ kim cang khác vẫn còn được vị Thầy từ bi dẫn dắt thoát khỏi bàn tay ma quỷ “sở tri chướng” kia.
  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy với lời dạy “Đây là lúc Thầy và Trò dễ bất đồng luận kiến, dẫn đến sự xung đột rồi mỗi người một nẻo”. Con tự hỏi rằng, nếu vị Thầy đã là một bậc Tuệ Tri thức “xứng đáng không dễ thấy” thì sự bất đồng luận kiến ấy xuất phát từ ai, kẻ ngu hay bậc Trí? Nếu vị Thầy đã là bậc “Trí tuệ, giới đức, đa văn, nhiều phương tiện” thì việc vị Thầy ấy chỉ dạy mình làm điều lành này, việc tốt kia… mà mình vẫn “làm mình làm mẫy” thì sự “xung đột” kia xuất phát từ ai, kẻ ngu hay bậc Trí? Nếu mãnh đất tâm thức đệ tử chúng con chỉ thuần gieo hạt mầm sùng kính Đạo sư “nhìn Thầy thấy Phật” thì sao những loài cỏ hoang dại của luận kiến bất đồng, xung đột lại có thể được mọc lên?
  Chắc chắn là chỉ có những học trò, đệ tử ngu muội mới tự gây ra nhân bất đồng, xung đột với vị Thầy rồi tự nhận về quả của sự “ra đi”, đi khỏi Mật gia, đi ra khỏi vùng Tuệ quang, Từ quang của bậc Đạo sư mà trở về với bóng tối của sự sợ hãi, nguy hiểm, tai họa. Nẽo về của bậc Đạo sư là an lạc, an tịnh trong hiện đời, là Tây Phương cực lạc quốc đời vị lai, thì nẽo đến của kẻ học trò ngu muội gây bất đồng, xung đột kia chắc chắn là khổ não, bất tịnh trong đời này, là luân hồi đau khổ vạn kiếp sau.
  Mô Phật! Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy từ bi gia hộ cho con và các chúng sanh khác vẫn còn ương ngạnh, mê muội như con sớm hồi quang phản tỉnh mà không lạc vào đường tà như vậy. Cầu nguyện chúng con luôn biết trân quý duyên lành hy hữu của mình mà không bỏ mất cơ hội được bước theo chân vị Thầy, chư Thánh chúng tiến về thành phố Giải thoát.
  Con nguyện vâng lời Thầy dạy, theo giáo huấn đại sỹ Mã Minh mà nỗ lực “tấn tu” với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư vô hạn để tạo dựng, vun đắp “nền tảng Giác ngộ” ngày một vững chắc hơn, để có thể bắt đầu “tự tu” vì lợi ích, thành tựu tâm linh cho mình, cho cả chúng sinh.
  Con kính lễ Thầy!
  Hỡi Đại sỹ Liên Hoa Sanh, xin hướng tâm con về Phật pháp!
  Hỡi các Bậc Toàn giác, xin đừng để con lạc vào tà đạo thấp kém!
  Hỡi vị Thầy từ bi, đồng với các Ngài chẳng khác, xin để tâm đến con!
  Om Ah Guru Thinley Shiddhi Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Hải says:

    Dạ mô Phật! Con cảm tạ Thầy đã từ bi sách tấn con.

    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

    Cầu nguyện cho đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, truyền dạy Du già Thanh trí của vị Thầy, của Mật gia Song Nguyễn luôn được nhiều hanh thông, thuận lợi.

    Om Mani Padme Hum.

 74. Hoàng thị Hằng says:

  Kính bạch Thầy con đã đọc bài giảng của Thầy. Con cầu nguyện sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om  Mani Padme Hum

 75. Mật Thanh Ngân says:

  Kính bạch Thầy

  Con  rất hoan hỉ đọc bài viết của Thầy,  con hiểu được sâu sắc hơn những khái niệm cũng như quá trình tự thân vận động.  Trong quá trình đó con thấy rằng người Thầy hay Đạo sư chân chính đóng vai trò vô cùng quan trọng.  Mặc dù mọi con đường đều đến thành Rome nhưng để đến được nhanh hơn không bị lạc đường,  không  bị tổn thương trên đường đi lữ khách cần phải có phương pháp đi phù hợp với mình.  Đạo sư chính là kim chỉ nam,  là người dùng trí lực của mình tạo ra phương pháp sư phạm ứng dụng phù hợp cho hoàn cảnh mỗi học trò.  Khi học trò đi sai quỹ đạo chánh pháp thì Đạo sư cũng chính là bức tường thành ngăn cản học trò rơi vào ma đạo nên con thấy được theo chân một vị minh sư mới hy vọng đi được hết quá trình tự thân vận động đó.  Con càng thấy rõ giá trị trước tác Năm mươi kệ sùng kính đạo sư của Thánh giả Mã Minh khi Thầy cho chúng con đọc những lần thực hành pháp nhằm ngăn cản học trò chúng con rơi vào ngã mạn khi có được chút tri kiến. Quả thật Thầy đã thấy rõ những ma chướng học trò sẽ gặp phải trên đường tu để đưa ra cách đối trị hiệu quả.

  Con  cảm tạ Thầy.

  Con  cầu nguyện cho Thầy Cô thân tâm an tịnh.

  Om  Mani Padme Hum

 76. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn thầy đã khai thị cho con hiểu về diễn trình tự thân vận động của người hành giả theo các cấp độ tăng dần là tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu với cấp độ cao hơn. Trong mỗi cấp độ con hiểu điều quan trọng là cần phải có vị Thầy, Đạo sư hướng dẫn người hành giả để tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ của Thầy đã dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà và sau khi trải qua quá trình (1) khảo cứu, (2) khảo sát, (3) thực hành, (4) ứng dụng, (5) kết quả đã phát lộ 6 pháp môn của Mật gia Song Nguyễn giúp chúng con có thể diễn tập, thực tập, thực hành những tu pháp phù hợp với đời sống cư sĩ mà vô cùng lợi lạc với mục đích tối thượng là về được thành phố Giải thoát mà Đức Phật đã chỉ ra.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 77. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài này con hiểu thế nào  là tự tu, tiệm tu và tấn tu; thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 78. Mật Quỳnh Nguyên ( Lê Phương Nhật Oanh ) says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con rất hoan hỷ với bài viết này của Thầy.

  Qua bài viết này của Thầy giúp cho con hiểu rõ hơn về “ Tu “ nghĩa là thực hành pháp và được hiểu rõ về diễn trình tự thân vận động tiến đến thành phố giải thoát là Tự tu; Tiệm tu; Tất tu; Tự tu.

  Con hiểu được rằng con đường tiến đến thành phố giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra, các vị Đạo sư hướng dẫn lại, người học trò cần phải tinh tấn thực hành pháp, không ngừng học hỏi giáo lý nhà Phật từ vị Đạo Sư, tuân lời vị Đạo sư và có lòng sùng kính Đạo sư vô hạn.

  Con cảm thấy chúng con rất may mắn khi trong thời thời kì mạt pháp, thực trạng vẫn còn rất nhiều tà linh, tà sư gieo rắc tà kiến gây bao nỗi khổ đau cho chúng sanh mà chúng con  có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy, được bước vào căn phòng Duy Ma Cật và thong dong bước trên con đường tiến đến thành phố giải thoát, đời đạo song hành với phương trâm “ An lạc đời này, cực lạc đời sau “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị .Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn quan tâm, dạy bảo chúng con với lòng Bồ đề tâm không ngừng nghỉ vì lợi lạc chúng sanh và vì chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho con cùng với các huynh đệ, đạo hữu của Mật gia Song Nguyễn luôn mạnh khỏe, chánh niệm, chú tâm, tỉnh thức, tinh tấn thực hành pháp, luôn trưởng dưỡng lòng Sùng kính Đạo sư, trưởng dưỡng niềm tin và trân quý giáo pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

 79. Mật Lưu Ly says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Để đi trên con đường Giải thoát thì người tu sẽ có diễn trình tự thân vận động: Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu, Tự tu. Tự tu ban đầu là dựa trên những gì Đức Phật chỉ ra và Đạo sư hướng dẫn tự thân mình vân động để đến đích. Tiệm tu là thực tập có Thầy, thực hành có phương pháp. Tấn tu là người học trò tinh tấn, nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp. Tự tu giai đoạn cuối cùng này là sự nỗ lực miêt mài trong “Tấn tu” với lòng khiêm dạ, tinh thần Bồ Đề và tấm lòng sùng kính Đạo sư vô hạn.

  Con cảm ơn bài pháp lợi lạc của Thầy.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 80. Mật Nguyên Hội says:

  Kính Bạch Thầy,

  Thật hoan hỷ và ơn phước lớn lao khi chúng trò và bạn đọc hữu duyên được vị Thầy khai thị phương pháp tu, thực hành Du già Thanh trí bằng 6 pháp môn một cách rõ ràng mạch lạc bài bản khoa học từ khảo cứu, khảo sát,thực hành, ứng dụng đến kết quả…, tất cả đều dựa trên Thánh giáo lượng nền tảng chung của giáo lý Phật đà, không tự ý chế tác.Diển trình thực tập,thực hành và ứng dụng được sắp xếp theo thứ tự từ đơn giản đến nâng cao một cách phổ quát cho đại chúng hữu duyên tùy theo căn cơ của mỗi người bắt đầu từ “tự tu”(tự thân vận động thực hành ứng dụng bằng phương pháp do vị Thầy dìu dắt)cho thấy diển trình của phương pháp tu, thực hành dựa trên nền tảng của giáo lý Phật đà, đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là phương thức là con đường đào luyện trau dồi đạo đức con người và đạt được thành tựu tâm linh đi đến thành phố Giải thoát như lời Đức Phật dạy trong kinh “Chuyển pháp luân” được xem là một tuyên ngôn đạo pháp vĩ đại :” Ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát;còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình”.

  Kính Bạch Thầy,

  Theo diển trình thực tập,thực hành,ứng dụng vị Thầy đã dạy “tự tu” là bước diển trình quan trọng được diển ra 2 lần ở mức độ cao thấp khác nhau cho thấy kết quả của con đường thực hành tùy thuộc vào bản thân của người học Phật tu Phật.Tuy nhiên để đạt được thành tựu tâm linh thì “tự tu” thế nào cho đúng không thể không có sự dìu dắt của vị Thầy và đặc biệt quan trọng nhất vai trò Kim cang sư với 5 phẩm chất mà Luận sư Dharmakirti đã dạy.Để  kết nối tâm Thầy và tâm trò trong suốt các bước diển trình thì “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu nghiêm ngặt người học Phật , tu Phật phải nổ lực hết mình miệt mài trong quá trình “tấn tu” với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của đại sỹ Mã Minh,người học trò sẽ tạo ra được “nền tảng Giác ngộ”

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe cô Thầy và sự trường thọ.

  Xin cầu nguyện cho chúng sanh có ý thức hổ thẹn và đức tính khiêm tốn.

  Om Mani Padme Hum

 81. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài rồi, con cảm tạ và tán thán công hạnh của Thầy đã từ bi giảng giải giúp con hiểu thêm về thế nào là “tự tu, tiệm tu và tấn tu”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 82. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy” Thế nào là Tự tu, Tiệm tu và Tấn Tu? Thế nào là Tiệm tu, tấn tu và tự Tu”. Qua đó con hiểu được ý nghĩa của từ “Tu” trong đạo Phật có nghĩa là thực hành phương pháp. Đức Phật đã chỉ dạy 84000 pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh. Ở Mật Gia Song Nguyễn vị Thầy tâm linh trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả đã phát lồ 6 pháp môn, dựa trên nền tảng chánh kiến  Phật đà: 1/ Bát pháp quy y 2/ Chánh kiến quang minh tam muội 3/ Cúng dường bất khả gián đoạn. 4/ Liên hoan bách bộ Thần chú đà la ni. 5/ Bồ đề tâm định quán.6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Đức Phật đã dạy  rằng ” Ta chỉ ra cho các ông con đường giải thoát, còn giải thoát hay không là phụ thuộc vào bản thân mình” (Kinh” chuyển pháp luân”). Qua đó chúng con hiểu rằng trên diễn trình hướng đến giải thoát tối thượng, khi được hướng dẫn bởi vị Thầy là (Tăng sĩ hay cư sĩ )đều phải tự mình, không thể nhờ ai thay thế được, với diễn trình “Tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu”. Thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không phụ thuộc vào vị Đạo sư với những phẩm chất: 1/ Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ. 2/Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng. 3/Biết đúng những đối tượng cần thực hành.4/Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng. 5/ Truyền thụ với lòng bi mẫn. Con cũng hiểu rằng để đánh giá thành tựu tâm linh không thể nhìn vào chùa to, tượng lớn mà nhìn vào các hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp.

  Con tạ ơn Thầy về bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 83. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải để chúng con được hiều rõ một quy trình tu học  khép kín với một trật tự nghiêm ngặt và mối quan hệ mật thiết của các giai đoạn cho đến khi kết quả.

  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Con cầu nguyện Thầy cô sức khỏe, an tịnh và trường thọ vì lợi ích của tất cả chúng sinh !

  OM MANI PADME HÙM !

 84. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết ”  THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU ” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải thuật ngữ và ý nghĩa chữ tu trong  giáo lý nhà Phật.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ . Om Ah Hum!

 85. Mật Hồng Vân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con  hoan hỉ và tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài luận giải cho chúng con hiểu về tu tập và diễn trình của tu tập bao gồm : Tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu.

  Qua những luận giải của Thầy con hiểu rằng để vượt qua bốn giai đoạn tu tập trên người học trò cần xây dựng một nền tảng sùng kính đạo sư và trưởng dưỡng điều đó qua từng giai đoạn tu tập.

  Đặc biệt con thấy được là giai đoạn đầu và giai đoạn cuối đều là “tự tu”, nhưng ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Ở giai đoạn đầu “tự tu” theo con hiểu để bắt đầu quá trình tu tập người học trò cần tìm cho mình một vị Đạo sư chân chính, học và tinh tấn thực hành pháp theo lời dạy của Ngài ấy. Giai đoạn này rất quan trọng bởi nếu ngay bước đầu tiên mà người học trò chọn lầm tà sư  thì không những không có những bước sau mà còn làm hại đến thân căn huệ mạng của mình ở kiếp này và nhiều kiếp sau nữa. Còn giai đoạn “tự tu” cuối cùng đó là người học trò sau khi tinh tấn thực hành pháp dưới sự chỉ dạy của Thầy lúc này đã đạt được trình độ tâm linh cao và có những thành tựu tâm linh bằng “tự tu”.

  Con hoan hỉ khi ở Mật Gia Song Nguyễn Thầy đã phát lồ ra 6 phát kiến tâm linh qua nhiều năm nghiên cứu và trải qua lớp nang thứ tự là: Khảo sát, khảo cứu, thực hành, ứng dụng, kết quả. Đều là dựa trên lời dạy của Đức Phật và những bậc thành tựu giả, Thầy không hề tự ý lập ngôn. Sau thời gian thực hành học trò chúng con ai nấy cũng đều có những thành quả tích cực riêng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài viết lợi lạc, ý nghĩa.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu duyên.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

   

 86. Mật Chí Thành (Nguyễn Văn Hùng) says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy về bài viết này.

  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 87. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết “THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?” của vị Thầy. Trước khi biết đến trang mạng chanhtuduy.com, vì chưa được tiếp xúc nhiều với các hoạt động tôn giáo, bản thân con không có ấn tượng xấu gì về khái niệm “tu.” Tuy vậy, từ lâu con đã thấy nhiều người xung quanh mình tỏ ra e dè, ái ngại trước những quan niệm tu là phải tụng kinh, gõ mõ, từ bỏ gia đình, vào chùa, ăn chay…như một số giáo viên, bạn bè và người thân của con.  Con cầu nguyện sẽ có thật nhiều người đọc được bài viết này của vị Thầy và dần từ bỏ những suy nghĩ sai lệch đó.

  Qua bài viết con đã có cơ hội được hiểu hơn về khái niệm tu. Con được biết “tu” là “thực hành phương pháp.” 84.000 pháp môn có nghĩa là 84.000 môn học được thực hành theo phương pháp. Ở MGSN, trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả, vị Thầy đã phát lộ 6 pháp môn:
  1/ Bát pháp Quy y
  2/ Chánh kiến Quang minh Tam muội
  3/ Cúng dường bất khả gián đoạn
  4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni
  5/ Bồ đề tâm định quán
  6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ

  Con nhận thấy 6 pháp môn này không những không yêu cầu hành giả phải “xả ly” theo những quan niệm sai lầm kể trên mà còn đem lại ích lợi to lớn cho người hành giả, đúng như lời dạy của ngài Milarepa:“Ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những sinh hoạt thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh. Không xao lãng chính là thiền.” 

  Qua bài viết, con cũng được biết đến các khái niệm tiệm tu, tấn tu, và tự tu. Tự tu là quá trình thực hành pháp dựa trên sự hướng dẫn được để lại bởi Đức Phật và các vị Đạo sư. Tiệm tu là quá trình thực hành Pháp dựa trên sử chị dẫn và phương pháp của vị Thầy. Tấn tu là quá trình thực hành pháp với sự nỗ lực cao, tập trung vào tinh yếu giáo pháp dựa trên sự giáo huấn từ vị Thầy với đầy đủ đạo hạnh và đạo lực. Sau tấn tu là giai đoạn tự tu. Khác với giai đoạn tự tu lúc ban đầu, “người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu”. Cũng như Đức Phật, sau khi trải qua giải đoạn tấn tu cũng đã từ biệt Đạo sư của mình để tự tu.

  Con nhận thấy các bước trên diễn trình tu học có nhiều điểm tương đồng với việc học ở trường đại học. Bài viết đã giúp con nhìn nhận lại những may mắn của mình trong quá trính tiếp cận nguồn tri thức trong đạo pháp cũng như ở ngoài đời. Cô giáo con vẫn thường hay nói, may mắn nhất trong ngành học của con là tìm được cho mình một người Thầy quan tâm đến thành công của mình và biết cách hướng dấn mình đến thành công. Con cảm thấy mình thật may mắn khi trên con Phật đạo luôn có Thầy và Cô cùng các huynh đệ MGSN quan tâm và hướng dẫn. Con thành tâm cảm tạ vị Thầy vì bài viết này.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 88. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Qua luận giảng của Thầy, con đã hiểu được các cấp độ tăng dần từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và và ngoài sự chỉ dạy của vị Thầy chúng con cần phải nỗ lực không ngừng học hỏi. Con ghi nhớ diễn trình tự thân vận động Thầy đã chỉ ra. Con cảm tạ ơn Thầy. Cầu nguyện Thầy, Cô luôn mạnh khoẻ và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 89. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ .
  Om mani padme hum !

 90. Mật Chi says:

  Kính bạch Thầy

  Con làMật Ấn

  con đã đọc xong bài viết của Thầy  Con cảm ơn Thầy đã luận giải bài viết

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Om mani padme hum

 91. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ

  Dạ kính Thầy con cảm tạ ơn Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu thế nào là tiệm tu Tấn tu và tự tu dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và thánh chúng truyền thụ

  Cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om padme hum

 92. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con và chúng sanh hữu duyên được hiểu về thực nghĩa tâm linh của từ “ tu” và diễn trình “ tự tu – tiệm tu – tấn tu – tự tu” để lấy đó làm chuẩn mực nhằm có được sự nhận thức đúng quỹ đạo chánh pháp về hành trạng của người tu; tránh nhầm cặn là vàng; tránh gieo nhân xấu ác. Con hiểu rằng nguyên nghĩa của Tu nghĩa là sửa mình, với học trò chúng con, Tu có nghĩa là thực hành phương pháp được vị Thầy truyền trao dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ. Nhưng truyền thống vô minh đã làm mai một nguyên nghĩa ban đầu này và gắn cho nó màu sắc tôn giáo gây ra bao hệ luỵ, củng cố ở những tà sư, ác tri thức trong chùa chiền tự viện đặc quyền, đặc lợi tâm linh để họ mượn đạo tạo đời; với người thế gian, tu là nhất định phải, lên chùa, khoác tấm áo nâu sòng, cắt ái li gia nên nghĩ đến tu họ liền ái ngại, cho rằng chỉ những người chán đời, thuộc dòng họ Thất mới đi tu, như câu chuyện Lan và Điệp từng làm mủi lòng bao người mà gây ngộ nhận, hiểu lầm nghiêm trọng về người tu. Những luận giảng tường tận của vị Thầy về diễn trình Tự tu- Tiệm tu – Tấn tu – Tự tu giúp chúng con nhận thức được rõ hơn tính logic chặt chẽ trong diễn trình này, con trộm nghĩ mỗi một giai đoạn tựa như một mắt xích quan trọng mà thiếu đi một, bánh xe đạo pháp sẽ không bao giờ vận hành, trong đó vai trò của bậc Đạo sư mang tính quyết định cùng với đó là nền tảng sùng kính vị Thầy nơi người học trò. Luận giảng của Thầy về diễn trình thực hành phương pháp giúp chúng con nhận thức rõ hơn vì sao đạo Phật không phải là một tôn giáo mà là một khoa học biện chứng tâm linh, một hành trình giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô khoẻ mạnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 93. Linh dược says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ được đọc bài viết của thầy. Con kính chúc Thầy mạnh khỏe để lợi lạc chúng sinh.

 94. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết của Thầy, con nhận thấy rằng chữ “ tu” nên hiểu là “ thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “ Biết trọn vẹn phương pháp thực hành chúng”. Đức Phật chỉ dạy rất nhiều pháp môn đến con số biểu trưng là 84000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mỗi người. Ở Mật gia Song Nguyễn, chúng ta có 6 pháp môn được phát lộ sau khi trải qua quá trình ( 1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả..đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác, đó là:1/ Bát pháp quy y. 2/ Chánh kiến quang minh tam muội. 3. Cúng dường bất khả gián đoạn. 4/ Liên hoa bách bộ thần chú đà la ni. 5/ Bồ đề tâm định quán. 6/ Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ. Tất cả các pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp chung do Đức Phật truyền thụ, Mật gia Song Nguyễn gọi là Du già Thanh trí theo đúng lời dạy của Thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của ngài Milarepa – môt đời thành Phât.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được rằng: “ từ khi được một bậc Đạo sư ( tăng sĩ hay cư sĩ ) hướng dẫn cho đến khi giác ngộ đều phải tự mình, không nhờ ai thay thế và diễn trình tự thân vận động sẽ trải qua các quá trình: Tự tu – Tiệm tu – Tiến tu – Tự tu. Tự tu giai đoạn đầu là việc tự tìm đến Phật pháp dựa trên sự hướng dẫn được để lại bởi Đức Phật và các vị Đạo sư. Giai đoạn Tiệm tu tức là thực tập có Thầy, thực hành có phương pháp. Giai đoạn Tấn tu là giai đoạn học trò chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao. Cuối cùng lại là Tự tu nhưng khác với tự tu giai đoạn ban đầu đó là người học trò lúc này đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng “tự tu” và đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn theo đúng lời dạy của đại sỹ Mã Minh.

  Chúng con thật may mắn và ơn phước lớn khi được là đệ tử của vị Đạo sư Mật giáo trong đời này và được tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh được uống tinh túy cam lồ

   

 95. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc bài này rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu “tu” có nghĩa là sửa mình, và cũng là “thực hành phương pháp”. Thầy cũng đã luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của diễn trình tự thân vận động bao gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Quá trình nào cũng cần sự hướng dẫn của vị Thầy tâm linh chân chánh. Bên cạnh đó cần phải có sự tự nỗ lực của người tu và quan trọng nhất là tấm lòng sùng kính Đạo sư, tuân lời vị Thầy không chút nghĩ suy.

  Con cầu nguyện sức khoẻ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 96. Đàm Thị Thà says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con xin cầu nguyện sức khỏe  Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

   

 97. Mật Minh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Thầy “THẾ NÀO LÀ TỰ TU,  TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?”. Bài viết có nhiều thuật ngữ chuyên môn cao con chưa thể hiểu hết. Con hoan hỉ tán thán công hạnh Thầy đã viết bài.
  Nguyện cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ.
  Con kính đảnh lễ Thầy!
  OM AH HUM.

 98. Mật Chân Thủy says:

  kính bạch Thầy

  con đọc bài rồi ạ

  qua bài con hiểu thêm được thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu

  con cảm ơn Thầy đã giải luận cho chúng con ạ

  cầu nguyện sức khỏe của Thầy, Cô

  om mani padme hum

 99. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp vô cùng sâu sắc và ý nghĩa. Nhờ đó con hiểu được thực nghĩa của từ “tu”, không phải bị khép chặt trong cảnh chùa chiền, nhà thờ, vì trước giờ ai nghe từ “tu” cũng có ý không thoải mái, ái ngại vì hình ảnh áo nâu sòng, ăn uống đạm bạc, cực khổ hoặc tránh né việc khó khăn ngoài thế sự nên con thường nghe “ăn uống phủ phê mà tu gì”, “không trả hết nợ hay thất tình là đi tu”…

  Con cảm ơn Thầy đã giảng giải chi tiết cho chúng con biết diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu và trong toàn bộ diễn trình thì vai trò Kim cang sư của vị Thầy là quan trọng nhất. Con cảm nhận sự may mắn của mình khi được vị Thầy tâm linh từ bi, trí huệ dẫn dắt chúng con theo đúng quỹ đạo chánh pháp.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy Cam lồ.

  Om Mani Padme Hum!

 100. Mật Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài pháp này. Trước khi biết đến trang mạng chanhtuduy.com, khi nhắc đến tu, con hay cảm thấy khó khăn, nhiều trói buộc như phải đi chùa, lễ lạy đúng giờ, ăn chay…Trong khi cuộc sống còn nhiều thức phải lo toan. Con hoan hỉ và may mắn được gặp Thầy, Thầy đã dạy chúng con hiểu ra tu ở đây là vui tu, hân thưởng, hoan hỉ. Những phương pháp thực hành ở MGSN được vị Thầy phát lộ, sau diễn trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả, là:

  1. Bát Pháp Quy y

  2. Chánh kiến quang minh tam muội

  3. Cúng dường bất khả gián đoạn

  4. Liên hoa bách bộ thần chú Đà La Ni

  5. Bồ Đề Tâm định quán

  6. Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ

  Tất cả đều dựa trên nền tảng chánh kiến Phật đà.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giải cho con hiểu diễn trình thực tập ứng dụng gồm:

  1/ Tự tu: là con đường giải thoát đã được Đức Phật chỉ ra và được Đạo sư hướng dẫn thực hành.

  2/ Tiệm tu: Người tu học thực tập, thực hành có phương pháp theo sự chỉ dẫn của 1 Đạo sư có đầy đủ đức hạnh và đạo lực.

  3/ Tấn tu: người tu học phải chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao

  4/ Tự tu: tự mình ứng dụng đạo pháp . Như khi xưa Đức Phật từ biệt Đạo sư của mình để tự tu tìm ra chân lý tối thượng.

  Qua bài pháp này con hiểu mình thật may mắn được một vị Đạo sư hướng dẫn. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 101. Tâm Minh (Nguyễn T. Lan) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con xin cảm tạ vị Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu. Đức Phật đã chỉ dạy nhiều pháp môn phù hợp với căn cơ của mỗi người. Vị Thầy đã phát lồ những phương pháp thực hành rõ ràng dựa vào đó, không tự chế tác, đó là 6 pháp môn:

  1. Bát pháp Quy y
  2. Cúng dường bất khả gián đoạn.
  3. Chánh kiến quang minh tam muội.
  4. Liên hoa sanh bát bộ thần chú Đà la ni.
  5. Bồ đề tâm định quán.
  6. Bổn tôn thiền quán ngũ tứ đệ.

  Con cũng hiểu được ý nghĩa của 3 khái niệm sau:
  1. Tự tu: Chúng con biết và tin vào Đức Phật, người đã tìm ra con đường giải thoát, và vị Thầy, người chỉ dạy chúc con học và thực hành các pháp. Vì vậy, chúng con bắt đầu có ý thức và quyết tâm tu.
  2. Tiệm tu: Chúng con được sự giảng dạy có phương pháp, từ đơn giản đến phức tạp, từ một vị Thầy.
  3. Tấn tu: Quá trình tinh tấn, chuyên cần, siêng năng thực hiện các pháp vị Thầy cho phép. Chúng con  cần tập trung vào tinh yếu giáo pháp, miên mật. Chúng con cần tránh ngã mạn, kiêu mạn trước thành quả ít ỏi để tránh ma chướng. Vì vậy, chúng con cầu học theo vị Thầy, súng kính vị Thầy với đầy đủ đạo hạnh, đạo lực và tiếp thu giáo huấn của vị Thầy trong mỗi bước đi trên con đường học đạo.
  4. Tự tu: Được vị Thầy chỉ dạy để tạo dựng nền tảng vững chắc, chúng con tiếp tục tự mình thực hành pháp liên tục, siêng năng, không sao nhãng, trong mọi phương diện của cuộc sống (đời đạo song tu), vừng bước đi vào thành phố giải thoát như chí nguyện.

  Con cảm tạ vì Thầy vì đã chỉ dạy cho con hiểu. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 102. Bùi Thị Liên says:

  Kính bạch Thầy,

  Mật Liễu Nguyên con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng giải cặn kẽ “Thế nào là tự tu – tiệm tu – tấn tu và thế nào là tiệm tu – tấn tu – tự tu” để chúng con hiểu được các bước trong diễn trình diên tập, thực hành và ứng dụng theo chánh kiến nhà Phật.

  Chúng con thật may mắn khi được thừa hưởng tất cả các tu pháp thực hành, ứng dụng tại mật gia do vị Thầy khảo cứu, nghiên cứu, trải nghiệm tâm linh dựa trên thánh giáo lượng suốt hơn 20 năm, đó là Lục diệu pháp môn vô cùng lợi lạc. Tuy nhiên để thành tựu tâm linh thì học trò chúng con phải tuân thủ các bước mà vị Thầy đã căn dặn.

  Con cảm ơn Thầy về bài viết lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp xiển dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om Mani Padme Hum.

 103. Đỗ Thanh Sơn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài này rồi, con cảm ơn Thầy ạ, con cầu cho Thầy sức khoẻ dồi dào ạ.

 104. Đặng Hữu Cường says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con Cảm Ơn Thầy

 105. Mai Gia Huy says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này. Con rất tâm đắc ở tính không gián đoạn như một dòng sông của pháp tu Du Già Thanh Trí mà Thầy đã khai thị. Con tin rằng với tâm thái luôn tỉnh thức và không sao lãng cùng với sự tu tập tinh tấn, người tu tập có thể phá được bức màn vô minh, làm tiền đề để xóa tan tám điều khổ, hướng đến trí tuệ giải thoát. Con cũng hiểu được diễn trình tu tập rất sâu sắc và hợp lý mà Thầy đã chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Trò chuẩn bị viết điện thư gửi Thầy về cá nhân trò để Thầy chỉ dẫn thêm!

   • Mai Gia Huy says:

    Dạ thưa Thầy, con cảm tạ Thầy đã để tâm đến con. Con xin làm theo lời Thầy ạ.

    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

 106. Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán bài viết của Thầy thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu và thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu giúp con luôn tỉnh thức, chú tâm, chánh niệm

  Cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 107. Minh Tâm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ! Con xin cảm tạ ơn Thầy!

  Om Mani Padme Hum!

 108. Phạm Thị Thu Hoài ( Thái Bình) says:

  Kính bạch thầy. Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn thầy.

 109. Mật Từ Quang says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 110. thuandinh says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con Mật Định Thuần đã đọc bài Thế nào là TỰ TU, TIỆM TU, TẤN TU? và Thế nào là TIỆM TU, TẤN TU, TỰ TU? rồi ạ.

  Con rất hoan hỷ với bài viết của Thầy. Mỗi ngày con lại được khai tâm, khai trí và cảm giác hoan hỷ vô cùng khi đọc được những lời dạy của Thầy

  Con cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ để lợi lạc chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

   

 111. Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến) says:

  Kính Bạch Thầy
  Con Mật Khải Ca ( Nguyễn Thị Kim Tuyến)
  đã đọc qua bài ” Thế nào là TỰ TU, TIỆM TU, TẤN TU và thế nào là TIỆM TU, TẤN TU, TỰ TU” rồi ạ.

  Qua bài này cho con hiểu được con đường đi đến giải thoát phải khởi phát từ tự tu gắn chặt với tiệm tu và tấn tu. Điều quan trọng phải có vị Thầy hướng dẫn xuyên suốt trong quá trình tu tập.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho tât cả chúng sanh.
  Om mani padme hum.

 112. Kính Bạch  Thầy

  Bài  này  con đã  đọc  rồi  ạ

  Con xin cảm  tạ  ơn  Thầy  đã  từ  bi giảng  dậy  cho chúng  con hiểu

  Qua bài  này  cho con thấy  làm  việc  gì  cũng  cần  cái  cơ  bản  để  làm  nền  tản cho mình  vững  chắc  hơn  cũng  như  mình  muốn  được  giác  ngộ thì   mình  phải khởi  phát  từ tự  tu và  gắn  chặt  với  tiệm  tu và  tấn  tu

  Con xin cầu  nguyện  cho sức  khỏe  và sự  trường  thọ  của  Thầy  và  Cô  vì  lợi  lạc  của  chúng  sanh

  Cầu  nguyện  cho tất  cả chúng  sanh thành  tựu hạnh  phúc  của  Phật  tánh

  Om mani padme hum

 113. Ngô Ngọc Thúy says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc bài này rồi thưa Thầy .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô mãi trường thọ vì lợi lạc cho chúng sanh .

  Cầu cho chúng sanh sớm được giác ngộ và giải thoát trên đường tu tập theo bước chân vị Thầy .

  Om Mani padme hum!

   

 114. Mật Địa Cát says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con vô cùng hoan hỷ khi đọc xong bài ” THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TẤN TU, TIỆM TU,VÀ TỰ TU.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho con hiểu hơn về diễn trình thực hành giáo pháp, quan trọng nhất là vai trò Kim Cang Sư của vị Thầy và chúng đệ tử phải luôn có được ý thức trong tu tập nghe lời vị Thầy đó là sự “Sùng Kính Đạo Sư” thì mới có thể tinh tấn trên con đường đến thành phố giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu với hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 115. Mật Hải Nguyệt( Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy .

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ . Con cảm ơn Thầy . Con cầu nguyện Thầy sức khỏe và sự trường thọ  .

  Om mani padme hum

 116. Nguyễn Thanh Thuỳ says:

  Cảm ơn Thầy, con đã đọc bài này.

 117. Nguyên Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết của Thầy rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán trí huệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải, minh chứng chi tiết những khái niệm, diễn trình “tự tu, tiệm tu, tấn tu”, “tiệm tu, tấn tu và tự tu”.

  Thầy đã chỉ ra: “Tu” là ” sửa mình” và chữ “Tu” có nghĩa là thực hành pháp; Tu pháp( phương pháp thực hành) , hoặc ” pháp môn”. “Đức Phật chỉ dạy …số liệu biểu trưng là 84.000 pháp môn”, tùy theo căn cơ của mỗi người'”. Chúng con được biết vị Thầy đã thực hiện “tự tu,tiệm tu, tấn tu va tự tu ( ở cấp độ cao), từ lúc vị Thầy 38 tuổi đến45 tuổi đã hoàn thành diễn trình ” tấn tu” và sang ” tự tu”. Từ kết quả của diễn trình trên đến khi là ” tổng tư lệnh” để thành lập Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng YOGA Thanh Trí (Mật Gia Song Nguyễn), vị Thầy đã có 6 pháp môn( phát kiến vi diệu) được phát lộ sau khi đã trải qua quá trình (khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, kết quả) , đều dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà, không tự chế tác; đó là: (1)Bát pháp Quy y, (2) Chánh kiến quang minh tam muội,(3) cúng dường bất khả gián đoạn,(4) Liên Hoa bách bộ thần chú Đa la ni,(5) Bồ đề tâm định quán, (6) Bổn tôn thièn quán ngũ thứ đệ.

  Vị Thầy cũng chỉ ra cho chúng con ” tất cả những pháp môn riêng dựa trên nền tảng giáo pháp do Đức Phật và Thánh chúng truyền thụ, Mật Gia Song Nguyễn gọi là ” Du già Thanh trí”, ” ngoài những thời công phu trong không gian linh thánh, trong những hoạt động thường nhật cũng không gián đoạn mạch pháp như dòng sông không ngừng trôi chảy. Đó là pháp tu Thanh trí, giải thoát khỏi vô minh, không xao lãng chính là Thiền”( lời dạy của thánh giả Marpa, Đạo sư tôn quý của Ngài Marepa).

  Qua những điều Thầy dạy, con hiểu được diễn trình tự thân vận động, được bắt đầu từ “Tự tu” đến “Tiệm tu”(được sự chỉ dạy của vị Thầy – thực tập có vị Thầy), đến “Tấn tu”( chuyên cần, siêng năng thực hành những gì Thầy chỉ dạy với nỗ lực cao) và cuối cùng trở về “Tự tu” ở cấp độ cao… Theo đó, con hiểu ” Tư tu” ở giai đoạn đầu ( sự mong muốn thay đổi bản thân, chuyển hóa tâm thức), trên con đường đến thành phố giải thoát được Đức Phật chỉ ra và vị Thây hướng dẫn lại;” Tùy theo trình độ sư phạm mà các Ngài đưa ra đường lối riêng nhưng đều theo quỹ đạo chung”. Đây là giai đoạn mà người

  học trò cần phải tự giác, nghiêm túc tu tập, ” nếu học trò ngồi ỳ chờ thì triệu năm sau cũng không đến đích”.

  Thầy cũng chỉ ra: ” Tiệm tu”, tựa như người tham quan du lịch phải cần hướng dẫn viên, cũng vậy người tu cần phải có vị Thầy dậy bảo, chỉ dẫn đạo pháp gọi là Đạo sư… Trong tu pháp cũng được dạy theo lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp….Đây chính là diễn trình ” Tiệm tu” nghĩa là thực tập có Thầy”. Giai đoạn này vai trò, phẩm chất của Đạo sư là vô cùng quan trọng về kết quả thực hành phương pháp ” thành công hay không, đạt thành tựu tâm linh hay không”!

  Kính bạch Thầy, trong thực tiễn không ít Đạo sư(Đại đức, Thượng tọa…) ở nhiều chùa còn hướng dẫn không đúng Chánh pháp như: Dâng sao giải hạn, xem bói toán…áp đặt ” ăn chay”; Thậm chí còn phủ nhận không có Cõi Tây Phương Cực Lạc, Địa ngục!, gây hoang mang cho người tu.

  Giai đoạn ” Tấn tu”, người học trò tập trung vào tính yếu pháp và ” thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy với nỗ lực cao”, lúc này ” khi ta có một chút thành quả trong thiền định hay thiền quán, trong nói hay viết ra chiêm nghiệm của mình, người học trò dễ bị ngã mạn, kiêu mạn rơi vào ma chướng…”. Nếu người học trò không lòng sùng kính Đạo sư; có chút thành tựu có nguy cơ không nghe lời Thầy dạy dẫn đến nạn ” khinh sư diệt tổ” đó hiện trạng tu học báng bổ phá môn của vị Thầy. Vì vậy ” Thầy trò dễ bất đông luận kiến, dẫn đến sự xung đột…”. Đã được vị Thầy chỉ ra nguyên nhân: ” Lỗi ở Thầy là không có phương pháp giáo lý khẩu truyền, không đủ đạo hạnh, đạo lực và không có phương pháp sư phạm để truyền cảm hứng. Do vậy vai trò kim cang của vị Thầy quan trọng nhất và ” sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu cần giáo huấn, thị phạm để học trò toàn tâm vào quá trình tấn tu”.

  Giai đoạn cuối cùng của diễn trình là sự ” Tự tu” được chuyển tiếp tư sự nỗ lưcj cao của giai đoạn “Tấn tu”. Lúc này ” nền tảng giác ngộ” của ” người học trò đã thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh bằng tự tu”. Vị Thầy cũng chỉ ra: ” sau giai đoạn Tấn tu, Đức Phật đã từ biệt Đạo sư của mình để ” tự tu” tiến ra chân lý tối thượng…”.

  Qua bài pháp của vị Thầy, con hiểu được biểu trạng trong từng diễn trình để chúng con nghiêm túc quán xét và điều chỉnh hành vi Thân – Ngữ – Tâm theo đúng quỹ đạo Chánh pháp.

  Kính bạch Thầy, con thật sư may mắn được kết nối với vị Thầy Mật Giáo trí huệ,, từ bi đã thường xuyên nhắc nhở để ” chúng con đào luyện tấm lòng sùng mộ của mình để tránh lạc đường tà như vây”.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyên cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum!

   

 118. Nguyễn Quang Bình says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con Nguyễn Quang Bình, con ở Quảng Ninh. Con đã đọc xong và hoan hỉ với bài viết của Thầy ạ.

  Con cầu chúc cho thầy sức khỏe viên mãn để chúng con được đọc nhiều hơn những bài viết về đạo trần của Thầy ạ.

   

 119. Phạm Việt Hưng says:

  Bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài Thầy viết rồi ạ.

  Con xin cảm ơn Thầy khi đã bỏ công sức cũng như tâm huyểt để viết một bài viết rất sâu sắc và cặn kẽ về tự tu, tiệm tu và tấn tu.

  Con xin chúc Thầy vui vẻ và mạnh khoẻ ạ.

 120. Nguyễn Mai says:

  A Di Đà Phật! Con đã đọc bài này.  Con cám ơn thầy.

 121. Dung Nguyen says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu chúc cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 122. Lê Văn Co says:

  Kính Bạch Thầy

  Con rất hoan hỉ đọc bài này ạ.con cũng hiểu sao là “TỰ TU” TIỆM TU” TẤN TU” và “TIỆM TU” TẤN TU” TỰ TU”

  Con cám ơn Thầy đã chuyền đạt lại bài này cho chúng con,

  Cầu cho Thầy và Cô trường thọ tạo phước chúng sanh ạ

 123. Phượng Vĩ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài rồi ạ .

  Con thành tâm càu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum!

 124. Mật Nhẫn Hoà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết, con cảm ơn Thầy đã khai thị ạ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy,Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 125. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu rõ thêm về diễn trình tự thân vận động của một hành giả dưới sự hướng dẫn của một bậc Tuệ tri thức để đạt đến giác ngộ gồm 4 giai đoạn: (1) Tự tu (bắt đầu nỗ lực theo bước chân một vị Đạo sư); (2) Tiệm tu (thực tập có Thầy, thực hành có phương pháp); (3) Tấn tu (tập trung vào tinh yếu giáo pháp với lòng sùng kính Đạo sư) và cuối cùng là (4) Tự tu (thuần thục thực hành và ứng hoạt nhiều phương diện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh).

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải, giúp chúng con hiểu rõ về tầm quan trọng của “tự tu” và càng cảm thấy may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy, được theo học Yoga Thanh Trí. Đường  tới Thành phố giải thoát biết bao lối, nếu đi sai đường thì chúng con dù có trăm ngàn kiếp cũng khó tới nơi. May nhờ có sự chỉ dạy của vị Thầy mà chúng con có thể thong dong thực hành, dần trải qua từng giai đoạn để cuối cùng về được tới đích.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

  • Mật Ly says:

   Kính Bạch Thầy
   Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
   Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con,bài pháp quý báu đầy lợi lạc,qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của “tự tu” là nền tảng dẫn đến giác ngộ giải thoát.
   Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
   Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
   Om mani padme hum

 126. Mật Ly says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con,bài pháp quý báu đầy lợi lạc,qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của “tự tu” là nền tảng dẫn đến giác ngộ giải thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy,vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ .
  Om mani padme hum

 127. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thế nào là tự tu, tiến tu và tấn tu ? thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải chi tiết cho chúng con hiểu rõ nghĩa của các phương pháp tu để đạt được thành quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Cầu mong dịch covid 19 sớm tiêu trừ
  Om mani padme hum

 128. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 129. Đinh thị loan says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài:Thế nào là tự tu, tiệm tu, vấn tu?Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu.
  Đức Phật chỉ dạy rất nhiều Pháp môn đến con số biểu trưng là 84000 Pháp môn tùy theo căn của mỗi người mà thực hàn.
  Mật Gia Song Nguyễn có 6 Pháp môn:
  1.Bát pháp Quy y
  2. Chánh kiến Quang minh Tam muội
  3. Cúng dường bất khả gián đoạn
  4. Liên hoa bách bộ thần chú Đà la ni
  5. Bồ đề tâm định quán
  6. Bổn tôn thiền quán ngũ thứ đệ

  1. Tự tu:ai bắt đầu cũng đều tự tu
  2. Tiệm tu: người tu cần có vị Thầy dạy bảo, chỉ dẫn đạo Pháp gọi là Đạo sư
  3. Tấn tu: người học trò cần siêng năng nỗ lực thực hành những gì Đạo sư chỉ dạy gọi là tấn tu.
  4. Tự tu: nỗ lực miệt mài trong quá trình “tấn tu” với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề và đặc biệt là sùng kính Đạo sư vô hạn đúng theo lời dạy của Đạo sĩ Mã Minh học trò sẽ tạo ra nền tảng giác ngộ. Từ đây người học trò bắt đầu có khả năng tự tu.

 130. Đinh thị loan says:

  Con kính bạch Thầy!
  Con thất lễ rồi, con đang comem và ấn nhầm.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Con cầu cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 131. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy cho con thế nào là “tu”. Qua lời dạy của thầy con hiểu tu nghĩa là sửa mình, trong phật pháp thì là tu pháp là “thực hành phương pháp” cho nên chúng ta có từ “tu phasp” hoặc “pháp môn”. Con hiểu được quá trình tu trải qua 4 giai đoạn như là 1 vòng tròn đó là tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, ban cho chúng con phương pháp thực hành pháp đơn giản mà hiểu quả thông qua trang mạng chanhtuduy.com, dẫn dắt chúng con hướng đến con đường giải thoát. Con hoan hỷ cảm tạ Thầy đã luận giải cho chúng con thế nào là “tu”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 132. Kim Văn Cường says:

  Kính bạch Thầy!
  Duyên lành con đã được đọc và hiểu được những chân lý mà Thầy giảng. Để hiểu, học và thực hành theo chính pháp thật khó. Nhưng khi có Thầy hướng dẫn để chúng con đi được đúng hướng là thật phước đức. Cầu nguyện Thầy cho Thầy luôn mạnh khoẻ trí huệ và trường thọ để gieo duyên lành cho chúng con và chúng sanh trên con đường tu học.
  Om Mani Padme Hum.

 133. Mật Thanh Phương says:

  Kính bạch Thầy,
  Con cảm tạ Thầy đã viết bài này để chúng con hiểu thêm về tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Con cũng cảm niệm niềm ơn phước khi được theo bước chân Thầy và những phương pháp thực hành đơn giản mà tinh tuý của Thầy chỉ dạy, giúp cho chúng con đi từng bước đúng hướng trên đại lộ giái thoát.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 134. Mật Như Pháp says:

  Kính bạch Thầy
  Qua bài viết con hiểu được ý nghĩa của từ “tu” trong cuộc sống cũng như trong Phật pháp. Trong Phật pháp, “tu” là “ thực hành phương pháp” dựa theo sự chỉ dạy của vị Đạo sư, tuỳ theo trình độ sư phạm mà mỗi vị Đạo sư có những phương pháp khác nhau. Ở Mật gia Song Nghuyễn, Thầy đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn phù hợp với tính thời đại, quốc độ để tất cả chúng sanh đều dễ dàng tiếp cận và tu tập. Xuất phát điểm của duyên lành trên con đường tu tập là tự bản thân chúng ta muốn tu, muốn tìm nơi để nương tựa trong cõi Ta Bà luôn đầy rẫy những cạm bẫy của quỷ dữ. Chúng ta không thể tự đọc minh gõ mõ mà tu để đạt đến giác ngộ tối thượng, cũng giống như đi học có sách giáo khoa nhưng vẫn cần có thầy giáo để hướng dẫn. Trong tu tập cũng vậy, vậy nên việc tin tưởng, lựa chọn sai thầy trong tu tập sẽ khiến người đó càng rơi vào u mê tà kiến, đoạ vào cõi thấp do những nghiệp chướng gây nên bởi sự mù quáng nhầm “ đồng là vàng” mà tin vào thầy tu vô cớ. Để tới được đến thành phố giải thoát là ước muốn của người tu, nhưng khi có được vị Thầy đưa lối vẽ đường chỉ dẫn bằng tâm huyết của người, thì học trò lại ỷ lại, sinh thói lười nhác rồi đem lòng nghi ngờ vị Thầy mà không chịu tinh tấn tu tập, thì người đó sẽ đánh mất đi chiếc chìa khoá quý báu để kết nối tới vị Thầy và sẽ không bao giờ tìm thấy được.
  Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Như Pháp says:

    Kính bạch Thầy
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn ạ.
    Con cầu nguyện cho vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
    Cầu nguyện chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
    Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
    Om mani padme hum

 135. Mật Khánh Văn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị cho chúng con hiểu thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu. Qua đây con càng hiểu hơn những pháp môn được vị Thầy phát lộ sau quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và kết quả đều được dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà.
  Và chúng con chiêm nghiệm lời dạy của Đức Phật “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát; còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình”. Vậy vị Thầy, vị Đạo sư chân chính đã có, con đường giải thoát đã có, phương tiện cũng đã có và chỉ còn tùy thuộc vào người học đạo có tấm lòng sùng kính Đạo sư thế nào, tinh tấn thực hành pháp ra sao và chỉ có kết quả khi “tự lực hành pháp”.
  Chúng con cảm tạ ơn Thầy và từ đó tự nhắc nhở bản thân mình cần tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm hơn nữa cũng như không được buông nung, xao nhãng việc thực hành pháp mà đánh rơi ngọc báu trong tay.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 136. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Nhờ đó con hiểu được. Theo quang kiến đạo Phật tu là thực hành,là sửa đổi bản thân (tâm thức) theo hướng tích cực của quỹ đạo của chánh pháp. Đức Phật đã chỉ ra con đường giải thoát và cũng như dưới sự chỉ dạy, hướng dẫn của các bậc Đạo sư theo một quỹ đạo của chánh pháp, còn chúng con có đạt giải thoát hay không là còn tùy thuộc và khả năng tự thân vận động theo diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu. Đó cũng là con đường mà các bậc giác ngộ, các bậc Đạo sư đã thân giáo làm gương để hôm nay cho chúng con có được một bài học quý báu mà làm theo.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 137. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy khai thị cội nguồn của diễn trình tự thân vận động, phương pháp thực hành 84.000 pháp môn, tùy theo căn cơ của mỗi người mà Đức Phật đã chỉ dạy, đừng cho rằng ở trong chùa mới gọi là Đạo sư bởi con đường đến thành phố giải thoát có nhiều lối khác nhau, không phải duy nhất đạo lộ tự viện.
  Con tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy phát lộ 6 pháp môn sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) ứng dụng (5) kết quả điều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 138. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xon bài này rồi a!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 139. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con bài pháp ý nghị.
  Qua bài giúp cho hiểu phật pháp thì có đến 84000 pháp môn, tùy theo căn cở của mỗi người mà chọn cho mình một phương pháp phù hợp, nhưng muốn để diễn tập và thực hành thì rất là khó để hiểu và tiếp cận, chúng con may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy bậc Đạo Sư Yoga Thanh Trí , Ngài đã chỉ dạy và hướng dẫn cho chúng con , tùy theo căn cơ của mỗi học trò mà vị Thầy chỉ những phương pháp đơn giãn khác nhau nhưng đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 140. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con những thực nghĩa tâm linh của quá trình ” tự tu” ” tiệm tu” ” tấn tu” trên hành trình giác ngộ của hành giả.
  Nhờ ơn chỉ dạy của vị Thầy với những ví dụ từ tấm gương của các bậc Thánh đức giúp con hiểu được khi xưa Đức Phật cũng trải qua giai đoạn có Đạo sư chỉ dạy cho đến giai đoạn tự tu ở một mức độ cao hơn mới từ biệt Đạo sư của mình, mà nhờ nỗ lực tự tu ở một giai đoạn phù hợp đó chúng sanh đã có được con đường giải thoát khỏi sanh tử do Đức Phật là người tìm ra .
  Con hiểu rằng con muốn giải thoát khỏi luân hồi sanh tử điều đầu tiên con cần rất cần một vị Đạo sư chân chính dẫn dắt chỉ dạy cho chúng con tìm về thành phố giải thoát trong giai đoạn quyết định để có được hạnh phúc miên viễn nơi quê hương Tây Phương cực lạc.
  Nếu không có vị Thầy chỉ dạy cho chúng con qua từng giai đoạn để phù hợp với căn cơ của mỗi người thì chắc chắn con sẽ không tìm được đích đến của sự hạnh phúc miên viễn, để có thể đạt được thành quả tâm linh thì chính bản thân chúng con phải có tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật là đầu tiên nếu không sẽ không có kết quả gì bởi sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi thị hiện nơi cõi ta bà này trong hình tướng cư sĩ , Thầy đã hóa thân đồng dạng hy sinh thầm lặng xuốt gần cả cuộc đời để khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành, và có kết quả, sau đó chỉ dạy cho chúng con phương pháp phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc, và thời đại với phát kiến lục diệu pháp môn mà xưa tới nay chưa ở đâu có, chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ vị Thầy được Thầy ban sẵn cho kết quả làm con đường mà không phải cực khổ dày công nỗ lực nhiều như các bậc đã giác ngộ, cũng không nhất thiết phải đi một đạo lộ duy nhất là ” tự viện” bởi đạo Phật có tới 84.000 pháp môn và cùng đi đến một mục đích là giải thoát và Đức Phật đã dạy ” tòa Kim Cang của ta thuộc về những ai đầy đủ từ bi và trí tuệ” chứ không phải thầy tu trong chùa mới là Đạo sư, chúng con những hành giả cư sĩ dưới sự chỉ dạy của vị Thầy từ bi và trí tuệ chỉ dạy cho chúng con với phương pháp phù hợp vẫn đếm được thành phố giải thoát mà không cần vào chùa để tu mới có thể được giải thoát bởi đức Phật dạy” ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành” vì con đường “tự viện” không phù hợp với chúng con bởi chúng con là cư sĩ tại gia có đời sống thế sự bộn bề, con đã hiểu và nhận thức được sự may mắn của bản thân mình và con cầu nguyện Thầy,Bổn Tôn gia hộ cho chúng con luôn chánh niệm, tỉnh thức,chú tâm trong trục quỹ đạo Thầy,Phật, Pháp,Tăng để được bước theo chân vị Thầy từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng và không chở thành kẻ vô ơn với bậc Đạo sư đã vì lợi lạc chúng sanh mà hy sinh hạnh phúc riêng mình.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 141. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu được thực nghĩa của từ Tu và diễn trình từng phần của người hành giả trong quá trình tu tập đi từ “Tự tu-tiệm tu-tấn tu” rồi đến “Tiệm tu-tấn tu-tự tu”. Hành trình này bắt đầu từ vị thầy bên ngoài rồi đến vị thầy bên trong của mỗi hành giả. Tùy theo mỗi căn cơ của người tu mà vị Đạo sư sẽ có phương pháp phù hợp nhưng vẫn bao gồm các phẩm chất “Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ/ Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ với lòng bi mẫn” mà luận sư Dharmakirty đã đưa ra.
  Từ đó, con hoan hỷ với duyên lành được hạnh ngộ và theo học vị Thầy trong kiếp này. Với 6 pháp môn được vị Thầy phát lộ sau khi đã trải qua quá trình (1) khảo cứu (2) khảo sát (3) thực hành (4) Ứng dụng (5) kết quả đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác. Các pháp môn này vừa phù hợp với thời đại, dân tộc và không bị gò bó trong không gian riêng biệt, dễ dàng được kết nối với vị Thầy thông qua các “thần thông thời @”. Qua đó, con hiểu rằng mọi phương tiện đã sẳn sàng, vị Thầy đã xuất hiện cùng giáo pháp đúng phương pháp đúng, chỉ còn cần chúng con “tự thắp đuốc lên mà đi” là sẽ đến được thành phố giải thoát. Đồng thời cũng qua đó, con nguyện cầu các hành giả khi bắt đầu bước đi trên con đường tu tập sẽ tìm được vị Thầy chân chính qua các hành trạng đạo pháp như “tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp”. Vì nếu không sẽ nhận lấy hậu quả thảm khốc, ảnh hưởng đến thân căn huệ mạng nhiều kiếp khi “Nhầm lẫn vị thầy như nhầm lẫn thuốc độc”. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 142. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 143. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ạ.
  Con hiểu rằng để có thể giải thoát khỏi sinh tử luân hồi thì cần phải tu Phật và phải có được vị Thầy từ bi và trí tuệ chỉ dậy,và phải có tấm lòng sùng kính Đạo sư chân thật ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 144. Mật Nhuận Quang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã luận giải chi tiết về diễn trình tu tập Phật pháp. Qua bài viết giúp con hiểu sâu sắc về vai trò của vị Đạo sư, nếu không có Đạo sư dẫn dắt thì dù có tinh tấn tu tập hàng triệu kiếp vẫn ở trong luân hồi. Con cảm tạ ơn Thầy đã cảnh tỉnh về sự ngã mạn, nếu chúng con không thường xuyên quán xét bản thân mình sẽ dễ bị ngã mạn làm lệch quỹ đạo chánh pháp. Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 145. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ
  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con một bài pháp thật là sâu sắc và lợi lạc ạ
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy thật nhiều sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 mau chóng được tiêu trừ.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padem Hum

 146. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu, và Tấn Tu? Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con biết được thực nghĩa từ tu cũng như hiểu rõ cội nguồn của diễn trình tự thân vận động trên bước đường về thành phố giải thoát. Qua bài này, con biết được tu có nghĩa là sửa, tu cũng có nghĩa là thực hành phương pháp chứ không phải tu là nghĩ đến những người phải vào chùa cạo đầu, hay tu mang màu sắc sầu bi dành cho những người dòng họ thất. Trong quá trình tự tu, hành giả cần có vị Đạo sư hướng dẫn, chỉ những đường lối theo đúng quỹ đạo chánh pháp và người học trò cần tự lực hành pháp. Một số người họ nghĩ rằng, tự tu là chỉ tu tại gia, ăn chay làm việc thiện, cho rằng Phật tại tâm thậm chí họ chẳng quy y. Đây là quan kiến sai lầm họ chỉ tín ngưỡng chứ không thực hành, tựa học sinh không ghi danh chỉ đứng ngoài lớp. Cũng qua bài này con biết được để đánh giá thành tựu tâm linh cần căn cứ qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khỏe cộng đồng về thân, ngữ, tâm chứ không phải đánh giá qua hành trạng bề ngoài vốn là nguyên tố thô như xây nhiều chùa, đúc nhiều tượng… Con hoan hỷ khi biết 6 phát kiến tâm linh ở Mật gia Song Nguyễn đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác nhằm đem lại lợi lạc cho chúng sanh. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho con biết tầm quan trọng của Đạo sư trong quá trình tiệm tu, tấn tu và lòng sùng kính Đạo sư của học trò để làm nền tảng cho giác ngộ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 147. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết ” Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu, Và  Tấn Tu. Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu.? ”
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải ban cho chúng con bài pháp quý giá.
  Qua bài viết giúp cho con hiểu được trên bước đường tu tập người hành giả cần phải trải qua quá trình tự tu, tiệm tu ,tấn tu dưới sự chỉ dạy của vị Thầy( bậc tuệ tri thức) để tìm về thành phố giải thoát.Tuy nhiên trong quá trình tình tu tập chúng con cần phải có tấm lòng sùng kính Đạo Sư làm theo sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Thầy nhờ đó giúp cho chúng con đạt được thành tựu tâm linh theo đúng với quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh. 
  Con cầu nguyện cho tất cả thành tựu hạnh phúc của phật tánh.
  Cầu nguyện cho bệnh dịch corona sớm được tiêu trừ.
  OM AH HUM.  

 148. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã noi theo gương của các bậc Thánh đức mà luận giải cho chúng con về quá trình tự thân tu tập trên con đường giải thoát của Đức Phật từ “tự tu; tiệm tu; tấn tu; tự tu”. Con hiểu rằng, “tự tu” của giai đoạn đầu là bước khởi đầu tu tập của người tầm cầu giải thoát, điều quan trọng là tìm kiếm một vị Thầy “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng” ; “tự tu” của bước cuối cùng là khi hành giả miệt mài tinh tấn thực hành với lòng khiêm hạ, với tinh thần Bồ đề, đặc biệt là lòng sùng kính Đạo sư vô hạn để tạo ra nền tảng giác ngộ như Thánh giả Mã Minh đã dạy.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 149. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi giảng luận cho chúng con hiểu rõ về diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu ở một chiều kích cao hơn. Con hiểu rằng trong ba giai đoạn đầu (tự tu, tiệm tu, tấn tu) thì không thể thiếu vai trò của vị Đạo sư hướng dẫn, tuy nhiên “trong kinh Di giáo Đức Phật đã dạy rằng nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật làm Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng”. Còn giai đoạn “tự tu” cuối cùng là giai đoạn ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh, mà Đức Phật, Ngài Milarepa chính là những minh chứng sống động về sự thành tựu tâm linh nhờ sự “tự tu” ở giai đoạn cuối này. Sau khi hiểu được như vậy con càng cảm thấy tầm quan trọng của việc “tự tu”, đồng thời cũng không khỏi tán thán trước việc “tự mình thắp lên ngọn đuốc mà đi với ánh sáng chánh pháp” của vị Thầy. Không được thuận lợi như chúng con bây giờ, Thầy đã phải trải qua ba giai đoạn đầu (tự tu, tiệm tu, tấn tu) với “người dẫn đường” là giới luật và kinh văn. Sau đó vị Thầy cũng trải qua giai đoạn “tự tu” ở cấp độ cuối cùng mà lưu xuất ra thành tựu tâm linh đó là phát lồ Tâm pháp Thanh Trí dựa trên giáo pháp Phật đà. Mà hiệu quả của Tâm pháp Thanh Trí thì đã được minh chứng cụ thể qua tấm gương của vị Thầy cùng sự hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội mà tất cả hội viên viện ITA ai cũng ít nhất 1 lần được trải nghiệm. Con hoan hỷ tán thán công hạnh vi Thầy và thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 150. Mật Đức says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con được hiểu về diễn trình tự thân vận động phải trải qua các quá trình: Tiệm tu – Tấn tu – Tự tu.
  Qua đó giúp cho con hiểu được vai trò quan trọng của vị Kim Cang Sư giúp hướng dẫn người hành giả được đi đúng theo quỹ đạo của chánh pháp và đối với người hành giả thì điều quan trọng nhất là tấm lòng “Sùng kính Đạo sư” là yếu tố hàng đầu để nhận được sự giáo huấn chỉ dạy từ vị Thầy và đạt được kết quả cuối cùng tìm về thành phố giải thoát.
  Chúng con thật quá đỗi ơn phước với duyên lành ngàn năm hy hữu khi được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này, vị Tổ Sư Dòng Thanh Trí với sáu phát kiến tâm linh vĩ đại mang lại lợi lạc của chúng sanh không thể nghĩ bàn.
  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang ngày càng trưởng dưỡng lòng Sùng Kính Đạo Sư và tinh tấn diễn tập, thực hành pháp để không cô phụ tấm lòng từ bi chỉ dạy của vị Thầy , được lợi cho bản thân và tha nhân.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum

 151. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đọc xong bài : Thế nào là tự tu ,tiệm tu ,và tấn tu? Thế nào là tiệm tu ,tấn tu và tự tu
  Con hoan hỷ đọc bài mà vị Thầy giảng luận về thực nghĩa của “Tự tu,tiệm tu,tấn tu ” trong đạo Phật mà mỗi hành giả phải trải qua ,dưới sự hướng dẫn của vị Thầy theo thứ tự từ đơn giản đến phức hợp .Và con hiểu được tự tu là (thay đổi bản thân ,để chuyển hoá tâm ) , còn tiệm tu là (dưới sự hướng dẫn của vị Thầy và thực hành có phương pháp),còn tấn tu là (tinh tấn thực hành theo lời chỉ dạy của Đạo sư) qua đó con hiểu được rằng khi có được một nền tảng giác ngộ vững chắc được xây dựng bằng lòng sùng kính Đạo sư chân thành , đặt niềm tin kiên cố vào Thầy ,Phật ,Pháp ,Tăng , thì hành giả chuyển sang giai đoạn tự tu để đạt được thành tựu tâm linh.
  Con xin tán thán công hạnh và trí huệ của vị Thầy đã phát lồ ra Lục diệu pháp môn dựa trên giáo pháp Phật đà để cho chúng con đi đúng quỹ đạo Chánh pháp. Con cảm tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh
  Cầu nguyện đại dịch virus Corona được tiêu trừ
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om mani padme hum !

 152. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên hoan hỷ được đọc bài Pháp của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu, là kim chỉ nam soi rõ con đường Giải thoát chúng con đang đi theo bước chân vị Thầy. Khởi đầu và kết thúc diễn trình đều là tự tu, cho thấy rằng để đạt mục tiêu Giải thoát, người hành giả phải tự giác và tự thân vận động, không ai làm thay cho mình cả, phải “tự thắp lên ngọn đuốc mà đi với chánh pháp, không phải phi pháp”. Tuy nhiên nếu không có giai đoạn tiệm tu, tấn tu thì sẽ chẳng bao giờ có giai đoạn tự tu sau cùng. Con hiểu rằng trong hành trình đi tới Giác ngộ, người hành giả không thể thiếu sự hướng dẫn của bậc Đạo sư. Và để đi qua giai đoạn tiệm tu và tấn tu mà không lạc vào ma chướng, người hành giả cần trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư và có niềm tin bất hoại vào Ngài. Bởi “sùng kính Đạo sư là nền tảng Giác ngộ”, nên giai đoạn tiệm tu, tấn tu không khác gì giai đoạn chúng con đang xây dựng nền móng vững chắc cho lâu đài Giác ngộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích cho chúng con được hiểu Lục diệu pháp môn vị Thầy phát kiến dựa trên kinh văn, lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức cụ thể như thế nào. Qua bài Thầy giảng, con cũng hiểu rằng cần nhìn nhận đúng về thành tựu tâm linh của người tu thông qua hành trạng đạo pháp thực tế của họ, chứ ko phải dựa vào hình thức bên ngoài như hình tướng, bằng cấp, giáo phẩm chức sắc…Không thể chủ quan và phiến diện cho rằng ai đó đang tự tu là không đáng tin cậy, bởi để đến giai đoạn tự tu với những thành tựu tâm linh rực rỡ chánh kiến, người đó đã đi qua 3 giai đoạn trước đó rồi.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết cho chúng con bài Pháp lợi lạc, qua đó chúng con tự quán xét để hiểu bản thân đang ở giai đoạn nào để nỗ lực đi đến cuối diễn trình.

  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy sức khỏe và trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 153. Mật Nhất Nguyên says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỉ được đọc bài viết này.

  Bài viết mang lời giải đáp cho những ai muốn khởi hành trên con đường Phật đạo nhưng chưa biết bắt đầu từ đâu. Đó là 4 giai đoạn: Tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Trong đó tu không hề mang ý nghĩa tôn giáo mà đơn giản là sự thực hành pháp, mang lại lợi lạc cho bản thân mình và chúng sanh.

  Khi đọc bài, con hiểu được phẩm chất của một vị Đạo sư và vai trò của Ngài trong 4 giai đoạn, đặc biệt là giai đoạn tiệm tu — “Tựa như người tham quan du lịch phải cần hướng dẫn viên, cũng vậy người tu cần phải có vị Thầy dạy bảo, chỉ dẫn đạo pháp gọi là Đạo sư. Quá trình du lịch cũng được xếp đặt tuần tự trước sau, chỗ này, chỗ kia, nơi này nơi nọ. Cũng vậy, trong tu pháp cũng phải được dạy theo thứ tự lớp lang, từ đơn giản đến phức hợp. Đây là diễn trình tiệm tu nghĩa là thực tập có thầy, thực hành có phương pháp.”

  Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã dạy: “Dầu cho bản tánh của tâm bạn là Phật, hãy luôn tôn thờ Bổn Tôn và Thầy bạn.” Điều này cho thấy vai trò quan trọng của những vị Đạo sư chân chính với vận mệnh tâm linh của chúng sanh. Con cầu nguyện cho mình tĩnh thức và chánh niệm để không đánh mất duyên lành hy hữu được hạnh ngộ vị Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 154. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình mà tư bi ban bài pháp quý báu, vị Thầy đã luận giải chi tiết cho chúng con và chúng sanh hiểu rõ nghĩa của từ ” tu” và quá trình thực hành pháp gồm tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu khi đã có nền tảng giác ngộ, đồng thời con cũng thấy rõ tầm quan trong của vị Thầy hướng dẫn trên con đường tu tập của hành giả.
  Qua bài viết con hiểu được rằng 6 tu pháp của Mật Gia Song Nguyễn do vị Thầy phát kiến đều được dựa trên kinh điển và những lời dạy của các bậc Thánh đức. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra cho chúng con lộ trình mang tính lớp lang thứ tự của việc tu tập, thật may mắn khi con được theo học bộ môn Yoga Thanh Trí dưới sự hướng dẫn của vị Thầy. Giờ đây chúng con chỉ cần không xao lẵng thực hành/ diễn tập pháp, vững niềm tin và trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy thì cuối cùng chúng con sẽ có được hạnh phúc viên mãn.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 155. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ !
  Om mani padme hum.

 156. Mật Tấn Sơn (Đỗ Trường Giang) says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này ạ.
  Con đã hiểu được diễn trình tự thân vận động cho đến khi giác ngộ với sự hướng dẫn của bậc Đạo sư rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 157. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã ban cho chúng con bài pháp đầy lợi lạc để qua đó chúng con hiểu đúng về ý nghĩa của chữ ” Tu” có nghĩa là thực hành phương pháp, ” pháp tu” nghĩa là phương pháp thực hành và ” pháp môn” có nghĩa môn học được thực hành theo phương pháp nào đó . Những khái niệm này hoàn toán phá vỡ những nhận thức sai lầm bấy lâu nay của chúng con và chúng sanh về chữ “tu” luôn đi đôi với chùa chiền, giáo đường với những bản kinh dài lê thê khó hiểu,… làm vật cản đường khiến biết bao chúng sanh sợ hãi không dám ” tu” . Vị Thầy từ bi trí tuệ đã dành hơn 25 năm khảo cứu , khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả để ban cho chúng con 6 pháp môn đều dựa trên tinh tuý của Phật pháp dễ dàng thực hành giúp chúng sanh phá bỏ trở ngại đến gần với hơn với con đường tầm cầu giải thoát. Hơn thế nữa vị Thầy còn giúp chúng con hiểu được để đạt giác ngộ chúng còn cần trải qua 4 gia đoạn ( tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu). Để bắt đầu chúng con cần tìm cho mình một vị Đạo sư chân chính với trình độ sư phạm của mình các ngài sẽ hướng dẫn và đưa ra phương pháp đường lối giúp chúng con thực hiện bước đầu tiên ” tự tu” . Nếu giai đoạn đầu chúng con đã tìm sai vị Đạo sư thì cũng giống như uống nhầm thuốc độc mà huỷ hoại đi thân căn huệ mạng của chính mình . Trong quá trình tiệm tu rồi đến tấn tu và kết thúc lại là tự tu nhưng tự tu ở đây là khi chúng con đã có ” nền tảng giác ngộ” thuần thục thực hành và bắt đầu ứng dụng nhiều phương tiện đạo pháp để đạt thành tựu tâm linh theo đúng quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã cho chúng con thấy tầm quan trọng của vị Đạo sư sẽ theo chúng con xuyên suốt hành trình giác ngộ đầy trông gia thử thách đợi chúng con ở phía trước vậy nên trưởng dưỡng niềm tin và lòng sùng kính Đạo sư sẽ là động lực giúp chúng con vượt qua.
  Cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế lâu dài của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 158. Mật Trường Nghị (Phạm Tuấn Anh) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ khí đọc bài viết: ” Thế nào là tự tu, Tiệm tu và Tấn Tu? Thế nào là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu?”. Qua bài viết, con hiểu được rằng chữ “tu” theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình, còn đối với người tu học Phật thì chữ tu còn được hiểu là “thực hành phương pháp”. Diễn trình tự thân vận động để đạt được mục đích tối thượng bao gồm: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu dưới sự chỉ dạy của các bậc Đạo sư, hành giả mới có được thành tựu.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 159. Mật Huệ Minh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu nhiều lợi lạc này ạ. Đọc bài viết con hoan hỷ và càng hiểu rõ được lời dạy của vị Thầy Bồ Đề tâm về thế nào là ý nghĩa của “từ tu”, cũng như hiểu rõ được quá trình thực hành theo giáo pháp của chánh pháp Phật Đà bao gồm có “tự tu, tiệm tu và tấn tu” khi có được nền tảng giác ngộ với một lòng sùng kính trưởng dưỡng bậc Đạo Sư tôn quý. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 160. Mật Chấn Tử says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải trong bài: “THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, VÀ TẤN TU? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU, TẤN TU VÀ TỰ TU?”
  Từ đây con hiểu được mặc dù đạo Phật là đạo tự giác, tuy nhiên quá trình “tu pháp” cần phải có trình tự trật tự, từ tự tu, đến tiệm tu, tấn tu và cao nhất là tự tu theo “nền tảng Giác ngộ”.
  Người Phật tử trước tiên cần có tinh thần tự giác tu tập, không thể dựa dẫm vào ai. Và người tu cần thực hành các phương pháp theo chỉ dạy của vị Đạo sư có đủ 5 phẩm chất: (1) Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ (2) Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng (3) Biết đúng những đối tượng cần thực hành (4) Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành đúng (5) Truyền thụ với lòng bi mẫn. Sau khi được vị Đạo sư chỉ dạy phương pháp đúng đắn, người học trò cần tinh tấn thực hành những phương pháp đó. Khi người học trò đã thực hành thuần thục các giáo pháp theo quỹ đạo Chánh pháp, thì mới có thể ứng dụng, kết hợp các phương pháp mà tự đi đến thành phố Giải thoát.
  Chúng con được vị Thầy từ bi chỉ dạy những phương pháp trí huệ, chúng con có đạt Giác ngộ hay không sẽ phụ thuộc vào lòng sùng kính vô biên nơi vị Thầy và sức tinh tấn thực hành những tu pháp mà Thầy đã truyền thụ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 sớm tiêu tàn.
  Om Mani Padme Hum!

 161. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng cho chúng con hiểu thực nghĩa tâm linh về việc tự tu tiệm tu tấn tu
  Qua bài giảng của thầy giúp cho chúng con biết quán xét và điều chỉnh hành vi thân ngữ tâm của bản thân mình để không uổng công tu tập
  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã viết cho chúng con bài Pháp thật sâu sắc ý nghĩa và lợi lạc
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ
  Om mani padme hum

 162. Mật Ỷ Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con là Mật Thái Xuyên, con đánh máy comment giúp mẹ con.
  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải cho chúng con hiểu thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu.Con cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ
  Om mani padme hum

 163. Đinh thị loan says:

  Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

  • Mật Hạnh
   Mật Hạnh says:

   Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : THẾ NÀO LÀ TỰ TU , TIỆM TU , VÀ TẤN TU ? THẾ NÀO LÀ TIỆM TU , TẤN TU VÀ TỰ TU của Thầy rồi .
   Con hoan hỷ và tán thán công hạnh Bồ đề tâm từ bi của Thầy đã luận giải và phân tích cặn kẽ về ý nghĩa ” Tự tu , tiệm tu và tấn tu ” dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà. Trong đạo Phật, qua lời giảng của Thầy là có tất cả 84000 pháp môn , riêng ở Mật gia Song Nguyễn, qua quá trình nghiên cứu , khảo sát và ứng dụng , Thầy đã phát kiến 6 pháp môn , tất cả đều dựa trên nền tảng giáo pháp chung do đạo Phật và Thánh chúng truyền thụ .
   Con cảm tạ ân đức của vị Thầy đã cho chúng con một bài pháp lợi lạc , từ đây giúp cho con hiểu được rõ ràng về ý nghĩa của từ ” Tu ” mà bao lâu nay và ngay trong hiện tại này , con và nhiều phật tử khác đều nghĩ rằng tu là ăn chay , niệm Phật, làm việc lành , đến chùa đọc kinh , nghe kinh mà sám hối để tiêu trừ bao nghiệp chướng của mình và giải thoát những tai ương , hiểm nạn , nhưng thực chất không phải vậy và hiện nay lại càng không phải bởi vì giờ đây , chùa to , cổng lớn , Hòa thượng mang hàm vị Tiến sĩ hay Thạc sĩ, đa phần là những kẻ tà sư đội lốt áo cà sa hoặc là vỏ bọc chức tước bên ngoài của họ , chính vì vậy mà hiện trạng của những người đi chùa hoặc tham quan chùa vẫn phải gặp tai nạn thường xuyên , kết cuộc không giải thoát được gì mà chỉ thêm đau khổ . Cho nên “Tu” là sửa đổi, chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhà Phật, là thực hành phương pháp dựa trên nền tảng chánh kiến , cũng như Đức Phật đã từng dạy rằng :” Ta đã chỉ ra con đường giải thoát , còn thành tựu hay không là do tự các ông ” , những lời dạy của Ngài không bao giờ sai , cũng như những lời dạy của vị Thầy, con luôn xin ghi nhớ và khắc cốt ghi tâm .
   Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
   Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
   Con cầu cho đại dịch COVID 19 sớm được tiêu trừ.
   OM MANI PADME HUM.

 164. Mật Thuận Giác says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết “THẾ NÀO LÀ TỰ TU ,TIỆM. TU ,TẤN TU .THẾ NÀO LÀ TIỆM ,TẤN TU ,VÀ TỰ TU “
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng giải chi tiết kèm theo những luận giải xác đáng về hành trình để đạt đến bến bờ hạnh phúc .Không thể đạt được thành quả nếu như không có phương pháp tối ưu .Người có duyên lành sớm tiếp cận ,sớm hiểu lý nhân duyên ,thuyết nhân quả ,nên sớm có cơ hội tích tập để tu tập .
  đúng chánh Pháp .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc này .
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho chúng con luôn trưởng dưỡng lòng sùng mộ Đạo sư ,sùng mộ Pháp môn trên con đường tu tập .
  Cầu cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum!

 165. Mật Hồng Liên says:

  Kính Bạch Thầy
  Bài này con đã đọc rồi ạ
  Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu hơn về thực nghĩa của từ “tu” là như thế nào và diễn trình tự thân vận động của người hành giả bao gồm tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu đồng thời cho con thấy được tầm quang trọng của vị Thầy trong việc hướng dẫn và chỉ dạy hành giả tu tập theo đúng quỹ đạo chánh pháp để đến được thành phố giải thoát
  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  om mani padme hum

 166. Mật Tuấn Nguyên says:

  Kính bạch Thầy ,
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý giá này.
  Con nguyện cầu sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Nguyện cầu dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 167. Mật Dũng Tấn says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con hoan hỷ đọc bài viết ” THẾ NÀO LÀ TỰ TU-TIỆM TU-VÀ-TẤN TU-NÀO -TIỆM- TU-TU-TẤN-VÀ TỰ TU.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy,Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 168. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hiểu được rằng người Phật tử trong quá trình học và sửa (tu) bản thân mình đều cần nêu cao tinh thần tự giác. Qua luận giải của vị Thầy, con hiểu được rằng tinh thần tự giác ấy được diễn giải cụ thể qua một diễn trình tự thân vận động gồm 4 bước cụ thể, chứ không phải “tự làm một mình” như nhiều người lầm tưởng.
  Qua bài viết này, con hiểu được rằng trong từng giai đoạn, từng bước của diễn trình tự thân ấy đều cần có dấu ấn, sự chỉ dạy của vị Thầy. Bởi nếu thiếu đi sự chỉ dạy, hướng dẫn của vị Thầy thì bản thân con cũng sẽ không biết bắt đầu từ đâu, đi từng bước như thế nào, điều gì cần đề phòng, cẩn trọng trong quá trình từ Tự tu, Tiệm tu cho tới Tấn tu. Ngay cả Đức Phật trước khi Ngài tìm ra con đường giải thoát thì Ngài cũng cần trải qua từng giai đoạn ban đầu cho tới “tấn tu” rồi mới bước tới giai đoạn cuối cùng. Qua đó, con càng hiểu hơn tầm quan trọng, cơ hội may mắn lớn lao biết nhường nào để theo học một vị minh sư. Bởi vậy mà trong Tứ trọng ân, Đức Phật đã chỉ dạy, đưa “Ơn vị Thầy” đầu tiên.
  Trong kinh Di giáo, Đức Phật cũng chỉ dạy rằng đời sau nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức thì hãy tôn giới luật làm Thầy, lấy kinh văn làm ấn chứng. Tuy nhiên, bản thân con với căn cơ chậm lụt thì liệu có thể hiểu được những gì kinh văn nói được hay không thì thật khó, chứ chưa nói đến việc hoạt dụng, ứng dụng vào trong cuộc sống. Ví dụ như nếu không có vị Thầy hướng dẫn thì bản thân con cũng sẽ không biết được 3 phương tiện ứng dụng (Luật nghi giới, Nhiếp thiện pháp giới, Nhiêu ích hữu tình giới) và 4 phạm trù giá, khai, trì, phạm để biết vận dụng tịnh giới vào trong cuộc sống, tránh rơi vào trường hợp bám chấp vào ngữ mà bỏ nghĩa. Điều đó càng khẳng định hơn sự may mắn của bản thân con khi được theo học chánh pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Chánh Tấn says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.

    Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

    Om Mani Padme Hum.

 169. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ. Qua bài viết, con hiểu được bốn giai đoạn: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. “Tu”, “tu pháp”, “pháp môn” qua luận giảng của Thầy, con thấy thật đơn giản và khoa học, vậy mà bây lâu nay những từ, cụm từ đó bị tôn giáo hóa theo hướng tiêu cực. Con hoan hỷ và cảm thấy ơn phước khi được theo học Thầy với giáo pháp đúng, phương pháp đúng. Những gì Thầy dạy chúng con đều dựa trên Thánh giáo lượng đã được Thầy “chắt lọc tinh túy”. Con cảm tạ ơn Thầy đã giáo hóa chúng con!

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 170. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết : ” Thế Nào Là Tự Tu , Tiệm Tu Và Tấn Tu ? Thế Nào Là Tự Tu , Tiệm Tu Và Tấn Tu ? ” của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải cho chúng con hiểu được thực nghĩa của từ tu cũng như diễn trình cơ bản của một người hành giả trên bước đường tu tập về với thành phố giải thoát.
  Qua luận giải của vị Thầy con hiểu được, tu không nhất thiết là phải vào Chùa ,cạo đầu, mặc áo lam, tụng kinh gõ mõ lánh xa cuộc sống thế sự mà tu có nghĩa sửa mình , là tu tâm sửa tính ,tu cũng có nghĩa là ứng dụng thực hành pháp vào cuộc sống theo diễn trình văn tư tu theo đúng quỹ đạo chánh pháp.
  Trong quá trình tu tập người hành giả cần có vị Đạo Sư hướng dẫn chỉ ra những phương pháp thực hành phù hợp với từng căn cơ mỗi người theo đúng quỹ đạo chánh pháp ,và người học trò cần phải biết tự lực hành pháp .
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà tạo ra bộ môn Yoga thanh trí với 6 phát kiến tâm linh vĩ đại đều dựa trên nền tảng giáo pháp Phật Đà ,phù hợp với tính quốc độ, tính dân tộc và tính thời đại ,phù hợp với mọi tầng lớp ,mọi lứa tuổi ,phù hợp với những người bận rộn với thế sự đa đoan mà vẫn có thể thực hành áp dụng pháp vào cuộc sống để đem thể chất cũng như tinh thần được thỏa mái và có được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự thành đạt Xã Hội và an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu, hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh vị rút corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

 171. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con xin cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được ” THẾ NÀO LÀ TỰ TU, TIỆM TU, TẤN TU? THẾ NÀO LÀ NIỆM, TẤN TU VÀ TỰ TU “.
  Qua bài viết con hiểu được là ” tu ” theo nghĩa Hán Việt tức là sửa mình. Trong từng giai đoạn sửa mình cần có sự chỉ dạy của vị Thầy. Chúng con cần phải siêng năng thực hành những gì vị Thầy chỉ dạy và sùng kính Đạo sư cũng là yếu tố hàng đầu để chúng con toàn tâm trong quá trình tấn tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 172. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ.
  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giải chi tiết về diễn trình tu tập Phật pháp.Theo đó, con hiểu rằng từ “Tu”là sự thực hành là sửa đổi bản thân(tâm thức)theo quỹ đạo chánh pháp; Đặc biệt, con hiểu được sâu hơn vai trò của vị Đạo sư, nhất là ở giai đoạn tự tu, tiệm tu nếu không có vị Thầy chỉ dạy bằng những phương pháp sư pham phù hợp vơi căn cơ của học trò mới đêm lại kết quả tốt và ở giai đoạn tấn tu nếu không có vị Thầy chỉ dạy, giáo huấn và “yếu tố quan trọng thị phạm” là “sùng kính đạo sư” – nền tảng giác ngộ thì người học trò dễ rơi vào “ngã mạn, kiêu mạn” dẫn tới hậu quả sai lầm trong thực hành pháp, bất tuân lời vị Thầy…Từ đó, con hiểu rằng vai trò vô cùng quan trọng của vị Thầy hướng đạo: “Biết đúng những điều cần gạt bỏ/Biết trọn vẹn những phương pháp từ bỏ chúng/Biết đúng những đối tượng cần thực hành/Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/Truyền thụ với lòng bi mẫn”. Từ đó con hiểu rằng nếu không có giáo pháp đúng, không có phương pháp , không có nền tảng giác ngô “sự sùng kính Đạo sư” thì “triệu năm” chúng con cũng không đến được đích “giải thoát”!.
  Con tạ ơn vị Thầy với trí tuệ siêu việt và với nhiều phương pháp sư phạm và phương tiện thiện xảo chỉ dạy đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên diễn tập/thực hành giáo pháp đúng, phương pháp đúng, dễ học, dễ hành mà không ngăn ngại bởi thời gian và không gian, phù hợi với tính Quóc độ, tính Dân tộc, phù hợp và đi trước thời đại mang lại lợi lạc vô song, thông qua 6 phát kiến tâm linh vĩ đại “độc nhất vô nhị” trên thế giới, đó là “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh trí”… Sau gần ba thập kỷ vị Thầy dồn hết tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực để chắt lọc những tinh túy từ giáo pháp Phật đà, không chế tác và tự ý lập ngôn như không ít tà sư (hòa thượng, thượng tọa, đại đức…) mà nhiều chùa, tự viện, Giáo hội Phật giáo Việt nam đã gieo Nhân xấu ác, tà kiến, phạm vào tội phỉ báng Đức Phật, phỉ báng chánh pháp. Chắc chắn họ sẽ phải lãnh nhận Quả báo tương ưng bởi luật tắc Nhân – Quả không bao giờ sai chạy!.
  Con tạ ơn vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý bayus, lợi lạc và ý nghĩa.
  Con nguyện cầu vị Thầy luôn mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid – 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 173. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con bài pháp lợi lạc này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 174. Mật Hoa Pháp ( 9 tuổi ) says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con Mật Hoa Pháp đã đọc xong bài này rồi ạ!
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Crona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 175. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con rất hoan hỉ với công hạnh luận giải của vị Thầy , con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi pháp kiến ra lục diệu pháp môn để cho chúng con thực hành viễn tập dúp chúng sanh hữu tình với ngày lìa mê về giấc và con cũng hiểu được rằng tu là phải sửa đổi chuyển hóa tâm không bám chặc vào hình sức bên ngoài . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện cho vi khuẩn corona xóm ngày được tiêu trừ Om Ah Hùm.

 176. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận khai thị cho chúng con những thực nghĩa tâm linh của việc ” Thế Nào Là Tự Tu, Tiến Tu và Tấn Tu? Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu”. Giúp con hiêủ hơn từ “Tu” trong tiếng Hán Việt có nghĩa là “sửa” còn trong đạo Phật có nghĩa là thực hành phương pháp” như luận sư Dharmakirty đưa ra 1/5 luận điểm sư phạm “Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng” để đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân.Trên con đường tu học của hành giả cần tự thân vận động bắt đầu bằng “tự tu, tiến tu, tấn tu” và cuối cùng cũng là ” tự tu” đều cần có sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Đạo sư “Biết đúng tất cả những gì cần gạt bỏ, biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng, biết đúng những đối tượng cần thực hành, biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng, truyền thụ với lòng bi mẫn”, tùy theo mỗi căn cơ của người tu mà vị Đạo sư có phương pháp phù hợp chỉ dạy. Thật quả là may mắn, ơn phước cho học trò đệ tử chúng con trong thời đại mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng, mượn đạo tạo đời, gieo giắc tà kiến, chúng con được có duyên lành hạnh ngộ, lại được là học trò, đệ tử của Thầy, bậc Đạo sư Thanh Trí từ bi, trí tuệ chỉ dạy, để tâm sát sao từng centimet “Vị Thầy xứng đáng không dễ thấy, phải gồm đầy đủ những điều sau, giới đức, trí tuệ, đa văn, nhiều phương tiện, dạy trò, lớn nhỏ mọi căn cơ, miễn sao thông hiểu nhiều Mật điển, kiên nhẫn dạy trò không quản ngại thân sơ!”( trích 50 kệ sùng kính đạo sư”. Lòng Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy luôn vì sự lợi lạc của tất cả học trò, đệ tử và tất cả chúng sanh không phân biệt, ban cho chúng con cơ hội quý báu được tiếp cận, ứng dụng, diễn tập thực hành giáo pháp bài bản, thứ tự, lớp lang của bộ môn Yoga Thanh Trí với những phương tiện thiện sảo “pháp là cuộc sống, cuộc sống chính là pháp” phù hợp với tính thời đại, tính quốc độ, tính dân tộc đơn giản tinh túy, hiệu quả giúp chúng con đi vào con đường giải thoát và giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được tầm quan trọng của bậc Đạo sư trên con đường tầm cầu giác ngộ chúng con cần có sự tự giác, lỗ lực nghiêm túc “ tự lực hành pháp” luôn giữ vững niềm tin kiên cố vào Thầy, Phật, Pháp, Tăng và lòng sùng mộ Đạo sư, tuân theo lời vị Thầy chỉ dạy. “Hãy tuân thủ lời dạy không chút lỗi gì, bạn hãy làm theo đừng móng nghĩ suy, được như vậy bạn tự nhiên thành tựu, an lạc đời này, và cả những kiếp sau!” (50 kệ sùng kính Đạo sư).
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Tấn Khải says:

    Kính bạch Thầy!
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
    Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
    Om Mani Pame Hum!

 177. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con những điều tinh yếu về diễn trình tự thân vận động của mỗi người tu để có thể đến đích tối thượng: Tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu…
  Trong mỗi đường đua đua khốc liêt, con hiểu rằng mỗi vận động viên không thể thiếu một người thầy, một huấn luyện viên lão luyện thấu đáo mỗi thử thách và đưa ra phương pháp luyện tập phù hợp, những bài tập đòi hỏi vận động viên phải vượt qua, vượt qua… Thực sự con chưa từng biết một vận động viên cừ khôi nào ở trên đài vinh quang mà không có một vị thầy lão luyện hướng dẫn, mà bất tuân huấn luyện viên. Trên hành trình dài miên viễn mà chúng con đang đi, con hiểu rằng mỗi giai đoạn, mỗi chặng đường khác nhau chúng con luôn cần nương tựa bậc tuệ tri thức, ngọn đèn soi nẻo giác, người biết đúng những đối tượng cần gạt bỏ/ biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng/ Biết đúng những đối tượng cần thực hành/ Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng/ Truyền thụ với lòng bi mẫn. Con hiểu rằng, những phẩm chất của một vị thầy mà luận sư Dhramakirty nhắc đến ấy không có chỗ nào đề cập đến việc vị thầy ấy phải đầu tròn áo vuông, phải tịnh cư nơi tự viện,… Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến Lục diệu pháp môn, với phương pháp thực hành đơn giản,lợi lạc không phân biệt cho mọi lứa tuổi, giai tầng, quốc độ. Con cảm tạ ơn Thầy đã hào phóng cho phép chúng con diễn tập, thực hành. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn truyền cảm hứng cho chúng con về
  “nền tảng giác ngộ” là gốc rễ nuôi lớn cho cây giác ngộ của chúng con được vững chãi, đơm hoa, kết trái… Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh mở cánh cửa vào thành phố giải thoát.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 178. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho đại dịch corona sớm bị tiêu trừ. Om mani padme hum.

 179. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy,con đã đọc bài viết này ạ, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng gải về thực nghĩa của “TIỆM TU, TẤN TU, TỰ TU” và Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn theo quỹ đạo chánh pháp để học trò chúng con dễ dàng thực hành đạt thành tựu ạ!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!
  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 180. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã luận giải chi tiết về bốn giai đoạn : tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Qua bài viết, con hiểu rõ hơn về diễn trình tự thân vận động, thực nghĩa của từ “tu” và vai trò quan trọng của vị Đạo sư trên hành trình giải thoát.
  Con hoan hỷ được biết lục diệu pháp môn đều dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà, không tự ý chế tác và thành tựu tâm linh được đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng về thân, ngữ, tâm bằng hoạt động chánh pháp.
  Con cảm tạ ơn Thầy với bài pháp lợi lạc này.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 181. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con đã hiểu rõ hơn về tiến trình tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc
  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hanhn phúc Phật tánh
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum.

 182. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết của này ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 183. Mật Hành Thuận says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu, tự tu” rồi ạ.
  Qua bài viết con biết được rằng diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng cần qua 4 giai đoạn đó là: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Con cũng đã hiểu hơn về tầm quan trọng của việc “tự tu”, nếu không “tự tu”, tự thân vận động thì sẽ không đạt được kết quả gì.
  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã từ bi chỉ dạy.
  Con cầu nguyện cho Thầy sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu cho đại dịch COVID-19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 184. Mật Hoàng Phương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ, con đã hiểu được thực nghĩa của tự tu, tiệm tu, tấn tu và hiểu được vai trò của vị Thầy hết sức quan trọng trên con đường đi đến thành phố giải thoát của chúng con.
  Con cảm ơn Thầy đã có 6 phát kiến tâm linh dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà để tất cả các học trò và chúng sanh được dễ dàng tiếp cận, tu tập và mỗi chúng con cần phải cố gắng nỗ lực thật nhiều.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại địch Covid-19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 185. Nguyễn Thùy Linh ( Đại Yên - Hạ Long - Quảng Ninh ) says:

  Kính bạch Thầy .
  Con hoan hỷ khi đọc xong bài này rồi ạ .
  Con cảm ơn Thầy .
  Con cầu nguyện Thầy , Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh .
  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 trên toang cầu sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum!

 186. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài viết này. Con cảm tạ Thầy đã luận giải, trả lại nguyên nghĩa chữ tu và giúp chúng con hiểu về diễn trình tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Qua đây con càng thấy được tầm quan trọng của việc được gặp và theo học vị Đạo sư, là cốt lõi không thể thiếu đối với mỗi hành giả trong hành trình thực hành pháp giải thoát. Huynh đệ chúng con đã may mắn có được ơn phước hy hữu này, được làm học trò, đệ tử của vị Thầy từ bi, trí tuệ, sở hữu 6 phát kiến tâm linh diệu dụng từ nền tảng Phật đà, với nhiều phương tiện thiện xảo và phương pháp sư phạm tuyệt vời, luôn truyền cảm hứng sống động bằng sự thân giáo không dừng mỏi. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ luôn trân quý, luôn tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư đúng theo quỹ đạo chánh pháp để xây dựng nền tảng giác ngộ vững chắc, ngày càng tiến tu trên đạo lộ giải thoát.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 187. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy.
  Qua đây con hiểu được đạo Phật không phải là tôn giáo, con cũng được hiểu thêm về nghĩa của chữ tu, thường khi nói đến tu người ta ái ngại vì nghĩ đến chùa chiền, tự viện, cánh cổng nhà thờ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã phát lộ ra lục diệu pháp môn, đã trãi qua quá trình khảo sát, khảo cứu, ứng dụng, thực hành, kết quả. Tất cả điều dựa trên giáo pháp Phật đà, chứ không tự ý lập ngôn. Mõi người tu cần có một vị Thầy với phương pháp sư phạm tài tình, nhiều phương tiện thiện xảo, giúp cho học trò đi đúng hướng, theo đúng quỹ đạo chánh pháp, còn đạt được kết quả nhiều hay ít là do sự nỗ lực và căn cơ của từng học trò. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 188. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được “Thế Nào Là Tự Tu, Tiệm Tu và Tấn Tu? Thế Nào Là Tiệm Tu, Tấn Tu và Tự Tu?”.
  Qua bài này con hiểu được “tu” là tự sửa minh dù tăng sĩ hay cư sĩ nếu ai biết quán xét sửa mình thì người đó đang “tu” và ngược lại là không “tu”. Chứ không phải “tu” cạo đầu, mặc áo vàng, ở trong chùa như mọi người đã nhầm lẫn.
  Trong quá trình tu tập hành giả trải qua “tự tu, tiệm tu, tấn tu và tiệm tu, tấn tu và tự tu”. “Tự tu” giai đoạn đầu như duyên khởi tự bản thân ý thức được việc tu tập nếu như không ý thức “tự tu” thì vị Thầy giỏi cũng không giúp được như chiếc bình lật úp không đọng lại những gì vị Thầy giảng dạy. “Tiệm tu” trên đường tu tập là sự hướng dẫn chỉ dạy của vị Đạo sư. Giai đoạn này rất quan trọng nếu như không có Đạo sư hướng dẫn thì người tu sẽ không có phương pháp thực hành giống như vượt đại dương mà không có la bàn định hướng. Dù cố công chèo chống cũng khó mong cập bến. Sau đó “Tấn tu” là người tu ý thức được những gì vị Đạo sư chỉ dạy là cần thiết tinh tấn thực hành để được sở hữu lĩnh hội những gì vị Thầy đã dạy. Qua một quá trình dài được “Tiệm tu”, “Tấn tu” người hành giả đến giai đoạn “Tự tu”. “Tự tu” ở giai đoạn sau là tự thân người tu vận động thực hành những gì vị Thầy chỉ dạy với lòng sùng mộ Đạo sư dù không có sự giám sát bảo bọc của vị Thầy.
  Chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy với nhiều phương tiện giúp cho chúng con có thể thực hành, ứng dụng pháp vào cuộc sống không gián đoạn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum!

 189. Mật Khánh Ngân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của vị Thầy về “Thế nào là tự tu, tiệm tu, và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, giảng giải để con hiểu được cặn kẽ hơn về quá trình tu tập theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Qua bài viết, con hiểu rằng diễn trình tu tập của một hành giả sẽ trải qua các giai đoạn: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Khởi đầu của diễn trình này là “tự tu”. Bản thân hành giả khi bước vào quá trình tu tập phải có niềm tin, sự kiên định, kiên trì để đi theo hướng dẫn của vị Đạo sư. Sau đó là các giai đoạn “tiệm tu”, “tấn tu” với sự chỉ dạy, kèm cặp của vị Thầy. Lúc này mỗi hành giả đều phải ghi nhớ rằng “sùng kính Đạo sư là nền tảng của sự giác ngộ”. Nếu không đặt niềm tin tuyệt đối và tuân theo lời dạy của vị Đạo sư thì sẽ không bao giờ có thể đạt được kết quả và chuyển qua bước tu tập cuối cùng là “tự tu”. Giai đoạn tu tập cuối cùng – “Tự tu” được diễn ra khi bản thân người hành giả đã có thể “thuần thục thực hành và bắt đầu ứng hoạt nhiều phương tiện đạo pháp để đạt được thành tựu tâm linh”. Như vậy có thể thấy việc “tự tu” là tự thân từ hành giả là vô cùng quan trọng như lời Đức Phật đã chỉ dạy: “Ta chỉ ra cho các ông con đường Giải thoát, còn giải thoát hay không là tùy vào bản thân mình” (Kinh “Chuyển pháp luân”). Tuy nhiên, trong suốt quá trình đó, vai trò của vị Đạo sư là không thể thiếu, nếu không có sự hướng dẫn, chỉ dạy, kèm cặp của vị Đạo sư chân chính, hành giả rất dễ đi lệch với quỹ đạo Chánh pháp, bởi trong thời mạt pháp này tà sư nhiều như cát sông Hằng. Chúng con may mắn khi trong thời mạt pháp này được làm học trò của vị Đạo sư chân chính. Con nguyện chân quý cơ hội hi hữu này, siêng năng đọc bài và comment trên chanhtuduy.com để tinh tấn trong diễn tập/ thực hành pháp.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Nguyện cho hương giải thoát được lan tỏa khắp muôn nơi.
  Cầu nguyện tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 190. Mật Minh Nguyện says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy.
  Cầu nguyện Thầy khỏe mạnh và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 191. Mật Tích . says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu rõ về thực nghĩa của từ Tu
  Qua bài con hiểu được tất cả tu Pháp thực hành và ứng dụng tại Mật Gia Song Nguyễn được vị Thầy trải nghiệm với tấm lòng bi mẫn truyền dạy cho tất cả học trò chúng con
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy trụ thế dài lâu vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí tỏa sáng khắp muôn nơi
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh
  Om mani padme hum

 192. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết con hiểu được thế nào là tự tu của buổi ban đầu, tiệm tu, tấn tu và “đỉnh cao” của tự tu ở giai đoạn sau. Người thực hành phải đi tuần tự từng giai đoạn một không được băng ngang nhảy vọt.
  Đức Phật dạy trong kinh Di giáo “Đời sau nếu không tìm ra bậc Tuệ tri thức hãy tôn giới luật là Thầy, lấy kinh văn mà ấn chứng.” Trong thời mạt pháp này điều đó thật khó để có thể thực hiện được. Bởi chỉ nói những việc cơ bản như phân biệt kinh thật hay giả người ta còn khó phân biệt được huống hồ chi là hiểu đúng rồi dùng kinh văn mà ấn chứng. Còn giới luật với những phạm trù, giá, khai, trì, phạm… nếu không hiểu đúng dễ hành sai, cứng nhắc dễ dẫn đến việc càng tinh tấn càng lạc đường. Không phải ai cũng có thể “tự tu” như Thầy mà lộ xuất tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng Bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh… Nhiều người cũng “tự tu” nhưng chỉ là lớp vỏ bọc bên ngoài mà ảo tưởng rằng mình đã là bậc Thánh nên tự nói theo tâm ý của mình, không đem lại lợi lạc gì cho chúng sanh mà ngược lại chỉ làm cho chúng sanh tà kiến hơn mà Thầy cũng đã không ít lần tác pháp chiếu quang.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ. Om mani padme hum!

 193. Mật Khả Phúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ vị Thầy đã giảng luận, khai thị cho chúng con thực nghĩa của từ “tu” theo nghĩa thế gian là “sửa mình” và trong Phật pháp, tu tức là “thực hành phương pháp”. Qua bài viết con cũng hiểu được diễn trình tự thân vận động trên con đường tu tập bao gồm tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Trong các giai đoạn tu tập từ đơn giản đến phức hợp, vai trò vị Thầy đóng vai trò rất quan trọng vì nếu không có vị Thầy, người học trò sẽ không biết bắt đầu từ đâu, không biết được phương pháp phù hợp với căn cơ và diễn trình thực hành như thế nào. Nếu không có vị Thầy hoặc người học trò không có tâm “sùng kính Đạo sư”, người học trò dễ ngã mạn, kiêu mạn, rơi vào ma chướng, gánh chịu hậu quả nặng nề và tự mình đánh mất cơ hội đến thành phố Giải thoát, “sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”. Qua bài viết, con càng cảm niệm sự may mắn, ơn phước khi được hạnh ngộ vị Thầy, được trở thành đệ tử của vị Thầy trong thời đại mạt pháp “tà sư nhiều như cát sông Hằng” này. Vị Thầy từ bi, trí huệ với Bồ đề tâm rộng lớn đã phát kiến ra lục diệu pháp môn dựa trên nền tảng giáo pháp Phật Đà, phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại. Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con cơ hội được thực hành pháp đơn giản, dễ dàng, hiệu quả nhưng lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ kim cang luôn tĩnh thức, chánh niệm, chú tâm, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, nghe theo lời vị Thầy, trân quý giáo pháp để được theo bước chân vị Thầy trên đạo lộ Giải thoát.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của vị Thầy để lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 194. Mật Thái Lâm says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỉ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu được thế nào là Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Con cũng được biết đến lục diệu pháp môn mà vị Thầy tôn quý đã phát kiến. Con thấy rằng bản thân vô cùng may mắn vì đã được vị Thầy chiếu độ quang minh, con cũng thấy mình còn lười nhác trong quá trình tu tập và cần thay đổi để sớm thong dong trên con đường giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và trụ thế dài lâu tới vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho những thế lực tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 195. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này, con hoan hỷ khi đọc bài.
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trụ thế dài lâu của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch COVID nhanh tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 196. Mật Định Kiên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy viết bài viết lợi lạc giúp chúng con hiểu được các khái niệm “Tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu” đó là quá trình mà bất cứ hành giả nào muốn đặt chân đến thành phố giải thoát đều phải trải qua. Tất cả phải nương tựa vào vị Thầy, Tam bảo và lỗ lực tự thân.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 197. Mật Phụng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được “Thế nào là Tự Tu, Tiệm Tu và Tấn Tu ? Thế nào là Tiệm Tu, ,Tấn Tu và Tự Tu ” qua bài pháp con hiểu được Tu tức là sửa mình với nhiều phương pháp thực hành được Đức Phật chỉ dạy rất nhiều pháp môn 84000 tùy theo căn cơ của mỗi người và đạo Phật không phải là tôn giáo.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ , của vị Thầy đã phát kiến ra lục diệu pháp môn đều dựa trên nền tảng giáo pháp Phật đà được các bậc Thánh đức chỉ ra , chứ không tự ý chế tác,đó là :
  1 Bát pháp Quy Y.
  2 Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội.
  3 Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn
  4 Liên Hoa Bách Bộ Thần Chú Đà La Ni.
  5 Bồ Đề Tâm Định Quán
  6 Bổn Tôn Thiền Quán Ngũ Thứ Đệ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải sâu sắc giúp cho chúng con hiểu được trong trình thực hành pháp thì chúng con cần chú tâm , tỉnh thức và tinh tấn trong việc thực hành pháp và luôn tôn kính sùng kính vị Thầy với tấm lòng sùng mộ vô biên, vì trong kinh điển đã xác quyết ” Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ”( Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo Sư).
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 198. Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Thưa Thầy con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã cho con hiểu được thực chất chữ ” tu”. Với người thế gian thì ” tu” là hoạt động sảy ra trong các chùa chiền, nhà thờ nó mang màu sắc của việc trốn đời tìm nơi thanh tịnh mặc áo nâu sồng , gõ mõ tụng kinh. Hay theo Khổng tử thì tu nghĩa là sự tự thay đổi sửa chữa tâm tính của bản thân. Tất cả điều đó khác với lời Phật dạy, ” tu” chính là rhuwcj hành pháp” _ thực hành pháp tu do đức Phật đã chỉ dạy. ” tu” cũng có tuần tự các cấp bậc tự tu_ tiệm tu_ tấn tu_ tự tu và từng bước đã được vị Thầy đã phân tích rất rõ, thậm chí là cả khó khăn thường gặp trong các cấp độ tu. Sau khi đọc bài thì con hiểu dẫu rằng có ngàn vạn con đường tu Pháp nhưng không gì ơn phước rằng có một vị Thầy tuệ tri thức với tấm lòng bi mẫn của ngài để tâm và dìu dắt chúng ta. Tùy cơ duyên mà ngài sẽ truyền thụ cho mỗi người học trò của mình. Nhiệm vụ của học trò luôn thực hành theo lời dạy của vị Thầy, không sao nhãng thực hành Pháp và đặc biệt luôn phải trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Đạo sư, nếu không rất dễ bị rơi vào ngã mạn trong giai đoạn tấn tu.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của hữu tình.
  Con cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh và có duyên lành được đọc bài này.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớn bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 199. Mật Huệ Bích (8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc lại bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 200. Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu được thực nghĩa của từ “tu” nghĩa là “thực hành phương pháp” để đem lại lợi lạc cho bản thân và tha nhân, tiến tới đạt Giác ngộ, Giải thoát. Con cầu nguyện những ai đang hiểu sai về từ “tu” sẽ đọc được bài viết lợi lạc này để hiểu đúng thực nghĩa, không tự đánh mất cơ hội được tiếp cận Chánh pháp Phật Đà và những phương pháp thực hành để đời này an lạc, đời sau cực lạc.
  Sáu tu pháp vị Thầy phát lộ qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng, có kết quả đều dựa trên nền tảng Giáo Pháp Phật Đà.
  Con đã biết thêm được quá trình tu tập là quá trình đi từ tự tu, tiệm tu, tấn tu và cuối cùng là tự tu. Thánh Tăng Mã Minh đã khẳng định “Sùng kính vị Thầy là nền tảng Giác ngộ”. Con hiểu rằng nếu không trưởng dưỡng sự sùng kính vị Thầy thì người học trò không thể tạo ra được nền tảng Giác ngộ và không thể bước sang giai đoạn ” tự tu” ở trình độ cao hơn.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 201. Mật Thằng says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài pháp thế nào là ” Tự tu, Tiệm tu và Tấn tu ? thế nào là Tiệm tu,Tấn tu và Tự tu ” này rồi
  Con rất hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ vị Thầy vì sự lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid19 sớm đươc tiêu trừ.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 202. Đỗ Mạnh Cường says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ.

 203. Mật bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài ” Thế nào là Tự Tu, Tiệm Tu Và Tấn Tu? Thế nào là Tiệm Tu, Tấn tu Và Tự Tu? rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu chữ tu là ” thực hành phương pháp ” như luận sư Dharmakirty đưa ra ” Biết trọn vẹn những phương pháp thực hành chúng.” Trước đây khi chưa được theo học Thầy, con chưa hiểu chữ tu nên nghĩ tu là tuân theo những ràng buộc giới luật khắc khổ, ăn chay, mất nhiều thời gian đi chùa… đã làm cản trở con tiếp cận với giáo pháp để tu tập.
  Đức Phật đã để lại 84.000 pháp môn phù hợp với căn cơ của mỗi người để tiện cho người tu học thực hành. Và vị Thầy, bậc Tổ sư của Yoga Thanh Trí đã trãi qua nhiều năm khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và kết quả dựa trên nền tảng chung của giáo pháp do Đức Phật và các bậc Thánh chúng, đã phát kiến ra Lục diệu pháp môn, phù hợp với tính dân tộc, tính quốc độ, tính thời đại, thực hành mọi nơi, mọi lúc, mang lại nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn cho chúng sanh.
  Con hoan hỉ và cảm tạ ơn Thầy từ bi giúp chúng con hiểu rõ diễn trình tu tập của người học trò cho đến đạt được thành tựu. Ở giai đoạn đầu tự tu và tiệm tu nếu như không có vị Thầy chân chánh chỉ dạy thực hành có phương pháp theo thứ tự lớp lang thì người học trò sẽ hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. Và trong suốt quá trình này, vai trò vị Thầy rất quan trọng tựa như kim chỉ nam giúp học trò không bị lệch qũy đạo chánh pháp. Vì vậy, ngay trong giai đoạn “Tấn tu” người học trò phải tuân theo lời dạy của vị Thầy, sùng kính vị Thẩy, nổ lực tinh tấn thực hành pháp. Và ngược lại, nếu bản thân học trò ngã mạn vì có chút thành tựu, không tuân theo lời dạy của vị Thầy thì hậu quả sẽ bị đoạ lạc vì bất kính, vô ơn. Khác với giai đoạn ” Tự tu” ban đầu là được vị Thầy hướng dẫn thực tập, thực hành thì “Tự tu” sau cùng là khi đệ tử có 1 nền tảng giác ngộ vững chắc bởi sự khiêm hạ, bồ đề tâm không thối chuyển, lòng sùng kính vị Thầy và niềm tin kiên cố vào vị Thầy, Phật, Pháp, Tăng thì người học trò sẽ bước sang giai đoạn “Tự tu” để đạt thành tựu tâm linh. Ngoài ra, vị Thầy còn giúp chúng con hiểu, nhận định thành tựu tâm linh để đánh giá qua hành trạng đạo pháp như tác phẩm trí tuệ, hoạt dụng bồ đề tâm, hiệu ứng tâm linh, phụng sự chúng sanh nhằm nâng cao sức khoẻ cộng đồng về thân ngữ tâm bằng hoạt động chánh pháp. Nếu như một sư thầy không đầy đủ những hành trạng đạo pháp đó mặc dù họ ở trong chùa to cổng lớn thì cũng phải xét lại bởi con đường đến thành phố giải thoát có nhiều lối khác nhau không phải có duy nhất đạo lộ “tự viện “.
  Con hoan hỉ và cảm niệm ơn phước khi được vị Thầy chỉ dạy chánh pháp, cho phép con thực hành những tu pháp do vị Thầy phát kiến diệu dụng vô song. Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Kim cang trưỡng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy chân thành, tinh tấn tự lực hành pháp theo sự chỉ dạy của vị Thầy để có thể trở về thành phố giải thoát. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ của vị Thầy vì lợi lạc cùa chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 204. Mật Huệ Như says:

  Kính bạch Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, hạ tầng ngữ nghĩa giúp chúng con, chúng sanh hiểu được thực nghĩa “tu là gì?”, “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng:
  “Tu” có nghĩa là “thực hành phương pháp”. Tùy theo căn cơ, duyên lành, mỗi người sẽ được thực hành theo những phương pháp phù hợp nhưng đều phải dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật Đà, không được tự ý chế tác.
  “Tự tu”, “tiệm tu”, “tấn tu”, cuối cùng là “tự tu” là những giai đoạn mà hành giả cần phải trải qua trên con đường giác ngộ như là: Chuẩn bị, xuất phát, đi chậm, tăng tốc, vượt qua chướng ngại, vững vàng tiến đến đích giải thoát.
  Trong suốt hành trình ấy, vai trò dạy bảo, chỉ dẫn của vị Thầy là không thể thiếu vì trong 4 nguyên nhân để đạt thành tựu tâm linh mà Đức Phật đã chỉ ra thì điều đầu tiên là “Được học đạo nơi bậc Đạo sư”, sau đó mới đến: Chú tâm nghe pháp, quán chiếu thực nghĩa và tu trì đúng pháp.
  Con cũng hiểu được rằng, một người dẫn đường đáng tin cậy là người đã trải nghiệm, hiểu biết, thông thuộc về tuyến đường ấy chứ không phụ thuộc vào hình tướng bên ngoài. Tịnh tiến sang đạo pháp, bậc Đạo sư chân chính phải là người: (1) Biết đúng những gì cần gạt bỏ, (2) Biết thấu đáo những phương pháp từ bỏ chúng, (3) Biết đúng đối tượng cần thực hành, (4) Biết thấu đáo những phương pháp thực hành chúng, (5) Truyền thụ với lòng bi mẫn, chứ không phụ thuộc vào việc người ấy ăn gì, mặc gì, ở đâu.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy, “người dẫn đường” lão luyện đã phát kiến và phổ truyền tâm pháp Thanh Trí “lấy kết quả làm con đường” giúp chúng con, chúng sanh được thực hành Phật pháp một cách giản đơn và hiệu quả.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 205. Mật Ánh Dương says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp chúng con hiểu được những giai đoạn lớp lang mà một người hành giả sẽ trải qua trên con đường tầm cầu giác ngộ. Những giai đoạn thực hành được Thầy mô tả vô cùng chi tiết, rõ ràng, tuần tự, logic và khoa học, là một tư liệu quý mà có lẽ chúng con sẽ không thể tìm thấy ở một nơi nào khác.
  Đạo Phật là đạo tự giác, do vậy “tự tu” là giai đoạn đầu tiên mà mỗi người phải trải qua. Cho đến giai đoạn tiệm tu là giai đoạn cần theo học Tuệ Tri thức để tìm ra phương pháp thực hành phù hợp với căn cơ của bản thân cũng như có sự hướng dẫn, giám sát, dõi theo của vị Thầy để phương pháp được thực hành đúng trong giai đoạn sơ khởi. Giai đoạn tiếp theo “tấn tu” với ý nghĩa “nỗ lực tập trung vào tinh yếu giáo pháp, không lan man điểm này nơi kia” là giai đoạn mang tính quyết định rằng hành giả có đủ “nền tảng giác ngộ” để chuyển qua giai đoạn “tự tu” cuối cùng hay không. Qua sự nhắc nhở của Thầy, con hiểu rằng giai đoạn này rất dễ tạo nên chướng ngại với hành giả khi họ đã bắt đầu đạt được những kết quả nhất định, đặc biệt về tri kiến. Ma quân sẽ bắt đầu chú ý và tấn công bằng nhiều hình thức khác nhau nhưng dễ thấy nhất và cũng là cách nhanh nhất chính là tạo mâu thuẫn để cắt đứt mối liên hệ giữa Sư – đệ, làm đứt gánh hành trình tâm linh của hành giả. Pháp đối trị cho những chướng ngại trong giai đoạn này không là gì khác ngoài niềm tin kiên cố, chí nguyện kiên cường và đặc biệt là lòng sùng mộ Đạo sư.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ rõ con đường, chỉ rõ chướng ngại mà chúng con sẽ gặp phải để từ đó tĩnh thức mà tránh được thất bại trầm trọng “trở về tay không”. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy để không tác thành cho tà nguyện của ma quân.
  Con cảm ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp thật lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe và trường thọ vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho nạn dịch covid 19 nhanh chóng tiêu trừ.
  Om Mani Pad Me Hum.

 206. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con hiểu diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng gồm bốn giai đoạn tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Có nhìn thấy vô số chúng sanh lang thang từ kiếp này sang kiếp khác, cho dù được làm người, có niềm tin vào Phật pháp song lại trao nhầm niềm tin vào tà sư, lạc vào tà đạo mà không thể tiến thêm chặng nào trên diễn trình “tu”; con càng thêm cảm niệm ơn phước hy hữu khi chúng con đã được hạnh ngộ vị Thầy trong đời này và được Thầy dạy bảo, chỉ dẫn nên chúng con không phải mò mẫm, mơ hồ ngay từ bước khởi đầu. Thầy luôn đồng hành cùng chúng con trong cả bốn giai đoạn. Con hiểu rằng cũng như trước một cuộc hành trình, dù có được Thầy hướng dẫn phương tiện di chuyển, hướng dẫn cách sử dụng phương tiện, chỉ đường đi đến đích, hay con đường nào đi nhanh nhất thì việc có đến đích hay không phụ thuộc vào việc người học trò, đệ tử có tự giác, tự nguyện muốn đi hay không; và tốc độ cũng hoàn toàn phụ thuộc vào mức độ tinh tấn thực hành, vào niềm tin, lòng sùng mộ đối với Đạo sư. Ngay cả khi tự giác, tinh tấn mà quên mất đi theo sự chỉ dẫn của Thầy, bỏ quên lòng sùng kính Đạo sư, tự đi theo ý mình sẽ dẫn đến hậu quả lạc đường, đi ngược lại vào sự ma trận rối ren trong tam đồ ác khổ của luân hồi. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, bồ đề tâm và phương pháp sư phạm của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 207. Phạm Vũ Chiến says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị ạ. Qua sự phân tích của vị Thầy con đã hiểu rõ nét về quá trình tự tu,tiệm tu,tấn tu và tự tu ạ. Sơ khởi là việc tự tu, chúng con tự tìm hiểu hình thành nên các câu hỏi về đạo Phật từ đó tiến tới tự đi tìm những câu trả lời. Sau đó nhờ có duyên lành hạnh ngộ với Đạo sư – người đã đi trước,bây giờ khai thị cho chúng con con đường thích hợp tiến tới giác ngộ giải thoát giữa muôn vàn pháp môn. Chúng con tiếp tục cố gắng học hỏi, lĩnh hội chánh kiến từ vị Thầy, chăm chỉ và đào sâu tư duy đó là sự tấn tu. Ở giai đoạn này người hành giả đã có những kiến thức nhất định,có được một ít thành quả trong thiền định hay thiền quán dễ sinh ra ngã mạn,có thể bất tuân vị Thầy.Nhưng vị Thầy đã luôn từ bi cảnh tỉnh,thị phạm để chúng con có được sự chuẩn bị tốt để đối trị với ngã mạn của bản thân. Rồi với lòng khiêm hạ,tinh thần Bồ đề và đặc biệt là sùng kính Đạo sư chúng con đã có được nền tảng của sự giác ngộ mà thoả sức tự tu ứng dụng thực hành theo nhiều phương pháp để đạt được những thành tựu tâm linh.
  Con xin ghi nhớ về sự súng kính Đạo sư mà thánh giả Mã Minh đã huấn thị để sẵn có được nền tảng giác ngộ, đối trị lại ngã mạn, theo chân vị Thầy tiến về thành phố giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 208. Vũ Ngọc says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài viết này và con đã nhận ra những quan điểm cá nhân của con trước đây về tu có phần chưa đúng. Sau bài viết này con đã ngộ ra được nhiều điều. Con cảm ơn Thầy nhiều ạ!

 209. Mật Linh says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã được đọc bài viết này rồi ạ.
  Con rất hoan hỷ, con cảm tạ ơn Thầy.Đọc bài viết con hiểu được rằng,mục đích và động cơ thúc đẩy một người tìm đến con đường tu học Phật pháp là vô cùng quan trọng và điều quan trọng nhất là gặp được vị Thầy,tùy theo từng căn cơ của người trò,vị Thầy sẽ có phương pháp dạy khác nhau.Ở Mật Gia Song Nguyễn,mỗi Pháp môn vị Thầy chỉ dạy đều dựa trên nền tảng chung của Giáo Pháp Phật đà,không tự ý chế tác,phương pháp thực hành miên mật không dừng nghỉ dù ở trong hoặc ngoài không gian linh thánh,luôn không đứt mạch Thiền như dòng sông luôn tuôn chảy.Tuy nhiên nếu người trò không tự tu,tự giác thì dù có duyên lành gặp được vị Thầy và được truyền dạy giáo Pháp vi diệu thì cũng chẳng kết quả gì.
  Trên bước đường tiệm tu,vị Thầy cực kỳ quan trọng,giai đoạn này học trò sẽ được Thầy truyền thụ những gì nên thực hành và những gì cần gạt bỏ,để học trò có được nền tản chánh kiến kiên cố.
  trên bước đường tấn tu,học trò dễ rơi vào ngả mạn khi có chút thành tựu.Lúc này luôn ghi nhớ,không xao lãng giáo lý nhà Phật để luôn tăng trưởng lòng sùng kính Đạo sư,toàn tâm toàn ý vào quá trình tấn tu.
  Trên bước đường tự tu với lòng sùng kính Đạo sư tuyệt đối,đây là giai đoạn “Ai ăn nấy no,ai tu nấy chứng.
  Kính bạch Thầy.
  Qua bài viết con hiểu được tầm quan trọng của tự tu là phải tự mình nổ lực thực hành,trạng thái chứng ngộ đắc đạo đều giống nhau, nhưng nguyên nhân và nền tảng khác nhau, không phân biệt Tăng hay cư sĩ,có tóc hay trọc đầu,ở chùa hay ở bất cứ đâu, nếu không có khả năng tự tu thì dù có cạo trọc đầu,mặc áo cà sa,ở chùa cao cổng lớn cũng không bao giờ tìm thấy được con đường đến thành phố giải thoát được.
  Kính bạch Thầy.
  Trên đây là sự hiểu của con khi đọc bài viết,có gì không đúng chánh Pháp con xin được sám hối với Thầy và cầu nguyện Thầy từ bi chỉ dạy.
  Con cầu nguyện Thầy luôn dồi dào sức khỏe.cầu nguyện Thầy trụ thế dài lâu.
  Con cầu nguyện Thầy, Bổn Tôn gia hộ cho dịch corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  OM MANI PADME HUM.

 210. Mật Linh says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.
  OM MANI PADME HUM.

 211. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết của Thầy “Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu? Thế nào là tự tu, tiệm tu, tấn tu”. Qua đó con hiểu rằng tu là sửa, là sự đào luyện phẩm chất, trau dồi đạo đức con người. Đức Phật đã chỉ ra rất nhiều pháp môn, với con số biểu trưng đến 84000 pháp môn tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh. Cho nên “tu” cũng có thể hiểu là “thực hành phương pháp”. Ở Mật gia Song Nguyễn vị Thầy đã phát lồ sáu phát kiến tâm linh, sau khi trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, ứng dụng, thực hành và có kết quả, tất cả đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà và các bậc thánh chúng truyền thụ, phù hợp tính quốc độ, tính thời đại và Dân tộc, đơn giản dễ thực hành, không phụ thuộc vào không gian, thời gian và được thực hành liên tục không dừng nghỉ trong ngày. Con cũng hiểu rằng, trên hành trình bước theo con đường giải thoát của Đức Thế tôn, chúng con cần đi theo diễn trình thực tập, thực hành, ứng dụng dưới sự chỉ dẫn của vị Thầy chân chính. Diễn trình đó sẽ đi từ tự tu, tiệm tu và tấn tu. Con hiểu rằng, mặc dù chúng con có đầy đủ 8 tự do và 10 thuận cảnh, thì việc tu tập cũng như việc ăn cơm hay uống nước, nếu chúng con không tự mình thực hiện thì sẽ chẳng có ai có thể làm thay cho mình được. Tiệm tu là lúc chúng con được tiếp cận với giáo pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy theo lớp lang thứ tự từ đơn giản đến phức hợp và để có được thành tựu tâm linh hay không thì phải dựa vào vị Thầy có đầy đủ phẩm chất của một bậc Đạo sư chân chính. Từ đó chúng con tinh tấn, nỗ lực tập trung vào tinh túy của giáo pháp dưới sự hướng dẫn của vị Thầy, mà không còn lan man xem điểm này, nơi kia. Sau đó trở lại quá trình “tự tu ” cùng với sự trải nghiệm tâm linh chúng con cần giữ cho bản thân sự khiêm hạ, trên tinh thần Bồ đề và tấm lòng sung kính Đạo sư chân thành thuần khiết, đúng theo lời dạy của Thánh giả Mã Minh để tạo dựng nền tảng giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu cho dịch bệnh covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 212. Dương Hằng says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?”. Chữ “tu” vốn hay bị gán nghĩa chỉ “sự tiêu cực, sự khổ hạnh”. Qua bài viết, con hiểu rằng theo nghĩa Hán Việt thì tu tức là sửa mình, hiểu theo phương diện Phật pháp thì đó là “thực hành phương pháp”, nên từ đó có từ “tu pháp” tức là phương pháp thực hành và “pháp môn” tức là môn học được thực hành theo một phương pháp nào đó. Con đã hiểu diễn trình tự thân vận động sẽ diễn ra qua 4 giai đoạn: tự tu, tiệm tu, tấn tu và tự tu. Khởi đầu là tự tu, kết thúc cũng là tự tu nhưng là sự biến chuyển về sự giác ngộ.
  Đồng thời qua bài viết này, con hiểu rõ rằng 6 pháp môn do vị Thầy phát lộ đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật đà. Vị Thầy không tự ý chế tác, không tự ý lập ngôn.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con được rõ.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đung, Thầy không tùy tiện chế tác!

   • Dương Hằng says:

    Kính bạch Thầy,
    Con cảm ơn Thầy đã từ bi để tâm đến chúng con ạ.
    Om Mani Padme Hum.

 213. Mật Thanh An says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bải viết “Thế nào là tự tu, tiệm tu và tấn tu ? Thế nào là tiệm tu, tấn tu và tự tu?” rồi ạ.
  Con vô cùng hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy qua bài pháp sâu sắc và vô cùng ý nghĩa. Con cảm tạ những lời minh giảng của vị Thầy đã khai thị cho chúng con hiểu thực nghĩa của từ “Tu”, và các giai đoạn tự tu, tấn tu, tiệm tu và con hiểu được quy trình tự vận động của người hành giả, cư sĩ theo các caoas độ tăng dần là tiệm thu, tấn tu và cuối cùng là tự tu là cấp độ cao nhất. Ở giai đoạn nào cũng phải nỗ lực thực hành pháp nhưng quan trọng nhất là phải có vị Thầy, vị Đạo sư là ngừoi dẫn đường để chúng con được tu tậpbtjeo đúng quỹ đạo Chánh pháp.
  Con đã vô cùng may mắn khi được là hocn trò của vị Thầy, được có cơ hội tiếp xúc với Phật pháp, chánh pháp , chúng con có cơ hội để diễn tập, thực hành pháp với nhưng tu pháp mà Thầy đã dày công khảo cứu, nghiên cứu ứng dụng thành công trong nhiều năm qua, đó là 6 pháp môn của Mật Gia Song Nguyễn để chúng con có thể diễn tập thực hành những tu pháp đơn giản mà hiệu quả phù hợp với đời sống cư sĩ, những tu pháp vô cùng lợi lạc với mục đích cuối cùng là để chúng con đến thành phố Giải Thoát nhanh nhất.
  Con vô cùng cảm tạ Thầy vì bài pháp vô cùng lợi lạc và ý nghĩa.
  Con cầu nguyện Thầy trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 214. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu về thực nghĩa của chữ “tu” mà trước giờ ít nhiều những định kiến vô minh đã vô tình khiến chúng sanh có cái nhìn về chữ “tu” khác đi. Chúng con đã hiểu chữ “ tu” theo nghĩa Hán Việt là sửa mình, theo phương diện Phật pháp là “ thực hành phương pháp”, bởi vậy mà chúng ta có thể dùng “ tu pháp” hay “ pháp môn”. Qua sự giảng giải của Vị Thầy, chúng con đã hiểu được diễn trình tự thân vận động theo các giai đoạn : tự tu, tiệm tu, tấn tu, tự tu. Giai đoạn nào cũng đều quan trọng nhưng cũng sẽ không còn ý nghĩa nếu không có sự đồng hành bởi lối dẫn dắt, sự chỉ dạy của Vị Thầy. Nếu không có Vị Thầy, chúng con sẽ không biết bắt đầu từ đâu, bằng cách nào, phương pháp thực hành ra sao…giai đoạn đầu tiên là tự tu còn chưa định hướng được thì sao có thể tạo bước đệm để tiến tới giai đoạn tiệm tu, tấn tu, và với màn khởi đầu ấy chúng con sẽ không thể nào chạm đến giai đoạn cuối cùng “ tự tu” . Qua đó, chúng con thấy được tầm quan trọng của Vị Thầy đến nhường nào trên con đường tu tập của mỗi người học trò . Mật Gia Song Nguyễn có 6 pháp môn được Vị Thầy phát lộ sau khi đã trải qua quá trình khảo cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và kết quả, tất cả đều dựa trên nền tảng chung của giáo pháp Phật Đà. Thầy đã tạo ra những phương tiện thiện xảo, với những phương pháp sư phạm tuyệt vời giúp chúng con được tu tập theo đúng quỹ đạo của chánh pháp.
  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 215. Trần Thị Nhung says:

  Kính gửi Thầy, con đã đọc được bài viết về việc Tu tập đểu hiểu thêm ý nghĩa của Tu. Tu là sửa mình. Quá trình tu tập gồm 4 giai đoạn: Tự tu, Tiệm tu, Tấn tu và Tự tu. Con đường tu tập giải thoát cũng giống như lộ trình học bất cứ bộ môn nào, cần có phương pháp tiến trình cụ thể. Giai đoạn bắt đầu và kết thúc đều cần ý chí của người tu tập, nếu may mắn gặp được vị Thầy chỉ dẫn cho phương pháp đúng thì con đường Tiệm tu và Tấn tu sẽ vững chãi hơn. Việc tu tập là cả một quá trình, không nên vội vã mà cần học hỏi mỗi ngày và ý thức khiêm tốn. Xin cảm ơn Thầy đã giảng giải.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status