Apr 2, 2018

Posted by in Giảng Pháp | 70 Comments

Đạo sư Thinley Nguyên Thành thuyết giảng: GAI NHỌN DƯỚI THẢM ĐỎ

Thầy giảng pháp Thầy bên Liên Hoa Đài và hồ Dấu chân Phật http://chanhtuduy.net/wp-content/uploads/2018/04/An-phuoc-gia-tri-01.04.2018.mp3 Thầy và các trò


Đối với bạn đọc người Việt:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).
For readers and learners who haven't had users:
Please read these public articles listed as follows: here
Or please login to read more or kindly send an email of request (writing in English) to [email protected] with complete details (full name, nationality, age, sex, occupation) to get a login account.

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status