Jul 20, 2020

Posted by in BÀI MỞ, Giáo điển | 121 Comments

ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4) : THẦN CHÚ là sự vay mượn của Bà la môn hay là sự ” vay mượn” của Thích Nhật Từ hòng “đục nước béo cò”?(Bài mở)   

 1. Kính gửi: Thượng tọa Thích Nhật Từ!

Tôi đã viết 3 bài đối luận với Thầy từ năm 2013 cho đến 2017, đã gửi đến email của Thầy và email Đạo Phật Ngày Nay nhưng Thầy im hơi lặng tiếng. Phải chăng Thầy ngại rằng “Người chê đúng là thầy ta. Kẻ khen sai (nịnh bợ) là kẻ thù. Người khen đúng là bạn ta”? (Tuân Tử). Tôi đoan chắc rằng tôi sẽ có thể là “bạn Thầy” nhưng tôi không thể là “kẻ thù” của Thầy. Tôi cũng chắc rằng không phải là thầy của một bậc thượng tọa bởi vì Thầy chưa bao giờ chấp nhận tôi “chê đúng”, cho nên Thầy đành làm “hến” để tôi khỏi được làm “thầy”.

Tuy nhiên, với tôi Thầy ngậm tăm nhưng với mạng xã hội thì trong quãng thời gian đó, Thầy luôn tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, quàng xiên ba vớ nhằm nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa. Do vậy, tôi là một người nghiên cứu và thực hành Kim cang thừa, nên đành phải lên tiếng vì sự hồ đồ, vọng ngữ của Thầy nhằm minh định chánh- tà tựa như hai mặt đen- trắng phải rõ ràng, cụ thể mới đây nhất là bài giảng của Thầy được ghi vào ngày 05/06/2019 trong chương trình VẤN ĐÁP: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào? https://www.youtube.com/watch?v=5pnGi-Qb0Po

Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Tôi ngạc nhiên đến mức “té ghế” như cách nói xã hội khi màn hình hiện lên duyên khởi của bài giảng là một người đàn bà chẳng mặc áo lam, phục sức tuềnh toàng, mắt kiếng vắt lên trán, ngồi “điềm nhiên” cầm một mảnh giấy trắng nhỏ xíu, đọc câu hỏi chưa tới 3 câu (xin lỗi chẳng khác gì kẻ thnh khác gì đang ở quán ăn vệ đường; bà này chẳng chắp tay đứng dậy, áo quần nhếch nhác, chẳng thưa gửi cung kính, xưng “tôi” với Thầy mà hỏi đạo tựa như được gài sẵn để nói). Như một kẻ ngồi tê hê, với đồ đạc hành lý để bừa bên cạ nh mà hỏi đạo. Tôi ngạc nhiên với một thái độ vô lễ như vậy, Thầy vẫn nở nụ cười “thảo mai” mà bắt đầu đáp lời, thực không gì đau lòng hơn cho những tình huống phàm tục lọt vào môi trường linh thánh!

Tôi đồ rằng một là Thầy “bao dung”, “độ lượng” như trời cao đất rộng (!), hai là Thầy “lập trình” tình huống một cách chóng vánh để tạo nguyên cớ thỏa mãn mối “thâm thù” với những pháp môn Mật thừa, mà chính Thầy đã từng thúc thủ trước những luận kiến sắc xảo của những học giả, hành giả, đạo sư Kim cang thừa, nói theo cách nói dân gian là “vuốt mặt không kịp” đó thưa Thầy! Sẵn đây tôi khuyên Thầy nên bớt sân để còn có sức khỏe mà phục vụ đạo chúng quần sinh bởi vì vừa qua trong vụ chùa Ba Vàng Thầy cũng đã tổn hại nơ ron thần kinh quá nhiều rồi!

Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Cơn giận pháp sinh từ tâm Bồ đề và từ tinh thần tác pháp chiếu quang theo lời dạy của Đức Phật trong kinh “Đại Bát nhã ba la mật đa”, phẩm “Chuyển sinh”, đem lại nhiều công đức như khẳng định của Bồ tát Long Thọ trong “Thư gửi Hoàng đề bằng hữu”. Còn cơn giận tục sinh của Thầy mang lại nhiều tai hại lắm bởi Đức Phật dạy “Sân hận đệ nhất độc”! Video quay lại cho thấy trò hỏi chẳng ra trò, thầy giải đáp chẳng ra thầy bởi chỉ thấy bức tường màu mỡ gà sau lưng Thầy, chẳng linh ảnh, đạo kỳ, tượng Phật nào cả. Từ đầu đến cuối chẳng thấy chiếu quang cảnh, không gian linh thánh với đạo chúng ngàn người xếp bằng ngồi ngay ngắn như ở chùa Giác Ngộ mà chúng tôi đến dự thiền Một ngày an lạc hôm qua 30/06/2019. Dường như video này được dàn dựng gấp quá hay sao mà “thiếu trước hụt sau” vậy cà?

Do tâm tục sinh của Thầy trĩu nặng nỗi đắng lòng hay sao mà Thầy chẳng kìm chế, vu vạ cho những thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo? Rồi Thầy nỡ lòng nào vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ  nhưng Thầy không trích ra trang, dòng, phẩm một cách cụ thể, chi tiết? Hai bộ kinh này dài hàng ngàn trang biết đâu mà kiểm chứng? Nếu vậy tôi nói kinh Đại bát Niết bàn có khẳng định kẻ nào dị tướng sẽ làm và nói những điều dị hợm, Thầy nghĩ thế nào? Thầy chịu nghe như vậy không?

Khi tám chuyện về thần chú, Thầy nhân đó lại chê Phật Thích Ca Mâu Ni dở hơn các đạo sĩ đương thời vì họ đã hành trì thần chú trước thời Đức Phật. Như vậy làm sao có câu “tài năng không đợi tuổi ?”? Theo lý luận của Thầy suy ra ai làm trước là hơn, kẻ theo sau là không bằng, vậy thì Thầy chắc khó giữ chức vụ trong Giáo hội bởi tuổi đạo của Thầy ít hơn so với nhiều tỳ kheo khác, đang là hòa thượng, thượng tọa. Thầy quên rằng Đức Phật công nhận các tỳ kheo được gọi là “trưởng lão” không phải vì ở độ tuổi mà là đạo lực, thánh quả, Thầy hiểu không? Cũng vậy, vấn đề không phải là trì tụng mật chú lâu hay mới đây mà cốt lõi là tâm lực và trí lực của loại mật chú mà tôi sẽ luận giải sau.

Lại nữa, thưa thượng tọa, khi nghe thêm tôi bỗng rụng rời tay chân vì Thầy cũng nhẫn tâm bịa đặt là đạo sĩ Gautama (tức là Tất đạt đa) do hành trì thần chú của các bậc đạo sư không đem lại hiệu quả nên bỏ đi vào rừng tự tu tầm cầu giác ngộ. Thầy có nhầm lẫn không? Thầy phải trích dẫn từ chi tiết nào trong kinh nào ghi chép về điều đó? Hay là Thầy tự bịa? Nếu không chứng minh được thì Thầy mang trọng tội là phỉ báng Đức Phật bởi vì tiểu sử Đức Phật ở mọi quyển sách viết về Ngài không có vụ này!

Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Tôi không được văn bằng tiến sĩ trên giảng đường giáo dục hữu nghị như Thầy, tôi cũng không được biết bởi Thầy chỉ cho hay là Thầy thuộc trường phái Phật giáo Nguyên chất, Đức Phật gốc như Thầy sáng tạo từ ngữ mới này; nhưng về phương diện nghiên cứu thần chú, tôi có thể luận bàn vì tôi đã từng viết sách về thần chú “Một đời người một câu thần chú” cho nên gây thâm cừu đại oán với Thầy chăng?

Nếu bảo thần chú là của Bà la môn giáo thì tại sao bản thân người nói là thượng tọa tiến sĩ đạo Phật lại soạn ra cho người ta hành trì, sao nay lại bác bỏ?

Thầy nghe đây, tất cả các đạo đều có mật chú là những tổ hợp âm tiết, tạo ra âm thanh với sóng lực huyền linh, có tác động đến thân, ngữ, tâm của mình và đối tượng khác. Bởi vậy thiên đạo thì có thiên chú, tiên đạo thì có tiên chú, quỷ đạo thì có quỷ chú, riêng trong Phật giáo mật chú được gọi là “thần chú” (thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi). Do vậy, nếu Thích Nhật Từ bảo rằng trong kinh Veda, thời Đức Phật có chứa đựng mấy ngàn câu thần chú, sau khi Đức Phật qua đời, các tỳ kheo Ấn Độ vay mượn thần chú Bà la môn giáo,  giới thiệu vào Phật giáo… là hoàn toàn sai lầm, phơi bày sự phiến diện của mình về trình độ học thuật. Cũng đúng thôi, có nói rằng “Không có trình độ nghệ thuật làm sao có thể thưởng lãm nghệ thuật”? Thầy hiện nay cũng chẳng biết tu từ đâu, tu pháp môn từ tông môn nào, ngoài cái bằng tiến sĩ do đại học phàm trần cấp cho. Học trò tôi là Giáo sư, tiến sĩ, trưởng khoa Phật học sau đại học Ấn Độ là trò Tantra Sutradaka biết đâu là giảng viên của Thầy? Tôi muốn hỏi Thầy, nếu bảo thần chú là của Bà la môn giáo thì tại sao bản thân người nói là thượng tọa tiến sĩ đạo Phật lại soạn ra cho người ta hành trì, sao nay lại bác bỏ? Sao Thầy lại nông nỗi thế? Giờ đây dù bao nhiêu lời biện xảo cũng không thể xóa đi quá khứ “nhiệt năng” soạn sách trì niệm chú Đại bi. Đó, do vậy tôi muốn dùng chữ “thâm thù tư oán” là vậy đó!

Chưa hết, thượng tọa bảo tỳ kheo cao quý đạo Phật vay mượn Bà la môn giáo ư? Sao có thể một “suy diễn” hạ đẳng đối với một kẻ tự xưng là sứ giả Như lai như Thầy? Trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, và sau này cũng vậy vì hàm tích nhiều phương tiện thiện xảo (lục độ Ba la mật), lại đề cao “tứ nhiếp pháp”, ngoài ra đã được trang bị Ngũ minh (y phương minh, công xảo minh, thanh minh, nhân minh, nội minh), lẽ nào các sư thầy đạo Phật lại kém bản lĩnh đi vay mượn đạo khác trong khi đạo của mình dùng còn chưa hết? Nếu luận về giới Bồ tát, Thầy thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp. Đến bây giờ tôi cũng như nhiều đạo hữu, bạn đọc không rõ Thầy hành trì tông môn gì mà cứ chuyên chỉ trích, bài bác giáo pháp các tông môn, trường phái khác. Tôi vào dự một buổi thiền của Thầy hôm qua đủ biết thế nào là đối tượng người tham dự là ai, hành thiền như thế nào, vì sao họ đến, nữ giới chiếm bao nhiêu phần trăm, ngồi bệt hay kiết già, …

Nếu luận về giới Bồ tát, Thầy thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính: Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/ 14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp

Kính thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Trong video này, Thầy nói thần chú là “phương tiện dẫn dụ” những kẻ mê tín vào đạo Phật vì thích huyền bí, nhiệm màu. Mô Phật, đạo Phật là đạo tự giác, giác ngộ, giác tha, giác hạnh viên mãn, sao Thầy lại bảo là “dẫn dụ”? Hay là Thầy “suy bụng ta ra bụng người”, chẳng hạn như đến dự khóa tu Một ngày an lạc ở chùa Giác Ngộ được phục vụ cơm nước, chỗ nghỉ thoải mái và miễn phí, nhưng trên loa phóng thanh ra rã những lời gợi ý cúng dường xây chùa, đúc tượng? Nếu vậy, Thầy phạm vào Bồ tát giới nguyện số 12/ 46 lỗi lầm phụ: “Thủ đắc bằng những cách không chân chánh như nói bóng gió, nịnh bợ, mánh khóe, mong cầu đền đáp.

Thầy đọc “Thập kệ tụng nan Thích” có ghi “Dù làm kẻ khác phiền não nhưng giúp họ lìa mê về giác cũng nên làm. Dù làm kẻ khác vui lòng nhưng rơi vào trường hợp đọa lạc luân hồi, không nên làm” (trích Bồ đề chánh đạo, Bồ tát giới luận). Vậy suy ra có phải đạo Phật dùng phương tiện dẫn dụ không? Với thần chú, lại càng không bởi thần chú không như Thầy vu vạ là “thần thông” , “huyền bí”, “dễ thành tựu” với chỉ 30 phút trên một ngày. Ai dạy như vậy? Từ quyển kinh nào? Từ quyển sách nào? Thượng tọa không nêu rõ, chỉ nói miệng khơi khơi gây hiểu lầm cho đạo chúng. Đạo Phật là đạo tự giác thì đương nhiên, người tu bất kỳ trường phái nào cũng nỗ lực nhiều phương diện theo diễn trì “tự lực hành pháp, tha lực hộ trì”, sao chỉ trì niệm thần chú là hết? Mâu thuẩn ở chỗ là Thầy bảo ở các Phật học viện Tây Tạng tại Ấn Độ người tu học 7 năm Bát nhã luận, 8 năm Nhân minh luận…gì gì đó, thì rõ ràng trường phái Kim cang thừa đâu chỉ riêng thần chú là hết? Vậy lỗi sai tùy theo người hiểu sai chớ đâu phải Mật thừa sai? Cũng vậy, Thầy góp phần cho đồ chúng hiểu sai, là do Thầy thâm thù với Mật pháp và Mật gia Song Nguyễn, chớ đâu phải do thần chú, vì thần chú, bởi thần chú mà đổ vấy, gieo bừa?

Báo Giác Ngộ có một bài ngợi ca, tán thán thần chú Đại bi và Ý nghĩa của chú Vãng sanh

Lại nữa, trong báo Giác Ngộ có một bài ngợi ca, tán thán thần chú Đại bi và Ý nghĩa của chú Vãng sanh mà trong đó có thượng tọa Thích Thiện Thuận chụp chung ảnh với Thầy đã thuyết giảng, còn ngài Thích Trí Quảng hiện là Đệ nhất phó Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đương kim Tổng biên tập. Thầy phản bác thần chú, chẳng khác gì chê bai Phó pháp chủ không đủ trình độ duyệt bài ư?

Trong khi đó, với cái gọi là Phật giáo Nguyên chất mà Thầy truyền bá, phổ biến thì bản thân Thầy còn chưa am tường, lấy đâu mà giảng luận? Thượng tọa bảo đạo Phật nguyên chất chỉ dạy đoạn trừ phiền não như bát chánh đạo, nhưng Thầy quán xét lại chính bản thân Thầy còn I tờ về khái niệm, về quan điểm; đừng nói gì đến chuyện phê bình giáo pháp của tông môn khác. Tôi ví dụ như trong video này Thầy bảo “chánh niệm” là làm cho định tâm, “chánh định” làm cho chuyển hóa tâm? Thầy có lầm lẫn không? Tôi sửa lại cho Thầy hiểu: “chánh định” là làm cho định tâm, “chánh niệm” là làm cho chuyển hóa tâm. Thuật ngữ thông dụng mà Thầy định nghĩa sai lệch, huống gì là những học thuật cao siêu khác trong đạo Phật mà Thầy lạm bàn! Trước đây cũng môt lần tôi chỉnh thượng tọa nhầm lẫn thuyết vô thường qua duyên khởi, đã gửi đến Thầy rồi mà Thầy không hồi đáp.

Luận giải sự vi diệu của thần chú

Trở lại cốt lõi vấn đề rằng do chỗ mù mờ về thực nghĩa nên Thầy gán ép cho bậc thầy thần chú là đức Đạt lai lạt ma 14 thường không nhắc đến thần chú, không dạy thần chú, không khuyến khích hành trì thần chú là một điều hàm hồ. Thầy đã đọc quyển sách của chính đức Đạt lai lạt ma 14 gọi là “Mật tông: pháp tu tiên khởi”, trong đó ngài dạy nên trì 8 thần chú khác nhau. Thầy đã đọc quyển “Mật thừa Tây Tạng” chưa? Trong đó ngài luận giải sự vi diệu của thần chú. Tôi chỉ giới thiệu sơ 2 quyển, còn nhiều nữa để đả phá tính bịa đặt, hàm ngôn của Thầy. Nếu cần, khi nào Thầy xuống Mật gia Song Nguyễn tôi cho mượn để chứng minh Thầy vọng ngữ!

Thưa thượng tọa Thích Nhật Từ!

Kinh Tăng Nhất A Hàm, quyển 43, phẩm Thiện Ác

“–Các ông chớ có khen chê việc vua cai trị, quốc gia, bờ cõi; cũng chớ bàn luận sự hơn kém của các vua chúa.

Cho nên, Tỳ-kheo, chớ móng tâm luận bàn quốc sự. Vì không do sự luận bàn này mà có thể đạt đến Niết-bàn diệt tận; cũng không phải là pháp chánh hành của Sa-môn. Nếu bàn luận những sự việc ấy, đó không phải là chánh nghiệp.”

Tôi đã nghe những bài giảng của Thầy liên quan đến chính trị, khen ông tổng thống này, chê chủ tịch kia, tự suy diễn và áp đặt quan điểm chính trị theo ý của mình. Không đâu xa, hôm ngày 30/06/2019 trước khi ngồi xuống trả lời câu hỏi, Thầy cũng tám chuyện ông Kim và ông Trump rồi mới đi vào chuyện Phật pháp, tại sao?

Nằm chỏng chơ tại một góc chỗ thờ Phật tại chùa Giác Ngộ

Hay đó là “phương tiện dẫn dụ” của Thầy? Đức Phật còn dạy: + Kinh Trung A Hàm, phẩm 15, kinh Đại Không quy định rằng”

““Này A-nan, Tỳ-kheo ấy đối với những luận bàn không phải là Thánh luận, không tương ưng nghĩa,, tức là luận bàn về những vấn đề vua chúa, vấn đề đạo tặc, vấn đề đấu tranh, vấn đề ẩm thực, vấn đề đàn bà, vấn đề đồng nữ, vấn đề dâm nữ, vấn đề thế gian, vấn đề tà đạo, vấn đề trong biển. Vị ấy không bàn luận các loại súc sanh luận như vậy…”

Thế mà trong video này, Thầy gợi ý đạo chúng suy luận một cách điên rồi, trái lý và có thể nói là đụng chạm nhạy cảm về chính sách đối ngoại của Nhà nước khi Thầy bảo rằng tại sao thần chú vi diệu mà Tây Tạng mất nước? Vậy thì chẳng lẽ Thầy bảo Trung Quốc cướp nước sao? Ở đời, ai có nghiệp nấy, nước nào cũng có nghiệp riêng, sao lại bàn luận chuyện thế sự chính trị điều mà Đức Phật cấm?

Cúng dường kiểu gì vậy? Nhà bếp có phải đối tượng cúng dường không? ( tại chùa Giác Ngộ)

Kết lại, tôi thành thật khuyên thượng tọa Thích Nhật Từ nên cẩn ngôn, thành ý, đừng vì những sai sử của bản ngã (ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn) mà cuồng ngôn loạn ngữ, e rằng hậu quả đến sẽ không còn kịp xoay chuyển. Tôi mừng vi nhiệt năng của Thầy sung mãn, nhưng thưa thượng tọa, vui lòng thắng xe từ từ, lao vừa vừa, e rằng khó tránh hiểm họa. Cầu nguyện thượng tọa Thích Nhật Từ vạn sự cát tường trong đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân

Ngày 01 tháng 07 năm 2019

Nay kính

Thinley- Nguyên Thành


Các bài liên quan đến đối luận với tiến sỹ Thích Nhật Từ:

 1. Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí:ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)  
 2. MẬT HẠNH GIÁC PHƠI BÀY THỦ ĐOẠN ĐỔI TRẮNG THAY ĐEN CỦA TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ …
 3. MẬT CHÁNH TẤN ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 4. MẬT ĐĂNG TÂM CHIẾU ĐÈN ĐẾN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 5. MÂT DIỆU HẰNG TÁC PHÁP CHIẾU QUANG TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 6. MẬT TƯỜNG VI ĐỐI LUẬN TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 7. MẬT TẤN GIÁC ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 8. MẬT THÁI DƯƠNG ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ
 9. LỜI TÂM TÌNH VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Mật Kiên)
 1. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài đối luận của Thầy với thượng toạ Thích Nhật Từ!

  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài để tác pháp chiếu quang, chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của TT Thích Nhật Từ, cảnh tỉnh vị này không nói ra những điều tà kiến, phỉ báng Chánh pháp và tránh cho mọi người hiểu sai và tin theo tà kiến mà vị này gieo rắc!

  Con cầu nguyện Thầy Cô luôn mạnh khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum.

 2. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy đối với thượng tọa Thích Nhật Từ . Thượng toạ lại cho rằng mình trên hết nữa rồi trong khi lại đi chê bai mật thừa và thần chú, hình như lời Phật dạy không có kí lô nào với thượng toạ hay sao ? Hình như thượng toạ đều làm ngược lại với những gì kinh điển đã dạy, đi ngược với giáo huấn của những bậc Thánh Đức thì phải . Thượng tọa không đánh mà tự khai ra trình độ tâm linh của mình như thế nào rồi, chỉ tự đánh mất thân phận của mình mà thôi . Lời nói và hành động lại không nhất quán chính là đặc trưng của ngụy quân tử đây mà, nói đại là vì chúng sanh nhưng tất cả chỉ thấy được rằng là vì cái tôi bản thân thôi, mong thượng toạ nhận ra lỗi sai của mình chứ không e là thượng toạ không chịu nổi với ngọn núi nghiệp quả .

  Cầu nguyện chúng sanh biết khiêm cung và hổ thẹn !

  Om mani padme hum !

 3. Mật Diệu Hằng
  Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai lệch,  tự ý lập ngôn của tiến sĩ Thích Nhật Từ về thần chú và tác dụng của thần chú,  nhằm giúp hữu tình hiểu rõ hơn về giáo pháp của Như Lai mà lìa mê về giác.

  Khi đọc bài viết của Thầy con cảm nhận được tâm bồ đề trải rộng với tất cả hữu tình,  kể cả với tiến sĩ Thích Nhật Từ, bằng giọng văn nhẹ nhàng,  nhu nhuyến,  thấu tình đạt lý, luận cứ,  luận chứng đầy đủ để giúp hữu hình hiểu rõ những lời dạy của đức Thế Tôn tránh rơi vào tà kiến do hiểu sai,  hiểu không đúng những gì đức Phật đã thuyết giảng. Những lời văn của Thầy như lời căn dặn,  chỉ dạy cặn kẽ cho những người chưa biết hoặc chưa hiểu thấu đáo về thần chú với đầy đủ luận cứ,  luận chứng nhằm giúp họ không bị nhầm lẫn mà phạm trọng giới hủy báng chánh pháp, không rơi vào tà kiến. Thầy đã đưa ra những hình ảnh đối lập để độc giả thấy rõ những sai lệch,  luận điểm tà kiến và mâu thuẫn trong bài nói của thượng tọa Thích Nhật Từ. Ngược lại,  nhiều thầy đứng trước đạo chúng nói như mắng đạo chúng hoặc tự ý lập ngôn,  bài bác tông phái khác vô chứng không cứ. Từ đó con hiểu được nộ pháp,  tác pháp chiếu quang với tâm bồ đề vì lợi lạc của tất cả chúng sanh với đầy đủ luận cứ,  luận chứng khác hẳn với sân hận thế tục tự ý lập ngôn, không luận cứ,  luận chứng, cuồng ngôn, ngã mạn,  luôn nâng mình lên,  dìm hàng người khác. Đặc biệt là nhóm tà kiến tâm đầy độc tố sân hận thế tục không nghiên tầm giáo điển,  không thực hành thực tế nhưng chém gió thì rất siêu. Như trường hợp thượng tọa Thích Nhật Từ,  nhầm lẫn giữa khái niệm chánh niệm và chánh định thì làm sao có thể đủ tư cách để luận giảng về vấn đề Phật pháp. Ngay khái niệm đã hiểu sai lệch thì làm sao hiểu được thực nghĩa,  bản chất?

  Những điều Thầy luận giảng trong bài đã chỉ rõ thượng tọa Thích Nhật Từ không hiểu gì về thần chú,  dài tay sang các tông phái khác và còn dài tay sang vấn đề chính trị, thậm chí còn đổ lỗi vấn đề chính trị cho giáo pháp Phật đà,  cụ thể là thần chú. Trong khi đó,  đức Phật không cho phép Phật tử lạm bàn chính trị vì đó là thuộc phạm trù nhân quả, không được phạm giới phê bình giáo pháp,  hủy báng chánh pháp. Nhưng thượng tọa Thích Nhật Từ bất chấp lời dạy của đức Phật, xảo biện, cưỡng tình đoạt lý để đạt được mục đích đề cao đạo Phật nguyên chất do mình sáng chế và dìm hàng tông phái khác. Trong khi tông phái khác lý sự viên dung,  được minh chứng bằng những thành tựu tâm linh của các hành giả; còn đạo Phật nguyên chất của thượng tọa Thích Nhật Từ thì không hiểu là gì,  tu pháp chính gồm những gì.

  Đặc biệt, thượng tọa Thích Nhật Từ vu vạ cho thần chú dẫn dụ người mê tín vào đạo Phật nhưng đại sỹ Liên Hoa Sanh sơ tổ Mật tông Tây Tạng, được xem là vị Phật thứ hai, đã giúp biết bao nhiêu hữu tình đạt được giác ngộ với con đường Kim cang thừa. Rồi đến các đại thành tựu giả như ngài Tilopa,  Marpa,  Milarepa, người được biết là một đời thành Phật. Còn đạo Phật nguyên chất của thượng tọa Thích Nhật Từ không biết bắt nguồn từ đâu,  lý sự như thế nào và thành tựu tâm linh đã đúc kết ra sao và pháp môn thực hành là những gì. Mật gia Song Nguyễn không gõ trống khua chiêng,  không tự vỗ ngực với việc học từ Ấn Độ,  bằng cấp tiến sĩ nhưng Mật gia Song Nguyễn luôn giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh,  lan tỏa chánh kiến Phật đà khắp muôn nơi nên có học trò khắp năm châu và có học trò là giáo sư tiến sĩ ở Ấn Độ, trưởng khoa sau đại học,  từng giảng dạy cho rất nhiều tiến sĩ ở các nước khác nhau về Ấn Độ tu học. Về học thuật thì có lục diệu pháp môn lý sự viên dung, Thầy đã luận giảng đầy đủ, và có phương pháp thực hành rõ ràng,  lớp lang thứ tự và được công khai trong các bài viết trên chanhtuduy.com. Như vậy,  sự lợi lạc của thần chú trong kim cang thừa không thể nghĩ bàn và noi theo gương chư Phật và thánh tăng,  thánh giả, giáo pháp yoga Thanh Trí của Mật gia Song Nguyễn đã và đang mang đến lợi lạc cho tất cả chúng sanh hữu tình với lý sự viên dung.

  Mong rằng thượng tọa Thích Nhật Từ khoác trên người chiếc áo cà sa,  mang hình tướng đầu tròn áo vuông thì nên có được tinh thần hoan hỷ với công hạnh của người khác,  hoan hỷ tán thán chánh pháp Phật đà và tập trung vào một pháp môn chủ đạo để giúp bản thân mình và tha nhân.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho con hiểu nhiều điều trong bài tác pháp chiếu quang này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 4. Mật Thanh An says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy : “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí:ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)”

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang đối với Thượng toạ Thích Nhật Từ vì đã có những quan điểm sai lệch về thần chú và tác dụng của việc trì tụng thần chú.

  Thượng toạ Thích Nhật Từ mang danh là một tiến sĩ Phật học nhưng mà Thượng toạ không trích dẫn được cụ thể một trang, dòng trong hai bộ kinh Trường Bộ và Trung Bộ và Thầy luôn tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, quàng xiên ba vớ nhằm nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.

  Con cảm tạ vị Thầy Mật Tông đã chỉ ra những sai lầm trầm trọng của Thượng toạ và cảnh tỉnh ông ta không nên phỉ báng Chánh pháp, nên cẩn ngôn, thành ý, đừng vì những sai sử của bản ngã (ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn) mà cuồng ngôn loạn ngữ, e rằng hậu quả đến sẽ không còn kịp xoay chuyển và tránh để chúng sinh tin theo những lời tà kiến mà ông ta gieo rắc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thoát khỏi khổ đau và đạt thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 5. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ đọc bài đối luận của vị Thầy với tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang, chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Duyên khởi của bài giảng từ một người phụ nữ ăn mặc tềnh toàn, hành lý ngổn ngang, cầm tờ giấy đọc như có sự sắp đặt trước. Mở đầu với lời tám chuyện ông Kim, ông Trum lạm bàn chuyện thế sự ,chính trị đông ,tây điều mà Đức Phật cấm. Khi giảng bài trong đoạn clip  tiến sĩ  Thích Nhật Từ  tay cứ quơ  thật là lạ. Đối tượng người tham dự là ai, hành thiền như thế nào, bao nhiêu phần trăm nữ giới, ngồi bệt hay kiết già. Một ngày an lạc ở chùa Giác Ngộ bên cạnh việc phục vụ cơm nước, chổ nghĩ thoải mái, miễn phí thì loa phóng thanh ra rã những lời gợi ý cúng dường, xây chùa, đúc tượng. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 6. Mật Tịnh Pháp says:

  Dạ Con kính bạch Thầy.Con đã đọc bài này rồi ạ

  Con tri ân Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng Con hiểu nhiều

  điều trong bài Thầy tác pháp chiếu quang với Thượng Toạ

  Thích Nhật Từ ( Con không ngờ…. phá pháp thân Huệ  mạng của chúng sanh)

  Con thành tâm cầu nguyên Thầy Cô trụ thế lâu dài lợi lạc chúng sanh

  Nguyen Con và tất cả chúng sanh tỉnh thức trạng thái giác ngộ

  Um Ma Ni Pê Mê Hum

   

 7. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của Thầy đã đối luận, tác pháp chiếu quang đến thượng toạ Thích Nhật Từ về việc thượng toạ Thích Nhật Từ không hiểu hết về Kinh Phật mà tự ý lập ngôn, suy diễn và không tuân theo lời dạy của Đức Phật từ năm 2013 đến nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 8. Mật Thuận Lễ says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ đọc bài đối luận của Thầy với tiến sĩ Thích Nhật Từ (bài 4),con rất tán thán công hạnh vị Thầy đã chỉ ra những lỗi sai trầm trọng về những quan điểm sai lệch về câu thần chú và tác dụng trì tụng câu thần chú

  con cảm tạ ơn Thầy

 9. Mật Hạnh says:

  Kinh bạch Thầy! Con đã đọc xong bài này rồi.

  Con rất hoan hỷ và tán thán khi đọc bài tác pháp chiếu quang của Thầy đối với Thích Nhất Từ. Bài đối luận thật là hay,Thầy tuy không có bằng Tiến sỹ, Thạc sỹ hoặc không nằm trong ban Giáo hội Phật giáo như Thích Nhật Từ, nhưng những lập luận về giáo pháp đạo Phật của Thầy quả là am tường, không ai có thể sánh bằng.

  Trước kia,khi chưa được hạnh ngộ cùng Thầy, con đã từng nghe Thích Nhật Từ giảng pháp, là một kẻ ngu muội như con mà còn cảm thấy những lời giảng ấy ” sai sai” chỗ nào đó mà mình chưa thể lý giải được. Giờ đây, qua bài tác pháp chiếu quang của Thầy với Thích Nhật Từ, con đã hiểu rồi.

  Hôm qua, 30|6 Thích Nhật Từ đã tổ chức một buổi pháp tu cho mọi người, tưởng là miễn phí được ăn uống, nghĩ ngơi tại chùa Giác ngộ, nào ngờ tiếng loa phát thanh cứ mời gọi chúng sanh cúng dường này nọ. Thật là nực cười cho những ngôi chùa to lớn trong cả nước. Chúng sanh mê muội vây quanh những ông đầu trọc, áo vàng mà cứ tưởng mình đang đi trên con đường lý tưởng nhất, tự hào nhất để đến với Đức Phật. Thật là buồn thay.

  Con mong sao cho chúng sanh nhờ ơn Phật mà được hạnh ngộ cùng Thầy Cô để cho họ sớm được giải thoát.

  Con tri ân và thành tâm cầu nguyện Thầy Cô được viên mãn vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MA NI PAD ME HUM.

 10. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con tán thán công hạnh vị Thầy, tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ. Với những dẫn chứng cụ thể vị Thầy, cho chúng con và bạn đọc thấy hành vi thân, ngữ, tâm của tiến sĩ Thích Nhật Từ, ôm hận vì không trả lời đối luận được với Mật Gia Song Nguyễn, nên nói sai về thần chú, vọng ngữ lời nói phiến diện mục đích tu thù cá nhân, riêng bản thân tiến sĩ Thích Nhật Từ vẫn chưa cho bạn đọc và đạo chúng thấy rõ tiến sĩ Thích Nhật Từ hành trì tông môn gì mà cứ chuyên đi chỉ trích bài bác giáo pháp tông môn trường phái khác, phỉ báng Đức Phật.

  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ, đọc bài tác pháp chiếu quang  của Thầy và các huynh đệ Kim Cang, tự quán xét để trở thành người tối thượng thứ hai,  vì luật Nhân – Quả không chừa một ai.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

   

 11. Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ.
  Qua bài viết, con cám ơn Thầy đã phân tích, luận giảng cùng những luận chứng, luận cứ trích từ giáo điển Phật đà để chúng con thấy và hiểu rõ vì sao những ý kiến, luận giải mà thượng tọa Thích Nhật Từ đưa ra đều là tự ý lập ngôn, không dựa trên thánh giáo lượng cùng sự tri hành bất nhất giữa lời nói và hành động đang gieo rắc tà kiến chứ không phải chánh kiến đến chúng sanh vì sai sử bản ngả của bản thân. Con mong rằng với hình tướng đầu tròn áo vuông, với tư cách người con Phật mà thượng tọa Thích Nhật Từ sẽ hoan hỷ với những điều vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang đến ông ấy, chứ không phải làm “hến” vì bản ngả sai sử để rồi khi luật tắc nhân quả vận hành thì hậu quả không lường được, cũng như ba cõi thấp đang chực chờ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô sức khỏe, trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cầu ánh sáng chánh kiến soi sáng muôn nơi.
  Nguyện cầu tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 12. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy khi vị Thầy tác pháp chiếu quang, chỉ ra những lỗi sai nghiêm trọng trong lời nói của thượng tọa Thích Nhật Từ bằng những luận cứ, luận chứng rõ ràng. Từ đó, bạn đọc và chúng sanh hữu duyên có thể thấy rõ được những lời nói xảo biện, mang tính phỉ báng Phật Pháp của thượng tọa Thích Nhật Từ. 

  Nói rằng những phát ngôn của TT. Thích Nhật Từ là phỉ báng Phật Pháp cũng không hề sai khi mà vị ấy lại vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ nhưng lại không trích dẫn rõ ràng là ở trang nào, dòng và phẩm nào trong kinh sách Đức Phật nói như vậy. Trong khi đó, trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phẩm thứ 12:“Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế Âm: “Ông có đại nhân duyên với thế giới Ta Bà. Nếu hàng trời rồng, hoặc kẻ nam, người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong Lục đạo nghe danh hiệu của ông, thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi Đạo Vô Thượng quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu; khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho. Chưa hết, lời nói xảo biện của TT. Thích Nhật Từ còn kinh khủng hơn khi vị này cho rằng các tỳ kheo Ấn Độ phải vay mượn thần chú Bà la môn. Đây là lời xạo ngôn, phỉ báng Phật Pháp bởi trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời, giúp cho người hành giả chân chính khi nỗ lực thực hành theo để giải thoát được cá nhân, thoát khỏi vòng xoáy luân hồi, điều mà các ngoại đạo không thể làm được. Đây là điều mà ai cũng phải thừa nhận bởi chính Đức Phật là minh chứng xác thực nhất. Những lời xảo biện của TT. Thích Nhật Từ hoàn toàn dựa theo tâm ý chủ quan của mình, không hề có bất kỳ dẫn chứng cụ thể nào để làm minh chứng. Con mong rằng bạn đọc và chúng sanh hữu duyên sẽ tiếp cận được bài viết này, thấy rõ được sự xảo biện trong lời nói của TT. Thích Nhật Từ để không bị lôi cuốn theo những tư duy tà kiến là nhân gieo luân hồi khổ đau.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh. 

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết đối luận của Thầy dành cho thượng toạ Thích Nhật Từ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi chắp bút tiên phong dương cao ngọn cờ đả tà xây chánh, tác pháp chiếu quang đến các thế lực tà kiến,những “con trùng ăn thân Sư tử”, hủy hoại chánh pháp của Đức Thế Tôn, với ánh sáng trí tuệ Phật đà nơi vị Thầy đã chiếu soi Thầy đã thấy rõ được bản chất,tâm ý của kẻ phá hoại Phật pháp Thầy đã dùng nộ pháp tác pháp chiếu quang phát xuất từ tâm pháp sinh bằng Bồ đề tâm vì lợi lạc chúng sanh mà lên tiếng ” khu khiển,của trách “với đầy đủ những luận chứng luận cứ Phật đà chỉ thẳng những luận điểm sai lầm về thần chú và tác dụng của thần chú, sự tự ý lập ngôn,cuồng ngôn loạn ngữ, ngã mạn,chém gió một cách vô tàm bất quý của thượng toạ Thích Nhật Từ ,con mong rằng thượng toạ Thích Nhật Từ hoan hỷ đón nhận và hiểu rằng ” tu là sửa” quay đầu là bờ ,dừng lại ác nghiệp sám hối lỗi lầm hòng phần nào giảm bớt hậu quả nặng nề phải nhận lãnh vì đã gieo nhân phỉ báng Đức Phật, phỉ báng chánh pháp. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ của vị Thầy về những luận điểm sâu sắc, và phương pháp sư phạm chuyền thụ của vị Thầy giúp chúng con, chúng sanh dù ở căn cơ nào cũng dễ dàng phân định được đâu là chánh, đâu là tà , không bị rơi vào tà kiến,mắc “bẫy” của những kẻ mang danh chức sắc,mượn danh người con Phật  ma mị đồ chúng với vỏ bọc bề ngoài là những tấm bằng được cấp bởi các trường phàm trần,cạo trọc đầu khác chiếc áo cà sa ra vẻ đạo hạnh nhưng thực chất đã phơi bày hành trạng của quỷ đội lốt tu hành trà chộn vào tăng đoàn phá hoại Phật pháp,khi giao giảng không thực chứng được trình độ tâm linh, không có chánh kiến Phật đà, làm trái lời Đức Phật dạy, không vì lợi lạc chúng sanh, nói lòng vòng không đầu không cuối,bởi ông Thích Nhật Từ có hiểu bản chất của câu hỏi đâu mà giúp chúng sanh tìm được câu trả lời thỏa đáng,khi nghe video con thấy thượng toạ Thích Nhật Từ che lấp đi sự thiếu hiểu biết của mình bằng những từ ngữ ra vẻ cao siêu gây khó hiểu để đề cao bản thân để đồ chúng ngưỡng mộ trình độ của mình, nhưng với lăng kính trạch pháp nhãn nhà Phật của những người con Phật chân chính bài nói của thượng toạ Thích Nhật Từ chẳng khác gì bài tám chuyện vỉa hè .
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con và chúng sanh,trang bị cho chúng con chúng sanh trạch pháp nhãn để lìa mê về giác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum!

 14. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh, trí tuệ , Bồ Đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đối với Thượng toạ Thích Nhật Từ. Thượng toạ Thích Nhật Từ đã hiểu sai về thần chú và còn tự ý lập ngôn không luận cứ, luận chứng xác thực. Ông ta còn bàn luận  sang vấn đề chính trị điều mà Đức Phật cấm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 15. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy dành cho thượng tọa Thích Nhật Từ, cụ thể là ở bài nói “Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” được ghi ngày 5/6/2019.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy. Nhằm minh định chánh – tà, và với lòng từ bi muốn cảnh báo cho tiến sĩ Thích Nhật Từ về những hậu quả thảm khốc sẽ ập đến khó lòng xoay chuyển nếu cứ tiếp tục vì sai sử của bản ngã mà vọng ngữ, cuồng ngôn, mà Thầy đã quá tam ba bận, nay là lần thứ tư kiên nhẫn viết bài tác pháp chiếu quang cho ông ta.

  Con thật ngưỡng mộ trước khí độ của vị Đạo sư Thanh Trí, khi Thầy đoan chắc rằng sẽ có thể “làm bạn” của thượng tọa (tức khen đúng), nhưng không thể trở thành “kẻ thù” (khen sai) ông ta. Từ đây con càng thấy tiếc và thấy tội cho vị tiến sĩ này quá, bởi đã được một Tuệ tri thức chỉ ra đúng cái sai của mình nhưng vẫn cứ mãi kiên quyết trường kỳ làm thân con hến, không chịu nhận người chê đúng là “thầy ta”. Và con nghĩ có lẽ ông ta cũng sẽ không thể nào để Thầy có thể “làm bạn” với ông ấy được. Bởi vì với hành trạng liên tục bất chấp chánh lý Phật đà, tự ý cuồng ngôn loạn ngữ mà tám chuyện, phỉ báng chánh pháp, phê bình giáo pháp, vì thâm thù chi đó mà năm lần bảy lượt ra đòn công kích, dìm hàng tông môn đạo Phật, cụ thể ở đây là sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa … thì có vẻ như thượng tọa TNT vốn chỉ thích có thêm nhiều “kẻ thù” hơn chứ tuyệt không muốn nghe, nhận lời lành, do vậy sẽ khó mà có cơ hội để được “khen đúng”.

  Qua bài đối luận của Thầy, con càng đọc càng thấy rụng rời trước sự ngông cuồng, trâng tráo của tiến sĩ TNT, một kẻ khoác trên mình tấm áo cà sa nhưng lại không chút ngượng miệng tùy ý giảng nói về Phật pháp chẳng chút luận cứ, luận chứng. Và kinh khủng hơn nữa là ông ta còn không hề e dè mà “đanh thép” phỉ báng Đức Thế Tôn khi chê Ngài dở hơn đạo sĩ ngoại đạo thời đó, vì họ đã hành trì rất nhiều thần chú từ trước đó rất lâu; khi bịa đặt Tất đạt đa do hành trì thần chú không đem lại hiệu quả nên mới rời bỏ mà vào rừng tự tu!!! Mô Phật. Ngay cả bậc Toàn giác mà ông ta còn dám phỉ báng, thì con cũng không còn thấy quá sốc khi ông ta sân hận đến loạn óc mà dàn ra một cảnh “vấn” tạm bợ, xốc xếch chẳng ra thể thống gì, rồi còn lôi cả đức Đạt lai lạt ma thứ 14 vào, để có cớ mà “đáp” cho hả dạ một tràng những thứ bịa đặt hàm hồ, phi lý nhằm xuyên tạc thần chú, pháp môn Mật thừa, trong khi nực cười thay, ông thầy-tu-tiến-sĩ-giáo-dục-hữu-nghị này, hiện rao giảng, truyền bá đạo Phật gốc nhưng lại không nắm chắc được cả những khái niệm cơ bản!

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 16. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì lòng từ mà tác pháp chiếu quang tới Thượng toạ Thích Nhật Từ. Những phân tích cùng với luận chứng, luận cứ cụ thể Thầy viết trong bài khiến chúng con chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm trước level “cuồng ngôn vọng ngữ” ngày càng tăng cao của thầy này. Ông ta chỉ trích Kim cang thừa, cho rằng thần chú trong đó nhằm dẫn dụ Phật tử, những người mê tín đi vào đạo Phật, rồi sau đó nâng cao cái gọi là “đạo Phật nguyên chất” mà ông ta tự sáng tác cho rằng mới là đúng đắn, hành vi này khác nào bán đứng lời nói, ai mới là kẻ dẫn dụ đây. Từng luận điểm tà kiến của ông ta đã bị Thầy bóc trần trong bài viết này, cho chúng con và chúng sanh thấy đường đường là một vị chức sắc trong giáo hội lại ngang nhiên phạm giới luật như thế nào, liệu còn xứng làm sứ giả Như Lai hay không? Đức Phật đã dạy các đệ tử không được lạm bàn chuyện chính trị nhưng ông ta vẫn phớt lờ mà dài tay bàn luận chính trị. Giới nguyện Bồ đề tâm ghi rõ lỗi Phỉ báng chánh phápPhê bình chánh pháp thì ông ta phủ nhận thần chú trong đạo Phật và chỉ trích các tông phái khác, trong đó có Kim cang thừa. Đức Phật dạy có địa ngục thì ông ta phản bác lại không có địa ngục. Nếu vậy ông ta còn quy y nơi cửa Phật để làm gì? Phải chăng để hoàn thành vai trò làm trùng trong thân sư tử mà đức Phật đã tiên đoán từ trước? Con cảm tạ ơn Thầy với tinh thần bi, trí, dũng của bậc minh sư Thanh Trí đã không vì bát phong trần trược mà tác pháp chiếu quang tới TT Thích Nhật Từ, giúp chúng sanh không bị lời xảo biện tà trí làm cuồng hoặc mà tạo nghiệp bất thiện, ảnh hưởng tới thân căn huệ mạng trong đời này và muôn vàn kiếp sau.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của muôn loài chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 17. Thanh Xuân says:

  Con đã đọc bài này của Thầy rồi ạ. Cám ơn Thầy đã minh định giúp chúng con nhận biết thực giả, chánh tà.

  OM MANI PAD ME HUM

 18. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin được tán thán công hạnh của Thầy, đã tác pháp chiếu quang chỉ ra sự sai lầm nghiêm trọng của thượng tọa Thích Nhật Từ, vì đã tự ý lập ngôn lạm bàn về thần chú trong khi ông không phải là người nghiên cứu, hành trì về giáo pháp Mật thừa.
  Qua luận giải của Thầy, cho thấy thượng tọa Thích Nhật Từ phạm vào lỗi phỉ báng Đức Phật, phỉ báng giáo pháp, khi tự ý bịa đặt ra cả tiểu sử của Đức Phật trên hành trình giác ngộ và cho rằng đạo Phật vay mượn thần chú của Bà la môn giới thiệu vào đạo Phật, trong khi 96 ngoại đạo, bao gồm cả Bà la môn chưa có vị nào đạt được sự giác ngộ như  Đức Phật.  Thượng tọa Thích Nhật Từ một mặt bày bác thần chú nhưng mặt khác lại soạn sách thần chú Đại bi cho người khác hành trì, sao hành vi của ông ta trước sau bất nhất như vậy.
  Hay là ông ta gen tỵ với thành tựu của người khác mà cố tình làm trái lời Phật dạy, để thỏa mãn sự thâm thù cá nhân của ông ta. Mong rằng thầy Thích Nhật Từ quán xét lại lỗi lầm mà đi đúng với quỹ đạo chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 19. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)” rồi ạ.
  Qua những luận giải của vị Thầy con đã hiểu thêm về “tình huống phàm tục lọt vào môi trường linh thánh”, dường như là một tình huống được “lập trình” để nhân đó ông Thích Nhật Từ đưa ra những giải đáp đậm màu tà kiến, là những quan kiến xấu ác, đi ngược hoàn toàn với chánh kiến Phật đà. Từ đây con càng thêm thấm thía về giá trị của những văn bằng tiến sĩ “mảnh giấy làm nên thân giáp bảng” trên giảng đường giáo dục hữu nghị. Tư tưởng bài bác tông môn, trường phái khác, tự tạo cớ để đăng đàn bài xích Mật tông trong khi bản thân còn chưa am tường cái gọi là Phật giáo nguyên chất cho chính bản thân khởi xướng của ông Thích Nhật Từ không khỏi khiến con phẫn nộ.

  Bài viết của vị Thầy với đầy đủ luận chứng, luận cứ rõ ràng, luận giải khúc chiết đã giúp bạn đọc nhận ra bản chất, mục đích thật sự của video mà ông Thích Nhật Từ đăng tải cũng như quan kiến xấu ác mà ông ta đang nỗ lực gieo rắc. Luật tắc nhân quả không hề sai chạy, con chỉ e rằng thắng xe do lâu ngày không được bảo dưỡng cũng dễ mất tác dụng với những kẻ phỉ báng chánh pháp, đại vọng ngữ, chia rẽ tông phái ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài giúp chúng con hiểu rõ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om ah hum.

 20. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy, vì công cuộc hoằng dương Chánh pháp mà tiếp tục đối luận với Thượng Tọa Thích Nhật Từ để minh định chánh – tà, nhầm giúp cho đạo chúng tránh lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, hiểu lầm về sự vi diệu của Thần chú, tính ưu việt của Mật thừa trong chương trình “VẤN ĐÁP : Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?”.
  Qua luận giải của vị Thầy, con thấy sao giống với chiêu trò của những nhóm tội phạm, chuyên dàng dựng cảnh tượng đánh ghen để gây sự chú ý của người xung quanh rồi thực hiện ý đồ cướp xe của người đi đường. Khiến cho nạn nhân trong vụ bị tổn thất về tinh thần cả vật chất.
  Cũng vậy, “VẤN ĐÁP : Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” giống như cảnh tượng được dàng dựng tình huống, tạo nên duyên khởi của bài giảng nhầm thõa mãn mục đích “thâm thù” với những pháp môn Mật thừa, và sự cai cú khi từng bị thúc thủ bởi những luận kiến sắc xảo của những học giả, hành giả, Đạo sư Kim cang thừa.
  Bởi Video để lại hình ảnh cho thấy trò thỉnh vấn thầy trong trường hợp không đúng pháp:
  1. Trò hỏi chẳng ra trò : là một người đàn bà chẳng mặc áo lam, phục sức tuềnh toàng, mắt kiếng vắt lên trán, ngồi “điềm nhiên” cầm một mảnh giấy trắng nhỏ xíu đọc câu hỏi chưa tới 3 câu. Do vậy thỉnh vấn như thế sao gọi là đúng pháp như Thánh tăng Mã Minh đã dạy:
  “Khi thỉnh nguyện thầy thuyết giảng,
  Ba lần trình bạch chớ nên quên!
  Hai tay chấp lại, quỳ đầu gối,
  Xin thầy thương xót ban pháp nhủ,
  Đạo sư đang giảng, đệ tử ngồi nghiêm,
  Thái độ đàng hoàng, không đeo trang sức,
  Như vậy gọi là Thầy trò nói nghe đúng pháp”.
  Có phải đây là sự dàng dựng để lộ ra sơ hở.
  2. Thầy đáp chẳng ra thầy ; khi chỉ thấy bức tường màu mở gà sau lưng Thầy, chẳng linh ảnh đạo kỳ, tượng Phật nào cả. Như vậy mà Thầy vẫn nở nụ cười “thảo mai” đáp lời trong thái độ vô lễ của học trò, chẳng chấp tay đứng dậy, quần áo nhếch nhác, chẳng thưa gửi cung kính, xưng tôi vối Thầy. Như vậy đâu có đúng với tinh thần là:
  “Đệ tử tầm cầu Thầy dạy đạo,
  Thầy nhận đệ tử, pháp truyền trao,
  Cả hai phải có cách nhìn riêng,
  Sao cho pháp Phật không bị tráo,
  Thầy trò không vi phạm Mật giới”.
  Do vậy mà pháp Phật bắt đầu bị tráo từ trắng thành đen (về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa) bởi sự đáp lời một người mang tâm tư thù cá nhân, không hiểu biết gì về thần chú, mà sẵn sàng phỉ báng Đức Phật để thoả mãn ý đồ của TT Thích Nhật Từ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sang có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài ” ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SỸ THÍCH NHẬT TỪ”. Đọc bài viết đối luận này với những luận kiến, luận cứ xác đáng bẻ gẫy từng lập luận chủ quan và sai lệch của thầy Thích Nhật Từ từ hình thức cho đến nội dung qua link chia sẻ trên youtube có tựa ” Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” của Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ rõ và chỉ ra từng chi tiết lệch lạc theo tâm ý chủ quan của thầy Thích Nhật Từ nhằm giúp cho chúng con cũng như chúng sanh hữu duyên nhận diện được “bộ mặt thật” sau lớp mặt nạ, nụ cười “thảo mai” của thầy Thích Nhật Từ. Điều đó tránh được những suy nghĩ lệch lạc và chủ quan liên quan tới thực hành tâm linh thông qua các tông môn và trường phái khác nhau. Trên cùng một mục đích giải thoát, không biện phân với bất kỳ một tông môn đạo Phật nào.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 22. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được bài đối luận của Thầy cho tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang, chỉ ra những sai lầm căn bản, tự ý lập ngôn, bài bác tông phái khác vô căn cứ của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Hoạt động tâm linh nghe pháp và giảng pháp trong đạo Phật cao quý là vậy, ấy thế mà thầy trò thượng toạ Thích Nhật Từ biến thành rất tầm thường. Người phụ nữ ăn mặc lôi thôi cầm mảnh giấy con con, còn tiến sĩ Thích Nhật Từ giảng luận trật lất. Thật chấp nhận nổi. Con cảm tạ ơn Thầy đã giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh giúp cho chúng sanh lìa mê về giác.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 23. Mật Chánh Hoa says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí: Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ ( bài 4)” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ giúp chúng con và chúng sanh hữu duyên lìa mê về giác và hiểu TT. Thích Nhật Từ đang phỉ báng Chánh pháp, phê bình giáo pháp của Đức Thế Tôn, lời nói của vị này hoàn toàn là tự ý lập ngôn, không có bất kỳ luận cứ luận chứng nào chứng minh. Chính vì vậy TT. Thích Nhật Từ đã “nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa”.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết lợi lạc ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 24. Kính Bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết này .

  Con xin tán thán Công Hạnh , Trí Tuệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ khi ông ta công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho nhiều người về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.

  Qua những luận giải, phân tích đầy đủ luận chứng, luận cứ của vị Thầy giúp chúng con và chúng sanh thấy được sự cuồn ngôn loạn ngữ của vị tiến sĩ Thích Nhật Từ này khi , tranh thủ thời cơ, quàng xiên nhằm nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật dài tay đến các tông môn khác nhưng lại chẳng hiểu biết gì.

  Mong rằng tiến sĩ Thích Nhật Từ sớm quán xét lỗi lầm , bớt sự cuồn ngôn loạn ngữ ,tám chuyện tự tin vào tâm ý mình mà gây nhân xấu ,gây hại đến vận mệnh tâm linh của chúng sanh đã lầm tin .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tất cả chúng sanh được tỉnh thức với t rạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 25. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Đối luận với Tiến sỹ Thích Nhật Từ (Bài 4) của vị Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và Trí tuệ của vị Thầy đã từ bi với chúng sanh hữu tình mà viết bài đối luận đến lần thứ 4 cho vị thượng tọa “đậm đặc” tà kiến, ngộ nhận về thần chú, truyền bá tư tưởng lệch chuẩn về thần chú và Mật tông – Thích Nhật Từ.

  Bằng những luận chứng, luận cứ đầy đủ, đắt giá từ Thánh giáo lượng vị Thầy đã làm rõ những luận điểm sai lầm tà kiến, nói theo tâm ý của mình của thượng tọa Thích Nhật Từ, và cũng là lỗi lầm của rất nhiều vị giảng sư, đại đức, tượng tọa, hòa thượng hiện mắc phải. Thượng tọa, tiến sỹ Phật học “danh dự” không đào sâu tư duy nghiên tầm giáo điển, không có trải nghiệm thực hành tâm linh thực tế mà chỉ thao thao bất tuyệt luận giảng thuyết pháp trái với lời Phật dạy, mà không biết rằng “Nhiệt tình mà không hiểu biết thì thành phá hoại” và chính đức Phật đã huấn thị, “Tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng ta vậy”. Như vậy thượng tọa vừa phỉ báng Đức Phật lại reo rắc tà kiến  cho chúng sanh hữu tình. Hậu quả như nào, chắc thượng tọa phải là người hiểu rõ nhất.

  Mô Phật! Qua những phân tích của vị Thầy, con thấy được thượng tọa còn dài tay “chém gió” cả sang chính trị vốn được Đức Phật huấn thị là Phật tử không được phép lạm bàn chính trị! Mục đích của thượng tọa đã quá rõ là dìm hàng tông phái khác (mà ở đây Phật giáo Mật tông Tây tạng) rồi nâng tầm “đạo Phật nguyên chất” của mình lên. Nhưng tréo ngoe một nỗi chúng sanh không hiểu nổi đạo Phật nguyên chất của thượng tọa là gì, tu tập ra sao.

  Con cảm tạ vị Thầy đã đăng đàn đối luận để từ đó chúng con và chúng sanh hữu tình có được trạch pháp nhãn để phân biệt chân ngụy, chánh tà, nhận rõ đâu là quỷ tỳ kheo, những kẻ đạo đức giả trong đạo Pháp, và đâu là những vị Thầy chân chính để có được nơi nương tựa chân thật và giải thoát khỏi mọi khổ đau của vô minh tà kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  OM MANI PADME HUM

 26. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SỸ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4) của vị Thầy rồi ạ. Con đã nghe bài giảng của thượng tọa Thích Nhật Từ “VẤN ĐÁP: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” và con thật ngỡ ngàng với những lập luận đầy tính chủ quan, không theo Thánh giáo lượng của thầy TNT.

  Thầy TNT có nói đến kinh Trung Bộ và Trường Bộ để chứng minh đức Phật đả phá thần chú nhưng không hề trích dẫn đó là câu kinh nào, ở trang, dòng nào, nói khơi khơi như thầy TNT sao người khác có thể tin. Thầy TNT cho rằng “thần chú là phương tiện dẫn dụ, hướng dẫn những người mê tín vào trong đạo Phật thôi” vậy thầy ấy có biết đến câu chuyện Bồ Tát Trừ Cái Chướng theo lời dạy của Đức Phật đã đến cầu Pháp lục tự đại minh thần chú với 1 cư sĩ bán cá ở thành Ba La Nại và cúng dường biết bao phẩm vật chăng? Khi ấy Ngài Trừ Cái Chướng đã ở địa vị Bồ Tát rồi chứ không phải người mới vào đạo Phật, vậy mà Ngài ấy cúng dường đến lần thứ 2 mới được học Pháp thần chú Mani, vậy thầy TNT nghĩ sao đây nhỉ, thần chú có phải tầm thường không mà ngay đến bậc đại Bồ Tát còn cầu học?

  Nhờ bài đối luận của vị Thầy, con nhận ra thầy TNT đã vọng ngữ nhiều như thế nào chỉ trong 17 phút ngắn ngủi. Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 có viết sách về hành trì thần chú, thế mà thầy TNT tuyên bố hùng hồn như đúng rồi “trong sự giảng dạy của đức Đạt lai lạt ma ngài không hề nhắc đến thần chú, không truyền bá thần chú cũng không khích lệ mọi ng trì thần chú”. Nghe xong mà con chợt liên tưởng tới 1 câu “nói mà không biết ngượng”. Thầy TNT còn cho rằng “Đức Đạt Lai Lạt Ma đang quay trở về với đức Phật gốc” thì con thật sự cạn lời với sự phóng tâm thả ý của thầy TNT. Thầy TNT nói mà không đưa ra bằng chứng cụ thể tác phẩm nào, bài giảng nào, bài phỏng vấn nào Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 nói đang quay về với đức Phật gốc, như vậy thầy TNT tự ý lập ngôn. Khi con đọc “vì lý do đó mà Ngài phải yên lặng thôi, không đả phá nó trực tiếp…” con còn tưởng như thầy TNT là bạn tâm giao hay thân thiết gì lắm với Đức Đạt Lai Lạt Ma nên mới hiểu được tâm ý sâu xa của Ngài ấy, nhưng thực chất tất cả là do thầy TNT tự suy diễn. Những việc đức Đạt Lai Lạt Ma có làm thì thầy TNT phủ nhận, những gì Ngài không làm, không nói thì thầy TNT lại nói có. Thật là đổi trắng thay đen khôn lường như lời nói của thầy TNT vậy.

  Thầy TNT còn cho rằng “đọc thần chú nếu chúng ta hiểu được tiếng sankrit thì chúng ta thấy nó bình thường thôi” và “thần chú là tên của các vị thần, mà đọc tên của các vị thần cũng giống như ta đọc tên cha mẹ mình thôi, thì có giá trị gì đâu”. Thầy TNT có vẻ như ác cảm với thần chú nặng nề đến nỗi tìm mọi cách dìm hàng bằng bất cứ cách nào có thể. Vậy theo ý của thầy thì chú Đại Bi, chú Lăng Nghiêm, thần chú Mani là tên của vị thần nào???. Trong khi đó, thần chú là diệu dụng vô song không thể nghĩ bàn như trong Tâm kinh Bát nhã Ba la mật đa đã nêu rõ “Cho nên biết Bát nhã Ba la mật đa là đại thần chú, là đại minh chú, là vô thượng chú, là vô đẳng đẳng chú, trừ được hết thảy khổ, chân thật không hư” và “Tất cả chư Phật ba đời y theo Bát nhã Ba la mật đa mà đạt đạo quả vô thượng chánh đẳng chánh giác”. Như vậy, thầy TNT hãy ngẫm lại có phải “có giá trị gì đâu” như Ngài nói không.

  Con hoan hỷ và xin được tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và Trí huệ của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới những luận điểm đi quá xa quỹ đạo chánh Pháp của thầy TNT. Con thật sự mong thầy TNT dừng lại ngay những bài giảng sai lệch trầm trọng chánh kiến Phật đà như thế này, nếu không thật sự không biết hậu quả mà thầy TNT gánh nhận sẽ lớn đến đâu theo luật tắc nhân quả.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Con cầu nguyện ánh sáng chánh Pháp chiếu rọi muôn nơi. Cầu nguyện chúng sanh đóng cánh cửa đi vào cõi thấp.

  Om Mani Padme Hum.

 27. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí: ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4). Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài “ Tác pháp chiếu quang” đến Thượng toạ Thích Nhật Từ, với những dẫn chứng cụ thể vị Thầy chỉ ra những lỗi sai trầm trọng trong phát ngôn của TT Thích Nhật Từ về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho chúng sanh về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa. trong chương trình VẤN ĐÁP: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?. Thượng toạ Thích Nhật Từ mang danh là một tiến sĩ Phật học, khoác trên mình chiếc áo cà sa lại tùy tiện trong phát ngôn không luận chứng, luân cứ tự ý lập ngôn “ cuồng ngôn loạn ngữ” phỉ báng chánh pháp , phê bình giáo pháp phủ nhận thần chú trong đạo Phật, dìm hàng các tông môn trong đạo Phật. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi viết bài giúp chúng sanh hiểu để phân biệt từ đó không bị nhầm lẫn “ “đồng” là “vàng”.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum!

 28. Mật Hoàng Đăng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Hoàng Đăng đã đọc bài ” Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học &  ứng dụng Yoga Thanh trí: ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ ( Bài 4) rồi thưa Thầy.

  Con Cảm tạ ơn Thầy.

  Om mani padme hum!

 29. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy tư bi sách tấn cho con ạ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh, vì đạo nghiệp giáo hoa chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 30. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy theo tinh thần của kinh Đại Bát nhã ba la mật đa, phẩm Chuyển sanh đã viết bài tác pháp chiếu quang tới Thượng tọa Thích Nhật Từ bởi những lời giảng sai lệch về thần chú và tác dụng của thần chú theo tâm ý chủ quan của ngài ấy.
  Qua bài viết của vị Thầy bằng những luận chứng, luận cứ rõ ràng, con càng thấy rõ chân dung, chân tướng thực sự của Thượng tọa Thích Nhật Từ: người mang danh sứ giả Như Lai, người đang giữ trọng trách quan trọng trong Giáo hội Phật giáo, người sở hữu 1001 điệu cười nhạt tuếch, người đưa ra những luận kiến sai lệch chủ quan theo tâm ý cá nhân mình, thậm chí ngài ấy còn vu khống cả lời Đức Phật là đả phá thần chú trong kinh Trường bộ và Trung bộ, thậm chí ngang nhiên “dựng truyện” về Đức Đạt Lai Latma 14 vốn bậc thầy về thần chú là không hề nhắc đến thần chú, không dạy thần chú, không khuyến khích hành trì thần chú. Qua những dòng luận giải của vị Thầy với đầy đủ luận chứng, luận cứ của vị Thầy con hiểu rằng: Nếu luận về giới Bồ tát, Thượng tọa Thích Nhật Từ đã thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính là Phỉ báng chánh pháp; nếu ở Mật giáo giới tổng quát sẽ phạm điều 6/14 lỗi chính: Phê bình giáo pháp. Những âm thanh tinh túy thần thông diệu dụng, đáng ca ngợi được Đức Phật, Bồ tát và các bậc Thánh đức tha thiết khuyến tấn chúng sanh hành trì vậy mà Thượng tọa Thích Nhật Từ lại tự ý diễn giải hàm hồ đó là “phương tiện dẫn dụ” những người mê tín đến với Đạo Phật vốn là con đường của tự nguyện, tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn. Có lẽ những lời ấy của ngài Thượng tọa phản ánh rõ bản tâm ngài vốn ưa sự mê hoặc, dối lừa. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có một đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Om Mani Padme Hum

 32. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con đã đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ .

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến những luận điểm sai lệch trong sự chủ ý lập ngôn của ông Thích Nhật Từ .Nhằm giúp chúng sanh hữu tình hiểu rõ hơn về những lời dạy của Đức Thế Tôn để tránh rơi vào tà kiến do hiểu sai , hiểu không đúng những lời Đức Phật đã thuyết giảng .Và đồng thời Thầy cũng chỉ ra những lỗi sai trầm trọng trong phát ngôn của  ông ta về thần chú ,công kích mang tính chất lệch chuẩn , tư duy cực đoan , gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú và tính ưu việt của thần chú Mật Thừa .  Và đồng thời cũng khuyên nhủ  ông ta giảm bớt những hành vi của bản ngã ( ngã mạn tăng thượng mạn , mạn quá mạn ) mà cuồng ngôn loạn ngữ e rằng nhận lãnh hậu quả khôn lường .

  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi đã viết bài giúp chúng sanh không bị nhầm lẫn giữa đồng và vàng và không phạm trọng giới phỉ báng chánh pháp .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ .

  Om Mani Padme Hum! 

 33. Mật Huệ Thành says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài tác Pháp chiếu quang cho sự không hiểu hay sự cố tình không hiểu dấu sự thật về Mật Tông và những câu thần chú nhằm đánh bóng bản thân và tự  nâng cao cái tôi cho mình học thuật về Phật học cao sâu của TT Thích Nhật Từ, qua hơn mười phút mà TT Thích Nhật Từ nói mà thấy sự hời hợt trầm trọng cho cả ngưòi nói Pháp và người nghe Pháp, chẳng nhẽ thời buổi giờ qua lời nói và sự chia sẻ mà Pháp nhà Phật lại trở lên đơn thuần phỉ báng Tâm Kinh Bát Nhã mà chư Phật ba đời nương theo để đạt đạo quả Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh giác,như lời TT Thích Nhật Từ khẩu quyết tâm kinh ” yết đế, yết đế, ba la yết đế, ba la tăng yết đế, bồ đề ta bà ha,” chỉ là ngôn ngữ của các nước khác nhau không gì khác hơn, tôi không hiểu vì sao những người ngồi dưới vẫn nghe được và sau họ có bỏ cả Bát Nhã Tâm Kinh không vì nó là tầm thường, một hậu quả nghiêm trọng mạt Pháp cũng chỉ vì những người như TT Thích Nhật Từ giảng Pháp bỏ kinh cho mình là hơn các bậc thánh nhân đắc quả.

  Khi TT Thích Nhật Từ nói đến đức Đạt Lai Lạt Ma 14 lưu vong khắp nơi thì TNT càng  thể hiện sự không hiểu ngu dốt về phương diện Nhân Quả và Mật Thừa. 1 . Nhìn trên phương diện Nhân quả sâu xa Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 đã chuyển thân từ đời thứ 13 nên cũng đã phát nguyện hoằng sanh độ hóa khắp nơi, do nhân từ bao kiếp trước mà đủ duyên mà khắp nơi độ chúng như vậy, thế mà mở mồm nói lưu vong đấy là trình độ tiến sĩ Phật học. 2. TT Thích Nhật Từ nói Đức Đạt Lai Lạt Ma quay trở về với Đức Phật gốc không phổ truyền Mật giáo một lời nói ngu xuẩn nữa, vì tất cả chúng sanh đều có Phật tánh là cái đầu tiên ai học Phật cũng biết, Mật Giáo Pháp không thể phổ truyền như hiển giáo vì nó có những cái khó riêng, đối với những ai khi hội đủ duyên mới học được nói đúng hơn nữa nó liên quan tới giới đức của người học,chứ không giống như TT Thích Nhật Từ chỉ trả lời cho những người phải cũng gật mà trái cũng ừ, song từ lời nói của TT mà truyền ra chợ như chuyện bà tám vì thế mà Pháp nhà Phật mới mạt vì những tiến sĩ như TT Thích Nhật Từ.

  Con  ảm tạ ân Thầy đã vì tất cả chúng sanh mà viết bài đối luận giúp cho chúng con cũng như chúng sanh thoát mê giáo Pháp Như Lai trường tồn.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 34. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc được bài “ Đạo sư Thinley – Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí : Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ ( bài 4) “ của Thầy rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quanh cho TT.Thích Nhật Từ để minh định chánh-tà để cho chúng sanh tránh hiểu lầm về sự vi diệu của Thần chú trong chương trình “ Vấn đáp : Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào “.  Được mang trên người chiếc áo cà sa, mang sứ mệnh của Như Lai nhưng TT.Thích Nhật Từ lại bài bác tông môn, các trường phái khác, chỉ trích Kim cang thừa và cho rằng thần chú trong đó dẫn dụ Phật tử, và còn xảo ngôn cho rằng khi các tỳ kheo Ấn Độ phải vay mượn thần chú của Bà la môn; trong khi đó trí tuệ đạo Phật siêu việt so với 96 ngoại đạo đương thời thì lẽ nào đạo Phật lại đi vay mượn đạo khác. “ Nếu luận về giới Bồ tát, Thầy thuộc về lỗi phạm về Bồ đề tâm nguyện giới 6/18 giới nguyện chính : Phỉ báng chánh pháp, nếu ở Mật giáo giới tổng quán sẽ phạm điều 6/14 lỗi chính : Phê bình giáo pháp “.Hy vọng TT.Thích Nhật Từ sẽ sớm cảnh tỉnh và  gỡ bỏ clip  để tránh gây nên những hậu quả nghiêm trọng, bởi lẽ luật tắc nhân quả không bao giờ sai chạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Ah Hùm

 35. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con tán thán trí tuệ vị Thầy đã “tác pháp chiếu quang” cho hàng loạt những luận kiến sai lầm của tiến sĩ triết học Thích Nhật Từ, một “Tam Tạng Phét Sư” với những phát ngôn “mất ngủ” về Phật Pháp.

  Ngay từ những phút đầu tiên của video này, vị Thầy đã vạch trần sự lôi thôi nhếch nhác, thiếu đứng đắn của cả người thỉnh pháp lẫn người trong vai trò Giảng Sư trên phông nền màu mỡ gà. Đến phần nội dung cũng toàn những luận điểm xuyên tạc, lệch ra khỏi quỹ đạo Chánh Pháp như thể một buổi tám chuyện , một buổi chém gió của những phường rảnh rỗi.

  Con hoan hỷ Thầy đã phá tan những luận điểm xuyên tạc của Ts. Thích Nhật Từ nhắm vào giáo lý nhà Phật cũng như cuộc đời của Ngài mà hoàn toàn tự ý lập ngôn. Ông ấy đã tự mâu thuẫn với chính mình liên tục, không rõ ông ấy dạy học trò định tâm kiểu gì. Đã thế còn lộ ra lỗ hổng kiến thức trầm trọng về thần chú, về Chánh Định, Chánh Niệm…Phạm những lỗi nặng nề như Phỉ báng Chánh Pháp, phê bình Giáo Pháp,…Bạch Thầy, càng qua những dòng bút pháp dũng mãnh của vị Thầy, con cũng càng rụng rời, bải hoải tay chân vì sự lộng ngôn của vị tiến sĩ này dường như không có điểm dừng. Ông ấy xuyên tạc và đả kích một cách không ngừng nghỉ, không mệt mỏi về mọi thứ mà ông ấy cho là trái với “đạo Phật gốc” của ông ấy. Nhưng tựa như “thùng rỗng kêu to”, những gì ông ấy biết chỉ ở mức “I tờ” và nhập nhằng chuyện nọ xọ chuyện kia. Con tự hỏi có khi nào ông ấy đã sao chép một đứa trẻ lên 10 cả về mặt hình thức lẫn nội dung?

  Con tán thán vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng sanh mà giương cao ngọn cờ Chánh Kiến, không chấp nhận Tà Kiến xuyên tạc Phật Pháp từ bất cứ ai, dù đó là hòa thượng hay thượng tọa, tránh cho chúng sanh “nhầm lẫn đồng là vàng”.

  Những hành động, những bài giảng xuyên tạc về thần chú, về Mật Tông hay thậm chí là nhắm vào Mật Gia Song Nguyễn của tiến sĩ Thích Nhật Từ sẽ không thể nào đưa đến kết quả tốt đẹp. Con cầu nguyện cho chúng sanh xa lìa những lập luận xuyên tạc này để tránh cộng nghiệp Tà Kiến, gây họa hại cho muôn ngàn kiếp sau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh khổ đau được lắng dịu.

  Om Ah Hum.

   

   

 36. Mật Chánh Cần says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết của Thầy rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của mọi chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức biết hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

 37. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài đối luận của Thầy với Ts. Thích Nhật Từ.

  Chắc hẳn là Ts. Thích Nhật Từ có mối thâm thù với Mật thừa, nên ông ta mới nổi sân (tâm tục sinh) mà thường xuyên “đăng đàn” chém gió, xuyên tạc, đổi trắng thay đen, chê bai Mật thừa như vậy!? Nhưng chính ông ta lại tiền hậu bất nhất trong các lập luận và hành vi của mình; luận cứ, luận chứng thì không rõ ràng và không thể kiểm chứng (theo kiểu “tung hỏa mù”), tự ý lập ngôn (vì tự “ngáo tưởng” mình đã đắc Thánh quả?)…; thế thì chẳng khác gì ông ta “tự vả vào mặt mình”(?).

  Qua những lập luận chánh lý của Vị Thầy trong bài đối luận số 4 này, nhưng với cái ngã to đùng của Ts. Thích Nhật Từ, con cũng không dám hy vọng ông ta sẽ “quay đầu là bờ” – kịp thời tỉnh thức trước mạn độc và biết “làm người tối thượng thứ hai”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Vị Thầy đối với những tà kiến, tà tư duy, tà ngữ của Ts. Thích Nhật Từ!

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 38. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kinh bạch Thầy!

  Con Mật tấn Lực hoan hỷ đọc bài viết ” Đạo sư Thinley Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh trí: Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ(Bài 4) rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi viết bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ(TNT) về những luận điểm sai lệch, tự ý lập ngôn về thần chú, giúp đệ tử, học trò, chúng sanh hưu duyên hiểu được sự vi diệu của giáo pháp Phật đà mà “lìa mê, về giác”.

  Theo đó, với trí tuệ uyên thâm về giáo pháp nhà Phật, phương tiện sư pham thiện xảo và những luận cứ, luận chứng xác thực, vị Thầy đã chỉ rõ sừ hồ đồ, đại vọng ngữ của Thượng tọa(TT) TNT. Từ đó, con hiểu rằng TT TNT với bằng tiến sĩ thế gian, pháp danh Thượng tọa, Viện phó Viện Phật giáo Việt Nam, như vị Thầy đã chỉ ra: đã “nhầm lẫn chân Ngôn thừa và Kim Cang thừa của Mật thừa cao diệu. Sự khiếm khuyết trì kiến như vậy khiến cho vị tăng này rơi vào 3 trường hợp mà Hậu Hán thư chỉ ra sự dốt nát của học giả (1) Biết những gì không cần biết, (2) Biết không rành những gì đã biết(mà đi rêu rao khoác lác nên bị tố trác), (3) Không biết những cái gì cần phải biết(để luận đề của mình không bị phản bác mà ôm hận tiểu nhân).. Cụ thể, TT TNT nhầm lẫn và hiểu sai về thực nghĩa, bản chất giữa khái niệm Chánh niệm và Chánh định, “thì làm sao đủ tư cách luận giảng về Phật pháp”. Lại nữa, TT TNT không hiểu gì về thần chú, “vu vạ cho thần chú là”thần thông”, “huyền bí”, “dễ thành tựu với chỉ 30 phút mỗi ngày”, thần chú dẫn dụ người mê tín vào đạo Phật. Nhưng thần chú không phải là phương tiện dẫn dụ đồ chúng, bởi các Mật điển xác quyết,” thần chú là bản tâm của chư Phật, là Mật ngữ của chư Phật, chư Đai Bồ Tát lưu xuất trong đại định tam muội…”. Vậy mà ông Thích Nhật Từ lại phán bừa, gây nhân phỉ báng giáo lý nhà Phật. Rồi “Một ngày an lạc ở chùa Giác ngộ, phục vụ cơm nước, chỗ nghỉ thoải mái miễn phí, nhưng trên loa phóng thanh ra rả những lời gợi ý cúng dường xây chùa, đúc tượng…”, hành vi này của người trụ trì là TT Thích Nhật Từ đã phạm vào Bồ tát giới nguyện số 12/46 lỗi lầm phụ”Thủ đắc bằng những cách không chân chánh như nói bóng gió, nịnh bợ, mánh khóe, mong cầu đền đáp”. Với cương vị là Phó Viện trưởng Viện Phật giáo, đáng lẽ ông TT Thích Nhật Từ phải nêu cao tinh thần đoàn kết trong đạo Phật, nhưng đến nay không rõ ông TT Thích Nhật Từ “hành trì từ tông phái gì mà cứ chuyên chỉ trích, bài bác các tông môn, trường phái khác” gây chia rẽ tăng đoàn… Con mong TT Thích Nhật Từ hãy đọc bài viết của vị Thầy và thực hiện lời khuyên từ bi của Ngài: “Nên cẩn ngôn, thành ý, đừng vì những sai sử bản ngã(ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn) mà cuồng ngôn loạn ngữ, e rằng hậu quả sẽ không còn kịp xoay chuyển…”.

  Con tạ ơn vị Thầy về bài viết lợi lạc và ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô luôn mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 39. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vì chúng sanh tà kiến mà tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ . Qua bài vấn đáp về thần chú của TT Thích Nhật Từ con cứ ngỡ là ngài ấy có thù với thần chú nên mới bài xích thần chú đến như vậy, trong kinh Đại bát nhã ba la mật đa khẳng định thần chú “trừ được hết thảy khổ chân thật không hư” vậy mà không hiểu sao ngài TT TNT đây lại cả gan nói trái lời thánh giáo lượng, đổi trắng thay đen .

  Điều làm con thấy khó hiểu hơn là mặc dù ngài TT TNT bài xích công năng vi diệu thần chú nhưng ông ấy lại biên soạn biết bao nhiêu là sách về thần chú để bày bán ở trong chùa Giác Ngộ, thật làm người khác khó hiểu .

  Con cầu nguyện cho TT TNT sẽ còn chút tàm quý mà gỡ bỏ những bài giảng sai lệch quỹ đạo chánh pháp kẻo làm hại đến thân căn huệ mạng của chúng sanh tà kiến tin theo.

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 40. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc Bài 4 “Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ” của Thầy.

  Ông “tiến sĩ” Thích Nhật Từ im hơi lặng tiếng vì không có khả năng phản hồi 3 bài đối luận của Thầy từ năm 2013 cho đến 2017, nhưng ông ta không lấy đó làm bài học để quán xét bản thân mà âm thầm tìm nguyên cớ để thỏa mãn mối “thâm thù”. Nay chắc chắn ông ta lại tiếp tục im hơi lặng tiếng không phản hồi bài 4 của Thầy vì ông ta đã quen với việc chịu nhục. Trong trả lời vấn đáp cho 1 phật tử trong khóa tu thiền tứ niệm xứ ngày 30/6/2019 ở chùa Giác ngộ về cách kiểm soát tính sân, ở phút 37 ông ta nói “quán vô ngã về thọ giả (người chịu nhục) để mình không bị nhục, bị quê, bị khổ đau.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu mong cho tất cả chúng sinh có đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum!

 41. Nguyễn Cát says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc và hoan hỷ tán thán trí tuệ, lòng từ bi của Thầy đã vì chúng con và cả ông thượng tọa kia mà chỉ rõ các tướng thiện ác.
  Con nghe danh TNT đã lâu nhưng không nghe pháp thoại của thượng tọa này, lý do con đã đọc được nhiều bài viết tác pháp chiếu quang của Thầy và các huynh Mật Gia trước đây đồng thời trong kinh Đại thừa Trang nghiêm bảo vương (quyển 4), Phật có dạy rằng “Nếu ai khinh mạn chư Tăng.. ở mọi nơi sanh ra, các căn đều chẳng hoàn chỉnh, gù lưng, lùn và xấu xí”, tuy rằng “y pháp bất y nhân” nhưng quán xét ở góc độ nhân quả, con cũng sợ tin nhầm ai đó đã gieo nhân khinh mạng chư Tăng để quả báo hiện kiếp quá rõ ràng, dù cho lục căn của thầy tạm xem là đầy đủ nhưng con thấy “ý căn” rõ ràng có vấn đề, không thể nói là “hoàn chỉnh”.
  Qua những phân tích của Thầy, con chợt nhớ đến lời dạy của Đức Phật rằng có 4 loại ác tri thức cần tránh xa mà đứng đầu là những kẻ “Bên trong ôm oán tâm, mà bên ngoài gắng gượng làm ra vẻ tri thức”, thật đáng hỗ thẹn cho những “Tam tạng pháp sư” chỉ vì không chế ngự được mạn độc mà bất chấp giết hại huệ mạng của chúng sanh hữu tình. Cầu mong ông TNT sớm tỉnh ngộ vì sứ giả địa ngục có lẽ đã bắt đầu khởi hành.
  Con cảm tạ ơn Thầy vì bài viết lợi lạc này. Con cầu nguyện cho ngày càng nhiều chúng sanh biết đến Thầy để hiểu được giáo lý và giáo pháp Mật thừa cao diệu đến thế nào. Om Mani Padme Hum.

 42. Mật Hạnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ để minh định chánh tà, giúp cho chúng con và bạn đọc hữu duyên được tường tận về bài giảng đậm mùi tà kiến của vị thượng toạ này. Là một vị thượng toạ, con thiết nghĩ hẳn ông Thích Nhật Từ ít nhất phải thuộc lòng lời dạy của Đức Phật trong kinh Tứ thập nhị chương: “ đừng tin vào tâm ý mình khi chưa đắc Thánh quả”. Song cố gắng nghe đoạn clip dài hơn 17 phút của thượng toạ, con vẫn không khỏi “sửng sốt” từ đối tượng phát vấn là một người đàn bà nạ dòng đến người trả lời tuy là bậc thượng toạ, nhưng lại không khỏi khiến cho người nghe, nhìn phân vân về đạo phong, đạo lực, đạo hạnh. Con tự hỏi, tuy là thượng toạ song ngài Thích Nhật Từ đã đắc Thánh quả chưa mà tin vào tâm ý của mình khi lớn tiếng khuyên người tu Phật phải thực hành được ba yếu tố: “tu tập đạo đức (lời nói đạo đức, hành động đạo đức, nghề nghiệp đạo đức và siêng năng đạo đức); tu tập thiền định ( gồm chánh niệm là định tâm làm chủ cảm xúc, làm chủ hành vi, chánh định là chuyển hoá tâm để rũ bỏ mọi nguyên nhân của khổ đau)…ngoài ra Đức Phật còn khuyên chúng ta tu về trí tuệ” tại phút 2 giây 53 của clip. Đây phải chăng là lời dạy của Đức Phật, vậy thì tại Kinh nào, trang bao nhiêu sao thượng toạ chẳng trích cụ thể cho người nghe được rộng đường dư luận, hay đó là những “ phát kiến” của riêng thượng toạ, dù vậy con thiết nghĩ cũng phải dựa trên nền tảng là thánh ngôn để bảo chứng. Có lẽ cũng giống như “ Đạo Phật nguyên chất” mà thượng toạ tự nghĩ ra, nên thay vì khái niệm “ đức hạnh” thì thượng toạ lại dùng khái niệm thế gian là “ đạo đức”, thay vì “ tinh tấn” thì lại đươc gọi là “ siêng năng” và tạo ra những kết hợp từ thật kì quặc như “ siêng năng đạo đức” chưa từng xuất hiện trong từ điển. Và thật kì lạ khi thượng toạ lại đặt yếu tố “ Trí tuệ”xuống hàng thứ yếu ( mà hình như được thượng toạ nhấn mạnh bằng cụm từ “ ngoài ra”) trong khi Phật dạy đạo Phật lấy tâm làm chủ, lấy trí làm đầu, duy tuệ thị nghiệp. Trong khi dù ở lĩnh vực thế gian ai cũng biết phải có hiểu biết nhận thức đúng đắn mới có được hành vi đúng đắn mà thượng toạ gọi là “ lời nói đạo đức, hành động đạo đức”. Và từ những luận giảng của vị Thầy, con càng thấy rõ ngài Thích Nhật Từ đã “ hành vi bán đứng lời nói” như thế nào. Thượng toạ có khẳng định người tu phải có sự tu tập đạo đức, con tự hỏi, vậy mượn đạo tạo đời, phỉ báng chánh pháp, phê bình giáo pháp, chia rẽ tông môn, nói xấu người khác, dìm hành vu khống, bịa đặt hại người… là đạo đức? Thượng toạ nói tu Thiền để có chánh định là chuyển hoá tâm (!?) vậy tại sao tâm của thượng toạ lại ôm đầy sân hận, thâm thù với Mật gia Song Nguyễn, nói xấu sau lưng nhưng trước những bài đối luận của vị Thầy và các huynh đệ kim cang Mật gia thì thượng toạ lại như “ hến”? Thượng toạ nói “ngoài ra” phải tu trí tuệ thì phải chăng tám chuyện, lập luận hồ đồ, quàng xiên vọng ngữ, khái niệm căn bản còn nhầm lẫn chính là tuệ mà thượng toạ khuyên người ta nên tu đó sao? E là tu như Thượng toạ thì địa ngục vô gián muôn kiếp không thể thoát ra được.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài để giương cao ngọn cờ chánh kiến, minh định chánh tà.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ. Om mani padme hum.

 43. Mật Thuận Phong says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy đối với những tà kiến, tà tư duy của tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Con cầu nguyện cho Thầy Cô sức khỏe và sự trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

   

   

   

   

   

   

   

 44. Mật Thọ Phúc says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc xong bài này.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô được nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

 45. Mật Cao Thái says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ.

  Tất cả những chủ đề mà TT Thích Nhật Từ đem ra để thuyết giảng,nếu người không hiểu về Phật Pháp thì sẽ bị “dẫn dụ”, nhưng với những người đã có chánh kiến về Phật Pháp thì sẽ dễ dàng nhận thấy rằng những chủ đề đó đều được nói ra từ quan điểm cá nhân TT Thích Nhật Từ. Quan điểm cá nhân đem ra thuyết giảng không những không thuyết phục người nghe mà lại còn thể hiện sự mâu thuẫn. Thật đáng thương cho ông Thích Nhật Từ giống như kẻ đang lạc trong mê cung với mớ quan điểm cá nhân của mình để rồi rối chí quá thôi thì đi đại một đường. Lâu nay ông im hơi lặng tiếng nghĩ kế sách đối phó với Mật Gia Song Nguyễn nhưng rút cuộc lại “gậy ông đập lưng ông”.

  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh mà tác pháp chiếu quang, giương cao ngọn cờ chánh kiến.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

   

 46. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài: “ ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỬ  ( Bài 4 )”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã luôn vì vận mạng tâm linh của chúng sanh mà giương cao ngọn cờ đả tà xây chánh với phương châm: “ Chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm/ Đâm mấy tà sư bút chẳng tòa.”

  Suốt từ năm 2013 đến năm 2017 Thầy đã viết 3 bài đối luận và gửi tới email của  TS Thích Nhật Từ ( TS TNT ), tuy nhiên ông ta vẫn im hơi lặng tiếng. Giờ đây thì con đã hiểu được rằng vì sao ông ta chỉ có thể là  “con hến lặng câm” để rồi tự mình thầm nuôi một nỗi “ thâm thù tư oán”. Và cũng có lẽ vì vậy mà tâm tục sinh của TS TNT trĩu nặng nỗi đắng lòng khiến cho ông ta luôn tận dụng cơ hội, tranh thủ thời cơ, quàng xiên ba vớ nhằm nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.

  Vị Thầy, Đạo sư Viện trưởng Thinley Nguyên Thành là người nghiên cứu và thực hành Kim cang thừa đã một lần nữa phải lên tiếng vì sự hồ đồ, vọng ngữ của TS TNT giúp cho chúng con và chúng sanh hữu tình có thể phân biệt được chánh tà tựa như nhìn thấy hai mặt trắng đen một cách rõ ràng.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 47. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán bài tác pháp chiếu quang của Thầy cho tiến sĩ Thích Nhật Từ qua bài đối luận số 4 này. Phải nói rằng con rất ‘khâm phục” khả năng “làm hến” của thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ suốt bao năm nay, từ ngày Thầy viết bài đối luận đầu tiên vào năm 2013 cho đến nay đã là năm 2019. Thế nhưng tiến sĩ Thích Nhật Từ chỉ đóng kịch câm với Thầy, với Mật gia Song Nguyễn bởi sợ mất mặt khi mình mang danh thượng tọa, tiến sĩ. Còn khi giảng trước đạo chúng của ông ta thì bản tính tiểu nhân bộc lộ, ra sức “chém thớt” để thỏa mối thâm thù dồn nén bao lâu mà không dám ra mặt.

  Trong video “Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” của Thích Nhật Từ, từ bối cảnh, nhân vật, hình ảnh cho đến nội dung, tất cả đều không có tính chất Phật pháp, trừ cái áo vàng với cái đầu trọc cùng cái danh thượng tọa tiến sĩ của ông Thích Nhật Từ. Về nội dung ông ta đặt tựa “Vấn đáp” vấn đề thần chú trong đạo Phật, nhưng toàn bộ như Thầy đã phân tích, rõ ràng là một video tám với đủ sắc thái hỷ nộ ái ố phàm tình cốt làm sao “dìm hàng” thần chú, “dìm hàng” Mật tông, bất kể vu vạ rằng thần chú được vay mượn từ Bà la môn giáo, không từ thủ đoạn vu khống đức Phật đả phá thần chú, bình phẩm đức Phật dở chỗ này, bịa đặt thêm mắm muối chỗ kia. Sau đức Phật, đức Đạt lai lạt ma 14 cũng bị ông ta lôi vào với những điều gán ghép không chứng không cứ. Những vấn đề nhạy cảm về chính trị ông Thích Nhật Từ cũng nhiều chuyện luận bàn. Chưa bàn đến việc phạm vào quy củ mà đức Phật khuyến cáo người tu, e rằng cái miệng hại cái thân, ông ta sẽ sớm có ngày bị cơ quan chức năng sờ gáy vì đụng chạm đến vấn đề chính sách đối ngoại của Nhà nước!

  Nhờ bài đối luận này của Thầy với ông Thích Nhật Từ nói riêng và các bài đối luận trước đây, chúng con và chúng sanh thấy được sự nguy hại của các bài giảng của Thích Nhật Từ. Đó không chỉ là các video “tám”, chém gió mang tâm sân tục sinh gieo nhân luân hồi mà còn là sự bịa đặt, vu khống, dìm hàng không từ thủ đoạn của kẻ tiểu nhân, gieo rắc mầm mống độc hại “phỉ báng chánh pháp”, “phê bình giáo pháp” cho người nghe. Con cầu nguyện cho những bài tác pháp chiếu quang này sẽ là liều thuốc “y phương minh” giúp chúng sanh quay về quỹ đạo chánh pháp. Có lẽ ông Thích Nhật Từ sẽ khó thoát kiếp làm hến, nhưng con cũng cầu nguyện cho ông ấy sẽ sớm sửa đổi tật cuồng ngôn loạn ngữ mất kiểm soát để còn kịp quay đầu là bờ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 48. Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân đã đọc bài viết này của Thầy rồi ạ.

  con hoan hỷ tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho TT Thích Nhật Từ, qua đó giúp cho chúng con và những bạn đọc hữu duyên có thể phân biệt được đúng chánh-tà.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sinh.

  Cầu nguyện chúng sinh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.

  OM MANI PADME HUM

 49. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho tiến sĩ Thích Nhật Từ qua bài 4 trong loạt bài “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, viện trưởng viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga thanh trí: Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ”.

  Con cảm thấy tội nghiệp cho ông tiến sĩ này vì ông ấy không những không trân trọng “người bạn” đã “chê đúng”, không tận dụng cơ hội từ năm 2013 đến nay để cảnh tỉnh bản thân qua các bài đối luận trước của vị Thầy, mà còn tiếp tục “đăng đàn” tự ý lập ngôn, gieo rắc tà kiến.

  Trong bài viết, vị Thầy đã phân tích, luận giảng cùng những luận chứng, luận cứ Phật đà vạch ra những lỗi sai trầm trọng của ông tiến sĩ “giấy”: nói sai về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, công kích gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa, phỉ báng chánh pháp. Con cảm tạ vị Thầy đã từ bi vì lợi lạc chúng sanh, nhằm giúp chúng sanh hữu tình lìa mê về giác mà giương cao ngọn cờ chánh kiến.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe, sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Thuận Tâm says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài tác pháp chiếu quang của Thầy đối với thượng tọa Thích Nhật Từ đã không biết tàm quý còn giảng luận sai về thần chú trong đạo Phật. Mọi giáo phái đều có sự khác nhau về chú, thiên có thiên chú, tiên có tiên chú, quỷ có quỷ chú, Mật tông có Mật chú là thần chú. Thượng tọa Thích Nhật Từ đều giảng luận theo tâm ý mình nhưng không có trích dẫn một chút về những luận cứ, luận chứng nhà Phật, không có tứ y cứ, tứ pháp ấn, mà còn mang tâm sân hận bôi bát người khác kẻo gây nhân đọa địa ngục.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 51. Mật Nguyệt Hà says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài của Thầy. Thầy đã từ bi chỉ ra lỗi sai của thượng toạ Thích Nhật Từ với mong muốn giúp ông hiểu được cái vấn đề chính mà ông mắc phải. khái niệm về chánh niệm và chánh định  sai mà ông vẫn có thể giảng về phật ba hoa nói về chính trị.Ông không hiểu về thần chú Thầy cũng đã từ bi chỉ ra cuốn sách mà ông Thích Nhật Từ nên đọc và suy ngẫm lại bản thân tránh tạo nghiệp sau này

  Con cảm ơn Thầy đã giảng dạy cho chúng con hiểu đúng về thần chú mà không nghe theo những lời ba hoa xuyên tạc không đúng với lời dạy của đức Phật như ông Thích Nhật Từ đã nói

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh

  Con cầu cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 52. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh , trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến tiến sĩ Thích Nhật Từ.  Với những luận cứ, luận chứng mà vị Thầy đã trích dẫn từ kinh điển cho thấy tiến sĩ Thích Nhật Từ do sân và thù hận vị Thầy các huynh đệ Mật Gia đã tác pháp chiếu quang dành cho tiến sĩ, cho nên tiến sĩ Thích Nhật Từ  nói sai về thần chú  và chỉ trích các tông môn khác cho nhiều người hiểu sai về thần chú, và sự vi diệu của thần chú

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.

  Cầu nguyện nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.  Om Ah Hum

 53. Kính bạch Thầy

  Con xin tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những tư duy lệch chuẩn của thượng tọa  Thích Nhật Từ về thần chú  cũng như xét các tông môn cho rằng Thầy tu đạo phật vay mượn thần chú của ngoại đạo là một sự phỉ báng giáo pháp  gây ra sự hiểu nhầm công năng của thần chú. Ông ta là người con Phật nhưng giảng pháp không dựa vào tứ diệu đế ,tứ y cứ mà giảng theo tâm ý mình gieo rắc tà kiến làm hại huệ mạng tâm linh của chúng sanh.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trang thái giác ngộ

  Om mani padme hum

 54. Phan Thị Trúc Linh says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết này ạ. Con cầu nguyện cho sức khỏe Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mami padme hum.

 55. Mật Thanh Tâm says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ, chỉ ra những luận điểm sai lệch,cuồng ngôn loạn ngữ về thần chú và tác dụng của thần chú .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài đối luận số 4 của vị Thầy dành cho TT Thích Nhật Từ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, sự từ bi và Bồ Đề Tâm của vị Thầy, khi Thầy tác pháp chiếu quang cho TT Thích Nhật Từ không chỉ giúp ông ấy nhận ra sai lầm mà còn giúp cho chúng sanh hiểu đúng về Phật pháp. Nhưng từ năm 2013 đến nay ông Thích Nhật Từ vẫn không có chút chuyển biến tâm nào, mà giờ còn giảng bài về thần chú khi chưa hiểu rõ thần chú, những quan kiến sai lầm, lệch quỹ đạo chánh pháp, tự tìn vào tâm ý mình rồi cuồng ngôn của ông Thích Nhật Từ đã được vị Thầy chỉ rõ trong bài viết. Con cầu nguyện cho ông Thích Nhật Từ đọc bài viết của vị Thầy mà kịp thời chuyển biến để không gây thêm nhân xấu mà phải nhận lãnh càng nhiều hậu quả do luật Nhật Quả không sai chạy với bất kì ai như vị Thầy đã cảnh tỉnh.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum

 57. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết” Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học & ứng dụng Yoga Thanh trí:ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ THÍCH NHẬT TỪ (Bài 4)” rồi ạ.

  Con xin tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quan đối với thượng tọa Thích Nhật Từ, bằng những luận chứng, luận cứ nhà phật vị Thầy đưa ra giúp  cho chúng con và bạn đọc thấy được sự cuồn ngôn loạn ngữ, tự  ý lập ngôn nói sai sự thật về thần,  phỉ báng giáo pháp, “chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 58. Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy !

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và bồ đề tâm của vị Thầy trong việc giương cao ngọn cờ đã tà xây chánh, có bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua bài đối luận này chúng con cũng như chúng sanh nhận biết được bản chất của vấn đề, tránh nhầm lẫn giữa đồng và vàng qua hình tướng bên ngoài. Con thật ngao ngán cho một vị Thượng tọa học vị là tiến sĩ mà lại có những phát ngôn gây chấn động, mang tư thù cá nhân mà xuyên tạc đạo Phật cũng như tông phái khác. Con mong rằng những bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn sẽ giúp cho Ngài Thượng tọa này bớt tám chuyện lại, vì tám không đúng sẽ gây hậu quả như Đức Đạt lai lạt ma 14 đã khẳng định” Kẻ nào nói sai về Mật tông thì sẽ không còn thân mạng để tiếp tục”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum.

 59. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai lệch, tự ý lập ngôn của tiến sĩ Thích Nhật Từ khi nói về thần chú. Bằng những luận chứng, luận cứ đầy đủ vị Thầy đã chỉ ra sự sai lệch, sự tà kiến và sự tự ý lập ngôn của Thích Nhật Từ.  Bài nói của tiến sĩ Thích Nhật Từ  không có luận chứng, luận cứ rõ ràng , mà còn cố tình dìm hàng người khác, nhầm lẫn giữa khái niệm chánh niệm và chánh định nhưng tự ý lập ngôn “chém gió” rất siêu. Thậm chí, tiến sĩ Thích Nhật Từ còn dài tay sang vấn đề chính trị, đổ lỗi chính trị cho giáo pháp Phật đà; nhằm đề cao đạo Phật nguyên chất do mình sáng chế và dìm hàng tông phái khác.

  Mật gia Song Nguyễn luôn đả tà xây chánh, vị Thầy với những bài viết, bài giảng với sự luận giải đầy đủ, sâu sắc, các phương pháp thực hành hiệu quả, và lợi ích của Thần chú trong kim cang thừa là không thể nghĩ bàn.

  Con cảm tạ ơn vị Thầy vì bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 60. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con Mật Khánh Văn đã đọc bài viết này rồi ạ. Con hoan hỷ với thiện hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đối với Thượng Tọa Thích Nhật Từ! Bài viết đã chỉ ra được những sai lầm trầm trọng, lỗ hổng kiến thức về Phật pháp  và sự xuyên tạc, thù địch nhắm vào Mật Tông.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chung sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ!

  Om Mani Padme Hum!

 61. Mật Khả Tuệ says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy đến thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Vị Thầy và Mật gia Song Nguyễn đã nhiều lần tác pháp chiếu quang đến TT Thích Nhật Từ, thay vì hoan hỷ đón nhận, quán xét lỗi lầm trở thành người tối thượng thứ hai thì lần này vì ôm hận mà ông ấy tiếp tục đăng tải trên youtube clip nói về việc trì tụng thần chú. Nội dung trong clip từ đầu đến cuối đều do Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn, hoàn toàn không đưa ra dẫn chứng nào từ kinh sách, chỉ trích, dìm hàng tông phái khác, phỉ báng Phật pháp, gieo rắc tà kiến đến chúng sanh chỉ vì sai sử của bản ngã.

  Cầu nguyện ông ấy nhận ra lỗi lầm, kịp thời quán xét bản thân để trở thành người tối thượng thứ hai.

  Con cầu nguyện sức khỏe Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tĩnh thức ở trạng thái giác ngộ.

  Om mani padme hum!

 62. Mật Tịnh Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ, bằng những luận chứng, luận cứ mà vị Thầy đã trích dẩn cho thấy thượng toạ Thích Nhật Từ quá cuồng ngôn, vọng ngữ.Bản thân không am tường, hiểu rộng về Mật Tông mà lên giọng phỉ báng, hạ thấp đạo Phật khi ông cho rằng đạo Phật đã vay mượn thần chú của đạo Bà La Môn để làm phương tiện dẫn dụ đồ chúng, thật đáng hổ thẹn cho người được xem là có chức sắc trong giáo hội PGVN, mang trong mình trọng trách là sứ giả Như Lai mà hành xử kém hơn ngoại đạo, tri kiến lệch lạc, gieo rắc tà kiến cho biết bao chúng sanh, gieo nhân vào ba đường ác, thì không gọi ông là”Quỷ tỳ kheo” chứ còn biết gọi là gì đây.

  Cầu nguyện cho tháng ngày làm”hến” của ông sớm được thức tỉnh để đủ duyên lành mà nghe được lời vàng của những vị Thầy chân chính, dùng tâm pháp sinh để đánh thức ông, kẻo ông sẽ bị rơi vào tam đồ ác quái, mong ông hoan hỷ chứ đừng dùng tâm tục sinh của ông mà tiếp tục ghiêm gút, không dám phản hồi cứ mãi làm con rùa rút cổ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã vì chúng sanh mà luận giải, giúp chúng sanh hữu tình sớm lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 63. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: Đạo sư Thinley – Nguyên Thành: Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh trí: Đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ ( bài 4). Con hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy đã giương cao ngọn cờ chánh kiến, đả phá tà kiến, nhằm giúp cho chúng con, chúng sanh minh định chánh tà, chân ngụy. Con cũng đã nghe qua video vấn đáp của vị tiến sĩ này, con cũng lấy làm lạ với bối cảnh của buổi vấn đáp, với sự sơ sài, thiếu nghiêm túc, gồm một hỏi một trả lời, thể hiện sự lập trình sơ sài.  Tuy nhiên điều đáng nói hơn ở đây là sự vấn đáp với những lời lẽ ngông cuồng, đầy ngã mạn của vị T. tọa này khi phỉ báng Đức Phật, bằng việc phủ nhận công năng vi diệu của Thần chú và cho rằng đó là phương tiện để “dẫn dụ” chúng sanh tới chùa. Con thiết nghĩ trong vai trò là sứ giả của Như Lai, với rất nhiều chức sắc, giáo phẩm, lẽ ra ông ta sẽ rất uyên thâm về giáo điển Phật đà, tinh chuyên về giáo pháp, để giúp chúng sanh tiếp cận với chánh kiến Phật đà đúng theo quỹ đạo chánh pháp. Đằng này ông ta hết”cổ súy” mê tín dị đoan bằng việc cầu siêu, cầu an và lấy đó làm phương tiện “dẫn dụ” trong video Vấn đáp: Cầu an, cầu siêu có phải là tục mê tín không? Thích Nhật Từ. https://www.youtube.com/watch?v=MJrlaHR-hbw&t=1s.

  Thì nay vì sự tư thù cá nhân khi nhận sự “tác pháp chiếu quang” từ vị Đạo sư Thanh trí, ông ta càng không từ thủ đoạn, cuồng ngôn loạn ngữ, bất chấp câu trước đá câu sau của mình, khi cho rằng Thần chú cũng chỉ là phương tiện ” dẫn dụ” chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho T.t TNT sớm nhận ra sự lầm lẫn của mình để có được sự chánh niệm theo đúng khái niệm của Phật môn, mà nhận ra ai là “Thầy” mình và ai là “kẻ thù” của mình.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thày Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn, luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

   

   

   

   

 64. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Qua những phân tích của Thầy con hiểu ra rằng, TT TNT không đơn giản chỉ là thể hiện kiến thức nông cạn về thần chú mà giảng sai làm cho người nghe hiểu lệch lạc về ý nghĩa, công năng của thần chú. Hóa ra, đằng sau đó rõ ràng là một sự dàn dựng để dìm hàng, công kích pháp môn Mật thừa khi trong lòng luôn mang mối “thâm thù” bởi ông ấy đã từng thúc thủ trước những những luận kiến sắc xảo của học giả, hành giả, đạo sư Kim cang thừa.

  TT TNT đang tự hạ độc thân tâm khi không chuyển hóa được tâm mình, mà để cho lòng sân hận đối với người chỉ ra lỗi sai của mình tăng trưởng rồi cuồng ngôn, loạn ngữ gây nghiệp quả nghiêm trọng. Cầu cho thượng tọa Thích Nhật Từ sớm tỉnh thức quay về nơi chánh pháp

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh thức tỉnh trong trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum.

 65. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đềtâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho những luận điểm sai trầm trọng về thần chú của tiến sĩ Thích Nhật Từ nhằm giúp cúng sanh lìa mê về giác.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum

 66. Kính bạch Thầy,

  Con đã nghe bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ trong chương trình “Vấn đáp: Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào?” và đọc bài đối luận của vị Thầy rồi ạ.

  Con xin được hoan hỷ tán thán công hạnh, bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho Thượng tọa Thích Nhật Từ, đem lại lợi lạc cho vị Thượng tọa này và biết bao chúng sanh!

  Khi nghe bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ, con cảm thấy thật ngán ngẩm thay. Người hỏi chẳng đúng pháp mà vị thầy thì giảng thuyết lệch quỹ đạo chánh pháp. Con nhớ đến trong “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”, Thánh giả Mã Minh có dạy rằng: “Khi trò thỉnh nguyện Thầy thuyết giảng/Ba lần trình bạch chớ nên quên/Hai tay chắp lại quỳ đầu gối/Xin Thầy thương xót ban pháp nhũ/Đạo sư đang giảng, đệ tử ngồi  nghiêm/Thái độ tôn quý lẫn cung khiêm/Y phục đường hoàng không đeo trang sức/Như vậy gọi là Thầy trò nói nghe đúng pháp”.

  Về nội dung bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ đã phơi bày sự thiếu hiểu biết, tự ý lập ngôn, loạn ngôn, gây ra sự hiểu sai lệch cho biết bao đồ chúng, ảnh hướng đến con đường giải thoát của chúng sanh. Trong bài giảng của mình, Thượng tọa có nhắc đến “chân lý về nhân quả”. Con tự hỏi vị Thượng tọa này đang ra rả thuyết giảng cho đạo chúng nhưng có tự ngẫm đến nhân quả của chính bản thân mình? Ông ta cuồng  ngôn loạn ngữ, bịa đặt về Đức Phật, tự suy diễn theo ý mình về Đức Đạt Lai Lạt Ma, phê bình/phỉ báng giáo pháp, thuyết giảng không theo quỹ đạo chánh pháp, truyền bá những tư duy sai lệch cho chúng sanh. Nhân gieo thế này thì quả chắc chắn là đọa địa ngục!

  Con tin rằng bất cứ người tu chân chánh nào khi nghe bài giảng của Thượng tọa Thích Nhật Từ và đọc bài viết đối luận của vị Thầy đều khởi tâm sân pháp sinh. Bản thân con cảm thấy thêm trân quý duyên lành ngàn năm hy hữu khi được theo học vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí. Thầy dạy chúng con đúng chánh pháp để đạt giải thoát chứ không như vị Thượng tọa kia trong bài giảng của mình luôn nhắc tới “đạt được phước quả”.

  Hàng ngày chúng con được đọc bài viết, nghe bài giảng và comment trên trang mạng chanhtuduy.com nhưng bên cạnh đó còn có biết bao chúng sanh đáng thương ngoài kia họ phải nghe những lời thuyết giảng sai lệch của những tà sư, dẫn tới những hành vi tà kiến. Con cầu nguyện họ có được duyên lành tiếp cận với nguồn sáng chánh kiến để không bị trôi lăn đọa lạc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm lao động giải thoát, giáo hóa chúng sanh, đả tà xây chánh.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện Thượng tọa Thích Nhật Từ sớm hồi quang phản tỉnh.

  Cầu nguyện ánh sáng chánh kiến chiếu rọi khắp muôn nơi.

  Om mani padme hum.

 67. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 68. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc bài viết của Thầy !

  Kính Bạch Thầy !

  Sự thực là Thượng tọa Thích Nhật Từ không thể đưa ra bất cứ dẫn chứng nào trong kinh điển để có thể minh chứng cho những phát ngôn của mình – bởi những phát ngôn hay lập luận chủ quan đó không thể tìm thấy trong bất cứ bộ kinh nào của Đức Phật – kể cả trong trường phái “Phật giáo Nguyên chất” vốn mới được ông ý đặt tên.

  Đáng lý, là một tỳ kheo đồng thời là sứ giả truyền bá giáo lý nhà Phật – Thượng tọa Thích Nhật Từ phải là một tấm gương sáng đối với Phật tử trong việc chế ngự những vọng tưởng-vọng niệm, khởi động Bồ đề tâm theo quỹ đạo chánh pháp và tuân thủ theo “thánh giáo lượng” trong những bài giảng lẫn phát ngôn của mình – thì ngược lại, tại clip vấn đáp: “Trì tụng thần chú có tác dụng như thế nào” – đã lộ ra những sai lệch nghiêm trọng trong, những điểm mà vị Thầy – Qua lăng kính Phật pháp đã làm rõ bằng bài đối luận: “Đạo sư Thinley- Nguyên Thành, Viện trưởng Viện Nghiên cứu tâm lý
  học & Ứng dụng Yoga Thanh Trí: ĐỐI LUẬN VỚI TIẾN SĨ
  THÍCH NHẬT TỪ ”

  Bản thân con cũng không ngạc nhiên khi đây không phải là lần đầu – Xuyên suốt trong các bài giảng, vấn đáp, bài viết trên các trang thông tin điện tử (Youtube, Facebook, Website…) từ trước tới nay Thượng tọa Thích Nhật Từ vẫn chất chứa trong mình tư tưởng cá nhân cộng với chủ nghĩa bộ phái và tư duy lệch lạc để rồi khi có cơ hội lại phóng tác ra những điều sai sự thật, sai với giáo lý đồng thời ngang nhiên phủ nhận những điều trọng yếu trong kinh Phật, công kích và chia rẽ các tông môn trong đạo Phật cũng như các tôn giáo ngoài đạo Phật.

  Trước kia, Thượng tọa Thích Nhật Từ không những đã lộng ngôn phủ nhận hoàn toàn pháp môn Thiền Tông của đức Phật Thích Ca mà còn phủ nhận luôn cả Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử do vua Trần Nhân Tông sáng lập. Tiếp đến, Thượng tọa phế tiếp pháp môn Tịnh Độ, phủ nhận cõi ngạ quỷ, địa ngục và cho là các Tổ đưa vào chỉ nhằm để giáo dục chúng sanh, tiện đà Thượng tọa cũng phế bỏ nốt trạng thái thân trung ấm, phủ nhận tam giới (cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới) cũng cho đó là do các Tổ vay mượn giáo lý Bà la môn giống như vu cho các Tổ lấy thần chú từ Bà la môn giáo vậy.

  Kính Bạch Thầy !

  Với vô số những phát ngôn vô căn cứ và tùy tiện như vậy, trong vai trò của một Thượng tọa và là một giảng sư – với trách nhiệm trước cộng đồng Phật tử, đáng lẽ bản thân Thượng tọa Thích Nhật Từ phải có sự giải trình trước công luận hoặc cải chính trên các trang thông tin điện tử khi nhận được những phản hồi tích cực từ công chúng. Nhưng thật thất vọng khi trong suốt quãng thời gian đó, đáp lại chỉ là sự im lặng và phớt lờ. Phải chăng Thượng tọa đã ý thức được những điểm yếu chết người của mình nên đã lựa chọn phương pháp tối ưu là sự im lặng ?

  Cuối cùng, con xin được chia sẻ một clip thuyết giảng của chính Thượng tọa Thích Nhật Từ – rất đáng để Thượng tọa suy nghẫm:

  “Cách ứng xử với thông tin xấu và sai lệch | Thích Nhật Từ”-  kênh “Vấn đáp Phật pháp” –  https://www.youtube.com/watch?v=fXH_NCNGF1o

  Tại phút thứ 5:22 Thượng tọa nói: “những người tu học Phật thì học điều đạo đức thứ tư là nói những lời có sự thật, nói những lời mang lại hòa hợp đoàn kết, nói những lời có văn hóa và lịch sự, nói những lời có ích và giá trị. Những gì khác với 4 phạm trù vừa nêu thì người tu học Phật không phát ngôn “

  Tại phút thứ 7:31: “Do đó những người tu học Phật cố gắng không lợi dụng vào cái quyền tự do ngôn luận của bản thân được luật pháp bảo hộ để thương tổn người khác bằng những điều không có sự thật, bằng những nội dung không có thiện chí. Chúng ta chỉ có góp ý chứ không chỉ trích. Còn những kẻ cùi không sợ lở, điếc không sợ súng, thấy quan tài không đổ lệ và lợi dụng: cây muốn lặng mà gió chẳng muốn dừng để tiếp tục làm phiền cho người khác”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài !

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum !

 69. Vanchi says:

  Kính Bạch Thầy!!!

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ!

  Cầu mong Thầy , Cô trụ thế lâu dài để mang lại lợi cho chúng sanh

  Om Mani Padme Hum

  Mật Vân Chi

 70. Mật Như Ý says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài đối luận của Thầy với tiến sĩ Thích Nhật Từ
  Con tán thán công hạnh của vị Thầy đã viết bài để tác pháp chiếu quang đối với tiến sĩ TNT.Bằng những luận chứng cụ thể qua lời dạy của đức Phật,Bồ đề tâm,những kinh điển đã dạy Thầy chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của TT Thích Nhật Từ,nhằm cảnh tỉnh vị này nên cẩn ngôn, thành ý,đừng vì những sai sử của bản ngã mà cuồng ngôn loạn ngữ,đừng làm những điều đức Phật cấm như bàn luận về thế sự chính trị,chỉ chích nhằm cho đạo chúng hiểu sai về sự vi diệu của thần chú,tính ưu việt của Mật thừa.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô được trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh
  Om Mani Padme Hum

 71. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán tán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang với những luận điểm xuyên tạc, tà kiến của TS Thích Nhật Từ qua bài viết: “Đạo sư Thinley – Nguyên Thành, Viện trưởng Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng Yoga Thanh Trí đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ (bài 4)”
  Bằng những lập luận sắc bén cùng những luận chứng, luận cứ chặt chẽ, vững chắc, Thầy đã vạch trần màn kịch “Vấn – Đáp” mà TS Thích Nhật Từ “lập trình” nên để được nói cho thỏa mãn mối “thâm thù” với các pháp môn Mật thừa, với Mật Gia Song Nguyễn.
  Vì đuối lý không thể phản luận lại rất nhiều bài tác pháp chiếu quang sắc xảo của Thầy và các huynh đệ Kim Cang Mật Gia Song Nguyễn, tiến sỹ Thích Nhật Từ đành phải làm “hến”, hậm hực kìm nén cơn giận tục sinh rồi chờ thời “đánh lén” bằng những màn Vấn – Đáp chụp giựt, được dàn dựng một cách vụng về trên mạng xã hội:
  Về hình thức: So với hình ảnh “tiền hô hậu ủng” khi tiến sĩ Thích Nhật Từ thuyết giảng trước đây thì video lần này quả là hết sức sơ sài, “thiếu trước hụt sau”: Gọi là vấn đáp nhưng lại chỉ vỏn vẹn có một câu hỏi và một câu trả lời cụt ngủn, không mở đầu, không kết luận, chẳng thể hiện rõ đây là pháp hội, pháp sự nào? Nói về chủ đề gì? Trò hỏi không ra hỏi (trang phục không phù hợp, thái độ không phù hợp), thầy giải đáp chẳng ra thầy (phông nền nhếch nhác, không có linh ảnh, đạo kỳ, tượng phật).
  Về nội dung thì chẳng khác nào một “nồi lẩu thập cẩm” kết hợp bởi các nguyên liệu: Tự ý lập ngôn, cuồng ngôn, loạn ngữ, xuyên tạc, bịa đặt, vu khống, đâm thọc, nói lời lưỡng thiệt…
  Vào phút thứ 8:47 trong video của mình, tiến sĩ Thích Nhật Từ thừa nhận rằng “…chúng ta là những người không chuyên về Mật Tông…”. Nếu đã “không chuyên” về Mật pháp thì những gì tiến sỹ ấy nhận định về thần chú liệu có chính xác không? Cũng như nếu không phải chuyên gia giám định kim cương thì có đo lường được chính xác giá trị của kim cương không? Câu trả lời chắc chắn là: Không.
  Vậy mà tiến sỹ Thích Nhật Từ vẫn ngoan cố bảo vệ luận điểm sai trái của mình bằng cách vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ mà không trích dẫn được trang, dòng, phẩm cụ thể, vu vạ các bậc cao tăng thạc đức sau này mượn thần chú từ Bà La Môn giáo, bịa đặt rằng Đức Đạt Lai Lạt Ma 14 từ bỏ Mật Tông, từ bỏ thần chú để “quay về với Đức Phật gốc” (giống như tiến sỹ ấy)…
  Tiến sỹ Thích Nhật Từ còn tự đưa mình vào thế “há miệng mắc quai” khi một mặt “lợi dụng” thần chú làm “phương tiện dẫn dụ” đạo chúng mua và hành trì theo “Nghi thức trì chú Đại Bi, chú Dược Sư và niệm Phật A Di Đà” do mình biên soạn. Mặt khác lại bài bác thần chú với bằng từ ngữ mang đậm chất mê tín dị đoan như: thần thông, huyền bí, dễ thành tựu… gây hiểu lầm cho đồ chúng, chĩa mũi nhọn về Mật Gia Song Nguyễn cho thỏa nỗi “căm hờn” tích tụ lâu nay.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang giúp học trò, đệ tử chúng con và những chúng sanh hữu tình phân biệt được chánh – tà, trắng – đen để không bị “sụp hố” tà sư mà bỏ qua sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 72. Mật Nguyên Tánh says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi ích và hạnh phúc cho chúng sanh mà có bài tác pháp chiếu quang đối với Thượng tọa Thích Nhật Từ về những quan kiến xấu ác của ông ta với Đức Phật và giáo pháp.

  Con “té ghế” với gia tài tàm quý cạn kiệt, với sân độc và mạn độc lẫy lừng của TT.TNT khi đã 5 lần 7 lượt nhận được lời lành từ bậc tuệ tri thức – Đạo sư Thanh Trí Thinley Nguyên Thành với đầy đủ luận chứng và luận cứ từ kinh điển cũng như giáo huấn của Đức Phật, Thánh chúng và các đạo sư, thành tựu giả…nhưng TT.TNT lại chẳng để ý, chắng hoan hỷ xem đó là một cợ hội đáng trân quý để quán xét và loại trừ lỗi lầm mà ngược lại vẫn tiếp tục trân tráo với nụ cười “thảo mai” giảng nói quàng xiên, chỉ trích chê bai hết tông này đến tông khác nhưng lại không có gì bảo chứng ngoài cái bản ngã căng phồng và sân độc ngút ngàn! đây là biểu trạng của hạng người thuộc nhóm tà, ác tri thức và Đức Phật đã dạy trong kinh Tăng nhất A Hàm

  Đệ tử nghĩ cũng lạ, từ thời Chánh pháp qua đến Tượng pháp và cho đến thời các Đạo sư, Thành tựu giả Mật thừa Tây Tạng, thời các vị tổ Thiền tông, Tịnh tông Trung Hoa… chưa thấy ai, vị nào chỉ trích phê bình giáo pháp cả! mà ngược lại các Ngài nổ lực xiển dương chánh pháp qua việc tinh tấn thực hành giáo pháp, nghiên tầm giáo điển, nâng cao đạo phong đạo hạnh… còn TT.TNT và một bộ phận tăng sĩ khác thời nay thì sao? công hạnh, trí tuệ cũng như đạo phong đạo hạnh ra sao mà cứ hôm nay nói xấu tông phái này, ngay mai thì chỉ trích tông phái khác trong khi bản thân mình thì ngay những phạm trù thuộc về lý thuyết mà còn nói sai nói nhầm nói đầu đuôi lộn ngược thì đủ biết thực lực, kinh nghiệm tâm linh ra sao rồi! thật xấu hổ và mỉa mai thay! chỉ tội nghiệp cho chúng sanh tâm trí mê mờ mãi bám chấp vào hình tướng và truyền thông nô lệ tâm linh ngàn năm qua nên cứ tưởng cặn là vàng!

  Cầu mong cho tất cả chúng có tàm quý.

  Cầu mong cho tất cả chúng sanh tìm được nơi nương tựa chân thật.

  Đệ tử hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy.

  Đệ tử cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì hạnh phúc cho chúng sanh.

  Kính Thầy,

  Om Mani Padme Hum

 73. Mật Huệ Minh says:

  Kính Bạch Thầy.

  Con đã đọc bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ (bài 4) của Thầy rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến ông TNT qua bài đối luận đầy sâu sắc và lợi lạc này ạ. Vị Thầy từ bi  đã lập luận chỉ ra những cái sai, những mâu thuẩn lỗ hổng trầm trọng về kiến thức Phật pháp đối với ông TNT khi ông ta có những lời cuồng ngôn loan ngữ đầy tà kiến đi ngược lại quỹ đạo chánh pháp. Con cảm tạ ơn từ bi vị Thầy đã cho con bài viết ý nghĩa này.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 74. Mat Hue Chi says:

  Kính Bạch Thầy ,

  Con đã đọc bài rồi ạ.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh vị Thầy khi Thầy tác pháp chiếu quang đối với thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu rõ về đoạn video của ông Thích Nhật Từ : tư duy lệch lạc , nói sai trầm trọng về thần chú để từ đó chúng con và bạn đọc hữu duyên “ sáng mắt “ ra và lìa mê về giác.

  Con cảm tạ Thầy vì tâm bồ đề đã viết bài pháp chỉ dạy chúng con.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 75. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc sông bài nầy rồi ah . Con rất hoan hỉ với công hạnh tác Pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng toạ thích Nhựt Từ , qua bài này  con cứ suy nghĩ mãi và con không dám tinh rằng thương tọa thích Nhựt  Từ lại dám sĩ bán Đức Phật đến thế trong khi Đức Phật ngày dại rằng thần chú là bản tâm của chư Phật còn thầy thích Nhựt Từ lại nói thần chú là dây muộn của ngoại đạo thật là vọng ngữ mà .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah hùm .

 76. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 77. Mật Thanh Trúc says:

  Kính bạch Thầy,

  Dạ con đã đọc bài này rồi ạ! Dà, qua bài giảng Thầy đã tác pháp chiếu quang đối với TT Thích Nhật Từ, đã giảng luận về giáo pháp Phật đà không theo kinh điển, không trích ra trang, dòng, phẩm một cách cụ thể, chi tiết, là nói theo sở thích của mình, tin theo vào tâm ý của mình, và nguy hại nhất là gieo rắc những lời vọng ngữ sai lệch, không đúng chánh pháp “quàng xiên ba vớ nhằm nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, đặc biệt là công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, cực đoan thái độ, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.”

  Qua đây, chúng con xin tán thán công hạnh của vị Thầy đã vì chúng sanh mà dạy bày rõ ràng, để hiểu đâu là một vị Thầy phải đầy đủ giới đức, từ bi, trí tuệ và dụng mạnh vì sự hiểu biết thấu đáo kinh thông giáo nghĩa tường tận theo chánh kiến Phật đà mới xứng đáng là “Sứ giả Như Lai,” hầu giúp chúng snah tu tập chánh pháp theo con đường đạo pháp của dức Thế tôn mà lìa mê về giác bằng sự học và hành trên chanhtuduy.com do vị Thầy phát kiến với tinh tuý mà Thầy thực chứng qua bao nhiêu năm tháng thực hành, để nay cho chúng học trò chúng con và các đệ tử MGSN và những ai hữu duyên với Phật pháp đều được ban pháp do vị Thầy giảng dạy theo lớp lang thứ tự trong các bài giảng của vị Thầy theo quỹ đạo Chánh pháp, và qua sự tu tập đó cho chúng con tích tập được cho mình, ngay trong cuộc sống hiện tại “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp,” không tách rời nhau, luôn ý niệm trong tĩnh thức để không gieo rắc niềm đau cho bất cứ ai, cho mình hay cho người và muôn loài, và học sự sâu sắc tường tận về mọi sự thật như nó đang là…

  Con xin tâm nguyện đến Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự an ạc của tất cả chúng sanh.

  Con xin tâm nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con xin tâm nguyện cho tất cả chúng sanh được sống trong tĩnh thức và luôn có đức tính khiêm tốn.

  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy

  Con rất hoan hỷ và tán thán bài luận giảng của vị Thầy đã cho tiến sĩ Thích Nhật Từ biết thế nào là câu thần chú ạ.đã là người tu hành và tiến sĩ rồi mà hòa thượng Thích Nhật Từ còn boa ngoa chuyện thời sự chính trị nữa,không biết ông ấy tu để làm gì,người như vậy sao cho là tiến sĩ chứ. Con mong sao tiến sĩ Thích Nhật Từ được giác ngộ Phật tánh

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om MaNi Padme Hum

 79. Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ

  Con tán thán công hạnh bồ đề tâm của vị Thầy đã tác Pháp chiếu quang và chỉ ra những sai lầm trầm trọng của Thượng tọa Thích Nhật Từ và cảnh tỉnh ông ta không nên phỉ bán chánh Pháp

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được nhiều điều trong bài tác Pháp chiếu quang này

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô trụ thế dài lâu vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí

  Cầu mong tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ

  Om Mani Padme Hum

 80. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy với bài tác pháp chiếu quang cho những lỗi sai lầm trầm trọng cuồng ngôn vọng ngữ của TT Thích Nhật Từ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 81. Mật Hải says:

   

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài đối luận, tác pháp chiếu quang của vị Thầy (bài 4) dành cho ông tiến sĩ Thích Nhật Từ. Con hoan hỷ tán thán trí huệ, công hạnh Bồ đề của vị Thầy đã viết nên luận này cùng nhiều những bài luận trước để minh định chánh – tà, giúp cho chúng sanh được thấu rõ bản chất chân thật của sự vật hiện tượng, thấy rõ được “tướng ác” (những luận điệu tà kiến, vọng ngữ, hồ đồ, chuyên đi chỉ trích chia rẻ các tông môn đạo Phật, phỉ báng Tịnh độ, Kim Cang thừa…) đang ẩn nấp bên trong cái “tướng thiện” của tăng tướng “dị hợm” Thích Nhật Từ.
  Thật đáng tiếc cho cơm của đàn nà tín thí đã nuôi béo cho cái thân căn của ông thầy chùa này. Thay vì khích lệ, khuyến phát chúng sanh khởi phát Bồ đề tâm, thêm tín tâm vào chư Phật, chư Bồ tát Thánh chúng, tăng trưởng niềm tin vào giáo lý Đại thừa thì ông ta lại phỉ báng, bôi nhọ, vu khống, đơm đặt đủ điều, cuồng ngôn loạn ngữ nói quàng nói xiêng để phá nát tất cả niềm tin của họ. Con tin rằng với nhân xấu ấy, không sớm thì muộn, kẻ gây nhân sẽ gặt lấy hậu quả thảm khốc. Còn nếu ông ta vì ngã mạn, tăng thượng mạn, mạn quá mạn.. mà có ý muốn tất cả Phật tử ở Việt Nam và trên toàn cầu này hướng về, đi theo cái gọi là “Phật giáo nguyên chất” do ông sáng chế, cải biên (trong khi trình độ ông ta thì i – tờ, lộn xộn, bất nhất..) thì ông thật sự giống với “con ếch ngồi ở đáy giếng”. Ếch ta càng cố hét to, phình bụng cho lớn để bằng với “con bò”, không sớm thì muộn, hậu quả tự mình làm nổ tung, tự giết chết mình là một ngày không xa với ếch!
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và một ý thức biết hổ thẹn.
  Cầu nguyện cho ánh sáng trí tuệ Phật đà từ vị Thầy, các bậc Tuệ tri thức được lan tỏa khắp muôn nơi.

  Con kính lễ Thầy!
  Om Mani Padme Hum.

   

 82. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã tác pháp chiếu quang đến thượng tọa Thích Nhật Từ. Qua luận giải của vị Thầy đã giúp chúng con và các bạn đọc thấy được những sai lầm trầm trọng của thượng tọa Thích Nhật Từ, thấy được sự cuồng ngôn loạn ngữ của ông ta, nói sai về thần chú, còn nói sang vấn đề chính trị vấn đề mà Đức Phật cấm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 83. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài đối luận rồi ạ Con hoan hỷ vị Thầy đã Bồ đề tâm từ bi tác pháp chiếu quang thượng tọa Thích Nhật Từ tự ý lập ngôn làm cho hiểu nhầm công năng vi diệu Thần chú ông Thích Nhật Từ luôn bàn chuyện chính trị thế gian mà  Đức Phật nghiêm cấm

  Câu nguyện cho sức khỏe Thầy Cô trường thọ vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh

  Om mani padme hum

   

 84. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc sông bài này rồi ah. Con rất hoan hỉ với công hạnh tác Pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa thích Nhựt Từ, tôi nông rằng ông sẽ hoan hỉ đón nhận và tỉnh thức để không deo nhân tà kiến cho chúng sanh khác .con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh om ah.

 85. Mật Nhã Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con vô cùng hoan hỷ với công hạnh của Vị Thầy đã tác pháp chiếu quang tới TT Thích Nhật Từ. Bằng lối lập luận sâu sắc và từng trích dẫn cụ thể, Vị Thầy đã cho chúng con thấy được những sai lầm nghiêm trọng của TT Thích Nhật Từ khi tự mình đưa ra những quan điểm phỉ báng Đạo Phật một cách cuồng ngôn loạn ngữ. Mong rằng TT Thích Nhật Từ sớm hồi quang phản tỉnh bởi luật nhân quả không chừa một ai.

  Con cầu nguyện sức khỏe của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 86. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, minh định chánh kiến để giúp chúng sanh hữu duyên không rơi vào tư duy sai lầm, sai lệch với quỹ đạo chánh pháp từ lời nói chủ quan, thiếu căn cứ của hòa thượng Thích Nhật Từ (TNT).
  Ngay từ chi tiết khi vị hòa thượng này vu vạ cho rằng những thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo, rồi vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ nhưng lại không trích ra trang, dòng, phẩm cụ thể, chi tiết đã thể hiện sự chủ quan trong lời nói. Con hiểu rằng thần chú là bản tâm của chư Phật, là mật ngữ của chư Phật, của chư đại Bồ tát, và là phương tiện giúp chúng sanh thoát khổ, vượt luận hồi sinh tử, chứ không phải vay mượn như lời bịa đặt của hòa thượng TNT. Thần chú quan trọng đến mức trong pháp hội Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy ngay cả các bậc đại Bồ Tát cũng cần trì chú.
  Bên cạnh đó, trong kinh Địa Tạng Bổn Nguyện, Phẩm thứ 12: “Đức Phật bảo Bồ Tát Quán Thế m: “Ông có đại nhân duyên với thế giới Ta Bà. Nếu hàng trời rồng, hoặc kẻ nam, người nữ, hoặc thần hoặc quỷ, cho đến các chúng sanh tội khổ trong Lục đạo nghe danh hiệu của ông, trì niệm thần chú của ông,thấy hình tượng của ông, mến tưởng đến ông, khen ngợi ông, thì những chúng sanh ấy đều ở nơi Đạo Vô Thượng quyết chẳng còn thối chuyển, thường được sanh vào cõi người, cõi trời, hưởng đủ sự vui vi diệu; khi nhân quả sắp thành thục liền được Phật thọ ký cho”. Như vậy, bằng cách niệm thần chú giúp cho chúng sanh tội khổ trong Lục đạo nghe danh hiệu của Quán Thế m, mang lại lợi lạc cho chúng sanh, tạo nhân lành sanh về tịnh độ. Từ đây phải đặt câu hỏi tại sao hòa thượng lại bảo Đức Phật là Ngài đả phá thần chú, dựa vào cơ sở cụ thể nào, trích từ trang, dòng kinh điển nào?!
  Từ lời nói vô căn cứ của hòa thượng Thích Nhật Từ đã thể hiện một tinh thần vô ơn đối với Đức Phật. Từ một người có biểu hiện vô ơn như vậy thì liệu có xứng đáng để người khác tôn trọng, lắng nghe hay không?!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giương cao ngọn cờ chánh kiến vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con thành tâm cầu nguyện cho vị Thầy mạnh khỏe và trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện nạn dịch Covid-19 nhanh chóng chấm dứt.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padame Hum.

 87. Mật Chân Tính( 13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ. Qua bài viết, con thấy Thượng tọa Thích Nhật Từ cuồng ngôn, vọng ngữ, phỉ báng chánh pháp ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiều trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh tỉnh thức ở trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum

 88. Mật Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài đối luận này.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi minh định Chánh -Tà dựa trên Thánh giáo lượng để chúng con hiểu được bản chất hiện tượng mà Ngài Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo “Những kẻ dối trá, đạo đức giả” nhưng đội lốt tu hành. Nhờ đó chúng con, chúng sanh hiểu được thế nào là “cặn”, thế nào là “vàng” từ những điều đơm đặt, vu khống, cuồng ngôn đến độ chư Phật và Thánh chúng ông ấy còn phỉ báng thì có thể thấy được sự vô ơn của ông ấy. Từ đó, cũng chẳng lạ khi ông ấy “thà câm như hến” chứ chẳng để cho Thầy được làm “thầy” vì bản ngã “rộng lớn” của ông ấy. Tuy nhiên, dù ông ấy có làm hến, có cố tình lờ đi thì luật nhân quả không bao giờ sai chạy nếu như ông ấy không kịp tỉnh thức để dừng các hành động bất thiện của bản thân. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 89. Mật Diệu Hương says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết Đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ (bài 4) rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và bồ đề tâm của Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang, để minh định chánh tà, chỉ ra những quan điểm, việc làm tà kiến của TS. Thích Nhật Từ cũng như cảnh tỉnh vị này tránh hậu quả về sau, cũng như giúp cho bạn đọc thấy được lỗi sai ở những điều vị này nói để tránh hiểu sai về đạo Phật và các môn phái của đạo Phật, tránh tin theo tà kiến mà vị này gieo rắc!

  Qua bài viết của vị Thầy, bản thân con rút ra một số vấn đề ở TS. Thích Nhật Từ, người được goi là một vị Thượng tọa nhưng lại có những hành vi, phát ngôn trái với quỹ đạo Chánh pháp như sau:
  1) Khi nhận được góp ý, chê đúng của người khác vị này không hề có lời hồi đáp.
  2) Video trả lời vấn đáp về Phật học mà người hỏi thì ăn mặc và cách hỏi đều không thể hiện sự tôn trọng với bậc thượng tọa, còn người trả lời với vai trò thượng tọa lại không thể hiện được sự nghiêm túc và trang trọng của môi trường linh thánh.
  3) TS. Thích Nhật Từ đưa ra thông tin nhưng không hề đề cập đến thông tin đó được trích dẫn từ quyển kinh, cuốn sách nào, có thể coi là phỉ báng Đức Phật, phỉ báng Chánh pháp; lại còn chỉ trích, bài bác các tông môn, trường phái khác.
  4) Trước sau bất nhất khi mà trước đây viết hướng dẫn hành trì thần chú Chú Đại Bi, Chú Dược Sư nhưng giờ lại bài bác cho rằng thần chú là của Bà la môn giáo.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sanh!

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm bị tiêu trừ!

  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài Đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ (Bài 4): Thần chú là sự vay mượn của Bà la môn hay là sự “vay mượn” của Thích Nhật Từ hòng “đục nước béo cò”?.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã tác phẩm chiếu quang đối với ông Thích Nhật Từ chỉ ra lỗi sai trầm trọng cuồng ngôn loạn ngữ của vị Tiến sĩ này vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ
  Om Mani Padme Hum

 91. Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, Bồ đề tâm của Thầy đã viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang chỉ ra lỗi phạm vọng ngữ, phỉ báng giáo pháp, phỉ báng Đức Phật cho thượng tọa Thích Nhật Từ.
  Vì do sân hận, thâm thù Mật gia song Nguyễn nên thượng tọa Thích Nhật Từ đã cuồng ngôn bịa đặt để bài bát thần chú. Nhưng lời nói báng đứng hành vi, ông ấy tự tác vào mặt mình vì chính ông ta đã từng soạn sách về thần chú để cho Phật tử hành trì, mà giờ đây ông ta lại bài bát về thần chú phỉ báng tông môn khác.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thức tĩnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 92. Mật Ngữ says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con tán thán công hạnh vị Thầy tác pháp chiếu quang với những luận chứng, luận cứ chỉ ra những luận điểm sai phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Phật của thượng tọa Thích Nhật Từ, bịa đặt vọng ngữ nói sai về thần chú, vụ vạ cho những thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo, vu khống Đức Phật đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ nhưng không trích ra trang, dòng, phẩm cụ thể,chi tiết bởi tâm sân hận thế tục thượng tọa Thích Nhật Từ đã nói theo tâm ý mình gây ra sự hiểu sai về kim cang thừa.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh có đức khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Cầu nguyện dịch Covid-19 được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 93. Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa Thích Nhật Từ rồi ạ. Cả bài nói chuyện của thầy TNT cho thấy thầy ấy đang muốn đả phá thần chú, nhưng để bảo vệ quan điểm của mình, thầy TNT sẵn sàng xuyên tạc lời Phật dạy, xuyên tạc về Đức Đạt Lai Lạt Ma, xuyên tạc kinh Phật, biến không thành có. Với nhân ác phỉ báng đức Phật, phỉ báng Pháp, lẽ nào thầy TNT không sợ địa ngục hay sao (mà chắc thầy TNT không sợ vì chính thầy ấy đã bài bác địa ngục thì đâu sợ đọa vào nơi đó). Thầy TNT đả phá thần chú nhưng lại soạn ra nghi thức trì chú cho người khác hành trì, vậy chẳng khác nào thầy tự đả phá lời nói của chính thầy trước đây. Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho thượng tọa TNT, nhờ đó chúng con được nâng cao chánh kiến và trang bị trạch pháp nhãn để không lầm đồng cho là vàng. Dù cho thầy TNT khó trở thành hạng người khó gặp thứ 3 bởi thầy ấy vẫn “im lặng là vàng” bao năm qua, nhưng con hy vọng thầy TNT nhờ những bài viết của vị Thầy mà dừng lại việc phát ngôn tà kiến, lệch quỹ đạo chánh pháp.

  Nhìn những hình ảnh thiếu tôn nghiêm nơi chùa Giác ngộ, con không khỏi thắc mắc vị trụ trì nơi đây quản lý thế nào mà để những hình ảnh không đẹp mắt như vậy diễn ra trước đạo chúng, nhất là cụm từ “cúng dường nhà bếp” thật khôi hài vì nhà bếp đâu phải đối tượng để cúng dường. Có lẽ thầy TNT nên sát sao hơn ngôi chùa thầy quản lý trước khi muốn xông pha trận mạc tâm linh, dài tay sang tông môn khác.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài Pháp lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sang có đức tính tàm quý và ý thức hổ thẹn.

  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 94. Mật Lưu Ly says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh, trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang, minh định chánh tà, chỉ ra những lỗi sai nghiêm trọng trong lời nói của thượng toạ Thích Nhật Từ. Vị Thầy đã viết nhiều bài đối luận gửi đến Thích Nhật Từ nhưng ông vẫn câm như “hến”, không hồi đáp. Vậy mà trong thời gian đó trên mạng xã hội, ông lại nói sai trầm trọng về thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật, công kích mang tính chất lệch chuẩn tư duy, thái độ cực đoan, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về thần chú, tính ưu việt của Mật thừa. Vì quá nóng lòng để thoả mãn mối “thâm thù” mà trong bài giảng của mình, Thích Nhật Từ lại tạo nên 1 vở kịch tuyềnh toàng khi người hỏi vô lễ và cả thượng toạ là người trả lời lại không có được sự nghiêm túc, trang nghiêm của không gian linh thánh. Những gì mà thượng toạ đưa ra không hề có dẫn chứng, dẫn cứ cụ thể, không trích ra trang, dòng, phẩm cụ thể, chi tiết. Thượng toạ Thích Nhật Từ hiểu sai về thần chú, phỉ báng Đức Phật, phỉ báng Chánh pháp, ông còn dài tay sang vấn đề chính trị. Con tin rằng với nhân xấu mà thượng toạ Thích Nhật Từ đã gieo thì sẽ sớm gặt lấy hậu quả thảm khốc.
  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Nguyện cho tà linh ám hại bạn đọc chanhtuduy.com sẽ không còn hiệu lực.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 95. Mật Giác Đăng says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy qua bài đối luận này gửi tới thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ.

  Con thấy và hiểu được sự khác biệt rõ rệt trong hành trạng giữa một bên là Thầy nhiều lần công khai góp ý, đối luận dựa trên Thánh giáo lượng nhằm minh định chánh tà, bảo vệ chánh pháp, còn bên kia là thượng tọa TNT kiên quyết làm thân con hến không một lần công khai hồi đáp – nhưng lại thường xuyên dùng những kênh khác để “trút hận”. Xem clip thầy TNT trả lời về câu hỏi liên quan thần chú mà con như thấy được nỗi lòng của thầy ấy – bao nhiêu ấm ức, oán giận, thù hằn vì liên tục bị điểm mặt, gọi tên được dồn hết vào màn kịch hỏi đáp thô sơ này – cho rằng thần chú là vay mượn từ Bà la môn giáo, Đức Phật khi xưa do hành trì thần chú không có kết quả nên bỏ vào rừng tự tu, rồi Đức Phật sau này đã đả phá thần chú trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ nhưng không trích được đoạn nào. Mô Phật, quả thực là giận quá mất khôn, có thâm thù đại hận tới đâu thì ông ấy cũng nên nghĩ nhớ tới luật tắc nhân quả mà tiết chế lại, chứ thân làm thầy tu đạo Phật mà nhởn nhơ tái phạm trọng lỗi phê bình giáo pháp, phỉ báng chánh pháp, phỉ báng Đức Phật thì còn gì để nói nữa. Cầu nguyện thầy TNT sớm thức tỉnh mà dừng lại ác nghiệp.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp vì lợi lạc tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện chúng sanh có được đức tính khiêm tốn và ý thức hổ thẹn.

  Om Mani Padme Hum.

 96. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh tác Pháp chiếu quang của Thầy qua bài đối luận gửi tới thượng tọa tiến sĩ Thích Nhật Từ. Thầy đã chỉ rõ lỗi sai của thượng tọa Thích Nhật Từ, những quan điểm sai trái phỉ báng chánh pháp, phỉ báng thần chú, chỉ trích các tông môn đạo Phật. Thầy cũng chỉ ra những luận điểm mà thượng tọa Thích Nhật Từ nêu ra không trích ra nguồn gốc cụ thể, như khi thượng tọa Thích Nhật Từ nói về đạo sĩ Gautama do hành trì thần chú của các vị đạo sư không đem lại hiệu quả bỏ đi vào rừng tự tu tầm cầm giác ngộ mà không trích dẫn từ chi tiết nào trong kinh nào ghi chép về điều này. Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã chỉ ra những luận điểm, quan điểm sai trái, lệch lạc của thượng tọa Thích Nhật Từ giúp cho mọi người tránh hiểu sai theo những luận điểm mà vị này nêu ra, tránh tin theo tà kiến mà thượng tọa Thích Nhật Từ gieo rắc.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 97. Mật Quảng Lượng says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết tác pháp chiếu quang này ạ!
  Con cảm tạ ơn vị Thầy từ bi và trí huệ đã viết bài tác pháp chiếu quang đối luận với Tiến sĩ Thích Nhật Từ với đầy đủ luận cứ luận chứng rõ ràng vì lợi lạc của tất cả chúng sinh!
  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an lạc và trụ thế lâu dài vì lợi lạc của tất cả chúng sinh và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp!
  Con cầu nguyện tất cả chúng sinh xa lìa mê quay về giác!
  Con cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ!
  Om Mani Pahme Hum!

 98. Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ, bồ đề tâm của Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang cho thượng tọa Thích Nhật Từ.

  Thượng tọa Thích Nhật Từ đã để lộ nhiều sơ hở như: sự tiền hậu bất nhất khi đã từng ca ngợi thần chú nay lại bài bác cho rằng đó là sự vay mượn; tự ý lập ngôn theo hướng có lợi cho mình và “dìm hàng” tông phái khác khi không trích dẫn rõ được từ trang, phẩm nào, thậm chí còn không dựa trên kinh điển… Nếu tâm thức có hình tướng thì chắc hẳn tâm ngài ấy cũng chẳng đẹp đẽ gì khi ngài ấy vọng ngữ, phỉ báng Đức Phật, phí bảng chánh pháp, sân hận, làm những việc để thỏa mãn bản thân chứ không vì lợi lạc của chúng sanh. Vậy mà ngài ấy vẫn “mặt trơ trán bóng” không biết tự xấu hổ với mình, xấu hổ với người, vẫn làm như ta đây là người ngay thẳng, quang minh chính đại trong khi thực chất là “con rùa rụt cổ”, “con hến” với sự nhục nhã chẳng thể nói thành lời.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài đối luận. Bài viết không những “chỉ chỗ chôn vàng” cho thượng tọa Thích Nhật Từ mà còn giúp chúng con và bạn đọc thấy được sự thật. Con cảm nhận dường như ánh sáng của chánh pháp, chánh kiến, chân lý đang tỏa sáng rực rỡ.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 99. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con xin tán thán công hạnh trí tuệ với Bồ đề tâm rộng lớn của vị Thầy đã dùng những luận chứng luận cứ đanh thép trong Đạo Phật để lật tẩy sự cuồng ngôn lộng ngữ ăn nói hàm hồ của vị mang danh thượng toạ Thích Nhật Từ luôn tự cho mình là nhất với bản ngã căng phồng mà ” coi trời bằng vung” giống như một kẻ điên loạn thèm khát tiếng tung hê khen ngợi của chúng sanh. Vì điều đó mà ông Thích Nhật Từ với trí tưởng tượng phong phú luôn đưa ra những đề tài dị hợn như cho rằng thần chú là vay mượn của Bà la môn hay phủ nhận sự hiện diện có Đức Phật để thuyết giảng cho chúng sanh thấy được sự hiểu biết thông qua tài chém gió thành bão của mình mà ông Thúch Nhật Từ bỏ qua luôn qua cả vận mệnh tâm linh đang ở dưới đáy sâu của địa ngực bất chập cả hình phạt nặng nề mà ông ta phải gặp trong cả kiếp này lẫn kiếp sau . Vị Thầy với Bồ Đề tâm rộng lớn đã vì chúng sanh tác pháp chiếu quang cho thượng toạ Thích Nhật Từ để cứu vớt chút tàm quý nào đó còn sót lại của Thượng toạ nhưng thật chán nán ngán ngẩm thay khi ông ta vẫn thói nào tật ấy ngựa quen đường cũ thận chí còn cũng cố thêm lòng thù hận nhằm phá hoại Mật Gia Song Nguyễn.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 100. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài đối luận của Thầy với thượng tọa Thích NHật Từ
  COn tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang chỉ ra những lỗi sai trầm trọng của thượng tọa Thích Nhật Từ , phỉ báng chánh pháp của thượng tọa Thích Nhật Từ
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài để cho chúng con không hiểu sai và tin vào những tà kiến mà thượng tọa TNT gieo rắc cho chúng sanh .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc cho chúng sanh hữu tình
  Con cầu nguyện cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh
  Om mani padme hum

 101. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết đối luận của vị Thầy đến tiến sĩ Thích Nhật Từ, nhằm minh định chánh – tà trong đạo Phật, giúp chúng con hiểu được ý nghĩa cao diệu của Thần chú.
  Đức Phật có dạy rằng :”Tất cả nước biển đều có một vị mặn, tất cả giáo pháp của ta đều có chung một vị giải thoát”. Từ đây suy ra cho thấy, nguyên nhân dẫn những đến hậu quả là do người tu hiểu sai;hiểu nhầm;hoặc cố tình muốn dìm hàng; cố ý muốn vu vạ và công kích trường phái khác để thõa mãn mối thâm thù, mang tính chất lệch chuẩn tư duy, thái độ cực đoan, gây hiểu nhầm cho đạo chúng về sự vi diệu của Thần chú, tính ưu việt của Mật thừa.
  Luật tắc Nhân Quả không bao giờ sai chạy, vì thế con càng thêm thấy ngán ngẩm với vị TS TNT, bởi người tu Phật mang danh đại diện sứ giả Như Lai mà không hề biết sợ nhân-quả : nhân dịp tám chuyện về Thần chú mà TS chê trích Đức Phật Thích Ca Mâu Ni dở hơn các đạo sĩ đương thời vì họ hành trì thần chú trước thời Đức Phật ; bịa đặt là đạo sĩ Gautama (tức là Tất đạt đa) do hành trì thần chú của các bậc đạo sư không đem lại hiệu quả nên bỏ vào rừng tự tu tầm cầu giác ngộ ; TS TNT phản bác thần chú chẳng khác gì chê bai Phó Pháp chủ không đủ trình độ duyệt bài, vì trong báo Giác Ngộ có một bài tán thán, ca ngợi thần chú Đại bi và ý nghĩa của chú Vãng sanh.
  Qua đó giúp con nhận ra rằng, Chánh pháp (giáo pháp Phật) là bất diệt; bất tận; chỉ có bọn tà sư tự diệt mình khi phỉ báng Phật Pháp, chỉ đáng thương cho cho chúng sanh đặt niềm tin sai lầm mà bị nguy hại đến “thân căn, huệ mạng” của họ.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Đúng , ông này chê bai phố pháp chủ huống gì người khác!

 102. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết, con thấy sự mâu thuẫn không chỉ thể hiện trong các lập luận của thầy Thích Nhật Từ mà còn trong đạo phong, đạo hạnh của thầy ấy trước mặt các học trò, đệ tử của mình. Nếu đường đường là một người biết nhiều học rộng, làu thông kinh điển mọi lĩnh vực, thấm nhuần đạo Phật cao như tên chức danh của thầy thì không thể có chuyện chấp nhận hình thức tương ưng là giăng đại khái một tấm màn màu mỡ gà để thực hiện pháp sự quan trọng về “trì tụng thần chú có tác dụng thế nào?”, cùng lối trả lời hồ đồ, vọng ngữ như vậy. Buổi vấn đáp về đạo Phật của thầy chẳng khác nào buổi tám chuyện, không cân nhắc về đối tượng tham dự cũng như mức độ tín tâm, thành khẩn của họ. Có thể thấy thầy TNT coi đó là vấn đề bình thường nên mới đăng tải trên kênh youtube của mình, điều đó chứng tỏ thầy cũng thế nào mới có suy nghĩ, hành động tương ưng. Trong vô số những cụm từ mà thầy TNT tự chế ra, lần này có thêm cụm “phương tiện dẫn dụ”, không hiểu sao là một sứ giả Như Lai, một người mang trên mình trọng trách đưa chúng sanh tìm thấy hạnh phúc Phật tánh lại sử dụng ngôn từ chẳng khác nào một kẻ chuyên dụ dỗ, như biết rằng mình đang làm điều gì lén lút, xấu xa như vậy; còn đâu là niềm kiêu hãnh thiêng liêng của một người con Phật. Con cầu nguyện nhiều chúng sanh đọc được bài viết của Thầy. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.

 103. Mật Bích Thủy. says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài tác pháp chiếu quang của vị Thầy gửi đến Thượng Tọa Tiến thích Nhật Từ .
  Bằng những luận chứng ,luận cứ rõ ràng đầy đủ vị Thầy đã chỉ ra những điểm sai lầm trong lời phát ngôn mang tính chất đầy công kích ,thái độ lệch chuẩn, tư duy cực đoan ,cả gan bôi nhọ thanh danh Đạo Phật của Thượng Tọa Thích Nhật Từ khi ông ta cho rằng thần chú chỉ là phương tiện ” dẫn dụ ” chúng sanh đến Chùa .Lời nói bán đứng hành động của ông ta nhằm mục đích tư lợi cá nhân ,thỏa mãn bản ngã , chia rẽ tăng đoàn, dìm hàng cư sỹ ,gieo nhân phỉ báng Chánh pháp ,phỉ báng Đức Phật gieo vào lòng chúng sanh những điều vô minh tà kiến .
  Mong sao Thượng Tọa thích Nhật Từ sớm nhận ra cái sai mà quay đầu là bờ để không phải nhận lãnh hậu quả nặng nề từ những việc làm phi đạo đức của ông ta .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà đăng đàn đối luận .
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh to lớn của vị Thầy, bồ đề tâm nơi vị Thầy và sự thân giáo của vị Thầy trong công cuộc hoằng dương chánh pháp vì lợi lạc của tất cả chúng sanh mà Thầy luôn giương cao ngọn cờ tác pháp chiếu , minh định chánh – tà giúp cho chúng sanh lìa mê về giác.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức trong mọi trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện cho đại dịch virus corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani padme hum !

 104. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã viết bài tác pháp chiếu quang đả tà xây chánh chỉ ra những sai lầm nghiêm trọng trong lời nói của thượng toạ Thích Nhật Từ khi ông ta luận bàn về Phật pháp .
  Con cầu nguyện ánh sáng chánh kiến Phật đà ánh sáng trí tuệ nơi vị Thầy sẽ soi dọi khắp muôn nơi giúp chúng sanh hữu tình lìa mê về giác, không bị tin lầm bởi sự xảo ngôn tiền hậu bất nhất của kẻ tà sư đội lốt tu hành hủy hoại Phật pháp .
  Con cầu nguyện cho sức khỏe sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 105. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã minh định chánh-tà, giúp chúng con và chúng sanh không bị nhầm lẫn giữa cặn và vàng, như Đại Sĩ Liên Hoa Sanh đã khuyến cáo :”Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định. Kẻ hạ trí lừa dối là bọn đạo đức giả đội lốt tu hành. Các ông đừng nhầm lẫn cặn mà cho là vàng”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ.
  Cầu mong tất cả chúng sanh có đức tính khiêm tốn và ý thức hỗ thẹn.
  Om Mani Padme Hum.

 106. Mật Mai says:

  Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết này này rồi ạ.
  Con cảm tạ Thầy đã từ bi phân tích, giảng luận minh định chánh tà những lỗi lầm sai trái của thượng tọa Thích Nhật Từ để giúp cho chị nga con , chúng sanh nhìn nhận ra mà tránh không nhằm lẫn nhìn cặn là vàng, và hủy cả thân căn huệ mạng.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19sớm được tiêu trừ. Om Mani Padme Hum!

 107. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán thiện hạnh tác pháp chiếu quang của Thầy đến TT.TS Thích Nhật Từ.
  Con cảm ơn Thầy đã minh định chánh tà, chân ngụy giúp con thấy được bản chất ganh tỵ, kiêu mạn của người mang danh là sứ giả Như Lai nhưng lại thuyết giảng những điều tà kiến, đi ngược lại lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh chúng.
  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh corona sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 108. Mật Hồng Tuyến says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, công hạnh tác pháp chiếu quang của vị Thầy đến những quan kiến xấu ác của tiến sĩ Thích Nhật Từ. Qua những luận giải của vị Thầy con có thể hình dung được rằng đằng sau lớp mặt nạ có nụ cười “thảo mai” kia là khuôn mặt méo mó biến dạng bởi sự sân hận. Con cũng thật bải hoải khi biết được rằng mang danh là Thượng tọa mà vị này lại nhầm lẫn giữa chánh niệm và chánh định, giữa thuyết vô thường và duyên khởi. Không những thế Thượng tọa này còn thường xuyên làm trái lời dạy của Đức Phật thông qua các hành trạng như luận bàn về các vấn đề chính trị, “thủ đắc bằng những cách thức không chánh như nói bóng gió, mánh khóe, mong cầu được đền đáp”, đặc biệt hơn cả là “phỉ báng chánh pháp” khi phát ngôn rằng thần chú là sự vay mượn của Bà la môn. Qua đây con hiểu rõ hơn vì sao Đại sỹ Liên Hoa Sanh lại huấn thị rằng: “Bậc trí hiện thân dưới nhiều hình tướng bất định, kẻ hạ trí lừa lối đội lốt tu hành là bọn đạo đức giả, các ông đừng nhầm lẫn cặn là vàng”. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi tác pháp chiếu quang giúp chúng con phân biệt chánh tà, thấy rõ bộ mặt thật của vị Thượng tọa này. Cầu mong cho nhiều chúng sanh hữu duyên có cơ hội đọc bài viết này để không nhầm lẫn cặn là vàng. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 109. Mật Thúy says:

  Kính Bạch Thầy .
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ .
  Con rất hoan hỉ với công hạnh tát pháp chiếu quang của vị Thầy dành cho thượng tọa Thích Nhật Từ ,quá bài này con không dám tinh rằng thượng tọa Thích Nhật Từ lại dám du quan cho đức Phật là thần chú dây của bà la môn trong khi giáo lý nhà Phật thật phi điệu thần chú là bản tâm của Phật dúp chúng con chúng sanh kìa mê về giấc . Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Om Ah Hùm .

 110. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã viết bài đối luận, tác pháp chiếu quang trước những luận điểm tà kiến của tiến sỹ Thích Nhật Từ giúp chúng con và chúng sanh minh định chánh tà, không bị hoang mang lạc lối trước xảo biện của ngài tiến sỹ.
  Thật kỳ lạ khi tiến sỹ Thích Nhật Từ ra sức bài bác thần chú lại biên soạn nghi thức hành trì (!?). Ngay cả Đức Phật mà ông ta còn chê và phỉ báng thì huống hồ chi là người khác.
  Cầu nguyện vị Thầy khoẻ mạnh & an tịnh vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid-19 sớm tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 111. Mật Thiệu says:

  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài này rồi thưa Thầy.
  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã có bài đối luận với tiến sĩ Thích Nhật Từ nhằm minh định chánh tà, chân ngụy. Qua bài này, con đã thấy được sự cuồng ngôn, vọng ngữ của một tiến sĩ, thượng tọa. Ông ta cho rằng thầy tu đạo Phật sau này vay mượn thần chú ở Bà la môn giáo, hay bảo rằng thần chú là phương tiện dẫn dụ những kẻ mê tín vào đạo Phật…Bản thân ông ta chính là người phỉ báng Phật pháp, bài bác tông môn trường phái khác làm trái lời Phật dạy tứ chúng đồng tu cùng với đó là tinh thần lục hòa. Một mặt thì phản bác thần chú mà bản thân lại biên soạn ra cho người khác hành trì. Con mong rằng chúng sanh hữu duyên biết đến nguồn sáng chánh pháp từ lâu đài Duy Ma Cật, đọc được các bài tác pháp chiếu quang của Mật gia Song Nguyễn mà tìm được bậc trí để là chổ nương tựa vững chắc, nhận biết bậc hạ trí đội lốt tu hành mà xa lánh.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.
  Cầu nguyện dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status