Dec 10, 2016

Posted by in Giáo điển | 32 Comments

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 5,6,7 VÀ ĐÔI ĐIỀU NHẬN XÉT

ĐÁP ÁN BÀI TẬP 5, 6, 7:

Bài tập 5:

Điền vào chỗ trống bằng những từ cho dưới đây sao cho hợp nghĩa: cõi Phật, thanh tịnh, khiêm cung, duyên nghiệp, Phật tánh, vô thường, nhân quả, luân hồi, phiền não, Phật tử,.

 1. Không phải ăn chay, đi chùa mới gọi là Phật tử
 2. Tất cả chúng sanh đều có Phật tánh.
 3. Luật vô thường không thiên vị một ai, rồi đây mọi người cũng sẽ trở về cát bụi.
 4. Đức Phật khẳng định sau khi chết, tùy theo duyên nghiệp ( thiện hạnh, ác hạnh) hiện kiếp mà con người sẽ thác sanh vào 6 nẻo luân hồi (địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, người, thần, trời).  Đối với bạn đọc:
  Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

  Existing Users Log In
     
DMCA.com Protection Status