Jan 14, 2019

Posted by in Giáo điển | 117 Comments

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí:

CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 5:

LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Trước và trong thời Đức Phật tại thế, 96 ngoại đạo miệt mài hành trì dù trong rừng sâu núi thẳm, hoặc hải đảo non bồng vẫn không có được chánh kiến toàn diện. Đến khi Đức Phật thành đạo dưới cội cây bồ đề, nhân loại hoan hỷ được thấm đẫm tuệ quang tĩnh thức gọi là chánh kiến. Những gì gọi là chánh kiến thường được Đức Phật thuyết giảng, khai thị, giáo huấn qua mỗi trường hợp, sự kiện khác nhau khi có đệ tử (tăng sĩ hay cư sĩ) thỉnh vấn. Những lời dạy được ghi chép lại bằng hình thức truyền khẩu, sau này bằng văn tự gọi là kinh điển (có nghĩa là ý nghĩa nhất quán, xuyên suốt từ đầu đến cuối). Theo xác quyết của Đức Phật và các vị Luận sư đạo Phật, những gì được tuyên thuyết gọi là kinh điển khi đối tượng nói hoặc viết ra phải là các bậc Thánh đức đã đạt thánh quả (trí tuệ tánh không) như Đức Phật, các bậc A la hán, Bồ tát. Các bậc đạo sư ngoại đạo vì không đạt đến trình độ tâm linh như trên,  nên những giáo thuyết của  các bậc hiền trí của Tiên đạo, Thiên đạo, Thần đạo không được gọi là kinh điển. Vì sao? Bởi vì ở đó thiếu hoặc không có chánh kiến do  họ chấp thủ về tính CÓ và KHÔNG một cách cực đoan, biển kiến, bị rơi vào trường hợp chấp NGÃ ( như trong kinh thánh Thiên chúa giáo khi ai đó gọi một môn đồ của Chúa là hiền giả liền bị chỉnh huấn bằng câu nói như sau : “Không nên gọi ta là hiền giả bởi ngoài Chúa trời ra, không ai đáng được tôn xưng như vậy” trích đoạn trong sách Lu ca thuộc kinh Tân ước), hoặc chấp PHÁP (tu pháp của tôi là nhất như trong trường hợp một khẳng định ở kinh thánh Thiên chúa giáo như sau: “. Ta là lẽ sống, là đường đi, là Chân lý.Chẳng phải ta, không ai có thể đến được cùng Cha”)

Trở lại những luận điểm về kinh điển đạo Phật, chánh kiến được phát lộ từ Ngài như tiếng sư tử gầm giữa rừng tà kiến là “Tứ diệu đế” ( Bốn chân lý tối thượng), không một luận sư ngoại đạo nào có thể phản bác được, bằng chứng là trong kinh Phật ghi lại rằng nhiều trường hợp đạo sĩ ngoại đạo đến đối luận với Đức Phật, sau đó chịu thua và xin làm đệ tử của Đức Phật, nổi bậc nhất trong các giai thoại ấy là vị Bà la môn xuất sắc của ngoại đạo sau này trở thành tôn giả Ca chiên diên, một trong mười đại đệ tử của Phật, nổi tiếng là đệ nhất biện luận.

Nếu nói về số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết, chúng ta dành toàn bộ thời gian của kiếp người này, cũng không nghe hết và đọc hết được; chưa kể đến kinh điển, luận điển của các bậc Thánh đức đạo Phật. Điều này giải mã cho số lượng người mua kinh thánh Tân ước thuộc Thiên chúa giáo nhiều nhất bởi vì chỉ có một quyển. Còn ở đạo Phật do phân chia nhiều tông phái khác nhau, căn cơ khác nhau của mỗi chúng sanh mà từng loại kinh Phật phù hợp, nên làm sao có thể trở thành đối tượng cho Thống kê số lượng tập trung?

Cũng từ đây suy ra làm sao tích hợp được chánh kiến với hiện trạng đồ sộ về kinh điển đạo Phật? Biết trước được rằng đời sau sẽ tồn tại những bất đồng giữa các người theo đạo Phật, nên Đức Phật chỉ ra những tiêu chí thẩm định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối về luận điểm, luận kiến, luận giải, luận đề như sau:

 1. Nguyên tắc thẩm định: Kinh được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu ra trong đạo Phật:

1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG

2/ Tứ pháp ấn: (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh. Có thể hiểu (1) và (2) là quán chiếu Tánh không (3) quán chiếu Xả ly (4) quán chiếu Bồ đề tâm.

Sau đây là những gì Thầy giải thích theo thánh giáo lượng:

 • Pháp vô ngã: mọi sự vật hiện tượng đều không độc lập, không thường hăng, không tự có
 • Tâm vô thường: những ý niệm của chủ thể khởi phát đều bất định, thay đổi theo tính duyên khởi
 • Thọ thị bất tịnh: đã cảm nhận bằng tri giác đều bị nhiễm ô dù lạc hay khổ
 • Niết bàn tịch tĩnh: do vậy tâm bậc thánh thuộc trạng thái tuyệt đối (Niết bàn) luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục.

3/ Tứ y cứ (Bốn căn cứ quy chuẩn biện chứng): (1) Y pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức. Sau đây là Thầy giải thích theo thánh giáo lượng:

 • Y pháp bất y nhân: nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo (kinh Kalama chỉ rõ điều này)
 • Y nghĩa bất y ngữ: dựa vào yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bởi vì có nhiều trường hợp kinh văn bị thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư.
 • Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, mục đích tối thượng, cứu cánh Niết bàn, chớ đừng bám chấp và dừng lại ở ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm Người, Trời, Quỷ, Thần
 • Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát, Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo Trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng

Tuy vậy, với khối lượng đồ sộ, số lượng vô hạn làm sao chúng ta có đủ thời gian, trí lực để đọc kinh Phật mà tích hợp chánh kiến toàn diện? Thầy dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí trên để trang bị cho các trò với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp. Pháp tức là cuộc sống” cho các trò dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu, không mất thời gian vào chùa như Quốc sư Huệ Trung đời Nhà Đường của Trung Quốc trải qua 45 năm chuyên đọc và nghiên cứu kinh điển ở chùa; đại sư Ấn Quang- 20 năm..

Đọc đến đây chắc các trò đã tự hiểu đó là trang mạng chanhtuduy.com của chúng ta với lượng bài vở chính thống, phản ánh sự kiện, hiện tượng, hành trạng về những gì liên quan đến Phật pháp đúng theo quỹ đạo Chánh pháp lên đến gần 2500 bài., với đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát.  Thầy cũng tự hào rằng trong công trình tâm linh đồ sộ và lợi ích vô song này, có sự góp phần của các trò qua các bài viết hay mà mỗi năm Thầy tổng kết một lần. Những cây bút xuất sắc và triển vọng như Mật Kiên, Mật Từ, Mật Thủy, Mật Diệu Hằng, Mật Hải, Mật Hạnh Giác, Mật Huệ Pháp, Mật Tịnh Dung, đặc biệt là Cô Mật Diệu….vẫn còn đó dư âm chánh kiến.

Lâu đài chanhtuyduy.com của chúng ta tựa như lâu đài Duy ma cật, một đại sĩ đạo Phật với trí tuệ siêu việt, đã đón tiếp các bậc Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát đắc thánh quả đạo Phật, cùng các vị Trời, A tu la, Long vương, Quỷ vương đến thăm chỉ trong một phòng nhỏ ở lâu đài của mình nhưng không bao giờ thiếu chỗ. Cũng vậy, chỉ cần một cú nhích chuột bằng một điện thoại thông minh là các trò có thể mở ra và đọc, rồi dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt.

Tuy vậy, giống như mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu, không phải một sớm một chiều đọc bài trên chanhtuduy.com, hoặc đọc một lần 50 bài sau đó rồi 2 tháng sau mới đọc lại, coi như chẳng được gì bởi tựa như nhỏ một lần 500 giọt nước, sau đó bắt đầu nhỏ lại sau 2 tháng thì chẳng được giọt nào trong lu bởi lượng nước kia đã bốc hơi. Do vậy, các trò muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Có ai vào lâu đài nguy nga, tráng lệ đi từ trên xuống dưới rồi bước ra mà tự cho mình đã tham quan và cảm nhận sâu sắc về vẻ đẹp của lâu đài? Đây là lý do tại sao Thầy đã nhiều lần nhắc nhở các trò đọc bài trên chanhtuduy.com thường xuyên để có được chánh kiến, thậm chí đến mức nộ pháp, rút tài khoản khiến cho không ít trò giận lẫy, hờn trách, thậm chi còn chỉ trích gay gắt Thầy vì tấm lòng từ bi của Thầy. Thầy không phiền lòng bởi đã có luật tắc Nhân Quả can thiệp khi họ bị chiếm ngự bởi trạng thái tâm lý tiêu cực, phạm trọng giới số 1 của Mật giáo giới Tổng quát, nếu không kịp sám hối thì như thẩm định của Mật giáo mà đại sư Pabongka đã cảnh báo là giết một con kiến không sám hối sau 15 ngày sẽ mang nghiệp nặng như giết một gà, sau một tháng tương đương giết một con bò, sau 6 tháng thì lỗi nặng bằng giết một con người; huống hồ chi các trò phạm vào Mật giới liên quan đến vị Đạo sư của mình? Thôi thôi, Thầy không dám viết thêm chi tiết nữa nhưng ai đó xét lại 6 biểu chứng suy vi mà Thầy nêu ra trong Bài 4 như sau: (1) tu nhiều được ít (2) việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt (3) ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng (4) gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chấtdồn ứ lại trong thân và tâm (5) gặp nhiều rủi ro bất ngờ (6) khó thác sanh về cõi Phật…sẽ tự hiểu!

Làm thế nào để có chánh kiến là một nỗ lực tâm linh, nhưng làm sao để chánh kiến trở thành quang minh, có nghĩa là lộ xuất tuệ quang từ ít đến nhiều, từ gần đến xa, là một vấn đề cần luận giải và minh định theo tinh thần Yoga Thanh trí, Thầy sẽ tiếp tục trình bày ở Bài 6, mời các trò đón đọc. Thầy cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 14/01/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI:

Bài 1: LỜI NÓI ĐẦU

Bài 2: THẾ NÀO GỌI LÀ CHÁNH KIẾN?

Bài 3: NHỮNG GÓC TƯ DUY VỀ CHÁNH KIẾN 

Bài 4: ÍCH LỢI TỪ CHÁNH KIẾN, TÁC HẠI TỪ TÀ KIẾN

Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?

Bài 6: LÀM SAO ĐỂ CHÁNH KIẾN ĐƯỢC QUANG MINH?

Bài 7: LÀM SAO ĐỂ QUANG MINH THÀNH TAM MUỘI?

Bài 8: NHỮNG LƯU Ý CẦN BIẾT KHI ĐẾN VỚI CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI

Bài 9: CƠ CẤU VẬN HÀNH CỦA TÂM PHÁP “CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI”

Bài 10: TÂM SỰ CỦA KẺ LUÔN MONG ĐƯỢC NOI GƯƠNG HẠNG NGƯỜI THỨ BA

 1. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài này rồi ạ

  Cầu nguyện chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ !

  Om mani padme hum !

 2. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết mới của Thầy:”Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh,  bồ đề tâm và trí tuệ của Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ cách để có được chánh kiến toàn diện.

  Đúng là kinh điển nhiều vô số,  có dùng cả một kiếp người để đọc con cũng không thể đọc hết được,  chưa nói gì đến việc hiểu nghĩa lời kinh,  thẩm thấu được lời kinh và ứng dụng vào cuộc sống. May mắn thay,  chúng con được Thầy từ bi và trí tuệ,  nhiệt tâm xây dựng lâu đài chánh kiến chanhtuduy.com với nhiều bài viết dễ hiểu, đơn giản, đa dạng mọi góc cạnh của cuộc sống, phù hợp tính thời đại,  trên tinh thần pháp là cuộc sống nên chúng con hiểu được lời dạy trong kinh điển và ứng dụng được trong cuộc sống hiện tại. Nhờ có Thầy mà con không những được học Phật pháp mà còn hiểu được lời dạy của đức Phật,  của các bậc thánh đức và biết cách ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Đồng thời,  nhờ có sự chỉ dạy của Thầy mà chúng con được trang bị chánh kiến từng phần đến toàn phần, để lìa mê về giác. Y báo rực rỡ của Mật gia Song Nguyễn là minh chứng sống động nhất.

  Con hoan hỷ với lâu đài chanhtuduy.com ngút ngàn chánh kiến, soi sáng chúng sanh trên con đường trung đạo để bước vào thành phố giải thoát: “Lâu đài chanhtuyduy.com của chúng ta tựa như lâu đài Duy ma cật, một đại sĩ đạo Phật với trí tuệ siêu việt, đã đón tiếp các bậc Thanh văn, Duyên giác, Bồ tát đắc thánh quả đạo Phật, cùng các vị Trời, A tu la, Long vương, Quỷ vương đến thăm chỉ trong một phòng nhỏ ở lâu đài của mình nhưng không bao giờ thiếu chỗ. Cũng vậy, chỉ cần một cú nhích chuột bằng một điện thoại thông minh là các trò có thể mở ra và đọc, rồi dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt.” Con hiểu rằng,  tinh tấn đọc bài và viết comments hàng ngày là phương thức dễ dàng mà hiệu quả vô song,  lợi lạc không thể nghĩ bàn, cho chúng con có được cơ hội quý báu để thoát khỏi vòng kiềm tỏa của luân hồi sinh tử.

  Tuy nhiên,  có nhiều Phật tử chọn nhầm tà sư nên mê lầm tà kiến,  ngày ngày đọc tụng ngụy kinh,  coi trọng đầu tròn áo vuông mà không trân quý giáo pháp. Do vậy,  họ không thể có được cơ hội để học và hành theo đúng quỹ đạo chánh pháp nên mãi trôi lăn trong khổ đau sinh tử, dù họ có mang danh là Phật tử.

  Trong công việc thế sự,  thành công không bao giờ đến với kẻ lười biếng, không có thái độ nghiêm túc. Còn với con đường tâm linh giúp con người có được hạnh phúc chân thật thì càng không thể có bóng dáng của những kẻ lười biếng, tà kiến. Khi may mắn được hạnh ngộ vị Thầy chân chính phát kiến lục diệu pháp môn thì để thực sự có được thành công thế sự và thành tựu đạo pháp thì người học cần phải trân quý giáo pháp, tinh tấn hành pháp và học đạo với thái độ đúng đắn,  nghiêm túc. Chúng con do vô minh,  còn vướng mắc trong vòng xoáy luân hồi nên bị bát phong trần trược làm chao đảo nên tuy chúng con hiểu rằng phương tiện Thầy đã ban,  lục diệu pháp môn dễ thực hành,  diễn tập và lợi lạc vô song và Thầy chính là suối nguồn của mọi thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian nhưng chúng con vẫn ngu muội bỏ gốc lấy ngọn,  chạy theo ngọn lửa luân hồi mà quên mất nơi nương tựa chân thật cho chúng con an lạc đời này,  cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài viết lợi lạc,  giúp con có cơ hội quán xét lại bản thân mình.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sực khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?” trong loạt bài “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội” của vị Thầy rồi ạ. Con thành tâm cảm ơn vị Thầy đã từ bi, trí huệ luận giải chi tiết, lớp lang đầy đủ tất cả những góc cạnh về Chánh kiến, về tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” và ở bài viết này là cách thức để có được “chánh kiến toàn diện”.

  Kính bạch Thầy! Như ở các bài viết trước, vị Thầy đã chỉ dạy cho chúng con về việc những lợi ích của chánh kiến và tác hại khi thiếu chánh kiến (tà kiến) và chánh kiến không đầy đủ (phạm sai lầm về các 4 phương diện chánh kiến hoặc ứng dụng chưa đúng lúc, đúng thời điểm, đúng đối tượng, đúng hoàn cảnh, tình huống, môi trường…). Đến bài viết này, vị Thầy đã khai thị cho con về “chánh kiến toàn diện”, thông qua phương tiện thiện xảo chính là đọc bài và viết comment (hay “văn-tư-tu”) trên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com “mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”. Trang mạng chanhtuduy.com được vị Thầy dùng cả tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ kinh Phật, Thánh đức đạo Phật (mà cả đời chúng con đọc cũng không hết, chưa nói đến suy ngẫm, làm theo hoặc như đọc “nhầm” phải ngụy kinh!), hạ tầng ngữ nghĩa và theo tôn chỉ “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” để chúng con có thể tiếp cận, suy ngẫm và thể nghiệm vào chính cuộc sống hiện tại của mình một cách dễ đọc, dễ hiểu và dễ tiếp thu và không mất nhiều thời gian.

  Trong kỷ nguyên công nghệ “Vạn vật kết nối” 4.0 này, một lâu đài Phật pháp chanhtuduy.com có thể dễ dàng tiếp cận bởi 1 cú click chuột trên bất cứ thiết bị di động thông minh nào để từ đó trang bị cho mình chánh kiến theo quá trình “từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt”. Do vậy, việc thiếu (hoặc không) tinh tấn trong đọc bài và viết comment trước hết làm chúng con xa rời Chánh pháp, trường thanh tịnh của Bổn Tôn và chư Phật – Thánh đức, vị Thầy đồng thời là cô phụ tấm lòng của vj Thầy, không trân quý giáo pháp tinh túy, vi phạm trọng giới của Mật giáo giới tổng quát. Những thành công thế gian và thành tựu xuất thế gian thông qua tinh tấn thực hành giáo pháp Yoga Thanh Trí, dương cao ngọn cờ Chánh kiến phật đà “tác pháp chiếu quang, đả tà xây chánh”… đã được minh chứng rõ ràng qua sự phát triển vượt bậc “chánh báo – y báo tương ưng” của Mật gia Song Nguyễn và của các huynh đệ Kim Cang và ngược lại những tác hại của việc thiếu tinh tấn trong diễn tập, thực hành tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội” thì chính những “người trong cuộc” như chúng con là thấy rõ nhất – như chính các xác quyết mà vị Thầy đã nêu ra.

  Con thành tâm cảm tạ vị Thầy vì bài viết ý nghĩa và lợi lạc. Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay!

   • Mật Tấn Giác says:

    Kính bạch Thầy!

    Con cảm ơn vị Thầy đã từ bi động viên, sách tấn con ạ.

    Con cầu nguyện thông qua lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com, ngọn cờ chánh kiến và ngọn đuốc chánh pháp của Đức Thế tôn và giáo pháp Yoga Thanh Trí được lan tỏa đi khắp muôn nơi, vì sự lợi lạc của tất cả hữu tình.

    OM MANI PADME HUM

 4. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Như vị Thầy đã luận giải trong bài viết: những lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức thấm đẫm tuệ quang tỉnh thức gọi là chánh kiến, được ghi chép lại và truyền lại cho những thế hệ sau, mà giờ đây những người theo học Phật pháp gọi là kinh điển. Tuy nhiên, trong thời đại mạt pháp này khi mà tà sư nhiều như cát sông Hằng, những ngụy kinh như ngụy kinh Vu lan bồn xuất hiện khiến cho chúng sanh mê mờ, lầm than, đi ngược lại với quỹ đạo Chánh pháp. Hiểu được điều đó nên Đức Phật đã từ bi chỉ ra những tiêu chí để thẩm định kinh chính thống mà vị Thầy đã nêu ra trong bài viết, bao gồm: (1) 3 yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; (2) Tứ pháp ấn và (3) Tứ ý cứ.

  Tuy nhiên, để thẩm định được kinh Phật chính thống thì người thẩm định cần hiểu rõ từng tiêu chí mà Đức Phật đã chỉ ra như trên, đó là chưa kể đến số lượng kinh Phật thực đồ sộ, hàm chứa ý nghĩa cao diệu, thì đối với người mới bước vào học Phật pháp như con thực không hề dễ dàng để tích hợp chánh kiến toàn diện. Nhưng may mắn thay, những bài viết, bài giảng trên Chanhtuduy.com đều gắn liền vào các tình huống, sự kiện thực tế của cuộc sống, được luận giải với đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện (chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm và chánh kiến giải thoát). Và quan trọng hơn hết là các bài viết trên Chanhtuduy.com đều đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa nên đệ tử, học trò và chúng sanh hữu duyên đều cảm thấy dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu chánh kiến, cảm nhận Phật pháp gần gũi với cuộc sống. Tựa như vị Thầy chỉ ra một “lối tắt” giúp cho chúng con có thể bước nhanh và vững vàng hơn trên con đường tới thành phố Giải thoát. Điều quan trọng giờ đây là liệu bản thân con có đủ kiên nhẫn và khiêm hạ để theo đến cùng hay không.

  Con xin ghi nhớ lời chỉ dạy của vị Thầy trong bài viết: “Do vậy, các trò muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy ạ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 5. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con đã đọc bài viết : Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5 : LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN .

  Con cảm ơn vị Thầy đã vì chúng sanh trong đó có chúng con mà hạ tầng ngữ nghĩa của kinh điển bằng những bài viết “pháp là cuộc sống” mượt mà dễ hiểu . Không ngẫu nhiên mà Đại sư Atisha xác quyết : Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách” bởi nếu không có vị Thầy thì tự bản thân chúng con làm sao có thể hiểu được yếu nghĩa vi diệu của kinh văn phương chi là ứng dụng vào cuộc sống .

  Con hiểu đối với mỗi học trò chúng con,  để trang bị chánh kiến toàn diện thì chỉ có cách duy nhất là đọc bài và comments trên chanhtuduy.com mỗi ngày đều đặn tựa như việc tưới nước cây non, tưới một xô lớn một lần thì cây bị úng chết mà tưới một hai ngày nghỉ một tháng rồi tưới lại thì cây cũng chết vì thiếu nước . Các bài viết đã được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa xuống mức dễ hiểu nhất tựa như Thầy đã bày sẵn một bàn tiệc mời chúng con đến ăn mà chúng con không ăn sẽ cô phụ tấm lòng vị Thầy, vi phạm Mật giáo giới lúc đó chính chúng con sẽ nhận hậu quả chứ không phải là kết quả qua 6 biểu chứng suy vi mà vị Thầy đã nêu ra trong bài 4 : (1)tu nhiều được ít, (2)việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt, (3)chấp ngã và chấp pháp ngày một tăng, (4)gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xung động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm , (5)gặp nhiều rủi ro bất ngờ, (6) khó thác sanh về cõi Phật .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

   

 6. Hà Thị Nguyệt says:

  Kính Bạch Thầy

  Con Mật Nguyệt Hà hoan hỉ khi đọc bài viết của Thầy ạ

  Con hiểu căn cơ tư duy chậm lụt của Con ,Con nghe theo lời dạy của Thầy chămđọc comment trên trang chanhtuduy.com . Con hiểu mưa dầm sẽ thấm lâu rồi có một ngày Con cũng có nền tảng tư duy chánh Pháp.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và trụ đế lâu dài của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu cho chúng sanh hạnh phúc thành tựu Phật tánh

 7. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã chỉ dạy chúng con hiểu “Những gì gọi là chánh kiến thường được Đức Phật thuyết giảng, khai thị, giáo huấn qua mỗi trường hợp, sự kiện khác nhau khi có đệ tử (tăng sĩ hay cư sĩ) thỉnh vấn. Những lời dạy được ghi chép lại bằng  hình thức truyền khẩu, sau này bằng văn tự gọi là kinh điển”.

  Số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết nhiều vô kể, chúng con có dành cả đời để nghe, đọc cũng không đủ chứ đừng nói gì đến để hiểu và ứng dụng thực hành vào cuộc sống hoặc đọc hiểu thêm các kinh điển và luận điểm của các bậc Thánh đức đạo Phật.  Hoặc có khả năng thẩm định được kinh dựa trên những nguyên lý Phật gia.

  Qua đó con mới thấy được tấm lòng bồ đề của vị Thầy  thương xót  cho học trò chúng con với căn cơ chậm lụt, trong thời đại Mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng. Vị Thầy đã từ bi tạo ra căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com. Nơi chỉ cần cái click chuột là chúng con đã được tiếp cận và tích tập chánh kiến thông qua sự kết nối với vị Thầy, đi theo đúng quỹ đạo chánh pháp với gần 2500 bài viết đầy đủ phong phú mọi chủ đề, để chúng con với bản tánh “ương ngạnh” của tập kí cũ mà không nhàm chán nhưng vẫn đầy đủ các góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện gồm: Chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát, trong đó còn có sự đóng góp những cây bút xuất sắc từ  Cô Mật Diệu, và các đạo huynh.

  Không chỉ là cung cấp cho chúng con giáo pháp đúng  trong chanhtuduy.com mà  Ngài còn từ bi trang bị cho chúng con phương pháp đúng và dễ diễn tập, thực hành, phù hợp với thời đại, dân tộc, quốc độ là đọc và comment để dần dần xây dựng nền tảng chánh kiến. Hơn thế nữa là sự từ bi chăm sóc cho học trò bằng nhiều phương tiện thiện xảo như nộ pháp, rút tài khoản để học trò biết trân quí giáo pháp dù cho học trò có giận lẫy, hờn trách, chỉ trích gay gắt thì vị Thầy vẫn không phiền lòng bởi luật nhân quả sẽ sớm can thiệp mà 6 biểu chứng suy vi đã được Thầy nêu ra trong bài thứ 4.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài và con xin ghi nhớ lời Thầy huấn thị  “Các trò muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu bộ môn Yoga Thanh Trí được phổ truyền muôn nơi.

  Nguyện cầu tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 8. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 5: “Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?” trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên những tiêu chí thẩm định kinh chính thống mà Đức Phật đã chỉ ra, và hạ tầng ngữ nghĩa thành các bài viết trên chanhtuduy.com, để giúp cho chúng con dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt. Con hiểu rằng để có được chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì con phải đọc bài, comment mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu nguyện Bổn tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy cho bản thân con và tất cả huynh đệ Kim cang luôn tinh tấn đọc bài, comments trên chanhtuduy.com để trang bị cho mình chánh kiến ở từng cấp độ và để không trở thành người vô ơn, cô phụ tấm lòng vị Thầy.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 9. Kính Bạch Thầy !
  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5 : LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN” mà vị Thầy đã khai thị.
  Qua đó con hiểu được rằng; Với số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết thì dù có dành thời gian cả kiếp người cũng không thể đọc hết được, đó là chưa kể đến kinh điển, luận điển của các bậc Thánh đức đạo Phật.
  Nhưng trong thời đại tà sư nhiều như cát sông hằng này, lại có nhiều trường hợp kinh văn đã bị họ thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo Chánh Pháp, gọi là ngụy kinh, ngụy thư, nếu không có Chánh kiến thì người thực hành Pháp Phật dễ dàng lầm đường lạc đạo rồi dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng Phật Pháp.
  Biết trước hiện trạng này nên Đức Phật từ bi đã chỉ ra những tiêu chí để thẩm định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối về luận điểm, luận kiến, luận giải, luận đề như sau mà vị Thầy đã chỉ dạy:
  1/ 3 yếu tính giác ngộ (yếu tố cốt lõi) XẢ LY, BỒ ĐỀ TÂM, TÁNH KHÔNG.
  2/ Tứ pháp ấn : (1) Pháp vô ngã (2) Thọ thị bất tịnh (3) Tâm vô thường (4) Niết bàn tịch tĩnh.
  3/ Tứ y cứ : (1) Y pháp bất y nhân (2) Y nghĩa bất y ngữ (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (4) Y trí bất y thức.
  Tuy vậy, với số lượng đồ sộ, số lượng vô hạn với trình độ căn cơ chậm lụt như con, thì làm sao có đủ thời gian và trí lực để đọc kinh Phật mà tích hợp Chánh kiến toàn diện, nếu không có vị Thầy .
  Con cảm tạ ơn vị Thầy với lòng từ bi, vì tâm Bồ đề, mà dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực, trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa vào các tiêu chí trên mà trang bị cho chúng con gần 2500 bài, với đầy đủ các góc cạnh tâm linh về Chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát. Được hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp. Pháp tức là cuộc sống”. Với phương tiện thiện xảo là căn phòng Duy Ma Cật hiện đại (Chanhtuduy.com) ; chúng con chỉ cần một cú nhích chuột bằng một điện thoại thông minh là chúng con có thể vào đọc, để dần dần trang bị cho mình chánh kiến theo từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt.
  Và con hiểu rằng; muốn trang bị Chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, không phải đọc bài trên Chanhtuduy.com là một sớm một chiều hoặc một lần đọc 50 bài rồi sau đó rồi 2 tháng sau mới đọc lại thì chẳng được gì, tựa như một lần nhỏ 500 giọt nước sau đó bắt đầu nhỏ lại 2 tháng sau thì chẳng được giọt nào trong lu bởi lượng nước kia đã bóc hơi, điều mà Đức Phật, Ngài Di lặc dạy rằng xác quyết rằng “Không ai sở hữu được pháp ngoài những người tinh tấn thực hành nó”.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 10. Mô Phật!

  Kính Bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con tán thán trí tuệ và Bồ Đề Tâm vị Thầy đã giảng giải cho chúng con về ý nghĩa của kinh điển, cũng như làm cách nào để có được Chánh Kiến toàn diện.

  Bài viết giúp con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kinh điển trong đạo Phật. Trước khi Đức Thế Tôn thành đạo, 96 ngoại đạo hành trì miên mật mà vẫn hoàn toàn bế tắc trong việc có chánh kiến toàn diện. Chỉ đến khi Đức Phật đem ánh sáng chánh kiến tỏa chiếu khắp nơi, chúng sanh mới được tiếp cận với con đường giải thoát rốt ráo thực sự. Chánh kiến được ghi nhận lại bằng kinh điển, và chỉ có trong đạo Phật, những lời được nói hay viết từ chư Phật và các bậc A la hán, Bồ Tát mới được xem là kinh điển. Giáo thuyết của người tu ngoại đạo không được xem là kinh điển vì lạc vào biên kiến, chấp Có, chấp Không, chấp Ngã, chấp Pháp,…

  Kính Bạch Thầy, do thiếu Chánh Kiến, nhiều người đã thêm thắt những giáo thuyết kỳ dị của ngoại đạo vào trong Phật Giáo. Một là họ tin theo, làm theo những giáo thuyết ấy, chẳng hạn như xem tử vi, phong thủy, thờ trời, thờ rồng,…Hai là họ pha trộn những giáo thuyết ấy với giáo lý nhà Phật để tạo ra những ngụy kinh, ngụy thư. Trường hợp nổi bật nhất có lẽ là ngụy kinh Vu lan bồn, đã khiến nhiều người lầm tưởng đạo Phật cũng coit rọng chữ Hiếu như Nho Giáo hàng ngàn năm nay. Cho đến khi vị Thầy tác pháp chiếu quang hàng loạt bài viết vạch trần ngụy kinh Vu lan bồn, cũng như các ngụy kinh khác như Cửu bạt đề diệm khẩu, đạo báo phụ mẫu trọng ân,…chúng con và chúng sanh mới nhìn thấy bản chất của chúng dưới ánh sáng chánh kiến.

  Kính bạch Thầy, trong thế kỷ 21, ngoài việc một số người pha trộn ngoại đạo để phá hoại giáo lý nhà Phật, còn có 1 hiện tượng nữa là dùng…khoa học để bài xích đạo Phật. Chẳng hạn có vị sư cho rằng không có địa ngục, ngạ quỷ, cõi trời,cõi Cực Lạc…vì không có ai nhìn thấy, không có kính viễn vọng nào quay lại được? Thực tế khoa học hiện nay chỉ khảo sát về nguyên tố thô, về thế giới vật chất, làm sao có thể dùng để khẳng định về nguyên tố vi tế cho đến tinh túy. Những nhà khoa học cũng chỉ là người thường, không phải người tu tập, không đắc Thánh Quả, nên những gì họ phát biểu cũng không thể xem là chánh kiến.

  Con tán thán vị Thầy đã dạy chúng con cách thẩm định đâu mới là kinh điển nhà Phật chính thống thông qua các yếu tố:

  1/ Ba yếu tính Giác Ngộ: Xả Ly, Bồ Đề Tâm, Tánh Không.

  2/ Tứ pháp ấn: (1)Pháp vô ngã, (2)Thọ thị bất tịnh, (3)Tâm vô thường, (4) Niết bàn tịch tĩnh.

  3/ Tứ y cứ: (1) Y Pháp bất y nhân, (2) Y nghĩa bất y ngữ, (3) Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa, (4) Y trí bất y thức.

  Kính Bạch Thầy, nhiều nơi họ giảng dạy đều chỉ dựa trên truyền thống vô minh, thành thử họ có thể bị lừa gạt bởi các ngụy kinh, các tà kiến, các tri kiến thế gian lầm lạc. Ở Mật Gia Song Nguyễn, Viện ITA Nghiên Cứu và Ứng dụng Yoga Thanh Trí, vị Thầy dạy chúng con tập trung vào “Duy Tuệ Thị Nghiệp” để nhận thức vấn đề đúng quỹ đạo. Con chợt xúc động nhớ đến hình ảnh Đức Phật cũng không chấp nhận truyền thống Bà la môn thời xa xưa mà quyết tâm đi tìm trí tuệ Giải Thoát. Tinh thần tôn trọng chân lý, giương cao ngọn cờ Chánh Kiến ấy từ Đức Thế Tôn nay con được nhìn thấy nơi vị Đạo Sư Thanh Trí. Vị Thầy luôn hướng chúng con đến việc Văn-Tư-Tu dựa trên nền tảng Chánh Kiến để xây dựng cho mình Trạch Pháp Nhãn chân chánh, đưa đến giải thoát luân hồi sanh tử.

  Con tán thán vị Thầy chỉ ra rằng, để tích hợp chánh kiến toàn diện, việc đọc hết tất cả kinh điển nhà Phật là bất khả thi vì kho tàng ấy quá đồ sộ. Mức độ bao la ấy của kinh điển càng khiến con thấy ngưỡng mộ trí tuệ của Đức Phật, nếu so với giáo lý của ngoại đạo chỉ gói gọn trong vài cuốn sách. Tuy kinh sách nhà Phật rất nhiều, nhưng may mắn cho chúng con, có thể tiếp cận được chánh kiến toàn diện thông qua phương tiện truyền tải là chanhtuduy.com. Với 2500 bài viết thấm đẫm Pháp vị được vị Thầy chắt lọc, chúng con có thể trang bị chánh kiến cho mình từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt.

  Con tán thán vị Thầy đã tạo ra 1 công cụ cực kỳ hiện đại và phù hợp với thời đại này, một kho tàng vô giá cho chúng con và chúng sanh tiếp cận Chánh Kiến mỗi ngày để thanh trí cho mình giữa cuộc đời nhiều phiền não này. Con ghi nhớ lời vị Thầy nhắc nhở về việc muốn có chánh kiến toàn diện cần đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Nếu không sẽ như xôi hỏng bỏng không lu nước chưa kịp đầy, nước đã bốc hơi hết.

  Con cảm tạ vị Thầy vì bài viết lợi lạc này. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe Thầy cô trường thọ vì lợi lạc và hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho ánh sáng Chánh Kiến từ chanhtuduy.com lan tỏa đến chúng sanh khắp mọi nơi.

  Om Ah Hum.

 11. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc tiếp bài  viết của Thầy  :“Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : Chánh kiến Quang Minh Tam Muội Bài 5 : Làm Sao để được trang bị chánh kiến toàn diện “.

  Qua bài viết của Thầy con hiểu được để có được một nền tảng chánh kiến đâu phải dễ dàng đạt được , nếu như không gặp được bậc tuệ tri thức am tường tri kiến Phật Đà và thấu suốt về chân lý tối thượng  mà chuyền tải tới chúng con những tri kiến Phật pháp thì chẳng khác nào cũng như trước và trong thời Đức Phật tại thế 96 ngoại đạo miệt mài hành trì dù trong rừng sâu núi thẳm  hay hải đảo non bồng vẫn không có được chánh kiến toàn diện .

  Chúng con may mắn nhờ có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy trong kiếp này , được theo học bộ môn yoga thanh trí dưới sự từ bi dẫn dắt của vị Thầy mà chúng con có được một nền tảng chánh kiến vô cùng hữu ích mà chúng con không cần phải đi đâu xa chỉ cần kết nối với công nghệ 4.0 là vào Lâu Đài Duy Ma Cật Chánhtuduy .com với ngút ngàn chánh kiến được vị Thầy dày công suốt bao năm qua chắt loc những tinh hoa của Đức Thế Tôn để chuyền tải qua những bài viết , bài giảng dựa trên nền tảng trí tuệ Phật Đà và thấm đẫm tinh thần “pháp là cuộc sống , cuộc sống là pháp “.Con hiểu rằng nếu  chúng con tinh tấn đọc bài và comment hàng ngày là phương thức dễ dàng tiếp cận nguồn năng lượng chánh kiến với từng cấp độ khác nhau . ( Và từng phần , toàn phần , toàn diện , toàn triệt !. ) 

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi trí tuệ đã luận giải chi tiết và thấu đáo từng chi tiết từng góc cạnh về chánh kiến về tu pháp 🙁 tư duy về chánh kiến -Lợi ích từ chánh kiến – và làm sao có thể được trang bị chánh kiến toàn diện ). Để chúng con hiểu thấu hơn  lợi ích của chánh kiến để ứng dụng vào cuộc sống . Đặc biệt không rơi vào cái bẫy của tà kiến .Từ đó mà đạt được hạnh phúc tự tâm , hanh Thông Xã Hội , thành đạt Xã Hội và an lạc đời này ,cực lạc đời sau .

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích của tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 12. Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí:CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?”. Như giọt nước đầy lu, kiến tha lâu đầy tổ, bạn đọc, học trò, hội viên chúng con có được cơ hội tiếp cận từng phần, toàn phần, toàn diện và toàn triệt chánh kiến Phật đa thông qua nhiều phượng tiện. Mà ở đây hữu hiệu chính là việc tiếp cận chanhtuduy.com thông qua bất kỳ máy tính nối mạng hoặc trên điện thoại thông minh. Với số lượng gần 2500 bài viết xoay quanh một trục chánh kiến cung cấp chung chúng con như đang trầm tâm mình trong lưới đế châu gồm vô vàn châu báu như những viên dạ minh châu làm sáng con đường tu hành hướng tới tâm tịnh. Mỗi bài viết trên chanhtuduy.com không chỉ lấy số lượng trên câu chữ mà còn là tâm lực, trí lực, nguyện lực của vị đạo sư Thanh Trí mong nguyện cầu cho mọi chúng sanh hữu sanh có được cơ hội vượt thắng từng bước bản thân khỏi những tham ái, chấp thủ đặc biệt nhờ tích lũy chánh kiến Phật đà sẽ là cơ hội để chặt đứt vô minh, là con đường duy nhất và triệt để để thoát khỏi vòng xoay luân hồi, nhắm đạt tới hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự và thành đạt xã hội cũng như thong dong bước tiếp trên hành trình giải thoát bản thân và tha nhân.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh tỉnh thức với trạng thái Giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum!

 13. Mật Thuận Đức says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ với bài viết của Thầy đã nêu lên chánh kiến là rất quan trọng

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh

  Om mani padme hum

 14. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?”

  Ở thời mạt pháp này, khi mà “tà sư nhiều như cát sông Hằng”, kinh Phật cũng có nguỵ kinh thì dựa vào đâu để biết được rằng đó thực sự là những lời Phật và các bậc Thánh đức đạo Phật thuyết, là chánh kiến Phật đà? Nhờ những lời dạy của Thầy mà con hiểu thêm về nguyên tắc thẩm định (Kinh phải phản ánh được những nguyên lý Phật gia được nêu trong đạo Phật), cũng như các tiêu chí để thẩm định kinh Phật chính thống gồm: 3 yếu tính giác ngộ; tứ pháp ấn; tứ y cứ.

  Kinh điển đạo Phật nhiều vô số, để trang bị chánh kiến chúng con phải bắt đầu từ đâu? Từ cuốn kinh, bài kệ nào đây? Như một hành giả chơi vơi lạc đường trong đêm tối, muốn tìm ánh sáng chánh kiến để soi đường tới thành phố Giải thoát nhưng lực bất tòng tâm, chúng con thật may mắn làm sao khi được biết tới chanhtuduy.com,  căn phòng Duy Ma Cật được xây dựng bằng nguyện lực, tâm lực và trí lực của vị Thầy. Một căn phòng mà “ai vào cũng có chỗ” chỉ bằng một cú click chuột, một căn phòng mà ánh sáng chánh kiến rực rỡ tới mức chói mắt những kẻ tà kiến, tà sư, tà linh, tà quyền. Thay vì phải nếm mật nằm gai suốt mấy chục năm, nay chúng con chỉ cần hàng ngày vào đọc  chanhtuduy.com là có thể trang bị chánh kiến với từng cấp độ khác nhau tuỳ vào nỗ lực, tinh tấn của mỗi người.

  Bên cạnh đó lời Thầy dạy giúp con hiểu rằng việc trang bị chánh kiến không phải là việc của ngày 1, ngày 2 mà cần kiên trì, bền bỉ, phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm, tựa như mưa dầm thấm lâu, giọt nước lâu ngày đầy lu.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài giúp chúng con hiểu thêm về cách thức đơn nhất để trang bị chánh kiến toàn diện.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 15. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?”.

  Qua bài viết, con hiểu rằng việc trang bị chánh kiến toàn diện bằng cách đọc và nghiên cứu kinh điển của Đức Phật thuyết là việc làm khó. Kinh điển Đức Phật thuyết thì nhiều trong khi kiếp người hữu hạn, căn cơ chúng sanh không phải ai cũng tự đọc hiểu được, cuộc sống bận rộn… Cách dễ nhất để trang bị chánh kiến toàn diện cho bản thân đó là đọc chanhtuduy.com hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng, hàng năm. Giống như một người ăn uống điều độ để khỏe mạnh, uống thuốc đều đặn để hết bệnh thì đọc bài viết, nghe bài giảng trên trang mạng Chánh Tư Duy cũng cần sự đều đặn và điều độ.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy đã tạo lên căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại, đem đến biết bao lợi lạc cho chúng con và chúng sanh hữu duyên.

  Con cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 16. Kính bạch Thầy

  Con thật hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rồi ạ

  Con cảm tạ ơn vị Thầy đã cho chúng con được  đọc những bài viết thật sâu sắc và ý nghĩa

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc tất cả chúng sanh

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om mani padme hum

 17. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết thứ hai của Thầy với chủ đề: “Đệ nhị tâm pháp thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?” Từ lời dạy của Thầy trong bài, con cảm nhận được giá trị bất khả tư nghì về chánh kiến Phật đà bởi trước và trong thời đức Phật tại thế, 96 ngoại đạo miệt mài hành trì, nằm gai nếm mật nhưng vẫn không có được chánh kiến toàn diện. Thiên đạo, Tiên đạo, Thần đạo hay Đạo Thiên chúa cũng thiếu hoặc không có chánh kiến, vẫn còn đó sự chấp thủ, biên kiến, chấp ngã, chấp pháp như hai câu kinh thánh được trích dẫn trong bài. Ánh tuệ quang tỉnh thức ấy         chính là suối nguồn tinh tuý chảy xuyên suốt trong mọi lời thuyết giảng, khai thị, giáo huấn của đức Phật trong hành trình 49 năm thuyết pháp độ sanh. Chánh kiến chính là vũ khí với sức mạnh vô song khiến nhiều đạo sĩ ngoại đạo phải tâm phục khẩu phục trong các cuộc đối luận với đức Phật và nhiều người trong số họ đã trở thành đệ tử của Ngài, trong đó có đệ nhất biện luận- tôn giả Ca chiên diên. Cũng chính bằng chánh kiến mà sơ tổ Phật giáo Tây Tạng, đại sĩ Liên Hoa Sanh đã chiến thắng năm trăm vị đạo sư ngoại đạo trong cuộc tranh luận tại Bồ đề Đạo tràng.

  Tuy nhiên, với khối lượng kinh điển đồ sộ như vậy, một kiếp người ngắn ngủi khó lòng mà đọc hết, chưa nói đến việc làm thế nào để phân biệt được kinh chính thống hay nguỵ kinh. Ơn phước thay khi chúng con được ân hưởng tấm lòng từ bi và trí tuệ của Thầy khi bằng tâm lực, nguyện lực, trí lực, thậm chí cả tài lực của mình, Thầy đã mang đến cho chúng con những dòng tinh tuý giáo pháp từ hơn 25 năm nghiên cứu và trải nghiệm có kết quả của mình mà chúng con không cần phải dụng công gắng sức tự bơi giữa biển pháp mênh mông đó. Nhờ ơn Thầy, nhờ duyên lành đọc trang chanhtuduy.com mà lần đầu tiên con biết về những tiêu chí khẳng định tính chính thống của một bản kinh như Ba yếu tính giác ngộ, Tứ y cứ, Tứ pháp ấn. Và giờ đây, trong bài viết này, Thầy một lần nữa giảng giải cặn kẽ cho chúng con hiểu thêm về các tiêu chí này. Tựa như lâu đài Duy Ma Cật, lâu đài chanhtuduy.com không bao giờ thiếu chỗ cho những người muốn tìm hiểu, học hỏi về đạo pháp và cũng là nơi giáng những đòn “sấm sét” xuống bao kẻ tiểu nhân, nguỵ quân tử hại Pháp để rồi họ phải chịu thúc thủ trước những luận kiến sắc bén của vị Thầy và các thành viên diễn đàn. Cũng chính từ những cuộc đối luận đậm chất chánh kiến mà một số người trong số họ đã trở thành học trò, đệ tử của vị Thầy như hiện nay.

  Để việc thực hành pháp tu Chánh kiến quang minh tam muội được hiệu quả, để việc trang bị chánh kiến được toàn diện và đầy đủ, con xin ghi nhớ lời Thầy dạy rằng người học cần đọc thường xuyên, đều đặn hơn là đọc nhiều lần một lúc rồi bỏ bẵng thời gian dài sau mới đọc lại. Điều này không chỉ giúp chúng con luôn có được chánh kiến thường trực trong tư duy, từ từng phần, toàn phần, toàn diện cho đến toàn triệt, mà còn có cơ hội kết nối với trường tâm linh thanh tịnh của vị Thầy, từ đó đạt được nhiều thành công thế sự song hành cùng thành tựu tâm linh. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy gia hộ cho chúng con có được sự kiên nhẫn, trì chí, khiêm cung trên con đường thực hành giáo pháp Yoga Thanh trí vì sự lợi lạc của bản thân và tha nhân, đồng thời không cô phụ tấm lòng bi mẫn của vị Thầy dành cho chúng sanh và chúng con.

  Cầu nguyện chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ

  Om Ah Hum

 18. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài viết mới của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết giúp con hiểu về ý nghĩa của kinh điển và “làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện”. Theo đó, vị Thầy chỉ dạy “số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết, chúng ta dành toàn bộ thời gian của kiếp này cũng không nghe hết và đọc hết được. chưa kể đến kinh điển, luận điểm của các bậc Thánh đức đạo Phật”. Mặt khác, trong thời “mạt pháp” này, khi mà “tà sư nhiều như cát sông hằng”, nhiều trường hợp kinh văn bị tà sư tự ý ” thêm vào, cắt xén, chỉnh sửa lệch quỹ đạo chánh pháp. Những kinh văn này được gọi là “ngụy kinh”, “ngụy thư”, nếu không có chánh kiến thì người thực hành pháp Phật dễ bị lầm đường lạc đạo “dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng Phật pháp”… Hiểu được điều đó nên Đức Phật từ bi chỉ ra những tiêu chí để thẩm định kinh chính thống mà vị Thầy đã nêu ra và giải thích tường tận theo Thánh giáo lượng trong bài viết; Bao gồm: (1) ba yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm và Tánh không), (2) tứ pháp ấn ( pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Tâm vô thường và Niết bàn tịch tĩnh), (3) tứ y cứ ( Y pháp bất Y nhân, Y nghĩa bất Y ngữ, Y liễu nghĩa Y bất liễu nghĩa và Y trí bất Y thức)… Do khối lượng đồ sộ, số lượng vô hạn, hàm chứa ý nghĩa cao diệu”, nên đối với người mới học Phật pháp như con (tuổi đã lục tuần, nhận thức chậm, hay mặc cảm…), để được trang bi chánh kiến toàn diện sẽ gặp khó khăn. Nhưng thực sự may mắn cho con trong kiếp này được làm học trò của vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí, với trí tuệ siêu việt, tấm lòng Bồ đề tâm bao la, sự nhìn xa trông rộng, đã dành hơn 25 năm trái nghiệm, nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng và có kết quả để phát minh “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí” mà tới ngày nay trên thế giới chưa vị Thầy, Đạo sư nào có được!. Công trình tâm linh vĩ đại này được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ “cuộc sống là pháp, pháp là cuộc sống” phù hợp tính Quốc độ, tính Dân tộc, tính Thời đại, mang lại lợi lạc vô song. Trong “Lục Diệu Pháp Môn – YOGA Thanh Trí” có tu pháp “Chanh Kiên Quang Minh Tam Muội” được vị Thầy “dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí trên” vào những bài viết, bài giảng trên trang chanhtuduy.com – ngôi nhà Duy Ma Cật. Đặc biệt, trang mạng này có “số lượng bài vở chính thống, phán ánh sự kiện, hiện tượng, hành trang về những gì liên quan đến Phật pháp đúng theo quỹ đạo chánh pháp lên đến gần 2500 bài với đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện bao gồm: Chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát”, giúp đệ tử, học trò, chúng sanh hứu duyên đều thấy dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu chánh kiến, cảm nhận Phật pháp gần gũi cuộc sống và mang lại lợi lạc không thể nghĩ bàn (tích tập nhiều công đức, nâng cao chánh kiến, chánh tư duy, trưởng dưỡng lòng sùng kính vị Thầy – bậc Đạo sư Thanh Trí – nền tảng giác ngộ) để được An lạc đời này (đat 3 mục tiêu: (1) hạnh phúc tự tâm, (2) hanh thông thế sự, (3) thành đat xã hội), hướng tới Cực lạc đời sau.

  Con xin thực hiện lời dạy của vị Thầy: “…các trò muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngay, mỗi tháng, mỗi năm”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã chỉ dạy và ban cho chúng con bài pháp quý báu, lợi lạc và nhiều ý nghĩa.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện nghiên cứu tâm lý học và ứng dụng YOGA Thanh Trí, vì lợi lạc của chúng sánh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 19. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực tạ ơn vị Thầy sách tấn con ạ.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh Trí, vì thành tựu của Viện ITA, vì lợi lạc chúng sanh>

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 20. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng những giáo thuyết của ngoại đạo hoặc là không có chánh kiến, hoặc là không có chánh kiến toàn diện, do những giáo thuyết đó không giúp được cho người tu được giải thoát mà vẫn bị trôi lặn trong luân hồi dù cho có được phước báo nhân thiên. Ngược lại, giáo pháp do Phật chứng được và tuyên thuyết với 84000 pháp môn khác nhau nhưng đều chung một điểm là giúp hành giả tu hành được giải thoát rốt ráo, vĩnh viễn thoát khỏi luân hồi, do đó chánh kiến trong giáo pháp được phát lộ từ đức Phật là chánh kiến toàn diện. Tuy nhiên như Thầy đã chỉ ra, với khối lượng đồ sộ, số lượng vô hạn chúng con không có đủ thời gian, trí lực để đọc kinh Phật mà tích hợp chánh kiến toàn diện. Và Thầy với Bồ đề tâm đã dung tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí thẩm định kinh Phật chính thống để trang bị cho chúng con với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp. Pháp tức là cuộc sống” giúp chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Con xin tán than công hạnh và Bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến pháp tu “Chánh kiến quang minh tam muội”, là đọc bài và comment trên chanhtuduy.com. Đây là một phương pháp thật đơn giản và dễ dàng nhưng mang lại lợi ích không thể nghĩ bàn khi giúp chúng con dần dần tích lũy và trang bị được chánh kiến đầy đủ và toàn diện để đạt được mục đích tối thượng là “Giải thoát”

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu trong hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài 5: “Làm thế nào để được trang bị chánh kiến toàn diện?”. Câu hỏi trên đã được Thầy giải đáp trong bài, thật đơn giản với đệ tử, học trò chúng con, đó là bằng cách đọc bài trên chanhtuduy.com mà Thầy đã dày công xây dựng. Đến nay chanhtuduy.com đã thực sự trở thành lâu đài Duy ma cật, một kỳ viên Phật học đồ sộ với số lượng bài viết đạt đến gần ngưỡng 2.500 bài và tiếp tục tăng lên hằng ngày. Những bài viết trên đây ngập tràn chánh kiến mà Thầy đã dành bao “tâm lực, nguyện lực, trí lực”, miệt mài trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật và hơn thế, Thầy còn hạ tầng ngữ nghĩa cho phù hợp với trình độ, căn cơ của chúng con thời nay và đưa vào những góc cạnh cuộc sống theo tôn chỉ “cuộc sống là Pháp”. Bên cạnh đó là những bài viết của các huynh đệ kim cang đã được sự “kiểm duyệt” từ vị Thầy, chia sẻ những góc cạnh tâm linh, những cảm niệm xoay quanh Thầy, Phật, pháp, tăng của chúng đệ tử, học trò trên 4 phương diện của chánh kiến. Thay vì mất nhiều thời gian để thẩm định kinh điển nào chính thống hay không chính thống, tốn nhiều trí lực trong khi trình độ chúng con lại chưa đủ khả năng thẩm định, mà kinh điển thì quá bao la, biết đâu là trọng yếu, chưa kể bản dịch lại sai lệch, nội dung, từ ngữ, cách diễn đạt khó hiểu… chúng con đã được Thầy rút gọn thời gian và chỉ ra những gì tinh yếu nhất, bằng cách diễn đạt dễ hiểu nhất, qua những chủ đề gần gũi, truyền cảm hứng, dễ tiếp thu nhất qua những bài viết trên chanhtuduy.com. Qua đây con càng trân quý kho tàng bảo vật chanhtuduy.com hơn nữa!

  Con hoan hỷ với lời dạy của Thầy về “liều lượng” đọc bài trên chanhtuduy.com để có kết quả là “được trang bị chánh kiến toàn diện”, đó là “đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”, tựa như “mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu”. Lẽ ra khi mọi thứ đã được trang bị đến tận nơi như vậy thì bản thân chúng con phải tự nỗ lực tâm linh để có được chánh kiến vì lợi lạc cho chính mình, nhưng chúng con đã phải để vị Thầy hao tâm tổn sức nhiều lần nhắc nhở, đến mức nộ pháp, rút tài khoản… cũng vì lòng từ bi với chúng con. Con cảm thấy hỗ thẹn và bội phục lòng từ bi, kham nhẫn của vị Thầy vì chúng con. Cầu nguyện cho con và các huynh đệ sẽ theo lời Thầy dạy tinh tấn mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm đọc bài đều đặn qua chanhtuduy.com để được trang bị cho mình chánh kiến toàn diện.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy về bài viết!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

   

 22. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ. Con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 23. Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Qua bài con hiểu được, nhìn chung người tu Phật hiện nay để trang bị cho mình một nền chánh kiến toàn diện của nhà Phật là một điều rất khó, bởi Đức Phật  đã từng dạy” Thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng” điều này cho thấy các vị tăng sĩ, Phật tử mang danh thượng tọa, đại đức, trụ trì thời nay chỉ biết bám chấp vào hình thức, như xây chùa to, cổng lớn, thể hiện sự tu Phật qua hình tướng đầu tròn áo vuông và chỉ biết cổ súy cho Phật tử ăn chay làm lành và đặc biệt là cổ súy đạo ngu trung, ngu hiếu do ảnh hưởng của chế độ phong kiến  của  người Tàu, và những hình thức mê tín dị đoan của ngoại đạo như cúng cô hồn, nhương sao giải hạn, xem bói, ngày giờ tối, thờ thần tài, thổ địa, quan công, bà chúa sứ… Đó là còn chưa tính rơi vào những trường hợp  buôn thần bán thánh của bọn tổ chức lừa gạt qua hình thức tâm linh, nhằm chiếm  đoạt tài sản và gây ra những hậu quả tâm linh cho những người tin Phật, mà mù tịch về chánh kiến dẫn đến tệ nạn mê tín dị đoan.
  Ở Mật gia song Nguyễn chúng con thật là ơn phước khi được Thầy từ bi giáo hóa và giảng dạy qua những bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com nhằm giúp cho những bạn đọc, học trò và đệ tử chúng con hiểu được chánh kiến của Phật đà, bằng những phương tiện thiện xảo và phương pháp sư phạm phù hợp với từng quốc độ, từng dân tộc,từng thời thời đại, từng hoàn cảnh và từng căn cơ của mỗi chúng sanh. Vì vậy theo bản thân con là người đang tu học Phật pháp tại Mật gia song Nguyễn, để được tích lũy một nền chánh kiến vững chắc cho bản thân, bằng một việc đơn giản là tuân theo lời  dạy của Đạo sư là tinh tấn đọc, nghe và comments những bài giảng bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com  để hiểu thấu 4 phương diện chánh kiến ( chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát) để ứng dụng vào trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày theo tinh thần “pháp tức là cuộc sống, cuộc sống tức là pháp” nhằm lợi lạc cho bản thân và chúng sanh hữu tình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho ước nguyện hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô tại chân trời Âu được thành công viên mãn.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thức tỉnh với trạng thái giác ngộ.
  Om Mani Padme Hum.
   

 24. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài: “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 5: Làm Sao Để Được Trang Bị Chánh Kiến Toàn Diện”.

  Con cảm tạ Thầy đã viết loạt bài Đệ Nhị Tâm Pháp, ở bài 4 chúng con được Thầy luận giải cho biết ích lợi từ chánh kiến và tác hại từ tà kiến. Nay bài 5 Thầy hướng dẫn cho chúng con biết cách để tự trang bị cho mình chánh kiến toàn diện. Trang mạng chanhtuduy.com là một kho tàng kì viên Phật học, ngút ngàn chánh kiến, đầy đủ thể loại khác nhau. Thế nhưng để trang bị cho bản thân “chánh kiến toàn diện”  thì chính bản thân chúng con hàng ngày, mỗi ngày kiên trì tiếp cận với chánh kiến bằng cách đọc bài và comment như là một phương thức luyện võ thuật, mưa dầm thấm lâu, nước chảy đá mòn, có công mài sắt có ngày nên kim, kiến tha lâu sẽ đầy tổ. Nếu như kho tàng chánh kiến có sẵn, món võ Thầy dạy cực cao siêu, thanh gươm Thầy trao vô cùng sắc bén nhưng chúng con không thường xuyên luyện tập, mài dũa hằng ngày thì thanh gươm sẽ bị cùn không còn sắc bén, không luyện tập hằng ngày thì thao tác đánh võ sẽ không còn nhanh nhẹn, chuyên nghiệp để hạ được kẻ thù. Hoặc thanh gươm không tập luyện mài dũa hàng ngày mà lâu lâu mới lấy ra mài một lần thật lâu thì chẳng những không làm thanh gươm sắc bén được mà còn làm cho nó mòn và hư hỏng đi.

  Cũng như việc đọc bài comment chúng con không chăm chỉ thực hành đều đặn để trang bị chánh kiến tích tập công đức để tiêu trừ nghiệp chướng kịp thời. Vì trong cuộc sống thế sự chúng con thường dễ mắc phải những nghiệp, nếu không kịp thời tịnh hóa thì ngày qua ngày nghiệp sẽ sinh sôi nãy nở theo hệ số nhân đến khi hình thành như quả núi thì lúc đó chúng con có comment một ngày mười bài cũng không đủ tiêu trừ như nắng hạn lâu ngày một cơn mưa không đủ làm đất mềm mại, cây cỏ tốt tươi được.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 25. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã giải thích cụ thể cho chúng con biết về những tiêu chí thẩm định kinh Phật chính thống mà Đức Phật đã chỉ ra cho đời sau. Tuy nhiên, với khối lượng đồ sộ về kinh điển đạo Phật như vậy, bằng thời gian và trí lực của một đời người, chúng con làm sao có thể đọc từng đó kinh Phật để mà có thể tích hợp chánh kiến toàn diện nếu như không có vị Thầy – bằng tâm lực, nguyện lực và trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên những tiêu chí trên đã hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp. Pháp tức là cuộc sống” giúp cho chúng con có thể dễ dàng tiếp cận kho tàng kinh điển và luận điểm của các bậc Thánh đức để rồi dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt – thông qua phương tiện thiện xảo là đọc bài và viết comment trên chanhtuduy.com – Lâu đài Duy Ma Cật thời hiện đại.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ bảo cho chúng con phương pháp đọc bài tốt nhất và hiệu quả nhất để có thể trang bị được cho bản thân chánh kiến đầy đủ và toàn diện, đó là “đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”.

  Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và lợi lạc này.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 26. Mật Tịnh Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài pháp này ạ.

  Bài pháp đã giúp chúng con hiểu thêm về tầm quan trọng và lợi ích kỳ diệu của việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com, cũng là diễn tập/thực hành tu pháp “Chánh kiến quang minh tam muội”, thật không thể nghĩ bàn.

  Như Thầy đã luận giải, để có được chánh kiến (với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt) là cả một nỗ lực tâm linh, chúng con cần phải đọc bài và comment mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm… theo kiểu mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu. Con xin ghi nhớ lời Thầy dạy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc!

  Con xin cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của các chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 27. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài ” Đệ nhị tâm pháp thanh trí : Chánh kiến quang minh tam muội bài : Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện” của Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy. Qua những gì Thầy luận giải con hiểu được rằng, để được gọi là kinh điển thì đối tượng nói và viết ra phải là những bậc thánh đức đã đạt thánh quả ( trí huệ tánh không) như Đức Phật, các bậc A la hán, Bồ tát. Con cũng hiểu rằng với hiện trạng đồ sộ về lượng kinh điển đạo Phật, ngoài ra còn rất nhiều loại “ngụy kinh” . Nhưng với căn cơ chậm lụt như chúng con làm sao có thể đủ thời gian, trí lực để phân biệt, cũng như đọc và tích hợp chánh kiến toàn diện, để có được kết quả tâm linh tốt,  nhằm an lạc đời này, cực lạc đời sau. Nhờ ơn vị Thầy từ bi, trí tuệ bằng tâm lực, trí lực và nguyện lực  để thẩm định, chưng cất ra tinh túy của giáo pháp phù hợp tính Quốc độ, tính thời đại và Dân tộc, cùng với phương tiện thiện xảo là căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại chanhtuduy.com, giúp cho chúng con chỉ cần một cú nhích chuột thì ở bất cứ nơi đâu trong thời đại này cũng có thể vào đọc và trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện và toàn triệt. Tuy vậy để trang bị được chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì chúng con cần tinh tấn vào đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

  Con tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa, nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 28. Nguyễn Hà Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tú Viên (Nguyễn Hà Liên) đã đọc bài “Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?” rồi ạ.

  Qua bài Pháp của Thầy, con hiểu được rằng kho tàng Kinh điển mà Đức Phật để lại vô cùng rộng lớn, bên cạnh đó còn có kinh điển, luận điển của các bậc Thánh đức đạo Phật. Chúng con có dành cả 1 kiếp người cũng không thể đọc và nghe hết, chưa nói đến việc có thể thẩm thấu, để rồi thực hành, ứng dụng và có kết quả. Vị Thầy bằng lòng từ bi đã hạ tầng ngữ nghĩa, truyền tải lại lời khai thị của Đức Phật và các bậc Thánh đức tới chúng con để chúng con dễ đọc, dễ hiểu, nâng cao chánh kiến, từ đó ứng dụng vào cuộc sống để có được sự lợi lạc. Lâu đài Duy Ma Cật vị Thầy tạo nên không bao giờ thiếu chỗ cho chúng con, chỉ có điều chúng con có trân quý cơ hội mà Thầy ban cho hay không mà thôi. Con cảm tạ ơn Thầy đã nhắc nhở và con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy “Do vậy, các trò muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”. Con nhớ đến 4 nguyên tắc tu tập Mật Tông, trong đó có 1 nguyên tắc là “đều đặn thực hành”. Nếu chúng con thực hành/diễn tập đều đặn, mỗi ngày dù làm ít nhưng ngày nào cũng làm là mỗi ngày chúng con được kết nối tâm với vị Thầy, với trường lực thanh tịnh từ cõi giới thù thắng của Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy. Mỗi ngày đọc bài là mỗi ngày chúng con nhận được nhiều lợi lạc, là thực hành việc xả ly những mối bận tâm thế sự, và quan trọng hơn hết là thực hành tốt pháp tu quan trọng nhất: Sùng kính Đạo Sư. Việc đọc một lúc nhiều bài sau đó bỏ bẵng đi 1 thời gian rồi lại đọc tiếp thực sự không nên chút nào vì có thể khối lượng chánh kiến đã tích tập được sẽ “bốc hơi” theo thời gian không đọc bài. Như việc ăn cơm, nếu ta dùng cơm và thức ăn hàng ngày, đều đặn thì thể chất của ta sẽ khỏe mạnh, nhưng nếu ăn một lúc 4-5 bát cơm sau đó bỏ đói nhiều ngày mới dùng cơm lại thì sẽ gây hại cho sức khỏe. Trong đạo pháp cũng vậy, để sức khỏe tâm linh được khỏe mạnh, chánh kiến được bồi đắp thêm mỗi ngày, chúng con cần đều đặn trong việc đọc bài và comment.

  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh, Bồ đề tâm, trí huệ của vị Thầy đã tạo nên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com với chánh kiến ngút ngàn, giúp chúng con nhận được nhiều lợi lạc khi được đọc, hiểu và diễn tập/ thực hành hàng ngày.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 29. Mật Tuệ Tín says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho đệ tử chúng con hiểu được kinh điển là khi đối tượng nói hoặc viết ra phải là các bậc Thánh đức đã đạt thánh quả (trí tuệ tánh không) như Đức Phật, các bậc A La Hán, Bồ tát và nguyên tắc thẩm định kinh điển phải dựa trên nguyên lý Phật môn : (1) 3 yếu tính giác ngộ, (2) tứ pháp ấn, (3) tứ y cứ.

  Con hiểu rằng với khối lượng kinh điển đồ sộ, Phật tử khó lòng tích hợp chánh kiến toàn diện nếu không được vị Thầy hướng dẫn theo trình tự, bài bản lớp lang bằng phương tiện thiện xảo phù hợp với đời sống thế tục. Một số chùa có hẳn 3 thời khoá tụng kinh dành cho cư sĩ nhưng không ai luận giải nên Phật tử chỉ có phước (tụng kinh không hiểu nghĩa kinh) và đây là thực trạng tu nhiều được ít. Chưa kể ngã chấp ngày một tăng vì kiêu mạn cho rằng mình đã đọc tụng hàng trăm, hàng ngàn lần các bộ kinh Đại thừa (Pháp Hoa, Hoa nghiêm,….).

  Con hiểu rằng lâu đài Duy Ma Cật của Mật gia Song Nguyễn với 2500 bài viết đầy đủ các góc cạnh tâm linh về chánh kiến, đã được hạ tầng ngữ nghĩa (các thuật ngữ Phật học được vị Thầy luận giải rõ ràng về thực nghĩa) với nhiều chủ đề gần gủi cuộc sống nên bạn đọc, học trò, đệ tử tha hồ thưởng ngoạn vườn hoa đạo pháp và không phụ thuộc không gian-thời gian. Chỉ với điện thoại thông minh và cú nhích chuột, chúng con có thể trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt trong cuộc sống nhiều lo toan và phiền não.

  Con hiểu rằng vị Thầy nhiều lần nhắc nhở, cảnh tỉnh, nộ pháp huynh đệ chúng con việc đọc bài và comment trên chanhtuduy.com vì vận mạng tâm linh của chúng đệ tử. Việc rút tài khoản cũng là lòng từ bi của vị Thầy không muốn chúng con bị âm đức, tổn phước vì lười nhác comment, bất tuân lời Đạo sư.  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi cấp lại tài khoản để con có thể tiếp tục trên đạo lộ giải thoát, tận trừ vọng tưởng và nghiệp chướng để không phải trở về tay không, bỏ lỡ kiếp người quý báu này.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn dạy dổ đệ tử ương bướng, ngang ngạnh như con. Cầu nguyện cho con và huynh đệ Kim Cang luôn tinh tấn thực hành Phật pháp.

  Cầu nguyện Thầy Cô khoẻ mạnh & trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 30. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc bài Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5:LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy, với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ ” Cuộc sống là Pháp. Pháp là cuộc sống” giúp cho chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng, giúp con thấy được tầm quan trọng của việc đọc bài và comment thường xuyên để rồi dần dần trang bị chánh kiến.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 31. Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con tán thán trí tuệ, bồ đề tâm vị Thầy. Thầy dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa giúp cho chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ thực hành  tùy theo căn cơ mỗi người, theo tinh thần Pháp là cuộc sống ,cuộc sống là pháp. Qua phương tiện căn phòng duy ma Cật thời hiện đại, chanhtuduy. Com và lục diệu Pháp môn, yoga Thanh Trí.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh .

  Om Mani Padme Hum.

 32. Mật Nhất Nguyên (Lê Duy Trí) says:

  Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến Quang minh Tam muội, bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện? Qua bài viết con thấy được quá trình hình thành và bảo vệ chánh kiến Phật đà từ ngàn xưa đến này nhằm đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Đồng thời, con hiểu được những may mắn của mình khi được tiếp cận với Chánh kiến Phật đà qua pháp tu Chánh kiến Quang minh Tam muội dưới sự chỉ dạy của vị Thầy.

  Bắt đầu từ sự kiện đức Phật thành đạo dưới cội cây Bồ đề, tìm ra chân lý tối thượng vượt qua khổ đau sanh tử luân hồi mà 96 ngoại đạo đương thời cực khổ cũng không thể chạm tới. Chánh kiến ấy như tiếng gầm sư tử giữa rừng tà kiến, được ghi chép lại với hình thức truyền khẩu, sau đó là văn tự dưới dạng kinh điển với số lượng đồ sộ. Tiên liệu trước được rằng đời sau sẽ tồn tại những bất đồng giữa các Phật tử, Đức Phật cũng chỉ ra những tiêu chí thẩm định kinh chính thống:

  1/ 3 yếu tính giác ngộ
  _ Xả ly
  _ Bồ đề tâm
  _ Tánh không

  2/ Tứ pháp ấn

  _ Pháp vô ngã (Tánh không): mọi sự vật hiện tượng đều không độc lập, không thường hăng, không tự có.
  _ Tâm vô thường (Tánh không): những ý niệm của chủ thể khởi phát đều bất định, thay đổi theo tính duyên khởi
  _ Thọ thị bất tịnh (Xả ly): đã cảm nhận bằng tri giác đều bị nhiễm ô dù lạc hay khổ
  _ Niết bàn tịch tĩnh (Bồ đề tâm): do vậy tâm bậc thánh thuộc trạng thái tuyệt đối (Niết bàn) luôn bình lặng, không xao động, không móng lên niệm tưởng thế tục.

  3/ Tứ y cứ
  _ Y pháp bất y nhân (nghe theo ý nghĩa, không phải vì ai mà nghe theo)

  _ Y nghĩa bất y ngữ (hiểu nghĩa, không chấp nhặt từ ngữ)
  _ Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa (hiểu theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, không dừng lại ở ý nghĩa phàm tính)
  _ Y trí bất y thức (trí là tuệ tri giải thoát, thức là phân biệt mang tính chất thế gian).

  Sau khi hiểu được những tiêu chí đó con càng thấy tầm quan trọng của việc thân cận tuệ tri thức, đặc biệt là trong giải đoạn mới tu học vì khối lượng kinh điển đồ sộ mà người học lại thiếu trình độ để hiểu đúng. Con hoan hỉ vì được tiếp cận với nguồn chánh kiến, dần dần tích hợp chánh kiến toàn diện thông qua trang mạng chanhtuduy.com, công trình tâm linh đồ sộ mà vị Thầy đã gầy dựng với sự đóng góp của các huynh đệ Kim Cang. Phương tiện thiện xảo là “hạ tầng ngữ nghĩa” theo theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp. Pháp tức là cuộc sống” giúp con có thể tiếp cận Chánh pháp mà không bị choáng ngợp.

  Bài viết cho con cảm niệm những thuận cảnh của mình, nhờ đó mà con mới được tiếp cận với suối nguồn chánh kiến, đó là: (1) Phật đã xuất hiện, (2) Ngài đã truyền pháp, (3) giáo pháp vẫn còn, (4) và con cũng đã nhập môn, (5) con lại gặp được vị Thầy. Con cảm tạ vị Thầy từ bi đã ban cho chúng con những phương tiện phù hợp, dẫn dắt chúng con trên con đường đến Giác ngộ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 33. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài: “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 5: Làm Sao Để Được Trang Bị Chánh Kiến Toàn Diện”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng để chúng con biết được những lợi lạc không thể nghĩ bàn từ Chánh Kiến mang lại và thật ơn phước khi chúng con lại được Thầy hướng dẫn để biết cách tự trang bị cho mình chánh kiến toàn diện cho bản thân đúng quỹ đạo chánh pháp .
  Qua đó giúp cho con hiểu được rằng kho tàng Kinh điển nhà Phật thì vô cùng rộng lớn, với một kiếp người ngắn ngủi thì chúng con không thể nào thẩm thấu hết lời dạy của Đức Phật và càng không thể ứng dụng vào cuộc sống ,hơn nữa thời mạt pháp tà sư nhiều như cát sông Hằng như hiện nay thì đã có không ít nguỵ kinh được lan truyền, đang góp phần đầu độc tâm linh gây nhân phỉ báng chánh pháp trầm trọng .
  Qua đó con niệm sự ơn phước quá đỗi khi chúng con được hạnh ngộ vị Đạo Sư Thanh Trí trong kiếp này ,với Bồ Đề Tâm rộng lớn, lòng từ bi Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa, truyền tải lại lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức tới chúng con và chúng sanh để từ đó chúng con được tiếp thu và trang bị chánh kiến toàn diện cho bản thân.
  Con hiểu được rằng trang mạng chanhtuduy.com là một kho tàng kì viên Phật học, ngút ngàn chánh kiến và việc trang bị chánh kiến dễ dàng và nhanh chóng đối với chúng con đơn giản là tinh tấn đọc bài viết comment trên trang Chanhtuduy.com. Chúng con cần tinh tấn đọc bài viết comment mỗi ngày ,mỗi tuần, mỗi tháng, mỗi năm tựa như lửa liu liu nhưng luôn liên tục để nấu chín “nồi cơm giác ngộ ” an lạc đời này cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 34. Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ đọc bài viết “ Làm sao để được chánh kiến toàn diện” trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội” rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán tán thán trí tuệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực và trí lực hạ tầng ngữ nghĩa của kinh  Phật bằng những bài viết theo tôn chỉ “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”  trên chanhtuduy.com. Qua bài số 4, con đã hiểu tầm quan trọng  của chánh kiến và bài viết số 5 của vị Thầy giúp cho con hiểu được cách để có chánh kiến toàn diện, đó là đọc bài viết và commnet bài trên trang chanhtuduy.com hằng ngày, hằng tháng, hằng năm không dừng nghỉ, tựa như mưa dầm thấm lâu, chỉ cần có kết nối internet và  click chuột vào trang là chúng con có thể tiếp cận được với nguồn chánh kiến một cách dễ dàng, luôn được kết nối với trường thanh tịnh của Thầy từ đó có được chánh kiến toàn diện. Qua đây con cảm niệm ơn phước khi được học bộ môn Yoga Thanh Trí của vị Thầy . Con xin cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế lâu dài vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 35. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc được bài viết “ ĐỆ TÂM PHÁP THANH TRÍ: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Kinh điển trong đạo Phật, tùy nhiên với khối lượng đồ sộ về kinh điển đạo Phật chúng con có dành cả một kiếp người cũng không thể đọc được hết chưa nói đến việc thẩm thấu, thực hành ứng dụng để có kết quả tâm linh tốt. Quả là chúng con thật sự may mắn khi ngay ở thời đại, Quốc độ này, nhờ phương tiện công nghệ hiện đại, vị Thầy đã nghiêm tầm giáo điển, thực hành giáo Pháp 25 năm ( khảo cứu, khảo xát, thực hành, ứng dụng, kết quả) vị Thầy đã tạo ra Lâu Đài duy ma cật trang chanhtuduy.com với ngút ngàn Chánh kiến Phật đà, vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ “cuộc sống là Pháp, Pháp là cuộc sống” với những phương tiện thiện sảo của vị Thầy từ bi, trí tuệ với nhiều phương tiện thiện sảo để giáo hóa học trò, đệ tử chúng sanh hữu duyên theo đúng quỹ đạo chánh pháp nhờ đó chúng con, chúng sanh hữu duyên may mắn có duyên lành được kết nối với nguyên tố tinh túy của từ Trường thanh tịnh từ Thầy, Phật, Pháp, Tăng. Chúng con được tiếp cận nền tảng Chánh kiến Phật đà trong vườn hoa chánh Pháp trang chanhtuduy.com. chúng con được diễn tập thực hành bộ môn Yoga thanh trí, Phù hợp với tính quốc độ, tính thời đại, tính dân tộc với những phương Pháp dễ nhớ, dễ thực hành “ Lục Diệu Pháp môn” đặc biệt Pháp “ Chánh kiến quang minh tam muội” với gần 2500 bài viết, bài giảng ( ngôn ngữ Tiếng Viêt) chúng con chăm chỉ thực hành “gõ mõ tụng kinh thời @” để trang bị chánh kiến, tích tập công đức để tiêu trừ nghiệp chướng. Từ đó được những lợi ích thiết thực, đem lại những tác động tích cực tới đời sống tinh thần phát truyển sức khỏe, tinh thần cộng đồng và tâm linh ,chúng con có được sự chuyển hóa tâm theo đúng quỹ đạo chánh Pháp, dời xa truyền thống vô minh, dần đạt được hạnh phúc tự tâm, hanh thông thế sự, thành đạt xã hội và thành tựu xuất thế gian là “ an lạc đời này cực lạc đời sau”. Con cảm tạ ơn Thầy với bài viết ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho ánh sáng chánh pháp được soi sáng khắp muôn nơi thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được thẫm đẫm hồng ân Tam Bảo, thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 36. Mật Huệ Như (Hoàng Trà) says:

  Kính bạch Thầy.
  Con rất hoan hỷ được đọc bài viết: Đệ nhị tâm pháp CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI: Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện? của Thầy ạ.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng:
  “Chánh kiến” chỉ hai từ ngắn gọn nhưng để có được luận đề này, Đức Phật đã kinh qua thực nghiệm thiền quán suốt 3 A tăng tỳ kiếp trong quá khứ và khi hóa thân thành Thái tử Tất Đạt Đa, Ngài cũng phải trải qua 6 năm ròng rã dưới cội cây Bồ đề. Chánh kiến đã được Ngài thuyết giảng trong suốt 49 năm hoằng dương chánh pháp của Ngài.
  Những lời dạy của Ngài được truyền lại bằng văn tự gọi là kinh điển, với khối lượng vĩ đại mà chúng con không thể đọc và nghe hết trong một kiếp người. Việc hiểu và ứng dụng lời dạy của Ngài vào cuộc sống lại càng bất khả thi.
  Thêm vào đó, với tập khí vô minh từ vô thủy kiếp, chúng con không đủ trạch pháp nhãn để phân biết chân – ngụy, chánh – tà, nên dễ sa vào bẫy của thầy tu ngoại đạo, tà sư mà lầm đường, lạc lối.
  Với tấm lòng từ bi vô hạn, Thầy đã dùng tâm lực, trí lực, nguyện lực tạo dựng lâu đài Duy Ma Cật thời @, đưa chánh kiến toàn diện đến với chúng sinh vô minh. Kinh điển nhà Phật được Thầy thẩm định kỹ càng, luận giải cặn kẽ, hạ tầng ngữ nghĩa, minh họa cụ thể để chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu và không mất thời gian. Hơn 2.500 bài giảng, bài viết của Thầy, Cô và các huynh đệ Kim Cang trên chanhtuduy.com đều xoay quanh trục chánh kiến và không rời xa tôn chỉ “cuộc sống tức là Pháp, Pháp tức là cuộc sống”.
  Nhờ ơn phước được trở thành đệ tử của Thầy mà
  một lữ hành mệt lả, đói khát như con đã được an trú trong lâu đài sang trọng và thọ dụng đại tiệc tâm linh. Từ nguyên liệu trân quý là giáo lý Phật Đà, Thầy đã kỳ công chế biến thành những thực phẩm thiền định và tinh túy cam lồ, và hào phóng ban tặng cho chúng con.
  Vì lo lắng cho “sức khỏe tâm linh” của học trò, Thầy đã bao lần kham nhẫn nhắc nhở chúng con tinh tấn đọc bài và comment qua nhiều bài viết: “Đôi dòng về chanhtuduy.com”, “Dùng cơm không thức ăn, khỏe nổi không?”, “Cần khắc phục những trở ngại tâm lý trong sự comments”… Giờ đây, Thầy lại từ bi nhắc nhở chúng con “muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm”.
  Và nếu con không trân quý cơ hội ngàn năm hy hữu Thầy ban tặng để tăng trưởng chánh kiến thì sẽ không tránh khỏi hậu quả “suy dinh dưỡng” tâm thức với những biểu hiện: (1) Tu nhiều được ít; (2) Việc thế sự không thành mà việc tu cũng chẳng đạt; (3) Ngã chấp (chấp vào cái tôi) và pháp chấp (chấp vào pháp tu) ngày một tăng; (4) Gương mặt u ám hoặc khắc khổ bởi xúc động tiêu cực tâm lý chứa chất dồn ứ lại trong thân và tâm; (5) Gặp nhiều rủi ro bất ngờ; (6) Khó thác sanh vào cõi Phật.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con một bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy, Cô nhiều sức khỏe vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 37. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Đọc bài viết và nghĩ tưởng đến khối lượng đồ sộ của kinh điển đạo Phật, đặt trong hoàn cảnh đời sống thế sự bận rộn, con mới càng cảm nhận rằng chúng con khó có cơ hội tiếp cận được với chánh kiến toàn diện nếu không được Thầy dùng tâm lực, nguyện lực và trí lực trích xuất từ kinh Phật, lời dạy của thánh đức đạo Phật và hạ tầng ngữ nghĩa để chúng con dễ tiếp thu qua các bài viết, bài giảng trên chanhtuduy.com. Tất cả những điều tưởng chừng như không thể song qua phương tiện thiện xảo mà Thầy trang bị cho chúng con lại có thể trở nên dễ dàng tiếp cận, dễ dàng thực hành và lại nhanh chóng có kết quả. Con ấn tượng với hình ảnh “mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu” trong bài viết của Thầy, cũng như không một đơn thuốc nào uống một lần thật nhiều rồi sau đó dừng lại mà lại có hiệu quả; quan trọng là cần đều đặn và uống theo chỉ định của bác sĩ. Con cảm nhận niềm hoan hỷ, ơn phước vô cùng khi mỗi ngày được bước vào lâu đài Duy Ma Cật, ngắm nhìn từ quang rực rỡ toả ra từ toà lâu đài ấy từ tâm lực, nguyện lực và trí lực của vị Thầy. Con cầu nguyện Bổn Tôn gia hộ thông qua kênh vận chuyển vị Thầy cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm và tinh tấn thực hành pháp. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 38. Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy. Bài viết của Thầy giúp chúng con và bạn đọc những nguyên tắc để thẩm định kinh chính thống trong đạo Phật. Nhờ tâm lực, nguyện lực, trí lực của Thầy trích xuất từ những kinh Phật đồ sộ dựa trên các nguyên tắc thẩm định kinh chính thống với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa qua các bài viết mà chúng con dễ hiểu, dễ tiếp thu để trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau.

  Con Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 39. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu rỏ làm thế nào để có được chánh kiến toàn diện.

  Như Thầy đã viết trong bài,học Phật cả một kiếp người cũng không thể nào hết được kinh văn, nhưng thật may mắn chúng con được hạnh ngộ vị Thầy , được Thầy cho phép thăm quan vườn hoa đạo pháp với hơn 2500 đoá hoa toả ngát hương thơm, tại nơi này rất nhiều chú ong chăm chỉ đã được hiện thực hoá ước mơ của mình, đã đủ đầy mật ngọt và bay xa trên bầu trời, đi đến những miền đất hứa.Trong lâu đài này đã giúp cho mỗi hành giả chúng con trang bị được chánh kiến mà không phải ngồi thiền miên mật, với sáu phát kiến tâm linh mà vị Thầy truyền dạy rất phù hợp với những hành giả cư sĩ nhiều bận rộn, như mưa dầm thấm lâu, ánh sáng tuệ quang sẽ được lan toả khi mà hành giả có được chánh kiến.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài nhiều lợi lạc.

  Con cầu nguyện Thầy Cô nhiều sức khoẻ vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Om mani padme hum!

 40. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết của Thầy: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI. Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?”.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum!

 41. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí : Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội bài 5 : Làm Sao Để Được Trang Bị Chánh Kiến Toàn Diện ? “.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con biết được thế nào là kinh Phật chính thống, cách để trang bị chánh kiến toàn diện. Thời buổi hiện nay khi tà sư nhan nhản khắp mọi nơi dùng nhiều thủ đoạn để trục lợi cá nhân, ngụy kinh không rõ nguồn gốc thì nhiều. Nếu không có trạch pháp nhãn, nguyên tắc thẩm định kinh chính thống thì sẽ lợi bất cập hại nếu đọc tụng kinh giả. Qua bài này, con biết những nguyên tắc để thẩm định kinh chính thống gồm : 3 Yếu tính giác ngộ ( Xã ly, Bồ đề tâm, Tánh không ) , Tứ pháp ấn ( Pháp vô ngã, Thọ thị bất tịnh, Tâm vô thường, Niết bàn tịch tĩnh ) , Tứ y cứ ( Y pháp bất y nhân, y nghĩa bất y ngữ, Y trí bất y thức ,Y liễu nghĩa bất y bất liễu nghĩa ). Dựa vào những nguyên tắc trên, người tu nhận biết đâu là kinh chính thống, đâu là ngụy kinh mà từ đó tích tập công đức và trí tuệ. Nhưng những kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết chúng con có dành toàn bộ thời gian của kiếp người này cũng không nghe và đọc hết được đừng nói chi hiểu, ứng dụng vào cuộc sống. May mắn thay, chúng con được hạnh ngộ cùng Đạo sư Thanh Trí ở kiếp này, được Thầy trang bị cho chánh kiến thông qua những phương tiện thiện xảo để được đời này an lạc, đời sau cực lạc. Căn phòng Duy Ma Cật thời @ đó chính là trang mạng Chanhtuduy.com, một kỳ viên Phật học với gần 2500 bài viết đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát. Những bài viết trên Chanhtuduy.com vị Thầy đã dùng tâm lực, trí lực, nguyện lực trích xuất từ những lời dạy của Đức Phật, các bậc Thánh đức và hạ tầng ngữ nghĩa để chúng con dễ hiểu, áp dụng vào cuộc sống để đời đạo song hành. Điều kiện cần là nguồn sáng chánh pháp đã có, Thầy đã dựng nên, điều kiện đủ là chúng con phải thường xuyên, tinh tấn đọc bài comment để dần trang bị cho mình chánh kiến toàn diện làm nền tảng cho trí tuệ. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy ” Tuy vậy, giống như mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu, không phải một sớm một chiều đọc bài trên Chanhtuduy.com hoặc đọc một lần 50 bài sau đó rồi 2 tháng sau mới đọc lại, coi như chẳng được gì “.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam bảo.

  Om mani padme hum.

 42. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc xong bài viết của vị Thầy “ Bài 5 : Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện “ trong loạt bài “ Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí : Chánh kiến quang minh tam muội “. Qua bài viết của Thầy con hiểu rằng số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết là vô số kể mà chúng ta dùng cả kiếp người cũng không thể nào nghe hết và đọc hết được chưa kể đển các kinh điển, luận điển của các bậc Thánh đức đạo Phật nên Đức Phật chỉ ra những tiêu chí thẩm đinh kinh chính thống mà vị Thầy đã nêu trong bài viết bao gồm : (1) 3 yếu tính Giác ngộ là Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không ;(2) Tứ pháp ấn (3) Tứ y cứ. Nhưng để hiểu được kinh chính thổng thì cần phải có đủ thời gian, trí lực để đọc kinh Phật nhưng với số lượnng kinh điển đồ sộ thì sao có thể tích hợp chánh kiến toàn diện nhưng vị Thầy đã “ dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên các nguyên tắc và tiêu chí trên để trang bị cho các trò với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ “ Cuộc sống tức là Pháp, Pháp tức là cuộc sống “ đó chính là trang mạng chanhtuduy.com với gần 2500 bài viết với đầy đủ góc cạnh tâm linh chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát , và với công nghệ thông tin hiện đại và chỉ cần 1 chiếc điện thoại nhỏ là chúng con có thể đăng nhập vào trang chanhtuduy.com. Nhưng việc đọc bài cần phải tinh tấn, như mưa dầm thắm lâu , thì mới có thể trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm.

  Con cảm tạ vị Thầy .Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Ah Hùm

 43. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài: “ Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện” của Thầy.

  Biển pháp mênh mông như đại dương bao la không đáy. Bởi vậy mà đại sư Ấn Quang 20 năm, Quốc sư Huệ Trung đời Nhà Đường ( Trung Quốc) trải qua 45 năm chuyên đọc và nghiên cứu giáo điển để tích hợp chánh kiến. Vậy những người bận rộn thế sự như chúng con tiếp cận đến giáo Phật Đà đã rất khó đừng nói chi đến việc dành thời gian và trí lực để đọc nghiên cứu kinh Phật tích hợp chánh kiến.

  Suy ngẫm đến đây trong tâm con dâng trào niềm cảm niệm biết ơn vị Thầy- Người đã dành hết tâm lực, trí lực, sức lực nguyện lực trong 25 năm trích xuất từ những ki Phật, Thánh Đức đạo Phật – khoa học biện chứng tâm linh. Thầy đã đơn giản hóa, hạ tầng ngữ nghĩa để học trò dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hành,ứng dụng Pháp vào cuộc sống mà không phải tốn chút công sức nào, mà “chỉ ngồi mát ăn bát vàng” trong lâu đài Duy Ma Cật ( chanhtuduy.com) lung linh ánh sáng chánh kiến và tận hưởng hương thơm ngọt ngào thanh tịnh của vườn hoa đạo pháp.

  Con thành tâm cảm tạ ơn Thầy và cầu nguyện Thầy Bổn Tôn gia hộ cho con và tất cả huynh đệ kim cang luôn trân quý duyên lành ngàn kiếp hy hữu được nương tựa nơi vị Thầy – bậc Tuệ tri thức và  trưởng dưỡng tâm sùng kính Đạo sư với sự biết ơn và biết trả ơn mà như Ngài Thốt Mê Giăng Pô đã chỉ dạy: “ Nương tựa nơi Tuệ tri thức lỗi lầm dần tiêu trừ, đức hạnh dần gia tăng. Hãy quý trọng Đạo sư hơn cả thân mạng của mình”.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô cũng như đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp và  sự phát triển của Viện nghiên cứu tâm lý học và Ứng dụng Yoga Thanh Trí được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh  tỉnh thức với trạng thái giác ngộ và thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 44. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi thưa Thầy .Con rất hoan hỷ bài viết của vị Thầy cao quý ạ. Con cảm ơn Thầy đã viết cho chúng con đọc được bài viết thật là ý nghĩa ạ

  Con cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khõe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc và Phật tánh

  Om Mani Padme Hum

 45. Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài 5: “Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?”. Con hoan hỷ tán thán công hạnh của vị Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực để giúp cho chúng học trò, đệ tử hiểu những lời dạy của các bậc Thánh đức đạo Phật một cách dễ dàng hơn thông qua 2500 bài viết trên chanhtuduy.com đã được hạ tầng ngữ nghĩa và gần gũi với cuộc sống. Chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh và mạng internet chúng con có thể trang bị chánh kiến cho mình từ từng phần, toàn phần, toàn diện đến toàn triệt vào bất kì lúc nào, bất kì nơi đâu bằng cách đọc bài và comment trong căn phòng Duy Ma Cật. Con xin nhớ lời dạy của Thầy rằng “muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm” để tinh tấn hơn trong việc đọc bài và comment trên trang mạng chanhtuduy.com. Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm chú tâm, tinh tấn thực hành pháp. Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 46. Mật Khuê Minh says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ làm thế nào để có được chánh kiến toàn diện.

  Trong những bài trước vị Thầy đã cho chúng con hiểu được thế nào là chánh kiến, và những lợi ích của chánh kiến và những tác hại của tà kiến. Đến bài viết này thì chúng con được tiếp tục biết đến phương pháp để có được chánh kiến toàn diện. Trước và trong thời Đức Phật còn tại thế thì 96 ngoại đạo dù nếm mật nằm gai, hành trì miên mật cũng không có được chánh kiến toàn diện, chỉ tới khi Đức Phật thành đạo dưới gốc cây Bồ đề thì chúng sanh mới hoan hỷ được thấm đẫm tuệ quang tỉnh thức gọi là chánh kiến. Những gì được gọi là chánh kiến thương được Đức Phật thuyết giảng, khai thị, giáo huấn qua mỗi trường hợp sự kiến khác nhau khi có đệ tử thỉnh vấn, những lời dạy được ghi chép lại bằng hình thức truyền khẩu sau này bằng văn tự được gọi là kinh điển.

  Tuy nhiên kinh điển có khối lượng rất đồ sộ, số lượng vô hạn thì làm sao hành giả có đủ thời gian, trí lực để đọc Kinh Phật mà tích hợp chánh kiến toàn diện, chưa kể thời kỳ Mạt Pháp, ngụy kinh tràn lan, không phải ai cũng đủ trạch pháp nhãn để minh định chánh tà. Thật là may mắn và ơn phước biết bao khi  chúng con đã có duyên lành được hạnh ngộ vị Đạo sư Thanh Trí và được đọc những bài viết trên trang chanhtuduy.com. Chánh tư duy.com là Vườn hoa đạp pháp, kỳ viên Phật học mà vị Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, thánh đức đạo Phật dựa trên các nguyên tắc, các tiêu chí để trang bị cho chúng con phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa, theo tôn chỉ Pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp. Với hơn 2500 bài viết với đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự. chánh kiến luận điểm, chánh kiến tôn kính và chánh kiến giải thoát. Lâu đài chanhtuduy.com tựa như lâu đài Duy Ma Cật, chỉ cần một cú click chuột bằng một điện thoại thông minh là chúng con có thể mở ra và đọc, rồi dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt. Việc đọc giống tựa như mưa dầm thấm lâu, như kiến tha lâu đầy tổ…đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm mới có thể trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện.

  Qua đây con càng thêm trân quý giá trị của chiếc chìa khóa vàng vị Thầy ban cho để được hàng ngày bước vào lâu đài Duy Ma Cật để được tích lũy chánh kiến, từ đó mà thêm trân quý giáo pháp, không vi phạm trọng giới của Mật giáo giới tổng quát để rơi vào hoàn cảnh đã đến xứ sở ngọc báu mà phải trở về tay không.  Con cầu nguyện cho bản thân con và các huynh đệ Kim cang được tinh tấn trong việc thực hành và diễn tập tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội để không cô phụ tấm lòng của Thầy đã dành cho chúng con, được theo bước chân vị Thầy từ đây cho tới khi giác ngộ tối thượng.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trụ thế lâu dài của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Om mani padme hum.

   

 47. Mật Đăng Tâm says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ đọc bài 5: Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?
  Ở những bài trước, vị Thầy đã luận giải cho chúng con hiểu được thế nào là chánh kiến, lợi ích lớn lao của chánh kiến và tác hại nghiêm trọng từ tà kiến. Từ ấy, chúng con hiểu và khát khao được hướng về vùng sáng chánh kiến ấy để được nhận lấy những lợi lạc lớn lao mà khi xưa dưới cội cây bồ đề, Sư tử tuyết đã cất lên tiếng hống rung động hang cùng rừng thẳm tà kiến. Đấng từ phụ từ bi đã phát lồ 84000 pháp môn phù hợp với căn cơ từng chúng sanh, với 12 tạng kinh điển đồ sộ có dùng cả kiếp người cũng không thể đọc hết. Chúng con là những chúng sanh của thời mạt pháp với căn cơ chậm lụt, dẫu có đứng trước biển pháp mênh mông cũng chỉ là những kẻ mù lòa, kẻ mang cố tật cận thị tâm linh mất phương hướng sao có thể  thâm nhập được những lời kinh cao sâu diệu thâm, sao tránh khỏi sự dẫn dụ của những kẻ ma mị, sao nhận ra những lời ma của những bản ngụy kinh…Nhờ vị Thầy mà con đã hiểu dựa vào “kính chiếu yêu” là 3 yếu tính giác ngộ (Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không), tứ pháp ấn, tứ y cứ để có thể thẩm định kinh Phật chính thống. Con hiểu rằng, giai thoại xưa kia về đại sĩ Duy Ma Cật với trí tuệ siêu việt đã đón tiếp các vị Thanh Văn, Duyên giác, Bồ tát thánh quả đạo Phật, cùng các vị Trời, A tu la, Long vương, Quỷ vương đến thăm chỉ trong căn phòng nhỏ trong lâu đài của mình nhưng không bao giờ thiếu chỗ giờ đây đã được hiện hữu hóa thành căn phòng Duy Ma Cật chanhtuduy.com lung linh. Được dựng lên bằng bao tâm lực, nguyện lực, trí lực của vị Đạo sư Thanh Trí, những yếu nghĩa kinh văn được hạ tầng ngữ nghĩa, những bài giảng, bài viết dưới nhiều góc cạnh cuộc sống là phương tiện cho chúng con dễ dàng bước vào được trang bị chánh kiến từ từng phần, toàn phần, toàn diện và toàn triệt như mưa dầm thấm lâu, như kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu. Cầu nguyện cho bản thân con tri hành hợp nhất để những giọt nước quý chánh kiến ấy không bị bốc hơi, cho con biết trân quý cơ hội được bước vào lâu đài cao diệu này. Con cảm tạ vị Thầy đã viết bài.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu trạng thái tuyệt đối.
  Om Mani Padme Hum

 48. Kính bạch  Thầy.

  Con đã đọc bài  “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5 : LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN” rồi ạ.

  Qua bài viết giúp con hiểu được  với số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết thì dù  cho chúng con có dành hết cả đời cũng không đọc hết được, huống hồ chi đến hiểu đúng mà ứng dụng thực hành để đạt kết quả. Nhờ ơn vị Thầy từ bi đã đặt hết tâm lực, trí lực, nguyện lực phát lồ ra lâu đài duy ma Cật thời @ dựa trên nền tảng chánh kiến phật đà, cùng với những phương tiện thiện sảo, đã hạ tầng ngữ nghĩa theo tin thần pháp là cuộc sống giúp cho chúng con, chúng sanh xóa mù tâm linh qua việc đọc bài và viết conment trên mạng chanhtuduy.Com giúp cho chúng con “dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt”. Tuy vậy để trang bị được chánh kiến toàn diện thì chúng con cần phải tin tấn  đọc bài mỗi ngày, mỗi tháng , mỗi năm “giống như mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu”.

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của phật tánh thông qua kênh vận chuyển vị Thầy .

  OM AH HUM

   

 49. Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN? “.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng về kinh điển, là văn tự có ý nghĩa nhất quán và xuyên suốt từ đầu đến cuối, ghi chép lại những gì gọi là chánh kiến, được tuyên thuyết bởi Đức Phật và các bậc Thánh đức đạo Phật, thấm đẫm tuệ quang tĩnh thức. Con biết được vì sao giáo thuyết của ngoại đạo không phải là kinh điển, vì những bậc hiền trí của Tiên đạo, Thiên đạo, Thần đạo không phải là đối tượng đã đạt Thánh quả (trí huệ Tánh không), và những gì họ tuyên thuyết thiếu hoặc không có chánh kiến do sự chấp thủ cực đoan, biên kiến về tính Có và Không, rơi vào chấp ngã, chấp pháp. Do vậy mà dù là một Bà la môn xuất sắc như Tôn giả Ca diên chiên trong giai thoại năm xưa cũng phải chịu thua trước chánh kiến phát lộ như tiếng gầm sư tử giữa rừng tà kiến, và quy ngưỡng Đức Phật, trở thành đệ tử của Ngài.

  Từ những giải thích theo thánh giáo lượng của Thầy về các nguyên tắc thẩm định kinh Phật chính thống, con thấy thật không hề dễ dàng, thậm chí là bất khả thi để một người tu bình thường tự mình phân biệt được đâu là kinh điển chính thống nhà Phật. Giả dụ đã có thể biết được rồi, thì dù dành cả kiếp người cũng khó nghe, đọc hết, huống hồ là hiểu được nghĩa uyên áo trong kinh chỉ bằng việc tự tìm đọc. Con bỗng thấy tội nghiệp thay cho sự “ngây ngô” của một số người tu Phật tự “ảo tưởng” rằng mình có thể đạt được trí tuệ bằng việc đọc tụng nhuần nhuyễn đến thuộc lòng một, hai cho đến nhiều quyển kinh nào đó, nhưng hỡi ôi trong những thứ họ tụng đọc ra rả bao năm đến mức nằm lòng đó lại là… vu lan bồn, sản phẩm ngụy tạo đầy tai hại! Thật là uổng công bao tháng ngày, trí tuệ chẳng thấy đâu mà chưa chi tà kiến đã ngập đầy, tác hại theo nhau mà kéo tới.

  Còn huynh đệ Mật gia chúng con thì thật quá may mắn, khi có được một kho tàng vô giá Chanhtuduy.com, nơi vị Thầy mang tâm lực, nguyện lực, trí lực mà dùng phương tiện thiện xảo “hạ tầng ngữ nghĩa” với tôn chỉ “Pháp tức là cuộc sống, cuộc sống tức là Pháp “, trích xuất kinh điển nhà Phật thành những bài học sinh động dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu, giúp chúng con, chỉ bằng cú nhích chuột trên điện thoại, dần được trang bị chánh kiến toàn diện.

  Con thành tâm tán thán trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con xin ghi nhớ lời Thầy, giống như mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu, chúng con muốn trang bị chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Cầu nguyện cho huynh đệ chúng con đều luôn tĩnh thức, chánh niệm và chú tâm, luôn nỗ lực tinh tấn đọc bài, comment.

  Con cảm tạ Thầy đã viết bài. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 50. Trần Anh Thương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc bài viết “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh tam muội Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?” rồi ạ. Con vô cùng hoan hỷ và cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con. Những loạt bài của Thầy về chánh kiến quang minh tam muội đã làm con vô cùng xúc động và cảm thấy mình thật ơn Phước.

  Để có thể đọc hết kinh Phật với số lượng vô hạn, khối lượng khổng lồ thì chúng con không thể có đủ thời gian, trí lực để đọc nhưng chúng con thật có duyên lành khi được hạnh ngộ vị Thầy từ bi đã dùng tâm lực, trí lực, nguyện lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật để trang trang bị cho chúng con những phương tiện thiện xảo, đó là những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com. Chúng con cảm tạ ơn Thầy đã trao cho chúng con chiếc chìa khoá vàng để được vào lâu dài Duy ma cật, được chiêm ngưỡng công trình tâm linh đồ sộ, lợi ích vô song và có được những phương tiện tu tập để rồi dần dần trang bị cho mình chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến, tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát. Con hiểu rằng muốn vậy cần phải đọc mỗi ngày , mỗi tháng, mỗi năm.

  Con cảm tạ ơn Thầy, con đã hiểu và sẽ thường xuyên đọc bài, comments để dần dần trang bị cho mình chánh kiến từng cấp độ từ từng phần, toàn phần, toàn diện, toàn triệt tựa như mưa dầm thấm lâu.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Thái Hòa says:

  Kính Bạch Thầy.
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó con hiểu được, với diệu nghĩa  thâm sâu, cao diệu ẩn chứa trong từng lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh chúng. Thì những học trò vô minh như chúng con, có mấy ai hiểu hết thực nghĩa cao sâu trong đó. Nếu như không có vị Thầy( Bậc tuệ tri thức) đã dùng phương tiện thiện xảo, hạ tầng ngữ nghĩa luận giải theo tôn chỉ ” Cuộc sống tức là Pháp, Pháp tức là cuộc sống”.
  Thông qua những bài viết, bài giảng thực tế, gần gũi với đời sống sinh hoạt hằng ngày, trên chanhtuduy.com. Giúp cho chúng con dễ đọc(nghe), dễ hiểu, dễ tiếp thu và cũng dễ dàng tích lũy một nền tảng Chánh kiến cho bản thân, mà không cần dụng công quá sức, với thời hiện đại 4.0 phát triển như hiện nay.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự  trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 52. Kính Bạch Thầy.

  Con đã nhận được lời dạy của Thầy rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của chúng sanh.

  Om mani padme hum.

 53. Thiện Võ says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ

  Con cảm ơn Thầy

  Cầu cho virut corona sớm được tiêu trừ.

 54. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Con cầu nguyện cho đại dịch corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 55. Mật Tâm Như says:

  Kính bạch Thầy.

  Con Mật Tâm Như đã đọc bài này rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho đại dịch Corona sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

 56. Mật Huệ Bích ( Lê Hải My 8 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 57. Nguyễn Vân Linh says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ.

  Con cảm ơn Thầy đã viết bài.

 58. Mật Hoàng Trúc says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con hiểu rõ làm thế nào để có được chánh kiến toàn diện.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Cầu nguyện cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

 59. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài này.

  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con hiểu được thực nghĩa của chánh kiến và thêm trân quý ơn phước khi có được chánh kiến với thuận duyên “Đức Phật đã xuất hiện, giáo pháp của Ngài vẫn còn”. Tuy nhiên, số lượng kinh điển do Ngài đã tuyên thuyết nhiều vô kể, chúng con có dành cả đời cũng chưa đọc hết chứ không kể thời gian dành cho nghiên cứu, ứng dụng và thực hành vào cuộc sống.

  Qua đó, con thêm cảm niệm được ơn phước và hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã từ bi bằng Bồ đề tâm, bằng trí lực, nguyện lực đã dựa trên những thẩm định kinh chính thống, trích xuất những lời dạy của Đức Phật, các bậc thánh chúng đồng thời hạ tầng ngữ nghĩa thành một “Ứng dụng” là các bài viết trên Chanhtuduy.com để chúng con dễ dàng tiếp cận và quen dần với chánh kiến. Nhờ đó mà chúng con có thể tích lũy và thẩm thấu chánh kiến. Con hiểu rằng Đức Phật đã từ bi đưa ra chánh kiến, vị Thầy vì Bồ đề tâm đã tạo ra một “ứng dụng” tuyệt vời là Chanhtuduy.com để chúng con có thể  được trang bị chánh kiến từng phần cho đến toàn phần nếu sử dụng “Ứng dụng” này “mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm” qua việc đọc và comment thì lợi lạc là không thể nghĩ bàn. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi ban cho chúng con cơ hội được diễn tập thực hành pháp môn này. Con nguyện cầu huynh đệ chúng con sẽ tỉnh thức để luôn trân quý ơn phước hiện tại.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.

  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ và đau khổ của chúng sanh được lắng dịu.

  Om Mani Padme Hum.

 60. Mật Hạnh says:

  Kính bạch Thầy! Con đã đọc xong bài : ĐỆ NHỊ TÂM PHÁP THANH TRÍ : CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI – Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN của Thầy rồi.

  Con hoan hỷ và tán thán công đức đạo hạnh bồ đề tâm từ bi của Thầy đã dùng hết tâm lực , nguyện lực , trí lực để dựa trên các nguyên tắc tiêu chí của Thánh giáo lượng , của kinh điển chính thống đạo Phật, mà trang bị bằng những phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa theo ” Pháp là cuộc sống , cuộc sống là pháp ” . Với Lâu đài Duy Ma Cật, bao gồm hơn 2500 bài ,là những bài mang tính chính thống , phản ánh sự kiện , hiện tượng , hành trạng về những gì liên quan đến Phật pháp theo đúng quỹ đạo chánh pháp mà cốt lõi là chánh kiến trong thờ tự , chánh kiến trong tôn kính , chánh kiến luận điểm , chánh kiến giải thoát .

  Trong thời đại ngày nay , cuộc sống với muôn vàn bận rộn bởi thế sự , mà số lượng kinh sách , kinh điển của các bậc Thánh Đức đạo Phật lại đồ sộ bao la thì làm sao có đủ thời gian , điều kiện để đọc ngõ hầu trang bị kiến thức cho bản thân trên con đường tu tập .

  Từ đây , con cảm tạ ân đức Thầy đã cho chúng con một kho báu quý giá , đơn giản , chỉ cần một cái nhích chuột hay bằng một điện thoai thông minh là đã mở ra được chỗ ” cất giấu vàng ” . Và với sự nổ lực của bản thân qua mỗi ngày , mỗi tháng , mỗi năm , rồi dần dần sẽ tăng lên theo từng cấp độ khác nhau từ từng phần , đến toàn phần , toàn diện và toàn triệt .

  Con thành tâm cầu nguyện cho Thầy Cô luôn trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

  Con cầu cho tất cả chúng sanh và các huynh đệ Mật gia đều được thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Con cầu cho đại dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.

  OM MA NI PAD ME HUM.

   

 61. Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí:Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội -Bài 5 Làm Sau Để Được  Trang Bị Chánh Kiến Toàn Diện của vị Thầy rồi ạ!

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi trí tuệ ban cho chúng con bài pháp quý báu ,qua bài viết con hiểu được đọc bài và viết cometmes trên chanhtuduy .com thường xuyên sẽ trang bị chánh kiến  từng phần cho đến toàn phần không bị bốc hơi,theo từng cấp độ mỗi ngày mỗi tháng mỗi năm.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy ,Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ

  Om mani padme hum

   

 62. Mật Trường Nghị says:

  Kính bạc Thầy!

  Con rất hoan hỷ khi được đọc bài viết “Đệ Nhị Tâm Pháp Thanh Trí: Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội -Bài 5 Làm sao để được trang bị Chánh kiến toàn diện.

  Con cảm tạ ơn Thầy.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc phật tánh.

  Cầu cho dịch bệnh covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum

 63. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài viết. Con cảm tạ ơn Thầy đã dùng phương tiện thiện xảo hạ tầng ngữ nghĩa từ tâm lực, nguyện lực, trí lực hình thành lên lâu đài chanhtuduy.com, lâu đài duy ma cật giúp chúng con có cơ hội đạt được từng phần, toàn phần chánh kiến. Thay vì phải dành hàng vài chục năm đọc và nghiên cứu kinh điển thì bây giờ và ngay lúc này đây, con được tích lũy chánh kiến Phật đà thông qua việc đọc bài, viết comment và không bị gián đoạn bởi các hoạt động khác mà vẫn có cơ hội. Cơ hội ở đây như hình ảnh trong bài viết diễn bày, như giọt nước hàng ngà, hàng tháng, hàng năm dẫu nhỏ giọt đều đặn chắc rồi cũng sẽ đầu lu. Đây là cơ hội chúng con lấp đầy lu tâm thức chúng con bằng chánh kiến Phật đà, rũ bớt đi những móng niệm thế tục, cho chúng con cơ hội được ngập tràn ánh tuệ tri, cơ hội giải thoát.

  Con cảm tạ ơn Thầy. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện đại dịch covid 19 sớm tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum!

 64. Mật Chân Tính(13 tuổi) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài viết này ạ.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện cho virus corona sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 65. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ Thầy đã cho chúng con bài 5: “Làm thế nào để được trang bị chánh kiến toàn diện” tiếp theo trong loạt bài Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí. Giữa tam tạng kinh điển mênh mông của Đức Phật và các bậc Thánh đức, dù cho có nỗ lực góp nhặt chánh kiến thì để trang bị chánh kiến toàn diện, điều này quả thật quá sức với chúng con, nếu không nói là “điều không tưởng”. Vậy mà giờ đây chúng con đã có thể làm được nhờ “sử dụng” trí huệ của vị Thầy thông qua những bài viết chắc lọc tinh túy những lời dạy của đức Phật và các bậc Thánh đức, hạ tầng ngữ nghĩa, đưa Pháp vào cuộc sống, lại sử dụng phương tiện công nghệ kỹ thuật của thời hiện đại là chanhtuduy.com, giúp chúng con dù bất cứ ở đâu, thời điểm nào cũng có thể tiếp cận được miễn là có kết nối internet. Thầy đã biến “điều không tưởng” đó (trang bị chánh kiến toàn diện) thành điều hoàn toàn khả thi mà chúng con ai cũng có thể làm được, chỉ bằng cách mở trang chanhtuduy.com, đọc và comment mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm. Con cảm tạ ơn Thầy, con sẽ đọc và comment đều đặn để trang bị chánh kiến được toàn diện, như hình ảnh trực quan, sinh động của giọt nước nhỏ đều đặn khiến đầy lu.

  Con cảm tạ Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 66. Mật Hải says:

   

  Kính bạch Thầy,

  Con cảm tạ ơn Thầy cho chúng con được vào tham quan lâu đài Duy Ma Cật. Sẽ thật ngốc ngếch khi con chỉ chạy một mạch từ trước ra sau rồi sau đó quay về lại mà không dừng lại thưởng ngoạn, thưởng thức, thưởng lãm để lợi cho mình, cho người. Thế nên, trước tiên con xin bày tỏ lòng biết ơn đối với vị chủ nhân hào sảng, tốt bụng là vị Thầy từ bi. Tiếp đến con xin bày tỏ sự hoan hỷ và sự hiểu của mình sau khi lần này được Thầy cho ngắm pháp bảo CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI (phần 5) đang rực rở chiếu soi.

  Con hiểu rằng, nếu muốn được trang bị chánh kiến toàn diện thì chúng con phải hội đủ hai điều kiện CẦN và ĐỦ.

  • Điều kiện Cần: Có duyên lành được tiếp nhận Nguồn năng lượng chánh kiến toàn diện.

  • Điều kiện Đủ: Liên tục không dừng nghỉ việc kết nối để “nạp” năng lượng chánh kiến toàn diện ấy từ Nguồn.

  Vậy Nguồn chánh kiến toàn diện ấy ở đâu? Câu trả lời cho con là ở CHANHTUDUY.COM. Vì sao? Đó là bởi vì CHANHTUDUY.COM tựa như một Tàng kinh các Phật gia đồ sộ, một Kỳ viên Phật học nguy nga chứa đựng tinh túy Kinh điển nhà Phật mà vị Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực để trích xuất, hạ tầng ngữ nghĩa.

  CHANHTUDUY toàn diện còn bởi lẽ nó không chỉ là những trang giấy, con chữ (kinh, sách) ‘lim dim’, im lìm nằm bất động trên giá kệ, trong tủ trưng bày như bao tự viện, tịnh trú khác. Mà nó thực sự sống động, nhảy múa ảo diệu những vũ điệu “Pháp là cuộc sống – Cuộc sống là pháp”. Những vũ điệu rất khó cho người đọc tìm thấy, nhận ra trong vô tận, vô biên kho tàng kinh điển đức Phật, chư Thánh đức để lại.

  Vậy, nguồn toàn diện đã có. Điều kiện đủ là từ phía chúng con (!)

  Con phải có sự nổ lực, liên tục kết nối với Nguồn, với CHANHTUDUY.COM để tích lũy năng lượng chánh kiến toàn diện ấy bằng việc đọc bài và viết phản hồi (comment). Rồi tùy theo trình độ, khả năng hay “độ lớn bình chứa” của mình, con sẽ được vị Thầy hướng dẫn, chỉ dạy tiếp phương pháp thích hợp vào từng thời điểm, giai đoạn cụ thể. Theo nguyên lý ‘tích tiểu thành đại’ hay ‘nước nhỏ dần đầy lu’, chánh kiến trong con sẽ được rót đầy từ Nguồn (Thầy, Tam Bảo) vào bình chứa tâm thức của mình.

  Lời sau chót, con xin được thành tâm cầu nguyện cho Lâu đài Duy Ma Cật – CHANHTUDUY.COM sẽ ngày càng rực rỡ tuệ quang hơn nữa và sẽ có thêm thật nhiều chúng sanh khắp muôn phương được biết đến lâu đài để được trang bị chánh kiến toàn diện.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của chủ nhân Lâu đài cùng vị phối ngẫu của ngài vì lợi lạc cho chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh tĩnh thức với trạng thái giác ngộ.

  Cầu nguyện dịch bệnh COVID-19 sớm được tiêu trừ.

  Om Mani Padme Hum.

   

 67. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải, giúp con hiểu thêm về các nguyên tắc thẩm định để biết được thế nào là Kinh Phật chính thống, bao gồm: (1) 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không; (2) Tứ pháp ấn; (3) Tứ y cứ. Tuy nhiên, trong khi thời gian có hạn thì quả thực là khó để một người với đời sống gia đình có thể đọc Kinh Phật với một khối lượng đồ sộ nhằm tiếp cận chánh kiến, chứ chưa nói đến việc hiểu và ứng dụng chánh kiến một cách phù hợp. May mắn thay, đệ tử và học trò chúng con có cơ hội được tiếp cận, hiểu và ứng dụng dần đầy đủ 4 phương diện chánh kiến vào cuộc sống thông qua phương tiện thiện xảo mà vị Thầy đã từ bi phát lồ, chính là trang mạng Chanhtuduy.com với tu pháp Chánh kiến Quang minh Tam muội. Các bài viết, bài giảng đều được viết dựa trên Thánh giáo lượng với đầy đủ góc cạnh tâm linh về 4 phương diện chánh kiến, đặc biệt là gần gũi với cuộc sống, ví dụ như bài viết “Thư từ Hà Nội: Đeo dây chuyền mang mặt Phật có tội?” đề cập tới một vấn đề trong cuộc sống để nổi bật lên chánh kiến về thờ tự, hay bài viết “Thư gửi các trò 310: Vài lời tâm sự” đề cập tới hiện trạng thực tế để chúng con có một bài học rõ hơn liên quan tới chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về giải thoát. 

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy, kham nhẫn ban cho đệ tử, học trò chúng con những bài học thực tế về chánh kiến trên từng phương diện. Con hiểu được rằng bản thân con cần tự giác nỗ lực để không phí hoài cơ hội trong kiếp người này, tinh tấn thực hành pháp để trao dồi, tích lũy được chánh kiến một cách toàn diện.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trụ thế dài lâu vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.

  Cầu nguyện cho nạn dịch Covid-19 nhanh chóng được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 68. Mật Huệ Pháp says:

  Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc phần 5 trong loạt bài về Đệ nhị tâm pháp Thanh Trí: Chánh kiến quang minh tam muội với chủ đề “Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?”. Quả thật với khối lượng kinh sách đồ sộ, dù đọc và nghe cả một kiếp người cũng chưa thể hết, việc có được “chánh kiến toàn diện” đối với một hành giả, đặc biệt những hạng còn sơ cơ như chúng con, quả là khó như mò kim đáy bể. Đó là chưa kể xen lẫn trong kho tàng đó có không ít nguỵ kinh được dựng lên nhằm phục vụ mưu đồ, toan tính nào đó, vậy nên người đọc/học càng dễ bị sa lầy vào tà kiến mà cứ ngỡ đó là lời Phật dạy. Không nói đâu xa, ngay tại nhiều chùa, tự viện, những bài giảng pháp đậm mùi tà kiến, phi lý tác ý vẫn rót vào tai đồ chúng hàng ngày bởi những chính những người được coi là “sứ giả Như Lai”. Những trường hợp như vậy, có được chánh kiến đã là khó, nói chi đến chánh kiến toàn diện.

  Chiếu từ trường hợp của Quốc sư Huệ Trung hay Đại sư Ấn Quang, chúng con thấy mình thật ơn phước bởi quỹ thời gian không còn nhiều, chưa kể vô thường có thể ập đến lúc nào, việc dành 20-45 năm để học và nghiên cứu kinh điển như vậy quả là bất khả thi. May mắn thay khi trong thời đại công nghệ 4.0 này, chúng con lại có cơ hội được trang bị chánh kiến toàn diện thông qua Đệ nhị tâm pháp: Chánh kiến quang minh tam muội với phương tiện là căn phòng Duy Ma Cật thời hiện đại. Tại đây, chúng con được đọc/nghe các bài pháp mà Thầy đã dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực và thậm chí cả tài lực của mình để mang đến cho chúng con những tri kiến Phật học theo đúng quỹ đạo chánh pháp, được hạ tầng ngữ nghĩa để chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu. Những gì chúng con được học và hành đều là những tinh tuý giáo pháp, đã được Thầy nghiên cứu, thẩm định, chắt lọc và ứng dụng có hiệu quả thông qua chính sự trải nghiệm của mình, để rồi giờ đây đến lượt lớp học trò chúng con tiếp tục được kế thừa những trải nghiệm đầy lợi lạc trong cả đời sống thế sự lẫn tâm linh. Qua đây cho thấy giá trị của tâm pháp Chánh kiến quang minh tam muội mà Thầy đã phát lồ quả là không thể nghĩ bàn. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này, giúp chúng con nhận thức và biết trân quý hơn nữa tâm pháp Thầy truyền trao.

  Con cầu nguyện Thầy Cô trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh thấm đẫm hồng ân Tam Bảo

  Cầu nguyện đại dịch Corona sớm bị tiêu trừ

  Om Ah Hum

 69. Admin says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ.

  Qua bài viết, con nhận ra, với số lượng kinh điển đồ sộ nhà Phật, cộng với việc không dễ gì cho ai đó khi chưa đủ tuệ tri để phân biệt được giữa kinh điển chính thống với ngụy kinh dưa trên các nguyên tắc thẩm định, thì quả thực ơn phước cho chúng sanh chúng con, những ai có duyên lành được biết đến lâu đài chánh kiến chanhtuduy.com.

  Bằng tâm lực, nguyện lực, trí lực của mình, Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa, giúp cho những lời dạy từ đức Phật và các bậc Thánh đức trở nên gần gũi và dễ hiểu hơn đối với chúng con. Con hiểu rằng, so với tinh thần cầu đạo học pháp, tuệ tri và lòng sùng mộ của các bậc Thánh đức đi trước, bản thân mình chỉ như giọt nước giữa đại dương, nhưng với sự xuất hiện của vị Thầy, nhờ có những phương pháp mà Thầy truyền trao, những giọt nước tuy nhỏ bé nhưng hoàn toàn vẫn có được cơ hội nhập vào biển trí tuệ mênh mông nhà Phật. Con hiểu rằng, đường đi đã có, phương tiện cũng đã chuẩn bị sẵn, vấn đề còn lại là nằm ở bản thân chúng con, đến đích được hay không là nhờ vào nguồn nhiên liệu của lòng sùng kính Đạo sư mà chúng con vun bồi mỗi ngày.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy cho chúng con được hiểu.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện nạn dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 70. Admin says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua bài viết, con hiểu rằng, tựa như ý nghĩa của kinh điển (nhất quán, xuyên suốt từ đầu đến cuối), thì việc trang bị chánh kiến đối với mỗi người con Phật cũng cần có sự toàn diện. Giữa biển Phật pháp mênh mông với lượng kinh điển đồ sộ, con nhận ra, dầu chúng con có được trang bị những lăng kính để thẩm định được đâu là chân kinh, đâu là ngụy kinh (Ba yếu tính giác ngộ, Tứ pháp ân, Tứ y cứ), thì như Thầy nhận định trong bài, chúng con không có đủ thời gian, trí lực để đọc và tích hợp chánh kiến toàn diện.
  May mắn thay, khi chúng con có duyên lành hạnh ngộ vị Thầy, chúng con được mỗi ngày bước chân vào “căn phòng Duy Ma Cật”, được trang bị áo giáp chánh kiến bằng những bài viết được Thầy hạ tầng ngữ nghĩa, phản ánh các sự kiện, hiện tượng, hành trạng liên quan đến Phật pháp theo đúng quỹ đạo Chánh pháp. Con cảm tạ ơn Thầy!
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Trí tuệ và Bồ đề tâm vị Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy để làm lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum!

 71. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu làm sao để có thể được trang bị chánh kiến đầy đủ ạ.
  Con hiểu rằng số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết là một kho tàng đồ sộ, chúng con có dành toàn bộ thời gian của kiếp này cũng không nghe hết và hiểu hết được. Đức Phật đã chỉ ra những tiêu chí xác định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối về luận điểm, luận kiến, luận giải, luận đề là: Kinh chỉ được gọi là chính thống khi phản ánh được những nguyên lý của Phật gia được nêu trong đạo Phật:
  1. 3 yếu tính giác ngộ: xả ly, bồ đề tâm, tánh không.
  2. Tứ pháp ấn: Pháp vô ngã; thị thị bất tịnh; tâm vô thường; niết bàn tịch tĩnh.
  3. Tứ y cứ.
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi, trích xuất từ kinh Phật viết ra những bài viết trên trang mạng chanhtuduy.com, hạ tầng ngữ nghĩa để chúng con có thể học, có thể hiểu được, tiếp thu được chánh kiến.
  Con hiểu rằng, đọc bài và viết comment chỉ là điều kiện cần thiết để có được chánh kiến, còn nếu muốn có được đầy đủ chánh kiến, chúng con cần có sự bền bỉ, kiên trì, đều đặn đọc bài và viết comment hàng ngày. Bởi lẽ, nếu chúng con đọc 50 bài trong 1 ngày, nhưng sau 2 tháng con mới đọc tiếp thì con không nhận được gì cả vì “giọt nước đã bay hơi hết rồi”.
  Kính bạch Thầy, con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã tư bi sách tấn, uốn nắn con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh luôn thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Con thực sự đã hiểu!

   • Mật Chánh Hưng
    Mật Chánh Hưng says:

    Kính bạch Thầy!
    Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om Mani Padme Hum.

 72. Lê Xuân Lượng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài giảng của Thầy. Con hoan hỷ đọc đi đọc lại những từ ngữ Thầy dạy.
  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Om mani padme hum.

 73. Trần Thị Nhung says:

  Cảm tạ Thầy, con đã hiểu được thấu giá trị của việc đọc bài trên chanhtuduy.com hàng ngày chính là được tiếp xúc với kinh điển đạo Phật, được hướng dẫn và hiểu lời dạy của Phật theo đúng quỹ đạo Chánh Pháp. Hàng ngày con rèn luyện thói quen vào đọc ít nhất 1 bài để trang bị chánh kiến, rèn luyện tâm trí, hướng thiện. Xin cảm ơn Thầy.

 74. Nguyễn Thanh Vân says:

  Kính bạch Thầy!
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải theo Thánh giáo lượng giúp cho con hiểu được nhiều luận điểm, như nguyên tắc thẩm định,..từ lời dạy của Đức Phật và các bậc Thánh đức, qua bài pháp này con hiểu được đừng lấy tâm phàm phu mà đánh giá ca ngợi , hay phỉ báng .
  Con hoan hỷ được đọc bài pháp lợi lạc của vị Thầy, con sẽ đọc tiếp bài 6 ,con cảm tạ ơn Thầy.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 75. Mật Thanh Luật says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết: “Đệ nhị Tâm pháp Thanh Trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5: LÀM SAO ĐỂ ĐƯỢC TRANG BỊ CHÁNH KIẾN TOÀN DIỆN?” của Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về chánh kiến gồm đầy đủ 4 phương diện: Chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát và các yếu tố của Kinh Phật chính thống. Với khối lượng đồ sộ và số lượng vô hạn của Kinh Phật, chúng con vô cùng may mắn và ơn phước khi được vị Thầy dùng tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất
  từ những Kinh Phật, Thánh đức đạo Phật để trang bị chánh kiến cho chúng con bằng phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là Pháp, Pháp tức là cuộc sống” để chúng con dễ đọc, dể hiểu, dễ tiếp thu. Con hiểu rằng để được trang bị chánh kiến toàn diện và đầy đủ thì chúng con phải đọc bài mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm trên lâu đài đạo pháp Chanhtuduy.com với hơn 2500 bài giảng, bài viết ngút ngàn Chánh kiến Quang minh của vị Thầy, giúp chúng con có cơ hội được tích tập hai bồ tư lương công đức và trí tuệ, để được an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con cảm tạ ơn Thầy. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường tho của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện Tâm pháp Thanh Trí được phổ truyền nơi nơi.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 76. Mật Tú Viên
  Mật Tú Viên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài Pháp này của vị Thầy ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giảng giải, phân tích cho chúng con hiểu “làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện” và những nguyên tắc thẩm định kinh chính thống dựa trên các nguyên lý: 3 yếu tính Giác ngộ, tứ pháp ấn, tứ y cứ.
  Con cảm niệm biển Phật Pháp thật quá mênh mông, cả đời này chúng con không thể đọc hết và nghe hết, chưa nói đến hiểu đúng chánh kiến và ứng dụng thực hành vào trong cuộc sống. Nếu tự mình loay hoay giữa biển Pháp với nhiều ngã rẽ, không khác nào như một người tự dùng sức mình bơi giữa đại dương trong đêm tối, không thấy đâu là bến bờ và không biết đến khi nào mới cập bến bờ Giác ngộ.
  Vị Thầy đã từ bi xây dựng nên trang web chanhtuduy.com với biết bao tâm lực, trí lực, nguyện lực. Thầy chắt lọc tinh túy giáo pháp và hạ tầng ngữ nghĩa qua các bài giảng và bài viết “Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp” để chúng con dễ hiểu lời Phật dạy, từ đó ứng dụng vào cuộc sống nhằm lợi mình lợi người. Quãng thời gian hơn 25 năm khó khăn và gian nan nhất Thầy đã trải qua để chúng con được đón nhận tinh túy giáo pháp Phật đà dễ dàng, thuận lợi hơn ngày hôm nay. Những bài giảng, bài viết của vị Thầy và những bài chia sẻ của các huynh đệ Kim Cang đã được Thầy “kiểm duyệt” trên chanhtuduy.com đều thuần chất chánh kiến, với đầy đủ góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện. Con hiểu rằng cách dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả để trang bị chánh kiến toàn diện là đọc bài và comment trên chanhtuduy.com. Đọc bài và comment đều đặn tựa như thưởng thức “bữa tiệc” chánh kiến để “nuôi dưỡng” huệ mạng của bản thân, có “sức đề kháng” chống lại mọi chướng ngại đến từ nội tâm và ngoại cảnh, nền tảng trí tuệ dần hình thành và trở nên vững chắc trên con đường đi tới Giác ngộ tối thượng, theo tôn chỉ “Duy tuệ thị nghiệp”.
  Con hoan hỷ tán thán Công hạnh, Trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy. Con biết ơn vị Thầy đã bỏ nhiều công sức, tâm huyết tạo nên lâu đài Duy Ma Cật chanhtuduy.com để chúng con được trang bị chánh kiến toàn diện.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy dồi dào sức khỏe, thân tâm an tịnh và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện đại dịch Covid 19 mau chóng bị tiêu trừ và khổ đau của tất cả chúng sanh sẽ được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

 77. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi phân tích, luận giải cho chúng con hiểu được cần làm gì để được trang bị chánh kiến toàn diện.
  Đọc bài viết con hiểu được Đức Phật từ bi tạo ra 84.000 pháp môn để giúp cho chúng sanh với những căn cơ khác nhau đều có cơ hội được “nếm vị giải thoát” thì vị Thầy trên con đường giáo hóa chúng sanh cũng đã tạo ra lâu đài Duy Ma Cất với gần 3000 bài viết khác nhau để chúng con dù ở giai cấp,dân tộc, quốc độ nào cũng đều có cơ hội được “nếm vị giải thoát”, được trang bị chánh kiến toàn diện thông qua diễn tập thực hành pháp môn Chánh kiến quang minh Tam Muội là đọc và comment trên Chanhtuduy.com .
  Con ngưỡng mộ trước tấm gương khi xưa như ngài Huệ Trung thời nhà Đường hay đại sư Ấn Quang dành thời gian từ 20 đế 45 năm bao nhiên để nghiên cứu kinh điển để có được chánh kiến thì con lại thêm bấy nhiêu xúc động với Bồ đề tâm của vị Thầy hiện tại không chỉ dành thời gian hơn 25 năm nghiên cứu, khảo sát, thực hành, ứng dụng để đưa chánh kiến và các phương diện của chánh kiến vào tâm pháp Chánh kiến quang minh Tam Muội, giúp chúng con mỗi ngày đọc và comment là mỗi ngày có thêm một “viên gạch chánh kiến” cho xây dựng nền tảng giác ngộ. Hơn thế nữa là sự từ bi của vị Thầy dùng nhiều phương tiện thiện xảo từ hiền minh đến phẫn nộ để giúp chúng con nhớ đến việc đọc bài comment như một hoạt động cần thiết để đi đúng quỹ đạo chánh pháp. Như việc “ăn cơm” cần phải có dùng thức ăn mới đủ chất để nuôi sống thân căn thì việc đọc bài cũng cần comment để có đủ dưỡng chất chánh kiến mà nuôi dưỡng “huệ mạng”. Đồng thời hoạt động này cần duy trì đều đặn, không nên 1 lần ăn no (1 lần comment 50 bài) rồi sau đó nhịn đói (không đọc và comment nữa) trong 2 tháng thì cũng là hoài công. Con cảm tạ ơn Thầy.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 78. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy đã tiếp tục luận giải cho chúng con hiểu hơn về Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí ” Chánh kiến quang minh tam muội” với khía cạnh ” làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện”. Qua đây con hiểu rằng chúng con có dùng cả một kiếp người cũng không thể đọc, nghe hết được kinh điển Đức Phật thuyết chứ chưa nói gì đến các kinh điển luận điển của các bậc Thánh đức đạo Phật để tích hợp được chánh kiến và hiểu được chánh kiến toàn diện chúng con cần làm theo những tiêu chí thẩm định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối do Đức Phật đã để lại dựa trên “ba yếu tính giác ngộ “( xả ly, Bồ đề tâm, tánh không) ” Tứ pháp ấn”, ” Tứ y cứ”.Con cảm tạ vị Thầy đã tạo ra một lâu đài Duy Ma Cật được xây dựng vững chắc bằng những viên gạch chánh kiến giúp chúng con thoả sức vùng vẫy tâm thức , tự do tận hưởng cuộc sống là pháp và pháp chính là cuộc sống nhưng vẫn theo quỹ đạo chánh pháp để nhận được sự bảo hộ của vị Thầy và Tam Bảo. Nơi đây chúng con sẽ được trang bị chánh kiến mỗi ngày thông qua quá trình đọc bài và comment chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh để khai mở tâm thức theo quá trình từng phần, toàn phần, toàn diện đến toàn triệt bởi nơi đây đã được vị Thầy dùng hết tâm lực, trí lực, nguyện lực, sức lực để xây dựng bằng phương pháp hạ tầng ngữ nghĩa giúp cho chúng con, chúng sanh hữu duyên dù tâm thức ngu dốt chậm lụt nhưng vẫn có thể được khai sáng bằng cách tinh tấn thực hành mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm để mưa dần thấm lâu bông hoa tâm thức sẽ đâm trồi nảy lộc khi được chăm sóc đều đặn không phải như trận mưa rào một lúc rồi tạnh làm cho tâm thức không thể tiếp nhận.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 79. Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân
  Nguyễn Huỳnh Ngọc Ngân says:

  Kính bạch Thầy
  Con Mật Huyền Thanh đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Con xin tán thán bồ đề tâm luôn rộng mở của Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện và 3 tiêu chí thẩm định kinh chính thống.
  Quả thật với số lượng kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết thì chúng con dùng cả đời cũng không thể nào đọc hết, cũng không đủ trí lực để phân biệt đó có phải là kinh chính thống hay không, và cũng không hiểu rõ ý nghĩa kinh Phật thì làm sao tự mình tích hợp được chánh kiến toàn diện. Do đó để mang những ý nghĩa chính xác nhất về những gì mà Đức Phật đã tuyên thuyết đến học trò thì vị Thầy từ bi đã dùng hết tâm lực, nguyện lực, trí lực của mình để trích dẫn từ Kinh Phật, Thánh Đức đạo Phật diễn giải một cách dễ hiểu hơn về ngôn ngữ, gần gũi hơn với cuộc sống gọi là ” Pháp là cuộc sống, cuộc sống là Pháp”. Học trò chỉ cần mở ra cánh cửa ở Lâu đài Duy Ma Cật-chanhtuduy.com, mỗi ngày đọc 1 bài, tựa như mưa dầm thấm lâu, rồi ngày qua ngày, mảnh đất khô cằn chánh kiến cũng được thắm đẫm, trích lũy được bồ tư lương chánh kiến toàn diện.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum

 80. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải dạy cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Chúng con để trang bị cho mình một nền tảng chánh kiến toàn diện, không cách nào khác, bằng cách tuân theo lời dạy của vị Thầy, là nghe, đọc và comment những bài giảng, bài viết trên chanhtuduy.com, vì đây là tất cả tâm lực, nguyện lực, trí lực trích xuất từ những kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên nền tảng chánh kiến và trí tuệ Phật đà của vị Thầy, cùng với phương tiện thiện xảo là hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ “Cuộc sống tức là pháp. Pháp tức là cuộc sống”. Để cho chúng con dễ hiểu, dễ nhớ, dễ tiếp thu mà không mất thời gian tìm đọc và nghiên cứu kinh điển như các bậc Thánh đức ngày xưa. Với số lượng lớn các bài giảng, bài viết ẩn chứa đầy đủ nhiều góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát. Chỉ cần chúng con tinh tấn nghe, đọc, suy ngẫm, tư duy, rồi dần dần trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độc khác nhau từ từng phần, toàn phần, toàn diện đến toàn triệt. Đây cũng là lý do mà thánh giả Atisha khẳng định rằng:” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách”. Để khai thị cho chúng con thấy được tầm quang trọng của vị Thầy có ảnh hưởng lớn như thế trong sự nghiệp giải thoát của người học trò, đệ tử.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc cho chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

 81. Mật Định Châu
  Mật Định Châu says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết Đệ nhị Tâm pháp Thanh trí: Chánh kiến quang minh Tam muội Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện?
  Con cảm tạ ơn Thầy đã khai thị giúp con hiểu được để thẩm định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối về luận điểm, luận kiến, luận giải, luận đề cần dựa vào 3 tiêu chí: 3 yếu tính giác ngộ; Tứ pháp ấn; Tứ y cứ;
  Với khối lượng kinh phật đồ sộ như vậy để đọc được kinh phật mà tích hợp chánh kiến toàn diện thì thật là khó. Chúng con thật may mắn khi được hạnh ngộ và theo học vị Thầy- bậc Đạo sư chân chính- Tổ sư dòng truyền thừa Thanh trí cùng quốc độ Việt Nam. Với phương pháp sư phạm tuyệt vời, phương tiện thiện xảo hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp, Thầy chỉ dạy chúng con cách tích tập công đức hiệu quả mà không bị ngăn ngại bởi bất cứ lý do nào.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy mạnh khỏe, trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Cầu nguyện cho dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum

 82. Cao Diệu Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc lại loạt bài viết về đệ nhị tâm pháp Thanh Trí – “Chánh kiến quang minh tam muội” của vị Thầy.
  Trong bài 5, con được hiểu rằng kinh điển nhà Phật là kho tàng chánh kiến vô cùng vô tận thật đáng tự hào với người con Phật. Tuy vậy giữa biển pháp mênh mông, chúng con sẽ dễ dàng mất phương hướng, không biết đâu là bến bờ, hơn nữa còn nhiều nguy cơ bị ngụy kinh làm lạc lối. Từ kho tàng ấy, vị Thầy đã chắt lọc tinh túy chánh kiến từ kinh điển vào lâu đài chanhtuduy.com, cho chúng con cơ hội được trang bị chánh kiến một cách dễ dàng, hiệu quả nhờ phương tiện thiện xảo phù hợp với tính quốc độ, thời đại và dân tộc. Việc trang bị chánh kiến với chúng con giờ đây đã dễ dàng hơn rất nhiều: dễ đọc, dễ hiểu, dễ tiếp thu, lại không mất mấy mươi năm nghiên tầm kinh điển miên mật như các vị tiền bối trước đây.
  Hơn nữa, con được hiểu rằng chánh kiến toàn diện khi được trang bị “đầy” (tích lũy nhiều) và “đủ” (bao gồm đủ 4 phương diện chánh kiến: chánh kiến về thờ tự, chánh kiến về tôn kính, chánh kiến về luận điểm, chánh kiến về giải thoát mà Thầy đã luận giải trong bài 3). Nhờ lâu đài chanhtuduy.com với kho tàng những bài viết với đầy đủ 4 góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện, lại dễ dàng, thuận tiện để tiếp cận nhờ phương tiện hiện đại thời @, gần gũi, dễ tiếp thu về nội dung… mà chúng con có cơ hội được tích tập chánh kiến mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm như “mưa dầm thấm lâu”, “kiến tha lâu đầy tổ”, “giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu”, lâu ngày chày tháng sẽ trang bị được chánh kiến đầy đủ. Con cảm niệm tất cả là nhờ ơn vị Thầy. Lời Thánh tăng Atisha rằng “Vị Thầy từ bi hơn đức Phật”, “lời Thầy quan trọng hơn kinh sách” chính là ở phương diện này.
  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

 83. Cao Diệu Mật Ba
  Cao Diệu Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này. Con cảm tạ Thầy luận giảng cho chúng con hiểu làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện.
  Qua đây con hiểu được, nếu không trang bị được chánh kiến hành giả dễ dàng rơi vào chấp ngã, chấp pháp, làm công đức chỉ vì phụng sự cho ngã ái của mình chứ không vì lợi lạc của chúng sanh. Do đó, hành giả thực hành pháp nhưng không chuyển hóa tâm đạt thành đạo quả mà là “tâm si tu Phật, Phật thành ma”.
  Để trang bị được chánh kiến toàn diện đều đó không dễ. Bởi vì với căn cơ chậm lụt, thời gian ngắn ngủi, còn bộn bề thế sự, chúng con không thể đủ thời gian nghiên tầm kinh điển với lượng kiến thức đồ sộ, cũng không đủ sức hiểu rõ, thấu triệt ý nghĩa và áp dụng đúng đắn. Chưa kể đã qua nhiều năm tháng, bất đồng ngôn ngữ, hậu thế thường hiểu kinh theo qua dịch thuật của dịch giả. Đồng thời cũng đã có nhiều thành phần muốn trục lợi cá nhân, lợi ích nhóm đã cho ra đời nhiều kinh giả mạo, hoặc hiểu cạn cợt dịch sai lệch hướng.
  Chúng con may mắn hạnh ngộ vị Thầy. Thầy đã nghiên tầm giáo điển, thẩm định kinh điển, chắt lọc những điều tinh yếu nhất bằng: (1) 3 yếu tính giác ngộ, (2) tứ pháp ấn, (3) tứ y cứ và truyền tải đến chúng con bằng phương pháp hiện đại “Chánh kiến quang minh Tam muội”. Phương pháp hiện đại nhưng gần gũi phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc, tính thời đại, không hạn chế số lượng người tham gia, không phụ thuộc không gian thời gian…
  Ngoài ra, Thầy còn hạ tầng ngữ nghĩa kinh văn với những hình ảnh, câu chuyện pháp là cuộc sống, cuộc sống là pháp để chúng con áp dụng trong cuộc sống mà không lệch quỹ đạo. Nhờ vào phương pháp này hành giả: (1) tu ít được nhiều, (2) đạo pháp tinh tấn thế sự hanh thông, (3) ngã chấp và pháp chấp giảm dần đến không còn, (4) gương mặt rạng rỡ sắc diện quang nhuận, bởi ba động quang minh ngày càng tích hợp, (5) gặp nhiều thuận duyên bất ngờ, (6) sau khi mạng chung sẽ thác sanh về cõi Phật. Pháp vương Gywang Drupa 12 đã dạy: “Câu nói nếu không đi tu “xuất gia” sẽ không đạt thành quả là không đúng. Nếu bạn đủ năng lực nội tại, làm cư sĩ rất tốt. Mỗi ngày bạn phải đối mặt với những tham lam, tham ái của đời thường. Nếu chúng ta có thể vượt qua những điều này, ta sẽ giác ngộ tốt hơn”.
  Vị Thầy đã đầu tư nhiều tâm lực, trí lực để xây dựng lâu đài Duy Ma Cật thời @. Chúng con chỉ việc thực hành đều đặn, trân quý giáo pháp để trang bị chánh kiến được lợi cho bản thân. Dù cho chúng con căn cơ chậm lụt, trình độ yếu kém nhưng thực hành đều đặn như mưa dầm thấm lâu. Ngược lại, nếu chúng con lười nhát không thực hành thì dù Thầy có từ bi, giáo pháp vi diệu cũng không giúp được. Như Đức Phật Ngài đã dạy: “Ta là Phật đã thành, các ông là Phật sẽ thành”. “ Ta chỉ cho các ông con đường giải thoát, còn có giải thoát hay không do các ông”. Cũng như mặt trời sẽ chiếu ánh sáng công bằng đến mặt đất nhưng cái hang quay về hướng Bắc sẽ không nhận được ánh mặt trời chiếu soi.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om ah hum.

 84. Mật Phước says:

  Kính Bạch Thầy
  Con đã đọc bài viết này rồi ạ.
  Qua giúp con hiểu được rằng, Đức Phật để lại số lượng kinh điển đồ sộ, người học Phật phải đọc để tích lũy Chánh kiến cả đời người cũng không đọc hết nỗi. Từ khai thị của vị Thầy trong “Đệ nhị tâm pháp Thanh trí: CHÁNH KIẾN QUANG MINH TAM MUỘI Bài 5” này giúp con hiểu giá trị tâm linh không thể nghĩ bàn của “Chanhtuduy.com”, chúng con không cần phải mất nhiều thời gian để tích lũy chánh kiến như Quốc sư Huệ Trung đời Nhà Đường của Trung Quốc qua 45 năm chuyên đọc và nghiên cứu kinh điển ở chùa, Đại sư Ấn Quang cũng mất 20 năm… Điều đó có nghĩa là chúng con chỉ cần thường xuyên vào “Chanhtuduy.com”, tức vào căn phòng “Duy ma cật” là nơi mà vị Thầy đã dùng “nguyện lực; tâm lực; trí lực” để trích xuất từ kinh Phật, Thánh đức đạo Phật dựa trên nguyên tắc và tiêu chí cùng các phương tiện thiện xảo để hạ tầng ngữ nghĩa, đưa “pháp vào cuộc sống” giúp chúng con đọc bài viết hàng ngày để trang bị cho mình chánh kiến với từng cấp độ khác nhau từ từng phần; toàn phần; toàn diện; toàn triệt.
  Con cầu nguyện sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy, vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm tiêu tan.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 85. Mật Xuyến says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi.
  Qua bài viết con hiểu hơn về những tiêu chí thẩm định kinh chính thống như: 3 yếu tính giác ngộ, tứ pháp ấn, tứ y cứ. Nhiều nơi chỉ sử dụng, lưu hành mà không phân biệt, nhận dạng được đâu là hàng thật đâu là hàng giả nên dẫn đến tình trạng thật giả lẫn lộn gây hệ lụy cho bao người tựa như Vu lan bồn…
  Kinh điển nhà Phật thì nhiều vô số kể chúng sanh không thể đọc hết dù dùng thời gian cả đời và dù có đọc thì cũng không dễ có thể hiểu được, nhưng nhờ vào chanhtuduy và Thầy đã phát kiến thì chúng sanh có thể tiếp cận được với lời dạy của chư Phật, các bậc Thánh đức một cách dễ dàng hơn và cũng không sợ gặp phải “hàng giả”.Bằng chứng là rất nhiều huynh đệ Mật gia dù chỉ tiếp cận chanhtuduy trong thời gian ngắn chỉ vài năm mà đã thể hiện rõ chánh kiến của bản thân qua những bài viết, đối luận, comment…vượt trội hơn nhiều so với người những người bảo là đã thực hành pháp 10, 20 năm.
  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện cho dịch Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum!

 86. Mật Chánh Hưng
  Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con Mật Chánh Hưng hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con hiểu được làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện.
  Qua bài viết của Thầy, con hiểu rằng trong đạo Phật được chia thành tông phái khác nhau, tùy theo căn cơ của mỗi chúng sanh mà từng loại kinh Phật phù hợp, dẫn đến một số lượng kinh Phật khổng lồ mà chúng con có dùng cả kiếp này để đọc, để nghe cũng không thể nào hết được. Hơn nữa, việc chia thành nhiều tông phái khác nhau trong đạo Phật cũng sẽ dẫn đến việc tồn tại sự bất đồng giữa các tông phái nên Đức Phật cũng đã chỉ ra những tiêu trí thẩm định kinh chính thống:
  1. 3 yếu tính giác ngộ: Xả ly, bồ đề tâm, tánh không.
  2. Tứ pháp ấn.
  3. Tứ y cứ.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, ban cho chúng con phương tiện thiện xảo để chúng con có thể thực hành pháp và thu tập được chánh kiến thông qua 1 cú click chuột, đó là trang mang chanhtuduy.com với rất nhiều bài viết của Thầy cũng như các huynh mà từ đó chúng con đọc, viết bình luận hàng ngày để tích lũy được chánh kiến. Con hiểu rằng, việc tích lũy chánh kiến, tri thức trải qua trong một thời gian dài chúng con thực hành pháp liên tục, giống như ở lâu trong một tòa lâu đài mới có thể chiêm nghiệm hết vẻ đẹp của nó vậy. Nếu việc đọc bài và comment của chúng con không liên tục, sẽ dẫn đến việc những giọt nước chánh kiến trong lu nước mà chúng con thu thập được sẽ bị bay hơi hết theo thời gian.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay! Trò đọc kỹ!

   • Mật Chánh Hưng
    Mật Chánh Hưng says:

    Kính bạch Thầy! Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
    Om Mani Padme Hum.

 87. Cao Diệu Bích Liên
  Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu làm sao chúng con có thể trang bị được chánh kiến toàn diện trong khi kinh điển do Đức Phật tuyên thuyết quá đồ sộ. Một người chuyên đọc và nghiên cứu kinh điển ở chùa như Quốc sư Huệ Trung đời nhà Đường còn phải mất 45 năm dài hay Đại sư Ấn Quang 25 năm huống chi là một người thực hành pháp căn cơ chậm lụt như con làm sao có thể hiểu được những diệu nghĩa uyên áo của Đức Phật và các bậc Thánh chúng tuyên thuyết và giáo huấn. Nếu như không có vị Thầy chân chánh chỉ dạy, soi sáng, giảng luận thì có đọc cả đời cũng không hết chứ chưa nói đến việc hiểu nghĩa kinh văn Phật. Đúng như lời dạy của thánh giả Atisha đã xác quyết ” Vị Thầy từ bi hơn Đức Phật, lời Thầy quan trọng hơn kinh sách “. Thật vậy, trong thời gian qua nhờ có vị Thầy giảng luận, kể cho chúng con nghe những câu chuyện về Đức Phật, về những tấm gương tầm cầu đạo pháp của các bậc thánh chúng xưa hay những pháp nạn thăng trầm mà đạo Phật đã trãi qua trong nhiều thế kỷ trước, đã khiến cho lời dạy của các Ngài không tránh khỏi Tam sao thất bổn, những kinh văn nguỵ tạo được ra đời ngàn năm qua vì lợi ích nhóm, đã khiến không những biết bao người con Phật lầm đường lạc lối vô minh tà kiến mà còn làm ảnh hưởng đến huệ mạng thân căn của họ trong nhiều kiếp. Đức Phật là một nhà sư phạm lỗi lạc, Ngài đã tiên liệu trước rằng đời sau sẽ tồn tại những bất đồng giữa những người theo đạo Phật, cho nên Ngài đã chỉ ra những tiêu chí thẩm định kinh chính thống với hàm nghĩa tuyệt đối về luận điểm, luận kiến, luận giải, luận đề đó là:
  1/ 3 yếu tính giác ngộ ( yếu tố cốt lõi ) xả ly, bồ đề tâm, tánh không.
  2/ Tứ pháp Ấn: 1/ Pháp vô ngã. 2/ Thọ thì bất tịnh ( 1 và 2 được hiêu là quán chiếu tánh không ).
  3/ Tâm vô thường ( quán chiếu xả ly ). 4/ Niết bàn tịch tĩnh ( quán chiếu bồ đề tâm.
  3/ Tứ y Cứ:
  1) Y pháp bất y nhân: Nghe theo yếu nghĩa Phật pháp, không phải vì ai mà nghe theo như kinh Kalama đã dạy.
  2/ Y nghĩa bất y ngữ: Dựa theo yếu nghĩa mà hiểu kinh văn, không chấp nhặt từ ngữ bời có nhiều kinh văn cắt xén hay thêm vào dẫn đến có nguỵ kinh, nguỵ thư.
  3/ Y liẽu nghĩa bất y bất liễu nghĩa: Theo yếu nghĩa giải thoát rốt ráo, không bám chấp vào ý nghĩa phàm tình là nhân của quả làm người, trời, thần, quỷ.
  4/ Y trí bất y thức: Trí là tuệ tri giải thoát. Thức là phân biệt mang tính chất thế gian, gây nhân luân hồi. Do vậy, hiểu kinh văn chính thống phải hiểu theo trí, đừng dùng tâm phàm phu mà ngợi ca hay phỉ báng.
  Đức Phật năm xưa đã để lại 84.000 pháp môn, tất cả đểu có chung một vị giải thoát tựa như nước trong đại dương có chung một vị mặn và phù hợp với mọi căn cơ của chúng sanh. Ngày nay bậc Đạo sư dòng phái Thanh trí, một sứ giả của Như Lai xuất hiện như sao buổi sớm trong thời mạt pháp này đang truyền tải lại những thông điệp của Đức Phật, các bậc Thánh đức để giúp chúng sanh, chúng con có cơ hội thấy được tuệ quang rạng ngời của con đường tĩnh thức mà hơn ngàn năm qua đã bị bọn tà sư, tà linh, tà quyền làm lu mờ tăm tối, dấn dắt chúng sanh vào mê lẩm tà kiến.
  Chúng con thật may mắn và có duyên lành được hạnh ngộ vị Thầy. Vị Thầy vì lợi lạc của chúng sanh mà đã trãi qua hơn 25 năm chắt lọc những tinh tuý của giáo pháp Phật đà phát kiến ra lục diệu pháp môn, trong đó có Chánh kiến Quang minh Tam muội- CTD.com mang lại nhiều lợi lạc không thể nghĩ bàn.
  cho chúng sanh, chúng con. Chanhtuduy.com với mọi góc cạnh tâm linh về chánh kiến toàn diện bao gồm chánh kiến thờ tự, chánh kiến tôn kính, chánh kiến luận điểm, chánh kiến giải thoát, pháp là cuộc sống. Vị Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa nhằm giúp chúng sanh hữu tình mọi căn cơ, mọi lứa tuổi hay chậm lụt như con đều có thể hiểu được. Từ đó, chúng con được khai mờ trí tuệ, dần dần có được chánh kiến nhà Phật, biết phân định chánh tà, chân ngụy lìa mê về giác. Qua lời dạy của vị Thầy con hiêu rằng để trang bị cho mình chánh kiến đầy đủ và toàn diện thì chúng con phải đọc mỗi ngày, mỗi tháng, mỗi năm giống như là mưa dầm thấm lâu, kiến tha lâu đầy tổ, giọt nước nhỏ lâu ngày đầy lu chứ không phải đọc một lần 50 bài rồi 2 tháng sau mới đọc lại coi như chẳng được gì tựa như lượng nước trong lu kia bị bốc hơi. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hỏa chúng con. Con cầu nguyện cho bản thân con luôn trân qúy, tinh tấn trong việc thực hành pháp để không cô phụ tấm lòng từ bi của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguỵện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện cho dịch bệnh Covid 19 sớm tiêu trừ. Om Mani Padme Hum.

 88. Mật Bích Thủy
  Mật Bích Thủy says:

  Kính bạch Thầy !
  Con hoan hỷ được đọc bài viết của vị Thầy rồi ạ .
  Con xin cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu được :” Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện ” .Con hiểu rằng Phật Pháp thật quá mênh mông ,có khi cả đời này chúng con cũng không thể đọc hết được, nói chi đến hiểu đúng về chánh kiến ,thấy được ( lợi ích của chánh kiến ) để mà ứng dụng ,thực hành vào trong cuộc sống .Nếu như không có vị Thầy – Vị hoa tiêu lão luyện đã đưa đường dẫn lối thì có lẽ giờ này chúng con vẫn còn đang loay hoay trong chốn bùn lầy của vô minh tà kiến ,sao thấy được con đường giải thoát hôm nay .
  Qua sự khai thị của vị Thầy đã cho con hiểu được:
  Chánh kiến gồm đầy đủ 4 phương diện (1) chánh kiến thờ tự (2) chánh kiến tôn kính (3) chánh kiến luận điểm (4) chánh kiến giải thoát .Và để có một nền tảng chánh kiến vững chắc thì chúng con phải tinh tấn đọc bài và viết commet trên lâu đài Duy Ma Cật – Chanhtuduy.com ,hay nói một cách khác là ( văn ,tư ,tu ) mỗi ngày ,mỗi tháng ,mỗi năm ) .Thực hành pháp là để có chánh kiến ,nhờ có chánh kiến chúng con mới thấu triệt được ( đâu là khổ ,đâu là nguyên nhân gây ra khổ ,đâu là con đường diệt khổ và cảnh giới thoát khổ ).
  Con xin hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ,bồ đề tâm của vị Thầy đã vì lợi lạc của chúng con ,chúng sanh hữu tình mà Thầy đã đầu tư tâm lực, trí lực và nguyện lực của mình trong suốt hơn 25 năm qua để nghiêm tầm giáo điển ,chắt lọc những tinh hoa giáo lý của Nhà Phật rồi hạ tầng ngữ nghĩa theo tôn chỉ ( pháp là cuộc sống- cuộc sống là pháp) để chúng con có thể tiếp cận ,suy ngẫm và ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày của mình một cách đơn giản và thuận tiện .Nhờ đó mà chúng con có được hạnh phúc tự tâm ,hanh thông thế sự ,thành đạt Xã Hội ,an lạc đời này, cực lạc đời sau.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật Tánh.
  Cầu nguyện cho dịch bệnh covit 19 sớm được tiêu trừ .
  Om Mani Padme Hum !

 89. Cao Diệu Bích Liên
  Cao Diệu Bích Liên says:

  Kính bạch Thầy
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Om Mani Padme Hum.

 90. Mật Diệu Linh
  Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy và con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc.
  Con hiểu rằng chúng con những hành giả đang được bước trên con đường tỉnh thức của Đức Phật dưới sự chỉ dạy của vị Thầy với trí nguyện giải thoát khỏi luân hồi sanh tử thì chúng con cần phải trang bị chánh kiến tinh tấn học hỏi nâng cao tuệ tri chánh kiến Phật đà hàng ngày đều đặn không gián đoạn mới có kết quả trong thực hành pháp giải thoát bằng không sẽ như “Dã tràng se cát biển đông” và làm sao để chúng con có thể có được chánh kiến toàn diện khi lượng kinh điển Phật môn quá đồ sộ cho dù có dùng cả kiếp người thì chúng con cũng không thể nào đọc hết được,chưa nói đến việc hiểu và thực hành, thì kết quả là điều xa vời hơn nữa, con may mắn nhận ra rằng chìa khóa mở ra cánh cửa lâu đài chánh kiến toàn diện chính là trang mạng chanhtuduy.com với các góc cạnh chánh kiến chứa đựng đầy đủ yếu tố giác ngộ mà Đức Phật đã chỉ ra được vị Thầy hạ tầng ngữ nghĩa qua các bài pháp trên tinh thần pháp là cuộc sống gần gũi dễ hiểu dễ thực hành rút ngắn con đường giác ngộ giải thoát cho chúng con trong một đời, điều đặc biệt và vô cùng ơn phước đối với người hành giả chúng con sinh ra trong thời mạt pháp này khi tà sư nhiều như cát sông Hằng thì việc được hạnh ngộ vị Thầy chân chính,mang hơi ấm Bồ đề, đã dành trọn tâm lực, trí lực,nguyện lực để tìm ra cho chúng con con đường ngắn nhất ít trông gai nhất để về thành phố giải thoát là Tâm Pháp Thanh Trí lục diệu pháp môn phù hợp trong đó có Chánh Kiến Quang Minh Tam Muội, vị Thầy đã trang bị cho chúng con chánh kiến toàn diện từ đây và tìm ra cho chúng con phương pháp thực hành phù hợp gần gũi với đời sống chánh rơi vào sự chấp pháp,chấp ngã xoá đi mặc cảm định kiến áp đặt của những tà sư thiếu chánh kiến tự tô vẽ ra những con đường giả lệch quỹ đạo giải thoát hàng hơn nghìn năm qua rằng phải cạo đầu đắp y mới có thể giải thoát còn cư sĩ chỉ nên làm công quả lao tác cúng dường phụng sự cho người tăng rồi chờ kiếp sau làm vị tăng mới có cơ hội giải thoát trong khi Đức Phật dạy rằng “Ta là Phật đã thành,chúng sanh là Phật sẽ thành” và “Tứ chúng đồng tu”.
  Vì vậy chúng con chỉ cần tinh tấn đọc bài trong vườn hoa đạo pháp chanhtuduy.com thì vẫn có được sự giải thoát như thường,bởi lâu ngày chầy tháng liên tục không dán đoạn sẽ dần được nâng cao chánh kiến Phật đà tựa nước nhỏ liên tục sẽ đầy lu,mưa dầm thấm lâu theo từng tầng nhận thức khác nhau, tùy vào mức độ tinh tấn,tâm sùng kính và sự trân quý pháp mà sở hữu gươm báu trí tuệ Phật đà khác nhau để bảo vệ bản thân trước tà kiến, tà sư hiện đời, cũng là chiếc bè giúp con vượt thoát biển sanh tử lúc mạng trung nên con không được ngừng việc học tập đọc bài nâng cao chánh kiến điều đặn mỗi ngày nếu không sẽ như con thuyền không tiến ắt sẽ lùi xuôi theo dòng sinh tử. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi để tâm nhắc nhở cho chúng con hiểu về lợi ích của việc đọc bài thường xuyên sẽ có được chánh kiến toàn diện.
  Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện bệnh dịch Covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

  • Nguyên Thành
   Nguyên Thành says:

   Hay

   • Mật Diệu Linh
    Mật Diệu Linh says:

    Kính bạch Thầy.
    Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn con ạ.
    Con cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe trường thọ thân tâm an tịnh.
    Om Mani Padme Hum.

 91. Mật Giác Phương
  Mật Giác Phương says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc Bài 5: Làm sao để được trang bị chánh kiến toàn diện rồi ạ.

  Qua bài viết, con hiểu rằng để trang bị chánh kiến toàn diện cần phải đọc kinh điển. Nhưng số lượng kinh quá nhiều, chúng con không thể đọc hết mà có đọc cũng không hiểu. Nhờ trí huệ và Bồ đề tâm của vị Thầy nên thay vì đọc kinh điển để trang bị chánh kiến toàn diện thì nay chúng con đọc chanhtuduy.com để có được chánh kiến trên cả 4 phương diện: thờ tự, tôn kính, luận điểm, giải thoát. Thầy đã hạ tầng ngữ nghĩa, đưa pháp vào cuộc sống để chúng con dễ đọc, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ hành. Chúng còn làm ít mà được nhiều, không phải vất vả như các vị tăng thời xưa phải trải qua trăm khăn ngàn khó.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí huệ, Bồ đề tâm của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi giáo hóa chúng con.

  Con cầu nguyện Thầy luôn mạnh khỏe và trường thọ vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 trên toàn thế giới sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status