Jul 20, 2019

Posted by in Giáo điển | 157 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN  Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG? Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 1: THẾ NÀO GỌI LÀ CÚNG DƯỜNG? Thế nào gọi là “cúng dường”? Nguyên gốc từ của nó là “cung dưỡng” tức là “cung kính phụng dưỡng”. Tiếng Việt của ta lâu ngày vì thói quen đọc trại ra là “cúng dường”. Cho đến ngày nay ở đâu trong hoạt động Phật pháp cũng được nghe hai từ “cúng dường”, hàm nghĩa là “kính biếu”, “dâng tặng”, những gì đó lên bậc trưởng thượng tâm linh (thầy tu, đạo sư, đạo sĩ, sư phụ, pháp huynh). Cũng với nghĩa cử ấy, nếu đối tượng thọ nhận, là những người thế gian bình thường đang bị những nghèo khó, hoặc lâm vào hoàn cảnh bi đát, gọi là “bố thí” (kẻ ăn mày, kẻ đang khốn cùng, kẻ nghèo hèn…). Hoạt động từ thiện nào cũng có bốĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status