Apr 2, 2019

Posted by in Giáo điển | 72 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Có học trò, đệ tử nào có thể nối kết về thân (lao tác, pháp sự), ngữ (comments, viết bài, điện thoại), tâm (nhớ tưởng hình ảnh, ghi nhớ lời Thầy) mỗi ngày không? Thực sự khó có thể làm được bởi ngoài tấm lòng của trò còn phụ thuộc vào đối thể tác pháp là Đạo sư, người không phải lúc nào cũng gặp được bằng thân, ngữ, tâm. Chính hai điều kiện bất khả thi này mà Thầy trò lệch pha giao tiếp; bởi lẽ trò có lòng, Thầy không thể nào đáp ứng vì không thuận duyên về thời gian, hoàn cảnh, tình huống, điều kiện thế sự… hoặc ngược lại. Chính vì vậy mà khi người trò có đủ lòng sùng kính và mọi thuận cảnh vẫn không gặp được vị Thầy trên phương diện thân, ngữ, tâm.

Lao tác tại Mật Gia

Nối kết về ngữ (comment, viết bài) quang trang mạng Chanhtuduy.com

Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp được phát kiến với mục đích đáp ứng những ước nguyện chân thành của trò và Thầy về giao tiếp, nối kết, nhớ tưởng, điều mà hiện nay các mô thức tâm linh truyền thống không làm được. Khi người trò cúng dường tịnh tài tùy hỷ vào đó tức là giao tiếp với vị Thầy “hóa thân” bằng thân; xướng ngôn “Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng” gọi là tiếp cận bằng ngữ; (hiệu quả công đức của tác pháp Quy y này được khẳng định như thế nào, còn ghi lại trong kinh Cứu la đàn đầu, bộ Trường A Hàm); khi nhìn heo con xinh đẹp quán tưởng đó là vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư gọi là tiếp cận bằng tâm. Như vậy, một lần cúng dường Heo con xinh đẹp ngoài tĩnh thức được đào luyện như Thầy viết ở Bài 9, thì trong Bài 10 này tâm pháp này tạo duyên lành cho các trò tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt pháp quán tưởng vị Thầy. Điều này sẽ tạo uy lực vô song bởi Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết:

Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc

Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn

Về pháp quán này, các trò phải lưu giữ được hình ảnh Thầy từ 1 đến 60 giây, là đạt chuẩn. Ngoài ra, nếu xem Thầy là Bổn tôn thiền quán như đã nêu trên, thì kết quả có thể là bất ngờ với các trò khi thánh giả Mã Minh xác quyết trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”:

22/

Bạn muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ

Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi..

Nên xem Thầy là Bổn tôn thiền quán

“thân cận Tuệ tri thức”

Lại nữa, trong kinh Đại Bát Nhã, Đức Phật dạy người tu muốn thành tựu tâm linh cần phải được 4 điều kiện sau: (1) thân cận tuệ tri thức (2) nghiên tầm giáo điển (3) quán xét thực nghĩa (4) y giáo phụng hành. Ở đây, yếu tố quan trọng đầu tiên là các trò được thân cận tuệ tri thức mỗi ngày qua tâm pháp Heo con xinh đẹp mà không có mô thức tâm truyền thống nào có thể đáp ứng được. Nếu có, chỉ là thân cận 1 trong 3 về thân, hoặc ngữ, hoặc tâm, không thể cùng lúc. Nếu có làm được cũng chỉ trong một ngày trọng lễ, thánh lễ đạo Phật, chớ không được bất khả gián đoạn như tâm pháp Heo con xinh đẹp là mỗi ngày liên tục.

tâm pháp Heo con xinh đẹp còn tạo điều kiện cho các trò thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ

Cúng dường bất khả gián đoạn bằng tâm pháp Heo con xinh đẹp như Thầy luận giải ở trên mới chỉ là mục đích nối kết, thân cận tuệ tri thức. Song, quan trọng không kém với ý nghĩa trên, tâm pháp Heo con xinh đẹp còn tạo điều kiện cho các trò thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ. Thánh giả Mã Minh dùng thi kệ thứ 18 và 19, 20, 21 liên quan đến pháp cúng dường được khẳng định trong trước tác “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư” như sau:

 

18/

Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm.

Thành Phật một đời chẳng khó khăn

Nếu như làm khác đừng hy vọng

Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong

19/

Với Thầy hãy nói lời chân thật

Tâm thành cúng dường nhiều phẩm vật

Thầy và Phật chẳng phải khác nhau

20/

Những gì mà bạn trân quý nhất

Chẳng nên phân biệt nhỏ hay lớn

Cúng dường lên Thầy không bao giờ mất

21/

Công đức tích tụ như hạt thành cây cổ thụ

Trong tương lại bạn thành tựu pháp thân

Bởi cúng dường Thầy không khác vị Phật

Các trò thấy rằng 4 đoạn thi kệ trên chỉ dạy mô thức cúng dường, nhưng chưa xác quyết một yếu tố thành tựu từ kinh Hoa nghiêm chỉ ra là “cúng dường đừng cho gián đoạn”, mà còn thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư, làm nền tảng giác ngộ; huống hồ gì tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn bằng phương tiện Heo con xinh đẹp sẽ hiệu quả bội phần như thế nào? Từ đây cho thấy tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp, ngoài rèn luyện cho các trò sự tĩnh thức mà còn tạo điều kiện các trò thân cận tuệ tri thức. Nếu những yếu tính này gọi là những điều kiện cần thì điều kiện đủ của tâm pháp Heo con xinh đẹp là “sùng kính Đạo sư” làm nền tảng giác ngộ như khẳng định của thánh giả Mã Minh ở thi kệ số 49/ 50…

Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ

Các Kinh và Mật điển điều khẳng định

Công đức của bạn sẽ nhiều vô số

Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa

Thầy ngừng bút tại đây, sau Bài 10 này Thầy sẽ tổng kết toàn bộ ưu điểm siêu việt của đệ tam tâm pháp này, qua đó dành cho các trò những lời khuyên và lưu ý về tác pháp cúng dường bất khả gián đoạn bằng Heo con xinh đẹp. Mời các trò đón đọc tiếp ở Bài 11. Om mani padme hum!

Chiều mưa trên đỉnh Phù Vân ngày 02/04/2019

Thinley- Nguyên Thành


Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN

Bài 1: Thế nào gọi là cúng dường?

Bài 2: Tinh thần và thái độ cúng dường

Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Bài 4: CÚNG DƯỜNG VÀO NHỮNG TRƯỜNG HỢP NÀO?

Bài 5: SƠ LƯỢC NHỮNG MÔ THỨC CÚNG DƯỜNG TÂM LINH TRUYỀN THỐNG

Bài 6: TỪ HÌNH THỨC CÚNG DƯỜNG THÀNH TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG

Bài 7: KHỞI DUYÊN CỦA TÂM PHÁP CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Ở MẬT GIA SONG NGUYỄN

Bài 8: “HEO CON XINH ĐẸP”: TỪ DÂN GIAN ĐẾN ĐẠO PHÁP

Bài 9: HEO CON XINH ĐẸP: MỘT PHƯƠNG TIỆN ĐÀO LUYỆN TÍNH TĨNH THỨC

Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ

Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN

 1. Thưa  Thầy  !

  Con  đã đọc đọc xong bài này  rồi  ah  .con  rất  hoan hỉ với với  công  hạnh  luân  giải  của  vị  Thầy  , về  Pháp  cúng dường  bắc  khả gián  đoạn  con  đọc  từ  bài  một  đến  bài  1o con  hiểu  được  tâm  lòng  bồ đề  tâm của  vị  Thầy  thật  bao  la  vị  Thầy  đã  phác  kiến  ra  pháp  cúng dường  bàn  những  chú  heo  xinh  đẹp  để  tạo  điều kiện điện  cho  chúng  con  kết  nối  tâm  linh  với  vị Thầy  bàn  cách  cúng  dường  và  lòng  sùn  kính  với  vị  đạo  sư  là  nền  tảng giác  ngộ  con  cầu nguyện  sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của chúng sanh Om ah hum.

 2. Kính Bạch Thầy. 
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ. 
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải tiếp về sự lợi lạc của “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn”. “Bài 10: “Heo Con Xinh Đẹp”: Chất liệu kết nối & xây dựng nền tảng giác ngộ”.
  Qua bài con hiểu được, tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” không chỉ giúp cho chúng con đào luyện tính tỉnh thức, mà còn giúp cho chúng con kết nối được với vị Thầy của mình qua cả về thân ( là giao tiếp với vị Thầy qua hóa thân ” Heo con xinh đẹp”) ,về ngữ ( là xướng ngôn tác pháp cúng dường), về tâm ( là tưởng nhớ, quán tưởng hóa thân “Heo con xinh đẹp” chính là vị Thầy). Giúp chúng con thực hiện được 1 trong 4 điều kiện mà Đức Phật dạy trong kinh Đại Bát Nhã:” Thân cận tuệ tri thức” liên tục mỗi ngày. Ngoài ra còn giúp cho chúng con thể hiện được lòng sùng kính Đạo Sư làm nền tảng của sự Giác ngộ mà Thánh giả Mã Minh đã dạy trong ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh  Phúc của chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. 

  Om Mani Padme Hum.

 3. Mật Hạnh Giác says:

  Mô Phật!

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài số 10 trong loạt bài “Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN” rồi ạ.

  Bài viết giúp con cảm nhận rõ tính ưu việt của tu pháp này hơn các mô thức tâm linh khác vốn bị giới hạn về thân, ngữ, tâm giữa người học trò và vị Thầy. Nếu đối chiếu theo kinh Hoa Nghiêm “Cúng dường Tuệ Tri Thức đừng cho gián đoạn” thì nếu không có phương pháp, chúng con sẽ không biết phải làm thế nào vì cách xa vị Tuệ Tri thức về địa lý, về hoàn cảnh, về điều kiện thế sự,…

  Qua phương tiện heo con xinh đẹp, những khó khăn trở ngại này được xóa bỏ một cách tài tình qua lời giảng giải từ vị Thầy:

  _Khi người trò cúng dường tùy hỷ tức giao tiếp với vị Thầy “hóa thân” bằng thân.

  _Khi người trò xướng ngôn quy y là tiếp cận bằng ngữ

  _Khi người trò quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo Sư là tiếp cận bằng tâm.

  Như vậy, tu pháp cúng dường Heo con xinh đẹp giúp chúng học trò tiếp cận với Tuệ Tri Thức cả bằng Thân-Ngữ-Tâm không gián đoạn, tạo nên uy lực vô song và là nền tảng Giải Thoát cho chúng học trò bởi ” Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc; Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn.”

  Con tán thán trí tuệ vị Thầy từ Thánh Giáo Lượng Phật Đà đã tạo cho chúng con phương tiện thiện xảo giúp chúng con đào luyện sự tỉnh thức cũng như tinh thần sùng kính Đạo Sư của mình.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi ích chúng sanh.

  Nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật Tánh.

  Om Ah Hum.

   

 4. Mật Diệu Hằng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi được đọc bài viết của Thầy: “đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 10: “Heo con xinh đẹp”: chất liệu nối kết & xây dựng nền tảng giác ngộ.”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng thêm tầng nghĩa của đệ tam tâm pháp Thanh trí cúng dường bất khả gián đoạn thông qua heo con xinh đẹp mà chúng con có được chất liệu nối kết về thân ngữ tâm với vị Thầy và ngày ngày xây dựng nền tảng giác ngộ không gián đoạn và trở nên vững chắc, cho chúng con cơ hội hy hữu trong kiếp sống này để vượt sông mê về bờ giác. Trong kinh Hoa Nghiêm đã xác quyết tu pháp cần yếu tố bất khả gián đoạn; còn trong kinh Đạt Bát Nhã, đức Phật dạy người tu muốn thành tựu tâm linh cần yếu tố quan trọng đầu tiên là được thân cận tuệ tri thức. Tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn mà Thầy phát kiến mang đủ tất cả các yếu tố trên mà từ trước đến nay con chưa được thấy ở bất kỳ nơi nào có phương pháp cúng dường bất khả gián đoạn dễ thực hành, phù hợp tính thời đại, quốc độ, dân tộc và lợi lạc vô song như ở Mật gia Song Nguyễn. Ngay những thi kệ trong trước tác “Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư”, thánh giả Mã Minh cũng chưa nói rõ mô thức “bất khả gián đoạn” để giúp cho học trò và đệ tử được kết nối liên tục về thân ngữ tâm với vị Thầy thông qua tu pháp cúng dường. Nhờ bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy mà con may mắn và ơn phước có được cơ hội hy hữu, ngàn năm có một, được tiếp cận, thực hành diễn tập cúng dường bất khả gián đoạn lợi lạc và dễ thực hành đến vậy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi viết bài và cho phép con được thực hành, diễn tập tu pháp lợi lạc vô song này.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

   

 5. Mật Chánh Tấn says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi khai thị, giúp con hiểu thêm được những lợi lạc của tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”.

  Như vị Thầy đã luận giải từ bài viết trước, tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn là phương tiện thiện xảo, giúp con đào luyện sự tỉnh thức khi tạo điều kiện cho bản thân con ghi nhớ thời điểm thực hiện pháp cúng dường, rồi dần dần con có thể nâng cao trình độ tỉnh thức của mình từ từng phần cho tới toàn phần khi thực hiện không gián đoạn từ ngày tiến tới trong buổi, trong giờ hay trong phút. Và trong bài viết, vị Thầy đã khai thị thêm cho học trò, đệ tử chúng con thấy được thêm những lợi lạc, điểm quan trọng khi thực hành, diễn tập tu pháp Cúng dường bất khả gián đoạn. Điểm đầu tiên chính là con có cơ hội được kết nối, thân cận với tuệ tri thức là vị Thầy trên phương diện thân, ngữ, tâm không gián đoạn. Và lợi lạc đầu tiên khi được thân cận, kết nối với vị Thầy trên phương diện thân, ngữ, tâm đã được khẳng định qua lời dạy của Thánh giả Thogme Zangpo rằng: “Nương cậy nơi tuệ tri thức thì lỗi lầm của ta sẽ dần tiêu trừ, và đức hạnh của ta sẽ dần hoàn thiện” (trích 37 Pháp hành Bồ tát đạo). Tiếp theo đó, nhờ tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn mà bản thân học trò, đệ tử chúng con cũng có cơ hội rèn luyện, trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, vốn là nền tảng giác ngộ theo như lời khẳng định của Thánh giả Mã Minh trong “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”. Bên cạnh đó, con hiểu được rằng nhờ tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, bản thân con cũng có cơ hội để rèn luyện tinh thần biết ơn và biết trả ơn theo như lời dạy của Đức Phật trong “Tứ trọng ân” khi con có cơ hội thường xuyên quán tưởng tới vị Thầy, cảm tạ ơn chỉ dạy của vị Thầy.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bị chỉ dạy ạ. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 6. Mật Tịnh Hải says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con đã đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 10: “HEO CON XINH ĐẸP”: CHẤT LIỆU NỐI
  KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” của Thầy rồi ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của vị Thầy đã luận giải tường tận cho chúng con hiểu về Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp.

  Qua bài viết của Thầy, con hiểu được rằng bên cạnh việc giúp cho quá trình tu tập, đào luyện tĩnh thức thì tâm pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp” còn tạo duyên lành cho chúng con được giao tiếp, nối kết và nhớ tưởng vị Thầy – bậc tuệ tri thức với bằng cả thân, ngữ, tâm:

  – Bằng thân: khi thực hiện cúng dường tịnh tài vào “Heo con xinh đẹp”

  – Bằng ngữ: khi xướng ngôn “Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng”

  – Bằng tâm: khi nhìn heo con xinh đẹp và quán tưởng đó là vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư.

  Cùng đó, thực hành tâm pháp Heo con xinh đẹp còn giúp cho chúng con thể hiện được lòng sùng kính Đạo sư, làm nền tảng giác ngộ như thánh giả Mã Minh đã khẳng định:

  “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ
  Các Kinh và Mật điển đều khẳng định
  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số
  Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa”

  Con cảm tạ ơn Thầy đã cho chúng con 1 phương tiện thiện xảo, tiện lợi nhưng lại vô cùng hiệu quả, đem lại lợi lạc không thể nghĩ bàn – đó là Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, đem lại lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh cùng được ân hưởng hương Bồ đề từ vị Thầy từ bi, từ Phật pháp vô biên.

  Om Mani Padme Hum !

 7. Mật Hữu Tâm says:

  Kính Bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài:ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ;Cún dường bất khả dán đoạn.Bài 10;HEO CON XINH ĐẸP;CHẤT LIỆU,NỐI KẾT&XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ rồi ạ

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thật nhiều sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh ạ

  Con cầu nguyện cho tất cả chungd sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh

  Om Mani Padme Hum!

 8. Kính Bạch Thầy  !

  Con hoan hỷ khi được đọc tiếp bài ” Đệ tam tâm pháp thanh trí  : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN bài 10 : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ :” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng tiếp về sự lợi lạc của tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn. Qua bài thì theo sự hiểu cận cợt của con là  tâm pháp cúng dường : HEO CON XINH ĐẸP là không chỉ giúp chúng con đạo luyện  tính tỉnh thức mà còn giúp chúng con được kết nối với vị Thầy bằng thân ngữ tâm. Khi chúng con cúng dường vào heo con xinh đẹp thì  giao tiếp là : hóa thân : vị Thầy là thân. Khi chúng con tác pháp quy y thù được tiếp bằng ngữ.  Khi chúng con cúng dường heo con xinh đẹp thì quán tưởng hình ảnh vị Thầy trên lưng chứ heo với hình tướng là Đạo Sư thì tiếp cận bằng tâm.

  Con cảm tạ Thầy đã luận giảng cho chug con hiểu

  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc chúng sanh ạ.

  Cầu nguyện nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Om Ah Hum!

 9. Mật Khánh Thảo says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : Đệ tam tâm pháp Thanh trí : ” CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN.” Bài 10: ” HEO CON XINH ĐẸP ” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ của Thầy rồi ạ.

  Qua bài viết con hiểu được cúng dường tâm pháp ” Heo con xinh đẹp ” tạo điều kiện để chúng con thể hiện  lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh đạt được hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum

 10. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài “ Đệ tam tâm pháp: Cúng dường bất khả gián đoạn, Bài 10: HEO CON XINH ĐẸP: CHẤT LIỆU NỐI KẾT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh vị Thầy đã dựa trên giáo pháp Phật đà, tạo ra phương tiện thiện xảo là tu pháp trên với “Chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ”. Vì khi được diễn tập hay thực hành tu pháp Cúng dường Heo con xinh đẹp nghĩa là chúng con đang được kết nối với vị Thầy qua thân (Cúng dường tịnh tài), qua ngữ (xướng ngôn Quy Y), qua tâm (khi nhìn heo con xinh đẹp quán tưởng đó là vị Thầy lộ xuất trên lưng heo theo hình tướng Đạo sư). Điều này vừa giúp chúng con đào luyện sự tĩnh thức, vừa kết nối với vị Thầy và trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư mà không bị gián đoạn về không gian, thời gian.

  Đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy khi diễn tập, thực hành cúng dường mang lại lợi lạc vô song mà Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc/ Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn” và Thánh giả mã Minh đã viết trong “50 Kệ tụng sùng kính Đạo sư” “Bạn muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ/ Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi…/ Nên xem Thầy là Bổn Tôn thiền quán”. Đây thật là mô thức tâm linh đầy lợi lạc và dễ thực hiện, phù hợp tính thời đại, quốc độ, dân tộc.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài.

  Con thành tâm nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe và trường thọ vì sự nghiệp hoành dương chánh pháp, lợi lạc chúng sanh.

  Nguyện cầu tât cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 11. Mô Phật

  Kính bạch Thầy

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 10: “Heo con xinh đẹp”, chất liệu nối kết & xây dựng nền tảng giác ngộ”. Qua luận giảng của Thầy, chúng con được tiếp cận thêm một tầng nghĩa mới về tâm pháp cúng dường heo con xinh đẹp: theo đó bên cạnh sự đào luyện tỉnh thức trong mỗi lần thực hành cúng dường, thì đệ tam tâm pháp này còn tạo duyên lành cho học trò, đệ tử tiếp cận Đạo sư về mặt thân (cúng dường tịnh tài tuỳ hỷ vào heo con xinh đẹp như một dạng “hoá thân” của vị Thầy), ngữ (kèm theo là lời tác pháp quy y), và tâm (nhìn heo con xinh đẹp và quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư).

  Qua bài viết, con hiểu rõ hơn về điểm đặc biệt trong tâm pháp này là không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn nâng cao năng lực thiền quán thông qua việc quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo con xinh đẹp, tạo nên tổng lực nâng cao trình độ tâm linh và khả năng tích luỹ công đức bội phần như Mật điển “Hiện thân cao quý” đã xác quyết: “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc/Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn. Bên cạnh đó, tâm pháp heo con xinh đẹp này còn giúp những hành giả cư sĩ như chúng con có cơ hội được thân cận vị tuệ tri thức hàng ngày, hàng giờ, thậm chí hàng phút. Đây là điều mà ngay cả thánh giả Mã Minh chưa chỉ rõ ra được tính “bất khả gián đoạn” như tâm pháp do Thầy phát lồ đã thể hiện. Chúng con xin ghi nhớ nằm lòng lời dạy của Thầy rằng những yếu tính trên chỉ là điều kiện cần, còn điều kiện đủ để đạt được thành tựu từ tâm pháp này là tấm lòng “Sùng kính Đạo sư”  bởi đây chính là yếu tố tiên quyết dẫn đến giác ngộ tối thượng như lời thánh giả Mã Minh đã xác quyết.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc này.

  Con cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu nguyện chúng sanh mở cửa bước vào thành phố Giải thoát

  Om Ah Hum

 12. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỷ tán thán trí tuệ, bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con biết thêm những lợi lạc không thể nghĩ bàn của Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí.  Qua bài 10 này con biết thêm được rằng tu pháp Heo con xinh đẹp giúp cho người được phép diễn tập, thực hành có cơ hội cùng lúc thân cận vị Đạo sư về thân, ngữ tâm và đặc biệt là cơ hội quán tưởng vị Thầy, thể hiện lòng sùng kính Đạo sư. Con cảm tạ ơn Thầy vì bài pháp lợi lạc.

  Cầu nguyện Bổn Tôn thông qua kênh vận chuyển vị Thầy gia hộ cho chúng con luôn tỉnh thức, chánh niệm, chú tâm xây dựng nền tảng giác một cách vững chắc, đồng thời trân quý cơ hội được thân cận tuệ tri thức trong cả ba phương diện thân, ngữ, tâm.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Om Mani Padme Hum.

 13. Kính Bạch Thầy!
  Con hoan hỷ và cảm tạ ơn vị Thầy tiếp tục hiển lộ cho chúng con thấy được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn của “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khã gián đoạn Bài 10 : “HEO CON XINH DẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”.
  Qua đó con hiểu rằng; với tâm pháp cúng dường bất khã gián đoạn thông qua hóa thân của vị Thầy là “Heo con xinh đẹp”, giúp chúng con được dễ dàng được tiếp cận với “Tuệ tri thức” liên tục mỗi ngày mà không có mô thức tâm linh truyền thống nào có được.
  Khi cúng dường tịnh tài tùy hỷ vào đó là giao tiếp với vị Thầy “hóa thân” bằng thân ; xướng ngôn “con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng” gọi là tiếp cận bằng ngữ ; khi nhìn heo con xinh đẹp quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư gọi là tiếp cận bằng tâm.
  Vì vậy mỗi lần cúng dường không những giúp chúng con đào luyện tĩnh thức mà còn tạo duyên lành để chúng con tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy, như Mật điển đã xác quyết :
  “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc
  Hơn ngan muôn kiếp quán Bổn tôn”.
  Không những vậy, tâm pháp Heo con xinh đẹp còn tạo điều kiện cho chúng con được thể hiện lòng sùng kính Đạo sư hàng ngày, là nền tảng giác ngộ mà Thánh giả Mã Minh đã khẳng định trong trước tác 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.
  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 14. Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ khi đọc bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn bài 10: ” Heo Con Xinh Đẹp ” : Chất Liệu Nối Kết & Xây Dựng Nền Tảng Giác Ngộ “. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải cho chúng con biết được lợi lạc của tâm pháp Heo con xinh đẹp do Thầy phát kiến. Qua bài này, con biết được rằng mỗi ngày khi chúng con cúng dường Heo con xinh đẹp thì ngoài việc đào luyện tính tĩnh thức còn giúp chúng con được tiếp cận Đạo sư bằng cả thân, ngữ, tâm và pháp quán tưởng vị Thầy. Tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn do Thầy phát kiến phù hợp với tính quốc độ, dân tộc và thời đại, cho chúng con tuy xa Thầy về khoảng cách địa lý nhưng vẫn được thân cận bậc tuệ tri thức mỗi ngày. Điều này trong quá khứ không có mô thức tâm linh nào có thể đáp ứng được. Ngoài ra, tâm pháp heo con xinh đẹp còn tạo điều kiện cho chúng con thể hiện lòng Sùng kính Đạo sư, mà nhân Sùng kính thì quả sẽ đạt giác ngộ. Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum.

 15. khanhNga says:

  kính Bạch Thầy!

  Trò Khánh Nga đã đọc xong.Bài 10 Con Heo Xin Đẹp 🐖🐖🐖

   

 16. Mật Pháp Ngân says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này rồi Thầy ạ!

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh và Bồ đề tâm của vị Thầy đã từ bi luận giải tường tận về Đệ tam tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn. Qua bài viết giúp con hiểu được tâm pháp cúng dường bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp ngoài rèn luyện sự tĩnh thức còn tạo điều kiện cho chúng con thân cận tuệ tri thức và thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, tạo nền tảng giác ngộ.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu mong tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 17. Mật Ba says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 10: Chất Liệu Nối Kết và Xây Dựng Nền Tảng Giác Ngộ”.

  Con cảm tạ Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu rõ về giá trị lợi lạc của Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn”.  Tu pháp này giúp cho hành giả chúng con ngoài sự rèn luyện sự tỉnh thức  khi hàng ngày thực hiện tu pháp này. Ngoài ra, đây là phương tiện giúp cho chúng con thân cận tuệ tri thức cả về thân (cúng tịnh tài vào heo con xinh đẹp), về ngữ  (xướng ngôn Con Quy y Đạo Sư, Quy y Phật, Quy y Pháp, Quy y tăng), về tâm (quán tưởng vị Thầy lộ xuất hình ảnh vị Thầy lên lưng heo con xinh đẹp).  Ngoài việc đào luyện sự tỉnh thức, thân cận tuệ tri thức và đây là phương tiện cho chúng con thể hiện lòng sùng kính Đạo sư tích tập vô lượng công đức làm nền tảng của giác ngộ.

  Con xin tán thán công hạnh, trí tuệ của Thầy đã phát kiến tu pháp tâm linh “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng Dường Heo Con Xinh Đẹp”  dễ dàng thực hiện không ngăn ngại, thời gian, không gian độ tuổi, trình độ học vấn v.v.. mang lại lợi lạc vô song.

  Con xin cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô.

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om ah hum!

 18. Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy !

  Con hoan hỷ được đọc tiếp loạt bài: Đệ tam tâm pháp thanh trí : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN . Bài 10 : “HEO CON XINH ĐẸP” CHẤT LIỆU XÂY DỰNG NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ .

  Qua bài viết thứ 10 con hiểu rằng tâm pháp “heo con xinh đẹp” này tạo duyên lành cho chúng con được tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt pháp quán tưởng vị Thầy . Điều này sẽ tạo uy lực vô song bởi Mật Điển hiện thân cao quý đã xác quyết :

  Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc

  Hơn muôn ngàn kiếp quán Bổn tôn .

  Như vậy khi chúng con thực hiện tâm pháp heo con xinh đẹp thì ít nhất một lần trong ngày đã nghĩ nhớ đến vị Thầy về thân, ngữ và tâm luôn .

  Con cảm ơn vị Thầy đã tạo nhiều phương tiện thiện xảo để giúp chúng sanh trong đó có chúng con được thong dong trên đạo lộ giải thoát .

  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài .

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp, làm lợi lạc tất cả chúng sanh .

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng .

  Om Mani Padme Hum !

 19. Mat Khanh Ngan (Le Mai Dung) says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Khánh Ngân (Lê Mai Dung) hoan hỷ được đọc tiếp bài viết của vị Thầy Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN- Bài 10: HEO CON XINH ĐẸP: CHẤT LIỆU NỐI KẾT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ.

  con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài luận giải tường tận về tu pháp cúng dường bất khả gián đoạn heo con xinh đẹp. Pháp tu ấy không chỉ giúp học trò đệ tử chúng con được đào luyện sự tỉnh thức mà còn giúp chúng con được kết nối với vị Thầy bằng cả thân, ngữ, tâm vượt qua hết thảy rào cản về không gian và thời gian. Con cảm tạ ơn Thầy từ bi cho phép chúng con được diễn tập thực hành pháp tu này để được tích tập công đức.

  Con cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 20. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết: “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10: “HEO CON XINH ĐẸP”: CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã phát kiến đệ tam tâm pháp Thanh trí giúp cho chúng con có thể kết nối với vị Thầy bằng cả thân ngữ tâm mỗi ngày, điều mà các mô thức tâm linh truyền thống không làm được. Những luận giải của vị Thầy đã giúp cho con hiểu hơn về những ưu điểm siêu việt của tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn, không chỉ rèn luyện chúng con sự tỉnh thức mà còn tạo điều kiện cho chúng con thân cận bậc tuệ tri thức, thể hiện lòng Sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ. Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu, ý nghĩa và nhiều lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh pháp Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 21. Mật Quảng Dũng says:

  Kính Thưa Thầy!

  Con đã đọc bài Đệ Tam Tâm Pháp Thanh Trí Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn. Bài 10: Heo Con Xinh Đẹp Chất Liệu Kết Nối Xây Dựng Nền Tảng Giác Ngộ.

  Thầy đã phân tích cho chúng con hiểu rằng để kết nối với Thầy bằng thân, ngữ, tâm hằng ngày không phải chuyện dễ dàng, vì còn tùy thuộc vào hoàn cảnh, thời gian, điều kiện thế sự … Vì thế Thầy đã nghĩ ra phương tiện cúng dường “heo con xinh đẹp” để giúp chúng con luôn tĩnh thức và luôn quán tưởng về hình ảnh vị Thầy!

  Khi chúng con thực hiện cúng dường thì nên thực hiện xướng ngôn ” Con quy y đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi đạt giác ngộ tối thượng”.

  Mật điển “hiện thân cao quý” đã xác quyết:

  Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc

  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn.

  Vậy khi cúng dường và quán tưởng vị Thầy là “sùng kính Đạo sư”, làm nền tản cho sự giác ngộ sau này như lời dạy của Thánh Giả Mã Minh:

  Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ

  Các Kinh và Mật điển đều khẳng định

  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số

  Bạn sẽ trở thành Pháp khí Đại Thừa.

  Cầu nguyện cho tất cả mọi người luôn trong trạng thái tĩnh thức!

   

   

   

 22. Kính bạch Thầy.

  Con tán thán trí tuệ, Bồ đề tâm vị Thầy đã phát kiến ra,  Đệ tam tâm pháp Thanh trí, Cúng dường bất khả gián đoạn qua chú heo con xinh đẹp, để tạo duyên lành cho chúng con tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt pháp quán tưởng vị Thầy, thánh giả Mã Minh xác quyết trong trước tác ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

  Bạn muốn đào luyện phẩm chất diệu kỳ.

  Khoan dung, giới đức, nhẫn nhục, từ bi.

  Nên xem Thầy là Bổn Tôn thiền quán.

  Con cảm tạ ơn Thầy luận giải, qua đó chúng con trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo sư, để có cuộc sống an lạc đời này và cực lạc đời sau.

  Cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy, Cô.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

   

 23. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỉ đọc bài thứ 10 về Đệ tam tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn Thầy đã viết giảng pháp cho chúng con.

  Con cảm tạ ơn Thầy giảng cho chúng con một yếu tính tâm linh quan trọng nữa của tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn”. Càng hiểu sâu hơn về tu pháp càng làm con hoan hỉ mỗi khi thực hành tu pháp vi diệu này.

  Yếu tính tâm linh và cũng là điểm rất độc đáo của Mật thừa là tiếp nhận nguồn năng lượng và ơn phước của Bổn tôn thông qua kênh vận chuyển của Vị Thầy. Đệ tam tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn mà Thầy đã phát kiến là giải pháp thực hành hoàn hảo bởi khả năng bao quát rất nhiều yếu tính tâm linh, bao gồm Xả ly, Bồ đề tâm, Tánh không, tính Bất khả gián đoạn và sự kết nối năng lượng không gián đoạn với Vị Thầy bằng cả thân (thực hành tu pháp), ngữ (xướng ngôn) và tâm (quán tưởng Vị Thầy). Chính vì vậy, thực hành tu pháp tạo uy lực lớn nhờ đó nâng cao “sự tỉnh thức”, là phương tiện thiện xảo thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, nền tảng của sự giác ngộ. Tu pháp cũng rất đơn giản trong thực hành, phù hợp với “quốc độ”, “dân tộc”, “thời đại” và “hoàn cảnh của người tu tập”.

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  OM MANI PADME HUM!

 24. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài viết
  “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”.
  Con xin tán thán Công Hạnh Trí Huệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã luận giải, phân tích qua đó giúp chúng con được hiểu về sự lợi lạc của tâm pháp Thanh Trí Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Heo Con Xinh Đẹp mà vị Thầy đã từ bi phát kiến.
  Qua bài viết con hiểu được rằng tu pháp Heo con xinh đẹp là phương tiện dễ dàng không phân biệt tuổi tác, trình độ học vấn, không phụ thuộc vào không gian, thời gian nhưng gián đoạn giúp cho người hành giả đang diễn tập, thực hành Yoga Thanh Trí luôn được đào luyện sự tĩnh thức mà đó còn là sự thân cận tuệ tri thức trong hành vi thân, ngữ, tâm.
  Tâm pháp Heo con xinh đẹp còn là phương tiện giúp cho người hành giả thể hiện tinh thần Sùng
  Kính Đạo Sư là chất liệu xây dựng vững chắc nền tảng đạt giác ngộ như lời Thánh Giả Mã Minh đã xác quyết.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 25. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn bài  10 : “ Heo con xinh đẹp” : Chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ”

  Qua bài viết này giúp con hiểu mỗi một lần thực hiện Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con  cúng dường vị Thầy là chúng con được nối kết vị Thầy về thân, ngữ, tâm đặc biệt đồng thời cũng là đang quán tưởng vị Thầy. Nhờ đó chúng con tích tập công đức vô lượng mà trong Mật điển “ Hiện thân cao quý” xác quyết:

  “ Quán tưởng vị Thầy phút chốc

  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn Tôn”.

  Con xin hoan hỷ tán thán sản phẩm trí tuệ “Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con  cúng dường” của vị Thầy đã giúp cho chúng con dù tuy xa mà gần, luôn được nối kết với vị Thầy về thân ngữ tâm, và  những người căn cơ chậm lụt, còn vướng bận nhiều thế sự nhưng vẫn tích tập vô lượng đức, làm ít mà được quá nhiều, không phụ thuộc vào không gian, thời gian ! Nhờ vậy chúng con mới được an lạc đời này, cực lạc đời sau.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài pháp quý báu và lợi lạc.

  Con thành tâm cầu nguyện sức khỏe, sự  trường thọ của Thầy Cô và đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp của Thầy Cô – Mật Gia Song Nguyễn được thành tựu viên mãn vì sự lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  OM MA NI PAD ME HUM

 26. Mật Đăng Toàn says:

  Kính bạch Thầy, con đã đọc bài viết này rồi ạ, con cảm ơn Thầy. Con cầu nguyện Thầy sức khoẻ và sự trường thọ. Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 27. Mật Tịnh Dung says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc bài 10 đệ tam Tâm pháp Thanh Trí. Những tầng lợi lạc độc đáo khác nhau của tu pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” dần được hiển lộ qua từng bài phân tích của Thầy, giúp chúng con hiểu trọn vẹn và thấu đáo hơn những gì mình đang diễn tập/thực hành. Trước đây con chỉ làm với niềm tin và một sự hiểu “thô sơ” nhất rằng mỗi ngày đều tác pháp cúng dường là đang thực hành theo tinh thần “không gián đoạn” trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật đã dạy, còn những khía cạnh tâm linh lợi lạc sâu sắc khác, chỉ đến hôm nay, nhờ sản phẩm trí tuệ đệ tam Tâm pháp Thanh Trí này, chúng con mới có cơ hội tỏ tường. Và chắc chắn rằng, xá lợi pháp thân này đã khẳng định một điều, ngoại trừ vị Thầy là người đã phát kiến và nâng tầm tu pháp này, khó có ai còn có được sự  thấu hiểu trọn vẹn giá trị và cơ sở khoa học biện chứng tâm linh của tâm pháp trên nền tảng thiền tuệ Phật đà như vậy. Con hoan hỷ tán thán công hạnh và trí tuệ của Thầy!

  Kính bạch Thầy! cũng qua loạt bài viết luận giải nhiều phương diện khác nhau của Đệ tam Tâm pháp Thanh Trí này, con mới càng cảm nhận rõ hơn vai trò Kim Cang sư của vị Thầy. Với căn cơ chậm lụt như chúng con, việc tiếp cận với giáo pháp Mật thừa cao diệu là điều vô cùng khó khăn. Chúng con chỉ may mắn được nương theo lòng Bồ đề và duyên nghiệp với Thầy trong vô lượng kiếp mà trở về đây, để được Thầy chỉ dạy, được Thầy dẫn dắt từng bước một trên con đường giải thoát. Giờ đây con cũng hiểu hơn vì sao khi Thầy dạy, chúng con chỉ nên tuân lời mà hoan hỷ làm theo, bởi thật sự có những tầng ý nghĩa cao diệu của giáo pháp mà những học trò, đệ tử sơ cơ như chúng con chưa đủ công đức và trí tuệ để tiếp nhận. Như vậy, nhờ ơn Thầy mà chúng con có thể diễn tập/thực hành những tu pháp đơn giản mà hiệu quả vô song để từng bước tiếp cận rồi thấu hiểu từ từng phần, toàn phần đến toàn triệt sự cao diệu của giáo pháp Yoga Thanh Trí.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh được nương tựa nơi bóng lành Thầy, Phật, Pháp, Tăng.

  Om Mani Padme Hum.

 28. Trịnh Thị Phương Liên_ Mật Thuận Liên says:

  Kính bạch Thầy!

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải cho chúng con trong bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí _ Cúng dường bất khả gián đoạn bài 10_ ” Heo con xinh đẹp”. Con xin ghi nhớ lời dạy của Thầy.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe của Thầy Cô vì tất cả mọi chúng sanh!

  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh!

  Om Ah Hum

 29. Nguyễn Thanh Xuân says:

  Kính bạch Thầy!

  Con Mật Tấn Lực hoan hỷ được đọc bài 10: “Heo con xinh đẹp”: Chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ” trong loạt bài “Đệ tam tâm phâp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy rồi ạ.

  Con tạ ơn và tán thán công hạnh, trí tuệ của vị Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết giúp con hiểu hơn về Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp. Theo đó, Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp; Một mặt giúp chúng con đào luyện tĩnh thức trong quá trình tu tập, mặt khác “tạo duyên lành” giúp chúng con được giao tiếp, nối kết, nhớ tưởng vị Thầy tâm linh tôn quý – bậc Đạo sư Thanh trí trên 3 phương diện là Thân – Ngữ – Tâm; Trong đó:

  (1) Về Thân: Là khi chúng con cúng dường tịnh tài tùy hỷ vào “Heo con xinh đẹp”(“là vật tượng trưng cho vị Thầy”- “hóa thân”).

  (2) Về Ngữ: Là khi chúng con “xướng ngôn: Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng”.

  (3) Về Tâm: Là khi chúng con “nhìn Heo con xinh đẹp quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư”, “tạo uy lực vô song bởi Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết:

  ” Quán tưởng vị Thầy trong chốc lát

  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”.

  Bên cạnh việc thực hành Tâm pháp thanh trí Heo con xinh đẹp đạt được “mục đích kết nối, thân cận tuệ trí thức”, thì Tâm pháp này còn “tạo điều kiện cho chúng con thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ”, như khẳng định của thánh giả Mã Minh ở thi kệ thứ 49 (trong 50 kệ tụng sùng kính đạo sư):

  “Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ,

  Các kinh và Mật điển đều khẳng định,

  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số,

  Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa”.

  Con tạ ơn vị Thầy đã phát kiến và ban cho chúng con tu pháp vi diệu “Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn” – “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Heo Con Xinh Đẹp” dễ áp dụng trong diễn tập/thực hành mang lại lợi lac vô song khi được vị Thầy cho phép.

  Con nguyện cầu Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp và phổ truyền giáo pháp YOGA Thanh trí, vì thành tựu của Viện ITA Việt Nam, vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Ma Ni Pad Me Hum

 30. Mật Hoàng Như says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết này rồi ạ. Qua bài viết con hiểu được rằng tâm pháp cúng dường Heo con xinh đẹp ngoài tỉnh thức được đào luyện còn tạo duyên lành cho người học trò tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy. Điều này sẽ tạo uy lực vô song bởi Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết:

  Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc

  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn

  Con tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc

  Con cầu nguyện Thầy, Cô sức khỏe và trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh

  Cầu cho tất cả chúng sanh uống được tinh túy cam lồ

  Om Mani Padme Hum.

 31. Mật Nhị Khang says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết. Con hoan hỷ với những luận giải từ khái quát chung cho tới tổng hợp chi tiết về sự lợi lạc trong việc diễn tập hay thực hành cúng dường bất khả gián đoạn. Với một hành vi dễ dàng, song được nâng tầm bởi ý nghĩa thực tiễn từ bên trong. Đặc biệt thông qua “hiện thân bất khả tư nghì” của vị Thầy qua hình tượng biểu trưng là “heo con xinh đẹp”. Hành vi thói quen cúng dường heo con không chỉ là thực hành tĩnh tâm, chánh niệm như bài số 9 đã luận giải mà còn là cơ hội “thúc liễm thân tâm” qua thân, ngữ và tâm nhờ sự gia trì của vị Thầy. Nhờ đó, đây chính là cơ hội để chúng con tri ân và đáp ứng dư đúng của người biết ơn, và biết trả ơn mà không bị gián đoạn bởi những chướng ngại bởi không gian, thời gian, địa điểm.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã viết bài. Con thành tâm cầu nguyện Thầy Cô mạnh khỏe, trường thọ, trụ thế dài lâu vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 32. Mật Tấn Giác says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài viết “Bài 10: “Heo con xinh đẹp, chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ” thuộc tác phẩm “Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Con hoan hỷ tán tán trí tuệ và Bồ Đề tâm của vị Thầy đã luận giảng cho con về một tầng nghĩa mới của tâm pháp “Cúng  dường bất khả gián đoạn”, một trong 6 tâm pháp Thanh Trí mà vị Thầy đã phát lồ.

  Con hiểu được rằng tâm pháp mang đến cho con sự đào luyện tỉnh thức trong mỗi lần diễn tập, thực hành cúng dường, cho con cơ hội được tiếp cận, kết nối tới vị Thầy – bậc Kim Cang sư về cả thân, ngữ và tâm. Và thực hiện  tâm pháp “Heo con xinh đẹp” tạo điều kiện cho học trò, đệ tử thể hiện tấm lòng “sùng kính đạo sư”, là nền tảng giác ngộ như xác quyết của Thánh giả Mã Minh.

  Con thành tâm cảm tạ Thầy đã luôn nhiệt tâm giáo hóa, ban các phương tiện thiện xảo để con có được cơ hội tích tập nhanh chóng công đức và trí tuệ và thong dong trên đạo lộ giải thoát. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh hữu tình.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  OM MANI PADME HUM

 33. Mật Tấn Khải says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc Bài 10 : “ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải giúp chúng con được hiểu thêm về tâm Pháp cúng dường “heo con xinh đẹp” mỗi ngày liên tục là sự đào luyện tỉnh thức trong mỗi lần thực hành cúng dường, cùng một lúc thân cận vị Đạo sư về thân, ngữ, tâm và đặc biệt là cơ hội quán tưởng vị Thầy, thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, giúp người hành giả định tâm, nâng cao trình độ tâm linh, nâng cao năng lực thiền quán thông qua việc quán tưởng vị Thầy lộ xuất trên lưng heo con xinh đẹp. Bởi Mật điển đã xác quyết “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc. Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Tâm pháp cúng dường bất khả giãn đoạn “ Heo con xinh đẹp” do vị Thầy đã phát kiến cho chúng con có cơ hội tuy xa Thầy về khoảng cách địa lý nhưng chúng con vẫn được thân cận Bậc tuệ tri thức mỗi ngày là phương tiện thiện xảo thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, chúng con dễ dàng thực hiện không ngăn ngại bởi thời gian, không gian phù hợp tính quốc độ, tính dân tộc tính thời đại mang lại lợi lạc vô song, chúng con hàng ngày diễn tập,thực hành nhờ đó tích tập công đức vô lượng, là chất liệu xây dựng vững chắc nền tảng giác ngộ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài Pháp lợi lạc
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy, Cô vì sự lợi lạc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 34. Kính bạch Thầy,

  Con hoan hỉ được đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 :”HEO CON XINH ĐẸP”: CHẤT LIỆU NỐI KẾT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”.

  Qua những lời dạy của vị Thầy con hiểu rằng việc thực hiện cúng dường Heo con xinh đẹp cùng lúc chúng con vừa đào luyện tỉnh thức, vừa tạo duyên lành để tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm, đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy. Rõ ràng nếu so sánh thì sẽ thấy Đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp là một phương pháp diệu dụng vô song mà các mô thức tâm linh truyền thống không thể đáp ứng được. Bởi ở những chùa, tự viện, tịnh xá khác, hành giả không có cách gì có thể  “thân cận tuệ tri thức” mỗi ngày, liên tục, nhiều thì một năm chỉ được vài ngày vào dịp trọng lễ, thánh lễ đạo Phật. Còn ở Mật gia Song Nguyễn, mỗi lần chúng con được diễn tập, thực hành cúng dường Heo con xinh đẹp cũng là một lần chúng con giao tiếp, kết nối, nhớ tưởng tới vị Thầy, được “thân cận tuệ tri thức” , thực hành theo lời dạy từ kinh Hoa Nghiêm là “cúng dường đừng cho gián đoạn”.
  Ngoài ra, tâm pháp Heo con xinh đẹp còn tạo điều kiện cho chúng con thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, xây dựng nền tảng giác ngộ như lời xác quyết của Thánh giả Mã Minh trong “Năm  mươi kệ tụng sùng kính đạo sư” là “Sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ”.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi chỉ dạy chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy, Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om ah hum.

 35. Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc Bài 10 “HEO CON XINH ĐẸP: CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng để giúp chúng con được tiếp tục hiểu về sự lợi lạc của Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Qua bài này con hiểu rằng, tu pháp cúng dường Heo con xinh đẹp ngoài là một phương tiện giúp đào luyện tĩnh thức thì còn tạo duyên lành giúp chúng trò được nối kết với vị Thầy, được thân cận Tuệ tri thức qua cả ba phương diện thân (cúng dường tịnh tài tùy hỷ), ngữ (xướng ngôn “Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng”), tâm (quán tưởng đó là vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư); đặc biệt là quán tưởng vị Thầy. Và thêm một điều quan trọng nữa, tu pháp này còn tạo điều kiện để học trò, đệ tử thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng vững chắc để xây dựng nên lâu đài giác ngộ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh của Thầy đã phát kiến nên Đệ tam tâm pháp Thanh Trí “Cúng dường bất khả gián đoạn” mang đến lợi lạc vô song.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì sự nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, vì lợi ích của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện chúng sanh đều thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 36. Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy

  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.

  Cầu nguyện Thầy Cô sức khoẻ và trường thọ vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.

  Om mani padme hum

 37. Mật Bình says:

  Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ khi đọc bài 10 trong loạt bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh trí, cúng dường bất khả gián đoạn: Heo con xinh đẹp chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ”. Qua những luận giải của Thầy con hiểu được rằng, Đệ tam tâm pháp Thanh trí heo con xinh đẹp là một mô thức tâm linh ưu việt mà những mô thức tâm linh truyền thống chưa làm được, đó  là sự kết nối giữa tâm sùng kính Đạo sư của người trò với tâm thanh tịnh của vị Thầy, thông qua việc thực hành hàng ngày, hàng giờ, hàng phút. Do đó khi chúng con thực hành pháp Heo con xinh đẹp, ngoài rèn luyện cho chúng con sự tĩnh thức còn tạo điều kiện cho chúng con được thân cận tuệ tri thức. Thánh giả Mã Minh đã khẳng định trong kệ 49/50 (Năm mươi kệ tụng sùng kính Đạo sư) rằng:

  Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ

  Các Kinh và Mật điển đều khẳng định

  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số

  Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và trí huệ vị Thầy với những phát kiến tâm linh ý nghĩa và nhiều lợi lạc. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

   

   

   

 38. Lê Đức Tùng says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài này. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải.

  Con cầu nguyện cho Thầy cô sức khoẻ và sự trường thọ vì lợi lạc của chúng sanh.

 39. Mật Bích Thuỷ says:

  Kính bạch Thầy! 

  Con hoan hỷ được đọc : “ ĐỆ TAM TÂM PHÁP THANH TRÍ : CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN BÀI 10 : “ HEO CON XINH ĐẸP “ CHẤT LIỆU KẾT NỐI & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ “ của Thầy rồi ạ .

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng rõ ràng chi tiết từng góc cạnh qua 10 bài viết : “ Đệ Tam Tâm Pháp Thanh trí  – Cúng Dường Bất  Khả gián đoan “ để cho chúng con thấu hiểu một cách trọn vẹn về giá trị  cũng như tầm quan trọng của phương thức thực hành tu pháp tâm linh vĩ đại và rất hiệu quả này. 

  Qua bài viết số 10 của Thầy con hiểu được rằng bên cạnh việc cúng dường “ Heo con xinh đẹp “ không chỉ giúp cho chúng con thực hiện được 3 yếu tính giác ngộ “ xả ly , bồ đề tâm và Tánh không “ mà còn là sự đào luyện về tĩnh thức trong quá trình tu tập thì tâm pháp cúng dường “ Heo Con Xinh Đẹp “ còn tạo duyên lành cho chúng con được giao tiếp kết nối và tưởng nhớ vị Thầy bằng cả thân , ngữ , tâm của mình , trưởng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư ,trân quý giáo pháp , ngoài ra cúng dường tịnh tài vào “ Heo con xinh đẹp “ không chỉ giúp hành giả định tâm mà còn là mô thức tâm linh về thiền quán với những góc cạnh khác nhau tạo nên sự tổng lực nâng cao trình độ tâm linh nhất quán và có khả năng vun bồi và tích lũy công đức bội phần .

  Kính bạch Thầy! Con xin tán thán công hạnh trí tuệ bồ đề tâm của vị Thầy đã ban cho chúng con một phương tiện thiện xảo , tiện lợi và vô cùng hiệu quả . Đó là : “ Đệ Tam Tâm Pháp Thanh trí – Heo con xinh đẹp “ phù hợp với tính quốc độ , tính dân tộc , tính thời đại , phù hợp với mọi lứa tuổi , phù hợp với những người có hoàn cảnh bận rộn đi lại khó khăn và với mọi hoàn cảnh khác . 

  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh .

  Cầu Nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu , hạnh phúc của Phật Tánh .

  Om Mani Padme Hum! 

 40. Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc bài viết này. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con được hiểu rõ hơn về những phẩm tính ưu việt của Đệ tam tâm pháp Thanh trí Cúng dường bất khả gián đoạn bằng “ Heo con xinh đẹp”, một trong sáu phát kiến tâm linh của vị Thầy. Con hiểu rằng chẳng những là một phương tiện đào luyện tỉnh thức, Tâm pháp “ Heo con xinh đẹp” còn tạo duyên lành cho người học trò được kết nối với vị Thầy về đồng thời cả ba phương diện thân – ngữ – tâm ngang qua mô thức tâm linh thật dễ dàng và linh hoạt khi thực hiện mà không hề bị gián đoạn, có khả năng đem lại hiệu quả bội phần. Nhờ đó người học trò luôn được kết nối với trường thanh tịnh của vị Thầy mà có được sự tỉnh thức, chánh niệm và chú tâm, không bị chệch ra khỏi quỹ đạo của chánh pháp. Cao hơn, tâm pháp “ Heo con xinh đẹp” còn tạo điều kiện cho người học trò được thể hiện lòng sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ như các kinh và Mật điển đã xác quyết.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con được hiểu về ý nghĩa lợi lạc vô song của Tâm pháp Cúng dường bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp.
  Con thành tâm cầu nguyện Thầy, Cô mạnh khoẻ, thân tâm an tịnh, trụ thế lâu dài vì lợi lạc của chúng sanh hữu tình.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh. Om mani padme hum.

 41. Vân Chi says:

  Kính Bạch Thầy

  Tro đã đọc bài Heo con xinh đẹp rồi ạ!!

  Tâm pháp Heo con xinh đẹp là hình ảnh ẩn dụ hiền hoà ngộ nghĩnh để khi phát Bồ đề tâm thì sẽ tâm thức đến hình ảnh của vị Thầy tôn sùng Đạo sư được thể hiện qua Thân, ngữ , tâm đồng thời Heo con xinh đẹp cũng là chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ và tiêm cận với Tuệ trí thức bao la của Đạo Phật…

  trò cảm ơn Thầy

  con Vân Chi

   

   

   

 42. Mật Giu Se says:

  Kính Bạch Thầy !

  Con cảm tạ Thầy đã giảng giải

  Om mani padme hum !

 43. Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài : “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn – Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” rồi ạ.

  Con cảm tạ Thầy đã từ bi luận giảng chi tiết cho con những lợi lạc của tu pháp ” Cúng dường bất khả gián đoạn – Heo Con Xinh Đẹp”.

  Con hiểu rằng tu pháp này ngoài sự lợi lạc là được đào luyện tĩnh thức còn giúp chúng con luôn được tiếp cận với vị Thầy là được thân cận tri thức mỗi ngày, được tạo duyên lành kết nối với vị Thầy qua các hành vi thân, ngữ, tâm và quán tưởng vị Thầy tạo điều kiện cho chúng con thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, là nền tảng giác ngộ.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy cô vì sự nghiệp hoằng dương Chánh pháp.

  Con cầu nguyện tất cả các chúng sanh được thấm đx hồng ân Tam Bảo .

  Om Mani Padme Hum.

 44. Mô Phật !
  Kính bạch Thầy !
  Con đã đọc xong bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí : Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn bài 10: ” Heo Con Xinh Đẹp ” : Chất Liệu Nối Kết và Xây Dựng Nền Tảng Giác Ngộ của Thầy rồi ạ.
  Con hoan hỷ và tán thán công hạnh của Thầy đã giảng luận cho chúng con hiểu được Chất liệu kết nối, xây dựng nền tảng giác ngộ. Qua bài pháp con hiểu được pháp tu Cúng dường bất khả gián đoạn ” Heo Con Xinh Đẹp” là một phương tiện thiện xảo để giúp cho chúng con khi cúng dường kết nối được với vị Thầy về thân , ngữ ,tâm .
  Cúng dường không gián đoạn là thể hiện được sự sùng kính vị Thầy trưởng dưỡng lòng sùng mộ , rèn luyện cho chúng con luôn tĩnh thức quán tưởng vị Thầy và tạo điều kiện cho chúng con thân cận bậc tuệ trí thức làm nền tảng cho sự giác ngộ trong các kinh và Mật điển ” 50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”

  Sùng kính vị Thầy là nền tảng giác ngộ

  Các Kinh và Mật điển điều khẳng định

  Công đức của bạn sẽ nhiều vô số

  Bạn sẽ trở thành pháp khí Đại thừa.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy , Cô.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo.
  Om Mani Padme Hum.

 45. Mật Kính says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc bài viết “ Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 10 : HEO CON XINH ĐẸP : CHẤT LIỆU NỐI KẾT VÀ XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ “. Qua bài viết con hiểu rằng thực hành tu pháp Cúng dường Heo con xinh đẹp nghĩa là chúng con được kết nối với vị Thầy qua thân ( Cúng dường tịnh tài ), qua ngữ ( xướng ngôn Quy Y) , qua tâm ( khi nhìn thấy heo con xinh đẹp quán tưởng đó là vị Thầy lộ xuất trên lưng heo hình tướng Đạo sư)  và đặc biệt là quán tướng vị Thầy sẽ tạo ra uy lực vô song bởi Mật điển “ Hiện thân cao quý “ xác quyết : Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc / Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”. Con xin tán thán bồ đề tâm và trí tuệ của vị Thầy đã phát kiến ra phương pháp cúng dường bất khả gián đoạn dễ thực hành và phù hợp với tính thời đại , tính dân tộc như hiện nay.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho chúng con

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì hạnh phúc của tất cả chúng sanh

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh

  Om Ah Hùm

 46. Mật Huấn says:

  Kính Bạch Thầy!

  Con hoan hỷ đọc Bài 10 “HEO CON XINH ĐẸP: CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ”. Nhờ phát kiến tâm linh “siêu việt” tâm pháp Thanh trí “Heo con xinh đẹp” của Thầy mà đệ tử chúng con hàng ngày tĩnh thức được tiếp cận với vị Thầy bằng thân, ngữ, tâm để thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, và quán tưởng về vị Thầy mà Mật điển “Hiện thân cao quý” xác quyết :

  Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc

  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc cho chúng sinh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 47. Kính Bạch Thầy
  Con hoan hỷ khi đọc được bài ” Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Bài 11: ĐÔI ĐIỀU KẾT LUẬN”.
  Con xin tán thán Công Hạnh Trí Huệ ,Bồ Đề Tâm của vị Thầy đã từ bi ban cho chúng con bài viết với sự phân tích luận giải về sự siêu việt của Tâm Pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn Heo Con Xinh Đẹp mà vị Thầy đã từ bi phát kiến.
  Qua bài viết càng làm con bội phục trước Trí Huệ, Bồ Đề Tâm của vị Thầy khi đã phát kiến,lộ xuất thêm một tâm pháp mang lại hiệu quả 3 trong 1 ,
  1. Chỉ, quán song hành
  2. Dựng xây nền tảng giác ngộ
  3. Nối kết với năng lượng từ trường thanh tịnh.
  Tâm pháp Heo con xinh đẹp khi thực hành lâu ngày chày tháng sẽ hình thành chánh niệm theo 4 phương diện nghĩ tưởng là Thầy, Phật, Pháp, Tăng .
  Con xin nhớ 4 phương diện mà vị Thầy đã từ bi nhắc nhở.
  Con xin thành tâm cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.
  Cầu mong cho tất cả chúng sanh được thấm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển của vị Thầy.
  Om Mani Padme Hum.

 48. Mật Diễm says:

  Kính bạch Thầy.

  Con đã đọc bài viết “Đệ tam tâm pháp Thanh trí : Cúng dường bất khả gián đoạn

  Bài 10 :“ HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” rồi ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy từ bi luận giải giúp cho con hiểu được tâm pháp cúng dường ” heo con xinh đẹp ” không chỉ giúp chúng con đào luyện sự tỉnh thức  mà còn giúp chúng con kết nối với vị Thầy qua hành vi thân, ngữ, tâm không bị giới hạn bởi không gian, thời gian.Và đặc biệt có cơ hội quán tưởng vị Thầy và ngày càng trưỡng dưỡng tấm lòng sùng kính Đạo Sư làm nền tảng giác ngộ mà thánh giả Mã Minh đã xác quyết .

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ Thầy Cô  vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thắm đẫm hồng ân Tam Bảo thông qua kênh vận chuyển vị Thầy

   

  OM AH HUM

   

   

   

 49. Kính bạch Thầy!

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: Cúng dường bất khả gián đoạn. Bài 10: “HEO CON XINH ĐẸP”: CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” của Thầy ạ.

  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của Thầy đã phát kiến ra tâm pháp “Heo con xinh đẹp” giúp chúng con được kết nối và thân cận với tuệ tri thức là vị Thầy bằng cả thân, ngữ, tâm mà không bị gián đoạn bởi không gian, thời gian và vị trí địa lý. Đồng thời thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” là tạo điều kiện cho chúng con thường xuyên được quán tưởng vị Thầy, thể hiện lòng sùng kính Đạo sư, làm nền tảng giác ngộ.

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài pháp lợi lạc và ý nghĩa.

  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc của tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum!

 50. Mật Diệu Linh says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ được đọc Bài 10: ” HEO CON XINH ĐẸP” : CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, trí tuệ và Bồ đề tâm của vị Thầy đã luận giải cho chúng con được hiểu thêm về tâm pháp cúng dường ” Heo con xinh đẹp”. Con cảm tạ ơn Thầy đã luôn nhiệt tâm giáo hóa ban cho chúng con những phương tiện thiện xảo giúp chúng con có cơ hội tích tập nhanh chóng hai bồ tư lương công đức và trí tuệ. Bài viết đã cho con hiểu khi chúng con được vị Thầy từ bi cho phép diễn tập, thực hành tâm pháp ” Heo con xinh đẹp” ,mỗi lần thực hiện là mỗi lần cho con đào luyện sự tỉnh thức và là cơ hội giúp chúng con được tiếp cận,kết nối với vị Thầy về cả thân, ngữ và tâm là điều kiện để chúng con thể hiện tấm lòng sùng kính Đạo sư ” sùng kính Đạo sư là nền tảng giác ngộ” như xác quyết của Thánh giả Mã Minh.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu lợi lạc.
  Con cầu nguyện Thầy,Cô mạnh khỏe thân tâm an tịnh.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum!

 51. Mật Hồng Thức says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con hoan hỷ được đọc bài Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 10:” HEO CON XINH ĐẸP”: CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ của vị Thầy. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng.

  Con cầu nguyện sức khỏe và trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 52. Mật Từ says:

  Kính bạch Thầy,

  Con đã đọc xong bài viết này ạ. Qua bài viết, con vô cùng hoan hỷ và cảm niệm ơn phước khi chúng con được tiếp cận (diễn tập, thực hành) một tu pháp đơn giản, dễ thực hiện song lợi lạc không thể nghĩ bàn. Con càng đọc càng cảm thấy choáng ngợp trước tinh yếu đạo Phật ẩn chứa trong tu pháp này và hiệu quả của tu pháp. Con hoan hỷ tán thán trí huệ và bồ đề tâm của Thầy, con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu và càng thêm trân quý giáo pháp. Như lời Thầy đã dạy, đệ tam tâm pháp Thanh trí Heo con xinh đẹp như chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ, con liên tưởng đến hình ảnh một căn nhà nhìn bên ngoài thiết kế đơn giản, song bên trong ấm cúng, đầy đủ các tiện nghi để chống chọi với mọi thời tiết. Những người được sống tại đó ngạc nhiên biết mấy khi biết rằng từng vật liệu, thiết kế của căn nhà được thiết kế và chọn lọc một cách tỉ mỉ để phù hợp với thói quen, tập quán, thời tiết, để đảm bảo sự tiện ích tối đa. Có được công trình đó là nhờ vào người thiết kế tài ba, không chỉ dừng lại ở tư duy hình ảnh đơn thuần bên ngoài của công trình mà còn ứng dụng, tiện ích được sử dụng trong thực tế. Có nhiều công trình tuy bên ngoài đồ sộ song bên trong lại chẳng chú trọng đến vật liệu, nội thất hay tiện ích bên trong nên không bền, thậm chí dễ sụp đổ; có những công trình thậm chí nhập khẩu những yếu tố từ nước ngoài về kết hợp theo phong cách sính ngoại “lộn xộn” song lại chẳng phù hợp với người dân địa phương cho nên dù nhìn vẻ ngoài hào nhoáng cũng không có hiệu quả sử dụng. Con cảm tạ ơn Thầy đã dày công nghiên cứu, thiết kế cho chúng con một căn nhà ấm cúng, đầy đủ tiện nghi và thích hợp với môi trường, thời tiết. Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc cho tất cả chúng sanh.

  Cầu nguyện tất cả chúng sanh luôn tỉnh thức trong trạng thái giác ngộ.

  Om Mani Padme Hum.

 53. Mật Bảo Châu says:

  Kính bạch Thầy.

  Con hoan hỷ được đọc bài “Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 10: “HEO CON XINH ĐẸP” :CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ” của Thầy ạ.

  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp quý báu này.

  Con cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trường thọ của Thầy Cô vì lợi lạc chúng sanh.

  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.

  Om Mani Padme Hum.

 54. Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc và hoan hỷ với bài số 10: ““Heo con xinh đẹp”: Chất liệu nối kết & xây dựng nền tảng giác ngộ”. Bài viết này tiếp tục mở ra cho chúng con được thấy, được hiểu những tinh yếu giải thoát nội hàm trong tu pháp rất đơn giản, dễ dàng trong thực hành của “Heo con xinh đẹp”. Càng đọc con càng thấy hoan hỷ, phấn khởi vì những phát kiến của Thầy đều hướng đến sự tích hợp công dụng của “n trong 1”, làm ít mà được nhiều, cách thực hành pháp “thông minh” (theo cách nói thế gian), trí tuệ (ở phương diện xuất thế gian) của con người trong thời đại mới. Chỉ một tu pháp “Heo con xinh đẹp” thực hành trong vài phút mỗi ngày mà rèn luyện tính tĩnh thức; nối kết tâm linh bằng thân, ngữ, tâm với vị Thầy; quán tưởng vị Thầy; và thể hiện lòng sùng kính Đạo sư làm nền tảng giác ngộ. Con thật bội phục và thành tâm tán thán trí huệ của vị Thầy và lòng từ bi của Thầy vì chúng con và chúng sanh mà tìm tòi và phát kiến ra tu pháp tâm linh này!

  Con cảm tạ ơn Thầy về bài viết. Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh!

  Om mani padme hum!

 55. Cao Diệu Mật Thủy
  Mật Thủy says:

  Kính bạch Thầy!

  Con đã đọc lại bài 10: “Heo con xinh đẹp: Chất liệu nối kết và xây dựng nền tảng giác ngộ” tiếp theo trong loạt bài “Cúng dường bất khả gián đoạn” của vị Thầy. Xét về 3 yếu tố: thân, ngữ và tâm, chỉ duy nhất tu pháp “Heo con xinh đẹp” là pháp giúp chúng con “nối kết” với vị Thầy toàn diện cùng lúc cả 3 phương diện trên. Điều này khiến con bất ngờ và nhận ra đây là điểm ưu việt của tâm pháp này so với những tâm pháp khác của vị Thầy.

  Con hoan hỷ khi lần nữa được khai mở về những lợi lạc khó có thể nghĩ bàn của tu pháp “Heo con xinh đẹp”: Thực hành tâm pháp “Heo con xinh đẹp” đều đặn mỗi ngày không gián đoạn không chỉ giúp chúng con đào luyện tĩnh thức, tạo sự kết nối, thân cận tuệ tri thức như lời đức Phật dạy trong kinh Đại bát nhã điều 1/4 “Thân cận tuệ tri thức”, mà còn là thực hiện mô thức cúng dường tuệ tri thức “đừng cho gián đoạn”, một yếu tố thành tựu từ kinh Hoa Nghiêm đã chỉ ra. Đồng thời tâm pháp “Heo con xinh đẹp” còn giúp chúng con xây dựng nền tảng giác ngộ – Sùng kính Đạo sư mà Thánh giả Mã Minh đã xác quyết trong tác phẩm “50 kệ tụng sùng kính Đạo sư”.

  Con tán thán trí tuệ và lòng từ bi của vị Thầy đã cho chúng con và chúng sanh tâm pháp “Cúng dường bất khả gián đoạn” lợi lạc khó thể nghĩ tưởng!

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy và Cô vì lợi lạc của chúng sanh.

  Cầu nguyện dịch bệnh Covid-19 sớm được tiêu trừ.

  Om mani padme hum!

 56. Mật Chánh Hưng says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng cho chúng con hiểu về bài số 10 trong Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn ” “Heo con xinh đẹp” chất liệu kết nối & xây dựng nền tảng giác ngộ”.
  Qua bài viết, con hiểu rằng: Khi sử dụng phương pháp “Heo con xinh đẹp” ngoài tĩnh thức được đào luyện, tâm pháp này còn tạo duyên lành cho chúng con tiếp cận Thầy bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt pháp quán tưởng vị Thầy. Khi chúng con cúng dường tịnh tài tủy hỷ và heo con xinh đẹp tức là giao tiếp với vị Thầy “hóa thân” bằng thân; xướng ngôn “Con quy y Đạo sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng” là tiếp cận bằng ngữ; khi nhìn heo con xinh đẹp, con quán tường đó là vị Thầy lộ xuất trên heo con hình tướng Đạo sư là con đang tiếp cận bằng tâm.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn, uốn nắm con trên con đường tiến đến đại lộ giải thoát.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì sự nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 57. Mật Thái Xuyên
  Mật Thái Xuyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con hoan hỷ đọc bài viết này ạ. Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giảng cho con hiểu pháp tu ” Heo con xinh đẹp” là chất liệu nối kết xây dựng nền tảng giác ngộ.
  Một lần cúng dường Heo con xinh đẹp ngoài sự tĩnh thức được tôi luyện thì chúng con còn được tiếp cận Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy bởi vì trong Mật điển xác quyết ” Quán tưởng vị thầy trong chốc lát/ Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”, khi đó chúng con cũng thể hiện được tấm lòng sùng kính vị Thầy của mình và đây chính là nền tảng giác ngộ cho chúng con. Con cảm tạ ơn Thầy đã phát kiến ra tâm pháp thực hành vô cùng đơn giản nhưng sự lợi lạc của tu pháp thật không thể nghĩ bàn.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của vị Thầy vì lợi lạc và hạnh phúc của tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện nạn dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 58. Mật Thuận Nguyên
  Mật Thuận Nguyên says:

  Kính bạch Thầy
  Con đã đọc xong bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ vị Thầy từ bi và trí tuệ đã luận giải cho chúng con hiểu từng phần đến toàn phần về Đệ tam tâm pháp Thanh trí ” Cúng dường bất khả giản đoạn” từ dân gian đến đạo pháp từ một phương tiện đào luyện tỉnh thức đến chất liệu kết nối và xây dựng nền tảng giác ngộ. Con cảm tạ vị Thầy đã ban cho chúng con một pháp tu mang đến nhiều lợi lạc khi chúng con cùng lúc được tiếp cận vị Thầy bằng cả thân, ngữ, tâm được cúng dường vị Thầy, được xướng ngôn quy y, được quán tưởng vị Thầy và trưởng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư chính là nền tảng giác ngộ.
  Cầu nguyện vị Thầy sức khoẻ và trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sanh. Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh. Cầu nguyện đại dịch Corona nhanh chóng được tiêu trừ.
  Om mani padme hum

 59. Mật Tấn Sơn
  Mật Tấn Sơn says:

  Kính bạch Thầy,
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã luận giải về cúng dướng bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp. Phương pháp này giúp chúng con kết nối bằng thân, tâm, ngữ và đặc biệt là quán tưởng vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi sách tấn chúng con.
  Con cầu mong Thầy trụ thế lâu dài vì lợi lạc chúng sinh.
  Con cầu mong tất cả chúng sinh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Con cầu mong đại dịch covid 19 sớm bị tiêu trừ.
  Om mani padme hum.

 60. Mật Huệ Liên
  Mật Huệ Liên says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ.
  Qua sự luận giải tường tận của Thầy con đã hiểu rằng Đệ tam tâm pháp Thanh Trí: Cúng dường bất khả gián đoạn Heo con xinh đẹp ngoài tĩnh thức được đào luyện, tâm pháp này tạo duyên lành giúp chúng con được dễ dàng tiếp cận vị Đạo sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt là pháp quán tưởng vị Thầy.
  Những điều trên tạo uy lực vô song bởi “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc hơn ngàn muôn kiếp quán tưởng Bổn tôn”. Tâm pháp này tạo điều kiện thể hiện lòng sùng kính Đạo sư.
  Một tâm pháp đơn giản, dễ dàng thực hiện mà lại thoả mãn tất cả các điều kiện, quả thật là một phát kiến vi diệu của vị Thầy.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã ban cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Con thành tâm cầu nguyện cho sức khoẻ và sự trụ thế lâu dài của Thầy vì đại nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Cầu nguyện chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum.

 61. Mật Nguyên Đạt says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc bài này rồi ạ. Cúng dường bất khả gián đoạn. Tâm pháp heo con xinh đẹp. Quán tưởng hình ảnh Thầy từ 1 đến 60 giây. Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giảng giúp trò tu tập đúng hướng quỹ đạo chánh pháp. Con nguyện học tập thực hành tâm pháp Thanh Trí hàng ngày. Đọc và viết comment.
  Con cầu nguyện sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì đạo nghiệp hoằng dương chánh pháp.
  Con cầu nguyện cho đại dịch covit19 sớm bị tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 62. Mật Chân Tính
  Mật Chân Tính says:

  Kính bạch Thầy!
  Con đã đọc xong bài viết này rồi ạ.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch Covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho chúng sanh thành tựu hạnh phúc của Phật tánh.
  Om Mani Padme Hum

 63. Mật Huệ Bích (9 tuổi) says:

  Kính Bạch Thầy,

  Con đã đọc hết bài này rồi ạ,

  Con cảm ơn Thầy ạ,

  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc chúng sanh,

  Cầu nguyện cho dịch bệnh Corona sớm được tiêu trừ,

  Con cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh,

  Om Mani Padme Hum.

 64. Mật Phê Rô
  Mật Phê Rô says:

  Kính bạch Thầy!
  Con hoan hỷ khi đọc bài viết 10: “HEO CON XINH ĐẸP” CHẤT LIỆU NỐI KẾT & XÂY DỰNG NỀN TẢNG GIÁC NGỘ.
  Con hoan hỷ khi biết được cúng dường “heo con xinh đẹp” là chất liệu nối kết với vị Thầy bằng cả thân (cúng dường tùy hỷ), ngữ ( xướng ngôn quy y Phật, Pháp, Tăng), tâm (nhớ tưởng đến vị Thầy).
  Ngoài sự kết nối với vị Thầy thì những phẩm vật cúng dường lên vị Thầy sẽ không bao giờ mất bởi năm mươi kệ tụng Sùng Kính Đạo Sư của Ngài Mã Minh đã khẳng định.
  18. Cúng dường thanh tịnh cả thân tâm
  Thành Phật một đời chẳng khó khăn
  Nếu như làm khác đừng hy vọng
  Vạn kiếp ngàn năm chớ hoài mong
  19. Với Thầy hãy nói lời chân thật
  Tâm thành dâng cúng nhiều phẩm vật
  Phật và Thầy chẳng phải khác nhau
  20. Những gì mà bạn trân quý nhất
  Chẳng nên phân biệt nhỏ hay lớn
  Cúng dường lên Thầy không bao giờ mất
  21. Công đức tích tụ như hạt thành cây cổ thụ
  Trong tương lai bạn thành tựu Pháp thân
  Bởi cúng dường Thầy không khác gì vị Phật
  Con cảm ơn vị Thầy đã viết bài.
  Con cầu nguyện Thầy nhiều sức khỏe, trường thọ vì đại nghiệp phổ truyền Yoga Thanh Trí, làm lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện dịch bệnh covid 19 kết thúc và khổ đau của chúng sanh được lắng dịu.
  Cầu nguyện cho đất nước sớm vượt qua khó khăn hiện tại và khắc phục hậu quả trong tương lai bởi thiên tai địch họa.
  Om Mani Padme Hum!

 65. Cao Diệu Tuyết Hoa
  Cao Diệu Tuyết Hoa says:

  Kính bạch Thầy,
  Con hoan hỷ được đọc bài này.
  Con hoan hỷ cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi minh định cho chúng con hiểu sâu hơn về tâm pháp Cúng Dường Bất Khả Gián Đoạn thông qua Heo con xinh đẹp.
  Qua đó con hiểu được rằng khi có cơ hội diễn tập thực hành tâm pháp này không chỉ giúp chúng con được đào luyện sự tỉnh thức (vì nhớ tưởng đến thời điểm thực hiện tâm pháp) mà còn có cơ hội được “thân cận Tuệ tri thức” mà “thân cận Tuệ tri thức” là một trong 4 điều kiện để thành tựu tâm linh như kinh Đại Bát Nhã mà Bậc Giác Ngộ đã dạy “(1) thân cận Tuệ tri thức, (2) nghiên tầm giáo điển, (3) quán xét thực nghĩa, (4) y giáo phụng hành. Hơn thế nữa là thông qua tâm pháp này, chúng con còn có cơ hội được trưỡng dưỡng lòng sùng kính Đạo sư, bồi đắp nền tảng giác ngộ, tích lũy công đức và trí tuệ vì “cúng dường lên vị Thầy không bao giờ mất” như xác quyết trong 50 Kệ Tụng Sùng Kính Đạo sư của Ngài Mã Minh.
  Con hoan hỷ tán thán công hạnh, Bồ đề tâm và cảm tạ ơn vị Thầy đã từ bi kham nhẫn giáo hóa chúng con.
  Con thành tâm cầu nguyện vị Thầy mạnh khỏe, thân tâm thanh tịnh, trụ thế dài lâu vì lợi lạc tất cả chúng sanh.
  Cầu nguyện tất cả chúng sanh thành tựu hạnh Phúc Phật tánh.
  Cầu nguyện dịch bệnh Covid 19 sớm được tiêu trừ.
  Om Mani Padme Hum.

 66. Mật Thái Hòa
  Mật Thái Hòa says:

  Kính bạch Thầy.
  Con đọc bài này rồi ạ.
  Con cảm tạ ơn Thầy đã từ bi luận giải cho chúng con bài pháp lợi lạc.
  Qua đó, con hiểu được. Như Thầy đã luận giải, thiền pháp “Heo con xinh đẹp” không chỉ giúp cho hành giả chúng con được tĩnh thức, chánh niệm, định tâm vào pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”, mà còn là mô thức tâm linh giúp cho chúng con thực hành về thiền quán với đối tượng trung tâm là bậc Đạo Sư, cùng với chất liệu kết nối là lòng “sùng kính Đạo Sư” ngang qua hành vi về thân, ngữ, tâm của chúng con khi thực hành Tâm Pháp cúng dường “Heo con xinh đẹp”.
  Khi đó, chúng con cúng dường tịnh tài tùy hỷ vào “Heo con xinh đẹp”, tức là chúng con đang giao tiếp với vị Thầy ” hóa thân” bằng thân; xướng ngôn “Con quy y Đạo Sư, quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng từ đây cho đến khi giác ngộ tối thượng” gọi là tiếp cận bằng ngữ; khi nhìn “Heo con xinh đẹp” mà quán tưởng đó là vị Thầy, lộ xuất trên lưng Heo hình tướng Đạo Sư là tiếp cận bằng tâm.
  Như vậy, khi hành giả chúng con một lần thực hiện cúng dường “Heo con xinh đẹp” ngoài việc đào luyện cho chúng con có được sự tĩnh thức mà còn tạo duyên lành cho chúng con được tiếp cận với bậc Đạo Sư bằng thân, ngữ, tâm và đặc biệt với pháp quán tưởng vị Thầy giúp cho chúng con nhận được sự lợi lạc không thể nghĩ bàn mà Mật điển “Hiện thân quý báu” đã xác quyết: “Quán tưởng vị Thầy trong phút chốc.
  Hơn ngàn muôn kiếp quán Bổn tôn”.
  Con cầu nguyện cho sức khỏe và sự trường thọ của Thầy vì lợi lạc của chúng sanh.
  Cầu nguyện cho đại dịch covid-19 sớm được tiêu trừ.
  Cầu nguyện cho tất cả chúng sanh thành tựu hạnh phúc Phật tánh.
  Om mani padme hum.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

DMCA.com Protection Status