Mar 12, 2019

Posted by in Giáo điển | 117 Comments

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ?

Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN  Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? Đệ tam tâm pháp Thanh trí: CÚNG DƯỜNG BẤT KHẢ GIÁN ĐOẠN Bài 3: ĐẠO SƯ THUỘC ĐỐI TƯỢNG NÀO TRONG SỰ CÚNG DƯỜNG TỪ THÍ CHỦ & ĐỆ TỬ? Qua những gì đã viết trong Bài 1 và Bài 2, các trò biết được 13 đối tượng được cúng dường trong đó có 1 đối tượng là súc sanh được bố thí. Tuy rằng cúng dường và bố thí cùng chung một nghĩa cử nhưng thực nghĩa lại khác nhau bởi vì hai đối tượng khác nhau . Vì sao? Bởi vì các bậc trưởng thượng khác với kẻ lâm vào hoàn cảnh khó khăn, tình trạng bần cùng.. Trong một phương diện tâm linh khác, bố thí chỉ là một phương tiện của lục độ Ba la mật, liên quan đến tha nhân nghèo khổ, còn cúng dường là một tu pháp thiện xảo mà Bồ tát PhổĐối với bạn đọc:
Vui lòng đăng nhập để xem tiếp nội dung bài viết. (Danh sách bài cho bạn đọc chưa có tài khoản tại đây).

Existing Users Log In
   
DMCA.com Protection Status